Економічний розрахунок деталі паз

Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній та визначення експлуатаційних витрат на їх утримання. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів, річної трудомісткості та річного фонду заробітної плати.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.04.2009
Размер файла 58,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Завдання на курсову роботу

1. Варіант завдання №10.

2. Назва цеху: механічний.

Розміри цеху: 30 х 18 х 9.

3. Перелік обладнання і його технічних характеристик:

п/п

Назва обладнання

Тип

Кількість

Потужність

кВт.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П12

1Б10В

2М112

3

4

3

2

2

1

3

3

5,5

0,72

0,725

2.2

0.18

2,2

1,5

1,5

9.

10.

11.

12.

13.

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

4

3

3

3

3

3,7

1,5

1,5

8

5,5

Всьго

101,815

У=(5,5?3)+(0,72?4)+(0,725•3)+(2,2•2)+(0,18•2)+(2,2•1)+(1,5•3)+(1,5•3)+(3,7•4)+

+(1,5•3)+(1,5•3)+ (8•3)+ (5,5•3)= 101,815кВт

Сумарна потужність встановленого обладнання складає 101,815 кВт.

1 Вступ

Загальна інформація

ВАТ «Черкаський приладобудівний завод»

Черкаський приладобудівний завод заснований в 1981 році, як завод для серійного виробництва спецтехніки, радіотехніки і електротехнічного направлення, (до 1989 року являвся філіалом Московського НВО «Імпульс» Міністерства Оборонної Промисловості СРСР).

Завод розміщений в обласному центрі м. Черкаси на магістральній вулиці 30 років Перемоги 5/1 на відстані 170 км від столиці України вниз по річці Дніпро.

В 1992 році було завершено будівництво 1 черги заводу, загальною площею виробничих та допоміжних приміщень 91331 кв. м на планову кількість працюючих - 6250 чоловік, на земельній ділянці 26,19 га.

З вересня 1998 року Черкаський приладобудівний завод перетворено у Відкрите Акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод», згідно наказу ФДМУ м. Київ №10-АТ від 11.09.98 року. На протязі більш як 25-річного періоду будівництва, становлення і розвитку підприємство постійно випроваджувало у серійний випуск та удосконалювало вироби спеціального та виробничо-технічного призначення,товарів широкого вжитку.

В 1998 році було проведена приватизація заводу, з часткою державної власності - 99,46%.

Підприємство володіє акредитованою контрольно-випробувальною станцією та атестованою заводською лабораторією. Випробувальна лабораторія оснащена різноманітним обладнанням для проведення кваліфікаційних, типових та періодичних випробувань до дії транспортування, вібрації, удару, зниженого тиску,клімату та дощу

На підприємстві, за час існування, були освоєні і серійно вироблялися високотехнологічні науково місткі вироби спеціального призначення

У 1990 році на підприємстві вперше було впроваджено у виробництво електродвигуни перемінного струму потужністю 250 Вт.

З цього періоду створено новий напрямок виробничої діяльності заводу - електродвигуни та вироби з їх застосуванням. Розпочато серійний випуск асинхронних двигунів конденсаторного типу КД60-2/45Р.

В 1996 році впроваджені у серійне виробництво електро веретена із застосуванням 3-х фазних асинхронних двигунів власного виробництва. Ці вироби застосовуються на заводах по виготовленню хімічних волокон.

Починаючи з 1998 року по теперішній час на підприємстві виготовляють електродвигуни постійного струму напругою живлення 12В, 24В. Ці електродвигуни застосовуються в автомобільній та тракторній промисловості.

На базі електродвигунів постійного струму створено в 2000 році власний обігрівач салону автомобілів «Газель», «Соболь» тепловою потужністю 6,5 кВт.

Автомобільна тематика набула значного розширення з 2002 року.

В ці роки також розроблялися та ставилися на серійне виробництво і нові двигуни змінного струму напругою живлення 220 В.

В 2003 році конструкторською службою заводу були розроблені нові конкурентоспроможні вироби, що дали можливість підприємству вийти на зарубіжні ринки Германії та Америки.

Фонд оплати праці на плановий 2006 рік збільшився на 2,4% порівняно з попереднім 2005 роком, в зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва на 21%.

На 2007 рік провели такі заходи по поліпшеню ринків збуту продукції ВАТ «ЧПЗ»:

· відкритий сайт ВАТ «ЧПЗ» в інтернеті;

· пророблялися питання по додатковому відкриттю ділерської мережі по містам України та Росії;

· проводиться робота з організації реклами заводської продукції у засобах масової інформації та участь в торгівельно-промислових виставках;

· створення рекламо носіїв ВАТ «ЧПЗ», буклети.

