Економіка енергетики

Розрахунок показників ефективності використання основних фондів. Обігові кошти підприємства. Порядок визначення колективного заробітку. Собівартість виробництва і транспортування енергетичної продукції. Визначення валової та товарної продукції ТЕС.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 18.04.2013
Размер файла 90,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни „Економіка енергетики”

для студентів спеціальності 6.090510

«Теплоенергетика»

денної та заочної форми навчання

Кривий Ріг - 2009

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з дисципліни „Економіка енергетики” для студентів спеціальності «Теплоенергетика».

Укладачі: Поліщук І.Г., к.е.н., доцент

Відповідальні за випуск: д.т.н., проф. Темченко А.Г.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять містять шість лабораторних робіт, які виконуються студентом самостійно. Використання цього видання допоможе студентам і викладачам при організації самостійної роботи, проведенні лабораторних і практичних занять в різноманітних формах.

Головною метою лабораторних занять з дисципліни «Економіка енергетики» є активізація оволодіння теоретичним матеріалом шляхом виконання практичних завдань.

Задачі лабораторних занять:

- формування навичок вибору необхідної для вирішення конкретного завдання вихідної інформації;

- вивчення сучасних методик розрахунку основних показників діяльності підприємства;

- освоєння кількісних методів техніко-економічного аналізу;

- набуття навичок економічної діагностики та прогнозування стану виробничої сфери окремого підприємства на основі аналізу заданих тенденцій.

1. Перелік лабораторних робіт

№ п/п

Тема

Обсяг годин

Форми і строки

строки контролю

1

Тема 2

(ІР№1)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

4-й тиждень

2

Тема 3

(ІР№2)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

6-й тиждень

3

Тема 4

(ІР№3)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

8-й тиждень

4

Тема 5

(ІР№4)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

10-й тиждень

5

Тема 6

(ІР№5)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

14-й тиждень

6

Тема 7

(ІР№6)

2

Перевірка та захист у ході

індивідуальної бесіди.

16-й тиждень

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт.

Номер варіанту (n) відповідає номеру прізвища студента у списку журналу академічної групи.

Лабораторна робота № 1

Розрахунок показників ефективності використання основних фондів

Вихідні дані до лабораторної роботи наведені в таблиці 1.

Завдання:

1. Розрахувати:

1) фондомісткість;

2) фондовіддачу;

3) фондоозброєність;

4) коефіцієнт оновлення;

5) коефіцієнт вибуття;

6) коефіцієнт приросту;

7) балансову вартість груп ОФ на початок кожного періоду;

8) амортизацію для кожної групи ОФ поквартально;

9) коефіцієнт зносу;

10) коефіцієнт придатності ОФ.

2. Зробити висновки щодо ефективності використання основних фондів підприємства.

Рекомендації:

Розглянемо послідовність розрахунків на умовному прикладі.

Вихідні дані (Вар 13):

Група ОФ

Вартість ОФ на початок року

Вартість придбаних ОФ у травні, грн.

Вартість придбаних ОФ у жовтні, грн

Вартість виведених ОФ у серпні, грн.

Вартість виведених ОФ у квітні, грн.

Вартість готової продукції, тис.грн. (Ор)

Чисельність працівників, осіб

І

1621057

6681

5231

3855

17279

ІІ

551997

2873

3854

3910

2990

38921

17079

ІІІ

248632

7409

3664

5808

3597

Разом

2421686

16963

12749

13573

23866

38921

17079

1. Фондомісткість:

.

Для визначення ефективності використання ОФ використовується показник середньорічної вартості основних фондів:

,

Середньорічну вартість розраховуємо окремо для кожної групи окремо:

І група ОФ:

(грн.)

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 1

№ вар

Група ОФ

Вартість ОФ на початок року.

Вартість придбаних ОФ у I кв. грн.

Вартість придбаних ОФ у IV кв. грн.

Вартість виведених ОФ у III кв. грн.

Вартість виведених ОФ у IV кв. грн.

Вартість готової продукції, тис. грн.

