Економічний аналіз роботи підприємства

Аналіз виробництва продукції, товарів, робіт, динаміки та структури діяльності підприємства. Оцінка виробничого потенціалу, використання трудових ресурсів і оплати праці. Динаміка і структура операційних витрат. Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.05.2010
Размер файла 252,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

24

Розділ 1. Техніко-економічний аналіз

Основна мета техніко-економічного аналізу є підвищення ефективності внутрішньогосподарської діяльності підприємства.

Техніко-економічний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз. Он охоплює напрямки:

- Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг;

- Аналіз виробничих ресурсів і організаційно - технічного рівня виробництва;

- Аналіз попиту, стан ринка,об'єм реалізації продукції;

- Аналіз використання трудових ресурсів;

- Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання;

- Аналіз витрат на виробництво продукції.

У даному використанні виконується вибірковий аналіз окремих напрямків: аналіз програми діяльності підприємства,його виробничого потенціалу, трудових ресурсів і оплати праці, аналіз структури операційних витрат.

1.1 Аналіз виробництва продукції,товарів, робіт, послуг

Аналіз виповнення з метою раціонального планування діяльності підприємства з обліком його стратегії і дотримання пропорцій з метою забезпечення max можливого позитивного результату. Аналіз виконується на основі даних на початок і на кінець періоду по випуску продукції, реалізації товарів, виконування робіт, надання послуг в тис.грн.

Таблиця 1. Аналіз динаміки та структури діяльності підприємства

Види діяльності

На початок

На кінець

Відхилення

Темп зміни %

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

1

Виробництво продукції

2580,1

43

2791

44,3

210,9

1,3

108,1

2

Реалізація товарів

-

-

-

-

-

-

-

3

Виконання робіт

3412,9

56,9

3505,8

55,6

92,9

-1,3

102,7

4

Надання послуг

-

-

-

-

-

-

-

Усього

5993

99,9

6296,8

99,9

303,8

-

105

Розрахунок к таб.№1 виконані на прикладі рядка «Випуск продукції»

1) Абсолютне відхилення:

- 2791-2580,1=210,9 тис.грн.

- 3505,8-3412,9=92,9 тис.грн.

- 6296,8-5993=303,8 тис.грн.

2)Темп зміни %:

- 108,1%;

-

-

3)Питома вага:

- на початок:

- На кінець:

o %

- Відхилення долі:

o 44,3-43=1,3%

o 55,6-56,9=-1,3%

Із аналітичної таб.№1 і розрахунків до неї слідує:

1) Діяльність підприємства зросла на 303,8 тис.грн.(105%). Зростання пов'язане зі зростанням виробничої продукції 210,9 тис.грн.(108,1%) та виповнення робіт 92,9 тис.грн.(102,7%).

2) В структурі діяльності підприємства переважає виповнення робіт (55,6%), їх питома вага скоротилась на 1,3%. При цьому зросла питома вага виробництва продукції с 43% до 44,3%. Структурні рухи незначні.

Резюме: підприємство нарощує свою діяльність. Пріоритетними для нього є виповнення робіт. Структурні рухи незначні.

1.2 Аналіз виробничого потенціалу

Даний вид аналізу виконується на підприємстві з метою стягнення резерву його ефективного використання. Основними напрямами аналізу виробничого потенціалу є:

- Ступінь використання основних фондів з часу та потужності;

- Вплив рівня використання основних фондів на об'єм виробництва;

- Склад і динаміка основних засобів, темпи обновлення активної частини.

Джерела інформації: форма№1 «Баланс», форма №2 , форма№11-ор,складські картки обліку ОС, акти прийому-передачі.

Таблиця№2. Аналіз виробничого потенціалу

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Темп змін %

1

Первісна вартість

216,30

203

-13,3

27

2

Знос

87,12

22,10

-65,02

25,36

3

Залишкова вартість

129,18

180,90

+51,72

140

4

Процент зносу

40

10,8

-29,2

Х

5

Чистий дохід

6143,10

6231

+87,9

101,4

6

Фондомісткість

0,025

0,024

-0,001

96

7

Фондовіддача

39,6

40,1

+0,5

101,2

Розрахунки к таблиці №2

1) Відсоток зносу - відношення зносу у грошовому вираженні до первісної вартості основних фондів:

- На початок: %

- На кінець:%

- 10,8-40=-29,2%

- Абсолютне відхилення:10,8-40=-29,2%

2) Фондовіддача - відношення чистого доходу к середній балансовій вартості:

- На початок:

- На кінець:

- Абсолютне відхилення: 40,1-39,6=0,5 грн./грн.

- Темп змін:

3) Фондомісткість розраховується,як величина,зворотне фондовіддаче:

- На початок:

- На кінець:

- Відхилення: 0,024-0,025=0,001грн

- Темп змін:%

Із аналітичної таб.№2 і розрахунків до неї слідує:

1) Виробничий потенціал не оновлюється на 13 грн.30коп. 27% при цьому процент зносу зменшився на 29,2% та склав 10,8грн. знос незначний. Знос зменшується на більшу кількість (73%) ніж первісна вартість (75%).

2) Виробничий потенціал використовується ефективно ,так як фондовіддача зросла на 0,5грн.(101,2%). Чистий дохід підприємства с кожної гривні середньої балансової вартості основних засобів складає 40грн.10коп. Фондомісткість змінилася на 0,001 грн.(96%). На кожну гривню чистого доходу приходиться 0,024грн. середньої балансової вартості основних засобів.

Резюме: Виробничий потенціал не оновлюється. Його фізичний знос незначний,пов'язаний з тим,що первісна вартість зменшується. Виробничий потенціал використовується ефективно. Його ефективність зростає.

1.3 Аналіз використання трудових ресурсів і оплати праці

Основна мета аналізу трудових ресурсів складається в інтенсифікації праці. Джерела інформації: форми №2ПВ,№3ПВ,№5С, табель обліку робочого часу, штатний розклад.