Заходи по стабілізації виробництва та поліпшення фінансової діяльності на 2008 рік:

1. зменшення матеріаломісткості і трудомісткості виробів;

2. скорочення плати % за кредит;

3. скорочення споживання електро-енергії та палива;

4. економія за рахунок зменшення необов'язкових поїздок;

5. зменшення витрат на відрядження;

6. зменшення податків на землю;

7. збільшення цін на продукцію;

8. реалізація обладнання та приладів;

9. здача в оренду на задіяних у виробництві площ;

10. реалізація об'єктів нерухомості.

На підприємстві багато уваги завжди надавалося випуску товарів народного вжитку.

Основним досягненням заводу є те, що ми могли в складних умовах зберегти науково-технічний потенціал висококваліфікованих спеціалістів,виробничі потужності,які необхідні для випуску виробів оборонного призначення.

2 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній

2.1 Коротка характеристика цеху і обладнання, що експлуатується

Деталь «Втулка» виготовляється на НВК «Фотоприлад» в механічному цеху №3. Даний механічний цех в структурі підприємства займає основне місце, оскільки саме в ньому встановлено верстати з ЧПУ та інше модернізоване обладнання. В цеху встановлені автомати та координатні верстати.

Цей цех випускає деталі для машин військової промисловості. Режим роботи в цьому цеху - середній, оскільки запиленість в цеху мала, температура навколишнього середовища нормальна, а вихід з ладу верстатів може привести до порушення нормальної роботи цеху та скорочення випуску продукції не більш а ніж на 10%. Цех працює в дві зміни.

Характеристика цеху №5

Вміст у повітряному середовищі, мг/м3:

· Вуглеводнів - 240;

· Оксиду вуглецю СО2 - 115;

· Звичайний пил - 12;

· Кварцевмісний пил - 0,4;

· Аерозоль (марганець) - 0,13;

Температура - 20єС;

Відносна вологість повітря - 52%;

Швидкість руху повітря - 0,3м/с;

Шум - 78-90 дБ;

Освітлення - 250-270 лк.

До групи середнього режиму роботи входять електричні машини які працюють повторно-короткочасно або довгочасно, але не менше 50% календарного часу в році, режим роботи в мало запилених та відносно чистих з нормальною або трохи підвищеною температурою навколишнього середовища, а також машини вихід з ладу яких може призвести до порушення нормальної роботи цеху (агрегату) та скорочення випуску продукції не більше а ніж на 10%.

Перелік і характеристика обладнання, яке використовується в механічному цеху приводиться в Таблиці 1.

Таблиця 1 - Перелік обладнання цеху.

п/п

Назва обладнання

Тип

Кількість

Потужність

кВт.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П12

1Б10В

2М112

3

4

3

2

2

1

3

3

5,5

0,72

0,725

2.2

0.18

2,2

1,5

1,5

9.

10.

11.

12.

13.

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

4

3

3

3

3

3,7

1,5

1,5

8

5,5

Всьго

101,815

У=(5,5?3)+(0,72?4)+(0,725?3)+(2,2?2)+(0,18?2)+(2,2?1)+(1,5?3)+(1,5?3)+(3,7?4)+(1,5•3)+(1,5•3)+ (8•3)+ (5,5•3)= 101,815кВт

Сумарна потужність встановленого обладнання складає 101,815 кВт.

2.2 Розрахунок річної трудомісткості, обслуговування і ремонт обладнання верстатів та автоматичних ліній

Головною задачею даного розділу є розрахунок річної трудомісткості обслуговування і ремонту обладнання, яке використовується для визначення кількості налагоджувальників і ремонтників цеху і річного фонду заробітної плати.

Технічне обслуговування - це комплекс робіт по підтримці в справному стані обладнання. Воно передбачає догляд за обладнанням, проведення оглядів за планом, видалення незначних несправностей, регулювання, чистку, змащування обладнання і таке інше. Технічне обслуговування проводиться експлуатаційним персоналом в процесі роботи обладнання з використанням перерв, неробочих днів, змін.

Річна трудомісткість технічного обслуговування цеху визначається за формулою.

Тобл.=УNобс.і.•nі [2.2.1]

де Nобс.і. - річний норматив трудомісткості технічного обслуговування обладнання типу і, люд.год. [4.дод. 2].

nі - кількість обладнання типу і , шт..

m - кількість типів обладнання, шт..

Визначаємо річну трудомісткість технічного обслуговування холодно висадочний автомат А121Б, кількість верстатів - 3шт., річний норматив трудомісткості складає - люд.год.

