Визначення собівартості ремонту енергетичного обладнання

Планування електричного навантаження котлотурбінного цеху, визначення трудомісткості ремонтних робіт, чисельності персоналу електротехнічної служби; розрахунок річного фонду заробітної плати. Складання кошторису витрат на ремонт енергетичного обладнання.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.03.2012
Размер файла 98,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

1.1 Планування електричного навантаження котлотурбінного цеху

1.2 Визначення трудомісткості ремонтних робіт та чисельності персоналу електротехнічної служби котлотурбінного цеху

1.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу електротехнічної служби котлотурбінного цеху

1.4 Складання кошторису витрат на ремонт енергетичного обладнання котлотурбінного цеху

1.5 Визначення собівартості 1кВт•год електричної енергії

котлотурбінного цеху

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

В умовах становлення ринкових відносин вивчення економіки підприємства набуває особливої актуальності, оскільки саме підприємство є основним суб'єктом господарської діяльності України. Підприємства як самостійні ланки економіки виробляють продукцію, надають різноманітні послуги як з метою задоволення потреб населення, так і для власного виробництва. Сучасне підприємство -- це складна система, що об'єднує і використовує різноманітні ресурси: людські, матеріальні, фінансові, енергетичні тощо.

Ефективність роботи промислових підприємств визначається безвідмовною роботою обладнання енергогосподарства. Тому необхідно постійно контролювати i підтримувати певні показники його надійності, що неможливо здійснювати без належної організації робіт з технічного обслуговування та ремонту електричного обладнання.

За останні роки продовжується подальша систематизація діяльності енергетичних служб промислових підприємств, поглиблення науки і практики ремонту та оновлення машин і обладнання, удосконалюються відповідні директивні документи та державні стандарти з експлуатації техніки. Ще гостріше постало питання економічної ефективності капітального ремонту - частини загальної проблеми ефективності впровадження нової техніки. В останні роки продовжується систематизація діяльності енергетичних служб i промислових підприємств, поглиблення науки i практики ремонту та оновлення машин i обладнання, удосконалюються відповідні директивні документи i державні стандарти по експлуатації техніки. Основними заходами, направлених на удосконалення господарської діяльності підприємств, лежить прагнення забезпечити стабільність i ефективність функціонування обладнання і одночасним зменшенням трудових та матеріальних затрат, шляхом підвищення продуктивності i якості праці, удосконалення виробництва та забезпечення змінними i запасними вузлами i деталями, удосконалення діяльності ремонтних служб безпосередньо на промислових підприємствах.

1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

1.1 Планування електричного навантаження котлотурбінного цеху

Річна потреба в електроенергії на технологію , кВт•год

, (1.1)

де - розрахункова максимальна активна потужність силових струмоприймачів, кВт

- розрахунковий річний фонд робочого часу, год.

= 1336,18•5870 = 7843376,60 кВт•год

Річна потреба в електроенергії на освітлення , кВт•год

, (1.2)

де - активна потужність освітлення, кВт;

- річний фонд робочого часу освітлювального обладнання, год.

= 33,04 •4700 = 155288,00 кВт•год

Річна потреба в електроенергії на водопровід і каналізацію , кВт•год

, (1.3)

де - активна потужність водопроводу і каналізації, кВт;

- річний фонд робочого часу водопроводу і каналізації, год.

= 8,22•6000 = 49320,00 кВт•год

Річна потреба в електроенергії на дрібно двигунові навантаження , кВт•год

, (1.4)

де - активна потужність дрібнодвигунових навантажень,кВт;

- річний фонд робочого часу дрібнодвигунових навантажень, год.

= 10,95•5000 = 54750,00 кВт•год.

Річна потреба в електроенергії на господарські витрати , кВт•год

= + +, (1.5)

де - річна потреба в електроенергії на освітлення кВт•год;

- річна потреба в електроенергії на водопровід і каналізацію, кВт•год;

- річна потреба в електроенергії на дрібнодвигунові навантаження, кВт•год

=155288,00+ 49320,00+54750,00 = 259358,00 кВт•год.

