Військова справа скіфів. Війна скіфів з Дарієм

Загальна характеристика скіфської культури та військової справи. Похід Дарія на скіфів. Основні риси скіфського мистецтва в Північному Причорномор'ї. Озброєння армії Дарія та армії скіфів. Господарство пізніх скіфів та торгівля з античними полісами.

Рубрика История и исторические личности
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2013
Размер файла 48,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Реферат

«Військова справа скіфів. Війна скіфів з Дарієм.»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Скіфська культура

1.1. Загальна характеристика скіфської культури

1.2.Скіфське мистецтво

1.3. Військова справа у скіфів

Розділ 2. Війна скіфів з Дарієм

2.1.Похід Дарія на скіфів. VI ст. до Х ст.

2.2.Озброєння армії Дарія

2.3.Озброєння армії скіфів

2.4.Господарство

Висновок

Список літератури

Вступ

Давню історію Європи та Азії не можна зрозуміти без знання історії скіфського світу. Скіфи зіграли значну роль в історичних долях багатьох країн, скіфські племена брали участь у походження багатьох народів. Скіфський світ вніс неоціненний внесок у скарбницю загальнолюдської культури.

З виникненням кочового скіфського світу величезні степові простори були вперше залучені до сфери виробничого господарства. У ту епоху кочове скотарство було найбільш ефективним способом господарського використання євразійських степів. Ця передова для свого часу економічна система стала основою військово-політичних і культурних досягнень.

Важливу частину історії скіфського світу становлять його взаємини з осілими сусідами. Ці зв'язки не обмежувалися господарським співпрацею і культурним обміном. Кочівники виступали як організатори політичних союзів, а згодом і держав, в які входили землеробські області. З скіфської середовища вийшли правлячі династії Мідії, Персії, Парфії та інших країн. Необхідність протистояти скіфським набігам прискорювала розвиток військової техніки, міських укріплень, системи військового і політичного управління сусідніх держав. Одночасно потреби кочівників у продукції землеробства і ремесла стимулювали господарський прогрес у осілих сусідів.

Завдяки своєму географічному положенню, швидкому господарському, політичному і культурному розвитку скіфський світ виявився посередником у спілкуванні народів північної Євразії з стародавніми цивілізаціями Середземномор'я, Месопотамії, Далекого Сходу. Проникнення на північ нових знарядь праці і способів ведення господарства, продукції грецьких, переднеазиатских, китайських ремісників відбувалося через Скіфію. У свою чергу, наприклад, грецька наука зі скіфських оповідань черпала відомості про географію північних земель, про гори і річки, Льодовитий океан і полярні явища, про племена, що мешкають в степу і північній лісовій зоні.

1. Скіфська культура

1.1 Загальна характеристика скіфської культури

Дослідження показують, що скіфи і багато народів нашої країни є нащадками народів легендарної імперії Атлантиди, простиравшей свою владу на всю північну частину земної кулі.

В імперії Чингіз-хана були скіфські літописі, багата література з легендами, переказами. Є підстави сподіватися, що значна їх частина збереглася в надійних підземних сховищах, в тому числі і в легендарній бібліотеці Івана Грозного.

Уривчасті відомості про стародавню легендарної Скіфії, підкріплені археологічними розкопками, вказують на те, що до цих пір від нас прихована її справжня історія, соціально-економічний устрій життя. На основі розрізнених історичних матеріалів про скіфів (і особистих досліджень) вперше в даній статті дається спроба окреслити межі земель їх проживання, рівень їх розвитку в V ст. до н.е.

У давньоіндійських Ведах і переданням, в перських і китайських джерелах говориться про дивовижні землях району Уралу - Сибіру, де жили незвичайні люди. В тих землях, у гори Міру (плато Путорана), знаходилися оселі богів. Ці краї привертали пильну увагу правителів Китаю, Індії, Персії, Греції. Проте їх інтерес закінчувався військової, економічної чи іншої агресією проти Скіфії. Відомо, що в ці краї вторгалися в різний час війська Індії (Арджуна і ін), Персії (Кір II і Дарій), Греції (А. Македонський), Римської імперії, Візантії і т.д. З історичних джерел відомо, що інтерес з боку Греції в VII ст. до н.е. до скіфів виявляли: географ Гекатей Мілетський, лікар Гіппократ, трагіки Есхал і Софокл, поети Алкаман і Пандор, логограф дамаст, мислитель Арістотель та інші.

