Розрахунок техніко-економічних показників виробничо-експлуатаційної діяльності підприємства газового господарства

Визначення експлуатаційних витрат газового господарства. Складання локального кошторису на підземні газопроводи. Розрахунок річного фонду заробітної плати. Визначення собівартості і середнього тарифу відпуску газу. Розрахунок амортизаційних відрахувань.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2014
Размер файла 77,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст роботи

Вступ

1. Загальна частина

1.1 Опис об'єкту газопостачання

1.2 Вихідні дані по об'єкту газифікації

2. Розрахункова частина

2.1 Розрахунок кошторисної вартості газопроводу

2.2 Складання локального кошторису

2.3 Складання об'єктного кошторису

2.4 Складання зведеного кошторисного розрахунку

3. Визначення експлуатаційних витрат газового господарства

3.1 Розрахунок початкової вартості основних виробничих фондів газового господарства

3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань

3.3 Розрахунок оборотних засобів газового господарства

3.4 Розрахунок трудомісткості обслуговування в умовних одиницях

3.5. Визначення штатного розкладу адміністративного персоналу

3.6. Розрахунок виробничого персоналу газового господарства

3.7. Розрахунок виробничого персоналу з експлуатації внутрішньо-будинкового газового устаткування

3.8 Розрахунок річного фонду заробітної плати

4. Визначення собівартості і середнього тарифу відпуску газу

4.1 Розрахунок витрат на купівлю газу

4.2 Розрахунок собівартості реалізованого газу

4.3 Розрахунок ціни і тарифу відпуску газу

4.4 Розрахунок прибутку і рентабельності відпуску газу

4.5 Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень

Висновок

Література

Вступ

Газифікація Сумської області природним газом почалася в 1970 році. Рівень газифікації природним газом в містах на кінець ІІ тисячоліття складав 60%, а в сільській місцевості 17,8%. В області з 16 міст вже отримують газ в 14 містах, підведено газ майже в 300 сіл. На 2008 рік протяжність газових мереж становила: в місті Охтирка - 410 км, Охтирському районі - 280 км.

Застосування газу в умовах сільської місцевості дає змогу досягти інтенсифікації виробництва завдяки підвищенню продуктивності газовикористованого обладнання, покращення якості продукції, скорочення затрат праці і покращення її умов. Максимальний ефект досягається при комплексному використанні газу для теплопостачання житлових будинків, об'єктів комунально-побутового обслуговування і виробничих приміщень. В сільській місцевості газ використовується для опалення тваринницьких приміщень і теплиць, сушіння і зберігання сільськогосподарської продукції, а також в якості палива для двигунів.

Успішне будівництво і експлуатація газопроводів це перш за все питання раціонального фінансування. Вірно визначені економічні показники системи газопостачання на стадії проектування, впливають на строки будівництва і окупності капітальних вкладень.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Опис об'єкту газифікації

У відповідності з завданням запроектована система газопостачання населеного пункту - села Основинці, розміщеного в Сумській області.

В населеному пункті розміщений цегельний завод, з потужністю встановленого газового обладнання q = 17 Мвт.

Комунально-побутові підприємства включають механізовану пральню, лазню, хлібопекарню, магазин.

В населеному пункті природний газ витрачається на споживання населенням на приготування їжі на газових плитах і гарячої води на ВПГ та на потреби теплопостачання. Регуляція тиску газу відбувається за допомогою газорегуляторного пункту в кількості 1 штука.

1.2 Вихідні дані по об'єкту газифікації

Показники

Одиниця виміру

Показники на підприємство

1

Протяжність мережі:

а) низького тиску

б) середнього тиску

км

км

1,982

32,580

2

Кількість газифікованих квартир

шт.

530

3

Кількість газифікованих підприємств

шт.

5

4

Подача газу в мережу:

а) населенню

б) комунально-побутовим і промисловим підприємствам

в) теплопостачання

тис.м3

тис.м3

тис.м3

тис.м3

7841

1520

3100

3221

5

Кількість ГРП

шт.

1

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Розрахунок кошторисної вартості газопроводу

В суму кошторисної вартості входять всі витрати по улаштуванню системи газопостачання, до складу яких входять будівельні роботи, безпосередньо пов'язані з будівництвом газопроводів ( земляні, монтажні, ізоляційні роботи, випробування, тощо). Сума капітальних витрат визначається на основі:

- ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН), (ДБН Д.2.2.-99);

- ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000);

- вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату укладання документації та за усередненими Держбуду України;

- загально-виробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників ДБН Д.1-1-1-2000.

Територіальний район виробництва робіт приймається відповідно з населеним пунктом, де буде зводитися запроектований об'єкт.

