Аналіз державного бюджету України на 2011 р.

Закон України "Про державний бюджет України" на 2011 рік. Взаємовідносини державного бюджету України та місцевих бюджетів. Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету в Україні. Фінансування дефіциту за рахунок надходжень від приватизації.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.04.2012
Размер файла 34,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Закон України "Про державний бюджет України" на 2011 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464. 879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581. 192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883. 686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.920. 850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.087. 019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.833. 830,5 тис. гривень.

Затвердити на 2011 рік:

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185. 368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497. 499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687. 869,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.572.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 836. 100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.736. 297,7 тис. гривень.

Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844. 427,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998. 572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.

Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2011 рік належать доходи державного бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2011 році відповідно до Закону України «Про Національний банк України» перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.671.885 тис. гривень.

Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині доходів є:

1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України;

8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України;

9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

12) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;

13) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

14) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

15) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 36 цієї статті);

16) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

17) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

18) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

19) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;

20) кошти від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;

21) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо в сумі не менше 50.000 тис. гривень;

22) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

23) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

24) повернення природного газу або надходження коштів у рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву в сумі не менше 50.000 тис. гривень;

25) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;

26) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

27) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

28) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

29) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

30) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

31) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

32) плата за адміністративні послуги;

Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі, якщо це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України;

33) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

34) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 30 цієї статті);

35) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

36) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;

37) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);

38) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;

39) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Стаття 5. Установити, що у 2011 році повернення природного газу або надходження коштів у рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовується у рахунок погашення зобов'язань Державного агентства резерву України за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість з розрахунків з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її підприємствами.

Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Установити, що у 2011 році надходження коштів від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, зараховуються на окремі спеціальні рахунки Державної казначейської служби України у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», які є доступними міжнародним аудиторам, та зберігаються у валюті, а за необхідності зазначені кошти конвертуються у гривню безпосередньо перед використанням.

Державному агентству екологічних інвестицій України у 2011 році залишки коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, спрямувати виключно на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату.

Стаття 7. Установити, що податки і збори (обов'язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року та не встановлені Податковим кодексом України як загальнодержавні і місцеві податки та збори, включаючи розстрочені і відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувалися станом на 31 грудня 2010 року, і суми, донараховані за актами перевірок, за цими податками і зборами (обов'язковими платежами), сплачуються платниками податку за правилами, встановленими відповідними законодавчими актами України, або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України, та зараховуються до: загального фонду державного бюджету - в частині податків і зборів (обов'язкових платежів), які зараховувалися до державного бюджету; загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів - в частині податків і зборів (обов'язкових платежів), які зараховувалися відповідно до загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 8. Установити на 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу в сумі 375.643. 401,9 тис. гривень.

У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених у додатку №2 до цього Закону, у неповному обсязі дозволити Кабінету Міністрів України збільшувати на відповідний обсяг кошти від зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу.

Стаття 9. Установити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за такими напрямами:

за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії);

за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;

за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 1.000.000 тис. гривень;

для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей;

за зобов'язаннями Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (за запозиченнями, пов'язаними з реалізацією проекту з будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС);

для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжя на суму 500.000 тис. гривень;

за зобов'язаннями Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на будівництво житла для молоді;

для фінансування розвитку житлово-комунального господарства.

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державна служба автомобільних доріг України та Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів звільняються від зобов'язання подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.

Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині фінансування є:

1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

3) залишок коштів у сумі 138. 614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 7 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки».

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 11. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2011 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками №3, №4, №5 та №8 до цього Закону.

Стаття 12. Установити, що забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються або реорганізуються, та урядових органів, що ліквідуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним центральним органам виконавчої влади, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;

10) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

11) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня.

Стаття 14. Установити, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 4, 10 та 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування; субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок 81 відсотка джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);

2) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок 19 відсотків джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);

3) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);

4) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);

5) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);

6) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);

8) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);

9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);

10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної служби морського та річкового транспорту України та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства інфраструктури України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

11) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

12) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);

13) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);

14) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим - двадцять першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);

15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 21 і 36 статті 4 цього Закону, та 80 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);

16) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 16 і 24 статті 4 цього Закону, та 20 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);

17) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4 цього Закону);

18) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);

19) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);

20) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4, пунктом 3 статті 10 та пунктом 10 статті 13 цього Закону);

21) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);

22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);

23) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 цього Закону);

24) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);

25) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 4 цього Закону);

26) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону);

27) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);

28) будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);

29) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);

30) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);

31) заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);

32) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 та пунктом 2 статті 10 цього Закону);

33) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів;

34) видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);

35) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону);

36) комплексну реалізацію державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);

37) здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативними природними явищами (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);

38) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 4 цього Закону);

39) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 4 цього Закону);

40) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);

41) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);

42) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону);

43) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

44) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

45) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

46) збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 та 5 статті 13 цього Закону);

47) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

48) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);

49) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);

50) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону);

51) здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону);

52) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 13 цього Закону).

