Розробка основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства

Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми, річного ефективного фонду часу устаткування. Визначення загального фонду заробітної плати робітників, розміру витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.10.2012
Размер файла 311,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розробка основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства

1. Розрахунок нормативних і фактичних витрат часу

1.1 Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми

Нормативна трудомісткість представляє собою усереднені затрати часу робітників на виготовлення певного виду продукції, розраховані у відповідності до заздалегідь встановлених і обґрунтованих норм затрат часу на одиницю цієї продукції.

Для визначення нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми () потрібно попередньо розрахувати декілька проміжних розрахункових величин:

1) річну нормативну трудомісткість обробки деталей кожного j-го найменування по кожному і-му виду робіт;

2) річну нормативну трудомісткість обробки деталей всіх найменувань по кожному окремому і-му виду робіт;

3) річну нормативну трудомісткість обробки деталей кожного окремого j-го найменування по всіх видах робіт.

Річна нормативна трудомісткість обробки деталей кожного j-го найменування по кожному і-му виду робіт () розраховується за формулою (1):

(1)

де нормативна трудомісткість обробки однієї деталі j-го найменування на устаткуванні і-ої групи, нормо-годин (приймається за вихідними даними);

- річна виробнича програма випуску деталей j-го найменування, шт.

Річна нормативна трудомісткість обробки деталей всіх найменувань по кожному окремому виду робіт () представляє собою нормативні затрати часу основних робітників і-ої професії на виготовлення усієї продукції, яка проходить обробку на даній технологічній операції. Розрахунок цієї величини виконується за формулою (2):

(2)

де - кількість найменувань деталей в річній виробничій програмі,

Річна нормативна трудомісткість обробки деталей кожного окремого найменування по всіх видах робіт () представляє собою нормативні затрати часу основних робітників усіх професій лише на виготовлення продукції j-го виду. Розрахунок цієї величини виконується за формулою (3):

(3)

де - кількість груп основного технологічного устаткування, тобто, кількість технологічних операцій, потрібних для виготовлення виробу кожного найменування, ().

Нормативна трудомісткість виконання річної виробничої програми () розраховується за формулою (4):

(4)

Для токарного виду роботи:

А) =1.9*40000 = 76000 (нормо - годин)

Б) =0.92*52000 = 47840 (нормо - годин)

В) =1.35*44000 = 59400 (нормо - годин)

Г) =1.35*39000 = 52650 (нормо - годин)

=235890 (нормо - годин)

Для складального виду роботи:

А) =0.78*40000 = 31200 (нормо - годин)

Б) =0.67*52000 = 34840 (нормо - годин)

В) =0.77*44000 = 33880 (нормо - годин)

Г) =1.18*39000 = 46020 (нормо - годин)

=145940 (нормо - годин)

Для зварювального виду роботи:

А) =0.41*40000 = 16400 (нормо - годин)

Б) =0.33*52000 = 17160 (нормо - годин)

В) =0.49*44000 = 21560 (нормо - годин)

Г) =0.26*39000 = 10140 (нормо - годин)

=65260 (нормо - годин)

Для слюсарних робіт:

А) =0.53*40000 = 21200 (нормо - годин)

Б) =0.24*52000 = 12480 (нормо - годин)

В) =0.25*44000 = 11000 (нормо - годин)

Г) =0.14*39000 = 5460 (нормо - годин)

=50140 (нормо - годин)

Нормативна трудомісткість виконання річної виробничої програми () розраховується за формулою

=497230

Усі результати проведених розрахунків різних значень нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми округляються до найближчого більшого цілого числа і зводяться у розрахункову форму №1:

Розрахунок нормативної трудомісткості виконаний річної виробничої програми

Найменування робіт

Нормативна трудомісткість деталей, нормо - годнн,

Річна програма випуску деталей, тис шт.

Річна нормативна

трудомісткість, нормо - год.

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1

Токарні

1,9

0,92

1,35

1,35

44

60

47

43

76000

47840

59400

52650

2

Складальні

0,78

0,67

0,77

1,18

44

60

47

43

31200

34840

33880

46020

3

Зварювальні

0,41

0,33

0,49

0,26

44

60

47

43

16400

17160

21560

10140

4

Слюсарні

0,53

0,24

0,25

0,14

44

60

47

43

21200

12480

11000

5460

Разом ()

144800

112320

125840

114270

1.2 Розрахунок фактичної верстатомісткості річної виробничої програми

Після визначення нормативних затрат часу, потрібних для виконання річної виробничої програми підприємства, розраховуються також фактичні значення цих затрат.

Фактичні затрати часу основних робітників на виготовлення продукції розраховуються з урахуванням планових значень коефіцієнтів виконання норми виробітку (). Ці коефіцієнти передбачають можливість перевиконання норм за рахунок впливу певних, наявних на підприємстві факторів (рівень кваліфікації зайнятих на виробництві робітників, тип використовуваного устаткування тощо). Таким чином відбувається зниження фактичних значень затрат часу на виготовлення продукції у порівнянні з відповідними нормативними величинами.

Для спрощення розрахунків у курсовій роботі фактичні затрати часу робітників (фактична трудомісткість виготовлення продукції) ототожнюються з фактичними затратами часу роботи устаткування і робочих місць, тобто, з фактичною верстатомісткістю. Таким чином не враховується можливість одночасного обслуговування одним робітником декількох робочих місць, тобто, багатоверстатність виробництва.

Спочатку розраховується фактична верстатомісткість обробки однієї деталі j-го найменування на устаткуванні і-ої групи (). Розрахунок виконується за формулою (5):

(5)

де - коефіцієнт виконання норми виробітку на і-х роботах.

