Соціально-економічна характеристика Грузії

Рівень соціального розвитку Грузії, демографічна характеристика, якість життя населення. Економічний розвиток Грузії, макроекономічні показники, сільське господарство та промислове виробництво. Міжнародна співпраця та конкурентоспроможність країни.

Рубрика География и экономическая география
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2019
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Країнознавство"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗІЇ

Студентки 1 курсу, групи УЛМ-11

Мануші А.В.

Керівник: Скляренко Я.П.

Харків - 2019

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Рівень соціального розвитку Грузії
 • 1.1 Демографічна характеристика
 • 1.2 Рівень і якість життя населення
 • 1.3 Благополуччя населення
 • Розділ 2. Рівень економічного розвитку Грузії
 • 2.1 Основні макроекономічні показники
 • 2.2 Сільське господарство
 • 2.3 Промислове виробництво
 • Розділ 3. Грузія у світовому господарстві
 • 3.1 Міжнародна співпраця
 • 3.2 Конкурентоспроможність
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • Додатки

Вступ

Актуальність теми полягає в оновленні застарілих відомостей.

Об'єктом дослідження є населення та економіка країни.

Предметом дослідження є макроекономічна структура та особливості розвитку.

Метою роботи є оцінка рівня соціального й економічного розвитку країни.

Завдання дослідження:

· збір інформації про країну,

· розрахунок статистичних показників,

· підготовка таблиць і тексту,

· оформлення роботи.

Методикою дослідження є економічний аналіз статистичної, довідкової, літературної інформації.

Практична значущість результатів дослідження полягає у виконанні розрахунків з оцінки рівня соціально-економічного розвитку держави на 2019 рік.

"Робота складається зі вступу, N розділів, висновків; містить N сторінок тексту, N рисунків, N таблиць, N додатків. Список джерел включає N найменувань літератури, N електронних публікацій".

Розділ 1. Рівень соціального розвитку Грузії

Грузія - держава у Східній Європі з населенням 4,9 млн. осіб(124-е місце в світі). Територія держави складає 69700 кв. км.. Незалежність Грузії проголошена 26 травня 1918 року.

Грузія розташована в центральній і західній частині Південного Кавказу, її сусідами з півночі є Російська Федерація, зі сходу Республіка Азербайджан, з півдня Республіка Вірменія, на південному заході Туреччина. На заході територія Грузії омивається водами Чорного моря.

Країна поділяється на 9 областей, 65 районів і 5 міст Республіканського підпорядкування (без Абхазії і Цхінвалі). Форма правління - президентська республіка, тобто уряд призначається президентом. Державна мова - грузинська. Вона належить до картвельської групи іберійсько-кавказьких мов, в яку входять також мегрельська і сванська мови, має власний алфавіт, що використовується з найдавніших часів. Самі грузини називають свою країну Сакартвелло, а назва Грузії походить від імені її покровителя - Святого Георгія.

1.1 Демографічна характеристика

За грузинів вважаються всі особи, що народилися на території Грузії або від громадян Грузії. Серйозних міжрасових і міжрелігійних проблем і конфліктів в країні не відбувається. Проте, грузино-абхазький конфлікт є одним з найгостріших етно-політичних конфліктів на території колишнього СРСР і Кавказу. В умовах розпаду СРСР він привів до бойових дій і згодом до невирішеного замороженого конфлікту до 2008 року. Конфлікт в Абхазії - не тільки грузинська проблема. Як джерело нестабільності в усьому Кавказькому регіоні він зачіпає інтереси багатьох етнічних та політичних груп. Прямо чи опосередковано в протистояння було втягнуто Грузію, Абхазію, Росію, північнокавказькі республіки, Вірменію та Туреччину.

Таблиця 1.1. Основні демографічні показники країни в 2017 р.

Показник

Значення та одиниця виміру

Чисельність населення в 2018 р.

4,926,087 чол.

Чисельність населення в 2030 р.

н.д.

Середньорічний темп зростання в 2010-2018 рр., %

0,01%

Народжуваність

12,1 народжень / 1000 осіб населення

Смертність

10,9 смертей / 1000 осіб

Природний приріст (народжуваність мінус смертність)

1,2 чол. / 1000 осіб

Механічний приріст (сальдо міграції)

-1,1 мігрантів / 1000 жителів

Загальний приріст (природний приріст плюс механічний)

0,1 чол. / 1000 осіб

Сумарний коефіцієнт народжуваності (Total fertility rate)

1.76 дітей, які народилися / жінки

Кількість народжень хлопчиків до народжень дівчаток

1,07 хлопчиків / дівчаток

Середній вік народження першої дитини

24,5 роки

Середній розмір сім'ї

4 чол.

Медіанний вік населення

38.3 роки

Очікувана тривалість життя

73,4 р.

Частка утриманців (на 100 осіб у віці 15-64 року)

2,6 млн.