Тобс.=6,48•3=19,44люд.год.

Інші розрахунки виконуються аналогічним методом і заносяться в Таблицю 2

Таблиця 2 - Річна трудомісткість технічного обслуговування верстатів цеху

Назва обладнання

Тип, марка

Кількість

Річна норма, трудомісткість обслуговування.

люд. год.

Річна трудомісткість обслуговування,

люд. год.

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П12

1Б10В

2М112

3

4

3

2

3

1

3

3

6,48

2,97

2,97

3,23

2,97

3,23

3,23

3,23

45,36

11,88

8,91

6,46

8,91

3,23

9,69

9,69

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

4

3

3

3

3

4,86

5,94

5,94

6,48

6,48

19,44

17,82

17,82

45,36

45,36

Всього

249,9

Річна трудомісткість технічного обслуговування верстатів складає - 249,9 люд. год.

На кожному підприємстві щорічно складається графік згідно системі ППР (планово-попереджувальний ремонт).

Система ППР - це сукупність організаційних та технічних заходів з планування, підготовки, організації і проведення різного виду робіт з технічного догляду та ремонту обладнання.

Система ППР включає в себе технічне обслуговування і планові ремонти - капітальний та поточний.

Поточний ремонт виконується в процесі експлуатації обладнання, при цьому змінюються окремі частини, виконується регулювання та перевірка обладнання.

Капітальний ремонт передбачає повне розбирання обладнання та ремонт базових деталей.

При плануванні ремонтних робіт використовуємо такі поняття:

- Ремонтний цикл - це час роботи обладнання від одного капітального ремонту до іншого (рік, люд. год.);

- Між ремонтний період - це час роботи обладнання між двома сусідніми ремонтами П-П або К-П, вимірюється в місяцях або год.;

Для побудови графіка ППР потрібні наступні дані:

- Дата останнього капітального ремонту обладнання (паспорт обладнання);

- Міжремонтний період [4, дод. 3];

- Ремонтний цикл [4, дод. 3];

- Рік для якого складається графік ППР 2010 р.;

Таблиця 3 - Річний графік ППР на 2010 р.

Назва блад.

Тип, марка

Кількість,шт

Гр.. реж. роботи

Дата ост. кап.рем

МРП

2010

К-ть ремонтів

К (р)

П (Р)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К (р)

П (Р)

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерний

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П12

1Б10В

2М112

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

3

4

3

2

3

1

3

3

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

04.

1998

05.

1998

06.

1998

07.

1998

08.

1998

09.

2000

10.

1998

11.

2002

12.

2002

01.

2002

02.

2002

03.

2002

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

П

П

П

П

П

П

К

П

К

П

К

П

К

П

К

П

К

П

П

К

П

П

П

П

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Після складання графіка ППР визначаємо трудомісткість ремонтів обладнання за рік для визначення кількості ремонтного персоналу в цеху (дільниці). Річна трудомісткість ремонтів визначається за формулою:

Трем.=УNрем.і.•кі•nі [2.2.1]

де Nрем.і. - річний норматив трудомісткості (поточного або капітального) певного виду обладнання (год.люд.). [4.дод. 2].

nі - кількість обладнання типу і , шт..

m - кількість типів обладнання, шт..

кі - кількість ремонтів поточних і капітальних за рік для певного виду обладнання (прийняти з графіку ППР).

Розраховуємо ручну трудомісткість ремонту для Холодно висадочнит автомат А121Б:

Nрем.кр.=22 люд. год

Nрем.пр.= 2,4 люд.год

Ккр.=1

Кпр.=1

n=3

Трем.=(22•1•3+2,4•1•3)=73,2 люд.год.

Інші розрахунки виконуються аналогічно і заносяться в Таблицю 4.

Таблиця 4 - Річна трудомісткість ремонту обладнання цеху.

Назка обладнання.

Кількість обладн.

Тип, марка

Кільк. рем.

Норм.труд.люд.

Річна трудомістк.

К

П

П

К

Холодно висадочний автомат

Шліцефрезерний

Гайконарізний двошпіндельний

Токарно-револьверний автомат

Різьбонарізний

Автомат продольного точіння

Автомат продольного точіння

Радіально свердлильний

Універсально-фрезерний

Координатно-розточний

Плоскошліфувальний

Токарно - гвинторізний

Вертикально-фрезерни

Всього

3

4

3

2

2

1

3

3

4

3

3

3

3

А121Б

694

2061

1В116

2053

1П112

1Б10В

2М112

WF-1

2431

3Г71

1И611П

СФ35

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2,4

1,1

1,1

3,7

1,1

3,7

1,4

1,4

1,8

1,4

1,4

2,4

2,4

22

12,5

12,5

37,0

12,5

37,0

15,0

15,0

17,0

15,0

15,0

22,0

22,0

73,2

54,4

40,8

88,8

27,2

96,2

53,4

53,4

21,2

53,4

53,4

73,2

80,4

769

Річна трудомісткість ремонту обладнання складає - 769 люд.год

2.3 Організація праці та заробітна плата

Характеристика бригади ремонтного цеху:

- на підприємстві застосовується бригадна, погодинно-преміальна оплата праці. Погодинно-преміальна оплата праці складається з тарифної заробітної плати та премії.