Про походження Скіфії Геродот наводить дві легенди. В одній з них йдеться, що Геракл, перебуваючи у Скіфії, зустрів у печері землі Гілея (Причорномор'я) жінку, нижня частина якої була зміїної. Від їх подружжя народилися три сини - Агафірс, Гелон і Скіф. Від Скіфа стався царствений рід Скіфів. За іншою легенді говориться, що першим на цій землі, що була у той час пустельній, з'явилася людина на ймення Таргітай. Його батьками були Зевс та донька річки Борисфен. У них було три сини: Ліпоксай, Арпоксай і Колаксай. Від старшого Ліпоксая пішов рід скіфів-авхатами, від Арпоксая відбулися катіарів і траспіїв, а від молодшого - Колаксая - царствені паралатів. Всі разом вони називаються сколотами, на ім'я царя. Скіфами їх назвали греки. Територія Скіфії була розділена Колаксай спочатку на три царства між своїми синами і одне з них він зробив найбільшим: те, в якому зберігалось золото. Область на північ від Скіфії покрита снігами. Освіта скіфських царств відноситься приблизно до I тисячоліття до н.е., періоду царювання Прометея. Однак легенди про родовід окремих царів - це ще не історія народів Скіфії. Представляється, що історія скіфів сягає своїм корінням у благодатний грунт древньої цивілізації імперії Атлантида. Крім острови в Атлантичному океані зі священної столицею (описаної Платоном у діалогах «Тімей» і «Критій») в імперію входили землі північно-західній частині Африки, Америки, Гренландії, північної частини Росії та Скандинавії, а також майже всі землі, розташовані навколо сучасної точки Північного географічного полюса: великі та малі острови Північного океану з гірськими хребтами Менделєєва, Ломоносова, Геккеля. Ці острівні землі називалися Середзем'ям, де жили далекі предки народів Європи та Азії. Ці острови показані на древній карті Г. Меркатора видання 1565

12 тисяч років тому Північний географічний полюс Землі, з невеликою площею заледеніння, знаходився на північному заході Канади поруч з Аляскою. У межах Північного океану клімат був теплий. Після загибелі священної острівної столиці в Атлантичному океані (у сучасних підводних гір Роккевей і Якутат), центр імперії перемістився на північний схід Таймиру в місто Золотих Воріт, який до цього був суто адміністративною столицею імперії. У цей же період Північний географічний полюс почав зигзагоподібно переміщатися в бік його сьогоднішнього положення, охоплюючи холодом, мерзлотою і льдообразованием нові простори і звільняючи від льоду територію Канади. З появою в Північному океані льодів, близько 7-8 тис. років тому, острови Середзем'я почали поступово йти під воду. У цих умовах народи Середзем'я змушені були залишати обжиті ними райони, міста, порти, переселяючись на континентальну частину сучасної Росії (від Кольського півострова до Чукотки), а також через Шпіцберген, Гренландію і були тоді у північній Атлантиці численні острови на Європейські та Африканські землі. На територію земель Росії перемістилися багато народів Середзем'я: у їхньому числі предки гіпербореїв, массагетов, ісседонов, Хакасія, кельтів, удмуртів, киргизів, карелів, естів. Острови Франца Йосипа, ймовірно, є залишком загадкового Середзем'я, зберігаючи її таємниці. Переселилися народи спільно з корінними жителями материка утворили нові царства та спілки, в тому числі і ті, які пізніше стали називатися скіфськими.

Геродот гераклійського повідомляє, що легендарний Прометей - це реальна історична особистість, він був скіфським царем (близько 3,6 тис. років тому. - Прим. Автора). Його царство перебувало на річці АЕТ (Орел), яку Геркулес поєднав із морем. Царство Прометея простягалися по обидва боки Уралу від річки Печори до Обі (Істр) і від річки Чусова до Північного моря. Його столиця перебувала біля витоку річок Велика Косьва і Лобва, на південь від Конжаковський каменю. Грецькі письменники Гесіод і Есхіл повідомляли, що Прометей був «прикутий до скелі» в Скіфських горах. Не виключено, що він був під домашнім арештом. Недалеко від цього місця, в бік міста Павда знаходиться усипальниця Прометея. Цього місця з покоління в покоління поклоняються корінні народи. Знають про це і уральські краєзнавці. У царство прометеєвого входили різні народи, в тому числі і Албан, жителі Кавказу, які прийшли сюди з Уралу (колишнього Кавказу). Стародавні грецькі історики, у тому числі і Геродот, проводять зв'язок назви Кавказу з Рипейськими горами (Уралом). Понад 2,5 тис. років тому Урал називався Кавказом, а сучасний Кавказ разом з Паміром і Тянь-Шанем називався Траверсом. Олександр Македонський у III ст. до н.е. йшов до Індії вздовж Траверса (кн. І. В. Кукліна «Етнографія Скіфії», Л., Наука, 1985). Аж до XVI ст. н.е. на багатьох картах скіфи вказувалися по обидві сторони Уральського хребта і в Причорномор'ї.