Річні корисні витрати електроенергії , кВт•год

= + , (1.6)

де - річна потреба в електроенергії на технологію, кВт•год;

- річна потреба в електроенергії на господарські витрати, кВт•год;

=7843376,60 +259358,00 =8102734,60 кВт•год

Втрати електроенергії в цехових мережах і трансформаторах Втр, кВт•год

, (1.7)

де - річні корисні витрати електроенергії, кВт год;

Хтр - відсоток втрат електроенергії в цехових мережах і трансфоматорах, %

кВт•год

Втрати електроенергії в двигунах , кВт•год

, (1.8)

де - річна потреба в електроенергії на технологію, кВт•год;

- відсоток втрат електроенергії в двигунах, %.

кВт•год

Втрати електроенергії в робочих машинах , кВт•год

(1.9)

де - річна потреба в електроенергії на технологію, кВт•год;

- відсоток втрат електроенергії в робочих машинах, %.

кВт•год

Загальні втрати електроенергії , кВт•год

= , (1.10)

де - втрати електроенергії в цехових мережах і трансформаторах,

кВт•год;

- втрати електроенергії в двигунах, кВт•год;

- втрати електроенергії в робочих машинах, кВт•год.

=405136,73+627470,13+941205,19 =1973812,05 кВт•год

Річна потреба в електроенергії, яка поступили на , кВт•год

= + , (1.11)

де Ер - річні корисні витрати електроенергії, кВт•год;

Вз - загальні втрати електроенергії, кВт•год.

=8102734,60+1973812,05=10076546,65 кВт•год

На основі отриманих даних будується енергетичний баланс

Таблиця 1.1

Енергетичний баланс

Статті балансу

Плановий енергобаланс

кВт.•год.

%

Прибуткова частина:

1. Надійшло електроенергії

10076546,65

100

Витратна частина:

1. Корисні витрати

8102734,60

80,41

- на технологічні потреби

7843376,60

77,84

- на освітлення

155288,00

1,54

- на водопровід і каналізацію

49320,00

0,49

- на дрібнодвигунові навантаження

54750,00

0,54

2. Втрати електроенергії

1973812,05

19,59

- в цехових мережах і трансформаторах

405136,73

4,02

- в двигунах

627470,13

6,23

- в робочих машинах

941205,19

9,34

Плата за використану активну електроенергію ВАКТ,грн.

, (1.12)

де а - ставка за 1 кВт год активної енергії, грн;

Ер - річна потреба в електроенергії, яка поступила, кВт•год.

СЕ = 1,07544·10076546,65 = 10836721,33 грн.

Плата за реактивну енергію ВРЕАК, грн.

, (1.13)

де - ставка за 1 кВт•год реактивної енергії, грн;

- реактивна потужність цеху, кВАр;

- дійсний фонд дії реактивної потужності, год.

СРЕ = 0,8000652 829,57 •5870,00 = 3895978,22 грн.

Загальна плата за електроенергію ?С, грн.

?С = СЕ + ВРЕ, (1.14)

?С =10836721,33 +3895978,22 = 14732699,55 грн.

1.2 Визначення трудомісткості ремонтних робіт та чисельності персоналу електротехнічної служби котлотурбінного цеху

Базою для визначення трудомісткості ремонтних робіт є загальна кількість обладнання в ремонтних одиницях і річний обсяг ремонтних робіт. Загальний річний обсяг ремонтних робіт визначається, виходячи з кількості ремонтних одиниць, які підлягають капітальному середньому та малому ремонтам за рік.

Обсяг робіт капітального ремонту , р.од

(1.15)

де r - кількість ремонтних одиниць, шт;

nk - періодичність проведення капітального ремонту, р.од.

= 2000 •0,15 = 300 р.од.

Обсяг робіт середнього ремонту , р.од.

, (1.16)

де r - кількість ремонтних одиниць, шт;

nс - періодичність проведення середнього ремонту, р.од.

= 2000 • 1,50 = 3000р.од.

Обсяг робіт малого ремонту , р.од

, (1.17)

де r - кількість ремонтних одиниць, шт;

nм - періодичність проведення малого ремонту, р.од.

= 2000• 2,00 = 4000р.од.

Загальний річний обсяг робіт , р.од

= + + , (1.18)

де - обсяг робіт капітального ремонту, р.од;

- обсяг робіт середнього ремонту, р.од;

- обсяг робіт малого ремонту, р.од.

= 300+3000+ 40000 = 7300р.од.

