Складання елементів річного виробничо-фінансового плану вантажного вагонного депо

Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового інструменту. Визначення планової кількості робітників і розрахунок фонду заробітної плати. Планування витрат на матеріали, загальновиробничих і адміністративних витрат. Визначення собівартості робіт.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.09.2013
Размер файла 92,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вихідні дані

1. Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового інструменту

2. Планування обсягових показників

3. План із праці

3.1 Визначення планової кількості робітників

3.2 Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати

3.3 Продуктивність праці

4. Планування експлуатаційних витрат

4.1 Планування витрат на матеріали та інші витрати

4.2 Планування загальновиробничих витрат

4.3 Планування адміністративних витрат

5. Визначення собівартості робіт вагонного депо

6. Утворення доходів і нормативного прибутку по вагонному депо

7. Показники ефективності вагонного депо

Список літератури

Таблиця 1 - Вихідні дані: шифр - 949

Показники

Величина показника

1. Деповський ремонт, ваг.

3500

у т. ч. *

 

- криті вагони, %

65

- напіввагони, %

35

2. Кількість вантажних вагонів, що підлягають промиванню, фіз. ваг. *

16300

3. Кількість вантажних вагонів, підготовлених до перевезень, фіз. ваг. *

28050

4. Кількість вантажних вагонів, які проходять через ПТО, тис. ваг. *

2900

5. Поточний ремонт вантажних вагонів із відчепленням, ваг. *

17360

6. Підвищення продуктивності праці робітників, зайнятих перевезенням, % **

4,7

7. Рівень рентабельності, % **

12

8. Вартість виробничих фондів, тис. грн. **

12900

у т. ч. активної частини, тис. грн.

5640

9. Відстань між ПТО вагонів, км **

200

10. Склад поїзда, фіз. ваг. **

50

11. Очікування виконання за поточний рік плану, % **

 

а) доходів від перевезень по окремій залізниці

103

б) промивання вантажних вагонів

100

в) підготовка вагонів до перевезень

103

г) проходження вантажних вагонів через ПТО

101

д) поточний ремонт вагонів з відчепленням

100

е) деповський ремонт вагонів

101

12. Машинний час обробки колісної пари, хв.

 

а) до впровадження іноваційного заходу

20

б) після впровадження іноваційного заходу

12

13. Штучний час обробки колісної пари, хв.

 

а) до впровадження іноваційного заходу

23

б) після впровадження іноваційного заходу

15

14. Середня стійкість інструменту, хв.

 

а) до впровадження іноваційного заходу

30

б) після впровадження іноваційного заходу

65

15. Вартість різальної пластини, грн.

 

а) до впровадження іноваційного заходу

20

б) після впровадження іноваційного заходу

24

16. Вартість державки, грн.

 

а) до впровадження іноваційного заходу

32

б) після впровадження іноваційного заходу

32

17. Кількість граней різальної пластини, шт.

 

а) до впровадження іноваційного заходу

8

б) після впровадження іноваційного заходу

8

18. Термін використання державки, год.

 

а) до впровадження іноваційного заходу

450

б) після впровадження іноваційного заходу

500

19. Вартість науково-дослідних робіт, грн.

3000

20. Годинна тарифна ставка, грн.

9,13

2 розряд

9,34

3 розряд

10,27

3,3 розряд

11,61

3,9 розряд

11,26

4 розряд

11,37

4,4 розряд

11,98

5 розряд

12,91

6 розряд

14,15

1. Розрахунок економічної ефективності іноваційного заходу

Розрахунок витрат, необхідних для придбання різальних пластин (в розрахунку на 1-у колісну пару) визначаємо по формулі:

(1.1)

= грн.

грн.

Розрахунок витрат, необхідних для придбання державок різців (в розрахунку на 1-у колісну пару) визначаємо по формулі:

(1.2)

грн.

грн.

Розрахунок заробітної плати токаря, який зайнятий обробкою поверхні ободу колеса визначаємо по формулі:

(1.3)

грн.

грн.

Розрахунок витрат до впровадження нового інструменту та після впровадження нового інструменту визначаємо за формулами:

(1.4)

(1.5)

1,67+0,024+7,99= 9,68 грн.

0,55+0,013+5,21 = 5,78 грн.

Визначаємо річну програму ремонту колісних пар з обточуванням в вагонному депо:

1) розрахунок програми ремонту колісних пар, при деповському ремонті вагонів:

(1.6)

?nрем=3500*4=14000 од.

2) розрахунок програми ремонту колісних пар, які підлягають обточці:

(1.7)

?nобт=14000*0,60=8400 од.

Розрахунок економічного ефекту зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2 - Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового інструменту

Показники

Роки розрахункового періоду

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1. Річна програма ремонту колісних пар, од.

14000

14000

14000

14000

14000

2. Витрати на обточку 1-ї колісної пари до впровадження нового інструменту, тис. грн.

9,68

9,68

9,68

9,68

9,68

3. Витрати на обточку річної програми колісних пар до впровадження нового інструменту, тис. грн.

135,57

135,57

135,57

135,57

135,57

4. Одноразові витрати на НДР, тис. грн.