Чисельність працівників, осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

I

902665

2129

1667

1228

5506

9990

7583

II

307373

915

1228

1246

953

III

138448

2361

1168

1851

1146

2

I

947798

2342

1834

1351

6056

11189

8114

II

322741

1007

1351

1370

1048

III

145370

2597

1284

2036

1261

3

I

995188

2576

2017

1486

6662

12532

8682

II

338878

1108

1486

1507

1153

III

152639

2857

1413

2239

1387

4

I

1044948

2833

2219

1635

7328

14035

9290

II

355822

1218

1634

1658

1268

III

160271

3142

1554

2463

1525

5

I

1097195

3117

2440

1799

8061

15720

9940

II

373613

1340

1798

1824

1395

III

168284

3456

1709

2710

1678

6

I

1152055

3428

2685

1978

8867

17606

10636

II

392294

1474

1978

2006

1534

III

176698

3802

1880

2981

1846

7

I

1209657

3771

2953

2176

9754

19719

11381

II

411909

1622

2175

2207

1688

III

185533

4182

2068

3279

2030

8

I

1270140

4148

3248

2394

10729

22085

12177

II

432504

1784

2393

2428

1857

III

194810

4600

2275

3606

2233

9

I

1333647

4563

3573

2633

11802

24735

13030

II

454130

1962

2632

2671

2042

III

204550

5061

2503

3967

2457

10

I

1400330

5020

3930

2897

12982

27703

13942

II

476836

2158

2895

2938

2246

III

214778

5567

2753

4364

2702

11

I

1470346

5521

4323

3186

14280

31028

14918

II

500678

2374

3185

3231

2471

III

225517

6123

3028

4800

2972

12

I

1543864

6074

4756

3505

15708

34751

15962

II

525712

2612

3503

3554

2718

III

236793

6736

3331

5280

3270

13

I

1621057

6681

5231

3855

17279

38921

17079

II

551997

2873

3854

3910

2990

III

248632

7409

3664

5808

3597

14

I

1702110

7349

5755

4241

19007

43592

18275

II

579597

3160

4239

4301

3289

III

261064

8150

4031

6389

3956

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

I

1787215

8084

6330

4665

20908

48823

19554

II

608577

3476

4663

4731

3618

III

274117

8965

4434

7028

4352

16

I

1876576

8892

6963

5132

22999

54682

20923

II

639006

3824

5129

5204

3980

III

287823

9862

4877

7731

4787

17

I

1970405

9782

7659

5645

25299

61244

22387

II

670956

4206

5642

5725

4378

III

302214

10848

5365

8504

5266

18

I

2068925

10760

8425

6209

27829

68593

23954

II

704504

4627

6206

6297

4816

III

317325

11932

5902

9354

5793

19

I

2172371

11836

9268

6830

30611

76824

25631

II

739729

5089

6827

6927

5297

III

333191

13126

6492

10290

6372

20

I

2280990

13019

10195

7513

33673

86043

27425

II

776716

5598

7510

7619

5827

III

349850

14438

7141

11319

7009

21

I

2395039

14321

11214

8264

37040

96368

29345

II

815551

6158

8261

8381

6410

III

367343

15882

7855

12451

7710

22

I

2514791

15753

12335

9091

40744

107932

31399

II

856329

6774

9087

9219

7050

III

385710

17470

8641

13696

8481

23

I

2640531

17329

13569

10000

44818

120884

33597

II

899145

7451

9996

10141

7756

III

404996

19217

9505

15065

9329

24

I

2772557

19062

14926

11000

49300

135390

35949

II

944103

8196

10995

11155

8531

III

425245

21139

10455

16572

10262

25

I

2911185

20968

16418

12100

54230

151637

38466

II

991308

9016

12095

12271

9384

III

446508

23253

11501

18229

11288

26

I

3056744

23065

18060

13310

59653

169833

41158

II

1040873

9917

13304

13498

10323

III

468833

25578

12651

20052

12417

27

I

3209581

25371

19866

14641

65618

190213

44039

II

1092917

10909

14634

14848

11355

III

492275

28136

13916

22057

13658

28

I

3370060

27908

21853

16105

72180

213039

47122

II

1147563

12000

16098

16333

12490

III

516888

30950

15307

24263

15024

29

I

3538563

30699

24038

17715

79398

238603

50421

II

1204941

13200

17708

17966

13739

III

542733

34045

16838

26689

16527

30

I

3715492

33769

26442

19487

87338

267236

53950

II

1265188

14520

19479

19763

15113

III

569870

37449

18522

29358

18179

Аналогічно розраховуємо ІІ та ІІІ групу. Фондомісткість не може бути визначена для окремих груп, тому розраховуємо загальну середньорічну вартість основних фондів підприємства, як суму її складових, та ділимо на вартість готової продукції:

(грн./грн.)

2. Фондовіддача: - разом для всіх фондів підприємства.

