Призначення Державного бюджету України, структура його доходів та видатків

Сутність державного бюджету та його призначення. Класифікація доходів та видатків Державного бюджету України. Вплив головного кошторису на соціально-економічний розвиток держави. Напрями розвитку формування доходів і видатків Державного бюджету України.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.10.2013
Размер файла 988,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

0172

Позицію виключено

0180

Міжбюджетні трансферти

0200

Оборона

0210

Військова оборона

0220

Цивільна оборона

0230

Військова допомога зарубіжним країнам

0240

Військова освіта

0250

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони

0260

Інша діяльність у сфері оборони

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

0320

Протипожежний захист та рятування

0330

Судова влада

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи

0350

Діяльність у сфері безпеки держави

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

0370

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

0400

Економічна діяльність

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність

0412

Регулювання трудових відносин

0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство

0421

Сільське господарство

0422

Лісове господарство та мисливство

0423

Рибне господарство

0430

Паливно-енергетичний комплекс

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

0432

Нафтогазова галузь

0433

Електроенергетична галузь

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу

0440

Інша промисловість та будівництво

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

0442

Обробна промисловість

0443

Будівництво

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази

0450

Транспорт

0451

Автомобільний транспорт

0452

Водний транспорт

0453

Залізничний транспорт

0454

Повітряний транспорт

0455

Трубопровідний та інший транспорт

0456

Дорожнє господарство

0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

0470

Інші галузі економіки

0471

Позицію виключено

0472

Позицію виключено

0473

Позицію виключено

0480

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки

0481

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності

0482

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства

0483

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу

0484

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві

0485

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту

0486

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0487

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях економіки

0490

Інша економічна діяльність

0500

Охорона навколишнього природного середовища

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0512

Утилізація відходів

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0520

Збереження природно-заповідного фонду

0530

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0600

Житлово-комунальне господарство

0610

Житлове господарство

0620

Комунальне господарство

0630

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0700

Охорона здоров'я

0710

Медична продукція та обладнання

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії

0722

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки

0723

Позицію виключено

0724

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади

0731

Лікарні загального профілю

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

0734

Санаторно-курортні заклади

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

0750

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

0761

Будинки дитини

0762

Станції переливання крові

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

0800

Духовний та фізичний розвиток

0810

Фізична культура і спорт

0820

Культура та мистецтво

0821

Театри

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації

0823

Кінематографія

0824

Бібліотеки, музеї і виставки

0824

Позицію виключено

0825

Позицію виключено

0826

Позицію виключено

0827

Заповідники

0828

Клубні заклади

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки

0830

Засоби масової інформації

0831

Позицію виключено

0832

Позицію виключено

0833

Позицію виключено

0834

Позицію виключено

0840

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації

0900

Освіта

0910

Дошкільна освіта

0920

Загальна середня освіта

0921

Загальноосвітні навчальні заклади

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати

0923

Позицію виключено

0930

Професійно-технічна освіта

0940

Вища освіта

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації

0950

Післядипломна освіта

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

0980

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності

1020

Соціальний захист пенсіонерів

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

1050

Соціальний захист безробітних

1060

Допомога у вирішенні житлового питання

1061

Позицію виключено

1062

Позицію виключено

1070

Соціальний захист інших категорій населення

1080

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

Додаток Б

Економічна класифікація видатків бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. №11 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.12.2011 N 1738) із змінами внесеними наказом Мінфіну від 23.05.2012 р. N 595, від 22.08.2012 р. N 937

Код

Найменування

2000

Поточні видатки

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2110

Оплата праці

2111

Заробітна плата

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

2120

Нарахування на оплату праці

2200

Використання товарів і послуг

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

Продукти харчування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

Видатки на відрядження

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2271

Оплата теплопостачання

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

2273

Оплата електроенергії

2274

Оплата природного газу

2275

Оплата інших енергоносіїв

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) программ

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) программ

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2600

Поточні трансферти

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2700

Соціальне забезпечення

2710

Виплата пенсій і допомоги

2720

Стипендії

2730

Інші виплати населенню

2800

Інші поточні видатки

2900

Позицію виключено

3000

Капітальні видатки

3100

Придбання основного капіталу

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

Капітальне будівництво (придбання)