Складання кошторисної документації починають з розробки локальних кошторисів на окремі види робіт і витрат по кожному об'єкту будівництва, а потім складають кошторис, в якому визначається кошторисна вартість будівництва об'єктів, які входять до складу системи газопостачання.

В об'єктному кошторисі розраховують кошторисну вартість загально будівельних і спеціально будівельних та монтажних робіт, технологічного обладнання, його накладку і монтаж, пристосування.

Базисна кошторисна вартість будівництва газопроводу визначається по зведеному кошторисному розрахунку до проекту і являється незмінним документом, у відповідності з яким здійснюється фінансування будівництва.

2.2 Складання локального кошторису

Локальні кошториси складають у поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси за відповідними формами.

При складанні локальних кошторисів застосовується:

- ресурсні елементні кошторисні норми України;

- вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни машино-години;

- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт ;

- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

- правила визначення ЗВ та адміністративних витрат.

Локальні кошториси містять прямі та накладні витрати.

Прямі витрати визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементами кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, на відповідні робочі ціни цих ресурсів.

Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова), що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах наводиться окремо для робітників-будівельників, монтажників, робітників зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту та ін.

Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-годин, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для робітників.

У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів зазначається й заробітна плата працівникам, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних механізмів та машин.

Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕП та поточних цінах на них з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин та механізмів.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховується в складі ЗВ.

Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, виходячи з необхідних обсягів робіт та відповідних поточних цін.

Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюється калькуляційним методом, або ж за середнім показником вартості транспортних витрат на 1 т відповідного вантажу за середньою відстанню перевезень, що надається Держбудом.

В учбових цілях та для відносно простих об'єктів групування кошторисної вартості за розділами може не проводитися. Припускається складання на один і той же вид робіт двох і більше локальних кошторисів при проектуванні складних об'єктів.

Складання локального кошторису на підземні газопроводи

Основа: креслення № 1. Базисна кошторисна вартість 2733,59 тис. грн.

Складено в цінах 01.09.2009 р.

№ п/п

Шифр норм

Назва робіт і витрат

Кількість, м

Кошторисна вартість

За одиницю, грн..

На весь об'єм, тис. грн..

1

УРБН

Мережа середнього тиску

Прокладання газопроводу в сухих ґрунтах

50х4,6

10530

21,38

225,13

63х5,8

11057

33,87

374,50

110х10

10581

101,27

1071,54

75х6,8

48

47,09

2,26

125х11,4

364

134,64

49,01

Мережа низького тиску

50х2,9

520

14,06

7,31

63х3,6

54

21,99

1,19

90х5,2

386

45,15

17,43

125х7,1

1022

87,78

89,71

2

ДБН

Всього прямі затрати по мережах низького і середнього тисків

1838,08

3

ДБН

Накладні витрати

264,68

4

Планові накопичення

630,83

5

Всього вартість загально будівельних і монтажних робіт

2733,59

2.3 Складання об'єктного кошторису

Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні за відповідною формою на об'єкти в цілому, шляхом підсумування даних локальних кошторисів з групуванням робіт та витрат за відповідними графами кошторисної вартості по видах робіт.

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів позначаються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата.

Складання об'єктного кошторису на підземні газопроводи

Форма № 3

Назва будівництва: поліетиленовий газопровід

Кошторис на суму 2771,59 тис. грн.

Узгоджено: Затверджено:

Підрядник: Замовник:

п/п

№ кошторису, норм, розрахунків

Назва робіт і витрат

Кошторисна вартість

Всього

Будівельні роботи

Монтажні роботи

Обладнання

Інші витрати

1

Локальний кошторис

Будівництво підземних газопроводів

2733,59

2733,59

2

ДБН (методичні вказівки до КП)

ГРП

38,00

38,00

3

Всього

2733,59

38,00

2771,59

Складений в поточних цінах станом на « 1 » вересня 2009р.

2.4 Складання зведеного кошторисного розрахунку

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються окремими рядками підсумки щодо всіх об'єктних кошторисних розрахунків , об'єктних кошторисів та кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

Позиції зведеного кошторисного розрахунку, згідно ДБН (згідно цього документа здійснюється фінансування будівництва).

Кошторисна вартість будівництва газопроводу визначається згідно зведеного кошторисного розрахунку.

Зведений кошторисний розрахунок складається по формі №1

ДБН 1.1-1-200 “Правила складання кошторисної документації і визначення базисної і розрахункової кошторисної вартості будівництва”.

Складання зведеного кошторису

Форма № 1

Міністерство, відомство

Головне управління

Затверджено:

Зведений кошторисний рахунок у сумі 4498,10 тис. грн.

У тому числі повернених сум 6,15 тис. грн.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Складений в поточних цінах станом на « 1 » вересня 2009р.

№ кошторисів і кошторисних розрахунків

Назва робіт і витрат

Будівельні роботи

Монтажні роботи

Обладнання, інвентар

Інші витрати

Загальна кошторисна вартість,тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обєктний кошторис

Глава 2Основні обєкти будівництва.

