Календарі знаменних та пам’ятних дат провідних бібліотек України як важливе джерело вивчення історії та культурології

"Календарі знаменних та пам’ятних дат" Національної парламентської бібліотеки України в системі бібліографічних ресурсів країни. Класифікація календарів за формою та призначення. Видання наукових бібліотек України в системі науково-технічної інформації.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.05.2012
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Проаналізувано історію краю на сторінках регіональних "Календарів знаменних та пам'ятних дат". В процесі написання роботи були використані видання Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки. "Календарі краєзнавчих дат " 2011-2012 року видання. Видання надає довідковий матеріал про важливі події з історії області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, які життям і діяльністю пов'язані з Закарпаттям.

Охарактеризовано культурологічні аспекти на сторінках регіональних "Календарів знаменних та пам'ятних дат". Згадано про велику кількість вчених, художників, письменників, майстрів сцени, громадських діячів та інших великих людей,що прославили край та висвітлено їх внесок у розвиток та розбудову суспільства.

Список використаних джерел

I. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Текст]: Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР / Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 7. - Ст.7.

2. Про культуру [Текст]: Закон України від 24 грудня 2010 р. № 2778-VI / Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 24. - Ст.1.

3. Про охорону культурної спадщини [Текст]: Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III / Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 39. - Ст.2.

4. Про День незалежності України [Текст]: Постанова Верховної Ради України від 20 лютого 1992 р. № 2143-XII // Офіційний вісник України. - 1992. - № 38. - С.36-37.

5. Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні: Указ Президента України від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000 [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 48. - С.13-14.

6. Про День Соборності та Свободи України: Указ Президента України від 30 грудня 2011 року № 1209/2011 [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 1. - С.35.

7. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка [Текст]: Указ Президента України від 11 квітня 2012 р. № 257/2012 // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 14. - С. 19-20.

II. МОНОГРАФІЇ, ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ, НАВЧАЛЬНІ

ПОСІБНИКИ, СТАТТІ

8. Балей В. Контрасти: 7-й Міжнар. Фест. Сучас. Музики [Текст] / В. Балей. - Л.: Наука, 2001. - С.172-178.

9. Баник М. Митці Божого дару [Текст]: до 50-річчя народж. Магдалини і Михайла Беленів / М. Баник. - Ужгород: Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2001. - С.100-102.

10. Барвінська О. Мистецтво України [Текст] / О. Барвінська. - К.: Ротапринт, 1997. - С.42.

11. Барвінський В. З письменницької спадщини [Текст] / Барвінський В. - Дрогобич: Рідний край, 2004. - 256 с.

12. Барвінський В. Статті та матеріали [Текст] / В. Барвінський. - Дрогобич: Відродження, 2000. - 148 с.

13. Белень М. Персональна ретроспективна виставка [Текст] / М. Белень. - Ужгород: Всесвіт, 2006. - 11 с.

14. Білуха М. Основи наукових досліджень [Текст] / М. Білуха. - К.: Вища школа, 1997. - 271 с.

15. Булгак О. Календар знаменних і пам'ятних дат 1996 [Текст]: реком. бібліограф. посіб. / О. Булгак, М. Дроб'язко, О. Заваліна та ін. - К.: Ротапринт НПБ України, 1996. - 116 с.

16. Булгак О. Календар знаменних і пам'ятних дат 2004 [Текст] / О. Булгак, К. Камінська, Л. Кухар - К.: Книжкова палата України, 2004. - 108 с.

17. Бурчин М. Введение в современную точную методологию науки: структуры систем знаний [Текст] / М. Бурчин, В. Кузнецов. - М.: АО "Аспект-Пресс", 1994. - 120 с.

18. Васильєва Т. Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2007 рік [Текст]: реком. бібліограф. посіб. / Т. Васильєва. - Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2006. - 492 с.

19. Волошина Л. Мистецтво світлого життєствердження [Текст] / Л. Волошина. - Л.: Жовтень. - 1979. - № 2. - С.152-154.

20. Волошин А. Спомини: [про єпископа Ю. Фірцака] [Текст] / А. Волошин. - Ужгород: Закарпаття, 2002. - С.32-38.