Дітей (0-14 років)

2,6 млн

Літніх (65 років і старше)

0,6 млн

Рівень урбанізації (частка міського населення)

58,6% від загальної чисельності населення

Частка іммігрантів в населенні

0,34%

Національний склад населення Грузії: грузини (86,8 %), азербайджанці (6,3%), вірмени (4,5 %) і росіяни (1,5 %). Релігійний склад Грузії не є різноманітним: православні - 83,9%, мусульмани - 9,9%, вірмено-грегоріанці - 3,9%, католики - 0,8%, інші - 0,8%, атеїсти - 0,7%. Народжуваність у країні перевищує смертність, а отже природній приріст є додатнім. Річний рівень імміграції становить 2,7%, а еміграції 0,20%. Механічний приріст є від'ємним. Вікова структура Грузії:

- 0-14 років: 18,23% (чоловіки 469163 / жінки 428734);

- 15-24 роки: 11,45% (чоловіки 299362 / жінки 264456);

- 25-54 роки: 40,89% (чоловіки 984275 / жінки 1029902);

- 55-64 роки: 13,17% (чоловіки 289337/ жінки 359444);

- 65 років і старше: 16,27% (чоловіки 314467 / жінки 486947) (за даними на 2018 р.).

Сімейна структура є такою, як і у більшості розвинених країн світу: сім'ї є невеликими (в середньому чотири людини), середній вік народження першої дитини є нормальним, що становить 24,5 років. Міське населення Грузії: 58,6% від загальної кількості населення, темп урбанізації: 0,42% річних темпів змін. Основні міста населення це: Тбілісі (1,077 млн. чол.), Батумі (155 тис. чол.), Кутаїсі (148 тис. чол.).

1.2 Рівень і якість життя населення

Таблиця 1.2 Індекс людського розвитку та його компоненти, 2017 р.

Показник

Значення та одиниця виміру

Індекс людського розвитку (ІЛР)

0,780

Очікувана тривалість життя при народженні, років

73,4

Очікувана тривалість навчання, років

15,0

Середня тривалість навчання, років

12,8

Валовий національний доход (ВНД) на душу населення, дол. США по ПКС

9186

Грузія входить до групи країн з високим рівнем людського розвитку (ІЛР), що є позитивним показником. Тривалість життя досягає високого рівня. Очікувана тривалість навчання є вищою за середню тривалість навчання, але різниця є незначною. ВНД на душу населення має не дуже високі показники.

Таблиця 1.3 ІЛР з урахуванням нерівності (ІЛРН), 2017 р.

Показник

Значення та одиниця виміру

Коефіцієнт нерівності людей, %

12,0

Нерівність в очікуваній тривалості життя, %

8,1

Нерівність в освіті, %

2,2

Нерівність в доходах, %

25,7

Квінтильний коефіцієнт доходу

6,5

Коефіцієнт Пальми

1,5

Коефіцієнт Джіні

36,5

За ІЛР з урахуванням нерівності(ІЛРН), який дорівнює 0,682, Грузія займає 70-е місце. У країні присутня нерівність людей, але показник є відносно низьким. Тривалість життя населення майже однакова з очікуваною тривалістю. В освіті майже кожна людина є рівною. Різниця в доходах менше середнього, що є допустимою нормою. Квінтильний коефіцієнт доходу не високий, що є доказом малої економічної нерівності серед населення. Коефіцієнт Пальми свідчить про низьку різницю у доходах серед багатого та бідного населення. Коефіцієнт Джіні навпаки є доказом великої нерівності доходів людей, що становить майже половину.

Таблиця 1.4 Індекс гендерної нерівності, 2017 р.

Показник

Значення

Індекс гендерної нерівності

0,350

Коефіцієнт материнської смертності (на 100 тис. народжень)

36

Коефіцієнт економічної активності населення, %

67,6

жінки %

57,9

чоловіки %

78,8

За індексом гендерного розвитку Грузія займає 70-е місце у світі. Материнська смертність при народженні у Грузії є низькою. Економічна активність населення вище середнього, що позитивно впливає на економіку країни в цілому. Чоловіки активніше беруть участь в економічній діяльності, ніж жінки.

Таблиця 1.5 Результати в області охорони здоров'я, 2017 р.

Показник

Значення

Смертність дітей до 5 років, (%, на 1000 тис. осіб)

10,7

Коефіцієнт смертності дорослого населення, (%, на 1000 тис. осіб)

302

жінки, (%, на 1000 тис. осіб)

78

чоловіки, (%, на 1000 тис. осіб)

224

Чисельність лікарів (на 10 тис. осіб)

0,487

Витрати на охорону здоров'я (% ВВП)

7,9

Смертність дітей є невеликою, а серед дорослого населення смертність є великою, що в подальшому може негативно впливати на кількість населення. Смертність серед чоловіків є більшою ніж серед жінок. Населення забезпечене лікарями в достатній кількості. Витрати на охорону здоров'я не є великими.

Таблиця 1.6 Досягнення в області освіти, 2017 р.

Показник

Значення

Коефіцієнт обхвату офіційних віків освітою, ‰

95,5

дошкільною, ‰

н.д.

початковою, ‰

103

середньою, ‰

104

вищою, ‰

52

Кількість учнів на 1 вчителя в початковій школі

н.д.

Державні витрати на освіту (% ВВП)

3,8

Населення Грузії знаходиться на високому рівні освіти. Найнижче місце займає дошкільна освіта, але вона є необов'язковою. Початковою та середньою освітою охоплені усі офіційні віки. Вищою освітою забезпечені майже усі люди офіційного віку. Державні витрати є відносно не великими.

Таблиця 1.7 Праця та зайнятість, 2017 р

Показник

Значення

Частка економічно активного населення (% осіб 15 років і старше)

59,8

Працівники з вищою освітою, %

67,6

Безробіття загальне (% робочої сили)

11,6

Молодь, що не вчиться і не працює (% осіб 15-24 року)

н.д.