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Стаття 15. Установити, що у 2011 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:

1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64 - 66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;

2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 20 цього Закону);

3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 16. Затвердити на 2011 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №6 та №7 до цього Закону.

Стаття 17. Затвердити на 2011 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів згідно з додатком №6 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Стаття 19. Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл між місцевими бюджетами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.

Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2011 році є:

1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;

2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»;

3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Установити у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 894 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня - 953 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 гривень, з 1 квітня - 832 гривні, з 1 жовтня - 853 гривні, з 1 грудня - 870 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 гривень, з 1 квітня - 997 гривень, з 1 жовтня - 1022 гривні, з 1 грудня - 1042 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750 гривень, з 1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень.

Стаття 22. Установити на 2011 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня - 5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.

Стаття 23. Установити, що у 2011 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», збільшується у 2011 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 60 гривень, а на дітей віком від 13 до 18 років - на 100 гривень.

Збільшити на 2011 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 24. Установити у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2010 року.

Стаття 25. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державною казначейською службою України.

Стаття 26. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним агентством резерву України за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2011 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком №9 до цього Закону.

Стаття 28. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2011 році кошти у сумі не менше 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.

Стаття 29. Переліки об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг та обсягів бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку забезпечити безоплатну передачу квартир, придбаних Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України, та які знаходяться на її балансі, визначеним у цих актах органам, з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.

Стаття 31. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у межах обсягів, передбачених у затвердженому фінансовому плані цієї компанії.

На обсяги випущених облігацій і придбаних акцій Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, встановлені додатком №2 до цього Закону, та граничний обсяг державного боргу, визначений статтею 8 цього Закону.

Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком №2 до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у додатках №2 та №4 до цього Закону.

Випуск зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 33. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку можуть придбаватися акції банків, надаватися фінансова допомога відповідно до статті 80 Закону України «Про банки і банківську діяльність», проводитися заходи з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава (в тому числі пов'язані з оплатою послуг радників), за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики чи надходження коштів, отриманих від державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені додатком №2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону.

На обсяг випущених державних облігацій України, суму надходжень від державних запозичень та витрат, передбачених цією статтею, Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, видатків державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках №2 та №3 до цього Закону.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Додатки №1 - 9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України:

на основі результатів моніторингу виконання Державного бюджету України за І квартал 2011 року внести пропозиції щодо можливості підвищення соціальних стандартів;

за результатами виконання Державного бюджету України за січень-червень 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, включаючи заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень та на оплату комунальних послуг бюджетними установами відповідно до прийнятих рішень щодо тарифів на комунальні послуги.

Дефіцит державного бюджету в 2010 році становить 45,8 млрд. грн. Про це, звітуючи у Верховній Раді, заявив міністр фінансів України Федір Ярошенко.

«У 2010 році вдалося утримати дефіцит держбюджету в рамках визначеного граничного показника. Дефіцит бюджету склав 45,8 млрд. грн., або 4,2% ВВП при плані у 5%. Також слід зазначити, що з урахуванням поповнення установчого фонду Державної іпотечної установи і випуску ОВДП для погашення податку на додану вартість, дефіцит склав 64,3 млрд. грн. або 5,9% ВВП при запланованому показнику у 11%», - сказав він.

Також, за словами Ярошенка, надходження до держбюджету в 2010 році зросли на 22,6%.

Також міністр зазначив, що незважаючи на те, що держбюджет було прийнято у квітні минулого року, він був виконаний на 100,8%. Ярошенко підкреслив, що в бюджеті 2010 року у повному обсязі було профінансовано захищені статті: на 35% було збільшено фінансування статей соціального захисту, на 24% збільшено фінансування на сфери освіти і охорону здоров'я, на 2,8% - на послуги ЖКГ.

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України в січні 2011 р. становив 942,4 млн. грн., що в 13 разів менше аналогічного періоду 2010 року (12 млрд. 172,4 млн. грн.). Всього сума доходів держбюджету за січень 2011 р. становила 18 млрд. 351,7 млн. грн. порівняно з 25 млрд. 200,3 млн. грн. за аналогічний період 2010 року.

Міністерство фінансів України виступає за скорочення дефіциту державного бюджету в 2012 році до 2,5% ВВП з 3,5% ВВП в 2011 році, повідомив міністр фінансів України Федір Ярошенко.

«У бюджеті на 2011 рік запланований дефіцит 3,5%. На 2012 - будемо вносити пропозицію на 2,5% і в 2013 - на 2%», - сказав він у парламенті, представляючи звіт про виконання держбюджету за 2010 рік.

