Інтерв’ю як спосіб збирання інформації

Журналістика як сфера професійної діяльності. Зміст прес-конференції, виходу до преси, "круглого столу". Інтерв’ю за телефоном та за допомогою засобів мережі Інтернет. Процес підготовки до початку проведення бесіди. Головні принципи проведення інтерв’ю.

Рубрика Этика и эстетика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2014
Размер файла 18,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

КАФЕДРА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Реферат

на тему: «Інтерв'ю як спосіб збирання інформації»

Робота з дисципліни: «Професійна етика»

Київ-2013

ВСТУП

Журналістика як сфера професійної діяльності має власну методологію і відповідно до мети публікації журналіст може застосовувати такі загальноприйняті методи як інтерв'ю, спостереження та роботу з документами.

Загалом вони доповнюють одне одного, але внаслідок численних досліджень доведено, що інтерв'ю як співпраця з «живим» джерелом інформації частіше застосовується у практичній діяльності: використані для підготовки публікації матеріали не можуть замінити безпосередніх свідчень очевидців або сучасників. Окрім того, спостереження без комунікації з людьми навряд чи стане запорукою створення досконалого матеріалу, навіть за умов наповнення необхідними деталями.

Разом з тим, діалог з компетентним співрозмовником є цінним не лише з точки зору методології, але й як текст за алгоритмом: запитання - відповідь, тобто окремий жанр діалогічної побудови який нині не відіграє такої вагомої ролі в журналістиці, як метод, хоча його питома вага на шпальтах сучасних газет зростає.

Як метод інтерв'ю застосовується і в практиці міжособистісних комунікацій для збору інформації з певною діловою, професійною або особистою метою. Тому знання про інтерв'ю можна отримати зі сфер, далеких від журналістики - психології, соціології та інших академічних дисциплін.

Разом з тим, інтерв'ю в контексті роботи журналіста спрямоване не просто на обмін необхідною інформацією, а й має на меті створення нового інформаційного продукту, зумовлене актуальністю та суспільною значимістю призначеного для публікування матеріалу, тобто для задоволення інформаційних потреб головного, на перший погляд непомітного, учасника комунікації - аудиторії.

РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРВ'Ю

1.1 За місцем проведення

Журналісти дізнаються інформацію від людей в різних ситуаціях, які залежать від різних, часом непередбачуваних обставин. Разом з тим, інтерв'ю можуть проводитись в визначених заздалегідь місцях та в традиційних характерних форматах (прес-конференції, вихід до представників преси, брифінги). Вибір може бути продиктований або ньюзмейкером, або інформаційною службою, яка виступає посередником між об'єктами комунікації. В ситуації з посередником необхідно враховувати можливість контролю інформаційного потоку, зокрема дозування даних, особливо якщо це інформація політичного або економічного змісту.

Прес-конференція - це формат колективної зустрічі з персоною-джерелом інформації, за чітко визначених умов, тобто час та місце заздалегідь відомі: найчастіше місцем зустрічі стають інформаційна служба, агентство або спеціально обладнане приміщення в певному громадському центрі з певного інформаційного приводу з метою розповсюдження, пояснення чи спростування певної інформації.

Вихід до преси - формат, схожий на конференцію для надання інформації журналістам про результати заходу (засідання, переговорів тощо), ініціатором якого є ньюзмейкер, але такий формат не планується заздалегідь і ініціатива в ньому належить ньюзмейкеру, який і визначає дозу інформації.

Брифінг - це плановий захід, який проводиться періодично з метою поширення поточної інформації про діяльність організації або компанії.

«Круглий стіл» - інтерв'ю журналіста не з одним, а з декількома учасниками. Це одночасно дуже цікавий і психологічно складний формат проведення заходу, для якого необхідна ретельна стратегічна, психологічна, сценарна підготовка.

Інтерв'ю телефоном - не лише процедура для підготовки журналістських публікацій більшості каналів масової комунікації, але й досить самостійний формат, за умов якого журналіст має можливість швидко та порівняно дешево отримати інформацію безпосередньо з джерела.

Інтерв'ю за допомогою засобів мережі Інтернет - сучасний формат спілкування журналістів та ньюзмейкерів.

1.2 Залежно від мети

Вибір стратегічних планів, характеру попередньої підготовки, а внаслідок цього особливості поведінки журналіста і співрозмовника та технологія проведення бесіди обумовлені метою отримання інформації, і внаслідок цього вирізняють:

Інформаційне інтерв'ю - найбільш застосовуваний вид інтерв'ю, характерний для новин, який вирізняє динаміка та в той же час шанобливе ставлення до співрозмовника у контексті створення умов для відповідей. Хоча базових питань цілком достатньо для збору фактичних відомостей, журналісти вдаються і до інших питань, уточнюючи або фільтруючи відомості.