Вироблення на 1 працівника (дол. США 2005 р. по ПКС)

н.д.

Кількість відпрацьованих годин за тиждень (на 1 зайнятого по найму)

40

Витрати на наукові дослідження (% ВВП)

0,4

Економічно активне населення складає більше половини від усієї кількості, що є позитивним показником для країни. Більша частка працівників має вищу освіту. Безробіття знаходиться на низькому рівні і це добре впливає на економіку Грузії. Кількість відпрацьованих годин є нормою (8 годин на день). Витрати на наукові дослідження є зовсім малими і це гальмує розвиток науки у країні.

1.3 Благополуччя населення

Під соціальним благополуччям слід розуміти показник, який об'єднує всі структури соціальної сфери і відображає процеси функціонування і рівень якості життя соціуму.

Таблиця 1.8 Безпека людей, 2017 р.

Показник

Значення

Кількість вбивств (на 100 тис. осіб)

1,0

Кількість самогубств серед жінок (на 100 тис. осіб)

1,5

Кількість самогубств серед чоловіків (на 100 тис. осіб)

9,7

Насильство відносно жінок (% які зазнали насилля)

1.6

Кількість вбивств сягає мінімального рівня і тим самим характеризує високий рівень безпеки людей у країні. Різниця у вчиненні самогубств серед жінок і чоловіків є великою, чоловіки значно частіше позбавляють себе життя.

Розділ 2. Рівень економічного розвитку Грузії

Грузія - країна з середнім рівнем доходу. За розміром економіки (ВВП) -15,16 млрд. дол. США. Рівень економічного розвитку (ВВП на душу населення) - 4 078,25 дол. США на жителя.

Майже все промислове виробництво Грузії сконцентроване у рівнинних районах країни. Більше ніж половина підприємств розташовані в містах Тбілісі, Руставі (на південний схід від Тбілісі) і Кутаїсі (у Західній Грузії). Найвищий рівень економічного розвитку в східно-центральному регіоні (Тбілісі-Руставі), за ним ідуть західно-центральний регіон (Кутаїсі - Зестафоні), Абхазія, Південна Осетія і південні райони. Незважаючи на тенденції до рівномірнішого розташування господарських об'єктів шляхом розширення видобутку вугілля і тальку, виробництва електроенергії в Абхазії, заготівлі лісу в Південній Осетії та розвитку агропромислових комплексів по всій республіці, територіальні відмінності зберігаються і відповідно загострюються етно-регіональні протиріччя. Темпи росту промисловості в Абхазії і Південній Осетії набагато нижчі, ніж у Грузії в цілому. Найбільше зайняті у сільському господарстві абхази, їх частка найвища порівняно з будь-якою іншою етнічною групою колишнього СРСР. Понад 70% всіх зайнятих у промисловості сконцентровані в Центральній Грузії. грузія населення макроекономічний конкурентоспроможність

2.1 Основні макроекономічні показники

Таблиця 2.1 Основні макроекономічні показники країни в 2017 р.

Показник

Всього

%

на 1 жителя

Чисельність населення

4,9 млн. чол.

100,0

Ч

ВВП в порівняльних цінах (за паритетом купівельної спроможності)

39,85 млрд. дол. США

100,0

8089 дол. США

Середній темп зростання ВВП в 2015-2017 рр.

Ч

3,56

1 %

ВВП в поточних цінах (за офіційним обмінним курсом)

15,16 млрд. дол. США

100,0

3077 дол. США

Валове національне накопичення

91,65 млн. дол. США від ВВП

23

18605 дол. США

Використання ВВП:

39,85 млн. дол. США

100,0

8089 дол. США

споживання населення

25,02 млн. дол. США

62,8

5080 дол. США

державне споживання

6,81млн. дол. США

17,1

1383 дол. США

сільське і лісове господарство

1,2 млрд. дол. США

8,2

252 дол. США

промисловість і будівництво

3,6 млрд. дол. США

23,7

729 дол. США

сфера послуг

10,3 млрд. дол. США

67,9

2089. дол. США

Темп зростання промисловості

296 млн. дол. США

6,7

16 тис. дол. США

Зайнятість в економіці

1,998млн. чол.

100,0

Ч

сільське і лісове господарство

1 млн. чол.

8,2

Ч

промисловість і будівництво

2 млн. чол.

23,7

Ч

менеджмент і ІТР

3 млн. чол.

27,5

Ч

торгівля і офісні послуги

4 млн. чол.

40,3

Ч

інші послуги

253 тис. чол.

2,3

Ч

Рівень безробіття

581 тис. чол.