Зовнішні мережі і споруди на них

2733,59

38,00

-

-

2771,59

Всього по главі 2

2733,59

38,00

-

-

2771,59

Всього по главам 1 -7

2733,59

38,00

-

-

2771,59

2

ДБН Д.1-1-1-2000 дод.6, п36

Глава 8 Кошти на зведення і розробку тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення (Всього по главам 1-7) 0,015

41

0,57

-

-

41,57

Всього по главі 8

41

0,57

-

-

41,57

Всього по главам 1 - 8

2774,59

38,57

-

-

2813,16

3

ДБН Д.1-1-1-2000 дод.8, п.4

Глава 9 Інші роботи і витрати

Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період. (Всього по главам 1 - 8) 0,01

27,75

0,39

-

-

28,13

Всього по главі 9

27,75

0,39

-

-

28,13

Всього по главам 1 - 9 (вартість основних фондів)

2802,34

38,96

-

-

2841,30

4

ДБН Д.1-1-1-2000 дод.5, п.10

Глава 10 Утримання служби замовника і авторський нагляд Технічний нагляд (Всього по главам 1-9) 0,025

-

-

-

71,03

71,03

Здійснення авторського нагляду (Всього по главам 1-9) 0,0002

-

-

-

0,57

0,57

Кошти, повязані з формуванням страхового фонду документації (Всього по главам 1-9) 0,002

-

-

-

5,68

5,68

Всього по главі 10

-

-

-

77,28

77,28

5

ДБН Д.1-1-1-2000 дод.5, п.10

Глава 11 Підготовка експлуатаційних кадрів.

(Всього по главам 1-9) 0,005

-

-

-

14,21

14,21

Всього по главі 11

-

-

-

14,21

14,21

6

ДБН Д.1-1-1-2000

Глава 12 Проектні та пошукові роботи. Кошторисна вартість проектно-пошукових робіт (Всього по главам 1-9) 0,005

-

-

-

14,21

14,21

Кошторисна вартість комплексної Державної експертизи проектно-кошторисної документації (Вартість проектно - пошукових робіт) 0,15

-

-

-

2,13

2,13

Всього по главі 12

-

-

-

16,34

16,34

Всього по главам 1 - 12

2802,34

38,96

-

107,83

2949,13

7

ДБН Д.1-1-1-2000 п.2.8.16

Кошторисний прибуток - П (Всього по главам 1-9) 0,06

168,14

2,34

-

-

170,48

8

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації - АВ (Всього по главам 1-12, графи-8)0,1

-

-

-

294,91

294,91

9

ДБН Д.1-1-1-2000 дод.14, таб.3, п.1

Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва - Р ( Всього по главам 1-12, графи-8) 0,036

-

-

-

106,17

106,17

10

ДБН Д.1-1-1-2000 п.3.1.20

Кошти на покриття додаткових витрат повязаних з інфляційними процесами - J (Всього по главам 1-12, графи-8) 0,054

-

-

-

159,25

159,25

(Всього по главам 1-12) + П + +АВ + Р + J

2970,48

41,3

-

668,16

3679,94

11

ДБН Д.1-1-1-2000 п.3.1.22

Податки, збори, обовязкові платежі встановлені діючим законодавством і невраховані складовими вартості будівництва (гл.1-12) + П + АВ + Р + J 0,02 / з графи-8 /

-

-

-

73,6

73,6

Всього (гл. 1- 12 ) + П + АВ + Р + J

2970,48

41,3

-

741,76

3753,54

12

Податок на добавлену вартість (Всього по графі 8 ) 0,2

750,71

-

-

-

750,71

13

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

3721,19

41,3

-

741,76

4504,25

14

Повернені суми (Вартість тимчасових будівель і споруд) 0,15

-

-

-

-

6,15

15

Кошторисна вартість будівництва

-

-

-

-

4498,10

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1 Розрахунок початкової вартості основних виробничих фондів газового господарства

Для здійснення виробничої діяльності газові господарства наділяються певними матеріальними цінностями, які використовуються людьми в процесі виробництва і називаються засобами виробництва.

В залежності від ролі яку виконують ці засоби у виробничому процесі вони поділяються на знаряддя праці і предмети праці.

Засоби виробництва, виражені у грошовій формі, утворюють виробничі фонди газового господарства, що поділяються на основні та оборотні фонди.

Основні фонди (ОФ) - це вартість сукупності засобів праці, необхідних для раціонального і планомірного виробництва і використовується підприємствами газового господарства протягом тривалого часу (як правило більше року). Вони переносять свою вартість на створений за їх допомогою продукт частками по мірі використання і зберігають свою матеріальну форму.