21. Гаврилюк С. Вплив культурного фактора на видозміну українських стереотипів у ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] / С. Гаврилюк. - Луцьк: Вежа, 2005. - С.298-300.

22. Галичина, Буковина, Угорская Русь [Текст]: ист. журн. - М.: Кайрос, 1915. - 281 с.

23. Герцюк Д. Вчена, педагог, композитор: [про М. Баяновську] [Текст] / Д. Герцюк. - Ужгород: Просвіта, 2001. - 106 с.

24. Грабовський Л. Свічка, що горить з обох кінців [Текст] / Л. Грабовський. - Л.: Культура, 1995. - С.76-77.

25. Голубець О. Андрій Бокотей - роки творчих здобутків [Текст] /

О. Голубець // Вісн. Львів. Акад. мистец., 2003. - № 14. - С.257-264.

26. Гольденберг Л. Репертуар української книги: чергові роздуми навколо давньої проблеми [Текст] / Л. Гольденберг // Вісник Книжкової палати. - 1997. - № 9. - С.16-18.

27. Грушевська К. Первісне громадянство та його пережитки на Україні: примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленні [Текст] / К. Грушевська. - К.: Держ. вид-во України, 1927. - № 3. - 206 с.

28. Грушевський М. Історія України-Руси. Т.1. [Текст] / М. Грушевський. - К.: Наук. думка, 1991. - 648 с.

29. Іващенко В. Знаменні дати і події 2003 року. Культура і мистецтво [Текст] / В. Іващенко. - К.: Ротапринт НПБ України, 2002. - 144 с.

30. Данилевский И. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории [Текст]: учеб. пособие / И. Данилевский, В. Кабанов. - М.: Союзпечать, 1998. - 231 с.

31. Дмитриенко Н. Все врут календари [Текст] / Н. Дмитриенко // Мир библиогр., 2003. - № 1. - С.12-14.

32. Дашкевич Я. Джерельне та позаджерельне знання в історичному дослідження [Текст] / Я. Дашкевич // Вісник Дніпропетровського університету: Історія та археологія. - Дніпропетровськ: Знання, 2000. - №8. - С.31-32.

33. Делеган В. Куруц Василь Юрійович (1911-1976 рр.) [Текст] / В. Делеган. - Ужгород: Карпати, 1984. - С. 205-207.

34. Дербенцев В. Системний аналіз [Текст]: навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисциплін / В. Дербенцев. - К.: КНЕУ, 2003. - 154 с.

35. Димченко С. Фанатик диригентської справи [Текст] / С. Димченко // Дзвін. - 1998. - № 89. - С.94-95.

36. Дригалкін В. День за днем: Календар-довідник народних і релігійних свят [Текст] / В. Дригалкін. - К.: Вища школа, 1998. - С.46-48.

37. Дроб'язко М. "Календар знаменних і пам'ятних дат" - важливий складник української національної культури / М. Дроб'язко // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук. - практ. конф.,20 - 22 жовт. 1998 р. / УБА, НПБ України. - К., 1998. - С.210-213.

38. Євтух М. Баяновська Марія Романівна [Текст] / М. Євтух // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст. - Ужгород: Ґражда, 2007. - С.34.

39. Жданова Р. Бібліографічні посібники одне із джерел інформації про українську книжку [Текст] / Р. Жданова // Вісник Книжкової палати. - 1997. - № 7. - С.5-7.

40. Життя й революція [Текст]: щомісяч. журн. громад. життя і науки. - К.: Держ. вид-во України, 1926. - № 4. - С.23-24.

41. Зінькевич О. Діалог мистецтв [Текст] / О. Зінькевич // Музика. - 1996. - № 33. - 321 с.

42. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVІІІ ст. [Текст] / Я. Запаско. - Л.: Закарпаття, 1971. - 310 с.

43. Каминскій І. Карпаторусская журналистика послъ 1919 года: [в т. ч. про журн. "Живая мысль"] [Текст] / І. Каминскій. - Ужгород, 1936. - С.137-139.