3. Фондоозброєність: - разом для всіх фондів підприємства.

4. Коефіцієнт оновлення: ,

І група ОФ:

5. Коефіцієнт вибуття:

І група ОФ:

6. Коефіцієнт приросту:

І група ОФ:

Коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту обов'язково розраховуються окремо для кожної групи та разом по підприємству.

7. Балансова вартість визначається по кожній групі ОФ та по кварталах року як сума балансової вартості на початок попереднього кварталу (якщо це перший квартал експлуатації, то дорівнює первісній вартості), вартості введених ОФ у попередньому кварталі мінус вартість виведених ОФ попереднього кварталу та мінус амортизаційні відрахування попереднього кварталу. Для того, щоб правильно розраховувати балансову вартість ОФ на початок кожного кварталу, слід мати чітке уявлення про рух ОФ за попередній період.

8. Амортизація основних фондів у даній роботі здійснюється за податковим методом і обчислення доцільно представити у табличній формі (табл.2).

Таблиця 2

Група ОФ

НА, %

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Бв к.р.

БвІ

АВІ

БвІІ

АВІІ

БвІІІ

АВІІІ

БвIV

ABIV

І

2

1621057

32421,14

1588636

31772,72

1546265

30925,3

1511485

30229,7

1486486

ІІ

10

551997

55199,7

496797,3

49679,73

447000,6

44700,06

398390,5

39839,05

362405,5

ІІІ

6

248632

14917,92

233714,1

14022,84

223503,2

13410,19

204285

12257,1

195691,9

Разом

2421686

102538,8

95475,29

89035,55

82325,85

2044584

І група ОФ: Бв І = 1621057 (грн.)

АВІ = 1621057*0,02= 32421,14 (грн.)

Бв ІІ = 1621057-32421,14 = 1588636 (грн.)

АВІІ = 1588636*0,02 = 31772,72 (грн.)

Бв ІІІ = 1588636 - 31772,72+6681-17279 = 1546265 (грн.)

АВІІІ = 1546265*0,02 = 30925,3 (грн.)

Бв ІV = 1546265 - 30925.3 - 3855 = 1511485 (грн.)

АВІV = 1511485*0,02 = 30229,7 (грн.)

Бв к.р. = 1511485-30229,7+5231 = 1486486 (грн.)

Арічна = 32421,14+31772,72+30925,3+30229,7 = 125348,86 (грн.)

Арічна І,ІІ,ІІІ = 125348,86+189418,54+52940,1 = 367707,5 (грн.)

9. Коефіцієнт зносу:

І група ОФ: …

10. Коефіцієнт придатності ОФ: Кприд.= 1- Кзн. …

І група ОФ: Кприд.= 1- 0,0773 = 0,9227

Кприд.І,ІІ,ІІІ = 1-0,1518 = 0,8482

Висновки:

Фондовіддача досягла величини 8,99 (грн./грн.), при цьому фондомісткість становить 0,062 (грн./грн.), а фондоозброєнність - 253,42 (грн./особу).

Загальний коефіцієнт оновлення становить 1,23% при показнику вибуття 1,55%. Найбільші темпи оновлення та вибуття спостерігаються по ІІІ групі ОФ.

Показником, що характеризує відтворення ОФ на підприємстві є показник приросту ОФ. Загальний розмір відтворення ОФ складає -0,0032, при цьому найбільшу тенденцію до відтворення має ІІІ група ОФ.

Загальна балансова вартість на початок року складала 2421686 (грн.), а на кінець - 2044584 (грн.).

Загальна сума нарахованої за рік амортизації складає 367707,5 (грн.). З неї найбільшу частку займає амортизація ІІ групи ОФ.

Коефіцієнт спрацювання по підприємству дорівнює 15,18%. Найбільш спрацьованою є ІІ група ОФ.

Найбільш придатною до подальшої експлуатації є І група ОФ.

Лабораторна робота №2

Обігові кошти підприємства

Вихідні дані в таблиці 2.

Завдання:

1. Визначити: середні залишки обігових коштів за жовтень, листопад, грудень, IV квартал, рік.

2. Визначити: показники використання обігових коштів (коефіцієнт оборотності, тривалість обороту ).

3. Визначити: вивільнення (залучення) обігових коштів при скороченні тривалості обігу на 5 днів (для всіх варіантів).

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 2

№ вар

Середні залишки нормованих обігових коштів, млн. грн.