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3130

Капітальний ремонт

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

3140

Реконструкція та реставрація

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3150

Створення державних запасів і резервів

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

3200

Капітальні трансферти

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3240

Капітальні трансферти населенню

9000

Нерозподілені видатки

Додаток В

Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. №11 із змінами внесеними наказами Мінфіну від 26.05.2011 р. N 643, від 29.12.2011 р. N 1813, від 19.04.2012 р. N 484

Код

Найменування

11

Апарат Верховної Ради України

30

Державне управління справами

41

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

50

Державна судова адміністрація України

60

Верховний Суд України

65

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

70

Вищий господарський суд України

75

Вищий адміністративний суд України

80

Конституційний Суд України

90

Генеральна прокуратура України

100

Міністерство внутрішніх справ України

110

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

120

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

121

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

140

Міністерство закордонних справ України

170

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

180

Міністерство культури України

181

Міністерство культури України (загальнодержавні витрати)

190

Державне агентство лісових ресурсів України

210

Міністерство оборони України

220

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

221

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

230

Міністерство охорони здоров'я України

231

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

240

Міністерство екології та природних ресурсів України

250

Міністерство соціальної політики України

251

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

260

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

275

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

276

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

280

Міністерство аграрної політики та продовольства України

300

Позицію виключено

310

Міністерство інфраструктури України

311

Державне агентство автомобільних доріг України

313

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)

320

Міністерство надзвичайних ситуацій України

321

Міністерство надзвичайних ситуацій України (загальнодержавні витрати)

350

Міністерство фінансів України

351

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

360

Міністерство юстиції України

503

Позицію виключено

512

Позицію виключено

527

Державна інспекція ядерного регулювання України

534

Адміністрація Державної прикордонної служби України

549

Позицію виключено

550

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

553

Позицію виключено

555

Державна служба України з контролю за наркотиками

556

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

596

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

598

Вища рада юстиції

599

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

601

Антимонопольний комітет України

607

Позицію виключено

611

Позицію виключено

612

Національне агентство України з питань державної служби

615

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

617

Позицію виключено

630

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

635

Державне агентство екологічних інвестицій України

636

Позицію виключено

637

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

638

Державне космічне агентство України

644

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

645

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

650

Рада національної безпеки і оборони України

651

Рахункова палата

652

Служба безпеки України

654

Національна академія наук України

655

Національна академія педагогічних наук України

656

Національна академія медичних наук України

657

Національна академія мистецтв України

658

Національна академія правових наук України

659

Національна академія аграрних наук України

660

Управління державної охорони України

661

Фонд державного майна України

662

Служба зовнішньої розвідки України

664

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

665

Позицію виключено

665

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

673

Центральна виборча комісія

674

Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)

680

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"

771

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

772

Вінницька обласна державна адміністрація

773

Волинська обласна державна адміністрація

774

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

775

Донецька обласна державна адміністрація

776

Житомирська обласна державна адміністрація

777

Закарпатська обласна державна адміністрація

778

Запорізька обласна державна адміністрація

779

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

780

Київська обласна державна адміністрація

781

Кіровоградська обласна державна адміністрація

782

Луганська обласна державна адміністрація

783

Львівська обласна державна адміністрація

784

Миколаївська обласна державна адміністрація

785

Одеська обласна державна адміністрація

786

Полтавська обласна державна адміністрація

787

Рівненська обласна державна адміністрація

788

Сумська обласна державна адміністрація

789

Тернопільська обласна державна адміністрація

790

Харківська обласна державна адміністрація

791

Херсонська обласна державна адміністрація

792

Хмельницька обласна державна адміністрація

793

Черкаська обласна державна адміністрація

794

Чернівецька обласна державна адміністрація

795

Чернігівська обласна державна адміністрація

797

Севастопольська міська державна адміністрація

868

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Додаток Д

Звіт про виконання дохідної частини Державного бюджету України за 2008-2012 рр.