Для токарного виду роботи:

А) (верстато - годин)

Б) (верстато - годин)

В) (верстато - годин)

Г) (верстато - годин)

Для складального виду роботи:

А) (верстато - годин)

Б) (верстато - годин)

В) (верстато - годин)

Г) (верстато - годин)

Для зварювального виду роботи:

А) (верстато - годин)

Б) (верстато - годин)

В) (верстато - годин)

Г) (верстато - годин)

Для слюсарних робіт:

А) (верстато - годин)

Б) (верстато - годин)

В) (верстато - годин)

Г) (верстато - годин)

Одержані значення фактичних верстатомісткостей обробки однієї деталі кожного найменування на відповідному устаткуванні або робочих місцях округлюються з точністю до сотих і зводяться в розрахункову форму №2.

Визначення фактичної верстатомісткості обробки деталей

№ п/п

Найменування робіт

Нормативна трудомісткість обробки деталі, н-год.

Коефіцієнт виконання норм

Фактична верстатомісткість верстато-год.

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1.

Токарні

1,9

0,92

1,35

1,35

1,18

1.61

0.78

1.14

1.14

2.

Складальні

0,78

0,67

0,77

1,18

1,05

0.74

0.64

0.73

1.12

3.

Зварювальні

0,41

0,33

0,49

0,26

1,1

0.37

0.3

0.45

0.24

4.

Слюсарні

0,53

0,24

0,25

0,14

1,14

0.46

0.21

0.22

0.12

Далі провадяться розрахунки інших значень фактичної верстатомісткості виготовлення деталей усіх найменувань. Ці розрахунки виконуються аналогічно вищенаведеному розрахунку нормативної трудомісткості річної виробничої програми і проводяться вони за формулами (6) - (9):

(6)

(7)

(8)

(9)

де - річна фактична верстатомісткість обробки деталей j-го найменування на і-ому устаткуванні, верстато-год.;

- річна фактична верстатомісткість обробки деталей всіх найменувань тільки на і-ому устаткуванні, верстато-год;

- річна фактична верстатомісткість обробки деталей тільки j-го найменування на всіх видах робіт, верстато - год;

- фактична верстатомісткість виконання усієї річної виробничої програми, верстато-год;

=442207 (верстато - годин)

Розрахунок фактичної верстатомісткості виконання річної виробничої програми

№ п/п

Найменування робіт

Фактична верстатомісткість верстато-год.

Річна програма випуску деталей, тис шт.

Річна фактична верстатомісткість, верстато-год.

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1.

Токарні

1.61

0.78

1.14

1.14

44

60

47

43

64407

40543

50339

44619

2.

Складальні

0.74

0.64

0.73

1.12

44

60

47

43

29715

33181

32267

43829

3.

Зварювальні

0.37

0.3

0.45

0.24

44

60

47

43

14910

15600

19600

9219

4.

Слюсарні

0.46

0.21

0.22

0.12

44

60

47

43

18597

10948

9650

4790

Разом ()

127627

100271

111855

102455

2. Розрахунок річного ефективного фонду часу устаткування

Річний ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування розраховується для подальшого визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування, потрібного для виконання річної виробничої програми підприємства. Саме значення ефективного фонду часу залежить від багатьох факторів (кількості робочих днів у році, змінності роботи підприємства, виду та складності використовуваного устаткування тощо).

Річний ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування і-ої групи () визначається за формулою (10):

(10)

де - номінальний фонд часу роботи одиниці устаткування, годин;

(11)

де S - кількість робочих змін за добу, (для розрахунків приймається S=2);

- середня тривалість робочої зміни, годин, (для 40-годинного робочого тижня приймається = 8 годин);

, - відповідно, кількість робочих та передсвяткових днів у роді.

- скорочення тривалості робочої зміни у передсвяткові дні, годин (приймається .);

- коефіцієнт, що враховує час простою і-тої групи устаткування у плановому ремонті.

Значення коефіцієнта , задається в% до і залежить від ступеня конструкційної складності виконання конкретного виробничого устаткування та ряду інших факторів. Рекомендовані для розрахунків в курсовій роботі значення Крi наведено в розрахунковій формі №5.

Розрахунок кількості робочих та передсвяткових днів у році

Показники

Місяці року

Всього, 2011 рік

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Кількість календарних днів

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця на яке припадає свято)

2

-

1

2

3

2

-

1

-

-

-

-

10

Кількість вихідних днів

9

8

9

8

10

8

8

10

8

9

9

8

104

Всього кількість днів, робота в які не проводиться

11

8

10

10

13

10

8

11

8

9

9

8

114

Кількість робочих днів (п. 1 - п. 4)

20

20

21

22

18

20

23

20

22

22

21

23

250

Кількість передсвяткових днів, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні скорочується на 1 годину

2

-

1

2

3

2

-

1

-

-

-

-

11

=2*(8*250-1*11) =3992 (год)

Для токарного:

(год)

Для складального:

(год)

Для зварювального:

(год)

Для слюсарного:

(год)

Розрахунок річного ефективного фонду часу устаткування

п/п

Найменування показників

Види устаткування та робочих місць

токарне

складське

зварювальне

слюсарне

1.

Номінальний фонд часу роботи одиниці устаткування (одного робочого місця) (), год.

3978

2.

Коефіцієнт, що враховує час простою устаткування в ремонті, (), %

4

5

3,5

4,5

3.

Річний ефективний фонд часу одиниці устаткування (одного робочого місця), (), год.