Трудомісткість ремонтних робіт капітального ремонту Тк, люд.-год

Тк = Vк • tk, (1.19)

де Vк - обсяг робіт капітального ремонту, р.од;

tk - норма часу капітального ремонту однієї ремонтної одиниці, год.

Тк = 15• 300 = 4500 люд.-год.

Трудомісткість ремонтних робіт середнього ремонту Тс, люд.-год

Тс = Vс • tс, (1.20)

де Vс - обсяг робіт середнього ремонту, р.од;

tс - норма часу середнього ремонту однієї ремонтної одиниці, год.

Тс = 3000•7 = 21000 люд.-год.

Трудомісткість ремонтних робіт малого ремонту Тм, люд.-год

Тм = Vм • tм, (1.21)

де Vм - обсяг робіт малого ремонту, р.од;

tм - норма часу малого ремонту однієї ремонтної одиниці, год.

Тм =4000 • 1,2 =4800 люд.-год.

Загальна річна трудомісткість ремонтних робіт Тр, люд.-год.

Тр = Тк + Тс + Тм, (1.22)

де Тк - трудомісткість ремонтних робіт капітального ремонту, люд.-год;

Тс - трудомісткість ремонтних робіт середнього ремонту, люд.-год;

Тм - трудомісткість ремонтних робіт малого ремонту, люд.-год.

Тр = 4500+ 21000+4800 = 30300 люд.-год.

Розрахунок чисельності працюючих в енергогосподарстві здійснюється за категоріями: електрики для виконання ремонтних робіт, електрики для здійснення міжремонтного обслуговування, керівники, службовці.

Кількість електриків для виконання ремонтних робіт Rp, чоловік

(1.23)

де Тp - загальна трудомісткість ремонтних робіт, люд.-год;

Ф - ефективний фонд робочого часу одного робітника, год;

к - коефіцієнт виконання діючих норм виробітку робітником.

Ефективний фонд робочого часу одного робітника визначається шляхом розрахунку балансу робочого часу Ф, год.

Ф = ФЕФ • tзм, (1.24)

де ФЕФ - ефективний фонд робочого часу, дні;

tзм - тривалість зміни, год.

Ф = 213• 7 = 1491год.

Прийнято Rp = 15 чоловік.

Таблиця 1.2

Баланс робочого часу одного робітника електротехнічної служби

Витрати часу

Умови праці

важкі та шкідливі

дні

%

Календарний фонд

366

Вихідні дні

115

Номінальний фонд

251

100,00

Невиходи:

38

15,14

- відпустка

27

10,76

- учбова відпустка

4

1,59

- лікарняний

3

1,2

- виконання державних обов'язків

1

0,4

- інші оплачувані невиходи

3

1,2

Ефективний фонд часу

213

84,85

Кількість електриків для міжремонтного обслуговування обладнання Rм, чоловік

, (1.25)

де r - кількість ремонтних одиниць, шт;

с - кількість змін роботи обладнання;

Н - норми обслуговування на одного робітника в одну зміну, р.од.

Прийнято Rм = 7 чоловік.

Кількість керівників Rк, чоловік

, (1.26)

де Rр - кількість електриків для виконання ремонтних робіт, чоловік;

Rм - кількість електриків для міжремонтного обслуговування обладнання, чоловік; х - відсоток керівників, %.

Прийнято Rк = 4 чоловіка.

Кількість службовців Rс, чоловік

, (1.27)

де Rс - кількість керівників, чоловік;

х - відсоток службовців, %.

Прийнято Rс = 1 чоловіка.

Розрахунок чисельності штату електротехнічної служби зводиться до таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Зведена відомість чисельності штату електротехнічної служби котлотурбінного цеху

Назва категорії працівників

Кількість чоловік

1. Виробничі робітники

22

- ремонтний персонал

15

- міжремонтний персонал

7

2. Керівники

4

3 Службовці

1

Всього

27

1.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати електротехнічної служби котлотурбінного цеху

Фондом заробітної плати називається загальна сума грошових засобів, нарахована для оплати праці для за певний період часу. Розраховується цей

фонд за категоріями працюючих. Розрахунок річного фонду заробітної плати електриків-ремонтників проводиться за трудомісткістю ремонтних робіт, а для електриків міжремонтного обслуговування, керівників, службовців згідно їх кількості, розряду і штатній відомості.[1]

Середньогодинна тарифна ставка електриків-ремонтників Тср. год, грн.

