Людина і біосфера. Охорона біосфери

Зв'язок людини та біосфери. Характеристика основних способів захисту живих організмів від вимирання. Особливості негативного впливу людини на літосферу і мешканців біосфери. Основні засади діяльності міжнародної природоохоронної організації Грінпіс.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 17.04.2012
Размер файла 6,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Поняття про біосферу, її межі та особливості. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Забруднення біосфери та його види. Збереження і збільшення стабільності біосфери. Господарська діяльність людини та її вплив на навколишнє середовище.

  реферат [20,7 K], добавлен 05.12.2011

 • Роль живої речовини у географічній оболонці та поняття біосфери. Прогнозування можливих наслідків впливу людської діяльності на природу. Уявлення про функції живих організмів на планеті. Вчення Вернадського про походження, будову та еволюцію біосфери.

  курсовая работа [89,8 K], добавлен 25.10.2010

 • Визначення та сутність понять "біосфера" та "ноосфера", а також аналіз ролі В.І. Вернадського у їх вивченні. Агросфера як складова біосфери, оцінка її екологічного становища в Україні. Загальна характеристика та особливості світових традицій землеробства.

  реферат [25,2 K], добавлен 09.11.2010

 • Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Особливості біологічного кругообігу речовин і енергії в біосфері. Природні ресурси біосфери та їх класифікація. Поняття про біорізноманіття і генофонд живих організмів. Характеристика народонаселення планети Земля.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 06.10.2010

 • Характеристика та склад біосфери, біосфера і людина, ноосфера. Для виконання всіх умов, які В.І. Вернадський вважав необхідними для входу до ноосфери, необхідна стабілізація економіки України та переорієнтація уряду на вирішення екологічних проблем.

  реферат [13,1 K], добавлен 10.01.2004

 • Підходи у визначенні взаємин людини й природи. Поняття екосистеми. Зв'язки організмів в екосистемах. Склад і функціональна структура екосистеми. Харчові ланцюги. Фактори середовища. Основні закони, правила й принципи екології. Поняття, границі біосфери.

  курсовая работа [53,6 K], добавлен 21.08.2008

 • Суть терміну "ноосфера" та еволюційний розвиток живого світу. Сила дії людини на навколишній світ та складні явища еволюції біосфери. Вчення Вернадського про ноосферу. Тенденції розвитку ноосфери і завдання розумної організації взаємодії з природою.

  реферат [20,3 K], добавлен 16.01.2009

 • Загальний запас деревини в лісах України. Структура лісів відповідно до нової редакції Лісового кодексу України. Поняття про екологічні фактори та їх види. Міжнародне співробітництво з питань лісівничих проблем в Україні. Шляхи відновлення біосфери.

  реферат [25,3 K], добавлен 02.10.2011

 • Екологія як комплексна міждисциплінарна наука: історія становлення, методи та основні завдання. Вчення В.І. Вернадського про біосферу і ноосферу. Екосистеми і їх роль в організації біосфери і ноосфери. Основні принципи раціонального природокористування.

  реферат [41,9 K], добавлен 17.08.2009

 • Основні забруднення навколишнього середовища та їх класифікація. Головні джерела антропогенного забруднення довкілля. Роль галузей господарства у виникненні сучасних екологічних проблем. Вплив на здоров'я людини забруднювачів біосфери та атмосфери.

  реферат [24,3 K], добавлен 15.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.