11,8

Ч

На споживання населення в Грузії використовується 62,8% ВВП, на державне споживання - 17,1 %, на інвестиції в народне господарство - 29,5% [2]. Рівень безробіття дорівнює 11,8%, що на декілька раз вищий за так званий "природний" рівень безробіття, визначений в 8-10%. Це сприяє скороченню податкових надходжень, зменшенню ВВП країни та скорочення виробництва. За останній час зовнішньо-торгівельний оборот країни виріс у декілька разів. Грузія експортує досить широкий асортимент товарів - країна поставляє мідні руди і концентрати, натуральні виноградні вина, феросплави, мінеральні води, лікарські засоби, легкові автомобілі, оброблене або напівобробленому вигляді золото, лісові та інші горіхи та інше

Таблиця 2.2 Основні фінансові показники країни в 2017 році

Показник

Всього

%

на 1 жителя

Доходи держбюджету

4,352 млрд. дол. США

100,0

883 тис. дол. США

Витрати держбюджету

4,952 млрд. дол. США

100,0

1005 тис. дол. США

Податки й інші доходи

11 млрд. дол. США

28,7

2,321 млн. дол. США

Бюджетний надлишок (+) або дефіцит (-)

-7 млрд. дол. США

-3,8

277 тис. дол. США

Державний борг

65 млрд. дол. США

23,6

276 тис. дол. США

Темп інфляції

Ч

6

Ч

Середня облікова ставка Центробанку

Ч

7

Ч

Кредитна ставка приватних банків

Ч

11,49

Ч

Обсяг готівки в обороті

Ч

Ч

467 млн. дол. США

Обсяг квазігрошей у країні

2,301 млрд. дол. США

Ч

467 млн дол. США

Обсяг споживчого кредиту

8,961 млрд. дол. США

Ч

1819 млн. дол. США

Вартість акцій, що вільно продаються

1,155 млрд. дол. США

Ч

234 млн. дол. США

Залишок на поточному рахунку

1,348млрд. дол. США

Ч

273 млн. дол. США

Запаси іноземної валюти і золота

3,039 млрд. дол. США

Ч

616 млн. дол. США

Зовнішня заборгованість

16,99дол. США

Ч

3448 млн. дол. США

Прямі іноземні інвестиції(ПІІ) в країну

17,47 млрд. дол. США

Ч

3546 млн. дол. США

Прямі іноземні інвестиції з країни

2,477 млрд. дол. США

Ч

502 млн.дол. США

Експорт товарів

3,566 млрд. дол. США

Ч

723 млн. дол. США

Імпорт товарів

7,415 млрд. дол. США

Ч

1505 млн. дол. США

Обмінний курс за 1 долар США

2,535

Перевищення відтоку капіталу з країни над його надходженням також пояснюється низькими кредитними ставками. Природно, що надмірний банківський капітал вигідно вкласти під вищий відсоток, наприклад, до Китаю, Мексики або Малайзії (під 4,4% річних), Австралії (під 5,1%), В'єтнаму (під 6,8%), Південної Африки (під 10,6%), Казахстану (під 12,4%), Туреччини (під 15,2%) тощо.

2.2 Сільське господарство

Первинний сектор народного господарства (економіки) включає галузі, що займаються експлуатацією земельних і водних ресурсів, - землеробство, тваринництво, лісове і рибне господарства (виробництва). Скорочено його називають просто "сільське господарство".

Клімат і грунт Грузії зробили сільське господарство одним з найпродуктивніших секторів економіки. Основними галузями сільського господарства Грузії є: вирощування цитрусових, винограду, фундуку, чаю, овочів, кукурудзи та незначної кількості пшениці; виноробство та виробництво коньячного спирту, виробництво борошна, м'ясо-молочне виробництво, незначна переробка цукрової тростини.

Таблиця 2.3 Забезпеченість земельними ресурсами

Показник

Всього

%

га/особу

Населення

4,9 млн. чол.

100

-

Вся територія

69 700 кв. км.

100

0,014 кв. км.

в т. ч. суша

69 700 кв. км.

100

0,014 кв. км.

вода

0 кв. км.

0

0 кв. км.

Використання земель

24 743 кв. км.

35,5

0,005 кв. км.

Сільськогосподарські землі

24 743 кв. км.

35,5

0,005 кв. км.

в т. ч. орні землі

40 426 кв. км.

5,8

0,0008 кв. км.

Багаторічні насадження

12 546 кв. км.

1,8

0,00025 кв. км.

Постійні пасовища

19 446 кв. км.

27,9

0,00394 кв. км.

Ліси

27 461 кв. км.

39,4

0,00557 кв. км.

Зрошувальні землі

4 330 кв. км.

6,2

0,00087 кв. км.

Інші землі

17 494 кв. км.

25,1

0,0035 кв. км.

Порівняно з іншими країнами світу територія Грузія є не великою. Оброблювані землі займають менше ніж 20% території Грузії. На сільське господарство припадає лише 16 %, що є характерним для країни, яка прагне розвитку. На населення припадає зовсім незначна частина орної землі, що може погано впливати на їх благоустрій.

Таблиця 2.4 Основні показники сільського господарства країни в 1995-2016 рр.

Показники

1995

2005

2016

2016 дол./особу

Населення всього (млн.)

5,0

4,5

3,9

Ч

Населення сільське (млн.)

2,3

2,1

2,0

Ч

Збиральна с/г площа (млн. га.)

0,6

0,7

0,3

0,07 га/особу

Зайнятість у сільському господарстві (%)

56,5

54,3

41,2

Ч

Додана вартість на с/г працівника (дол. США)

н.д.

960

1 356

Ч

Калорійність харчування (у % до норми)

н.д.

145,8

142,4

Ч

ВВП на душу населення (дол, США. ПКС)

н.д.