Історичні відомості вказують на те, що Геркулесів і Гераклів було декілька. Жили вони в різні історичні періоди. Ці імена давалися фізично дуже сильним людям замість їх громадянських імен.

Для того щоб отримати деяке уявлення про рівень розвитку скіфів необхідно згадати те, що написано про діяння Прометея і Зевса, здійснювали разом впровадження різних нововведень у життя людей. У стародавніх джерелах говориться, що Прометей дав людям мистецтво нового листа і рахунку (чергова реформа листа для забуття минулого Золотого століття, при якому правил Крон - батько Зевса). Писемність була і раніше, в легендарній Атлантиді, Єгипті, на Сході, задовго до народження Прометея і Зевса. Відомості про це є в Тибеті, Гімалаях, Єгипті. Відомо, що скіфи вели переписку з перськими царями Киром II і Дарієм, з Олександром Македонським. Скіфія з найдавніших часів мала писемністю і великими Знаннями. Не дарма територія Скіфії (Росії) привернула до себе увагу своєю сакральністю багатьох видатних людей світу. Велике враження на греків виробляли приїзди скіфських жерців, філософів та інших освічених людей. Так, наприклад, скіфський жрець Абарис робив достовірні прогнози про землетруси, заспокоював бурхливі вітри, поборював річкові й морські хвилювання. На привезеній стрілі Аполлона гіперборейського, він переправлявся через ріки, непрохідні місця, перелітаючи над ними по повітрю. Під час подорожей він здійснював очищення і виганяв морова хвороби. Скіфи мали систему освіти і виховання. Інший знаменитий скіфський жрець Мерлін в Англії дивував людей здатністю творити дива. Він взяв участь у будівництві культових споруд в Стоунхенджі, легко переміщаючи і встановлюючи величезні камені-менгіри, з якими не могли впоратися сотні людей. Він говорив, що на його батьківщині в Скіфії жерці творять значно більші дива. Мерлін народився у III ст. до н.е. північніше Дніпровських порогів, які є руїнами якихось циклопічних споруд.

Арабські мандрівники свідчать про те, що задовго до хрещення Києва, вони бачили у скіфів Біблію слов'янською мовою. У відомому «Житіє» Кирила йдеться, що до хрещення Києва, Костянтин (Кирило) придбав у Херсонесі книги «Євангеліє» та «Псалтир», написані праслов'янськими (росіянами) письменами. Так щоКирило і Мефодій були тільки реформаторами слов'янського і російського листи, як і Прометей в давнину. Легендарний Прометей (скіфський цар) дав також людям вогонь, з освоєнням якого вони навчилися багатьом мистецтвам. Але це був особливий вогонь. І до Прометея люди знали вогонь багать, згарищ, плавки металів і т.д. в період існування стародавніх цивілізацій подібних Атлантиду та після їх згасання. Зазвичай вогонь не був небезпечний ні для людей, ні для Богів і не з-за нього постраждав Прометей.

Арістопсен Тарентський (близько 518 р. до н. Е.) вважав, що під вогнем, який дав Прометей, треба розуміти невидимий вогонь, подібний душі. Інші порівнювали вогонь з німбом над людиною. В індійських Ведах також йдеться про особливі властивості цього вогню, який знаходиться всередині очерету, дерева і т.п. Розширює поняття про вогонь також слово «піраміда», дослівний переклад якого означає «вогонь, який всередині». Піраміди є інженерно-культовими спорудами. Дослідження останнього століття показали, що всередині пірамід дійсно існує особливий і поки нерозгаданий енергетичний потік (вогонь). Він також присутній усередині храмів всіх релігій, в деревах і т.д. Наприклад, православні храми - це піраміди, підняті на стінах над землею. Прометеїв вогонь - це особливе утворення «холодного» енергопотоків, знання про яке знаходилися в руках служителів культу і застосовувалися гіперборейських жерцями при будівництві храму Аполлона в Дельфах, де «вогонь» використовувався для пророцтва. Цей таємничий «вогонь» проявляється в багатьох спорудах (кургани, менгіри, дольмени, кромлехи..) І різних культових пристроях і приладах. У проведених ритуалах і святах скіфи використовували і звичайний вогонь багать.Скіфи шанували своїх богів: Тагімасада, Гойтосир, Аргімпаса, а також своїх предків, місця поховань своїх царів, героїв. Над усипальницями царів і героїв скіфи будували піраміди, кургани, скульптурні статуї та інші споруди. До них відносяться кам'яні піраміди, сфінкс, скульптура «Слон» біля озера Борове, Кокчетавської обл., Красноярські стовпи і т.п.

1.2 Скіфське мистецтво

Скіфське мистецтво -- мистецтво, розвинене союзом народів під збірною назвою скіфів.