В економіці оцінка ОФ підприємств газового господарства здійснюється у вартісних одиницях виміру. ОФ у їх грошовому виразі називають основними засобами.

Сума капітальних вкладень в газопровід відповідно структурі основних фондів по „Укргазу”, приймається 71,2% від загального обсягу капітальних вкладень в основні фонди. Знаючи приблизну структуру основних фондів по „Укргазу” розраховуємо капітальні вкладення в інші елементи основних фондів.

амортизаційний собівартість тариф газ

Таблиця 3.1 - Структура капітальних вкладень в основні фонди підприємств газового господарства

№ п\п

Основні виробничі фонди

Структура основних фондів ,%

Початкова вартість основних фондів, тис. грн.

1

Будівлі

15

426,19

2

Газопроводи

65

1846,85

3

ГРП

4

113,65

4

Виробниче обладнання

8

227,30

5

Транспортні засоби

5

142,07

6

Інші основні засоби

3

85,24

7

Всього

100

2841,30

3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Термін використання ОФ визначається залежно від тривалості морального і фізичного зносу основних фондів підприємства газового господарства. Вартість ОФ переноситься на продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань, формуючи амортизаційний фонд.

Сума амортизаційного фонду повинна забезпечувати просте відтворення їх після закінчення фізичного строку служби і підтримання в період експлуатації в технічно справному стані

Величина амортизаційних відрахувань залежить від вартості і строку експлуатації основних фондів.

При нарахуванні амортизації користуються загальною річною нормою амортизаційних відрахувань (%), яка визначається по формулі

Ар = , (1)

де, Ар - річна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.;

ОФ - початкова вартість основних фондів, тис. грн.;

На - річна норма амортизаційних відрахувань, %.

Розрахунок необхідно звести у таблицю.

Таблиця 3.2 - Розрахунок амортизаційних відрахувань

Основні виробничі фонди

Початкова вартість, тис. грн..

Норма амортизаційних відрахувань, %

Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн..

1

Будівлі

426,19

5

21,31

2

Газопроводи

1846,85

5

92,34

3

ГРП

113,65

5

5,68

4

Виробниче обладнання

227,30

15

34,20

5

Транспортні засоби

142,07

25

35,52

6

Інші основні фонди

85,24

15

12,79

Всього

2841,30

---

201,84

Затрати на поточний ремонт і технічне обслуговування визначаємо по формулі

Зп.р. = 40% Ар (2)

де Ар - витрати на амортизацію, тис. грн.

Зп.р. = 0,4 201,84 = 80,74 тис. грн..

3.3 Розрахунок оборотних засобів газового господарства

Оборотні фонди підприємств газового господарства - це частина виробничих фондів, що повністю використовуються в даному виробничому циклі, одноразово і повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію чи надані послуги, змінюючи в процесі виробництва свою натуральну форму.

Загалом у складі оборотних фондів можна виділити наступні, порівняно однорідні групи:

- виробничі запаси;

- незавершене виробництво;

- витрати майбутніх періодів;

- фонди обігу.

Величина оборотних засобів складає 5-7% всіх виробничих фондів.

Складаємо пропорцію і визначаємо суму оборотних засобів

ОФ = 96%

ОбФ = 4%ОбФ = , (3)

ОбФ = тис. грн..

де, ОФ - основні фонди, тис. грн.;

ОбФ - оборотні фонди, тис. грн.

3.4 Розрахунок трудомісткості обслуговування в умовних одиницях

Визначення обсягів робіт виконується в умовних одиницях трудомісткості обслуговування. Кількість умовних одиниць обслуговування, які характеризують газове господарство, можна розрахувати виходячи з того, що трудомісткість обслуговування приймається:

- однієї квартири з газовою плитою - 0,1 у. о.;

- однієї квартири з газовою плитою та водонагрівачем - 0,13 у. о.;

- одного км газової мережі - 10 у. о.;

- одного підприємства - 0,5 у. о.;

- 1 млн.м3 річної реалізації газу - 2 у. о.

Виходячи із загальної кількості газифікованих квартир, приймаємо 70% квартир, маючи тільки газові плити, а 30% - газові плити і проточні водонагрівачі.

Фактичні значення приймаємо:

- подача газу у мережу - 7,841 млн. м3;

- кількість газифікованих квартир - 530 шт.;

- кількість квартир з встановленими газовими плитами - 371 шт.;

- кількість квартир з встановленими газовими плитами та водонагрівачами - 159 шт.;

- загальна кількість підприємств - 5 шт.;

- загальна довжина газової мережі - 34,562 км.

Визначаємо загальну трудомісткість обслуговування Тоб., в умовних одиницях (у. о.)