4 902

9 277

Ч

Обсяг виробництва продовольства (млн. дол. США)

1 022

1 054

626

160,5 дол. США

Сільське господарство, додана вартість(% ВВП)

42

15

8

276 дол. США

Експорт продовольства (млн. дол. США)

22

133

328

84 дол. США

Імпорт продовольства (млн. дол. США)

327

429

746

191 дол. США

Індекси виробництва (2004- 2006=100)

Ч

Ч

Ч

Ч

Вироблене продовольство

117

120

71

Ч

Зібраний урожай

152

132

78

Ч

Зернові культури

91

124

80

Ч

Рослинні масла

1

115

9

Ч

Коренеплоди та бульби

121

128

92

Ч

Фрукти та овочі

179

135

73

Ч

Цукор

-

-

-

Ч

Поголів'я худоби

90

109

69

Ч

Молоко

67

107

73

Ч

М'ясо

116

110

56

Ч

Риба

30

82

250

Ч

Торговий баланс (млн. дол. США)

Ч

Ч

Ч

Ч

Зернові культури

-209

-180

-170

-43,5 дол. США

Фрукти та овочі

-20

65

115

29 дол. США

М'ясо

-15

-28

-92

-23,5 дол. США

Молочні продукти

5

-20

-49

-12,5 дол. США

Риба

-1

-10

-9

-2 дол. США

Площа лісів (%)

40

40

41

10,5

Важливою галуззю спеціалізації є субтропічне господарство, на базі якого розвиваються чайна та ефіроолійна промисловість, вирощування та переробка цитрусових та інших субтропічних культур. Головні зернові культури - озима пшениця і кукурудза. Пшеницю вирощують у Східній, кукурудзу - у Західній Грузії. Гірські території спеціалізуються на тваринництві. Головні галузі тваринництва - скотарство, вівчарство (гірські і східні райони), свинарство (західні райони Грузії). Розвинуте птахівництво. Розвиток тваринництва ускладнюється такими чинниками як висока щільність тварин на землі, низький рівень механізації і практики відгінного вівчарства.

2.3 Промислове виробництво

В даний час більшість промислових підприємств Грузії або простоюють, або завантажені частково. Основне зростання промисловості в останні роки забезпечується за рахунок харчової промисловості, видобутку металевих руд (в основному, марганцевих), а також виробництва металевих і неметалевих виробів. Сумарна частка цих галузей у структурі промислового виробництва (без енергетики) в 2017 році становила 76%.

Таблиця 2.6 Обробна промисловість країни в 2017 році (за доданою вартістю)

Показник

Значення

Стадія індустріалізації

Країни, що розвиваються

ВВП країни

16,5 млрд. дол. США

Обробна промисловість- всього

1,642 млн. дол. США

Головні галузі обробної промисловості, %

1. Продукти харчування та напої (42%)

2. Основні метали (15%)

3. Хімічні речовини та хімічні продукти (11%)

Частка промислової продукції

69%

Місце в світі по продуктивності праці в обробній промисловості

97 (з 150 країн)

У вартісній структурі обробної промисловості у 2018 р. 68% виробництва дали три галузі - харчова 42%, хімічна 11%, і металургійна 15% (таб. 2.6).

Таблиця 2.7 Структура обробної промисловості країни

% в обробній промисловості

Додана вартість, млн. дол. США

Додана вартість в % до випуску

% в обробній пром-сті

2005 р.

2016 р.

2005 р.

2016 р.

2005 р.

2016 р.

15 - Виробництво харчових продуктів і напоїв

84

382

19,14

26,73

40,44

41,55

16 - Виробництво тютюнових виробів

2

6

9,39

32,60

0,94

0,67

17 - Виробництво текстильних виробів

0

2

19,76

23,19

0,09

0,17

18 - Виробництво одягу, вироблення хутра

3

18

36,18

43,13

1,28

1,97

19 - Виробництво шкіряних виробів

0

5

18,61

50,34

0,18

0,59

20 - Деревообробка (крім меблів)

4

18

26,96

48,86

1,93

2,01

21 - Виробництво паперу і виробів з паперу

1

13

20,66

43,71

0,44

1,44

22 - Поліграфічна промисловість і видавнича справа

10

32

35,57

42,77

4,90

3,52

23 - Виробництво коксу, нафтопродуктів і ядерного палива

0

н.д.

9,40

н.д.

0,03

н.д.

24 - Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

27

101

38,03

40,89

12,80

10,94

25 - Виробництво гумових і пластмасових виробів

4

30

31,71

27,25

1,79

3,24

26 - Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

19

100

25,75

25,88

8,93

10,91

27 - Металургійна промисловість

14

141

16,38

37,83

6,77

15,31

28 - Металообробна промисловість

3

48

34,47

54,04

1,37

5,23

29 - Виробництво машин і устаткування

6

н.д.

70,36

н.д.

3,03

н.д.

30 - Виробництво канцелярських, бухгалтерських і обчислювальних машин

2

4

27,33

52,87

0,81

0,44

31 - Виробництво електричних машин і апаратури

0

0

54,46

71,22

0,01

0,01

32 - Виробництво устаткування і апаратури для радіо, телебачення і зв'язку

1

1

46,35

39,22

0,54

0,12

33 - Виробництво медичних, точних і оптичних приладів і інструментів

0

н.д.

21,79

н.д.

0,04

н.д.

34 - Виробництво меблів та інших побутових виробів

3

н.д.

27,24

н.д.

1,36

н.д.