3

-

-

-

-

5. Витрати на обточку 1-ї колісної пари після впровадження нового інструменту, тис. грн.

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

6. Витрати на обточку річної програми колісних пар після впровадження нового інструменту, тис. грн.

83,91

80,91

80,91

80,91

80,91

7. Економічний ефект, тис. грн.

51,66

54,66

54,66

54,66

54,66

8. Коефіцієнт приведення затрат до розрахункового року

1,706

1,493

1,306

1,143

1

9. Економічний ефект з урахуванням коефіцієнту приведення, тис. грн.

88,12

81,60

71,38

62,47

54,66

10. Економічний ефект з наростаючим підсумком, тис. грн.

88,12

169,72

241,10

303,57

358,23

2. Планування обсягу роботи

Для вантажного вагонного депо передбачаються такі обсягові показники: деповський ремонт вантажних вагонів; поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці до перевезення на спеціалізованих пунктах; технічне обслуговування вантажних вагонів на станції (або прослідування через ПТО); поточний ремонт вантажних вагонів з відчепленням; кількість спеціальних вагонів, підготовлених під навантаження.

Визначаємо приведену продукцію вагонного депо використовуючи коефіцієнти приведення. Результати розрахунку заносяться в таблицю 3.

Таблиця 3 - Приведення програми деповського ремонту вагонів у приведені вагони

Тип вагона

Програма деповського ремонту

Коефіцієнти приведення при деповському ремонті

Приведені вагони

1

2

3

4

Вантажні вагони

Піввагон чотиривісний

а) з нормальним обсягом робіт

612,5

1,0

612,5

б) з підвищеним обсягом робіт або простроченим терміном заводського ремонту

612,5

1,8

1102,5

Критий вагон

а) з нормальним обсягом робіт

1137,5

1,5

1706,25

б) з підвищеним обсягом робіт

1137,5

3,0

3412,5

Разом

3500

-

6833,75

Розрахунок загальної програми продукції, обчислюваної по експлуатації у “фізичних вантажних вагонах, які проходять через ПТО”, з використанням коефіцієнтів приведення, проводимо у таблиці 4.

Таблиця 4 - Планова програма приведеної продукції вагонного депо (Ппривед)

Вид обслуговування та ремонту

Номер статті витрат

Програма на плановий рік

Коефіцієнти приведення

Приведена продукція, фізичні вантажні вагони, які проходять через ПТО

1

2

3

4

5

Комплексної підготовки критих вагонів, фіз. ваг.

140

16300

9,0

146700

Поточного ремонту порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах, фіз. ваг.;

143

19635

5,0

98175

те ж під навантаження на інших пунктах, фіз ваг.

144

8415

6,6

55539

Технічного обслуговування вантажних вагонів з відчепленням, фіз. ваг.

145

17360

16,0

277760

Технічного обслуговування вантажних вагонів на станціях, фіз. ваг.

148

2900000

1,0

2900000

Деповського ремонту платформ для великовантажних контейнерів, фіз. ваг.

151

6833,75

100,0

683375,0

Разом

-

-

-

4161549,0

3. План з праці

3.1 Визначення планової кількості робітників

Для визначення планової кількості робітників необхідно знати фонд робочого часу одного робітника у планованому періоді.

На залізничному транспорті для робітників з нормальною тривалістю робочого дня при пятидобовому робочому тижні з вісьмома годинами робочого часу середньомісячна норма робочого часу прийнята рівною 170,9 год.

Виходячи з цього при безперервній цілодобовій роботі розрахункове число змін складає 730:170,9=4,3 (730 - середньомісячна розрахункова кількість годин - 365*24:12).

Явкову кількість Чяв розраховуємо на основі планового обсягу роботи, типових нормативів кількості робітників або трудомісткості і затвердженого відділенням залізниці завдання по збільшенню продуктивності праці:

,(3.1)

,(3.2)

Чисельність робітників пунктів комплексної підготовки до перевезень критих вагонів, плануємо по ст.140 “Номенклатури витрат по основній діяльності залізниць України”, визначаємо на основі типових нормативів і кількості фізичних вагонів, оброблюваних у середньому за зміну.

Кількість фізичних вагонів, оброблюваних за зміну (Nзм), визначаємо за формулою

,(3.3)

N зз=16300

365*2=22 ваг.

Таблиця 5 - Розрахунок чисельності робітників для комплексної підготовки критих вагонів до перевезень з використанням вагономийної машини

Професія

Тариф, розряд роботи

Чисельність працюючих в 1 зміну

Явкова чисельність робітників працюючих при цілодобовій роботі

Спискова чисельність робітників, чол.

усього

у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обов'язки

1

2

3

4

5

6

Оглядач-ремонтник вагонів

5

1

4,3

4,84

4,69

Машиніст мийної установки

3

1

4,3

4,84

4,69

Мийник-прибиральник рухомого складу

2

4

17,2

19,35

18,75

Електрозварювальник ручної зварки

4

0,5

2,15

2,42

2,34

Столяр

3,9

2,5

10,75

12,09

11,72

Тракторист

3

1

1

1,125

1,09

Разом

-

100

39,7

44,66

43,27

Чисельність робітників, зайнятих поточним ремонтом порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах та при підготовці їх під навантаження на інших пунктах (ст.143, 144), визначаємо на основі типових нормативів і обсягу роботи за формулою:

,(3.4)

N зм=28050=38 чол.