Основною рисою скіфського мистецтва в Північному Причорномор'ї було поєднання східних елементів з класичними грецькими, які сюди йшли з грецької метрополії і місцевих грецьких колоній. Це дало єдине в своєму роді витончене мистецтво. Його центром можна вважати столицю Боспорського царства Пантікапей.

Безліч предметів скіфського мистецтва знайдено в могилах, зокрема в Південній Україні та на Кубані; вони були не тільки імпортовані з Греції, але й витворювані на місці грецькими та, безсумнівно, також скіфськими майстрами. Особливо високого розвитку досягла ювелірна справа, що своїм артизмом і багатством часто перевищувало подібні твори самої Греції.

Основна риса скіфського мистецтва -- звірина символіка. Тварини зображені реально, але водночас стилізовані згідно з законами орнаментальності та декоративності. Ці твори передавали загальні, як прийнято думати, культові мотиви Близького Сходу, проте в Україні вони засвоїлися так, що їх можна відрізнити від творів Кавказу, де більше впливів Ірану й Урарту, не кажучи про мистецтво скіфо-алтайське, з впливами Китаю.

До скіфської звіриної символіки належать зображення оленів з жертовно підігнутими ногами і багатими орнаментальними рогами,леви, пантери, коні й інші свійські тварини, птахи, фантастичні ґрифони та сирени. Окрему ділянку творило зображення людини -- її обличчя, цілої постаті чи багатофігурних композицій. На численних вазах, кубках, сагайдаках, піхвах, гребенях тощо зображено щоденне життя скіфів: воєнні епізоди, хліборобська та пастуша праця (приручення коней і доїння овець, шиття шкіри тощо), а також мотиви з грецької міфології й історії.

Часто скіфська звірина символіка поєднується в одному творі з грецькими геометричними орнаментами або грецькими пальметами і квітками.

Фантастичні ґрифони з левиними чи орлиними головами, що роздирають коней чи оленів, є уособленням злих сил, і їх зображування мало ймовірно за мету якесь магічне замовляння.

Золота пектораль. IV ст. до н. е. Товста Могила(на монеті НБУ)

Найкращі твори скіфського мистецтва знайдено в розкопаних т. зв. царських могилах півдня України й Кубані. Ще 1763 року О.Мельґунов розкопав Литу Могилу біля Єлисаветграду; систематичні розкопи почалися в 1830-х pp. (Куль-Оба біля Керчі). Інші могили і городища, в яких виявлено багаті твори скіфського мистецтва в Україні: Гайманова, Мелітопільська, Солоха, Товста, Чортомлик; на Кубані: Велика Близниця, Келермес, Костромська. Від 4 століття до Хр. Північне Причорномор'я почало відходити від грецьких традицій під тиском сарматських та інших іранських племен, які з 3 ст. почали витісняти скіфів з півдня України. Нове скіфське мистецтво виявилося в Криму, куди частково перейшли скіфи. Між будівлями їхньої нової столиці Неаполя Скіфського був мавзолей для знатних скіфів, яких поховано разом з їх кіньми. Там знайдено понад 1 300 мистецьких об'єктів, серед іншого -- фрески зі сценами їзди на конях і ловами.

Рештки скіфських традицій виявилися в сарматському мистецтві, типовою рисою якого була багата інкрустація. Головним його осередком був далі Пантікапей, куди вже проникли впливи ґотської культури, а в 6-7 ст.ст. можна вже знайти слов'янські предмети, як це бачимо на срібних чоловічих фігурках з Мартинівки на Черкащині (зберігаються в Київському музеї).

У 19 ст. скіфські скарби з України і Криму забиралися до Петербурзького Ермітажу. Під час Кримської війни (1853-1856) окремим царським указом велено перевозити туди всі золоті знахідки з України. Тільки в останніх десятиліттях низка знахідок скіфського мистецтва світового значення, відкрита заходами Академії наук України, змогла залишитися в українських музеях.

1.3 Військова справа у скіфів

Скіфські воїни, володіючи знаннями та досвідом предків, проходили особливу психофізичну підготовку, яка дозволяла їм, використовуючи «внутрішній вогонь», не відчувати втоми протягом багатьох годин безперервного бою. Подібну школу підготовки пройшов і А. Македонський. Була у скіфів відпрацьована система впливу на психіку воїнів супротивника. Арріон писав, що скіфи мали військові значки у вигляді розвіваються на жердинах драконів. Драконообразние значки у вигляді змія зшивалися з кольорових клаптиків. Коли коні стояли струнко, значки мали вигляд різнокольорових клаптиків, звисали вниз вздовж древка. При русі клаптики, що розвіваються вітром, ставали схожими на страхітливих драконів, наводячи жах на супротивника. По значках розрізнялися бойові загони. У скіфів, як і у військах амазонок, перед боєм виконувався особливий ритуал «готовності до бою» і психологічного впливу на супротивника. У битвах скіфи іноді використовували Дива (сніжної людини).