35 - Виробництво іншого транспортного устаткування

2

17

30,93

24,97

0,75

1,86

36 - Виробництво меблів та інших побутових виробів

0

0

28,22

9,42

0,01

0,00

D - Оброблювальна промисловість

209

920

24,37

31,33

100,00

100,00

Обробна промисловість Грузії за останні 10 років значно підвищила обсяги виробництва. Проте, начне скорочення обсягів виробництва спостерігається у промисловості тютюнових виробів, поліграфічній, канцелярській та виробництві інших неметалевих мінеральних продуктів (таб. 2.7). Мабуть, продовжується перенесення цих виробництв до менш розвинених країн.

Таблиця 2.8 Зайнятість і заробітна плата в обробній промисловості країни

Галузі обробної промисловості(ISIC - 3)

Кількість зайнятих, осіб

Зайнятість % від всієї обробної пром-сті

Середня зарплата працівник, дол.

Частка зарплати в доданій вартості

2005

2016

2005

2016

2005

2016

2005

2016

15 - Виробництво харчових продуктів і напоїв

23411

33880

37,95

38,70

1061

3603

29,42

31,94

16 - Виробництво тютюнових виробів

424

477

0,69

0,54

3313

6174

71,26

48,06

17 - Виробництво текстильних виробів

241

н.д.

0,39

н.д.

727

н.д.

91,05

н.д.

18 - Виробництво одягу, вироблення хутра

1971

6609

3,19

7,55

1103

1813

81,33

65,99

19 - Виробництво шкіряних виробів

486

495

0,79

0,57

477

2188

60,44

20,11

20 - Деревообробка (крім меблів)

3544

1468

5,74

1,68

453

2914

39,76

23,14

21 - Виробництво паперу і виробів з паперу

386

1141

0,63

1,30

800

3670

33,77

31,65

22 - Поліграфічна промисловість і видавнича справа

3857

5015

6,25

5,73

779

3131

29,34

48,47

23 - Виробництво коксу, нафтопродуктів і ядерного палива

44

н.д.

0,07

н.д.

414

н.д.

29,49

н.д.

24 - Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

7546

6590

12,23

7,53

1070

2565

30,22

16,79

25 - Виробництво гумових і пластмасових виробів

1237

3619

2,01

4,13

1386

2903

45,93

35,28

26 - Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

4976

9373

8,07

10,71

1329

3556

35,75

34,37

27 - Металургійна промисловість

3214

11016

5,21

12,58

1572

4393

35,75

34,37

28 - Металообробна промисловість

1255

3434

2,03

3,92

1150

3965

50,30

28,29

29 - Виробництво машин і устаткування

1086

н.д.

1,76

н.д.

2394

н.д.

41,13

н.д.

30 - Виробництво канцелярських, бухгалтерських і обчислювальних машин

н.д.

52

н.д.

0,06

н.д.

9883

н.д.

н.д.

31 - Виробництво електричних машин і апаратури

855

570

1,39

0,65

915

3496

46,34

49,37

32 - Виробництво устаткування і апаратури для радіо, телебачення і зв'язку

91

139

0,15

0,16

386

882

133,82

99,00

33 - Виробництво медичних, точних і оптичних приладів і інструментів

445

180

0,72

0,21

885

3357

34,81

53,33

34 - Виробництво меблів та інших побутових виробів

64

н.д.

0,10

н.д.

683

н.д.

54,81

н.д.

35 - Виробництво іншого транспортного устаткування

2583

н.д.

4,19

н.д.

1428

н.д.

130,16

н.д.

36 - Виробництво меблів та інших побутових виробів

1124

3,415

1,82

3,90

550

2808

39,63

56,0,7

D - Оброблювальна промисловість

61692

87544

100,00

100,00

1171

3970

34,61

37,79

Середня заробітна плата в обробній промисловості Грузії у 2016 р. становила 12742 дол. США за рік, або 1061 дол. на місяць. Найнижча зарплата 882 дол. на рік спостерігається в галузі виробництва устаткування і апаратури для радіо, телебачення і зв'язку. Найбільш висока зарплата виплачується у виробництвы канцелярських, бухгалтерських і обчислювальних машин (9883дол.).

Розділ 3. Грузія у світовому господарстві

3.1 Міжнародна співпраця

Грузія є член низки міжнародних організацій, у тому числі ООН (з 1992 р.), Чорноморського економічного співробітництва, Північноатлантичної ради з співробітництва, Міжнародного валютного фонду, Ради Європи, від 1999 р. Грузія є членом ВТО. Упродовж 1990-х рр. Грузія підписала договори про дружбу і співробітництво з Азербайджаном, Вірменією, Іраном, Туреччиною та Україною, особливі відносини встановлено з Німеччиною та США.

Таблиця 3.1 Міжнародна інтеграція країни

Показник

Значення

Експорт та імпорт (% ВВП)

112,6

Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив (% ВВП)

11,6

Потоки приватного капіталу (% ВВП)

-10,0

Чистий обсяг отриманої ОПР (% ВВП)

3,4

Грошові перекази, приплив (% ВВП)

11,83

Чистий коефіцієнт міграції (на 1 тис. осіб)

-14,9

Частка іммігрантів в населенні (%)

Міжнародний в'їзний туризм - тис. інтуристів

6361

Міжнародний в'їзний туризм - інтуристів на 1 тис. жителів

н.д.

Інтернет-користувачі (% населення)

58,0

Абоненти мобільного зв'язку (на 100 осіб)

140,9

Обсяг зовнішньоторговельного обороту (експорт + імпорт) Грузії дорівнює - 12,5 млрд. дол. США.