ПОКАЗ НИКИ

2008

2009

2010

План на рік з урахуванням внесених змін

Виконано

План на рік з урахуванням внесених змін

Виконано

План на рік з урахуванням внесених змін

Виконано

1

2

3

4

5

6

7

Податкові надходження

171 669 572 029,00

167 883 445 232,25

178 675 793 574,00

148 915 639 960,66

174 357 166 165,00

166 872 190 118,95

Податок на прибуток підприємств

42 259 457 585,00

47 456 339 574,16

42 332 296 867,00

32 569 802 512,09

40 110 732 385,00

39 969 208 780,23

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

2 815 932 000,00

2 369 910 901,52

3 196 366 200,00

2 624 376 207,91

3 904 401 800,00

2 928 855 170,04

Податок на додану вартість

99 292 722 384,00

92 082 618 591,21

97 642 994 107,00

84 596 655 849,05

90 692 502 300,00

86 315 915 750,02

Акцизний податок

13 706 245 400,00

12 677 958 178,02

23 649 381 400,00

21 274 550 936,85

29 716 000 000,00

27 620 701 407,52

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

12 593 300 660,00

12 302 635 143,13

10 897 177 000,00

6 929 286 287,25

8 976 576 680,00

9 071 895 851,85

Інші податки

418 000 000,00

418 707 399,20

508 000 000,00

461 071 691,41

561 833 000,00

599 855 951,29

Неподаткові надходження

51 955 838 776,07

52 854 202 480,51

63 836 807 485,19

50 676 764 215,69

65 518 169 835,78

65 067 725 207,19

Доходи від власності та підприємницької діяльності

18 758 562 170,00

21 410 822 884,88

26 539 185 790,00

16 146 121 552,93

25 560 149 200,00

29 700 570 059,16

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2 008 440 700,00

1 987 382 207,55

1 557 895 361,00

1 632 542 354,82

1 731 246 700,00

1 638 841 072,59

Власні надходження бюджетних установ

16 559 277 504,07

15 201 244 216,52

22 659 392 443,19

20 565 127 149,99

23 723 535 139,78

22 078 577 761,50

Інші неподаткові надходження

14 629 558 402,00

14 254 753 171,56

13 080 333 891,00

12 332 973 157,95

14 503 238 796,00

11 649 736 313,94

Доходи від операцій з капіталом

6 168 853 409,00

2 125 318 857,24

2 548 820 258,00

1 060 057 301,98

785 917 000,00

586 957 022,62

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

230 746 935 168,07

224 020 910 380,98

246 382 498 355,19

201 931 320 249,81

241 887 291 032,78

233 990 485 155,85

Офіційні трансферти

7 888 717 140,11

7 701 978 140,56

8 942 648 231,12

7 769 008 798,34

7 364 291 780,91

6 624 755 924,75

ВСЬОГО ДОХОДІВ

238 635 652 308,18

231 722 888 521,54

255 325 146 586,31

209 700 329 048,15

249 251 582 813,69

240 615 241 080,60

ПОКАЗНИКИ

2011

2012

План на рік з урахуванням внесених змін

Виконано

План на рік з урахуванням внесених змін

Виконано

1

8

9

10

11

Податкові надходження

257 064 635 800,00

261 604 990 960,10

311 154 027 100,00

274 715 185 064,05

Податок на прибуток підприємств

47 563 588 300,00

54 739 436 810,01

58 236 909 900,00

55 349 745 517,81

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1 828 109 100,00

1 907 374 684,29

2 195 149 900,00

2 293 246 672,77

Податок на додану вартість

128 457 495 600,00

130 093 753 246,15

164 125 559 400,00

138 826 824 070,86

Акцизний податок

36 784 900 000,00

30 011 181 487,86

41 723 000 000,00

37 185 693 280,42

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

12 411 676 000,00

11 774 036 184,42

13 092 056 000,00

13 186 515 615,19

Інші податки

2 445 186 100,00

2 774 155 249,09

3 130 446 000,00

3 192 548 011,64

Неподаткові надходження

51 880 038 136,03

49 087 801 297,90

67 447 211 093,98

68 287 617 316,13

Доходи від власності та підприємницької діяльності

16 024 789 400,00

17 260 225 164,41

28 541 218 249,00

32 200 473 863,01

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2 220 088 745,00

2 553 281 388,15

6 257 415 987,00

5 435 852 656,84

Власні надходження бюджетних установ

26 500 949 376,03

23 256 879 881,86

25 439 529 670,98

24 701 173 777,60

Інші неподаткові надходження

7 134 210 615,00

6 017 414 863,48

7 209 047 187,00

5 950 117 018,68

Доходи від операцій з капіталом

636 154 800,00

517 689 560,54

2 064 017 300,00

1 231 443 645,99

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

310 646 916 436,03

311 898 230 833,99

381 614 091 348,98

344 711 445 095,78

Офіційні трансферти

2 784 965 306,82

2 718 642 077,49

1 423 510 043,71

1 342 517 143,60

ВСЬОГО ДОХОДІВ

313 431 881 742,85

314 616 872 911,48

383 037 601 392,69

346 053 962 239,38

Додаток Е

Звіт про виконання видаткової частини Державного бюджету України за 2008-2012 рр.