, (1.28)

де Т6 - годинна тарифна ставка робітника ремонтника VI розряду, грн.;

П6 - спискова чисельність робітників VI розряду, чоловік;

Т5 - годинна тарифна ставка робітника ремонтника V розряду,

чоловік;

П5 - спискова чисельність робітників V розряду, чоловік;

Т4 - годинна тарифна ставка робітника ремонтника IV розряду, грн.;

П4 - спискова чисельність робітників IV розряду, чоловік.

Основна заробітна плата електриків-ремонтників Зосн, грн.

Зосн = Тср.год • Тр, (1.29)

де Тср.год - середньогодинна тарифна ставка, грн.;

Тр - загальна річна трудомісткість ремонтних робіт, люд.-год.

Зосн = 10,05 • 30300 = 318150,00 грн.

Сума премій для електриків-ремонтників Спр.р, грн.

(1.30)

де Зосн - основна заробітна плата електриків-ремонтників, грн.;

х - відсоток премій, %.

грн.

Додаткова заробітна плата за відпустки Здод.відп, грн.

(1.31)

де Зосн - основна заробітна плата електриків-ремонтників, грн.;

х - відсоток додаткової заробітної плати на відпустку,%

грн.

Додаткова заробітна плата за учбові відпустки Здод.учб.відп, грн.

(1.32)

де Зосн - основна заробітна плата електриків-ремонтників, грн.;

х - відсоток додаткової заробітної плати за учбові відпустки, %.

грн.

Додаткова заробітна плата за виконання державних обов'язків Здод.держ.обов, грн.

(1.33)

де Зосн - основна заробітна плата електриків-ремонтників, грн.;

х - відсоток додаткової заробітної плати на виконання державних

обов'язків, %

грн.

Додаткова заробітна плата за інші оплачувані невиходи Здод.інш.невих, грн.

(1.34)

де Зосн - основна заробітна плата електриків-ремонтників, грн.;

х - відсоток додаткової заробітної плати за інші оплачувані невиходи,%

грн.

Сума додаткової заробітної плати ?Здод, грн.

?Здод = Спр.р + Здод.відп + Здод.учб.відп + Здод.держ.обов +

Здод.інш.невих, (1.35)

де Спр.р - сума премій для електриків-ремонтників, грн.;

Здод.відп - додаткова заробітна плата за відпустки, грн.;

Здод.учб.відп - додаткова заробітна плата за учбові відпустки, грн.;

Здод.держ.обов - додаткова заробітна плата за виконання державних

обов'язків, грн.;

Здод.інш.невих - додаткова заробітна плата за інші оплачувані невиходи, грн.

?Здод = 206797,50+34232,94 +5058,59 +1272,6+3817,80=251179,43 грн.

Загальна додаткова заробітна плата Ззаг, грн.

Ззаг = Зосн + ?Здод, (1.36)

де Зосн - основна заробітна плата електриків-ремонтників, грн.;

?Здод - додаткова заробітна плата електриків-ремонтників, грн.

Ззаг =318150,00+251179,43=569329,43 грн.

Середньомісячна заробітна плата електрика-ремонтника Зср.м, грн.

(1.37)

де Ззаг - загальна заробітна плата електриків-ремонтників, грн.;

Rp - кількість електриків-ремонтників, чоловік;

12 - кількість місяців на рік.

грн.

Середньо годинна тарифна ставка електриків для міжремонтного обслуговування обладнання Тср.год, грн. за формулою (1.28)

грн.

Основна заробітна плата електриків для міжремонтного обслуговування обладнання Зосн, грн.

Зосн = Rм • Ф • Т' ср.год, (1.38)

де Rм - кількість електриків для міжремонтного обслуговування обладнання, чоловік;

Ф - ефективний фонд робочого часу робітника, год;

Т' ср.год - середньогодинна тарифна ставка, грн.

Зосн = 7 •1491 • 11,48 = 116602,39 грн.

Сума премій електриків для міжремонтного обслуговування обладнання Спр, грн. за формулою (1.30)

грн.

Додаткова заробітна плата за відпустки Здод.відп, грн. за формулою

грн.(1.39)

Додаткова заробітна плата за учбові відпустки Здод.учб.відп, грн. за формулою (1.32)

грн.