44. Камінський В. Електронна та комп'ютерна музика [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. із спец. муз. мистец. / В. Камінський - Л.: Сполом, 2001. - 211 с.

45. Кикоть Н. Микола Григорович Жулинський: біобібліографія до 70-річчя [Текст] / Н. Кикоть, М. Сулима. - К.: Смолоскип, 2010. - 175 с.

46. Ковальчук В. Основи наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. / В. Ковальчук, Л. Моїсеєв. - 3-е вид., перероб. і допов. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 240 с.

47. Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. [для студентів, курсантів, аспірантів та ад'юнтів] / А. Конверський. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.

48. Кононенко В. Знаменні дати. Календар 2001 [Текст] / В. Кононенко, О. Грищенко, М. Дроб'язко та ін. - К.: Україна, 2001. - 254 с.

49. Кононенко В. Знаменні дати. Календар 2006 [Текст] / В. Кононенко, О. Рожнятовська, М. Дроб'язко та ін. - К.: Україна, 2006. - 264 с.

50. Кононенко В. Знаменні дати. Календар 2009 [Текст] / В. Кононенко, А. Абдулаєва, Г. Божок та ін. - К.: Україна, 2009. - 253 с.

51. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. / О. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.

52. Кузеля З. З культурного життя України [Текст] / З. Кузеля. - Ужгород: Закарпаття, 1964. - С.34-35.

53. Кустовська О. Методологія системного підходу та наукових досліджень [Текст]: курс лекцій / О. Кустовська. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - С.72-73.

54. Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст]: підруч. / Н. Кушнаренко, В. Шейко - К.: Знання, 2004. - 307 с.

55. Лановик М. Українська усна народна творчість [Текст]: навч. посібн. / М. Лановик, З. Лановик. - К.: Знання-Прес, 2006. - 591 c.

56. Лутовинова В. Україномовна книга [Текст]: покажч. / В. Литвинова // Вісник Книжкової палати. - 1997. - № 3. - С.17-20.

57. Максименко С. Справа його життя [Текст] / С. Максименко // Просценіум. - 2001. - № 1. - С. 20-35.

58. Малюца А. Книга творчості українських митців за Батьківщиною [Текст] / А. Малюца. - К.: Філядельфія Па, 1981. - С.308-311.

59. Мельник Л. Заперечуючи заперечене [Текст] / Л. Мельник // Молода Галиччина. - 1996. - №2. - С.33.

60. Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Я оснувався в Москві, Арбат 55" [Текст] / В. Мельниченко. - М.: Олма-Пресс, 2005. - 435 с.

61. Микитась В. Літературний процес на Закарпатті доби феодалізму [Текст] / В. Микитась. - Ужгород: Закарпат. облас. друк., 1966. - 80 с.

62. Мільчевич І. Біля витоків монастирської святині [Текст] / І. Мільчевич. - Ужгород: Закарпаття, 2007. - С.12-15.

63. Міщенко М. Червона Калина на білому роялі [Текст] / М. Міщенко // Молода Галиччина. - 1993. - №4. - С.27-28.

64. Моклиця М. Гаврилюк Світлана Віталіївна [Текст] / М. Моклиця // Енциклопедія сучасної України. - К., 2006. - Т.5. - С.269-270.

65. Молчанова Т. Сходження [Текст] / Т. Молчанова // Дзвін. - 2002. - № 7. - С.116-118.

66. Нестеренко П. Пісня про рідний край: [про ужгород. худож.М. Беленя та С. Глущука] [Текст] / П. Нестеренко. - Ужгород: Укр. культура. - 2007. - № 12. - С.22-23.

67. Овчінніков В. Історія книги: Еволюція книжкової структури [Текст]: навч. посіб. / В. Овчінніков. - Л.: Знання, 2005. - 420 с.

68. Омельчук В. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки [Текст] / В. Омельчук / Бібліотечний вісник. - 1995. - № 5. - С.5-9.

69. Павленко Г. Йосиф ІІ: (13.3.1741-20.2.1790): [австр. імператор] [Текст] / Г. Павленко. - Ужгород: Патент, 1999. - С.85-87.

