Вплив природно-ресурсного потенціалу на соціально-економічний розвиток Миколаївського регіону

Оцінка природо-ресурсного потенціалу Миколаївської області, аналіз її трудового потенціалу. Міжнародні транспортні коридори, які проходять через територію Миколаївської області. Основні напрямки і перспективи соціально-економічного розвитку області.

Рубрика География и экономическая география
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.10.2012
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

х

99,514

___________________

1 Дані за січень 2011р.

8 Січень 2010р. до січня 2009р.

2 Станом на 01.03.2011.

9 Січень 2011р. до грудня 2010р.

3 Дані на 01.03.2011 до даних на 01.02.2011.

10 Станом на 1 лютого 2011р.

4 Дані на 01.03.2011 до даних на 01.03.2010.

11 Дані на 01.02.2011 до даних на 01.01.2011.

5 Дані на 01.03.2010 до даних на 01.03.2009.

12 Дані на 01.02.2011 до даних на 01.02.2010.

Заданимикороткостроковоїзвітностіякоюохопленівеликісереднітавагомізаобсягамималіпідприємства

13 Лютий до грудня попереднього року.

14 Дані на 01.02.2010 до даних на 01.02.2009.

7 Січень 2011р. до січня 2010р.

Додаток В

Ринок праці. Основні показники ринку праці (річні дані)

Економічно активне населення

у тому числі

Середнятривалістьбезробіття заметодологієюМОПнаселеннявіком роківмісяців

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

безробітне населення (за методологією МОП)

тисосіб

удонаселеннявідповідноївіковоїгрупи

всередньомутисосіб

удонаселеннявідповідноївіковоїгрупи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед-ньому, тис. осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис. осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис. осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис. осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