Додаткова заробітна плата за виконання державних обов'язків Здод.держ.обов, грн. за формулою (1.33)

грн.

Додаткова заробітна плата за інші оплачувані невиходи Здод.інщ.невих, грн. за формулою (1.34)

грн.

Додаткова заробітна плата електриків для міжремонтного обслуговування обладнання ?Здод, грн. за формулою (1.35)

?Здод =75791,53+12546,41+1853,98+466,41+1399,23=92057,56 грн.

Загальна заробітна плата електриків для міжремонтного обслуговування обладнання Ззаг, грн. за формулою (1.36)

Ззаг = 116602,36+92057,56=208659,92 грн.

Середньомісячна заробітна плата електриків для міжремонтного обслуговування обладнання Зср.м, грн. за формулою (1.37)

грн.

Річний фонд заробітної плати керівників та службовців визначається за штатною відомістю.

Таблиця 1.4

Штатна відомість керівників, спеціалістів та службовців електротехнічної служби котлотурбінного цеху

Категорія працюючих

Посада

Кількість чоловік

Місячний оклад, грн.

Річний фонд заробітної плати, грн.

Керівники

Енергетик

1

2990,00

56989,74

Майстер

3

2460,00

140663,63

Службовці

Табельник

1

1450,00

27637,16

Всього

5

225290,53

Основна заробітна плата енергетика Зосн.1, грн.

Зосн.1 = О • n • 11, (1.39)

де О - місячний оклад енергетика, грн.;

n - кількість людей, які обіймають дану посаду,

11 - кількість робочих місяців за рік.

Зосн.1 = 2990,00 • 1 • 11 =32890,00 грн.

Основна заробітна плата майстів Зосн.2, грн. за формулою (1.39)

Зосн.2 = 2460,00 • 3 • 11 = 81180,00 грн.

Основна заробітна плата табельника Зосн.3, грн. за формулою (1.39)

Зосн.3 = 1450,00 • 1 • 11 = 15950,00 грн.

Сума премії для енергетика Спр.1, грн.

, (1.40)

де Зосн.1 - основна заробітна плата енергетика, грн.;

х - відсоток премії, %.

грн.

Сума премій для майстрів Спр.2, грн. за формулою (1.40)

грн.

Сума премій для табельника Спр.3, грн. за формулою (1.40)

грн.

Додаткова заробітна плата за відпустки, інші оплачені невиходи для енергетика Здод.відп.1, грн.

(1.41)

де О - місячний посадовий оклад енергетика, грн.;

12 - кількість місяців за рік;

n - кількість людей, що обіймають дану посаду, чоловік;

Двідп - кількість днів відпустки, дні;

Фк - річний календарний фонд, дні;

Дсв - кількість святкових днів за рік, дні.

грн.

Додаткова заробітна плата за відпустки для майстрів Здод.відп.2, грн. за формулою (1.41)

грн.

Додаткова заробітна плата за відпустки для табельника Здод.відп.3, грн. за формулою (1.41)

грн.

Сума додаткової заробітної плати для енергетика ?Здод.1, грн. за формулою (1.35)

?Здод.1 =21378,50+2721,24 =24099,74 грн

Додаткова заробітна плата для майстрів ?Здод.2, грн. за формулою (1.35)

?Здод.2 =52767,00+6716,63=59483,63 грн.

Додаткова заробітна плата для табельника ?Здод.3, грн. за формулою (1.35)

?Здод.3 =10367,50+1319,66=11687,16 грн.

Річний фонд заробітної плати енергетика Зр.1, грн. за формулою (1.36)

Зр.1 =32890,00+24099,74 =56989,74 грн.

Річний фонд заробітної плати майстрів Зр.2, грн. за формулою (1.36)

Зр.2 =81180,00+59483,63=140663,63 грн.

Річний фонд заробітної плати табельника Зр.3, грн. за формулою (1.36)

Зр.3 =15950,00+11687,16=27637,16 грн.

Таблиця 1.5

Розрахунок річного фонду заробітної плати електротехнічного персоналу котлотурбінного цеху

Категорія працюючих

Заробітна плата основна, грн.

Заробітна плата додаткова, грн.

Загальна заробітна плата, грн.