3833

3793

3853

3813

3. Розрахунок необхідної чисельності усіх категорій персоналу підприємства

Розрахунок необхідної чисельності працівників виконується окремо для кожної з нижче перелічених категорій персоналу підприємства:

- основні робітники;

- допоміжні робітники;

- керівники та спеціалісти;

- службовці.

До основних відносяться ті робітники, що безпосередньо зайняті виробництвом продукції підприємства і працюють на основному технологічному устаткуванні та робочих місцях.

Необхідна кількість основних робітників підприємства розраховуються для їх кожної професії зокрема, а сам розрахунок проводиться за формулою (12):

(12)

де - чисельність основних робітників і-ої професії, чол.;

- річний ефективний фонд часу одного робітника, годин.

Значення річного ефективного фонду часу робітника залежить від багатьох факторів:

- від кількості робочих та неробочих днів у році;

- від планової (середньої) величини неявок на роботу з поважних причин через відпустку, хворобу тощо;

- від номінальної та середньої тривалості робочого дня;

- від планових втрат робочого часу у зв'язку зі скороченням тривалості робочого дня для певних категорій працюючих.

Для спрощення розрахунків в курсовій роботі приймається, що для всіх категорій основних робітників .

Для токарів: (чол)

Для складальників: (чол)

Для зварювальників: (чол)

Для слюсарів: (чол)

Одержані розрахункові значення необхідної чисельності основних робітників кожної професійної округляються до наближеного більшого цілого числа і заносяться в розрахункову формулу №6.

До допоміжних відносяться робітники, не зайняті безпосередньо виробництвом продукції. Функції допоміжних робітників передбачають лише обслуговування основного технологічною устаткування, забезпечення надійності та безперебійності його функціонування, а також утримання виробничих приміщень та інших площ.

Необхідна чисельність допоміжних робітників розраховується для кожної професії зокрема. Для розрахунків використовуються передбачені для допоміжних робітників укрупнені норми обслуговування різних виробничих об'єктів одним допоміжним робітником.

При розрахунках враховується і те, що основні об'єкти, обслуговувані допоміжними робітниками, поділяються на дві окремі категорії;

1) технологічне устаткування;

2) основні робітники.

Це, в свою чергу, зумовлює особливості проведення розрахунків для різних професійних допоміжних робітників.

Для тих категорій допоміжних робітників, об'єктом обслуговування яких є тільки основні робітники, розрахунок виконується за формулою (13):

(13)

де - чисельність допоміжних робітників к-ої професії, об'єктом обслуговування яких є тільки основні робітники, чол.;

- норма обслуговування основних робітників одним допоміжним робітником к-ої професії в одну зміну, чол./чол.

(чол.)

Для тих категорій допоміжних робітників, які займаються обслуговуванням устаткування на робочих місць, розрахунок виконується за формулою (14):

(14)

де - загальна чисельність допоміжних робітників к-ої професії, які займаються обслуговуванням технологічного устаткування та робочих місць, чол.;

- прийнята кількість устаткування;

Для токарів:

Для складальників:

Для зварювальників:

Для слюсарів:

(чол.)

- норма обслуговування основних верстатів та робочих місць одним допоміжним робітником к-ої професії в одну зміну, шт./чол.

Розраховані значення необхідної чисельності допоміжних робітників усіх передбачених в курсовій роботі професій округляються до наближеного більшого цілого числа і заносяться в розрахункову формулу №6.

Розрахунок загально чисельності керівників, спеціалістів та службовців в курсовій роботі здійснюється укрупнено, без розподілу цих працівників за конкретними категоріями і професіями. Чисельність керівників, спеціалістів та службовців задається у відсотках до кількості усіх основних робітників, потрібних для виконання річної виробничої програми, і приймається наступною:

- для парних варіантів - загальна чисельність керівників і спеціалістів складає 10% від кількості основних робітників, а чисельність службовців 3%;

Одержані результати розрахунків необхідної чисельності керівників, спеціалістів та службовців округляється в більшу сторону, до наближеного цілого числа і зводяться в розрахункову форму №6. В цій формі також провадиться розрахунок процентного співвідношення різних категорій працюючих до їх загальної чисельності (взятої за 100%)

Чисельність промислово-виробничого персоналу

№п/п

Категорії персоналу

Всього, осіб

В% від загальної кількості працюючих

1.

Основні робітники, всього

266

58.46

В т. ч. токарі

120

26.37

складальники

83

18.24

зварювальники

36

7.91

слюсарі

27

5.94

2.

Допоміжні робітники, всього

154

33.85

В т. ч. наладчики устаткування

87

19.12

електромонтери

30

6.59

розподілювачі робіт

21

4.62

комірники

9

1.98

підсобні робітники

7

1.54

3.

Керівники і спеціалісти, всього

27

5.93

4.

Службовці, всього

8

1.76

Всього персоналу

455

100

4. Розрахунок витрат основних матеріалів

Усі розрахунки витрат основних матеріалів провадяться за двома напрямками - на одну деталь кожного найменування та на річну виробничу програму підприємства в цілому.

Витрати основних матеріалів на деталь j-го найменування () визначається за формулою (15):

(15)

де - маса чистової деталі j-го найменування, кг;

- процент припуску на обробку, грн./кг, %;

- ціна одиниці матеріалу, грн../кг;

- коефіцієнт, що враховує транспортнозаготівельні витрати (приймається ).

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

Розрахункові значення витрат основних матеріалів на деталь визначається з точністю до сотих величин і зводяться в розрахункові форми №7 та №17.

Витрати основних матеріалів на річну виробничу програму деталей j-го найменування () визначаються за формулою(16).

(15)

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

Розраховані значення витрат основних матеріалів на річну виробничу програму деталей j-го найменування округлюються до найближчого більшого числа і зводяться в розрахункову форму №7.