Фукідід (IV ст. До н. Е.) стверджував, що з військової силі і кількості військ зі скіфами не могли зрівнятися ніякі царства. В Азії, писав він, немає народу, який міг би протистояти один на один зі скіфами, якщо вони будуть одностайні. Військовий досвід скіфів був ввібран військами Чингіз-хана через народи, що увійшли до його імперії.

Скіфи інколи допомагали у війнах сусідам. Згодом скіфські найманці з'явилися у військах А. Македонського, Римі, Візантії. Нащадки скіфів у XII ст. н.е. у складі декількох полків були направлені до Франції київськими князями, щоб посадити на трон короля.

Залізна зброя зробило революцію в техніці військової справи. Армії великих держав озброїлися сталевими мечами, сталеві ободи підвищили міцність колісниць. У IX ст. до н.е. в ассірійської армії з'явилися перші кінні загони. Але і на цьому тлі скіфські військові досягнення були неабиякими.

У VIII ст. до н.е. скіфи винайшли двухперие і трехперие наконечники стріл. Їх відливали з бронзи. Постачені такими наконечниками стріли мали підвищену далекобійністю і пробивною силою. Тому скіфський стрілець міг триматися на безпечній відстані від ворога. Інше скіфське нововведення - спеціальна виучка коней, які майже не мали потреби в рве посторонки. Кінь був привчений до управління шенкелями і підкорявся рухам ніг наїзника, вершник отримував можливість стріляти з лука на скаку.

Основою скіфського війська була легка кіннота, типовий скіфський воїн - кінний стрілець, озброєний також списом для метання і коротким мечем-акінак. Сагайдак з цибулею і стрілами підвішують до поясу з лівого боку, а на правому боці висів акінак. Скіфська кіннота вважалася кращою в світі. Вона діяла без обозу, навіть наконечники стріл відливалися в міру необхідності в похідних умовах. Для цього до складу кінних загонів включалися майстри-ливарники, возівшіе з собою переносні ливарні форми і запас бронзи. Улюблений тактичний прийом скіфів - кінна атака павою з метанням стріл і удаваним відступом. Стрілянина велася на скаку, коли скіфський загін, не наближаючись впритул до супротивника, раптом розвертався, мчав повз і вдавано «навтіки». Обернувшись назад, скіфський воїн встигав випустити кілька стріл. При цьому скіфи славилися як майстерні стрілки, що б'ють точно в ціль. Результати скіфського нальоту виявлялися убивчими для ворога, в той час як самі скіфи залишалися недосяжними.

Важка панцирна кавалерія з довгими мечами і списами теж існувала у скіфів, але грала допоміжну роль. Такі загони становили, мабуть, аристократичну гвардію скіфських правителів. Вершники в металевих шоломах і панцирах сиділи на конях, також захищених спеціальними бойовими збруєю. скіф дарій причорномор'є військовий

У пішому бою скіфи діяли мечами, списами та сокирами. Обоюдогострі бойові сокири-сагаріси описані в давнину у середньоазіатських саків. Від ударів противника піший воїн прикривався легким щитом. У числі скіфських тактичних прийомів відомий і такий: стрімкий напад кінноти і слідом за ним рукопашний бій у пішому строю. Геродот розповідає про вирішальній битві массагетов з персами, що «спочатку, перебуваючи на відстані, вони стріляли один в одного з луків, а потім, коли стріли у них вийшли, вони, кинувшись один на одного, бились врукопаш списами і кинджалами. Борючись, вони стійко трималися протягом довгого часу, і ні ті, ні інші не бажали рятуватися втечею, але врешті-решт массагети взяли верх. Велика частина перського війська була знищена тут же на місці, і сам Кір загинув ».

Скіфські полководці покладалися не лише на силу своїх загонів і хоробрість воїнів. Приклади винахідливості й хитрості скіфів увійшли до підручників військового мистецтва. У збори військових хитрощів, яке склав давньоримський воєначальник Фронтин, включений, наприклад, такий випадок: «Скіфський цар Атей, коли йому довелося битися з більш значними силами трибаллов, наказав жінкам і дітям і всієї нестройової натовпі підігнати до тилу ворогів стада віслюків та волів і при цьому нести попереду підняті списи; потім він розпустив слух, що ніби-то до нього йдуть підкріплення від більш віддалених скіфів; цим запевненням він спонукав ворогів відступити ».