Середньо- місячна заробітна плата, грн.

Сума премій

Додаткова за відпустки

Всього

Електрики-ремонтники

318150,00

206797,50

44381,93

251179,43

569329,43

3162,94

Електрики-міжремонтники

116602,36

75791,53

16266,03

92057,56

208659,92

2484,05

Всього

434752,36

282589,03

60647,96

343236,99

777989,35

2946,9,

Керівники

114070,00

74145,50

9437,87

83583,37

197653,37

4117,79

Службовці

15950,00

10367,50

11687,16

22054,66

27637,16

3167,06

Всього

130020,00

84513,00

21125,03

105638,03

225290,53

3927,63

Підсумок

564772,36

367102,03

81772,99

448875,02

1013647,38

3128,54

Відрахування на соціальні заходи Всоц.з, грн.

(1.42)

де ?Ззаг - загальна заробітна плата персоналу електротехнічної служби, грн.;

х - відсоток відрахування на соціальні заходи, %.

грн.

1.4 Складання кошторису витрат на ремонт енергетичного обладнання котлотурбінного цеху

Витрати на ремонтні роботи розраховуються за статтями калькуляції і складається кошторис витрат за видами ремонту.

Таблиця 1.6

Кошторис витрат на ремонт енергетичного обладнання котлотурбінного цеху

Статті витрат

Витрати за видами ремонтів, грн.

Капітальний

Середній

Малий

Всього

На одиницю

Всього

На одиницю

Всього

На одиницю

Заробітна плата основна

47250,00

157,50

220500,00

73,50

50400,00

12,60

Сума премій

30712,50

102,38

143325,00

47,78

32760,00

8,19

Основні матеріали

27375,00

91,25

5475,00

1,83

3650,00

0,91

Загальновиробничі витрати

54337,50

181,13

253575,00

84,53

-

-

Адміністративні витрати, на збут та інші операційні

15967,50

53,23

62287,50

20,76

-

-

Всього

175642,50

585,49

685162,50

228,40

159220,00

35,8

Витрати по основній заробітній платі на капітальний ремонт Зосн.к, грн.

Зосн.к = Тр.к • Тср.год, (1.43)

де Тр.к - трудомісткість ремонтних робіт для проведення капітального ремонту, люд.-год;

Тср.год - середньогодинна тарифна ставка, грн.

Зосн.к = 4500,00 • 10,50 = 47250,00 грн.

Витрати по основній заробітній платі на середній ремонт Зосн.с, грн. за формулою (1.43)

Зосн.с = 21000,00 • 10,05 =220500,00 грн.

Витрати по основній заробітній платі на малий ремонт Зосн.м,грн. за формулою (1.43)

Зосн.м = 4800,00 • 10,50 = 50400,00 грн.

Премія по капітальному ремонту Спр.к, грн.

(1.44)

де Зосн.к - витрати по основній заробітній платі на капітальний ремонт, грн.;

х - відсоток премії на капітальний ремонт, %.

грн.

Премія по середньому ремонту Спр.ср, грн. за формулою (1.44)

грн.

Премія по малому ремонту Спр.м, грн. за формулою (1.44)

грн.

Витрати на основні матеріали для проведення капітального ремонту Зм.к, грн.

(1.45)

де См - вартість основних матеріалів для проведення капітального ремонту, грн..;

х - відсоток капітального ремонту, %.

грн.

Витрати на основні матеріали для проведення середнього ремонту Зм.ср, грн. за формулою (1.45)

грн.

Витрати на основні матеріали для проведення малого ремонту Зм.м, грн. за формулою (1.45)

грн.

Загальновиробничі витрати на капітальний ремонт Зв.в.к,грн.

(1.46)

де Зосн.к - витрати по основній заробітній платі на капітальний ремонт, грн.;

х - відсоток загально виробничих витрат, %.

грн.

Загальновиробничі витрати на середній ремонт Зв.в.с,грн. за формулою (1.46)

грн.

Адміністративні витрати, на збут та інші операції для проведення капітального ремонту ЗА.в.к, грн.

(1.47)

де З'заг - сума заробітної плати, основної, премії, основних матеріалів, загальновиробничих витрат для проведення капітального ремонту, грн;

х - відсоток адміністративних витрат, на збут та інші операції, %.

грн.