5. Визначення вартості зворотних відходів

Усі розрахунки вартості зворотних витрат проводяться за двома напрямами - на одну деталь кожного найменування та річну виробничу програму підприємства в цілому.

Величина зворотних відходів на деталь j-го найменування () визначається з урахуванням можливості одержання (виходу) зворотних відходів при виготовленні деталей кожного найменування, а сам розрахунок виконується за формулою (17):

(17)

де - процент виходу зворотних відходів, %;

- ціна одиниці зворотних відходів, грн./кг.

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

Зворотні відходи на річну виробничу програму випуску деталей j-го найменування () розраховуються за формулою(18).

(18)

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

6. Розрахунок витрат на заробітну плату основних робітників

6.1 Розрахунок розцінок за деталь

В курсовій роботі приймається, що всі основні робітники підприємства оплачуються за відрядною системою оплати праці. Усі розрахунки основної заробітної плати основних робітників виконуються за двома напрямками - на одну деталь кожного найменування та на річну виробничу програму підприємства в цілому. При цьому в собівартість виробу безпосередньо включаються витрати на основну заробітну плату тільки основних робітників, які займаються виготовленням цієї продукції.

Розцінка за деталь певного найменування представляє собою загальну суму основної заробітної плати, яку одержують ті основні робітники, які безпосередньо займаються виготовленням цієї деталі.

Розцінка за деталь j-го найменування () розраховується за формулою (19):

(19)

де - середня годинна тарифна ставка для робіт на і-ій групі устаткування, грн./нормо-год.

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

6.2 Визначення загального фонду основної заробітної плати робітників

Загальний фонд основної заробітної плати основних робітників на річний випуск j-го виду деталей () визначається за формулою (20):

(20)

Деталь А: (грн)

Деталь Б: (грн)

Деталь В: (грн)

Деталь Г: (грн)

Загальний річний фонд основної зарплати усіх основних робітників, зайнятих виконанням річної виробничої програми підприємства (), визначається за формулою (21):

(21)

(грн.)

Розрахункові значення річних фондів основної зарплати ( та ) округлюються до найближчого більшого цілого числа і зводяться в розрахункову форму №7.

7. Визначення розміру прямих витрат

За способом віднесення на собівартість продукції усіх витрат підприємства поділяються на прямі і непрямі.

Прямі витрати безпосередньо включають в калькуляцію собівартості виробів, оскільки їх розміри формуються в залежності від виду виготовленої продукції, виконаної роботи чи наданої, послуги. До прямих витрат на виріб j-го найменування () відносяться:

- витрати основних матеріалів;

- вартість зворотних відходів;

- основна заробітна плата основних виробничих робітників;

- додаткова заробітна плата основних робітників;

- відрахування у спеціальні фонди (з заробітної плати основних робітників).

Прямі витрати на деталь j-го найменування визначається за формулою (22).

(22)

де - додаткова заробітна плата основних робітників на вибір j-го найменування, грн. розраховується як відсоток від основної зарплати основних робітників (розцінки) і приймається у відповідності до заданого варіанту вихідних даних:

- для парних варіантів - 30% від розцінки;

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

Розрахункові значення додаткової заробітної плати основних робітників на вибір кожного найменування визначаються з точністю до сотих величин і зводяться в розрахункові форми №7 та №17;

- відрахування у спеціальні фонди (на соціальні заходи) на вибір j-го найменування, грн. Відрахування у спеціальні фонди розраховуються як відсоток від загальної суми основної та додаткової зарплати основних робітників і, згідно чинного в Україні законодавства, укрупнено складають 37% від цієї суми.

Розрахункові значення відраховують у спеціальні фонди на вибір кожного найменування визначаються з точністю до сотих величин і зводяться в розрахункові форми №7 та №17.

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

Прямі витрати на деталь кожного найменування розраховуються з точністю до сотих величин (як і усі складові формули (22)) і заносяться в розрахункові форми №7 ти №17.

Прямі витрати на річну виробничу програму випуску деталей j-го найменування () розраховується за формулою (23):

(23)

Деталь А:

Деталь Б:

Деталь В:

Деталь Г:

Розрахункові значення прямих витрат на річну виробничу програму випуску деталей кожного найменування округлюється до наближеного більшого цілого числа і зводяться в розрахункову форму №7

Визначення розміру прямих витрат

№ п/п

Найменування показника

Найменування деталей

Сума, всього грн.

А

Б

В

Г

1.

Річна програма випуску (NJ) шт.

44000

60000

47000

43000

2.

Витрати основних матеріалів

А) на деталь (), грн.

19.75

33.34

50.56

47.19

Б) на річну виробничу програму (), грн.

869000

2000400

2376320

2029170

3.

Зворотні відходи:

А) на деталь (), грн.

0.12

0.24

0.17

0.19

Б) на річну виробничу програму (), грн.

5280

14400

7990

8170

4.

Основна зарплата основних робітників

А) на деталь (розцінка - РJ), грн.

10.48

6.17

8.31

8.31

Б) на річну виробничу програму (ОПЗJ), грн.

461120

370200

390570

357330

1579220

5.

Додаткова зарплата основних робітників (на одну деталь)

3.14

1.85

2.49

2.42

6.

Відрахування у спеціальні фонди (на одну деталь - )

5.04

2.97

4.00

4.00

7.

Прямі витрати

А) на деталь (ПВJ), грн.