Таблиця 3.2 Зовнішня торгівля і фінансові потоки країни в 2017 р.

Експорт

Імпорт

млрд дол.

дол./особу

%

млрд дол.

дол./особу

%

Торгівля товарами і послугами

2205

0,563

Ч

7300

1,866

Ч

З них:

Торгівля товарами:

Ч

2205

Ч

0,563

Ч

100,0

Ч

7300

Ч

1,866

Ч

100,0

продовольство

617

0,15

28

н.д.

н.д.

н.д.

промислові товари

1014

0,259

46

н.д.

н.д.

н.д.

інші

88

0,022

4

н.д.

н.д.

н.д.

високотехнологічні товари

396

0,101

18

н.д.

н.д.

н.д.

Торгівля послугами:

4044

1033

100,0

1961

501

100,0

транспорт

0,962

0,245

23,8

н.д.

н.д.

н.д.

туризм

2749

0,702

68,0

н.д.

н.д.

н.д.

інші послуги

0,31

0,079

7,8

н.д.

н.д.

н.д.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ)

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

У 2017 р.

н.д.

н.д.

Ч

н.д.

н.д.

Ч

сума за всі роки

н.д.

н.д.

Ч

н.д.

н.д.

Ч

Зовнішньополітичне значення Грузії в значній мірі зводиться до її вигідного положенню країни-транзитера. Саме через Грузію йде транзит азербайджанських вуглеводнів в Туреччину і в ЄС. Вірменія через конфлікт з Азербайджаном також змушена вести свою зовнішню торгівлю з Росією і Європою через Грузію. Нарешті, через Грузію проходить транзит товарів з ЄС до Китаю в обхід Росії. На зовнішню політику Грузії сильно впливає її напружені відносини з Росією, пов'язані з проблемою визнання Москвою незалежності Абхазії і Південної Осетії. В силу цього Грузія підтримує теплі стосунки з Україною, а також з Азербайджаном, які виступають за збереження кордонів. Разом з ними Грузія входить в регіональний блок ГУАМ. Також грузинська влада розривають дипломатичні відносини з усіма країнами, які визнають незалежність Абхазії і Південної Осетії. Грузія входить в ООН і Рада Європи. Це єдина держава, яке вийшло з СНД.

3.2 Конкурентоспроможність

Індексом глобальної конкурентоспроможності (ІГК) є середнє значення з 112 компонентів (індикаторів), згрупованих у 12 складових і 3 підіндекси. Для всіх країн світу ІГК розраховуються фахівцями Всесвітнього економічного форуму за 7- бальною шкалою.

Рис. 1.1 Показники Грузії в порівнянні з економіками країн Європи та Азії.

Таблиця 3.3 Параметри конкурентоспроможності країни в 2016-2017 р.

ІГК

Бал

Місце

4,3

59

Підіндекс А: Основні вимоги

4,9

46

1: Державні та суспільні інститути

4,4

43

2: Інфраструктура

4,1

65

3: Макроекономічне середовище

5,2

40

4: Охорона здоров'я і початкова освіта

5,9

64

Підіндекс B: Каталізатори ефективності

4,1

69

5: Вища освіта і професійна підготовка

4,1

89

6: Ефективність ринку товарів

4,6

46

7: Ефективність ринку праці

4,5

43

8: Рівень розвитку фінансового ринку

4,2

58

9: Технологічна готовність

4,2

65

10: Розмір ринку

3,0

101

Підіндекс C: Чинники інновації та розвитку

3,2

113

11: Рівень розвитку бізнесу

3,6

102

12: Нововведення (інновації)

2,8

116

Найважливішим завданням підвищення міжнародної конкурентоспроможності Грузії, є створення привабливого інвестиційного середовища. У зв'язку з цим особливого значення набувають прямі іноземні інвестиції, які за допомогою співробітників зарубіжних фірм, мають великий потенціал щодо розвитку вітчизняного виробництва і здатністю підприємництва; обміном технологій і досвідом управління. Грузія повинна конкурувати з іншими країнами щодо залучення іноземних інвестицій, величина яких різко скоротилася, внаслідок глобальної світової фінансової кризи.

Таблиця 3.4 Найбільш проблемні чинники ведення бізнесу в країні в 2016-2017 р.

Чинники

% відповідей

Податкові ставки

4,6

Податкове регулювання

3,9

Неефективна державна бюрократія

9,8

Обмеження в трудовому законодавстві

1,6

Невідповідна кваліфікація робочої сили

15,5

Низька робоча етика робочої сили в країні

8,0

Недостатні умови для нововведень

8,2

Інфляція

10,1

Невідповідний стан інфраструктури

9,0

Політична нестійкість

8,2

Доступність фінансування

13,2

Злочинність і крадіжки

0,3

Валютне регулювання

2,8

Слабка охорона здоров'я

0,0

Корупція

0,8

Нестабільність уряду

3,9

З факторів, які негативно впливають на розвиток бізнесу можна виділити наступні: бюрократія, складнощі судової системи, некваліфікована робоча сила, низький рівень знань ведення бізнесу на міжнародному рівні, складнощі кредитування, високий рівень витрат і конкуренція, складнощі з приватизацією сільськогосподарських земель.