70. Павличко Я. Малярі Стефаникового краю [Текст] / Я. Павличко. - К.: Вища школа, 1995. - С.150-154.

71. Павличко Я. Митці Львівщини [Текст] / Я. Павличко. - Л.: Закарпаття, 1993. - С.71-73.

72. Пагиря В. Енциклопедія Мукачева в іменах [Текст] / В. Пагиря,

М. Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2006. - 280 с.

73. Паламарчук О. Музичні вистави львівських театрів (1776-2001) [Текст] / О. Паламарчук. - Л.: Ранок, 2007. - 446 с.

74. Пастернак Я. Енциклопедія українознавства [Текст] / Я. Пастернак. - Л.: Думка, 1996. - С. 195-196.

75. Пасько В. Эффективная работа в Интернете [Текст] / В. Пасько. - СПб.: Питер, 2003. - 544 с.

76. Патока В. 2000 рік в подіях і постатях [Текст] / В. Патока // Бібліотечна планета, 1999. - № 4. - С.41.

77. Патока В. Діяльність НПБУ в галузі національної бібліографії за період 1991 - 2000 роки [Текст] / В. Патока // Вісник Книжкової палати. - 2001. - № 5. - С.3-4. - [Про "Календар знаменних і пам'ятних дат"], С.4.

78. Патока В. Знаменні дати: календар 2000 [Текст] / В. Патока, В. Кононенко, О. Булгак. - К.: Україна, 2000. - 271 с.

79. Патока В. Система посібників рекомендаційної бібліографії: сучасні проблеми їх вирішення / В. Патока // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук. - практ. конф., 20-22 жовт. 1998 р. / УБА, НПБ України. - К., 1998. - С. 191-193.

80. Приймич М. Ковач Антон Михайлович [Текст] / М. Приймич // Художники України. - 2007. - № 23. - С.30-31.

81. П'ятницька-Позднякова І. Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст]: навч. посіб. / І. П'ятницька-Позднякова. - К.: Вища школа, 2003. - 116 с.

82. Ревуцький В. В орбіті світового театру [Текст] / В. Ревуцький. - Х.: Ранок, 1995. - 243 с.

83. Ріпко О. У пошуках страченого минулого: Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ ст. [Текст] / О. Ріпко. - Л.: Барва, 1996. - С.257.

84. Рожок В. Магічна сила перевтілення [Текст] / В. Рожок // Музика. - 1998. - № 2. - С.21-24.

85. Рожок В. Сонячний маестро: моногр. [Текст] / В. Рожок. - К.: Автограф, 2006. - С.124.

86. Сегейда Х. Світильники отчої віри [Текст] / Х. Сегейда. - Луцьк: Освіта, 2002. - С.7-16.

87. Сидорцов В. На пути к микроистории: источники и методы [Текст] / В. Сидорцов // Вісник Дніпропетровського університету: Історія та археологія. - 2000. - № 8. - С.23 - 24.

88. Сікорська І. І опера, і псалми, і романси [Текст] / І. Сікорська. - К.: Укр. культура. - 2003. - С.11.

89. Стеченко Д. Методологія наукових досліджень [Текст]: підруч. / Д. Стеченко, О. Чмир. - К.: Знання, 2007. - 82 с.

90. Строй І. Здолавши півжиття земного: Зоряний час Віктора Камінського [Текст] / І. Строй // Поступ. - 2003. - 17-18 трав. - С.9.

91. Сухомлинська О. Українська педагогіка в персоналіях - ХІХ століття [Текст]: навч. посіб. / О. Сухомлинська. - К.: Либідь, 2005. - С.433-436.

92. Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині [Текст] / С. Терський. - Львів: Карпати, 2010. - 380 с.

93. Удод Л. Національно-історична пам'ять у свідомості сучасної молоді [Текст]: гуманіт. журн. / Л. Удод. - К.: Бористен, 2000. - №1. - 52 с.

94. Удод О. Про усну історію як методологію історичних досліджень [Текст] / О. Удод. - К.: Наукова думка, 2000. - С.18-19.