Адміністративні витрати, на збут та інші операції для проведення середнього ремонту ЗА.в.ср, грн. за формулою (1.47)

грн.

1.5 Визначення собівартості 1 кВт•год електричної енергії

ремонт енергетичний котлотурбінний кошторис

Собівартість електроенергії, яка використовується на підприємстві, складається з плати енергетичній системі та з власних витрат по енергогосподарству підприємства. Для розрахунку собівартості 1 кВт•год електроенергії необхідно визначити плату за 1 кВт•год використаної електроенергії та додаткові витрати на електропостачання, які складаються з витрат на матеріали для експлуатаційного обслуговування енергообладнання, адміністративних відрахувань, витрат на поточний ремонт та його утримання і суми заробітної плати експлуатаційного персоналу.

Плата за 1 кВт•год спожитої електроенергії Ве,грн.

, (1.48)

де ?С - загальна плата за електроенергію, грн.;

Ер - річна кількість електроенергії, що поступила, кВт год.

грн.

Витрати на матеріали для експлуатаційного обслуговування енерго- обладнання Вм.,грн.

(1.49)

де Фз.п - фонд заробітної плати, експлуатаційного персоналу, грн;

х - відсоток, який припадає на матеріали для експлуатаційного обслуговування енергообладнання, %.

грн.

Амортизаційні відрахування на енергообладнання ВА, грн.

(1.50)

де Фобл - вартість обладнання енергослужби, грн;

NA - норма амортизації, %.

грн.

Витрати на поточний ремонт і утримання енергообладнання Вп.р, грн.

(1.51)

де ВА - амортизаційні відрахування на енергообладнання, грн;

х - відсоток витрат на поточний ремонт енергообладнання, %.

грн.

Додаткові витрати на енергопостачання Вгосп,грн.

Вгосп = Вм + Ва + Вп.р + Взар.пл, (1.52)

де Вм - витрати на матеріали для експлуатаційного обслуговування енергообладнання, грн.;

А - амортизаційні відрахування на енергообладнання, грн.;

Вп.р - витрати на поточний ремонт і утримання енергообладнання, грн.;

Взар.пл - витрати по заробітній платі експлуатаційного персоналу, грн.

Вгосп =41731,98 +2190000,00+65700,00+208659,92=535091,90 грн.

Додаткові витрати, що припадають на 1 кВт•год електроенергії Сдод, грн.

(1.53)

де Вгосп - додаткові витрати на енергопостачання грн.;

Ер - річна кількість електроенергії, що поступила, кВт год.

грн.

Сумарна собівартість 1 кВт•год електроенергії ?С, грн.

?С' = С + Сдод, (1.54)

де С - плата за 1 кВт•год спожитої електроенергії, грн;

Сдод - додаткові витрати на 1 кВт•год електроенергії, грн.

= 1,462078+0,053103= 1,515181 грн.

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Економія в результаті зменшення плати енергетичній системі за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою Е ум.р, грн.

Еум.-р = ?С - (Cакт + C.реак), (2.1)

де ?С - загальна плата за електроенергію, грн.;

Cакт - плата за спожиту активну електроенергію, грн.;

Pн.реак - плата за недокомпенсовану реактивну електроенергію, грн.

Плата за недокомпенсовану реактивну електроенергію, Сн.реак грн.

Сн.реак = в • ?Q • ТЕФ, (2.2)

де в - ставка за 1 кВАр•год реактивної електроенергії, грн.;

?Q - недокомпенсована реактивна потужність, кВАр;

ТЕФ - розрахунковий річний фонд робочого часу, год.

Сн.реак=0,8000652•438,57•5870,00=2059692,57 грн

Умовно-річна економія за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою Еум.-р, грн. за формулою (2.1)

Еум.-р = 14732699,55 - (10836721,33+2059692,57) = 1836285,65 грн.

Реактивна потужність для встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою QК.Б, кВАр

QК.Б = РАКТ • (tgцср - tgц1), (2.3)

де РАКТ - встановлена максимальна активна потужність, кВт;

tgцср - середньозважений тангенс дільниці;

tgц1 - оптимальний тангенс, якого вимагають енергопостачальні компанії.