Тоб. = 0,1 Пгк + 0,13 Пгк+вн +10 Lзаг + 0,5 Мпідп + 2 Qріч, (4)

де, Пгк - кількість квартир з встановленими газовими плитами, шт.;

Пгк+вн - кількість квартир з встановленими газовими плитами та водонагрівачами, шт..;

Lзаг - загальна довжина газопроводу, км;

Мпідп - загальна кількість підприємств, шт..;

Qріч- річна реалізація газу, млн. м3.

Тоб = 0,1*371+0,13*159+10*34,562+0,5*5+2*7,841=421,57 у.о.

3.5 Визначення штатного розкладу адміністративного персоналу

Розрахунок чисельності АУП.

По отриманій кількості умовних одиниць визначаємо чисельність адміністративно-управлінського персоналу. Чисельність ІТР і службовців розраховуємо на підставі нормативів для поточного та перспективного планування виробничо-господарської діяльності газових господарств( без врахування виробничого персоналу).

Таблиця 3.3 - Нормативи чисельності керівних, ІТР і службовців підприємств газового господарства

Найменування норм і нормативів

Чисельна величина

Виробниче управління в складі об'єднання

Міжрайонні виробничі трести

Чисельність керівних, ІТР і службовців, чоловік на 1000 у. о. Річного обсягу робіт підприємства з обсягом робіт в тис. у. о. Понад18

2,3

1,0

8-18

2,0

1,4

5,5-8

1,5

1,7

Менше 5,5

1,3

1,0

Визначаємо чисельність робітників ІТП ,Чауп за формулою

Чауп = , (5)

де, ? - чисельність адміністративного персоналу у залежності від суми трудомісткості, в тис умовних одиницях

Чауп = чоловік

Таблиця 3.4 - Штатний розклад адміністративно управлінських працівників

№ п/п

Найменування посад

Категорія

Число платних одиниць

Місячна заробітна плата, грн.

Річна заробітна плата, тис. грн.

1

Адміністративний відділ

Начальник

Головний інженер

Секретар-друкарка

Прибиральниця

ІІІ

2

Виробничо-технічний відділ

Начальник

Інженер кошторисної документації

Майстер

Старший майстер

Економіст

Технік

ІІІ

1

3200

38,4

3

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

Бухгалтер

Касир

ІІІ

4

Служба обліку газу

Контролер

Оператор ЕОМ

Комірник

ІІІ

Всього

3200

38,40

Премія 30%

960

11,52

Всього

4160

49,92

Заробітна плата керівника підприємства складає 4000 грн.

Заступник керівника підприємства 95% від керівника підприємства

Головний спеціаліст та нач. відділів 90% від керівника підприємства

Спеціалісти відділів 80% від керівника підприємства

Секретар 30% від керівника підприємства

Прибиральниця 20% від керівника підприємства

Техніки, касир, експедитор та завскладом, 60% від головного спеціаліста контролер, оператор ЕОМ

3.6 Розрахунок виробничого персоналу газового господарства

При розрахунку АДС повинне бути організоване цілодобове чергування аварійних бригад у наступному складі: - змінний майстер - 1 чол.;

- черговий слюсар - 2 чол.;

- черговий шофер-слюсар -1чол.

А при обслуговування АДС населених пунктів з числом газифікованих квартир більше 40 тис., на службі повинно бути організоване цілодобове чергування 2-х бригад. У цьому випадку керівником однієї з цих бригад призначається старший диспетчер, який є старшим у зміні. У трестах з числом газифікованих квартир більш 75 тис. виділяється начальник ділянки на правах заступника начальника служби.

Тому що служба працює в чотири зміни, то приймаємо наступні дані:

- змінний майстер - 4 чол.;

- черговий слюсар - 8 чол.;

- черговий шофер-слюсар -4чол.

Тому що чотири бригади, то приймаємо 16 чол. У службі АДС працює 16 чол. Слюсарі приймаються 3-го розряду. Чисельність виробничого персоналу по основним службам залежить від обсягу газового господарства і визначається на основі нормативів чисельності виходячи з кількості газифікованих квартир, довжини газопроводів.

Чисельність виробничого персоналу по експлуатації підземного газопроводу розраховується на основі нормативів і розрахунок зводиться в таблицю

Таблиця 3.5 - Чисельність виробничого персоналу по експлуатації підземних газопроводів

Спеціальність

Одиниця виміру

Нормативне значення

Фактичне значення

Обсяг робіт

Чисельність персоналу

Розряд

Обсяг робіт

Чисельність персоналу

Слюсар по

експлуатації

підземних газопроводів:

а)середнього тиску

б) низького тиску

км

км

10

10

1,4

0,6

3

3

32,58

1,982

4,56

0,12

Ремонтні робочі

км

10

1

4

34,562

3,46

Обхідники

газопроводів і споруд:

а)середнього тиску

б) низького тиску

км

км

10

10

3

1,5

3

3

32,58

1,982

9,77

0,30

Електрозварники підземних газопроводів

км

50

1,5

6

34,562

1,04

Лінійні майстри по кількості лінійних робочих

робочі

10

1,2

2

19,25

2,31

Всього

22

Чисельність виробничого персоналу ЕПГ

Слюсарі 2 розряду - 2 чоловік;

Слюсарі 3 розряду - 15 чоловік;

Слюсарі 4 розряду - 4 чоловік;

Слюсарі 6 розряду - 1 чоловік.