Річний обсяг виробництва, млн. т.

Вартість продукції, грн. /т

I кв

II кв

III кв

1/10

1/11

1/12

31/12

1

1,57

1,19

1,27

1,57

1,27

1,21

1,09

1,0

7,0

2

2,01

2,82

2,71

2,75

2,8

2,84

2,91

2,0

7,0

3

2,01

2,24

2,35

2,17

1,99

2,01

2,2

3,0

7,0

4

2,00

1,03

1,97

2,51

2,71

2,25

2,01

4,0

7,0

5

1,01

1,92

1,44

1,51

1,47

1,39

1,53

5,0

7,0

6

2,07

2,04

1,97

2,18

2,27

2,15

2,01

6,0

7,0

7

3,06

2,42

2,64

2,57

2,51

2,47

2,41

1,0

7,0

8

2,01

1,87

2,04

1,95

1,81

1,73

1,87

2,0

7,0

9

1,75

2,47

2,68

2,59

2,46

2,71

2,54

3,0

7,0

10

1,02

0,61

0,8

0,56

0,7

0,58

0,04

4,0

7,0

11

1,42

0,55

0,66

0,78

0,66

0,86

0,7

5,0

6,5

12

1,38

0,98

0,58

0,94

1,31

0,99

0,65

6,0

6,5

13

1,25

0,56

2,05

0,58

1,45

1,54

2,11

1,0

6,5

14

1,18

0,89

0,98

0,74

1,86

1,39

1,69

2,0

6,5

15

1,63

0,78

0,64

0,68

1,66

1,58

1,45

3,0

6,5

16

2,04

0,75

0,35

0,58

1,23

1,69

1,78

4,0

6,5

17

2,08

0,66

0,89

0,99

2,34

1,25

1,65

5,0

6,5

18

2,02

0,56

0,74

0,45

2,37

1,45

1,66

6,0

6,5

19

2,00

0,62

0,65

0,56

2,45

1,89

1,23

1,0

6,5

20

1,98

0,48

0,45

1,21

1,45

1,25

2,36

2,0

6,5

21

1,67

0,98

0,98

1,52

2,54

1,78

2,87

3,0

6,0

22

1,33

0,45

0,69

1,34

1,54

1,99

2,58

4,0

6,0

23

1,25

0,99

0,58

1,25

1,38

1,56

2,59

5,0

6,0

24

1,45

1,58

0,45

1,45

1,25

1,45

1,64

6,0

6,0

25

1,6

1,56

0,87

1,68

1,65

1,44

1,48

1,0

6,0

26

1,44

1,13

0,35

1,89

1,89

2,55

1,88

2,0

6,0

27

1,78

1,99

1,45

1,56

1,45

2,0

1,23

3,0

6,0

28

1,33

2,01

0,49

1,28

1,89

2,78

1,78

4,0

6,0

29

1,05

0,88

1,38

1,89

1,47

2,14

1,26

5,0

6,0

30

1,45

0,95

1,79

2,0

1,25

2,36

1,77

6,0

6,0

Лабораторна робота №3

Визначення колективного заробітку

Вихідні дані в таблиці 3 і 4.

Завдання:

1. Визначити кількісний вплив показників, які характеризують особистий внесок членів колективу в загальні результати на рівень КТУ кожного члена бригади в поточному місяці. Для цього потрібно на підставі інформації таблиці 10 відібрати для кожного з шести робітників 4 показника, що підвищують базовий рівень КТУ, і 4 показника, що його знижують. Базовий рівень КТУ звичайно приймають за одиницю.

2. Розрахувати бригадну розцінку, розмір відрядного заробітку та приробітку бригади, КТУ та заробітну плату кожного члена бригади.

Рекомендації:

1. Для кожного з шести робітників бригади студент самостійно обирає по чотири фактори, що підвищують і що знижують базовий рівень КТУ. Величина дії фактора повинна бути у межах, зазначених у таблиці 5. Повний набір факторів не повинен повторюватись у робітників бригади. Розрахунок фактичного рівня КТУ робітника доцільно здійснювати у табличній формі, в якій кожному робітнику відповідає певний рядок, а стовпцями є робітник, базовий рівень КТУ (=1), 4 фактори, що підвищують (з значенням шифру часткового показника з таблиці 5 та величини впливу, 4 фактори, що знижують, фактичне значення КТУ.