365*2

Таблиця 6 - Розрахунок чисельності робітників для підготовки піввагонів до перевезень

Професія

Тариф, розряд роботи

Чисельність працюючих в 1 зміну

Явкова чисельність робітників працюючих при цілодобовій роботі

Спискова чисельність робітників, чол.

усього

у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обов'язки

1

2

3

4

5

6

Оглядач-ремонтник вагонів (по машині)

6

1,2

5,16

5,81

5,62

гальма

4

1,0

4,30

4,84

4,69

буксового вузла

3

1,0

4,30

4,84

4,69

Електрозварювальник ручної зварки

4,4

3,2

13,76

15,48

15,00

Газорізчики

4,4

0,8

3,44

3,87

3,75

Столяри

3,3

1,6

6,88

7,74

7,50

Разом

-

10,2

37,84

42,57

41,25

Чисельність робітників, технічним обслуговуванням вантажних вагонів на станціях, визначаємо на основі типових нормативів чисельності та обсягу робіт.

Кількість поїздів, оброблюваних на ПТО (N) за зміну, визначаємо за формулою

,(3.5)

N= 2900000 = 2900000=79 од.

365*2*50 36500

Нормативи чисельності робітників на ПТО застосовуємо з урахуванням поправочного коефіцієнта у залежності від середньої довжини поїзда (кількість фізичних вагонів у поїзді) та з урахуванням поправочного коефіцієнта у залежності від відстані між ПТО.

Розрахунок чисельності робітників ПТО виконуємо у таблиці 7.

Таблиця 7- Спискова чисельність робітників на ПТО вагонів

Професія робітника і його спеціалізація

Тарифний розряд робітника

Чисельність робітників, чол.

явкова

спискова

при роботі в одну зміну

при цілодобовій роботі

усього

у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обов'язки

за типовим нормативом

з урахуванням поправочних коефіцієнтів (за діючою технологією)

1

2

3

4

5

6

7

Парк прибуття

 

 

 

 

 

 

Оглядач-ремонтник вагонів

5

11,7

10,65

45,78

51,50

49,90

Оператор ПТО (по роз'єднанню рукавів)

3

1,0

0,91

3,91

4,40

4,27

Оператор ПТО

3

1,0

0,91

3,91

4,40

4,27

Разом

-

13,7

12,47

53,61

60,31

58,43

Парк відправлення

 

 

 

 

 

 

Оглядач-ремонтник вагонів на машині

6

10,6

9,65

41,48

46,66

45,21

Слюсар по ремонту рухомого складу вагонів

4

13,0

11,83

50,87

57,23

55,45

Оглядач-ремонтник вагонів

5

9,3

8,46

36,39

40,94

39,67

Слюсар по ремонту буксового вузла

3

5,0

4,55

19,57

22,01

21,33

Оператор ПТО

3

1,0

0,91

3,91

4,40

4,27

Разом

-

39,8

35,40

152,22

171,24

165,92

Усього

-

53,5

47,87

205,82

231,55

224,35

Чисельність робітників, зайнятих технічним обслуговуванням вантажних вагонів з відчепленням, плануємо по ст.145 “ і визначаємо за формулою

, (3.6)

Ч яв

=

17360

5,5

1,05

=

100254

=

46,7

чол.

2051

(

0,047

+

1

)

2147,4

Розрахункову чисельність робітників на технічному обслуговуванні вантажних вагонів з відчепленням, (ст.145) розподіляємо за професіями і розрядами кваліфікації у процентному відношенні у таблиці 8.

Таблиця 8 - Розподілення робітників за професіями і розрядами

Найменування професій і посад

Розряд робітника

Процент розподілення робітників

Явкова чисельність робітників

Спискова чисельність

усього

у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обов'язки

1

2

3

4

5

6

Слюсарі з ремонту рухомого складу

4

50

23,3

26,3

25,4

Електрогазозварювальники

4

16

7,5

8,4

8,1

Столяри

4

25

11,7

13,1

12,7

Маляри

2

9

4,2

4,7

4,6

Разом

-

100

46,7

52,5

50,9

Чисельність робітників, зайнятих деповським ремонтом платформ для великовантажних контейнерів (ст.151) визначаємо з програми деповського ремонту платформ і трудомісткості одиниці ремонту

,(3.7)

Ч яв=631*20 = 12250=5,7 чол.

2051*1,047= 2147,4

Розрахунки зводимо у таблицю 9.

Таблиця 9 - Розрахунок чисельності робітників на деповський ремонт платформ (ст. 151)

Тип вагона

Програма ремонту

Трудомісткість на одиницю, люд. год.

Загальна трудомісткість, люд. год.