3.7 Розрахунок виробничого персоналу з експлуатації внутрішнь-обудинкового газового устаткування

Чисельність виробничого персоналу з експлуатації ВБГО розраховується на підставі нормативів для поточного і перспективного планування виробничо-господарської діяльності газових господарств

Таблиця 3.6 - Нормативи чисельності робочих з технічного обслуговування будинкових мереж і обладнання

Найменування норм і нормативів

Чисельна величина

Чисельність слюсарів на 1000 газифікованих квартир, люд.-год.

1. Техобслуговування обладнання у житлових будинках:

плит, газопроводів та арматури на них;

проточних водонагрівачів для гарячого водопостачання, газопроводів та арматури на них

0,28

0,95

2. Виконання заявок з ремонту внутрішньо будинкового обладнання при перерахуванні на 1000 встановлених приладів:

плит; водонагрівачів

0,036

0,12

ЧВБГО = 0,28 (Пгк +Пвн ) + 0,95 Пвн +0,036 (Пгк +Пвн ) + 0,12 Пвн(6)

ЧВБГО = 0,28*530+0,95*159+0,036*530+0,12*159=337,61:1000=1 чоловік

Чисельність виробничого персоналу ВБГО

Слюсарі 4 розряду - 1 чоловік.

Загальна чисельність виробничого персоналу (Чзаг) становить:

Чзаг = ЧАУП + ЧВБГО + ЧЕПГ (7)

Чзаг =1+1+22=24 чоловіки

3.8 Розрахунок річного фонду заробітної плати

Витрати на оплату праці включають виплати основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятим газозбутовим підприємством системи оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат робітникам зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт, або наданні послуг, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат (транспортування і постачання природного газу, реалізації скрапленого газу, іншої діяльності).

Таблиця 3.7 - Кількість робітників газового господарства

Найменування

Кількість робітників відповідного розряду, осіб

2

3

4

5

6

Робітники з експлуатації підземних газопроводів

2

15

4

-

1

Робітники з експлуатації ВБГО

-

-

1

-

-

Всього по розряду

2

15

5

-

1

Разом

23

Таблиця 3.8 - Погодинна тарифна ставка робітників газового господарства

Розряд

Розмір, грн..

2

4,05

3

4,61

4

5,06

5

5,78

6

6,75

Визначаємо середню годинну ставку робітників газового господарства

С = , (8)

Де СІ - погодинна тарифна ставка робітників відповідних розрядів;

КІ - кількість робітників відповідного розряду;

К - загальна кількість робітників газового господарства.

С = грн.

Річний фонд заробітної плати робітників визначається по формулі:

Зоп = С К Т, (9)

де, С - середня погодинна ставка робітників, грн..;

К - загальна кількість робітників газового господарства;

Т - річний баланс робочого часу, год.;

Т = 1995 год.

Зоп =4,75*23*1995=217,95 тис. грн.

Визначення річного фонду заробітної плати з урахуванням премій - 30%

Зоп = 1,3* Зоп (10)

Зоп =1,3*217,95=285,34 тис. грн.

Таблиця 3.9 - Визначення загальної кількості робітників газового господарства та їх заробітної плати

Показники

Один. виміру

АУП і ІТП

Робітники

Всього

1. Чисельність

чол..

1

23

24

2. Фонд оплати праці

тис. грн.

38,40

217,95

256,35

3. Фонд додаткової оплати праці, 30%

тис. грн.

11,52

65,39

76,91

4. Всього фонд оплати праці

тис. грн.

49,92

283,34

333,26

5. Сума нарахувань від фонду оплати праці 36,2%

тис. грн.

18,07

102,57

120,64

6. Всього фонд оплати праці з нарахуваннями

тис. грн.

67,99

385,91

453,90

Розрахунок інших витрат на відпуск газу визначається по формулі

Зінші = 10% · (Ар+Зоп), (11)

де, Ар - витрати на амортизацію, тис. грн.;

Зоп - виплати на оплату праці.

Зінші = 0,1(201,84+453,90)=65,57 тис. грн.

Витрати, що включаються до собівартості реалізації продукції, послуг з постачання і транспортування газу, понесених підприємством в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, тобто операційні витрати підприємства, на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати за звітний період групуються у відповідності з їх економічним змістом за такими економічними елементами:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація основних фондів;

- інші операційні витрати.

Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат: на матеріали (купівля газу); на заробітну плату з відрахуваннями на соціальні заходи; на амортизацію; на поточний ремонт та на інші витрати.

Потужність системи - подача газу за рік при оптимальному використанні основних фондів (мереж і устаткування) повинна визначатись по брутто - споживанню, тобто враховувати витрати газу і його витрати на власні потреби. Брутто визначається по формулі

Qбрутто = Qріч · 1,02, (12)

Qбрутто = 7841*1,02=7997,82 тис м/рік

Коефіцієнт використання потужності газопроводу Кп, визначаємо по формулі:

Кп = , (13)

де, Qріч - загальний об'єм споживання газу, тис. м3/рік.

КП =

Питомі капіталовкладення Кпит визначаємо по формулі

Кпит = , (14)

де, БКВ - базисна кошторисна вартість газопроводу, тис. грн.;

Qріч - загальний об'єм споживання газу, тис. м3/рік.

Кпит =грн./тис. м3

4. ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ І СЕРЕДНЬОГО ТАРИФУ ВІДПУСКУ ГАЗУ

4.1 Розрахунок витрат на купівлю газу

Затрати на купівлю газу Зкг , визначається по формулі

Зкг = Qбрутто · Ц1000 м3, (15)

де, Qбрутто - об'єм подачі газу споживачам з урахуванням витрат газу;

Ц1000 м3 - ціна купівлі 1000 м3 газу.

Зкг = 7997,82*2250=17995,1 тис. грн.

4.2 Розрахунок собівартості реалізованого газу

Визначаємо загальну суму собівартості реалізації газу С0, за формулою

С0 = Зкг + Ар + Зоп + Зпр + Зінші , (16)

де, Зкг - витрати на купівлю газу, тис. грн.;

За - витрати на амортизацію, тис. грн.;

Зоп - витрати на оплату праці, тис. грн.;

Зпр - витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн.;

Зінші - інші витрати, тис. грн.

С0 =17995,1+201,84+453,9+80,74+65,57=18797,15 тис. грн..

Собівартість реалізації 1000 м3 , визначаємо по формулі

С1000 = , (17)

де, Qнетто - об'єм реалізованого газу споживачам, тис. м3;

С0 - сума собівартості реалізації газу, тис. грн.

С1000 = грн.

4.3 Розрахунок ціни і тарифу відпуску газу

Ціну реалізації газу для підприємства, ЦП, визначаємо по формулі

ЦП = С1000 · (1+Р/100) = С1000 · 1,1, (18)

де, С1000 - собівартість реалізації 1000 м3 газу, грн.

ЦП =2397*1,1=2636,7 грн./1000м3

Тариф реалізації газу споживачам, Трг, визначаємо по формулі

Трг =1,2 · ЦП, (19)

де, ЦП - ціну реалізації газу для підприємства, грн.

Трг =1,2*2636,7=3164,04 грн. /1000м3

4.4 Розрахунок прибутку і рентабельності відпуску газу

Прибуток від реалізації газу Дпрг , визначаємо по формулі

Дпрг = Qріч · Трг, (20)

Дпрг =7840*3164,04=24809,24 тис. грн.

Балансовий прибуток Пбаланс, визначаємо по формулі

Пбаланс = Дпрг - Со, (21)

Пбаланс =24809,24*18797,15=6013,09 тис. грн.

Чистий прибуток Пчп, визначаємо по формулі

Пчп = Пбаланс · 0,15, (22)

Пчп =6013,09*0,15=901,81 тис. грн.

Рівень рентабельності по балансу Рр, визначається по формулі

Ррб = , (23)

Ррб =

Рівень рентабельності по чистому прибутку, Ррп визначаємо по формулі

Ррп = , (24)

Ррп =

4.5 Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень

Термін окупності капітальних вкладень, Токуп, років визначаємо по формулі

Токуп = , (25)

Токуп = років

Цей проект є нормальним.

Таблиця 5.1 - Основні техніко-економічні показники

№ п/п

Назва показників

Одиниця виміру

Формула

Кількість

1

2

3

4

5

1

Річний об'єм подачі газу в мережу

тис.м3

Qбрутто

7997,82

2

Річний об'єм реалізації газу

тис.м3

Qріч

7841

3

Капітальні вкладення в спорудження системи газопостачання

тис. грн.

БКВ

4498,10

4

Питомі капітальні вкладення

грн./1000м3

Кпит

574

5

Загальна собівартість реалізації газу

тис. грн.

С0

18797,15

6

Собівартість реалізації 1000 м3 газу

грн.

С1000

2397

7

Сума доходу

тис. грн.

Дпрг

24809,24

8

Прибуток :

- балансовий

- чистий

тис. грн.