95. Українська радянська бібліографія [Текст]: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. - К.: Дніпро, 1980. - 152 с.

96. Фаренік С. Логіка і методологія наукового дослідження [Текст] / С. Фаренік - К.: Наукова думка, 2000. - 125 с.

97. Федоренко О. Анатолій Глива: "Театр - це моє життя" [Текст] /

О. Федоренко. - Л.: Твій вибір, 2011. - 211с.

98. Федотова О. До історії підготовки багатотомного бібліографічного покажчика "Українська радянська книга, 1917-1972" [Текст] / О. Федотова, П. Сенько // Вісник Книжкової палати. - 1999. - № 8. - С.33-36.

99. Філатенко А. Перлина землі Волинської [Текст] / А. Філатенко. - Волинь: Вершина, 2008. - С.12-13.

100. Фільц Б. Майстер гармонії [Текст] / Б. Фільц // Книжкова палата України. - 2007. №6 - С.57-62.

101. Хланта І. Труди і дні на рушнику життя: нарис життя і творчості В. Густі [Текст] / І. Хланта. - Ужгород: Патент, 2004. - 128 с.

102. Швецова-Водка Г. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Текст]: навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. - Рівне: Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2000. - 205 с.

103. Шпонтак О. Слово про архімандрита о. Василія (Проніна) [Текст] /

О. Шпонтак. - Мукачево: Карпатська вежа, 2009. - С.35-37.

104. Штофф В. Введение в методологию научного познания [Текст] / В. Штофф. - Л.: ЛГУ, 1972. - 231с.

105. Яремчук А. Лицар гути [Текст] / А. Яремчук // Укр. культура. - 2001. - № 11-12. - С.41.

106. Ятрончук Д. Календар знаменних і пам'ятних дат Волині на 2011 рік [Текст] / Д. Ятрончук. - Луцьк: вид-во В. Падяка, 2010. - 281 с.

107. Ятрончук Д. Календар знаменних і пам'ятних дат Волині на 2012 рік [Текст] / Д. Ятрончук. - Луцьк: Твердиня, 2011. - 244 с.

108. Гритчина Ю. Календари памятных дат [Электронная форма] / Ю. Гритчина. - М.: Мир библиографии. - 1998. - №1. - С.54-56.

109. Електронний фонд Національної парламентської бібліотеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nplu.org/

Додатки

Додаток А

Обкладинка "Календаря знаменних і пам'ятних дат " на 1996 р.

Додаток Б

Перелік основних ювілейних і пам'ятних

дат (січень) із "Календаря знаменних і пам'ятних дат" на 2004 р.

СІЧЕНЬ

1 - Новорічне свято.

1 - 100 років від дня народження Євгена Адамцевича - кобзаря.

1 - 75 років від дня народження Ярослава Омеляна - графіка, члена Національної Спілки художників України, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Лепких.

1 - 60 років від дня народження Левка Крупи - поета, драматурга, громадського діяча.

7 - Різдво Господа Ісуса Христа.

10 - 110 років від дня народження Ярослави Музики - української художниці.

13 - Щедра кутя.

14 - Святителя Василя Великого (379 р.).

17 - 120 років від дня народження Б.М. Кратко (1884-1960), українського скульптора.

19 - Богоявлення Господнє. Водохреща.

22 - День соборності України.85 років тому (1919) Директорія УНР проголосила злуку всіх українських земель (західних і східних) в одну Українську Державу.

25 - Тетятин день.

28 - 85 років від дня народження Олекси Корнієнка - драматурга, театрознавця, заслуженого працівника культури УРСР.

29 - День пам'яті героїв крут.

Додаток В

Ювілейна стаття із "Календаря знаменних та пам'ятних дат" на 2011р.

ТРАВЕНЬ: 19

МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ БЕЛЕНЬ

60-річчя від дня народження скульптора, заслуженого художника України (нар. 1951)

Закарпатці та гості карпатського краю зустрічаються з творами заслуженого художника України Михайла Беленя на вулицях міст і сіл. Ужгород прикрашає величний монумент О. Духновичу (1997 р.), пам'ятник відомому листоноші Ф. Фекеті (2004 р.) зручно розташувався в сквері Перечина, у серці високогірної Колочави - пам'ятник чеському письменнику І. Ольбрахту

(2001 р.), Мукачево вшанувало всесвітньо відомого генія критичного реалізму живописця і земляка М. Мункачі (1994 р.).