ПОКАЗНИКИ

2008

2009

2010

План на рік

Виконано

План на рік

Виконано

План на рік

Виконано

1

2

3

4

5

6

7

Загальнодержавні функції

29 160 883 504,40

21 769 481 745,58

37 511 288 802,06

24 850 408 320,45

35 783 914 159,89

34 694 288 973,84

Оборона

12 226 072 772,77

11 732 966 264,60

12 991 290 314,54

9 663 303 883,50

13 591 649 370,89

11 347 141 933,52

Громадський порядок, безпека та судова влада

25 698 283 070,34

24 871 128 223,83

25 235 820 666,41

24 159 219 052,60

29 297 621 738,61

28 570 699 616,87

Економічна діяльність

42 931 916 371,07

38 693 045 558,70

51 339 012 717,74

33 294 325 504,57

41 647 931 933,20

36 029 956 979,64

Охорона навколишнього природного середовища

2 439 829 974,76

2 230 171 502,51

2 158 234 658,97

1 824 302 634,23

6 072 460 107,33

2 292 657 817,97

Житлово-комунальне господарство

1 118 963 542,78

443 970 476,90

397 284 621,22

270 628 995,09

1 021 927 536,38

844 406 823,36

Охорона здоров'я

7 974 370 181,83

7 365 508 325,69

8 042 294 417,19

7 534 954 677,81

9 048 320 860,22

8 759 021 422,91

Духовний та фізичний розвиток

3 175 709 850,15

2 917 600 089,32

3 508 700 497,65

3 216 723 170,27

5 398 567 711,57

5 165 528 060,53

Освіта

22 641 391 499,81

21 554 274 162,52

25 792 828 378,15

23 925 679 374,42

30 579 675 519,70

28 807 530 050,97

Соціальний захист та соціальне забезпечення

52 467 428 409,27

50 798 307 292,74

53 908 823 745,38

51 517 561 860,48

71 018 181 760,90

69 311 309 032,27

РАЗОМ

199 834 849 177,18

182 376 453 642,39

220 885 578 819,31

180 257 107 473,42

243 460 250 698,69

225 822 540 711,88

Міжбюджетні трансферти

63 520 929 339,00

59 113 623 050,44

63 563 839 786,00

62 180 110 012,37

81 324 890 458,00

77 766 207 617,52

ВСЬОГО

263 355 778 516,18

241 490 076 692,83

284 449 418 605,31

242 437 217 485,79

324 785 141 156,69

303 588 748 329,40

ПОКАЗНИКИ

2011

2012

План на рік

Виконано

План на рік

Виконано

1

8

9

10

11

Загальнодержавні функції

41 198 362 729,33

39 996 569 927,22

46 148 392 358,76

44 010 670 558,76

Оборона

14 467 355 221,31

13 241 081 289,89

17 374 096 690,39

14 485 725 517,46

Громадський порядок, безпека та судова влада

33 306 854 017,18

32 415 279 547,67

38 160 825 061,01

36 469 762 844,11

Економічна діяльність

54 160 925 491,37

44 771 575 460,29

59 461 866 710,74

49 396 037 960,14

Охорона навколишнього природного середовища

4 631 204 599,73

3 008 426 721,79

7 781 639 088,72

4 135 427 073,66

Житлово-комунальне господарство

1 200 049 763,05

324 248 740,61

785 765 060,96

379 647 228,54

Охорона здоров'я

10 922 888 926,06

10 223 863 091,16

12 520 571 803,17

11 358 497 275,21

Духовний та фізичний розвиток

4 142 967 090,12

3 830 423 549,78

6 441 597 440,19

5 488 472 645,08

Освіта

29 277 087 352,74

27 232 746 629,96

32 494 080 516,11

30 243 233 786,75

Соціальний захист та соціальне забезпечення

64 366 669 022,96

63 540 220 770,58

77 446 520 743,64

75 254 427 069,37

РАЗОМ

257 674 364 213,85

238 584 435 728,95

298 615 355 473,69