Пбаланс

Пчп

6012,09

901,81

9

Рівень рентабельності:

- по балансовому прибутку

- по чистому прибутку

%

Ррб

Рчп

32

4,8

10

Відпускна ціна 1000м3 газу

грн.

ЦП

2636,70

11

Середній тариф реалізації 1000м3 газу споживачам

грн.

Трг

3164,04

12

Термін окупності капітальних вкладень

роки

Токуп

5

Висновок

Виробничо-експлуатаційна діяльність підприємств газового господарства характеризується наступними основними економічними показниками:

· собівартість продукції;

· відпускна ціна 1000 м;

· середній тариф відпуску газу 1000 м;

· сума прибутку, отриманого від реалізації газу і показниками рентабельності;

· рівень рентабельності і норма прибутку.

Зроблені мною розрахунки свідчать, що газифікація населеного пункту з загальною протяжністю поліетиленових газопроводів 34,562 км складає суму капітальних вкладень у розмірі 4498,10 тис. грн..

З об'єму спожитого газу 7997,82 тис. м господарство отримало прибуток у сумі 901,81 тис. грн..

Собівартість відпуску 1000 м становить 2397 грн..

Відпускна ціна і середній тариф становлять відповідно 2636,7 грн. і 3164,04грн.

Рентабельність газифікації населеного пункту склала 4,8 % і питомі капітальні вкладення на 1000 м реалізованого газу становить 574 тис.грн./тис. м

Термін окупності капітальних вкладень становить 5 роки, що відповідає нормативним строкам капітальних вкладень в об'єкти газифікації.

Література

1. Бєловол В.В. Нормування праці та кошториси в будівництві. Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Суми: ВВП ”Мрія” ЛТД, 2000.-452с.

2. Манаєнкова З.А. Економіка, організація і планування санітарно технічних робіт: Підр. Для технікумів. - М.:1988.-366с.

3. Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації Курс лекцій.К.:Міленіум,2002.

4. Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними регіональними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

5. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ДБН Д.1.1-1-2000.К.:2000,-9с.

6. Закон України „Про оплату праці” від 20 квітня 1995р.

7. Методичні рекомендації щодо галузевої особливості формування собівартості продукції (робіт, послуг) за економічними елементами витрат для підприємств з експлуатації систем газопостачання і газифікації в сільській і міській місцевості України, затверджених наказом „Головпобутгаз” 23.03.2001р.

8. Містобудування. Довідник проектувальника. /за ред. Т.Ф. Панченко.-К.: Укрархбудінформ, 2001.-192с.

9. Правила визначення вартості будівництва. ДБН Д.1.1-1-2000

10. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

11. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ, ДБН Д.1.1-1-2000)

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Визначення капітальних вкладень в енергетичне підприємство, вартості основних виробничих фондів. Розрахунок річного виробітку і відпуску енергії, річних експлуатаційних витрат. Оцінка техніко-економічних показників виробничої діяльності підприємства.

  контрольная работа [95,2 K], добавлен 06.12.2015

 • Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми, річного ефективного фонду часу устаткування. Визначення загального фонду заробітної плати робітників, розміру витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань.

  курсовая работа [311,0 K], добавлен 28.10.2012

 • Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового інструменту. Визначення планової кількості робітників і розрахунок фонду заробітної плати. Планування витрат на матеріали, загальновиробничих і адміністративних витрат. Визначення собівартості робіт.

  курсовая работа [92,6 K], добавлен 23.09.2013

 • Виробнича собівартість як один з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства. Розрахунок прямих та непрямих витрат. Розрахунок фонду заробітної плати робітників. Калькулювання собівартості деталі та проценту її зниження.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 20.01.2010

 • Планування електричного навантаження котлотурбінного цеху, визначення трудомісткості ремонтних робіт, чисельності персоналу електротехнічної служби; розрахунок річного фонду заробітної плати. Складання кошторису витрат на ремонт енергетичного обладнання.

  курсовая работа [98,0 K], добавлен 26.03.2012

 • Розрахунок показників виробничої програми підприємства та підсумків її виконання. Чисельність промислово-виробничого персоналу, фонд заробітної плати працівників. Складання кошторису витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа [191,4 K], добавлен 23.08.2014

 • Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів, фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік, чисельності і тарифного фонду зарплати робітників, амортизаційних відрахувань. Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

  курсовая работа [83,7 K], добавлен 31.01.2014

 • Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній та визначення експлуатаційних витрат на їх утримання. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів, річної трудомісткості та річного фонду заробітної плати.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 27.04.2009

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа [72,8 K], добавлен 21.02.2011

 • Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби. Розрахунок заробітної плати виробничих виробників. Калькуляція собівартості виробу. Визначення показників технологічності. Розрахунок вартості виробничих фондів, кількості верстатного устаткування.

  курсовая работа [130,6 K], добавлен 10.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.