Явочна чисельність

До

Після

До

Після

До

Після

1

2

3

4

5

6

7

8

Піввагон чотиривісний

з нормальним обсягом робіт

612,5

20

19,47

12250

11925,4

5,7

5,553

з підвищеним обсягом робіт

612,5

36

35,47

22050

21725,4

10,3

10,12

Критий

з нормальним обсягом робіт

1137,5

25

24,47

28437,5

27834,6

13,2

12,96

з підвищеним обсягом робіт

1137,5

50

49,47

56875

56272,1

26,5

26,2

Разом

3500

-

-

119613

117758

55,7

54,84

Розрахункову чисельність на деповському ремонті розподіляємо за професіями і розрядами кваліфікації у процентному відношенні.

Чисельність робітників з деповського ремонту платформ визначаємо з урахуванням зміни трудомісткості обточування колісної пари при впровадженні нового інструмента. Зміну трудомісткості обточування колісної пари розраховуємо за формулою:

tд,2 = tд,1 - ?tд,1(3.8)

t д,2 =20-0,533=19,47 год.

Зниження трудомісткості розраховуємо за формулою:

?tд = tшт,1 - tшт.,2(3.9)

? tд =23-15=8 хв.=0,13 год.

Таблиця 10 - Розподілення чисельності робітників на деповському ремонті за професіями і розрядами

Найменування професій і посад

Розряд робітника

Розподілення робітників, %

Явкова чисельність робітників

Спискова чисельність робітників

усього

у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обов'язки

До впровадження заходу

Після впровадження заходу

1

2

3

4

5

6

7

Слюсарі з ремонту рухомого складу

4

23,6

13,15

13,15

14,79

14,33

Також

5

27,3

15,21

15,21

17,11

16,57

Електрогазозварювальники

5

9,1

5,07

5,07

5,70

5,52

Газорізчик

5

3,6

2,01

2,01

2,26

2,19

Токар

4

3,6

2,01

1,14

1,28

1,24

Маляри

3

7,4

4,12

4,12

4,64

4,49

Стругальник

4

3,6

2,01

2,01

2,26

2,19

Також

3

3,6

2,01

2,01

2,26

2,19

Оператор правильної машини

4

9,1

5,07

5,07

5,70

5,52

Машиніст крана

5

9,1

5,07

5,07

5,70

5,52

Разом по ст. 151

-

100

55,70

54,84

61,69

59,77

3.2 Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати

планування витрата собівартість

Розрахований контингент вагонного депо, необхідний для виконання робіт по ст.140, 143, 144, 145, 148, 151 заносимо у штатний розклад таблиці 12.

Фонд заробітної плати робітників вагонного депо визначаємо з розрахованої чисельності і встановленої системи оплати праці.

Для робітників, зайнятих на промивці критих вагонів (ст.140), підготовці вагонів до перевезень (ст.143, 144), технічному обслуговуванні вантажних вагонів (ст.148) і на поточному ремонті з відчепленням (ст.145) застосовуємо погодинно-преміальну систему, а на деповському ремонті платформ (ст.151) - відрядно-преміальну.

Середньомісячну заробітну плату визначаємо з загального фонду заробітної плати і чисельності робітників

,(3.10)

Середньомісячну заробітну плату необхідно визначити по кожній групі робітників і в цілому по депо.

Для робітників вагонного депо передбачено одноразове винагородження за вислугу років з фонду заробітної плати.

Суму винагородження за вислугу років визначаємо у розмірі 6,4% від основного фонду заробітної плати по депо

,(3.11)

Ф осн=14595069,80*0,064=934084,5 грн.

Середньомісячну заробітну плату робітникам вагонного депо з урахуванням виплат винагородження визначаємо за формулою:

. (3.12)

З з.в.р.= 19031523+934084,5=19965607,1=2493,27 грн.

ср. м. 667,32*12 8007,7901

3.3 Продуктивність праці

Розрахунок продуктивності праці у вагонному депо визначаємо за формулою:

.(3.12)

П пр. = 4161549=6236,25 прив. ваг.

667,32 1 чол.

Таблиця 12 - Штатний розклад і розрахунок фонду заробітної плати по вагонному депо

Номер статті

Найменування статей витрат,

Професій, посад

Спискова чисельність робітників, чол

Розряд кваліфікації

Форма оплати праці

Годинна тарифна

ставка, грн.

Місячна тарифна

Ставка або оклад, грн.

Основний фонд

Заробітної плати, грн.

Додаткова заробітна плата, грн.

Загальний фонд

Заробітної плати, тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата одного робітник, грн.