- бригада ремонтного персоналу децентралізована, спеціалізована.

- кількість змін - 2, тривалість зміни 8 годин, святкові та вихідні дні бригада не працює.

- склад бригади і кількість робітників по розрядам. На підприємстві з 1.01.2005р. прийняті наступні тарифні ставки:

ІІІр.=4,5 грн./год.

ІVр.=5,2 грн./год.

Vр.=5,9 грн./год.

VIр.=6,8 грн./год.

На підприємстві прийнята премія в розмірі 40%. На Україні встановлені відрахування в фонди соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості, фонд страхування від нещасних випадках, які складають в сумі від річного фонду заробітної плати. В середньому кожний працівник за рік відпрацьовує 1880 год.

2.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати бригади ремонтного персоналу

Розрахунок кількості персоналу ремонтної служби цеху проводиться на основі трудомісткості обслуговування та трудомісткості ремонту обладнання цеху.

Кількість ремонтного персоналу визначається за формулою:

[2.4.1]

де Трем.обс. - річна трудомісткість обслуговування і ремонту обладнання, люд./год.

Fеф. - річний ефективний фонд робочого часу, 1880 год.

Кп. - коефіцієнт перевиконання норми виробітки. Приймаємо Кп.?1.

Виходячи з отриманого результату видно, що недоцільно виділяти окрему бригаду для обслуговування і ремонту обладнання даного цеху, тому бригада обслуговує не тільки обладнання даного цеху, а й обладнання інших дільниць і цехів.

Визначаємо річний фонд заробітної плати:

1) Визначаємо тарифну заробітну плату:

[2.4.2]

2) Визначаємо розмір премії:

[2.4.3]

3) Визначаємо доплату за роботу в нічний час. Згідно трудового законодавства за роботу в нічний час з 22.00 до 6.00 встановлена надбавка в розмірі 20% від тарифної ставки.

[2.4.4]

де Вніч і - нічний час роботи, 235год.

Бригада в нічний час не працює.

4) Визначаємо доплату за роботу у вихідні та святкові дні. Згідно трудового законодавства за роботу в святкові та вихідні дні встановлена надбавка в розмірі 100%.

[2.4.5]

Бригада в вихідні та святкові дні не працює.

5) Визначаємо загальну заробітну плату:

[2.4.6]

6) Визначаємо відрахування в фонди соціального страхування, пенсійний фонд, фонд сприяння зайнятості, фонд від страхування від нещасних випадків, які складають 37% від загальної заробітної плати.

[2.4.7]

7) Визначаємо річний фонд заробітної плати:

[2.4.8]

8) Визначаємо середньомісячну заробітну плату:

[2.4.9]

Таблиця 5 - Річний фонд заробітної плати

Розряд

Кпр.

Тст.

Fеф.

ЗПтар.

П

Дсв.

Дніч.

Відр.

ЗПзаг.

ЗПсер.міс.

6

5

4

3

2

2

2

1

6,8

5,9

5,2

4,5

1880

1880

1880

1880

5076

8873

7820

3384

-

-

-

-

-

-

-

-

1488.3

1294.06

1140.5

987

Всього

51888

25153

26797,08

72604,8

4909,86

Річний фонд заробітної плати бригади ремонтного персоналу складає -99401,88 грн.

3 Визначення експлуатаційних витрат на утримання обладнання верстатів та автоматичних ліній

3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

У процесі виробництва основні фонди зношуються, тобто втрачають свої техніко-економічні властивості. Відшкодування зносу основних фондів відбувається за допомогою амортизаційних відрахувань.

Норми амортизації встановлені централізовано з урахуванням фізичного і морального зносу обладнання.

Для здійснення процесу нарахування амортизації основні фонди поділяють на такі групи:

- I група - будівлі, споруди, передавальні пристрої та їх структурні компоненти, норма амортизації - 2%;

- II група - транспортні засоби, господарський інвентар, інструменти, офісне обладнання, норма амортизації - 10%;

- III група - будь-які інші основні фонди не включені до груп I, II і IV. Норма амортизації - 6 %;

- IV група - електронно обчислювальні машини, програмне забезпечення, інші інформаційні системи, телефони і т.д. і т. п. Норма амортизації - 15%.