Основні задачі аналізу труда і заробітної плати в області:

1. Використання робочої сили є, вивченням показників чисельності динаміки та причин руху робочої сили, склад структури, кваліфікація його рівня, даних об використанні робочого часу, трудомісткості продукції,певний вплив чисельності робочих на виконання плану по випуску продукції;

2. Виробництво праці являється дослідженням достигну того рівня праці,визначення інтенсивних та екстенсивних факторів виробництва труда. Виявлення резервів зростання виробництва праці. Оцінка впливу,її змін на виповнення плану по випуску продукції.

3. Використання ФОТ являється оцінка обґрунтованості прийомних форм і систем оплати праці, розмірів і динаміки середньої заробітної плати. Дослідження ефективності діючих форм преміювання, виявлення резервів,підвищення ефективності засобів на оплату праці.

Таблиця№3. Аналіз використання трудових ресурсів і оплати праці

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Темп змін %

1

Об'єм діяльності (тис.грн)

5993

6296,8

303,8

105

2

Чисельність (чел)

78

86

8

110

3

Прибуло (чел)

10

6

-4

60

4

Вибуло (чел)

2

4

2

2р.

5

ФОТ (тис.грн)

1780,7

1680,7

-100

94

6

Середнє вироблення (тис.грн)

12805,5

12203,1

-602,4

95

7

Середня зарплата (тис.грн)

3804,9

3257,17

-547,73

85

8

Зарплатаємкість (%)

29,71

26,69

-3,02

х

Розрахунки до таблиці№3:

1) Середнє вироблення 1 робітника - ставлення об'єм діяльності до чисельності робітників:

- На початок:

- На кінець: =12203,1 грн.

- Абсолютне відхилення: 12203,1-12805,5=-602,4 грн.

- Темп змін:

2) Середня зарплата 1 робітника - ставлення фонду оплати праці к чисельності робітників:

- На початок:

- На кінець:

- Абсолютне відхилення :3257,17-3804,9=-547,73 грн.

- Темп змін:

3) Зарплато ємкість - ставлення фонду оплати труда до операційних витрат:

- На початок6

- На кінець:

- Абсолютне відхилення : З е =26,69-29,71=-3,02 %

4) Коефіцієнт руху по прибуттю - ставлення прибулих до середньоспискової чисельності:

- На початок:

- На кінець:

- Абсолютне відхилення: 6,97-12,82=-5,85%

5) Коефіцієнт руху по вибуттю - ставлення вибулих до середньоспискової чисельності:

- На початок:

- На кінець:

- Абсолютне відхилення: 4,65-2,56=2,09%

6) Коефіцієнт руху - ставлення прибулих і вибулих до середньоспискової чисельності робітників:

- На початок:

- На кінець:

- Абсолютне відхилення: 11,62-15,38=-3,76%

Із аналітичної таб.№3 і розрахунків до неї слідує:

1) Об'єм діяльності зріс на 303,8 тис.грн.(5%) за рахунок скорочення виробітку на 602,4 тис.грн.(5%) при зростанні численності на 8 людей (10%).

2) Матеріальна зацікавленість робітників зменшилась, так як середня заробітна плата зменшилась на 547,73 тис.грн.(15%). По фонду оплати праці трапилась перевитрата на 190тис.грн =1680,7-( 6296,8х29,71)/100 ,що недопустимо в умовах інфляції.

3) Основна умова без збиткової економіки випередження темпів зростання виробітку в порівнянні з темпами зростання заробітної плати не виконується, тому що відсоток зниження виробітку (95%) і зарплатні (85%).

4) Прибуття на підприємстві (%) випереджає вибуття (2,56%). У цілому на підприємстві змінилось 11,62% робітників, що на 3,76% нижче, ніж в попередньому році.

Резюме: Об'єм діяльності зріс за рахунок скорочення виробітку при зростанні численності. Оплата праці виповнена не раціонально. Умови беззбитковості не виконуються. Змінюваність не значна.

1.4 Аналіз структури операційних витрат

Аналіз динаміки і структури операційних витрат дозволяють встановити оптимальність обраної програми діяльності. Джерело інформації розділ 2 форми №2. Приймаються горизонтальні та вертикальні види аналізу. Також доцільно виповнити аналіз динаміки питомого рівня витрат.

Таблиця№4

Елементи витрат

На початок

На кінець

Відхилення

Темп змін %

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

1

Матеріальні витрати

2580,1

43,05

2791

44,32

210,9

1,27

108,17

2

Витрати на оплату праці

1780,7

29,71

1680,7

26,69

-100

-3,02

94,38

3

Витрати на соцстрах

510,2

8,51

680,1

10,8

169,9

2,29

133,3

4

Амортизація

79,1

1,31

87

1,38

7,9

0,07

109,9

5

Інші операційні затрати

1042,9

17,4

1058

16,8

15,1

-0,6

101,44

Усього

5993

99,9

6296,8

99,9

303,8

-

105,06

Із аналітичної таблиці №4 слідує:

1. Операційні витрати зросли на 303,8 тис.грн.(5,06%) за рахунок зросту: матеріальних витрат на 210,9 тис.грн.(8,17%), відрахування на соціальне страхування на 169,9 тис.грн.(33,3%), інші операційні витрати на 15,1 тис.грн.(1,44%), та амортизація на 7,9 тис.грн. (9,9%). При цьому зменшились витрати на оплату праці на 100 тис.грн.(5,62%).

2. В структурі операційних витрат переважають матеріальні витрати (44,32%), їх доля виросла на 1,27%. Питома вага витрат на оплату праці скоротилась с 29,71% до 26,69%, та інші операційні витрати с 17,4% до 16,8%. Зросла доля відрахувань на соціальне страхування с 8,51% до 10,8%. Доля інших операційних витрат та амортизації змінилась несуттєво. Структурні рухи незначні.