38.29

44.09

65.19

61.8

Б) на річну виробничу програму (), грн

1684760

2645400

3063930

2657400

10051490

8. Визначення загального розміру непрямих витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань

Непрямі витрати не пов'язані безпосередньо з випуском певного виду продукції, а їх наявність на підприємстві зумовлюється необхідністю процесу управління та обслуговування виробництва. Непрямі витрати не можна безпосередньо відносити на собівартість певної продукції: спочатку потрібно визначити їх загальний розмір по підприємству (виробничому підрозділу) за певний проміжок часу (як правило - за рік), а потім пропорційно розподілити між виробами різних найменувань за певним методом розподілу витрат.

Загальний розмір усіх непрямих витрат підприємства за рік () в курсовій роботі розраховується за формулою (28)

(28)

де - річні загальновиробничі витрати підприємства (з урахуванням витрат на утримання та експлуатацію устаткування);

- річні адміністративні витрати підприємства;

- інші річні виробничі (операційні) витрати підприємства;

- річні збутові витрати підприємства.

В роботі розраховані значення усіх складових формули (24) округлюються до найближчих більших цілих чисел і представляються у відповідних розрахункових формах.

8.1 Розрахунок річних загальновиробничих витрат

В загальному випадку до загальновиробничих витрат можна відносити:

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування (його амортизація і витрати не поточний ремонт та технічне обслуговування);

- витрати на утримання обслуговуючого персоналу - допоміжних робітників (їх основна і додаткова зарплата, а також відрахування у спеціальні фонди);

- витрати на утримання та експлуатацію будівель (їх амортизація та витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування);

- витрати на силову електроенергію, на опалення та освітлення;

- інші загальновиробничі витрати.

В спрощеному вигляді загальновиробничі витрати можна розрахувати за формулою (25):

, (25)

де - вартість річних амортизаційних відрахувань устаткування;

- вартість річних амортизаційних відрахувань будівель;

- річна основна зарплата допоміжних робітників;

- річна додаткова зарплата допоміжних робітників;

- річна вартість відрахувань у спеціальні фонди (з заробітної плати допоміжних робітників);

- річна вартість інших загальновиробничих витрат.

Розрахунок вартості річних амортизаційних відрахувань устаткування та будівель провадимо за лінійним (рівномірним) методом нарахування амортизації.

Вартість річних амортизаційних відрахувань устаткування можна визначити за формулою (26):

(26)

де - вартість річних амортизаційних відрахувань устаткування і-ої групи, грн.;

- річна норма амортизації устаткування і-ої групи, %;

- первинна вартість устаткування і-ої групи, грн.

Річна норма амортизації для устаткування і-ої групи за лінійного (рівномірного) методу нарахування амортизації визначається за формулою (27):

(27)

де - оптимальний строк служби устаткування і-ої групи, років.

Рекомендовані для розрахунків в курсовій роботі значення наведено в розрахунковій формі №8.

Для токарного устаткування:

Для складального устаткування:

Для зварювального устаткування:

Для слюсарного устаткування:

Для токарного устаткування: (грн)

Для складального устаткування: (грн.)

Для зварювального устаткування: (грн.)

Для слюсарного устаткування: (грн.)

(грн.)

Розрахункові значення річних норм амортизації для устаткування визначаються з точністю до сотих величин і зводяться в розрахункову форму №8.

Первинна вартість устаткування і-ої групи розраховується за формулою (28):

(28)

де - первинна вартість одиниці устаткування і-ого виду, грн. (Рекомендовані для розрахунків в курсовій роботі значення наведено в розрахунковій формі №8.

Розрахункові значення первинної вартості та річних амортизаційних відрахувань для устаткування кожної групи округлюється до найближчого більшого цілого числа і зводяться в розрахункову форму №8.

Розрахунок вартості річних амортизаційних відрахувань устаткування

п/п

Найменування показників

Види устаткування (робочих місць)

токарне

складальне

зварювальне

слюсарне

1.

Прийнята кількість устаткування і-го виду ()

58

41

18

13

2.

Первинна вартість одиниці устаткування і-го виду(), грн.

55000

72000

68000

93000

3.

Первинна вартість усього устаткування і-го виду (і-ої групи) (), грн.

3190000

2952000

1224000

1209000

4.

Оптимальний строк служби устаткування і-ої групи (), роки

10

9

7

8

5.

Річна норма амортизації устаткування і-ої групи (), %

10

11.11

14.29

12.5

6.

Річні амортизаційні відрахування устаткування і-ої групи (), грн.

319000

327967.2

174909.6

151125

7.

Річні амортизаційні відрахування для всього устаткування (), грн.

973001.8

Вартість річних амортизаційних відрахувань будівель визначається за формулою (29):

(29)

де - річна норма амортизації будівель, (розраховується за оптимального строку служби будівель років). Значення розраховується з точністю до сотих величин і зводиться в розрахункову форму №9 трудомісткість устаткування заробітний витрата

- вартість виробничої площі, (для розрахунків в курсовій роботі приймається );

- загальна площа будівель, , яка розраховується за формулою (30):

(30)

А) () В) ()

Б) () Г) ()

()

(грн.)

Розрахунок вартості річних амортизаційних відрахувань будівель

п/п

Найменування показників

Види устаткування (робочих місць)

токарне

складальне

зварювальне

слюсарне

1.

Прийнята кількість устаткування і-го виду ()

58

41

18

13

2.

Середня питома площа одиниці устаткування і-го виду(),

3

5

4

4,5

3.

Площа, зайнята устаткуванням і-го виду (),

174

205

72

58.5

4.

Загальна площа будівель (),

509.23

5.

Оптимальний строк служби будівель (), роки

35

6.

Річна норма амортизації будівель (), %

2.86

7.

Вартість виробничої площі (), грн.

400

8

Річні амортизаційні відрахування будівель (), грн.