Глава Мінфіну також повідомив, що дефіцит держбюджету в 2010 році склав 64,3 мільярда гривень (планувалося - 54,095 мільярда гривень) або 5,9% ВВП.

Міністр також зазначив, що у 2010 році було забезпечено уповільнення динаміки зростання держборгу при зниженні ставок за позиками.

«Результати виконання держбюджету України в 2010 році стали відчутними для покращення життя кожного громадянина нашої країни», - резюмував Ярошенко.

2. Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету в Україні

Дефіцит державного бюджету - явище в економіці не нове. Повною мірою бюджетний дефіцит є наслідком дискреційної бюджетно-податкової політики, адже уряд не може точно визначити розмір майбутніх бюджетних надходжень і необхідних витрат. Він лише затверджує загальні положення, що регулюють податкові ставки, форми та обсяги трансфертних виплат, а також визначає пріоритети в структурі державних замовлень і закупівель. Однак навіть при налагодженій процедурі прийняття зазначених рішень реальні обсяги надходжень до бюджету та розміри державних витрат значною мірою залежать від стадії (циклу) розвитку економіки. Інакше кажучи, бюджетний дефіцит зростає в періоди спаду, оскільки державні доходи від податкових надходжень зменшуються, а обсяги трансфертних виплат зростають, і скорочується під час підйому економіки, оскільки податкові надходження збільшуються, а обсяги трансфертних виплат відповідно зменшуються.

Дефіцит державного бюджету свідчить насамперед про його незбалансованість. Отже, поява бюджетного дефіциту зумовлена неправильно обраною та реалізованою концепцією збалансування бюджету.

Та вже коли постала така проблема - дефіцит державного бюджету, необхідно приймати рішення щодо його фінансування. Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету належать до досить гострих та дискусійних. Це пов'язане з тим, що дефіцитне бюджетне фінансування здійснює неоднозначний вплив на розвиток країни. Досягнення позитивних результатів нерідко супроводжується виникненням негативних наслідків, які можуть навіть перевищити програмовані поліпшення. У періоди економічних криз і фінансових потрясінь проблеми зведення бюджету з дефіцитом і забезпечення його фінансування ще більше ускладнюються. За таких умов, з одного боку, необхідним є збільшення державних витрат, а з іншого - допущення зростання державної заборгованості, яка може стати наслідком такої політики, послаблює фінансову систему країни.

Проблема фінансування державного дефіциту особливо гостро постала в Україні. Уже визначення змісту фінансування дефіциту бюджету, прийняте в нашій державі, потребує уточнення. У Бюджетному кодексі України (ст. 2) замість поняття «фінансування дефіциту» використовується термін «фінансування державного бюджету». Наведене визначення не є чітким, воно не містить найважливіших характеристик фінансування дефіциту бюджету. У прийнятому положенні відсутня характеристика змісту операцій, які відображаються терміном «фінансування бюджету». Увага звертається переважно на джерела його покриття. Проте такі операції мають особливості, що відрізняють їх від операцій з формування доходної частини бюджету. По-перше, вони спрямовані на забезпечення фінансування видатків, не перекритих доходами бюджету. Інакше кажучи, фінансування бюджету має на меті розширення обсягів видаткової частини за межі мобілізованих доходів. По-друге, для забезпечення такого фінансування додаткові кошти залучаються до державного фонду з використанням особливих форм, відмінних від формування доходів бюджету.

Ресурси, мобілізовані з використанням механізмів фінансування, направляються на забезпечення видатків, які поділяються на дві групи: погашення державного боргу та проведення додаткових видатків. Першу з цих груп визначено зобов'язаннями держави, які мали місце в минулі періоди, з огляду на що вона є наперед заданою і не підлягає коригуванню. Друга група передбачає направлення ресурсів на проведення додаткових видатків, запланованих на поточний період. Її обсяг і структура залежить від тих завдань, які вирішуються у ході здійснення державної політики у поточному періоді. Важливим є також те, що ці операції мають на меті залучення ресурсів не тільки для забезпечення прямого фінансування видатків, але й для надання кредитів з боку держави.

Зведення бюджету з дефіцитом, яке передбачає проведення операцій з фінансування бюджету, не є свідченням його незбалансованості. Дійсно, бюджет може вважатися незбалансованим, коли заплановані видатки не перекриваються відповідними бюджетними ресурсами. Але при цьому слід звернути увагу, що таку балансування має певні особливості. Воно забезпечується шляхом використання джерел, які з фінансової точки зору значною мірою відрізняються від надходжень у формі податкових і неподаткових доходів, надходжень від операцій з капіталом, відрахувань до цільових фондів та одержання бюджетних трансфертів.