3. Граничний рівень витрат за попередній період склав 5993:6143,1Х100=97,5% та зріс на 3,55 %= 6296,8:6231Х100-97,5=3,55%.

Резюме: операційні витрати зросли, що пов'язано зі зростанням обсягу діяльності. Граничний рівень витрат зріс. Ефективність знизилась.

Розділ 2. Фінансово-економічний аналіз

Фінансовий аналіз діяльності підприємства передбачає два напрями:

- Аналіз фінансового результату діяльності підприємства;

- Аналіз фінансового стану.

В цілому фінансовий аналіз діяльності підприємства виконується з метою визначення і підтвердження статусу підприємства на ринку його діяльності, забезпечення росту ефективності його діяльності і платоспроможності.

2.1 Аналіз фінансових результатів

Основна мета аналізу - вишукування резервів підвищення ефективності роботи організації для покращення їх фінансового положення і стійкості, а в подальшому - оздоровлення економіки країни в цілому. Джерела інформації є ф.1, ф.2, ф.4 рахунки 70-79, данні первинного обліку. Направленнями аналізу є доходи, інші операційні доходи, доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, надзвичайні доходи, страхові платежі.

Таблиця №5. Аналіз фінансового результату

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Темп змін %

1

Дохід від реалізації

7318,15

7520,12

201,97

102,75

2

ПДВ

(1175,05)

(1289,12)

114,07

109,7

3

Чистий дохід від реалізації

6143,10

6231

87,9

101,43

4

Собівартість реалізованої продукції

(2079,5)

(2015)

-64,5

96,9

5

Валовий прибуток

4063,6

4216

152,4

103,75

6

Адміністративні витрати

199,9

224,8

24,9

112,45

7

Інші операційні витрати

(230,1)

(225)

-5,1

97,78

8

Прибуток від операційної діяльності

3633,6

3766,2

132,6

103,64

9

Інші доходи

152,9

167,6

14,7

109,61

10

Фінансові витрати

(15,8)

(16,2)

0,4

102,53

11

Інші витрати

(271,8)

(267,6)

-4,2

98,45

12

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

3498,9

3650

151,1

104,31

13

Податок на прибуток

218,2

207,3

-10,9

95

14

Прибуток від звичайної діяльності

3280,7

3442,7

162

104,93

15

Чистий прибуток

3280,7

3442,7

162

104,93

16

Собівартість реалізації в % к доходу від реалізації

28,41

26,79

-1,62

х

17

Прибуток валовий у % к чистому доходу

55,52

56,06

0,54

Х

18

Прибуток від операційної діяльності у % к чистому доходу

59,14

60,44

1,3

Х

19

Чистий прибуток у % до чистої виручки

53,4

55,25

1,85

х

Із аналітичної таблиці №5 слідує:

1. Дохід від реалізації збільшився на 201,97 тис.грн. (2,75%), відповідно ПДВ зріс на 114,07 тис.грн. (9,7%). Так як чистий дохід від реалізації зріс більше (101,43%), ніж собівартість реалізації (96,9%), то валовий прибуток зріс на 152,4 тис.грн.(3,75%).

2. Адміністративні витрати зросли на 24,9 тис.грн. (12,45%), а інші операційні витрати скоротилися на 5,1 тис.грн. (2,22%), що призвело до прибутку від операційної діяльності, який виріс на 132,6 тис.грн. (3,64%). Його доля у чистому доході збільшилась на 1,3% та склала 60,44%.

3. Інші доходи збільшились на 14,7 тис.грн.(9,61%),а фінансові витрати на 0,4 тис.грн. (2,53%) та зменшились інші витрати на 4,2 тис.грн.(1,55%), що привело до прибутку від звичайної діяльності, який виріс на 151,1 тис.грн.(4,31%). Підприємство має позитивний фінансовий результат. Та сплачує податок. Розмір податку на прибуток зменшився на 10,9 тис.грн.(5%).

Діяльність підприємства ефективна. Розмір чистого прибутку на кожну гривню чистої виручки складає 55,25 коп.

Таблиця№6. Динаміка основних показників рентабельності

Рентабельність

Формула розрахунку

Джерела інформації

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

1

Чистої виручки від реалізації по операційному прибутку;

Операційний прибуток/ Чиста виручка від реалізації

Ф.2 ст.100

0,59

0,6

0,01

Ф.2 ст.035

2

Реалізація продукції по прибутку від реалізації;

прибуток від реалізації/ Чиста виручка від реалізації

Ф.2 ст.050

0,66

0,67

0,01

Ф.2 ст.035

3

Реалізація продукції по чистому прибутку;

чистий прибуток/ Чиста виручка від реалізації

Ф.2 ст.220

0,53

0,55

0,02

Ф.2 ст.280

4

Капіталу;

чистий прибуток/актив балансу

Ф.2 ст.220

2,09

1,92

-0,17

Ф.1 ст.280

5

Власного капіталу;

чистий прибуток/собівартість капіталу

Ф.2 ст.220

43,39

22,5

-20,89

Ф.1 ст. 380,430,630

6

Виробничих фондів;

чистий прибуток/ Виробничі фонди

Ф.2 ст.220

4,1

3,91

-0,19

Ф.1 ст.030,100,120

Діяльність підприємства ефективна. Найбільш ефективним є використання власного капіталу та виробничих фондів. Розмір власного капіталу у кожній гривні чистого прибутку 22грн.50 коп. скоротилася на 20грн.89коп. Розмір виробничих фондів у кожній гривні чистого прибутку 3 грн.91коп. скоротився на 19 коп.

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства характеризується сукупність показників стану розміщення і ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.