Таблиця 3

Витрати праці бригади з 6 робітників за поточний місяць

№ варіанту

1 робітник

2 робітник

3 робітник

4 робітник

5 робітник

6 робітник

Годинна

тарифна

ставка (С)

Відпр. години

(Г)

С

Г

С

Г

С

Г

С

Г

С

Г

1.

1.50

176

1.25

176

1.30

168

1.40

160

1.40

152

1.25

176

2.

1.45

168

1.20

160

1.25

160

1.50

152

1.30

80

1.45

168

3.

1.30

176

1.40

176

1.35

152

1.40

88

1.50

160

1.45

176

4.

1.40

160

1.20

168

1.25

168

1.50

152

1.45

168

1.30

160

5.

1.50

176

1.40

160

1.30

176

1.35

88

1.20

168

1.10

160

6.

1.25

168

1.45

168

1.50

160

1.20

160

1.10

152

1.00

160

7.

1.10

176

1.25

88

1.50

48

1.45

168

1.15

176

1.15

168

8.

1.15

168

1.25

168

1.45

168

1.45

96

1.50

152

1.30

160

9.

1.30

168

1.45

176

1.50

160

1.35

160

1.05

176

1.40

152

10.

1.40

96

1.50

168

1.35

176

1.40

168

1.35

176

1.45

48

11.

1.25

88

1.30

176

1.40

160

1.50

152

1.25

176

1.05

152

12.

1.05

176

1.50

80

1.35

152

1.20

168

1.10

176

1.15

160

13.

1.45

152

1.55

176

1.05

88

1.45

152

1.40

176

1.45

176

14.

1.50

160

1.25

168

1.40

176

1.30

160

1.35

176

1.15

176

15.

1.30

168

1.40

40

1.50

176

1.45

176

1.20

160

1.25

160

16.

1.15

80

1.45

160

1.50

152

1.05

176

1.40

176

1.40

168

17.

1.10

40

1.35

168

1.40

144

1.50

160

1.20

168

1.25

168

18.

1.50

176

1.15

152

1.20

160

1.40

176

1.45

176

1.40

160

19.

1.35

168

1.10

80

1.30

176

1.50

88

1.45

176

1.25

168

20.

1.25

154

1.50

176

1.40

160

1.15

168

1.10

176

1.35

160

21.

1.40

176

1.25

176

1.50

48

1.20

168

1.25

176

1.30

168

22.

1.45

168

1.30

88

1.05

160

1.50

176

1.35

176

1.40

152

23.

1.50

160

1.35

96

1.10

176

1.40

176

1.25

176

1.45

160

24.

1.25

152

1.40

176

1.50

160

1.30

176

1.45

176

1.20

168

25.

1.35

176

1.10

160

1.40

176

1.45

152

1.25

176

1.50

40

Таблиця 4

Результати діяльності бригади за поточний місяць

№ вар

Деталь “А”

Деталь “Б”

Деталь “В”

Деталь “Г”

Трудомісткість,

нормо-години

Обсяг випуску, шт.

Трудомісткість, нормо-години

Обсяг випуску, шт.

Трудомісткість, нормо-години

Обсяг випуску, шт.

Трудомісткість, нормо-години

Обсяг випуску, шт.

1

5

50

3

80

4

85

3

85

2

3

75

4

90

5

20

4

75

3

4

85

5

45

2

85

3

90

4

2

70

5

60

3

80

4

95

5

5

55

4

82

3

93

2

65

6

2.5

90

4

60

5

60

4.5

65

7

5.5

54

4.5

40

3

50

3.5

79

8

6

40

5.5

40

3.5

60

4.5

70

9

3.5

70

4

70

6

45

5

56

10

5

40

3

60

4

50

6

55

11

3

65

5.5

40

3.5

60

5

72

12

2.5

50

4

70

3

75

6

60

13

4

65

2

70

3.5

80

5

64

14

6

50

5

60

3

80

4

64

15

4

60

5

50

3

60

4.5

63

16

2.5

60

4

60

5

45

6

61

17

3.5

65

4.5

40

5.5

55

4

50

18

6

60

5

50

4

70

3

67

19

4.5

41

5.5

55

3.5

63

6

34

20

4

70

3.5

70

5

54

6

47

21

5.5

40

3

80

4.5

70

3

70

22

5

45

3

90

4

85

2

85

23

5

52

4

69

3.5

72

6

45

24

3

80

4

85

2.5

100

5.5

47

25

4

45

5

56

3

75

6

44

Таблиця 5

Кількісна оцінка показників, які характеризують особистий внесок членів колективу в загальні результати