6740.83

Річна основна зарплата допоміжних робітників може бути спрощено розрахована за формулою (31):

(31)

де - загальна чисельність усіх допоміжних робітників (без їх поділу за професіями);

- середня годинна ставка допоміжного робітника, . (для розрахунків приймається ).

(грн.)

Одержане розрахункове значення округлюється до найближчого більшого цілого числа і заноситься в розрахункові форми №10 та №11.

Річна додаткова зарплата допоміжних робітників укрупнено приймається у розмірі 25% від основної зарплати. Одержане розрахункове значення - округлюється до найближчого більшого цілого числа і заноситься в розрахункові форми №10 та №11.

(грн.)

Відрахування у спеціальні фонди (з заробітної плати допоміжних робітників - ) приймаються у розмірі 37% від суми основної та додаткової зарплати.

Одержане розрахункове значення округлюється до найближчого більшого цілого числа і заноситься в розрахункові форми №10 та №11.

(грн.)

Інші загальновиробничі витрати розраховуються у відповідності до заданого варіанту вихідних даних:

- для парних варіантів складають 25% від суми попередніх витрат;

- для непарних варіантів складають 20% від суми попередніх витрат.

Одержане значення округляється до найближчого більшого цілого числа і заноситься в розрахункову форму №11.

В цій розрахунковій формі також наводиться кінцевий розрахунок розміру річних загальновиробничих витрат підприємства ().

Розрахунок загальних витрат на оплату праці допоміжних робіт

№ п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1

Загальна чисельність усіх допоміжних робітників, ()

чол.

154

2

Середня годинна ставка допоміжного робітника, ()

грн./год.

2,5

3

Річний ефективний фонд часу одного робітника, ()

год.

1850

4

Річна основна зарплата допоміжних робітників, ()

грн.

712250

5

Річна додаткова зарплата допоміжних робітників, ()

грн.

178063

6

Річна вартість відрахувань у спеціальні фонди (з заробітної плати) допоміжних робітників - )

грн.

329416

Розрахунок річних загальновиробничих витрат підприємства

№ п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1

Річні амортизаційні відрахування для всього устаткування, ()

грн.

863817.35

2

Річні амортизаційні відрахування будівель, ()

грн.

6740.83

3

Річна основна зарплата допоміжних робітників, ()

год.

712250

4

Річна додаткова зарплата допоміжних робітників, ()

грн.

178063

5

Річна вартість відрахувань у спеціальні фонди (з заробітної плати) допоміжних робітників - )

грн.

329416

6

Річна вартість інших загальновиробничих витрат, ()

грн.

304933

7

Річні загальновиробничі витрати підприємства, ()

грн.

2499606.65

8.2 Розрахунок річних адміністративних витрат

В загальному до адміністративних витрат можна відносити:

- витрати на утримання адміністративно-господарського персоналу: керівників, спеціалістів та службовців (їх основну і додаткову зарплату, відрахування у спеціальні фонди, витрати на підвищення кваліфікації);

- витрати на дослідження і розробки;

- гонорари за професійні послуги та організаційні витрати;

- витрати на зв'язок і представницькі витрати;

- амортизацію нематеріальних активів та деякі види непродуктивних витрат;

- інші адміністративні витрати.

В курсовій роботі у спрощеному вигляді адміністративні витрати можна розраховувати за формулою (32):

(32)

де , - відповідно, основна заробітна плата керівників і спеціалістів та службовців;

, - відповідно, додаткова заробітна плата керівників і спеціалістів та службовців;

, - відрахування у спеціальні фонди з заробітної плати, відповідно, керівників і спеціалістів та службовців;

Річна основна зарплата керівників і спеціалістів може бути розрахована за формулою (33):

(33)

де - загальна чисельність керівників і спеціалістів;

- середній місячний посадовий оклад, грн. (для розрахунків в курсовій роботі приймаються наступні значення):

- для парних варіантів - вихідних даних 850 грн.;

12 - кількість місяців у році.

(грн.)

(грн.)

Річна основна зарплата службовців розраховується аналогічним чином, а для розрахунків приймаються наступні значення посадових окладів:

- для парних варіантів - оклад службовців 560 грн.;

Одержані розрахункові значення та округляються до найближчого більшого цілого числа і заносяться в розрахункові форми №12 та №13.

Додаткова заробітна плата керівників і спеціалістів та службовців укрупнено приймається в розмірі 25% від основної заробітної плати відповідної категорії працівників. Одержані розрахункові значення і округляються до найближчого більшого цілого числа і заносяться в розрахункові форми №12 та №13.

(грн.)

(грн.)

Відрахування у спеціальні фонди з заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців приймаються у розмірі 37% від суми основної та додаткової зарплат. Одержані розрахункові значення і округляються до найближчого більшого цілого числа і заносяться в розрахункові форми №12 та №13.

(грн.)

(грн.)

Інші адміністративні витрати укрупнено приймаються у відсотках від суми основної і додаткової зарплати та відрахувань керівників, спеціалістів та службовців:

- для парних варіантів - 80% цієї суми;

(грн.)

(грн.)

Одержане значення округляється до найближчого більшого цілого числа і заноситься в розрахункову форму №13. В цій розрахунковій формі також наводиться кінцевий розрахунок розміру річних адміністративних витрат підприємства ().

Розрахунок загальних витрат на оплату праці керівників, спеціалістів та службовців

№ п/п

Найменування показника

Категорії працівників

Сума витрат, грн.

керівники та спеціалісти

службовці

1

Загальна чисельність працівників, чол.

27

8

2

Середній місячний посадовий оклад, грн.

850

560

3

Річна основна зарплата працівників, грн.