2. Війна скіфів з Дарієм

2.1 Похід Дарія на Скіфів. VI ст. до Х ст

В останню чверть VI ст. до Х ст. степи Північного Причорномор'я зазнали навали військ перського царя Дарія І Гістаспа з династії Ахеменідів (521-486). Про цей похід ми знаємо виключно зі свідчень Геродота та пізніших античних авторів, що переказували дані його праці. З метою поширити свій вплив на весь культурний світ, Дарій І, використавши як привід до початку війни зі скіфами їхні набіги столітньої давнини на Мідію, вирішує підкорити Скіфію.

Приблизно у 514 р. до Хст. його армія на чолі з самим царем, що за значно завищеними даними Геродота налічувала неймовірну на той час кількість - 700 тис. чол., пройшовши всю Малу Азію, переправилась через Фракійський Боспор. Разом з іонійськими греками, які виступили як нейтральна сторона, перси побудували міст з кораблів біля гирла Істру (Дунаю) і вдерлися у Скіфію. Бажаючи зустрітися з основними силами скіфів і розбити їх у бою, Дарій вів свою армію вглиб країни. Скіфи виставили проти персів три військові загони. Перший загін царя Скопасіса, що очевидно складався лише з кінноти, відступаючи, мав вести персів до річки Танаїса (Дона) уздовж узбережжя Меотіди (Азовського моря), де до нього мали приєднатися савромати, і в разі відступу персів мав їх атакувати. Найбільший загін царя Іданфірса разом з третім загоном, царя Таксакіса, та союзними гелонами і будинами повинен був вести персів до земель північних сусідів скіфів, очевидно тих, що відмовилися брати участь у війні (агафірси, меланхлени, неври, андрофаги) і не вступати у бій. Протягом близько 30 днів перси просувалися на схід, не будучи в змозі нав'язати бій більш мобільному війську скіфів. За свідченням Геродота, перси пройшли за скіфами до земель савроматів на сході та будинів і гелонів на півночі, проте більш імовірно, що перська армія не просунулася так далеко, очевидно, вона заледве дійшла до берегів Меотіди. Врешті Дарій зупинив наступ і заснував оборонний табір на березі річки Оар (місце не локалізовано).

Військо царя Дарія було передовою армією східного типу, що успішно вела бойові дії проти сусідів і призвела до значного розширення територіальних володінь перського царя від Індії до Фракії. Участь у поході на Скіфію брали загони перської кінноти й піхоти, можливо бойові колісниці, а також сам цар зі своїми гвардійцями. Гвардія царя, що носила назву “безсмертних”, налічувала 10 тисяч воїнів і набиралася з представників перської знаті. У решті армії повинні були служити всі без винятку перси, а також представники підкорених народів, які, однак, мали право відкупитися від військової служби та участі у походах грошима, одягом або озброєнням. Під час походу на скіфів Дарій мав у розпорядженні великий флот, що міг забезпечити підтримку бойових дій на морі та допоміг армії переправитися через Боспор. Геродот вказує на 600 судів у флоті Дарія І, однак ці дані є значно завищені. Сухопутна армія Дарія складалася головним чином з персів та мідійців, озброєння яких було подібним і в загальних рисах схожим з озброєнням іраномовних скіфів. Однак матеріальних знахідок перського озброєння на сучасній території України не виявлено. Уявлення про зброю і обладунки персів періоду походу до Скіфії дають знахідки на території великої держави Ахеменідів, а також зображення перських воїнів і повідомлення античних авторів. Певною мірою в нагоді стають і аналогії більш пізнього періоду, коли під час греко-перських війн озброєння персів та їх союзників тішилося більшою увагою грецьких авторів.

Оскільки греки пообіцяли тримати міст через Дунай лише протягом 60 днів, Дарій вирішив повертатися. Перський цар звернувся до Іданфірса з пропозицією прийняти бій, однак той відмовився. У цей час загін царя Скопасіса підійшов до моста, який охороняли греки, і дістав у них слово, що міст буде розведено у зазначений строк, після чого приєднався до основних сил скіфів. У випадку зруйнування мосту через Дунай перси були б позбавлені можливості відступу і були б приречені на загибель у Скіфії, тому скіфи намагалися всіляко перешкодити відступу персів, вступаючи у локальні сутички та виснажуючи супротивника. Дарій залишив обоз і вирушив до Дунаю з найкращими силами. Хоча 60 днів вже пройшло, греки не поспішали розводити міст, зруйнувавши лише його частину зі скіфського боку, так що коли військо Дарія прийшло до берегів Дунаю, міст було швидко поновлено. Армія Дарія І успішно переправилася на правий берег річки та повернулася додому ні з чим. Похід Дарія у Північне Причорномор'я консолідував населення Скіфії у боротьбі проти зовнішнього ворога, а скіфи внаслідок його здобули собі славу непереможних воїнів. Перський цар зробив висновки з результатів невдалого військового заходу і більше не ходив сам у тривалі закордонні походи, надсилаючи на чолі армії своїх полководців.