Визначаємо річні амортизаційні відрахування цеху по формулі:

[3.1.1]

1. Визначаємо річні амортизаційні відрахування споруди, в якій розташовано цех по формулі:

[3.1.2]

NА.сп = 2%

Вбал.спор. - балансова вартість споруди в якій розташований цех визначаємо за формулою:

[3.1.3]

Sц =18*30=540 - площа цеху, м2

Вм2 - вартість 1м2 виробничої площі в 2009р. складає - 1000грн.

Визначаємо амортизаційні відрахування споруди в 2009р:

Визначаємо балансову вартість споруди в 2010р:

Визначаємо амортизаційні відрахування споруди в 2010р:

Амортизаційні відрахування споруди в якій розташований цех складає 10800грн

2. Визначаємо амортизаційні відрахування обладнання за формулою:

[3.1.4]

NА.обл. = 15%

Вбал.обл.. - балансова вартість обладнання цеху визначаємо з прайслистів «Бізнес» за 2009р. (звичайний 5тис.дол., верстат з ЧПК - 7-10тис.дол.

Визначаємо амортизаційні відрахування обладнання в 2009р:

Визначаємо балансову вартість обладнання в 2006р:

Визначаємо амортизаційні відрахування обладнання в 2010р:

Визначаємо річні амортизаційні відрахування цеху в 2009р. по формулі 3.1.1:

Визначаємо загальну вартість основних виробничих фондів цеху в 2010р за формулою:

[3.1.5]

Річні амортизаційні відрахування цеху в 2010р. складають 1838200грн.

3.2 Розрахунок витрат та вартості електроенергії

До складу експлуатаційних витрат на утримання обладнання верстатів та автоматичних ліній входить вартість використаної електроенергії. Для її розрахунку використовуємо наступні формули.

Визначаємо річні витрати активної електроенергії за формулою:

[3.2.1]

Рвст - встановлена потужність обладнання верстатів цеху, кВт.

Тріч - річна кількість годин роботи верстатів, год. при однозмінній роботі Тріч =1500-2000год., 2 зміни - 2500-4000год., 3 зміни - 4500-6000год., безперервна робота - 6500-8000год. Так як у мене однозмінна робота то приймаємо 2000год.

К - коефіцієнт використання обладнання, приймаємо К=1.

Визначаємо вартість спожитої електроенергії. Виходячи із сучасних тарифів на електроенергію, яка відпускається промисловим споживачам на 1.01.2006р. вартість 1кВт•год складає 0,5927грн/кВт•год.

[3.2.2]

Річна вартість споживчої електроенергії по цеху на технологічні потреби складає 129800 грн.

3.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування верстатів та автоматичних ліній

Раціональне використання потужності, збільшення терміну експлуатації і продуктивності обладнання залежить від якості ремонту та наявності запасних частин і допоміжних матеріалів. Тому розрахунок цих витрат входить в склад витрат на утримання обладнання верстатів. Вартість допоміжних матеріалів і запасних частин на обслуговування і ремонт верстатів визначаємо за формулою:

[3.3.1]

Км - коефіцієнт для визначення матеріальних витрат на допоміжні матеріали і запасні частини, приймаємо рівним Км =70грн/кВт

За результатами розрахунку складаємо кошторис експлуатаційних витрат на утримання обладнання верстатів і автоматичних ліній і заносимо в Таблицю 6.

Таблиця 6 - Кошторис експлуатаційних витрат на утримання обладнання верстатів і автоматичних ліній.

Назва витрат статей

Сума витрат, грн

Примітка

1. Основна заробітна плата на обслуговування верстатів і автоматичних ліній

51888

р. 2.4

2. Додаткова заробітна плата на обслуговування верстатів і автоматичних ліній.

25153

р. 2.4

3. Відрахування в фонди: держ. пенс. страх.; фонд на випл. безробіття; держ. фонд соц. страхування в зв'язку з непрацездатністю; фонд соц. страх. від нещасних випадків на виробництві.

26797,08

р. 2.4

4. Річні амортизаційні відрахування основних фондів цеху.

ф. 3.1.1

5. Вартість спожитої електроенергії

ф. 3.2.2

6. Вартість допоміжних матеріалів і запасних частин

7127,05

ф. 3.3.1

Всього

447915,13

Загальна сума експлуатаційних витрат на утримання верстатів та автоматичних ліній складає 447915,13 грн


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.