усього

У тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обов'язки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Основні витрати

140

Промивання критих та ізотермічних вагонів

 

 

 

Погодинно-премыальна

 

 

 

 

 

 

Оглядач-ремонтник вагонів

4,84

4,69

5

12,9

2206,32

128076,82

55073,03

183,150

3155,04

Машиніст мийної установки

4,84

4,69

3

10,3

1755,14

101886,05

43811,00

145,697

2509,85

Мийник-прибиральник рухомого складу

19,35

18,75

2

9,34

1596,21

370639,03

159374,78

530,014

2282,57

Електрозварювальник ручної зварки

2,42

2,34

4

11,4

1943,13

56399,44

24251,76

80,651

2778,68

Столяр

12,09

11,72

3,9

11,3

1924,33

279268,97

120085,66

399,355

2751,80

Тракторист

1,125

1,09

3

10,3

1755,14

23694,43

10188,61

33,883

2509,85

Разом

44,66

43,27

-

-

-

959964,74

412784,84

1372,750

2561,34

143, 144

Поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах та під навантаження на інших пунктах

143, 144

Оглядач-ремонтник вагонів (по машині)

5,81

5,62

6

Погодинно-премыальна

14,15

2418,24

252681,38

108652,99

361,334

3458,08

Гальма

4,84

4,69

4

11,37

1943,13

146638,53

63054,57

209,693

2778,68

Буксового вузла

4,84

4,69

3

10,27

1755,14

152829,08

65716,50

218,546

2509,85

Електрозварювальник ручної зварки

15,48

15,00

4,4

11,98

2047,38

570482,52

245307,48

815,790

2927,76

Газорізчики

3,87

3,75

4,4

11,98

2047,38

142620,63

61326,87

203,948

2927,76

Столяри

7,74

7,50

3,3

11,61

1984,15

276431,64

118865,60

395,297

2837,33

Разом

42,57

41,25

-

-

-

1541683,77

662924,02

2204,608

2921,36

148

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк прибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглядач-ремонтник вагонів

51,50

49,90

5

12,91

2206,32

1363633,88

586362,57

1949,996

3155,04

Оператор ПТО (по роз'єднанню рукавів)

4,40

4,27

3

10,27

1755,14

92716,31

39868,01

132,584

2509,85

Оператор ПТО

4,40

4,27

3

10,27

1755,14

92716,31

39868,01

132,584

2509,85

Парк відправлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглядач-ремонтник вагонів на машині

46,66

45,21

6

14,15

2418,24

1354091,41

582259,31

1936,351

3458,08

Слюсар по ремонту рухомого складу вагонів

57,23

55,45

4

11,37

1943,13

1334410,64

573796,58

1908,207

2778,68

Оглядач-ремонтник вагонів

40,94

39,67

5

12,91

2206,32

1083914,11

466083,07

1549,997

3155,04

Слюсар по ремонту буксового вузла

22,01

21,33

3

10,27

1755,14

463581,53

199340,06

662,922

2509,85

Оператор ПТО

4,40

4,27

3

10,27

1755,14

92716,31

39868,01

132,584

2509,85

Разом

231,55

224,35

-

-

-

5877780,50

3853293,66

8405,226

3024,96

145

Технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням

145

Слюсар з ремонту рухового складу

26,26

25,44

4

11,4

1943,13

612344,28

153086,07

765,430

2428,92

Електрозварювальники

8,40

8,14

4

11,4

1943,13

195950,17

48987,54

244,938

2428,92

Столяри

13,13

12,72

4

11,4

1943,13

306172,14

76543,04

382,715

2428,92

Маляри

4,73

4,58

2

9,34

1596,21

90542,94

22635,73

113,179

1995,26

Разом

52,52

50,89

-

-

-

1205009,53

301252,38

1506,262

2389,89

151

Деповський ремонт платформ

 

 

 

Відрядно-премыальна

 

 

 

 

 

 

Слюсар з ремонту рухового складу

14,79

14,33

4

11,4

1943,13

344835,94

120692,58

465,529

2623,23

Також

17,11

16,57

5

12,9

2206,32

452927,77

158524,72

611,452

2978,53

Електрозварювальники

5,70

5,52

5

12,9

2206,32

150975,92

52841,57

203,817

2978,53

Газорізчики

2,26

2,19

5

12,9

2206,32

59726,74

20904,36

80,631

2978,53

Токар

1,28

1,24

4

11,4

1943,13

29941,68

10479,59

40,421

2623,23

Маляри

4,64

4,49

3

10,3

1755,14

97665,73

34183,01

131,849

2369,44

Стругальник

2,26

2,19

4

11,4

1943,13

52602,09

18410,73

71,013

2623,23

Також

2,26

2,19

3

10,3

1755,14

47513,06

16629,57

64,143

2369,44

Оператор правильної машини

5,70

5,52

4

11,4

1943,13

132966,40

46538,24

179,505

2623,23

Машиніст крана

5,70

5,52

5

12,9

2206,32

150975,92

52841,57

203,817

2978,53

Разом

61,69

59,77

-

-

-

1520131,26

532045,94

2052,177

2772,07

Разом по розділу 1

433,00

419,53

-

 

-

-

11104569,8

5762300,84

15541,02

2856,92

2. Загальновиробничі витрати

500

Утримання загальновиробничо-го персоналу

40

40

-

Погодинна

-

1320

633600

-

633,6

1320

510

Обслуговування виробничих будівель і споруд

15

15

-

-

1012

182160

-

182,16

1012

513

Утримання внутрішнього транспорту

15

15

-

-

1188

213840

-

213,84

1188

514

Утримання об'єктів, що виробляють теплову енергію

20

20

-

Погодинна

-

1115

267600

-

267,6

1115

515

Витрати, пов'язані з роботою та утриманням обладнання

75

75

-

-

1210

1089000

-

1089

1210

517

Поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентаря

15

15

-

-

1205

216900

-

216,9

1205

Разом по розділу 2

180

180

-

 