Михайло Белень, заслужений художник України, володіє майстерним рисунком, що є обов'язковим для підготовки до виготовлення скульптури. Графічна серія "Етнографія Карпат" звучить як цінний науковий матеріал етнографічного плану. Не менш цікавою і мистецьки самобутньою є і серія, виконана у 80-х рр., "Кам'яні храми Вірменії". Сорок портретів князів та гетьманів України виконані в графіці. Понад сто філософських композицій "Людина - світ Душі - Всесвіт" 2006 р. вінчають своєрідною аурою безмірності авторське відчуття нового тисячоліття.

М. Белень - один із найяскравіших і неординарних творчих особистостей нашого часу. Усе своє життя, усю творчість і енергію присвятив культурі і історії рідного краю, народностям, які проживають на ній, таїнствам душі людини і Всесвіту.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Cтановлення медичних бібліотек України. Рівень підготовки медичних кадрів. Медичні бібліотеки України в дзеркалі статистики за 2009 рік. Обласні наукові медичні бібліотеки України. Бібліотеки вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 16.02.2011

 • Бібліотека як дзеркало і пам'ять народу, держави та центр їх духовності. Характеристика Національної парламентської бібліотеки в Україні, що має статус національної, і що є провідною державною культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом.

  реферат [50,1 K], добавлен 20.01.2011

 • Організація інформаційних ресурсів бібліотек. Поняття та сутність інформаційних ресурсів. Бібліотечний фонд як інформаційний ресурс. Електронні ресурси сучасних бібліотек. Цифрування бібліотечних фондів. Комплектування та документопостачання бібліотек.

  реферат [36,1 K], добавлен 25.11.2014

 • Підходи до типології бібліотек. Концепція М.І. Акіліной. Поєднання в інформаційних потребах сучасного фахівця комплексної і спеціальної тематики. Цільове призначення бібліотек, контингент користувачів, тематичний склад, обсяг фондів та масштаб діяльності.

  реферат [29,3 K], добавлен 10.03.2013

 • Розглянуто дефініцію терміна "інформаційно-бібліотечне середовище" і його складових. Опис ідеї Нормана щодо застосування інтуїтивних, поведінкових і рефлекторних принципів для оцінки й переорієнтування простору бібліотек. Огляд інноваційних проектів.

  статья [22,1 K], добавлен 18.12.2017

 • Вивчення документального потоку видань з мистецтва. Розкриття стану документозабезпечення публічних бібліотек виданнями з мистецтва. Аналіз кількісного і якісного складу бібліотечного фонду мистецтва ЦМБ Бориславської МЦБС, перспективи розширення.

  дипломная работа [83,7 K], добавлен 14.05.2011

 • Організація метабібліографії в Україні. Особливості покажчиків бібліографічних посібників. Типологічна диференціація метабібліографічних посібників. Внесок бібліографів Львівської національної наукової бібліотеки України у становлення метабібліографії.

  дипломная работа [105,3 K], добавлен 26.08.2014

 • Місце портрету та роль кольору в оформленні інтер’єру навчального закладу. Етапи комплексної роботи по створенню інформаційно-художніх стендів з зображенням визначних постатей національної історії та державної символіки України в приміщенні коледжу.

  курсовая работа [39,6 K], добавлен 04.11.2014

 • Значення правового виховання молоді та правового інформування населення. Правове виховання користувачів як один із важливих напрямків сучасної бібліотеки. Сучасний досвід організації Центрів Правового інформування у бібліотеках Росії та України.

  курсовая работа [91,9 K], добавлен 13.01.2014

 • Вторинний документ як результат аналітико-синтетичної переробки первинних документів. Реферування як процес згортання вихідної інформації. Аналіз діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки у створенні вторинних інформаційних ресурсів.

  дипломная работа [92,0 K], добавлен 13.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.