271 221 901 959,08

Міжбюджетні трансферти

96 516 270 816,00

94 875 022 318,55

128 425 339 863,00

124 459 624 312,71

ВСЬОГО

354 190 635 029,85

333 459 458 047,50

427 040 695 336,69

395 681 526 271,79

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні аспекти формування доходів державного бюджету, їх сутність, призначення та роль. Класифікація доходів Державного бюджету України, їх склад та джерела формування. Визначення шляхів оптимізації формування доходної частини бюджету України.

  курсовая работа [122,5 K], добавлен 13.05.2017

 • Місце, функції і роль бюджету у фінансовій системі країни. Поняття, склад і структура доходів та видатків державного бюджету, джерела доходів бюджету, видатки та їх класифікація. Характеристика доходів та видатків бюджету України за 2000-2008 роки.

  курсовая работа [63,9 K], добавлен 10.04.2013

 • Економічна сутність доходів Державного бюджету України і їх роль у розв’язанні проблем економічного зростання. Законодавчо-нормативна база формування доходів Державного Бюджету України. Джерела формування доходів бюджету.

  курсовая работа [67,8 K], добавлен 10.04.2007

 • Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 20.11.2010

 • Основні джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз формування дохідної бази державного бюджету України. Проблеми формування податкових доходів держави та шляхи їх вирішення. Використання рейтингової оцінки для оптимізації структури бюджету.

  дипломная работа [191,1 K], добавлен 13.11.2013

 • Структура та динаміка основних надходжень та видатків Державного бюджету за останні чотири роки. Сутність поняття "державний бюджет". Основні проблеми утворення та використання бюджетних коштів. Шляхи оптимізації ефективності управління коштами бюджету.

  статья [331,2 K], добавлен 24.04.2018

 • Загальне поняття та види видатків бюджету. Фінансування державних видатків, суб'єкти фінансування та їх класифікація. Розподіл витрат за економічною характеристикою. Програмна класифікація видатків. Формування та планування витрат державного бюджету.

  презентация [17,1 K], добавлен 30.06.2015

 • Характеристика регулювання доходів державного бюджету України, нормативні та законодавчі акти, що їх регулюють. Класифікація, затвердження та виконання доходів. Процедура бюджетного планування в Україні. Динаміка доходів і видатків державного бюджету.

  курсовая работа [38,0 K], добавлен 20.02.2011

 • Видатки, їх класифікація. Захищені статті Державного бюджету України. Динаміка видатків бюджету за функціональною класифікацією. Витрати на соціальний захист населенню та міжбюджетні трансферти. Напрямки фінансування, що здійснюються за рахунок бюджету.

  презентация [295,9 K], добавлен 30.06.2015

 • Економічна сутність та природа державного бюджету, роль в системі управління соціально-економічним розвитком суспільства, призначення видатків. Головні шляхи та перспективи зміцнення економічного розвитку регіонів за рахунок коштів державного бюджету.

  дипломная работа [157,6 K], добавлен 26.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.