Оперативне інтерв'ю - модифікація інформаційного інтерв'ю; коротке новинне повідомлення фахівця, експерта з чітко визначеного приводу. Обов'язкова складова новинних матеріалів друку, інформаційних сюжетів радіо чи телебачення.

Бліц-опитування (англ. - streettalk; лат. - voxpop) - ще один вид інтерв'ю, мета якого - збір різних думок з якогось конкретного, як правило, вузького питання за допомогою постановки однакових, фіксованих питань якомога більшій кількості респондентів, представникам однієї або, навпаки, різних соціальних груп.

Інтерв'ю-розслідування Інтерв'ю - розслідування зумовлене потребою глибинного вивчення якої-небудь події чи проблеми, тому ретельно організовується (тобто з постановкою цілей та попередньою роботою з матеріалами, вивченням в повній мірі всі письмових джерел та усних свідчень), добре продуманою стратегією бесіди і не пов'язано жорстко тимчасовими обмеженнями. Найважливішою ланкою тут є поставлені питання. Однак є необхідність вивчати й комунікаційні елементи - перший контакт, форми невербального спілкування, навик уважно слухати.

Інтерв'ю-портрет (персональне інтерв'ю; «профіль» ) діалог-зображення конкретної людини, інформація про яку становить інтерес для публіки; рідше - «простих людей», які повинні в чомусь себе проявити або бути дуже типовими. Тут велике навантаження припадає на деталі побуту, інтер'єру, одягу, особливості мови героя - все те, що формує індивідуальність і повинно неодмінно постати перед читачем.

Креативне інтерв'ю (частіше - бесіда, діалог) - вид інтерв'ю, в якому журналіст фактично є співавтором, а результатом, який утворюється в такому випадку - інформаційний продукт, який стає набутком мистецтва за умови великого професійного досвіду, творчої репутації журналіста та правильного вибору співрозмовника, за допомогою якого в силу його здібностей, вчинків чи соціального стану журналісту вдасться вийти на глибокий рівень узагальнень, побачити в проблемі драму, а в персональній долі - загальнолюдський початок.

РОЗДІЛ 2. ІНТЕРВ'Ю ЯК ПРОЦЕС

2.1 Підготовка

Протягом початкової стадії (до початку проведення бесіди) здійснюється:

розробка плану інтерв'ю відповідно до визначених цілей шляхом наведення аргументів, які б підтверджували доцільність проведення інтерв'ю та утверджували ідею його необхідності;

огляд та вивчення інформаційних ресурсів - проводиться або за наявності часу, або за необхідності продемонструвати певний рівень знань з метою справити позитивне враження на співрозмовника;

перший контакт із співрозмовником - визначення часу і місця зустрічі;

розрахунок можливих ризиків;

вибір стратегії бесіди та характеру питань.

2.2 Принципи проведення

інтерв'ю принцип конференція журналістика

У найзагальнішому значенні інтерв'ю - це розмова двох людей з метою отримання нової інформації у формі "запитання-відповідь". Формула успіху зосереджується в тому, наскільки професійно питання поставлені і настільки якісно на відповідають на них.

Проте інтерв'ю не виражає лише навик запитувати. Як і будь-який інший акт процесу міжособистісної комунікації, воно зумовлює необхідність зосередити увагу на інших, не менш важливих вербальних компонентах. З чого розмова двох людей починається? Зі слів привітання. Потім комуніканти, особливо якщо це перша зустріч, встановлюють взаємний контакт. Цей етап обмежується обміном люб'язностями або розмовами нейтрального характеру. Існують, однак, й інші способи, від вибору яких залежить успішний результат інтерв'ю. Основні правила початку інтерв'ю:

Намагайтеся зменшити вплив всіх можливих бар'єрів, які можуть заважати спілкуванню. Пильно спостерігайте за співрозмовником і, якщо зрозуміло, що певний дискомфорт прибрати не вдається,відразу переходьте до інтерв'ю.

Дотримуйтесь нейтральних, приємних для співрозмовника тем, які не торкаються таких потенційно провокативних сфер як міжнаціональні відносини, релігійні переконання, політичні погляди, доходи і т.п.

Знайдіть спільну мову за допомогою визначення спільного для Вас.

Уникайте фокусування розмови на власній персоні, а натомість намагайтеся якомога більше слухати співрозмовника.

Проявити інтерес до обстановки, але уникайте критичних зауважень і порад з цього приводу.

Жарти, анекдоти можуть бути доречними лише в тому випадку, якщо ви впевнені у власному смаку і почутті міри. Якщо ваш співрозмовник не має почуття гумору, результат буде зворотнім.

Створити позитивне враження допомагають компліменти. Проте треба уникати надмірного та нещирого захоплення - зазвичай це помітно неозброєним оком. Надавайте перевагу стриманій, помірній похвалі.