Задачами даного аналізу є:

1. Перевірка забезпечення підприємства фінансовими ресурсами;

2. Перевірка співвідношення джерел фінансових результатів напрямку їх використання;

3. Виявлення резервів та можливостей використання фінансових результатів;

4. Розробка прийомів по оптималізації структури фінансових результатів та подальшого їх ефективного використання.

Джерелами інформації для перевірки аналізу є первинні документи і облікові регістри, бухгалтерський облік, бухгалтерський баланс.

2.2.1 Аналіз майна підприємства за функціональним значенням

Таблиця№7. Динаміка та структура активів підприємства

Статті активу

На початок

На кінець

Відхилення

Темп змін %

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Розділ I Необоротні активи:

Нематеріальні активи

9,42

0,6

17,4

1

7,98

0,4

184,71

Основні засоби

129,18

8,2

180,9

10

51,72

1,8

140

Усього за розділом 1

138,6

8,8

198,3

11

59,7

2,2

143

Розділ II Оборотні активи

Виробничі запаси

552,3

35,32

533,8

29,78

-18,5

-5,54

96,65

Не завершене виробництво

117,4

7,5

163,6

9,12

46,2

1,62

139,35

Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги

280,2

17,91

234,1

13

-46,1

-4,91

83,54

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

220,4

14,09

200,9

11,2

-19,5

-2,89

91,15

По авансам

-

-

201

11,21

201

11,21

-

Із внутрішніх розрахунків

62

3,96

34

1,89

-28

-2,07

54,83

Інша поточна дебіторська заборгованість

1,4

0,089

1,8

0,1

0,4

0,011

128,57

Грошові кошти та їх еквіваленти

49,6

3,17

78,7

4,39

29,1

1,22

158,67

Інші оборотні активи

140,1

8,95

145,3

8,1

5,2

-0,85

103,71

Усього за розділом 2

1423,4

91

1593,2

88,8

169,8

-2,2

111,92

Розділ 3 Витрати майбутніх періодів

1,7

0,1

0,9

0,05

-0,8

-0,05

52,94

Баланс

1563,7

99,9

1792,4

99,85

228,7

-0,05

114,62

Розрахунки по таблиці №7 по рядку «балансу» і нематеріальні активи:

1) Абсолютне відхилення: 1792,4-1563,7=228,7 грн.

2) Темп змін:

3) Питома вага:

- На початок: %

- На кінець: %

- Відхилення: 1-0,6=0,4%

Всі подальші розрахунки цієї таблиці аналогічні.

Із аналітичної таб.№7 і розрахунків до неї слідує:

1) Валюта балансу зросла на 228,7 тис.грн. (14,6%),за рахунок зросту оборотних активів на 169,8 тис.грн.(11,9%) і необоротних активів на 59,7 тис.грн.(43,07%),зменшились витрати майбутніх періодів на 0,8 тис.грн.(52,9%). Оборотні активи зросли за рахунок зросту дебіторської заборгованості по авансам на 201 тис.грн. та також зросту незавершеного виробництва на 46,2 тис.грн.(39,3%),грошових коштів на 29,1 тис.грн.(58,6%), інші оборотні активи на 5,2 тис.грн.(3,7%). При цьому скоротилися заборгованості за товари та послуги на 46,1тис.грн.(16,5%),заборгованість з бюджетом на 19,5 тис.грн.(8,9%),виробничі запаси на 18,5тис.грн.(3,4%),із внутрішніми розрахунками на 28 тис.грн.(45,2%).

2) В структурі активів переважають оборотні активи 111,9% їх доля скоротилася на 2,2%.В оборотних активах переважають виробничі запаси 29,78%,їх доля скоротилася на 5,54%,також скоротилась доля дебіторської заборгованості с 17,91% до 13%,розрахунки з бюджетом скоротилась с 14,09% до 11,2%,питома вага інших оборотних активів скоротилася на 0,85% і склала 8,1%. при цьому питома вага незавершеного виробництва зросла с 7,5% до 9,12%, грошові кошти зросли с 3,17% до 4,39%. При появі дебіторської заборгованості по авансам відшкодування підприємству 201 грн. В необоротних активах переважають основні засоби (10%). Їх питома вага зросла на 1,8%. Доля нематеріальних активів склала (1%) та зросла на 0,4% .

Таблиця №8. Аналіз дебіторської заборгованості

Найменування

На початок

На кінець

Відхилення

Темп змін %

Тис.грн.

%

Тис.грн.

Тис.грн.

%

Тис.грн.

1

Дебіторська заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

2

Поточна заборгованість

564

100

671,8

100

107,8

-

119,11

Усього

564

100

671,8

100

107,8

-

119,11

Із аналітичної таблиці №8 слідує:

Дебіторська заборгованість підприємства зросла на 107 тис.грн.80коп.(19,11%). Уся вона за складом поточна, її зріст негативно впливає на платоспроможність підприємства.

2.2.2 Аналіз джерел формування майна підприємства

Таблиця №9. Аналіз джерел формування майна

Статті активу

На початок

На кінець

Відхилення

Темп змін %

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ I власний капітал

Статутний капітал

14

0,9

14

0,78

-

-0,12

100

Інший додатковий капітал

35,8

2,28

35,8

2

-

-0,28

100

Нерозподілений прибуток

25,8

1,65

103,2

5,75

77,4

4,1

4р.

Усього за розділом I

75,6

4,83

153

8,53

77,4

3,7

2р.