-

7050

2603100

-

2603,1

1205,14

3. Адміністративні витрати

550

Утримання персоналу, який належить до апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу

30

30

-

Погодинна

-

2245

808200

-

808,2

2245

554

Утримання службових легкових автомобілів

4

4

-

-

1650

79200

-

79,2

1650

Разом по розділу 3

34

34

-

 

-

3895

887400

-

887,4

2175,00

Разом по депо (розд. 1+2+3)

667,32

653,21

-

 

-

-

14595069,8

5762300,84

19031,52

2376,63

4. Планування експлуатаційних витрат

Експлуатаційні витрати вагонного депо плануємо по статтях номенклатури витрат за основною діяльністю залізниць України і за елементами витрат.

4.1 Планування витрат на матеріали та інші витрати

Витрати на матеріали для огляду і ремонту вагонів плануємо окремо по статтях 140, 143, 144, 148, 145, 151 в залежності від норм витрат на одиницю роботи. Розрахунки виконуємо в таблиці 13, по кожній статті витрат окремо, по матеріалах і інших витратах з урахуванням зміни витрат на матеріали при впровадженні нового інструменту.

Витрати на матеріали по ст.151 після впровадження заходу визначаємо за формулою:

Зм2 = Зм1 - ?Зм (3.13)

З м2=412,8-4,495=408,31 грн.

Зниження витрат на матеріали за рахунок впровадження нового інструменту знаходимо по формулі:

?Зм = (Зр.п,1 + Здер,1 ) - (Зр.п,2 + Здер,2 )(3.14)

? З м= (1,67+0,024)- (0,55+0,013)= 1,124 грн.

Інші витрати приймаються у розмірі % від вартості матеріалів на ремонт вагонів. Дані розрахунку заносять у таблицю 14 (графи 6,9).

Інші витрати приймаються у розмірі % від вартості матеріалів на ремонт вагонів. Дані розрахунку заносимо у таблицю 14.

Таблиця 13 - Розрахунок витрат на матеріали і інших витрат на огляд і ремонт вагонів

Номер статті

Найменування

Обсяг роботи

Норма витрат на матеріали на одиницю роботи, грн.

Разом витрат, тис. грн.

До впровадження заходу

Після впровадження заходу

матеріали

інші

1

2

3

4

5

6

7

140

Комплексна підготовка критих вагонів

16300

8,4

8,4

136,920

205,380

143, 144

Підготовка вагонів до перевезень без відчеплення від состава

28050

8,4

8,4

235,620

353,430

145

Технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням

17360

4,8

4,8

83,328

124,992

148

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях

2900000

0,36

0,36

1044,000

1566,000

151

Деповський ремонт вагонів

 

 

 

 

 

Піввагон чотиривісний

 

 

 

 

 

З нормальним обсягом роботи

612,5

412,8

408,31

250,087

375,130

З підвищеним обсягом роботи

612,5

494,4

489,91

300,067

450,100

Критий

 

 

 

 

 

З нормальним обсягом роботи

1137,5

362,4

357,91

407,117

610,676

З підвищеним обсягом роботи

1137,5

506,4

501,91

570,917

856,376

Разом

 

2965210

1797,96

1779,98

3028,056

4542,084

4.2 Планування загальновиробничих витрат

У роботі виконуємо розрахунки за нижченаведеними статтями витрат.

Стаття 501. По даній статті плануємо додаткову заробітну плату і відрахування на соціальне страхування виробничого контингенту.

По статті 503 планують знижку на вартість форменого одягу на елемент “інші витрати”.

По ст.510 “Обслуговування виробничих будівель і споруд” плануємо витрати на матеріали для прибирання споруд, опалення, освітлення виробничих споруд.

По ст.517 на поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентаря плануємо витрати на матеріали.

По ст.515 передбачаємо витрати для роботи і ремонту обладнання на матеріали,, паливо та електроенергію.

По ст.525 плануємо амортизацію виробничих основних засобів.

4.3 Планування адміністративних витрат

До загальногосподарчих витрат відноситься заробітна платня цехового персоналу і апарату управління депо, а також відрахування на соціальне страхування.

Дані розрахунків для усіх експлуатаційних витрат по депо заносимо у таблицю 14.

Таблиця 14 - Виробничо-фінансовий план вагонного депо на рік, тис. грн.