QК.Б =1355,35 • (0,62 - 0,33) = 393,05 кВар

Обрано ККП, який складається з чотирьох батарей, дві батареї типу УКБ - 0,38 - 108 У3 потужністю по 108 кВАр кожна, одна батарея типу УКБ - 0,38 - 100 У3 потужністю 100 кВАр та одна батарея типу УКБ - 0,38 - 75 У3 потужністю 75 кВАр, загальною потужністю 391кВАр.

Капітальні витрати на придбання та встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою , грн.

, (2.4)

де SККП - вартість 1 кВАр конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн.;

QККП - потужність конденсаторно-компенсуючого пристрою, кВАр;

SВСТ - вартість встановлення 1 кВАр конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн.

К = 3890,00·391+1167,00·391=1977287,00 грн.

Транспортні витрати (10%) - 197728,70 грн.

Строк окупності конденсаторно-компенсуючого пристрою , років

(2.5)

де К - капітальні витрати на придбання та встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн;

Еум.р. - умовно-річна економія за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн.

року

Коефіцієнт економічної ефективності

, (2.6)

де - строк окупності конденсаторно-компенсуючого пристрою, років.

< (1,18р.< 6,67р.) і > (0,85> 0,15), тому конденсаторно-компенсуючий пристрій встановлюється.

Економічний ефект за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою , грн.

, (2.7)

де Еум.-р. - умовно-річна економія за рахунок встановлення ККП, грн.;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності;

К - капітальні витрати на придбання та встановлення ККП, грн.

= 1836285,65 - (0,15 •2175015,70) =1510033,30грн.

Техніко-економічні показники енергогосподарства зводяться до таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Техніко-економічні показники енергогосподарства котлотурбінного цеху

Назва показників

Одиниці вимірювання

За курсовою роботою

Нормативні

Кількість годин роботи обладнання

год.

5870

Встановлена сумарна потужність обладнання

кВт

1388,39

Коефіцієнт потужності до компенсації, cosц

0,85

Коефіцієнт потужності після компенсації, cosц

0,96

Витрати електроенергії за рік

кВт•год

10076546,65

Втрати електроенергії:

кВт•год

1973812,05

- в цехових мережах, трансформаторах

кВт•год

405136,73

- в двигунах

кВт•год

627470,13

- в робочих машинах

кВт•год

941205,19

Трудомісткість ремонтних робіт

люд.-год.

30300

Кількість персоналу електротехнічної служби

чоловік

27

В тому числі ремонтного персоналу

чоловік

15

Фонд заробітної плати, всього

грн.

1013647,38

Середньомісячна заробітна плата одного робітника

грн.

2946,93

Собівартість 1 кВт•год електроенергії

грн.

1,515181

Строк окупності ККП

років

1,18

6,67

Коефіцієнт економічної ефективності

0,85

0,15

Економічний ефект

грн.

1510033,30

ВИСНОВКИ

Встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою є доцільним, бо фактичний строк окупності капітальних вкладень менший нормативного строку окупності:

<

1,18 р. < 6,67 р.

а коефіцієнт економічної ефективності - більший нормативного:

>

0,85> 0,15

Встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою дає можливість отримати річний економічний ефект в сумі 1510033,30 грн..

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» - К.: ВР №238/97 від 22.05.97 зі змінами і доповненнями

2. Закон України «Про оплату праці» - К.: ВР №108/95 від 24.03.95

3. Господарський кодекс України, коментар - Х.: «Одіссей», 2004

4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства - К.: КНЕУ, 2001

5. Шегда А.В. Економіка підприємства, Навч. Посібник - К.: «Знання», 2005

6. Бойчик І.М., Харів П.С. Економіка підприємства - Л.: «СПОЛОМ», 1999

7. Примак Т.О. Економіка підприємства - К.: МАУП, 1999

8. Смирницький Е.К. Экономические показатели промышленности - М.: «Экономика», 1989

9. Алексеев А.Г. Экономика, организация и планирование электромонтажных работ - М.: «Стройиздат», 1989

10. Методичні рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни Економіка та організація електротехнічної служби підприємства

11. Шелепенко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии - Ростов-на-Дону, «Март», 2001

12. Шваб Л.І. Економіка підприємства - К.: «Каравелла», 2004

13. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства - К.: «Знання», 2004

14. Петрович І.М. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник - К.: «Знання», 2002

15. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2003

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.