2.2 Озброєння армії Дарія

Пішіли лучники армії Дарія мали великі (у половину людського зросту) складні луки з очеретяними стрілами, що носилися у великих циліндричних сагайдаках, які у поході накривали кришкою. Кіннота застосовувала менші за розміром луки, які переносилися у горитах, схожих на скіфські, з додатковим покриттям верхньої частини лука. Наконечники стріл перси виготовляли з бронзи і робили їх дво- чи трилопатевими, близькими за формою до скіфських. На озброєнні персів перебували двометрові списи з лінзоподібним наконечником та округлим підтоком. Частина перських воїнів була озброєна у короткі (бл. 40 см) залізні мечі або кинджали - акінаки. Вони могли бути двох видів - одні подібні до скіфських, які розміщувалися на прив'язі на поясі cправа, другі з масивним навершям і великим перехрестям, що носилися за пасом. Третім видом мечів були довгі (бл. 80 см у довжину) залізні мечі вершників. Перси застосовували також бойові сокири та келепи, а можливо також і палиці з залізними шипами, якими перси воювали підчас греко-перських війн.

Для захисту використовувалися щити, які робили з очерету та, ймовірно, обшивали шкірою. Перси мали як великі стаціонарні очеретяні щити майже у повний людський зріст (для прикриття лучників та інших воїнів від стріл), так і особисті щити круглої чи овальної форм з вирізами по боках (т.зв. беотійські щити), що могли підсилюватися металевими умбонами. Щити використовувалися лише у піхоті. Хоча більшість воїнів Дарія І була, очевидно, легкоозброєна, перська армія включала також контингент воїнів у обладунках. За знахідками у Мемфісі та Олімпії можна зробити висновок, що перські шоломи були бронзовими і мали гостроконечну форму. На лучниках-гвардійцях Персепольського рельєфу зображено головні убори, подібні до корони, що, можливо, теж мали захисні функції - іншого обладунку на воїнах немає. Персам приписують також залізний сегментний шолом VI ст. до Р.Х. з Сардинії, який мав навушники і напотиличник. Зображення свідчать, що перси могли застосовувати також шоломи форми, близької до “кубанських” скіфських шоломів. З зображень і описів озброєння персів пізнішого періоду (V-IV ст. до Х ст.) відомо про застосування ними захисту голови з органічних матеріалів - тканини та шкіри. У імперії Ахеменідів були поширені лляні обладунки, що ймовірно, сягають корінням у давньоєгипетські обладунки з м'яких матеріалів, в т. ч. льону. Про конструкцію таких обладунків складно щось сказати, оскільки їх залишки не знайдені; на пізніших грецьких зображеннях перські обладунки майже нічим не відрізняються від грецьких лінотораксів.

Головним видом металевого обладунку був лускатий панцир. Лускатий панцир робили з бронзових та металевих деталей. Деталі такого обладунку представлені у пам'ятках ахеменідського часу, проте відсутні на зображеннях, тому про крій перських панцирів судити важко. У VI ст. у ахеменідській армії використовували також ламеллярні обладунки - з прямокутних залізних та бронзових лусок, що через дірочки на боках поєднувалися дротами або ремінцями у тверду конструкцію. Відомий персам був і бойовий пояс, підсилений металевими смугами. Захисний обладунок (налобники, нагрудники) могли мати і коні персів, передусім впряжені у колісниці. Воїни армії Дарія І носили два типи одягу. Головним елементом першого, традиційного для Близького Сходу, був широкий і довгий, до п'ят, халат з довгими рукавами, що багато прикрашався різнобарвними візерунками та нашивками. Другий тип одягу, кочівницький, складався з каптану з довгими рукавами, та довгих штанів. На ногах перські воїни носили м'які черевики. На головах ахеменідських воїнів з перських та грецьких зображень завжди одягнені різноманітні головні убори - башлики, тіари (циліндричні або круглі), або тюрбани.

2.3 Озброєння армії скіфів

· Списи і дротики

У похованнях скіфського часу досить добре також представлено і наступальну зброю. Найпоширенішими були луки, про які сказано попередньо. На другому місці можна поставити списи і дротики, яких відомо понад тисячу. Їх клали у могилу навіть пересічним воякам, тобто це була звичайна зброя ближнього бою для переважної більшості війська. Зазвичай в могилу клали 1-2 списи або спис і дротик.