Як правило, дефіцит державного бюджету зводиться до перевищення видатків над доходами. При визначенні збалансованості бюджету необхідно враховувати також такі операції, як надання та повернення кредитів. Перевищення суми надання кредитів вимагає їх додаткового фінансування, з огляду на що такі операції стають основою для збільшення дефіциту бюджету, адже для їх виконання залучаються додаткові ресурси як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Слід звернути увагу на можливі негативні наслідки використання бюджетного дефіциту як важеля бюджетної політики. За певних умов він може перетворитися на фактор стримування розвитку економіки та нагромадження соціальних проблем: зокрема, надмірне збільшення його обсягів обмежує залучення фінансових ресурсів для розвитку приватного сектора економіки і провокує зростання ставок за кредитні ресурси.

Наслідком невиваженої політики щодо зведення бюджету з дефіцитом може стати також нарощування державного боргу в обсягах і структурі, які спричиняють руйнівний вплив на економічний розвиток. Різке збільшення соціальних виплат за рахунок коштів бюджету, який балансується шляхом збільшення дефіциту, нерідко призводить до активізації інфляційних процесів і послаблення стійкості національної валюти. Ще однією проблемою може стати погіршення інвестиційної привабливості вітчизняного бізнесу та зниження його конкурентоспроможності. До негативних факторів слід віднести також посилення ручного управління виконанням бюджету.

В Україні формування бюджету з дефіцитом зумовлюється тим, що в нашій державі є значна потреба у проведенні реформ у багатьох сферах, фінансуванні розвитку інфраструктури, підвищення якості адміністративних та соціальних послуг. Для їх забезпечення необхідно залучити додаткові джерела фінансування шляхом більш активного використання економічного потенціалу країни.

Намагання будь-якою ціною обмежити обсяги бюджетного дефіциту та державного боргу в Україні без урахування їх можливого позитивного впливу на розвиток національної економіки можна розцінити як відмову від активного використання зазначених інструментів при проведенні державної фінансової політики. Такий підхід не націлює на прискорення модернізації вітчизняних підприємств, створення інфраструктури, адекватному розвиткові ринкових відносин у країні, підвищення конкурентоспроможності національного господарського комплексу.


Подобные документы

 • Економічна сутність дефіциту державного бюджету, основні причини його виникнення. Його вплив на економіку. Аналіз дефіциту державного бюджету України. Аналіз особливостей його фінансування в Україні. Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту.

  курсовая работа [338,1 K], добавлен 23.03.2013

 • Поняття та критерії оцінювання стану бюджетного фонду. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація, методи обмеження та шляхи скорочення. Аналіз виконання державного бюджету України, визначення та заходи щодо покриття його дефіциту.

  курсовая работа [437,6 K], добавлен 08.02.2014

 • Поняття, причини і види дефіциту державного боргу. Оцінка динаміки та причин дефіциту державного бюджету та державного боргу в Україні та їх взаємозв’язок. Вкрай негативні наслідки (фінансові, економічні, соціальні) величезного бюджетного дефіциту.

  курсовая работа [173,0 K], добавлен 16.11.2014

 • Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування. Управління державним боргом України в світової економіці. Державні гарантії за кредитами. Залучення іноземного кредиту від країн-членів Паризького клубу кредиторів. Виконання державного бюджету.

  реферат [696,6 K], добавлен 18.02.2012

 • Дефіцит бюджету як важливий інструмент державної фінансово-кредитної політики України. Причини виникнення та шляхи управління. Динаміка відношення дефіциту бюджету до ВВП країни. Головні джерела фінансування бюджету. Заходи щодо мінімізації дефіциту.

  статья [239,2 K], добавлен 13.11.2017

 • Видатки, їх класифікація. Захищені статті Державного бюджету України. Динаміка видатків бюджету за функціональною класифікацією. Витрати на соціальний захист населенню та міжбюджетні трансферти. Напрямки фінансування, що здійснюються за рахунок бюджету.

  презентация [295,9 K], добавлен 30.06.2015

 • Сутність та основні причини виникнення бюджетного дефіциту. Класифікація бюджетного дефіциту. Ефективність економічної політики держави. Джерела фінансування дефіциту Державного бюджету. Витрати бюджету на погашення та обслуговування державного боргу.

  курсовая работа [636,1 K], добавлен 24.11.2014

 • Видатки державного бюджету, їх функції та класифікація, аналіз для сучасної України та оцінка. Бюджетний дефіцит, його причини та вплив на видатки. Управління видатками державного бюджету в умовах державного дефіциту, особливості здійснення секвестру.

  дипломная работа [231,3 K], добавлен 11.04.2012

 • Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 20.11.2010

 • Комплексний аналіз теоретичних засад поняття "бюджетний дефіцит". Дослідження сучасного стану дефіциту державного бюджету України та його соціально-економічних наслідків. Виявлення основних шляхів оптимізації управління бюджетним дефіцитом в Україні.

  статья [66,2 K], добавлен 06.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.