Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

Справедлива (етична) зарплата. Рівень доходу працівників. Участь у розподілі прибутку. Стабільність та умови праці. Відсутність стабільного прибутку. Стабілізація виробництва . Підприємницька діяльность. Зміцнення загальної стабільності в економіці.

Рубрика Этика и эстетика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 02.10.2008
Размер файла 14,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

План:

1. Справедлива зарплата.

2. Участь у розподілі прибутку.

3. Стабільність праці.

4. Умови праці.

Справедлива зарплата.

Справедлива (етична) зарплата повинна бути достатньою для забезпечення працівникам та їхнім сім'ям належного життєвого рівня, тобто заощадження на випадок хвороби, а також навчання дітей. Розмір зарплати повинен бути пов'язаним з внеском працівника у прибуток фірми, із станом ринку праці і ринку товарів, конкретною позицією компанії, авторитет, сили профспілок, а також з потребами робітників та їх родин.

Справедливий рівень зарплати забезпечується справедливою трудовою угодою. Підписання справедливої трудової угоди залежить від вільних і чесних переговорів, при яких поважається позиції усіх зацікавлених сторін. Угода є дійсно справедливою, коли обидві сторони усвідомлюють наслідки у своїх діях, а також є вільними у прийнятті рішень.

Угода не є етичною, коли обидві сторони вдалися до обману, силового чи емоційного тиску, або використали необізнаність партнера для підписання угоди.

На практиці роботодавці можуть встановити рівень зарплати, що враховують такі елементи:

- існує рівень зарплати в промисловості, чи в певній галузі, який вважається етичним;

- дохід працівника відповідає необхідному мінімуму, встановленому Міністерством праці;

- підвищення доходу працівника повинно бути реальним.

Наявний рівень зарплати, що вважається справедливим у промисловості, може служити орієнтовною нормою.

Якщо роботодавець платить працівникам значно менше існуючого для певної професії рівня, то є всі підстави для сумнівів про справедливість такої угоди.

Справедливість є сумнівною і тоді, коли роботодавці домовляються утримувати зарплату на низькому рівні, це їм вдається внаслідок слабкої організованості робітників.

Рівень доходу працівників повинен забезпечувати соціальну захищеність і належний рівень життя, тому на підприємцях лежить два види відповідальності:

- повинні співпрацювати з іншими установами для розширення джерел доходу;

- люди бізнесу повинні проводити свої справи достатньо ефективно, щоб бути в змозі підвищувати наявну ставку зарплати до того рівня, при якому вона разом з іншими джерелами доходу забезпечуватиме належний життєвий рівень.

Участь у розподілі прибутку.

Часто виникає таке запитання: чи мають працівники право на певну частину прибутку, враховуючи, що ці працівники мають справедливу зарплату.

Відповідь очевидна: працівник добровільно згодився обмежити свої вимоги погодженою сумою заробітку.

Причини того, що роботодавець втрачає моральне право не змінювати умови угоди:

- зарплата стає несправедливою;

- особистий внесок працівника у зріст прибутку підприємства.

Часто у компаніях працівники можуть, виходячи із свого особистого внеску і завдяки особистим відкриттям „ноу-хау” - претендувати на так-звані відкриті трудові угоди. За такою угодою працівники мають право на частку прибутку. Пропорційну особистому внеску.

Стабільність праці.

Стабільність праці - це впевненість у забезпеченні зайнятості. Відсутність стабільного прибутку обумовлює появу об'єднання працівників у профспілки.

Причини того, що люди бояться непевності неменше ніж бідності:

- автоматизація роботи;

- збільшення кількості сезонних робіт;

- переміщення виробництва.

Роботодавці вдаються часто до тимчасових звільнень і сезонної варіації кількості робочих місць. Проте, обов'язок роботодавця полягає як в стабілізації виробництва, так і стабілізації зайнятості - цей підхід етичний і часто залежить від конкретного роботодавця.

Для досягнення стабільності зайнятості роботодавець змушений співпрацювати з іншими зацікавленими сторонами для зміцнення загальної стабільності в економіці.

Умови праці.

Досвід підприємницької діяльності свідчить про те, що умови праці є також важливою сферою, як і зарплата, чи стабільність праці.