Номер статті

Найменування статті витрат

Робоча сила

Відрахування на соцстрах

Матеріали

Паливо

Електроенергія

Інші витрати і аморт. відрахування

Разом витрат

Контингент, чол

Фонд заробітної плати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Основні витрати

140

Промивання критих та ізотермічних вагонів

44,66

1372,750

535,372

136,920

-

-

205,380

2250,422

143, 144

Поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах

62,89

2204,608

859,797

235,620

-

-

353,430

3653,455

148

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях

231,55

8405,226

3278,038

1044,000

-

-

1566,000

14293,264

145

Поточний ремонт вантажних вагонів з відчепленням (Тов-2)

52,52

1506,262

587,442

83,328

-

-

124,992

2302,024

151

Деповський ремонт вантажних вагонів

61,69

2052,177

800,349

1528,188

-

-

2292,282

6672,996

Разом по розділу І

453,32

15541,023

6060,999

3028,056

-

-

4542,084

29172,161

ІІ. Загальногосподарчі витрати

500

Утримання загально-виробничого персоналу

40,000

633,600

247,104

-

-

-

-

880,704

501

Підготовка кадрів

-

-

-

-

-

-

23,356

23,356

503

Знижка на вартість форменого одягу

-

-

-

-

-

-

13,346

13,346

505

Витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією

-

-

-

-

-

-

275,415

275,415

508

Винахідництво і раціоналізація

-

-

-

-

-

-

26,693

26,693

510

Обслуговування виробничих будівель і споруд

15,000

182,160

71,042

20,000

90,000

300,000

-

663,202

513

Утримання внутрішнього транспорту

15,000

213,840

83,398

5,000

10,000

-

5,000

317,238

514

Утримання об'єктів, що виробляють теплову енергію

20,000

267,600

104,364

100,000

200,000

20,000

55,000

746,964

517

Поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентаря

15,000

216,900

84,591

645,000

-

-

-

946,491

515

Витрати, пов'язані з роботою та утриманням обладнання

75,000

1089,000

424,710

9,000

-

800,000

-

2322,710

525

Амортизація виробничих основних засобів

-

-

-

-

-

-

3261,120

3261,120

529

Інші витрати

-

-

-

-

-

-

4084,103

4084,103

Разом по розділу ІІ

180

2603,100

1015,209

779,000

300,000

1120,000

7760,339

13577,648

ІІІ. Адміністративні витрати

550

Утримання персоналу, який не відноситься до АУ та іншого загальногосподарського персоналу

30,000

808,200

315,198

-

-

-

-

1123,398

551

Витрати на відрядження АУ та іншого загальногосподарського персоналу

-

-

-

-

-

-

4,500

4,500

554

Утримання службових легкових автомобілів

4,000

79,200

30,888

20,000

20,000

-

3,000

153,088

562

Інші витрати, пов'язані з утриманням АУР

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

Разом по розділу ІІІ

34

887,400

346,086

20,000

20,000

-

37,500

1310,986

Разом по вагонному депо

667,32

19031,523

7422,294

3827,056

320,000

1120,000

12339,923

44060,795

5. Собівартість вимірювачів роботи вагонного депо

Собівартість кожного виду продукції визначаємо відношенням витрат, віднесених на певний вид роботи, до величини вимірювача.

Загальним принципом, на якому ґрунтується калькуляція, є розміщення загальної суми експлуатаційних витрат на окремі види продукції. Основні витрати відносимо безпосередньо на вимірювачі. Крім того, у перелік залежних від обсягу робіт входять загальновиробничі витрати за статтями 503, 513, 515. Ці статті основних витрат відносимо на відповідні вимірювачі роботи пропорційно заробітній платні основних витрат. Останні статті (501, 505, 508, 510, 514, 517, 525) витрат, а також адміністративні витрати вважаються незалежними. Їх відображаємо у рядку “Разом незалежних витрат” у таблиці 15.

6. Утворення доходів і нормативного прибутку по вагонному депо

Вагонне депо отримує доходи за виконану роботу по ставках витрат вимірювачів експлуатаційної роботи, розрахованих у частці залежних експлуатаційних витрат.

Підсумовуючи отримані доходи, незалежні від обсягу роботи витрати і нормативний прибуток, одержуємо доходи вагонного депо.

Таблиця 15 - Калькуляція розрахункових ставок на вимірювачі експлуатаційної роботи по вагонному депо

Номер статті витрат

Найменування роботи

Обсяг роботи

Сума залежних витрат по плану

Разом

Розрахункова ставка на вимірювач роботи, грн., коп.

Основні витрати

Загально-виробничі витрати

Адміністративні витрати

Разом

У тому числі заробітна платня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

140

Один промитий критий та ізотермічний вагон

16300

2250,422

1372,750

1199,323

-

3449,745

21,164

8,833

143, 144

Один підготовлений вагон до перевезення на спеціалізованих пунктах

28050

3653,455

2204,608

1926,089

-

5579,544

19,891

14,186

148

Один вантажний вагон, прослідуючий через ПТО

2900000

14293,264

8405,226

7343,352

-

21636,617

7,461

54,084

145

Один відремонтований вагон з відчепленням

17360

2302,024

1506,262

1315,968

-

3617,992

208,410

9,692

151

Один відремонтований вагон на деповському ремонті

3500

6672,996

2052,177

1792,915

-

8465,911

2418,832

13,205

Разом залежних витрат

-

29172,161

15541,023

2653,294

-

42749,809

-

Разом незалежних витрат

-

-

-

10924,354

1310,986

12235,340

-

Разом витрат

-

29172,161

15541,023

13577,648

1310,986

44060,795

-

Таблиця 16 - Утворення доходів по вагонному депо за виконаний обсяг роботи

Номер статті

Вид роботи

Ставка витрат, грн.

