Розміщення продуктивних сил Кіровоградської області

Фізико-географічне, економіко-географічне положення Кіровоградської області. Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил. Структура і рівень розвитку господарського комплексу (промисловості, сільського господарства, транспорту та сфери послуг).

Рубрика География и экономическая география
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.03.2013
Размер файла 340,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Транспортна система має розвинену мережу усіх видів транспорту. Більша частина автомобільних шляхів має тверде покриття (86,6%).

З цього випливає, що область має змогу розвиватися в тому ж плані.

Список використаної літератури

1. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації: Навч. посібн. для студ. економ. та геогр. спец. вищих навч. закладів - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 248 ст.

2. Розміщенн продуктивних сил України: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. - К.: ВД „Юридична книга”, 207. - 552 ст.: іл..

3. Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Горська О.В., Фащевський М.І., Антоньєва Л.С., Щедрова І.М., Нікітюк М.П., Клиновий Д.В. - К. ЗАТ „НІЧВАЛА”, 2005. - 520 ст..

4. Заставний Ф.Д. Геграфія України. - Львів: Світ, 2004. - 472 ст..

5. Іщук С.І. Географія промислових комплексів. - К.: ВІПОЛ, 2004. - 135 ст..

6. Розміщення продуктивних сил України : Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. -- К.: КНЕУ, 2008. -- 363с.

7. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. -- 2. вид. -- К. : Либідь, 2008. -- 414с.

8. Продуктивні сили економічних районів України. - К.: НАН України РВПС України, 2006

9. Соціально-економічна географія України. Під ред. О.Г. Шаблія. - Львів, Світ, 2004. - 306 ст..

10. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. - К.: Либідь, 2005

11. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. - К.:Феміна, 2006

12. Економічна географія України / За ред. М.Д. Пістуна. - К.: Вища шк., 2008

13. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. - К.: Вікар, 2009.- 377ст..

14. Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Фащевський М. І. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. -- К., 2005. -- 158с.

15. Дорогунцов С. І., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки : Навч. посібник / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил продуктивних сил; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. -- К.: СТАФЕД-2, 2008. -- 143с.

16. Дорогунцов С. І., Пітюренко Ю. І., Олійник Я. Б., Заяць Т. А. розміщення продуктивних сил продуктивних сил України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2008. -- 363 с.

17. Качан Є. П. розміщення продуктивних сил України: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Є. П. Качан (ред.). -- 2.вид., доп. і перероб. -- К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2005. -- 550с.

18. Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф., Єгоров О. П. розміщення продуктивних сил України: Підручник для студентів. - 3. вид., перероб. і доп. -- К.: Знання, 2004. -- 352 с.

19. Коротун І. М., Коротун Л. К., Коротун С. І. розміщення продуктивних сил України: Навч. посібник. - Рівне, 2005. -- 414 с.

20. Сиротенко А. Й. Економічна і соціальна географія України. -- К.: Освіта, 2006. -- 222с.

21. Стеченко Д. М. розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посібник.-К. : Вікар, 2005. -- 378с.

22. Шаблій О. І., Білецький М. І., Заставецький Б. І. Соціально-економічна географія України : Навч. посіб. / О. І. Шаблій (ред.). -- 2. вид., перероб. та доп. -- Л. : Світ, 2004. -- 679 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Київської області. Структура і рівень розвитку господарського комплексу, характеристика промисловості, сільського господарства, транспорту та сфери послуг. Територіальна структура господарства області.

  курсовая работа [79,0 K], добавлен 03.04.2013

 • Економіко-географічне положення регіону. Структура і рівень розвитку господарського комплексу Черкаської області, його територіальна структура і особливості розміщення. Зовнішньоекономічні зв’язки території та участь у внутрішньо державному поділі праці.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.04.2013

 • Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Волинської області. Сучасна галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу області. Особливість розміщення, територіальна структура та перспективи розвитку провідних галузей господарства.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 06.04.2013

 • Передумови та особливості розвитку та розміщення продуктивних сил Івано-Франківської області. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарства. Аналіз участі області у внутрідержавному територіальному поділі праці та економічних зв'язках.

  курсовая работа [553,1 K], добавлен 07.04.2013

 • Географічна характеристика Львівської області. Аналіз ресурсних факторів розміщення продуктивних сил. Основні родовища корисних копалин, мінерально-сировинні ресурси Львівської області. Аналіз сільського господарства, характеристика транспорту та зв’язку.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 22.12.2010

 • Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Канади: історичні, природні, демографічні, екологічні. Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу Канади.

  курсовая работа [711,9 K], добавлен 03.06.2008

 • Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади. Передумови розвитку продуктивних сил Канади. Галузева структура господарського комплексу. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства.

  курсовая работа [711,9 K], добавлен 06.06.2008

 • Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Румунії. Головні особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства країни. Участь Румунії у територіальному поділі праці та економічних зв’язках.

  курсовая работа [5,9 M], добавлен 28.11.2011

 • Передумови розвитку і розміщення господарського комплексу Волинської області. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарства регіону. Участь Волинської області у внутрішньодержавному територіальному поділі праці і зовнішньоекономічних зв’язках.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 21.11.2014

 • Роль, значення, передумови розвитку та галузева структура господарчого комплексу Житомирської області. Участь області у внутрішньодержавному поділі праці та економічних зв’язках. Проблеми та перспективи розвитку господарського комплексу області.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 17.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.