Розділ II забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

-

Розділ III довгострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

Розділ IV поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари і послуги

715,3

45,74

728,3

40,63

13

-5,11

101,81

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержанням авансів

538,1

34,41

681,3

38,01

143,2

3,6

126,61

-З бюджетом

90,4

5,78

27,7

1,54

-62,7

-4,24

30,64

-з позабюджетних платежів

15,2

0,97

21,9

1,22

6,7

0,25

144,07

-з страхування

13

0,83

14

0,78

1

-0,05

105,69

-з оплати праці

85,3

5,45

112,9

6,3

27,6

0,85

132,35

- інші поточні зобов'язання

30,8

1,96

53,3

2,97

22,5

1,01

173,05

Усього за розділом IV

1488,1

95,16

1639,4

91,46

151,3

-3,7

110,16

Розділ V доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

1563,7

99,99

1792,4

99,99

228,7

-

114,62

Розрахунки до таблиці №9:

1) Абсолютне відхилення: 1792,4-1563,7=228,7 грн.

2) Темп змін:

3) Питома вага :

- На початок :%

- На кінець: %

- Темп відхилення: 0,78-0,9=-0,12%

Всі подальші розрахунки цієї таблиці аналогічні.

Із аналітичної таблиці №9 слідує:

1) Капітал підприємства зріс на 228,7 тис.грн. (14,62%),що пов'язано з ростом поточних зобов'язань на 151,3 тис.грн.(10,16%). При збільшенні власного капіталу на 77,4тис.грн.(2р.). поточні зобов'язання зросли за рахунок зросту одержаних авансів на 143,2 тис. грн. (26,61%), також збільшення оплати праці 27,6 тис.грн.(32,35%),інші на 22,5 тис.грн.(73,05%). при цьому скоротилися розрахунки з бюджетом на 62,7 тис.грн.(69,36%), кредиторська заборгованість не погашена на 13 тис.грн.(1,81%). Власний капітал зріс за рахунок нерозподіленого прибутку на 77,4 тис.грн.(4р.) .

2) В структурі капіталу переважає поточні зобов'язання 91,46% , його доля скоротилася на 3,7%. Питома вага власного капіталу зросла с 4,83% до 8,53%. У власному капіталі переважає нерозподілений прибуток 5,75% його доля збільшилась на 4,1%. В структурі поточних зобов'язань переважає кредиторська заборгованість за товари, послуги (40,63%) доля знизилась на 5,11%. Також значний у складі питома вага одержаних авансів 38,01%, питома вага зросла на 3,6%. Вплив інших статей капіталу не значний. Структурні рухи не значні і знаходяться в межах норми.

Таблиця№10. Аналіз кредиторської заборгованості

Види діяльності

На початок

На кінець

Відхилення

Темп змін %

Тис.грн

%

Тис.грн.

%

Тис.грн

%

1

Довгострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

2

Поточні зобов'язання

1488,1

100

1639,4

100

151,3

-

110,16

Усього

1488,1

100

1639,4

100

151,3

-

110,16

Із аналітичної таблиці №10 слідує:

Кредиторська заборгованість підприємства зросла на 151,3 тис.грн (10,16%), що негативно для підприємства. Заборгованість по составу поточна на 100%.

2.2.4 Аналітичні показники фінансового стану підприємства

Таблиця№11

Показники

Формула розрахунку

Джерело інформації

На початок

На кінець

Напрямок позитивних змін

1.Показники майнового стану

1.1.

Коефіцієнт мобільності

Мобільні активи

Ф.1. ст. 260,270

10.28

8.03

К моб=0.5

Немобільні активи

Ф.1. ст.080

2.Показники ділової активності

2.1

Обертаністю А(ресурси віддача,коефіцієнт транс. Форм.

Чиста виручка від реалізації

ф.2.ст.035

3,98

3,42

Збільшення

активи

Ф.1.ст.280

3.Показники фінансової стійкості

3.1

Коефіцієнт фінансової незалежності автономії

Власний капітал

Ф.2.ст.380,

430,630

0,04

0,08

Кавт 0,5

пасиви

Ф.1.ст.640

3.2

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власні кошти

Ф.1.ст.380,

430,630

0,05

0,09

Кр.с .1

Залучені кошти

Ф.1.ст.480,

620

3.3

Показники фінансового ливереджа

Довгострокові зобов'язання

Ф.1.ст.480

-

-

Фл.=0,25

Власні кошти

Ф.1.ст.380,

430,630

3.4

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний капітал довгострокові зобов'язання

Ф.1.ст.380,

430,630,480

0,04

0,08

Кф.ст=0,85-0,9

Власні кошти

Ф.1.ст.640

4. показники ліквідності і платоспроможності

4.1

Коефіцієнт ліквідності (поточний)

Поточний актив

Ф.1.ст.260

0,95

0,97

Кл.т.=1

Поточний пасив

Ф.1.ст.620

4.2

Коефіцієнт ліквідності (абсолютний)

Грошові засоби

Ф.1.ст.230,

240

0,03

0,04

Кл.а.=0,2-0,35

Поточні активи

Ф.1.ст.260

4.3

Взаємовідношення короткострокових дебіт і кредит заборгованості

Дебіт заборгованості

Ф.1.ст.160,170,

180,190,200,210

0,44

0,47

Кд/к=1

кредит заборгованості

Ф.1.ст.520,530,

540

З аналітичної таблиці №11 слідує:

1) Активи підприємства мобільні. На кожну 1 гривню необоротних активів приходиться 8 грн.03 коп. мобільних активів(оборотних)мобільність зменшилась.

2) Ділова активність підприємства знизилась. З кожної 1 гривні вартості майна підприємства має 3 грн. 42 коп. чистої виручки.

3) Фінансова стійкість підприємства проаналізована з напрямків фінансової автономії стабільності, стійкості та ризику по довгостроковим зобов'язанням. Підприємство фінансово не автономне, так як його розмір власного капіталу в кожній 1 гривні капіталу займає 0,08 грн., фінансова не автономія зменшується. Підприємство не стабільно. На кожну 1 гривню залучених коштів приходиться 0,09 коп. власних коштів. Фінансова не стабільність зменшується. По довгостроковим зобов'язанням не ризикує. Капітал фінансово не стійкий так, як на кожну 1 грн. капіталу приходиться 0,08 коп. власного капіталу та довгострокових зобов'язань. Не стійкість зменшується.