586,4

61,8

565,6

73,9

501,0

52,8

480,7

62,8

85,4

14,6

84,9

15,0

10

2001

591,4

62,4

558,9

72,9

523,4

55,2

491,2

64,1

68,0

11,5

67,7

12,1

11

2002

587,1

62,1

558,0

72,9

526,5

55,7

497,5

65,0

60,6

10,3

60,5

10,8

10

2003

580,9

61,5

551,2

71,9

506,6

53,7

477,0

62,3

74,3

12,8

74,2

13,2

10

2004

598,5

63,5

564,8

73,7

534,7

56,7

501,2

65,4

63,8

10,7

63,5

11,2

9

2005

595,0

63,2

552,9

72,6

539,8

57,3

497,7

65,3

55,2

9,3

55,2

10,0

6

2006

595,7

63,3

555,7

73,1

542,7

57,7

502,7

66,1

53,0

8,9

53,0

9,5

6

2007

597,6

63,7

555,6

73,4

547,1

58,4

505,1

66,8

50,5

8,5

50,5

9,1

5

2008

598,2

64,3

558,4

74,4

548,5

58,9

508,7

67,8

49,7

8,3

49,7

8,9

5

2009

590,0

64,2

539,8

72,7

535,2

58,2

485,0

65,3

54,8

9,3

54,8

10,2

5

2010

586,1

64,5

537,4

73,2

536,7

59,1

488,0

66,5

49,4

8,4

49,4

9,2

2000

28,1

5,0

3,8

74,8

21,4

28,6

28,8

1,4

20

56,44

47,8

2001

27,0

4,8

3,6

76,0

24,4

32,1

25,3

2,6

10

82,59

70,0

146,3

2002

24,3

4,4

3,3

73,9

24,0

32,5

25,6

3,1

8

99,91

60,6

121,0

2003

26,5

4,8

3,5

77,4

24,2

31,2

27,9

3,3

9

111,52

54,4

111,6

2004

27,6

4,9

3,7

82,7

26,8

32,5

28,8

3,9

7

155,04

65,4

139,0

2005

27,4

5,0

3,7

86,1

28,7

33,3

31,7

4,0

8

188,76

56,9

121,7

2006

26,0

4,7

3,5

83,4

30,8

36,9

25,4

2,3

11

238,97

59,7

126,6

2007

21,0

3,8

2,8

72,8

31,5

43,3

22,0

2,7

8

331,85

72,1

138,9

2008

18,5

3,3

2,5

74,4

31,6

42,6

26,5

1,7

16

549,37

90,8

165,5

2009

20,8

3,9

2,8

67,0

25,6

38,2

18,0

1,0

17

598,67

80,5

109,0

2010

14,9

2,8

2,0

61,0

23,6

38,7

20,4

1,1

18

773,76

83,9

129,2

2000

359,0

18,7

25,1

227,41

79,1

102,7

2001

330,3

26,1

30,0

327,48

105,2

125,2

2002

314,9

25,7

29,9

398,37

109,1

117,2

2003

300,7

27,3

32,7

470,40

128,9

106,9

2004

289,6

29,2

31,8

564,77

146,0

117,3

2005

287,6

29,2

33,7

744,26

164,3

116,2

2006

279,3

29,1

33,0

954,73

189,1

118,4

2007

271,2

30,8

34,0

1202,01

211,6

110,4

2008

267,6

31,3

36,2

1620,81

242,3

105,3

2009

250,8

25,3

30,6

1805,81

242,7

95,8

2010

243,0

27,0

30,1

2122,13

230,2

108,2

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика Луганської області та її місце в господарському комплексі України. Аналіз і оцінка природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу. Темпи, пропорції і структура, розвиток і розміщення основних галузей господарського комплексу.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 21.04.2009

 • Розміщення природних ресурсів, економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу регіону та його районів. Сільське господарство та його спеціалізація. Специфіка функціонування транспорту. Внутрішньоекономічне районування. Перспективи розвитку території.

  контрольная работа [65,1 K], добавлен 24.09.2014

 • Дослідження економіко-географічного положення та природно-ресурсного потенціалу Івано-Франківської області. Аналіз демографічної ситуації та характеристика трудових ресурсів регіону. Місце Івано-Франківської області у господарському комплексі України.

  курсовая работа [63,1 K], добавлен 21.04.2013

 • Загальна характеристика та особливості формування природно-ресурсного потенціалу Луганського регіону, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Характеристика складу населення Луганської області, її трудовий потенціал та можливості працевлаштування.

  контрольная работа [30,1 K], добавлен 08.05.2009

 • Місце і роль Вінницької області в розвитку економіки країни. Характеристика природно-ресурсного потенціалу. Динаміка чисельності, склад і структура населення регіону. Баланс галузевого виробництва. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

  контрольная работа [1,0 M], добавлен 28.03.2012

 • Аналіз і оцінка природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу регіону. Населення та трудові ресурси Криму, науково-технічний потенціал. Розвиток та розміщення основних галузей господарського комплексу, промисловості та сільського господарства.

  курсовая работа [482,8 K], добавлен 25.09.2010

 • Географічне розташування Закарпатської області. Адміністративно-територіальний устрій. Аналіз структури населення. Характеристика природно-ресурсного потенціалу. Промисловість, сільське господарство, фінансові заклади. Торгівельні відносини області.

  реферат [2,3 M], добавлен 30.05.2013

 • Структура та методи оцінки природно-ресурсного потенціалу. Особливості просторового розміщення ресурсного потенціалу країни. Проблеми ресурсоспоживання та ресурсозбереження. Головні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних ресурсів України.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 15.07.2009

 • Характеристика розвитку і розміщення продуктивних сил Тернопільського регіону. Аналіз природно-ресурсного потенціалу, провідних галузей промисловості, агропромислового комплексу. Вивчення особливостей туристично-рекреаційної галузі, освіти та культури.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 09.04.2013

 • Поняття, види та використання рекреаційних ресурсів. Культурно-історичні та соціально-економічні рекреаційні ресурси. Географічні передумови формування природно-рекреаційного потенціалу Рівненського Полісся. Перспективи розвитку рекреації в межах регіону.

  дипломная работа [215,3 K], добавлен 19.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.