275400

53760

329160

4

Річна додаткова зарплата працівників, грн.

68850

13440

82290

5

Річні відрахування у спеціальні фонди (з зарплати працівників), грн.

127373

24864

152237

Розрахунок річних адміністративних витрат підприємства

№ п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1

Річна основна зарплата керівників, спеціалістів та службовців, ()

грн.

329160

2

Річна додаткова зарплата керівників, спеціалістів та службовців, ()

грн.

82290

3

Річні відрахування у спеціальні фонди (з зарплати керівників, спеціалістів та службовців - )

год.

152237

4

Річна вартість інших адміністративних витрат, ()

грн.

371873

5

Річні адміністративні витрати підприємства, ()

грн.

836714

8.3 Розрахунок інших виробничих витрат

До інших виробничих витрат відносяться ті витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства і з певних причин не можуть бути враховані у попередніх статтях витрат. В курсовій роботі інші виробничі витрати розраховуються укрупнено як певний плановий відсоток () від загальної суми річної основної заробітної плати основних виробничих робітників () за формулою (34):

(34)

- для парних варіантів - приймається у розмірі 16,5% від ;

Одержане значення округлюється до найближчого більшого цілого числа і заноситься в розрахункову форму №14.

(грн.)

Розрахунок інших виробничих витрат підприємства

№ п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1

Річна основна заробітна плата основних виробничих робітників, ()

грн.

1579220

2

Відсоток інших виробничих витрат, ()

%

16,5

3

Річна вартість інших виробничих витрат підприємства, ()

грн.

299569

8.4 Розрахунок річних збутових витрат підприємства

В загальному випадку до збутових витрат підприємства можна відносити:

- витрати на тару та упаковку продукції;

- витрати на вантажно-розвантажувальні роботи;

- транспортні витрати на доставку на доставку продукції;

- комісійні збори та комісійні винагороди торговельним, постачальницьким та збутовим організаціям;

- витрати на рекламу та дослідження ринку;

- витрати на гарантійне обслуговування покупців.

В курсовій роботі збутові витрати розраховуються укрупнено як заданий відсоток () від загальної суми усіх прямих витрат () та усіх попередніх елементів непрямих витрат () за формулою (35):

(35)

- для парних варіантів приймається в розмірі 2%;

(грн.)

Одержане значення округлюється до найближчого більшого цілого числа і заноситься в розрахункову форму №15. В цій розрахунковій формі також наводиться кінцевий розрахунок загального розміру річних непрямих витрат підприємства ().

(грн.)

Розрахунок річних збутових та загального розміру непрямих витрат підприємства

№ п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1

Загальна сума усіх прямих витрат підприємства, ()

грн.

11276910

2

Річні загальновиробничі витрати підприємства, ()

грн.

874689

3

Річні адміністративні витрати підприємства, ()

грн.

836714

4

Річна вартість інших виробничих витрат підприємства, ()

грн.

299569

5

Річні збутові витрати підприємства, ()

грн.

265758

6

Загальний розмір річних непрямих витрат підприємства, ()

грн.

2276729

8.5 Розподіл непрямих витрат між виробами різних найменувань

В курсовій роботі розподіл усіх видів непрямих витрат між виробами виконується за єдиним, спрощеним методом - пропорційного до основної зарплати основних виробних робітників на виріб кожного найменування (тобто, пропорційно до розцінок). Для розрахунків використовуються формули (36) - (39):

(36)

(37)

(38)

(39)

Деталь А: Деталь Б:

Деталь В: Деталь Г:

Розподіл непрямих витрат підприємства між виробами різних найменувань

п/п

Найменування показників

Найменування виробів

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

Виріб Г

1.

Річна основна заробітна плата основних виробничих робітників (), грн.

1815568

2.

Основна заробітна плата основних робітників на виріб (розцінка - ), грн.

10.48

6.17

8.31

8.31

3.

Річні загальновиробничі витрати підприємства (), грн.

874689

4.

Загальновиробничі витрати на виріб (), грн.

16.59

9.77

13.15

13.15

5.

Річні адміністративні витрати підприємства (), грн.

836714

6.

Адміністративні витрати на виріб (), грн.

6.78

3.99

5.37

5.37

7.

Річна вартість інших виробничих витрат підприємства (), грн.

299569

8.

Інші виробничі витрати на виріб (), грн.

1.73

1.02

1.37

1.37

9.

Річні збуткові витрати підприємства ()

265758

10.

Збуткові витрати на виріб (), грн.

1.84

1.08

1.46

1.46

9. Розрахунок повної собівартості виробів

Собівартість продукції, в загальному, представляє собою виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку виробництва продукції, її виготовлення і збут. Для забезпечення беззбиткової виробничо-господарської діяльності підприємства ці витрати повинні відшкодовуватись за рахунок виручки від продажу готової продукції.

Собівартість продукції відображає рівень витрат підприємства на її виробництво і комплексно характеризує ефективність використання ним усіх видів ресурсів, а також організаційний і технічний рівень виробничого процесу та рівень продуктивності праці.

Процес обчислення собівартості одиниці продукції називається калькулюванням собівартості продукції. Він передбачає встановлення об'єкта калькуляції (в нашому випадку - деталі), вибір калькуляційних одиниць та визначення переліку розраховуваних калькуляційних статей витрат.

В даній курсовій роботі укрупнено проведено розрахунок основних калькуляційних статей витрат, на основі результатів якого можна визначити повну собівартість виробів кожного найменування.