4) Баланс підприємства не ліквідний,на 3%, поточна не ліквідність зменшується. Підприємство абсолютно не ліквідне так,як на кожну гривню поточних активів приходиться 0,04 коп. грошових коштів. Абсолютна не ліквідність зменшується. Підприємство не в змозі відшкодувати кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської заборгованості(53%).

Резюме: Активи підприємства мобільні. Ділова активність підприємства знизилась. Підприємство фінансово не автономне. По довгостроковим зобов'язанням не ризикує. Баланс підприємства не ліквідний. Підприємство не в змозі відшкодувати кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської заборгованості.

Таблиця№12. Підсумки комплексного аналізу діяльності власного підприємства «Успенський кар'єр»

Показники

На початок

На кінець

Відхилення

Темп зміни %

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Продукція тис.грн.

2580,1

43

2791

44,3

210,9

1,3

108,1

Товари тис.грн.

-

-

-

-

-

-

-

Роботи

3412,9

56,9

3505,8

55,6

92,9

-1,3

102,7

Послуги

-

-

-

-

-

-

-

Об'єм діяльності

5993

99,9

6296,8

99,9

303,8

-

105

Первісна вартість

216,30

-

203

-

-13,3

-

27

Знос

87,12

-

22,10

-

-65,02

-

25,36

Залишкова вартість

129,18

-

180,90

-

+51,72

-

140

Процент зносу

40

-

10,8

-

-29,2

-

Х

Фондовіддача

39,6

-

40,1

-

+0,5

-

101,2

Чисельність (чел)

78

-

86

-

8

-

110

Середнє вироблення (тис.грн)

12805,5

-

12203,1

-

-602,4

-

95

Середня зарплата (тис.грн)

3804,9

-

3257,17

-

-547,73

-

85

Зарплатоємкість

29,71

-

26,69

-

-3,02

-

х

Дохід від реалізації

7318,15

100

7520,12

100

201,97

-

102,75

Чистий дохід від реалізації

6143,1

83,94

6231

82,85

87,9

-1,09

101,43

Собівартість реалізованої продукції

2079,5

28,41

2015

26,79

-64,5

-1,62

96,9

Валовий прибуток

4063,6

55,52

4216

56,06

152,4

0,54

Х

Прибуток від операційної діяльності

3633,6

49,65

3766,2

50,08

132,6

0,43

103,64

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

3498,9

47,81

3650

48,53

151,1

0,72

104,31

Чистий прибуток

3280,7

44,82

3442,7

45,77

162

0,05

104,93

Собівартість майна

1563,7

99,9

1792,4

99,85

228,7

-0,05

114,62

Необоротні активи

138,6

8,8

198,3

11

59,7

2,2

143

Оборотні активи

1423,4

91

1593,2

88,8

169,8

-2,2

111,92

Власний капітал

75,6

4,83

153

8,53

77,4

3,7

2р.

Дебіторська заборгованість

564

36,06

671,8

37,48

107,8

1,42

119,11

Кредиторська заборгованість

1488,1

95,16

1639,4

91,46

151,3

-3,7

110,16

Заключним етапом економічного аналізу підприємства є систематизація підсумків його діяльності з метою виявлення «вузьких» місць та формування резервів вдосконалення його діяльності.

3. Висновки по роботі

3.1 Результати техніко економічного аналізу

1.1 Діяльність підприємства зросла на 303,8 тис.грн.(105%). Зростання пов'язане зі зростанням виробничої продукції 210,9 тис.грн.(108,1%) та виповнення робіт 92,9 тис.грн.(102,7%).

В структурі діяльності підприємства переважає виповнення робіт (55,6%), їх питома вага скоротилась на -1,3%. При цьому зросла питома вага виробництва продукції с 43% до 44,3%. Структурні рухи незначні.

1.2 Виробничий потенціал не оновлюється на 13 грн.30коп. 27% при цьому процент зносу зменшився на 29,2% та склав 10,8грн. знос незначний.

Виробничий потенціал використовується ефективно ,так як фондовіддача зросла на 0,5грн.(101,2%). Чистий дохід підприємства с кожної гривні середньої балансової вартості основних засобів складає 40грн.10коп. Фондомісткість змінилася на 0,001 грн.(96%). На кожну гривню чистого доходу приходиться 0,024 середньої балансової вартості основних засобів.

1.3 Об'єм діяльності зріс на 303,8 тис.грн.(5%) за рахунок скорочення виробітку на 602,4 тис.грн.(5%) при зростанні численності на 8 людей (10%).

Матеріальна зацікавленість робітників зменшилась, так як середня заробітна плата зменшилась на 547,73 тис.грн.(15%). По фонду оплати праці трапилась перевитрата на 190тис.грн =1680,7-( 6296,8х29,71)/100 ,що недопустимо в умовах інфляції.

Основна умова без збиткової економіки випередження темпів зростання виробітку в порівнянні з темпами зростання заробітної плати не виконується, тому що відсоток зниження виробітку (95%) і зарплатні (85%).

Прибуття на підприємстві (%) випереджає вибуття (2,56%). У цілому на підприємстві змінилось 11,62% робітників, що на 3,76% нижче, ніж в попередньому році.

1.4 Операційні витрати зросли на 303,8 тис.грн.(5,06%) за рахунок зросту: матеріальних витрат на 210,9 тис.грн.(8,17%), відрахування на соціальне страхування на 169,9 тис.грн.(33,3%), інші операційні витрати на 15,1 тис.грн.(1,44%), та амортизація на 7,9 тис.грн. (9,9%). При цьому зменшились витрати на оплату праці на 100 тис.грн.(5,62%).