Показники

Зміна рівня показника

Узагальнені

Часткові (найбільш поширені)

Підвищення

Пониження

1.Обсяг виконаної роботи

Ступінь виконання завдання, встановленого за

допомогою умовних одиниць

Прояв особистої ініціативи та оперативності,

підвищена інтенсивність роботи

Робота за суміжною професією

Збільшення норми обслуговування

Низька інтенсивність роботи

Застосування в роботі передових методів

1.7.Простої з вини робітника

від + 0,05 до + 0,15

від + 0,05 до + 0,10

від + 0,05 до + 0,15

від + 0,15 до + 0,30

-

від + 0,05 до + 0,15

-

від - 0,05 до - 0,15

-

-

-

від - 0,05 до - 0,25

-

від - 0,15 до - 0,35

2. Складність робіт, що виконуються

2.1.Виконання робіт, складність яких перевищує розряд робітника

від + 0,1 до + 0,3

-

3. Умови праці на

робочому місці

3.1.Виконання робіт в умовах, які відрізняються

від умов праці за основною роботою

від + 0,05 до + 0,15

-

4. Якість праці

4.1. Здача продукції з першого пред'явлення

4.2. Повернення продукції ВТК

4.3. Брак з вини робітника

від + 0,01 до + 0,03

-

-

від - 0,01 до - 0,03

від - 0,15 до - 0,30

від - 0,30 до - 0,50

5.Дотримання технологічної дисципліни

5.1. Порушення правил експлуатації устаткування,

що викликало аварію

5.2. Незадовільний стан робочого місця

-

-

від - 0,10 до - 0,20

від - 0,08 до - 0,15

Дотримання

виробничої дисципліни

6.1. Порушення інструкцій з техніки безпеки

6.2. Невиконання розпоряджень бригадира

-

від - 0,05 до - 0,15

Дотримання трудової

дисципліни

7.1. Запізнення на роботу, передчасне закінчення роботи

7.2. Прогул

-

від - 0,10 до - 0,20

КТУ=0

2. Визначаємо загальний бригадний заробіток як суму добутків годинних тарифних ставок робітників на відпрацьований ними час по всім 6 робітникам (таблиця 3).

3. Визначаємо фактично відпрацьований час всіма робітниками як суму їх відпрацьованих годин (таблиця 3). Визначаємо нормативний час роботи бригади як суму добутків трудомісткості та кількості випуску продукції А, Б, В, Г (таблиця 4).

4. Визначаємо середню бригадну розцінку як вартість однієї нормо-години, тобто як відношення загального заробітку на нормативний час.

5. Визначаємо частку приробітку бригади як відношення різниці нормативного і фактичного часу до нормативного.

6. Приробіток бригади визначаємо множенням загального бригадного заробітку на частку приробітку. Саме цю величину у наступному слід розподілити між членами бригади.

7. Розподіл приробітку і визначення загальної заробітної плати конкретного члена бригади виконаємо у вигляді таблиці. Стовпці таблиці: робітник, КТУ, тарифний заробіток у грн. (добуток ставки робітника на відпрацьований ним час), тарифний заробіток з КТУ (попередній стовпець множимо на КТУ робітника), приробіток робітника у грн. (загальний приробіток бригади множимо на частку участі конкретного робітника у діяльності бригади, яка визначається відношенням тарифного заробітку з КТУ робітника до загальної суми цього показника по всій бригаді - рядок Разом), заробітна плата робітника у грн. (сума тарифного заробітку і приробітку).

Лабораторна робота №4

Собівартість виробництва і транспортування енергетичної продукції

Вихідні дані в таблиці 6.

Завдання:

1. Визначити проектну собівартість відпущеного від КЕС (когенеративної електростанції) 1кВт•год при розрахунку по економічним елементам.

2. Визначити структуру собівартості 1кВт•год.