Бувають випадки, коли приїжджих іноземних робітників поселяють у жахливих умовах, майже або взагалі не турбуються про здоров'я та освіту їхніх дітей. Не приділяти належної уваги до умов праці означає нехтувати найелементарнішими принципами. Безпека праці є етично важливою. На практиці бувають випадки ризику заподіяння фізичної шкоди. Загрози можуть критися у нововинайдених хімікатах та інших речовинах, шкідлива дія яких виявляється через тривалий період часу. Розглянемо різні умови праці, варто звернути увагу на декілька чинників. І ціна нещасних випадків на виробництві і проблем із здоров'ям, що спричинені виробничою діяльність є надто високим. Суспільство оплачує переважну частину цих коштів, навіть без врахування компенсацій, що виплачуються потерпілому, тому розробляють закони, що перекладають витрати суспільства на компанії, що причетні до цієї справи. ІІ умови праці можуть впливати не лише на фізичну безпеку працівника, а й на людську гідність.

Послідовна етика і міцний бізнес вимагають розумних заходів для захисту робітників і фірм. Наприклад, нові працівники повинні бути попереджені про етичні пастки, що пов'язані з певною роботою, а також запевнені щодо принципової позиції фірми з цього приводу. Часто можна зустріти шантаж, що поєднується із сексуальними домаганнями, які можуть виражатися в непристойних репліках до вимушених статевих актів. Сьогодні такі дії не просто неетичні, але заборонені законом.


Подобные документы

 • Суспільне життя Лівобережної України у ХVІІІ ст., філософські і етичні ідеї. Основні віхи життя і творчої діяльності Г.С. Сковороди. Його етичні погляди, можливості їх використання в етиці сучасної педагогічної діяльності, особистому і суспільному житті.

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 28.12.2011

 • Теоретичні питання педагогічної етики. Генезис розвитку етичних проблем протягом багатьох століть. Умови розвитку етичної поведінки педагога. Творчий підхід до праці, удосконалення педагогічної майстерності. Уміння з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки.

  статья [34,4 K], добавлен 18.08.2017

 • Право і мораль, їх взаємозв'язок, характерні особливості. Моральні якості і культура працівника прокуратури. Професійно-моральна деформація та її фактори. Етичні правила поведінки слідчого, керівника органу прокуратури. Кодекс професійної етики.

  дипломная работа [115,1 K], добавлен 12.09.2010

 • Поняття службового етикету, внутрішній та зовнішній аспекти. Загальне поняття про ввічливість, тактовність, скромність та точність. Етичні кодекси державних службовців. Мета кодексу поведінки державних службовців. Етична система державної служби США.

  реферат [26,8 K], добавлен 05.12.2010

 • Історична ситуація, політичний та економічний стан у Давньому Вавилоні, його релігійна ієрархія, розвиток науки і культури. Уявлення давніх вавилонян про основні етичні поняття (добро, зло). Етичні ідеї "Законів царя Хаммурапі" і їх сучасне використання.

  курсовая работа [79,9 K], добавлен 21.04.2015

 • З’ясування значення етичних дилем у професійній діяльності соціальних працівників. Аналіз різних стратегій виходу з конфліктних ситуацій, які виникають на основі етичних дилем. Конфлікт між принципами соціальної роботи та наданням соціальної допомоги.

  статья [29,9 K], добавлен 22.02.2018

 • Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Психічна структура особи і практика ділового спілкування.

  реферат [30,1 K], добавлен 13.09.2010

 • Етичні норми: правила та використання в управлінській сфері. Ставлення управлінського персоналу до найманого працівника. Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами. Меценатство як прояв етичної поведінки. Види конфліктів.

  реферат [1,5 M], добавлен 19.03.2015

 • Найпоширеніша форма ділового протоколу – прийоми: зібрання запрошених осіб, де гостям пропонують різні страви і створюють умови для спілкування і знайомства, відпочинку, процесій і церемоній. Підготовча робота до прийому, дотримання певних правил.

  контрольная работа [20,6 K], добавлен 11.05.2009

 • Основи динамічної психології та аналіз стану тривоги у книзі Еріха Фромма "Втеча від свободи". Проблема розвитку повноцінної особи в сучасному суспільстві. Індивідуум, його особливості і подвійний характер свободи. Аспекти свободи у житті сучасної людини.

  реферат [27,9 K], добавлен 31.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.