В структурі операційних витрат переважають матеріальні витрати (44,32%), їх доля виросла на 1,27%. Питома вага витрат на оплату праці скоротилась с 29,71% до 26,69%, та інші операційні витрати с 17,4% до 16,8%. Зросла доля відрахувань на соціальне страхування с 8,51% до 10,8%. Доля інших операційних витрат та амортизації змінилась несуттєво. Структурні рухи незначні.

Граничний рівень витрат за попередній період склав 5993:6143,1Х100=97,5% та зріс на 3,55 %= 6296,8:6231Х100-97,5=3,55%.

3.2 Результати фінансового аналізу

Дохід від реалізації збільшився на 201,97 тис.грн. (2,75%), відповідно ПДВ зріс на 114,07 тис.грн. (9,7%). Так як чистий дохід від реалізації зріс більше (101,43%), ніж собівартість реалізації (96,9%), то валовий прибуток зріс на 152,4 тис.грн.(3,75%).

Адміністративні витрати зросли на 24,9 тис.грн. (12,45%), а інші операційні витрати скоротилися на 5,1 тис.грн. (2,22%), що призвело до прибутку від операційної діяльності, який виріс на 132,6 тис.грн. (3,64%). Його доля у чистому доході збільшилась на 1,3% та склала 60,44%.

Інші доходи збільшились на 14,7 тис.грн.(9,61%),а фінансові витрати на 0,4 тис.грн. (2,53%) та зменшились інші витрати на 4,2 тис.грн.(1,55%), що привело до прибутку від звичайної діяльності, який виріс на 151,1 тис.грн.(4,31%). Підприємство має позитивний фінансовий результат. Та сплачує податок. Розмір податку на прибуток зменшився на 10,9 тис.грн.(5%). Діяльність підприємства ефективна. Розмір чистого прибутку на кожну гривню чистої виручки складає 55,25 коп.

Діяльність підприємства ефективна. Найбільш ефективним є використання власного капіталу та виробничих фондів. Розмір власного капіталу у кожній гривні чистого прибутку 22грн.50 коп. скоротилася на 20грн.89коп. Розмір виробничих фондів у кожній гривні чистого прибутку 3 грн.91коп. скоротився на 19 коп.

Валюта балансу зросла на 228,7 тис.грн. (14,6%),за рахунок зросту оборотних активів на 169,8 тис.грн.(11,9%) і необоротних активів на 59,7 тис.грн.(43,07%),зменшились витрати майбутніх періодів на 0,8 тис.грн.(52,9%). Оборотні активи зросли за рахунок зросту дебіторської заборгованості по авансам на 201 тис.грн. та також зросту незавершеного виробництва на 46,2 тис.грн.(39,3%),грошових коштів на 29,1 тис.грн.(58,6%), інші оборотні активи на 5,2 тис.грн.(3,7%). При цьому скоротилися заборгованості за товари та послуги на 46,1тис.грн.(16,5%),заборгованість з бюджетом на 19,5 тис.грн.(8,9%),виробничі запаси на 18,5тис.грн.(3,4%),із внутрішніми розрахунками на 28 тис.грн.(45,2%).

В структурі активів переважають оборотні активи 111,9% їх доля скоротилася на 2,2%.В оборотних активах переважають виробничі запаси 29,78%,їх доля скоротилася на 5,54%,також скоротилась доля дебіторської заборгованості с 17,91% до 13%,розрахунки з бюджетом скоротилась с 14,09% до 11,2%,питома вага інших оборотних активів скоротилася на 0,85% і склала 8,1%. при цьому питома вага незавершеного виробництва зросла с 7,5% до 9,12%, грошові кошти зросли с 3,17% до 4,39%. При появі дебіторської заборгованості по авансам відшкодування підприємству 201 грн. В необоротних активах переважають основні засоби (10%). Їх питома вага зросла на 1,8%. Доля нематеріальних активів склала (1%) та зросла на 0,4% .

Дебіторська заборгованість підприємства зросла на 107 тис.грн.80коп.(19,11%). Уся вона за складом поточна, її зріст негативно впливає на платоспроможність підприємства.

Капітал підприємства зріс на 228,7 тис.грн. (14,62%),що пов'язано з ростом поточних зобов'язань на 151,3 тис.грн.(10,16%). При збільшенні власного капіталу на 77,4тис.грн.(2р.). поточні зобов'язання зросли за рахунок зросту одержаних авансів на 143,2 тис. грн. (26,61%), також збільшення оплати праці 27,6 тис.грн.(32,35%),інші на 22,5 тис.грн.(73,05%). при цьому скоротилися розрахунки з бюджетом на 62,7 тис.грн.(69,36%), кредиторська заборгованість не погашена на 13 тис.грн.(1,81%). Власний капітал зріс за рахунок нерозподіленого прибутку на 77,4 тис.грн.(4р.) .

В структурі капіталу переважає поточні зобов'язання 91,46% , його доля скоротилася на 3,7%. Питома вага власного капіталу зросла с 4,83% до 8,53%. У власному капіталі переважає нерозподілений прибуток 5,75% його доля збільшилась на 4,1%. В структурі поточних зобов'язань переважає кредиторська заборгованість за товари, послуги (40,63%) доля знизилась на 5,11%. Також значний у складі питома вага одержаних авансів 38,01%, питома вага зросла на 3,6%. Вплив інших статей капіталу не значний. Структурні рухи не значні і знаходяться в межах норми.

Кредиторська заборгованість підприємства зросла на 151,3 тис.грн (10,16%), що негативно для підприємства. Заборгованість по составу поточна на 100%.

Активи підприємства мобільні. Ділова активність підприємства знизилась. Підприємство фінансово не автономне. По довгостроковим зобов'язанням не ризикує. Баланс підприємства не ліквідний. Підприємство не в змозі відшкодувати кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської заборгованості.