Таблиця 6

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 4

№ вар

Потужність КЕС,

N, МВт

Число блоків КЕС по 300МВт, n

Число годин роботи за рік, hу, годин

Вид палива, на якому працює КЕС

1

2400

8

5800

мазут

2

2400

8

5800

мазут

3

2400

8

5800

мазут

4

2400

8

5800

мазут

5

2100

7

4272

мазут

6

2100

7

4272

мазут

7

2100

7

4272

мазут

8

2100

7

4272

мазут

9

1800

6

2900

мазут

10

1800

6

2900

мазут

11

1800

6

2900

мазут

12

1800

6

2900

мазут

13

1500

5

2600

мазут

14

1500

5

2600

мазут

15

1500

5

2600

мазут

16

1500

5

2600

вугілля

17

1200

4

2600

мазут

18

1200

4

2600

вугілля

19

1200

4

2600

мазут

20

1200

4

2600

вугілля

21

2400

8

5800

мазут

22

2400

8

5800

вугілля

23

2400

8

5800

мазут

24

2400

8

5800

вугілля

25

1800

6

2900

мазут

26

1800

6

2900

вугілля

27

1800

6

2900

мазут

28

1800

6

2900

вугілля

29

1200

4

2600

мазут

30

2000

10Ч200

6200

вугілля

Для всіх варіантів:

Питома чисельність експлуатаційного персоналу без ремонтного і адміністративного . Середньорічні питомі витрати умовного палива на відпущений 1кВт•год для мазуту ; для вугілля ; для газу . Питомі капітальні вкладення . Амортизаційні відрахування . Витрати на поточний ремонт від амортизаційних відрахувань. Вартість 1тони умовного палива в мазуті на складі КЕС ; в вугіллі ; ціна газу Загальні та інші витрати складають 25% від суми втрат на амортизацію, поточний ремонт і зарплату. Витрати на власні потреби 3,2%. Середньорічна зарплата з нарахуваннями на одного основного робітника .

Рекомендації:

Послідовність розрахунків.

Розглянемо послідовність розрахунків на умовному прикладі.

1. При проектуванні електростанції розрахунок собівартості проводиться не за всіма калькуляційними складовими витрат, а за основними економічними елементами (паливо, амортизація, поточний ремонт, зарплата, загальні та інші витрати).

1) Паливо.

2) Амортизація.

- загальна кількість виробленої енергії, за вирахуванням витрат на власні потреби.

3) Поточний ремонт.

4) Зарплата основних робітників.

5) Загальні та інші витрати.

6) Собівартість відпущеного 1кВт·год.

2. Структура собівартості визначається наступним чином:

Лабораторна робота №5

Визначення валової та товарної продукції ТЕС

Вихідні дані в таблиці 7 та 8.

Завдання:

Визначити валову та товарну продукцію КЕС і ТЕЦ.

обігові кошти собівартість валовий

Таблиця 7

Показники роботи ТЕС

№ з/п

Найменування показників

Позна-чення

КЕС

ТЕЦ

1

Виробництво електроенергії за рік, кВт·год

Ее

2

Виробництво тепла за рік, Гкал

-

3

Витрати електроенергії на власні потреби, %

Ев.п

3,1

5,5

4

Незмінна ціна відпущеного 1кВт·год, грн

0,425

-

5

Незмінна ціна на 1Гкал тепла, грн

-

64,7

6

Балансова вартість основних фондів, млн..грн

ОФ

3120

950

7

Відрахування на капітальний ремонт, %

Кр

3,2

3,3

8

Частка робіт по капітальному ремонту, які виконує КЕС господарським способом

Кг.с

0,75

0,6

9

Обсяг послуг на сторону, млн.грн

Пс

6

1,6

10

Середня розрахункова ціна за 1кВт·год, яку сплачує енергосистема, грн

0,4

0,23

11

Середня розрахункова ціна 1Гкал тепла, яку сплачує енергосистема, грн

-

67,1

Середня розрахункова ціна є похідною величиною, яку визначають на основі постійних витрат і паливної складової собівартості.

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 5

№ вар

, ()

, ()

, ()

1

12,3

2,0

13,75

2

12,4

2,1

13,6

3

12,5

2,2

13,7

4

12,6

2,3

13,8

5

12,7

2,4

13,65

6

12,8

2,5

13,85

7

12,9

2,6

13,9

8

13,0

2,7

13,95

9

13,1

2,8

14,0

10

13,2

2,9

14,1

11

13,3

3,0

14,15

12

13,4

3,1

14,2

13

13,5

3,2

14,25

14

13,6

3,3

14,3

15

13,7

3,4

14,35

16

13,8

3,5

14,4

17

13,9

3,6

14,45

18

14,0

3,7

14,5

19

14,1

2,0

14,55

20

14,2

2,1

14,6

21

14,3

2,2

14,65

22

14,4

2,3

14,7

23

14,5

2,4

13,75

24

14,6

2,5

13,6

25

14,7

2,6

13,7

26

13,6

2,7

13,8

27

13,7

2,8

13,65

28

13,8

2,9

13,85

29

13,9

3,0

13,9

30

14,0

2,0

13,95

Рекомендації:

Послідовність розрахунків.