Згодом дуже важливо знайти правильний вектор розвитку бесіди, тобто вибудувати її так, щоб хід думок була зрозумілий для співрозмовника, а в уявному хаосі питань і відповідей порядок питань був підпорядкований головній цілі інтерв'ю та не обривався на півслові. Навряд чи можливо передбачити слова співрозмовника в кінці бесіди, проте досвідчений інтерв'юер завершить її на потрібній ноті за допомогою останніх уточнюючих питань, ну і, звичайно, ритуальних слів прощання.

ВИСНОВКИ

Інтерв'ю - це метод отримання інформації з першоджерел, який характеризується очевидними перевагами поряд з іншими.

Часто використання певного формату та виду інтерв'ю передбачити неможливо внаслідок особливостей умов, за яких це інтерв'ю проводиться. Проте, існують певні системи класифікації, корисні для аналізу та характеристики особливостей самого методу та його різновидів. У цій роботі подано класифікації лише за місцем проведення та за визначеною журналістом метою, хоча існують й інші.

Інтерв'ю - це не просто метод, а й процес, який складається з підготовки, проведення та завершення. У цій роботі розглядаються саме етап підготовки та проведення, адже їхня роль є вирішальною. Журналіст має приділити достатньо уваги кожному етапу, враховуючи, що від правильності обраної поведінки або допущених помилок залежить не лише його репутація, а й засобу масової інформації, інтереси якого він представляє.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Михайлин І.Л. Основи журналістики. Підручник. 5-те вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2011 - с. 329 - 341.

2. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За загал. ред. В.Ф. Іванова. - К.: Академія Української Преси, 2011. - 262 с.

3. Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика / Передм. В.П. Мостового: Підручник. - К.: Вища шк., 2006.

4. Мария Лукина. Технология інтерв'ю. Учебное пособие для вузов - М.: Аспект Пресс, 2003 с. 15-38.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні методики співбесіди та етапи підготовки до неї. Особливі характеристики, які притаманні діловому інтерв'ю. Проходження співбесіди — надзвичайно важливий крок для кожної людини. Етапи ділового інтерв’ю, варіанти його завершення та подальші дії.

  реферат [74,4 K], добавлен 06.02.2011

 • Такт як одна з складових етики. Тактовність та безтактність під час телефонної розмови. Проблеми такту у користуванні мобільним телефоном. Питання такту під час інтерв'ю, радіоінтерв'ю та телепередач. Такт у мовному етикеті ділового спілкування.

  реферат [30,7 K], добавлен 20.10.2010

 • Значення уміння виступати для працівників сфери бізнесу. Розділи сучасної риторики. Види промов, їх переваги та недоліки. Розробка композиції промови, підготовка до виступу. Застосування в риториці законів логіки. Корисні поради для учасників інтерв'ю.

  реферат [38,3 K], добавлен 19.03.2015

 • Залежність результатів професійної діяльності від культури поведінки, говоріння, слухання та мови. Загальнолюдські моральні цінності, норми, принципи та поняття в діяльності керівника. Поняття професійної честі, професійної гідності та справедливості.

  реферат [23,2 K], добавлен 20.10.2010

 • Функції ділової бесіди. Напрями та етапи підготовчої роботи до переговорів. Правила і тактика проведення переговорного процесу. Постановка питань опоненту. Міміка, жести, поза - складові професіонального іміджу ділової людини. Спілкування по телефону.

  реферат [39,8 K], добавлен 15.04.2016

 • Визначення професійної етики аудиторів на основі фінансової звітності підприємства. Кодекс етики професійних бухгалтерів, його структура, зміст та правові наслідки порушення. Основні проблеми, пов’язані із практичним визначенням професійної етики.

  курсовая работа [696,1 K], добавлен 29.06.2011

 • Поняття та завдання професійної етики юриста. Моральне правило, норма поведінки. Поняття юриспруденції, юридична етика. Особливості професії юриста, їх моральне значення. Принципи професійної етики юриста. Зміст, значення судової етики, Обов'язок судді.

  реферат [29,2 K], добавлен 20.10.2010

 • Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Психічна структура особи і практика ділового спілкування.

  реферат [30,1 K], добавлен 13.09.2010

 • Правила проведення переговорів у Франції. Призначення зустрічей, подарунки. Поведінка на публіці. Новорічні і вітальні листівки. Місце роботи француза. Бізнес-ланч (обід). Найбільш почесне місце за столом. Діловий одяг чоловіків і жінок. Теми для бесіди.

  реферат [28,2 K], добавлен 25.04.2015

 • Зміст моральних принципів та моральних норм. Теорія професійної етики та професійної моралі. Моральна оцінка та її практичне застосування у всіх сферах життя суспільства. Поняття морального обов’язку людини. Самодисципліна як принцип професійної моралі.

  реферат [29,8 K], добавлен 23.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.