Таблиця№13. Swot-аналіз діяльності підприємства

Фактори

Оцінка середи

Оцінка підприємства

можливості

Загрози

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

Пріоритети на ринку

1.1.Стабільність на ринку;

1.2.Розширення спектру діяльності;

1.3.Достатня конкурентоспроможність.

1.1.Зростання обсягу діяльності;

1.2.Зростання випуску продукції та виконання робіт;

1.3.Незначні структурні рухи.

2

Виробничий потенціал

2.1. Стабільність експлуатації;

2.2.Рост ефективності використання оснащеності

2.3.Скорочення технічної оснащеності

2.1.Незначний знос;

2.2.Рост фондовіддачі

2.3.неоновлення

3

Трудові ресурси та оплата праці

3.1 зростання інтенсивності праці;

3.5.прибуток;

3.2.зростання екстенсивності праці;

3.3.нераціональна оплата праці;

3.4.зменьшення матеріальної зацікавленості;

3.1.зростання;

3.5.соблюденіє беззбитковості;

3.2.зростання чисельності;

3.3.не дотримано зарплато ємкість ;

3.4.скорочення зарплатні;

4

Операційні витрати

4.2.вірність стратегії;

4.4.постійні замовники;

4.1.зменьшення ефективності

4.3.виповнення більш дорогих робіт;

4.2.переважання матеріальних витрат;

4.4.незначні відхилення в структурі;

4.1.Зростання витрат;

4.3.зрост матеріалоємності;

5

Фінансовий результат

5.1.можливість поповнення дер. бюджету;

5.2.збільшення ефективності;

5.4.збільшення можливостей розвитку підприємства;

5.3.знження операційного прибутку;

5.5.зменьшення використано ви капіталу;

5.1.позитивнй фінансовий результат;

5.2.рост прибутку;

5.4.чистий прибуток;

5.3.рост адміністративних затрат;

5.5.зменьшення власного капіталу;

6

Фінансовий стан

6.1.стабільність;

6.3.Мобільність активів;

6.4.відсутність довгострокового фінансового ризику;

6.5.фінансова стабільність;

6.8.платоспроможність;

6.9.скорочення розмірів економічної санкції;

6.2.відсутність страхування капіталу підприємства;

6.6.можливість банкрутства;

6.7.фінансова нестійкість;

6.1.постійність статутного капіталу;

6.3.пріорітет оборотні активи;

6.4.відсутність довгострокових зобов'язань

6.5.поповнення грошових коштів;

6.8.достатність поточних активів;

6.9.зменьшення заборгованості в бюджет;

6.2.відсутність резервного капіталу;

6.6.преобладаніє кредиторської заборгованості над дебіторській;

6.7.рост поточних зобов'язань;

Із виповненого комплексного та Swot- аналіз (таб.№13) слід,що діяльність підприємства обрана вірно. У подальшому для вдосконалення роботи йому необхідно звернути увагу на:

1) Для раціональної оплати праці необхідно дотримуватися показника зарплатоміскості. Виключити економію праці.

2) Підвищити прибутковість за рахунок зменшення витратності.

3) Виконати маркетингові дослідження з метою придбання менш дорожчих матеріалів.

4) Проаналізувати фінансові можливості підприємства з метою їх використання для оновлення виробничого потенціалу.

5) Контролювати витратність.

6) Контролювати склад та строки відшкодування поточних зобов'язань і дебіторської заборгованості, для цього в бухгалтерії ввести платіжний календар погашення кредиторської і дебіторської заборгованості. Своєчасно приймати штрафні економічні санкції за порушення договірних зобов'язань.

7) Створити резервний капітал для забезпечення кредитоспроможності і платоспроможності підприємства.

8) Установити довгострокові зв'язки з замовниками.

9) Виконати аналіз динаміки та структури власного капіталу.


Подобные документы

 • Матеріально-технічні ресурси ТОВ "БЕБІ ХІТ". Аналіз трудових ресурсів підприємства та системи матеріального стимулювання праці. Оцінка поточних операційних витрат. Аналіз податкових платежів. Особливості аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

  отчет по практике [1,7 M], добавлен 11.06.2014

 • Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції. Аналіз структури необоротних активів та ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Оцінка динаміки основних відносних показників фінансової стійкості ПАТ "Подільський цемент".

  контрольная работа [96,6 K], добавлен 23.04.2015

 • Економічна та організаційно-правова характеристика підприємства ТзОВ ВТП "Західполімербуд", основні напрямки діяльності. Аналіз необоротних активів, трудових ресурсів і оплати праці на підприємстві. Оцінка ефективного використання матеріальних ресурсів.

  отчет по практике [50,2 K], добавлен 13.08.2010

 • Дослідження економіко-господарської діяльності виробничого підприємства, розрахунок основних фінансових показників. Аналіз організації виробництва (основного виду діяльності) та управління на підприємстві, характеристика його маркетингової стратегії.

  отчет по практике [192,5 K], добавлен 13.04.2012

 • Визначення показників виконання річної виробничої програми підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності підприємства, ефективності використання ресурсного потенціалу. Вартісна оцінка основних виробничих та оборотних фондів підприємства.

  курсовая работа [494,3 K], добавлен 14.04.2019

 • Загальна характеристика підприємства. Аналіз складу і структури основних виробничих засобів, довгострокових фінансових інвестицій. Рух трудових ресурсів на підприємстві, дослідження продуктивності праці. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства.

  отчет по практике [85,2 K], добавлен 18.09.2010

 • Стисла характеристика підприємства, його організаційна структура та основний вид зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз виробництва та реалізації продукції, оцінка фінансового стану. Система оподаткування заводу. Характеристика трудових ресурсів.

  курсовая работа [125,6 K], добавлен 25.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.