Обсяг роботи

Витрати, тис. грн.

План

Факт

Процент виконання обсягу

План

Право

1

2

3

4

5

6

7

8

140

Один промитий критий та ізотермічний вагон

21,164

16300

16300

100

3449,745

344,975

143, 144

Один підготовлений вагон до перевезення на спеціалізованих пунктах

19,891

28050

28891,5

103

5579,544

574,693

148

Один вантажний вагон, прослідуючий через ПТО

7,461

3E+06

2929000

101

21636,617

21852,983

145

Один відремонтований вагон з відчепленням

208,410

17360

17360

100

3617,992

3617,992

151

Один відремонтований вагон на деповському ремонті

2418,832

3500

3535

101

8465,911

8550,571

І

Разом залежних витрат

-

-

-

-

42749,809

34941,213

ІІ

Разом незалежних витрат

-

-

-

-

12235,340

12235,340

ІІІ

Разом витрат

-

-

-

-

44060,795

47176,553

ІV

Нормативний прибуток

-

-

-

-

5287,295

5661,186

V

Разом доходів

-

-

-

-

49348,091

52837,740

7. Показники ефективності вагонного депо

Показниками ефективності виробництва є: продуктивність праці, собівартість продукції, фондовіддача, матеріалоємність, рентабельність.

По вагонному депо фондовіддача визначається за формулою:

(7.1)

Ф= 4161549 =0,323 ваг

12900000 1 грн.

Матеріалоємність визначаємо за формулою:

(7.2)

М=3827056+320000+1120000=5267056=1,27 грн.

4161549 4161549 1прив. ваг.

Рентабельність визначаємо за формулою:

.(7.3)

R=5464543*100=42,4 %

12900000

Висновок

Планову програму приведеної продукції вагонного депо, в давній курсовій роботі, склало 4161549.

Утворення доходів по вагонному депо за виконаний обсяг роботи склало 52837,740 тис. грн.

Фондовіддача по вагонному депо, в даній курсовій роботі, склала
0,323 ваг./1 грн., матеріалоємність - 1,27 грн./1 прив. ваг., рентабельність - 42,4%.

Від введення інноваційного заходу було досягнуто економічний ефект у розмірі 358,23 тис. грн.

Список літератури

1. Экономика железнодорожного транспорта /Под ред. В.А. Дмитриева. - М.: Транспорт, 1997.

2. Методические указания по планированию эксплуатационной деятельности вагонного депо. - М.: Транспорт, 1998.

3. Номенклатура витрат по основній діяльності залізниць України. Державна адміністрація залізничного транспорту України - К.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення експлуатаційних витрат газового господарства. Складання локального кошторису на підземні газопроводи. Розрахунок річного фонду заробітної плати. Визначення собівартості і середнього тарифу відпуску газу. Розрахунок амортизаційних відрахувань.

  курсовая работа [77,8 K], добавлен 12.03.2014

 • Планування електричного навантаження котлотурбінного цеху, визначення трудомісткості ремонтних робіт, чисельності персоналу електротехнічної служби; розрахунок річного фонду заробітної плати. Складання кошторису витрат на ремонт енергетичного обладнання.

  курсовая работа [98,0 K], добавлен 26.03.2012

 • Методи розрахунку товарної продукції, кількості, вартості сировини і матеріалів. Зведення плану з праці і кадрів: розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати робітників. План по собівартості продукції. Кошторис загальновиробничих витрат.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 20.03.2010

 • Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби. Розрахунок заробітної плати виробничих виробників. Калькуляція собівартості виробу. Визначення показників технологічності. Розрахунок вартості виробничих фондів, кількості верстатного устаткування.

  курсовая работа [130,6 K], добавлен 10.04.2009

 • Предмет змісту науково-популярного видання. Вибір необхідного устаткування. Визначення річного фонду заробітної плати для розрахункової кількості робітників. Розрахунок річного завантаження на операціях складання тексту та монтажу сторінок на комп’ютері.

  курсовая работа [75,4 K], добавлен 16.10.2013

 • Розрахунок річного завантаження на операціях складання тексту та монтажу сторінок науково-популярного журналу. Розрахунок спискової кількості робітників для виконання завдання. Визначення фонду заробітної плати для розрахункової кількості працівників.

  курсовая работа [45,3 K], добавлен 29.05.2015

 • Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми, річного ефективного фонду часу устаткування. Визначення загального фонду заробітної плати робітників, розміру витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань.

  курсовая работа [311,0 K], добавлен 28.10.2012

 • Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах. Розрахунок витрат на сировину і матеріали, енергію, соціальні заходи, утримання і експлуатацію обладнання. Розрахунок фонду заробітної плати робітників та повної собівартості продукту.

  курсовая работа [590,4 K], добавлен 22.06.2014

 • Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній та визначення експлуатаційних витрат на їх утримання. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів, річної трудомісткості та річного фонду заробітної плати.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 27.04.2009

 • Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби. Характеристика загальної величини капіталовкладень для будівництва цеху по заданих обсягом річної програми. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робочих. Вивчення цехових витрат.

  дипломная работа [102,8 K], добавлен 16.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.