Повна собівартість виробу представляє собою сукупність усіх витрат підприємства, пов'язаних виробництвом та реалізацією одиниці цього виду продукції стороннім споживачам. Повну собівартість виробу j-го найменування можна визначити за формулою (40):

(40)

де - непрямі витрати на виріб j-го найменування, грн., які розраховуються за формулою (41):

(41)

Деталь А: (грн.) (грн.)

Деталь Б: (грн.) (грн.)

Деталь В: (грн.) (грн.)

Деталь Г: (грн.) (грн.)

Непрямі витрати на виріб кожного найменування, а також повна собівартість відповідного виробу розраховується з точністю до сотих величин.

10. Визначення планових цін реалізації виробів різних найменувань

Ціна, в загальному, представляє собою грошове вираження вартості одиниці певного виду продукції, тобто суму грошей, за яку покупець згоден купити, а виробник - продати одиницю товару. В умовах ринкової економіки ціна є одним з найважливіших показників, який істотно впливає на фінансовий стан підприємства. Від рівня цін на продукцію залежать розмір прибутку, загальну конкурентоспроможність, а також фінансова стійкість підприємства на ринку.

Основу структури ціни продукції становлять її собівартість та прибуток. В ціну підприємства також включають певні види податків - акцизи, мито і податок на.

Для спрощення розрахунків в курсовій роботі планова ціна реалізації підприємства розраховується з урахування лише її собівартості та за планового розміру прибутку.

Планова ціна реалізації одного виробу j-го найменування, грн., який розраховується за формулою (43):

(42)

де - планова ціна реалізації одного виробу j-го найменування, грн.

- плановий ціна реалізації j-го найменування, грн., який розраховується за формулою (43):

(43)

де - планова рентабельність виробу j-го найменування.

Деталь А: (грн.) (грн.)

Деталь Б: (грн.) (грн.)

Деталь В: (грн.) (грн.)

Деталь Г: (грн.) (грн.)

В курсовій роботі приймаються наступні значення планової рентабельності виробів:

для парних варіантів: виріб А - 25%, виріб Б - 30%, виріб В - 40%, виріб Г - 25%.

Розрахункові значення планового прибутку та планових цін на вироби кожного найменування визначаються з точністю до сотих величин.

Усі результати розрахунку зводяться в розрахункову форму №17.

Розрахунок собівартості та ціни реалізації виробів усіх найменувань

п/п

Найменування показників

Суми на виріб, грн.

А

Б

В

Г

1.

Основні матеріали

19.75

33.34

50.56

47.19

2.

Зворотні відходи (віднімається)

0.12

0.24

0.17

0.19

3.

Основна зарплата основних виробничих виробників (розцінка)

10.48

6.17

8.31

8.31

4.

Додаткова зарплата основних виробничих виробників

3.14

1.85

2.49

2.42

5.

Відрахування у спеціальні фонди (з зарплати основних робітників)

5.04

2.97

4.00

4.00

6.

Загальновиробничі витрати

16.59

9.77

13.15

13.15

7.

Адміністративні витрати

6.78

3.99

5.37

5.37

8.

Інші виробничі витрати

1.73

1.02

1.37

1.37

9.

Збутові витрати

1.84

1.08

1.46

1.46

10.

Повна собівартість виробу

70.48

63.09

90.67

88.83

11.

Планова рентабельність, %

25

30

40

25

12.

Плановий прибуток на виріб

17.62

18.93

36.27

22.21

13.

Розрахункова (планова) ціна реалізації виробу

88.1

82.02

126.94

111.03

Висновок

В даній курсовій роботі ми розрахували основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства. Дане підприємство виготовляє продукцію чотирьох видів: деталі А, Б, В, Г. (сумарна кількість випуску деталей - 194 тис. шт.). Нормативна трудомісткість виконання річної виробничої програми 497230. Фактична верстатомісткість річної виробничої програми становить 442207. Ми розрахували необхідну чисельність усіх категорій персоналу - основних працівників 266, допоміжних робітників - 154, керівників - 27, службовців - 8. Витрати основних матеріалів на річну виробничу діяльність становить на деталі А - 790125 грн., Б - 1733659 грн., В - 2224530 грн., Г - 1840293 грн. Вартість зворотних відходів на річну виробничу програму становить для деталі А - 4950 грн., Б - 12303 грн., В - 7277 грн., Г - 7644 грн. Оскільки оплата праці для основних робітників підприємства відбувається за відрядною системою оплати праці, то ми розрахували розцінку за деталь певного найменування (А=13.19 грн., Б= 7.78 грн., В - 10.45 грн. і Г = 10.85 грн.). Основна заробітна плата працівникам () склала 1815568 грн. Сумарні прямі витрати на річну виробничу програму склали - 10051490 грн., а не прямі - 4057951.65 грн. Повна собівартість виробів склала: А - 70.48 грн., Б - 63.09 грн., В - 90.67 грн., Г - 88.83 грн. Ми визначили ціни реалізації виробів різних найменувань: планові ціни - для виробів: А - 88.1 грн., Б - 82.02 грн., В - 126.94 грн., Г -111.03 грн., а фактичні ціни реалізації становлять: А - 78.1 грн., Б - 145.98 грн., В - 82.02 грн., Г -111.03 грн. Для даних цін реалізації фактичний валовий дохід підприємства становить 18876890 грн., а плановий -18142346 грн., що на 437819 грн. більше плану. Отже плановий прибуток підприємства становить 4150888 грн., а фактичний - 4588707 грн., який також є більшим за плановий. Планова рентабельність продукції становить - 30.63%, а фактична - 33.86%. Планова і фактична фондовіддача відповідно дорівнюють 2.15 і 2.20, а це означає, що на одиницю основних виробничих фондів виробляється трохи більше двох одиниць готової продукції.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.