Розглянемо послідовність розрахунків на умовному прикладі.

Валова продукція КЕС:

Товарна продукція КЕС:

Валова продукція ТЕЦ:

Товарна продукція:

Товарна продукція менше валової продукції за рахунок того, що розрахункові ціни на енергію менше ніж незмінні ціни.

Лабораторна робота №6

Ефективність капітальних вкладень

Вихідні дані в таблиці 8.

Завдання:

Для будівництва промислового об'єкта розроблено 3 варіанта проекту. Показники цих даних наведені у таблиці 8.

Визначити: Найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкту по приведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності Ен=0,12

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи № 6

Номер варіанту

Річний обсяг виробництва,

МВт·год

Капітальні вкладення,

млн. грн.

Повна собівартість одиниці продукції, грн./кВт·год.

1 вар

2 вар

3 вар

1 вар

2 вар

3 вар

1 вар

2 вар

3 вар

1, 11, 21

800

900

600

85

125

170

0,30

0,29

0,37

2, 12, 22

900

1500

1200

95

160

160

0,29

0,38

0,46

3, 13, 33

800

700

1300

95

100

150

0,28

0,37

0,45

4, 14, 24

1200

800

1300

130

110

140

0,29

0,45

0,44

5, 15, 25

1300

700

1200

135

105

145

0,28

0,34

0,43

6, 16, 26

800

800

1200

130

130

160

0,30

0,39

0,43

7, 17, 27

1400

700

1300

135

125

130

0,30

0,38

0,42

8, 18, 28

1300

900

1500

98

125

160

0,40

0,38

0,42

9, 19, 29

700

1500

1200

75

159

150

0,40

0,37

0,43

10, 20, 30

800

700

1300

97

110

140

0,38

0,36

0,45

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розподіл основних фондів за групами. Річна потреба обігових коштів підприємства. Кошторис витрат та собівартості одиниці продукції підприємства. Основні види витрат.

  контрольная работа [53,1 K], добавлен 22.07.2010

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа [72,8 K], добавлен 21.02.2011

 • Основні напрямки підвищення ефективності виробництва. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві. Визначення трудових ресурсів і ефективності їх використання. Складання собівартості товарної продукції і визначення ії структури.

  курсовая работа [356,8 K], добавлен 15.11.2010

 • Показники ефективності розвитку машинобудівної галузі, індекси обсягу промислової продукції. Аналіз виробничої потужності підприємства, собівартість продукції, використання основних фондів. Заходи по підвищенню ефективності і рентабельності виробництва.

  курсовая работа [130,8 K], добавлен 08.10.2010

 • Суть цін та їх система в аграрному виробництві, методика визначення рентабельності. Використання основних ресурсів підприємства. Динаміка виробництва валової продукції, грошових надходжень і прибутку. Напрямки удосконалення цін та зниження собівартості.

  курсовая работа [94,2 K], добавлен 16.11.2014

 • Значення та аналіз обсягу товарної продукції, вплив її пропозиції на доходність підприємства. Оцінка стану, руху та ефективності використання основних засобів та оборотних коштів організації. Розрахунок фінансових результатів діяльності підприємства.

  дипломная работа [588,1 K], добавлен 08.09.2014

 • Фактори, що впливають на рентабельність продукції підприємства. Оцінка стану, руху та ефективності використання основних засобів, оборотних коштів та трудових ресурсів підприємства. Розрахунок витрат, собівартості продукції та фінансових результатів.

  курсовая работа [318,6 K], добавлен 19.09.2014

 • Місце і роль енергетики в системі галузей народного господарства. Економічна сутність основних фондів і їх роль у виробництві. Сутність, значення і методи розрахунку рентабельності. Собівартість виробництва і транспортування енергетичної продукції.

  курс лекций [843,9 K], добавлен 18.04.2013

 • Характеристика підприємства, умов виробництва. Аналіз техніко-економічних показників. Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції. Аналіз основних фондів. Аналіз стану основних фондів. Аналіз ефективності використання основних фондів.

  курсовая работа [136,9 K], добавлен 10.11.2003

 • Виробнича програма підприємства та її виконання. Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Вартісна оцінка основних виробничих фондів. Калькулювання собівартості продукції. Обчислення фінансово-економічних показників діяльності.

  курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.