Висновки

З нашого дослідження можна зробити таки основні висновки:

1. Демографічне становище в Грузії є надзвичайно гострим. Населення Грузії щороку зменшується, в основному за рахунок етнічних грузин: якщо за офіційними даними населення Грузії в 1989 році становило більше 5,4 мільйона чоловік, у 2007 році населення країни становить близько 4,3 мільйона чоловік

2. За рівнем та якістю життя населення Грузія займає 52-е місце в групі країн з високим рівнем людського розвитку (ІЛР). А за індексом гендерного розвитку і витратами на охорону здоров'я США знаходяться на 70-му місці у світі.

3. У сільському господарстві зайнято 52% працездатного населення, а також використовується 43% всіх земельних площ (6,99 млн. га). Зростає частка невикористовуваних сільськогосподарських земель. Про це свідчать статистичні дані, звіти і результати роботи місій, які вказують на те, що значна частина орних земель не засівається або не використовується (130 000 га, в основному в східній частині Грузії). В результаті виробництво пшениці та кукурудзи в останнє десятиліття різко впало. Провідну роль в цьому секторі, який забезпечує 8,8% ВВП, грають малі приватні землевласники: 95% основного виробництва.

4. Промисловість Грузії формує 25,9 % ВВП країни (2009 р.). У структурі промислового виробництва найбільшу питому вагу займають переробна промисловість - 60-70 %, на частку виробництва і розподілу електроенергії, газо- і водопостачання доводилося 20-25 %, на видобувну промисловість - 5-7 %.

5. Грузія активно залучена до міжнародної співпраці. Зовнішньополітичні пріоритети сучасної Грузії визначаються завданням інтеграції країни в європейські та євроатлантичні структури, в тому числі в НАТО, в більш віддаленій перспективі - до Європейського союзу

6. Грузія за конкурентоспроможністю займає 67-е місце у світі. У Грузії, як і в більшості, інших пострадянських країнах, є великі резерви і великий потенціал для розвитку інноваційної діяльності в сфері фундаментальних наук. Але тут має місце проблеми переривання інноваційного циклу від фундаментальних дослідженні до комерційних технології, низького рівня прикладних досліджень і розробок, а також недостатність розвитку інноваційної інфраструктури в сфері комерціалізації передових технологій.

Список використаних джерел

1. 2015 International Trade Statistics Yearbook [Electronic Resource]. - Way of access: https://comtrade.un.org/pb/.

2. Central Intelligence Agency: The World Factbook 2016 / Книга фактів ЦРУ [Electronic Resource]. - Way of access: https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/.

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): Food Security Statistics, by country [Electronic Resource]. - Way of access: http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/food-security-statistics-bycountry/en/.

4. Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO Statistical Yearbook [Electronic Resource]. - Way of access:

5. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UNCTAD): Country Profiles [Electronic Resource]. -Way of access : http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx.

6. United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report 2015 / Доповідь про людський розвиток 2015 (російською мовою) / - ПРООН, 2015. - 288 с. [Electronic Resource]. - Way of access: http://hdr. undp.org/en/reports/global/download - hdr_2015_report_ru.pdf.

7. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) / Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) [Electronic Resource]. - Way of access:http://www.unido.org/resources/statistics/statisticalcountrybriefs.html?L=0.

8. World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2016-2017 [Electronic Resource]. - Way of access: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm.

Додаток 1. Профіль Грузії з FAO Statistical Yearbook

Додаток 2. Профіль Грузії з UNCTADstat

Додаток 4. Профіль Грузії з WEF

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Чисельність населення та його динаміка. Динаміка зміни чисельності населення Грузії в 2015 році. Природний та механічний рух населення. Вікова структура населення. Історія заселення Грузії. Зайнятість та трудові ресурси. Національний і етнічний склад.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 30.11.2015

 • Фактори і динаміка економічного росту. Сільськогосподарське виробництво, промисловість, будівництво та сфера послуг. Особливість розвитку зовнішньої торгівлі. Іноземні інвестиції та державний борг Індонезії. Конкурентоспроможність і міжнародна співпраця.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.08.2016

 • Основні економічні показники країни, фактори та динаміка економічного росту. Дослідження таких сфер економіки Сербії, як сільське господарство, промисловість та сфера послуг. Аналіз структури зовнішньої торгівлі країни, її основні іноземні інвестори.

  курсовая работа [752,0 K], добавлен 23.07.2016

 • Проголошення незалежності країн Закавказзя. Історичний шлях Азербайджану до здобуття державності. Порівняльний аналіз приросту населення Азербайджану, Грузії, Вірменії. Історико-географічні регіони світу. Етапи формування політичної карти. Глобалізація.

  реферат [32,7 K], добавлен 13.01.2011

 • Територія та географічне положення країн, природні умови, історичний розвиток, культура, мистецтво, склад і кількість населення. Особливості економічної структури і розвитку Великобританії та Німеччини, промисловість, сільське господарство, транспорт.

  реферат [30,2 K], добавлен 22.12.2010

 • Політичні партії країни, адміністративно-територіальний поділ та суспільно-політичний устрій, географічне розташування. Економічна характеристика Франції як високорозвиненої постіндустріальної країни, її промисловість, енергетика, сільське господарство.

  реферат [36,4 K], добавлен 11.10.2010

 • Особливості економічного і рекреаційного розвитку Закавказзя - геополітичного регіону, який з глибокої старовини представляв сполучну ланку між країнами Сходу і Заходу і знаходився на перехресті торгових шляхів. Розвиток Азербайджану, Вірменії, Грузії.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 13.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.