Можна уявити, як після обстрілу ворога стрілами з великої відстані, при наближенні до нього, дротик використовувався як метальна зброя, а списом довершували справу у безпосередньому контакті з ворогом. Звичайна довжина списів і дротиків -- в межах 2 метрів, лише окремі екземпляри завдовжки до 3 метрів. Такі списи незручні у ближньому бою і, імовірно, їх використовували вершники як колючу піку. Короткі списи були нетільки ж колючою зброєю, ними фехтували, як фехтують жердинами у східних єдиноборствах, тому разом із бойовим лавролистим лезом, яким кололи і рубали, на протилежний кінець деревка надягався залізний наконечник циліндричної або конусної форми. Тобто, і тильна частина списа могла мати вирішальне значення у бою.

· Мечі та кинджали

На території Скіфії виявлено понад 400 мечів і кинджалів. Треба відзначити,що як поховальний інвентар ця холодна зброя використовувалася тільки у похованні царів і знатних воїнів. Про це свідчать і висота курганів, де вони були знайдені, і багатство могил. Найчастіше мечі знаходять разом із коштовним захисним обладунком - панцирами, шоломами, що було недоступним рядовому населенню.

Зазвичай скіфські мечі і кинджали мають лезо, загострене з обох боків. Лише 10 із відомих екземплярів мають один загострений кінець. Протягом свого існування цей вид зброї зазнавав змін лише в окремих частинах рукояті -- перехресті і вершині, що стало основою для розробки їх типології і датування.

Довжина скіфського меча коливалася у межах 50-60 см, але були мечі і більшої довжини, а окремі екземпляри мали лезо завдовжки до 1 м. Залежно від довжини, мечі дозволяли ефективно битися у пішому та кінному боях.

Носили мечі і кинджали у піхвах з дерева, обтягненими шкірою. Шкіру часто прикрашали аплікацією з золотими пластинками.

· Булава

Із інших видів зброї можна назвати булави які використовувались значно рідше. Булава складалась з держака руків'я массивного елементу ураження -- навершня. Навершня булави знайдено в похованні скіфського воїна дружинника в кургані біля с. Червоний Поділ на Херсонщині. Діаметр його становив 5 см, вага 358 г. Оковка нижньої частини руків'я мала діаметр 2,8 см. Довжина руків'я становила близько 45 см. Аналогічне свинцеве навершення булави знайдено в жіночому похованні біля с. Миколаївка на нижньому Придніпров'ї та в кургані № 7 біля с.Новосілка в Лісостеповому Побужжі.

Кам'яна булава входила до складу комплексу озброєння скіфського воїна, похованого в кургані № 524 біля села Жаботин, уламок такої ж булави знайдено на Жаботинському поселенні скіфського часу. З кургану Куль-Оба походить булава шестопер. Але ще з часів неоліту булава, крім звичайної бойової функції воконувала роль символа влади -- скіпетра. Скіпетри слугували символом статусу і рангу.

· Захисні кінські обладунки скіфів

Не тільки воїни мали захисний обладунок. Багато уваги приділялося і захисту їх бойових коней, які були основним озброєнням скіфської кінноти. Без коня нема кавалерії, а один із показників якості і боєздатності кінноти -- це якість кінського складу під сідлом. Саме з таких позицій підходили до нього теоретики і практики кавалерій давнини, середньовіччя, ХІХта першої половини ХХ століття.

Втрата коня в бою ставила під загрозу життя вершника. Недарма стародавні митці прагнувши підкреслити драматизованість ситуації, яку зображували. вводили в ситуацію загибель коня. Кінь міг врятувати пораненого, винести з боля бою. Навіть скіфські царі не гребували чистити і мити своїх коней. Ще з часів скіфської архаїки для захисту голови коня використовували бронзові литі, а потім ковані налобні пластини, прикрашені рельєфним орнаментом і зображенням міфологіних героїв. Для захисту корпусу коня робили нагрудники і попони із товстої шкіри, частково посилені металевим панцирем та набором із пластинок.

2.4 Господарство

Господарство пізніх скіфів визначалося їхнім осілим способом життя. Це була економіка з приблизно однаковою часткою скотарства та землеробства у виробництві. У череді переважала велика та дрібна рогата худоба, далі йшли коні, свині, знайдено також кістки віслюка, верблюда та собаки. Допоміжним джерелом видобування білкової їжі були полювання та рибальство.

Майже рівну зі скотарством частку в господарстві пізніх скіфів становило землеробство. Провідними культурами були пшениця, ячмінь, просо. Є дані про виноградарство та виноробство.Суттєву роль у господарстві відігравали різноманітні ремесла: прядіння й ткацтво, шиття, лимарство, бронзоливарне виробництво, залізоплавильна та ковальська справи, каменярство.

Значне місце в економіці пізніх скіфів посідала торгівля з античними полісами -- Ольвією, Херсонесом, Боспорським царством. Головними статтями скіфського експорту були продукти тваринництва -- худоба, шкури. Одними з провідних статей імпорту, як і в усіх варварів, залишалися олія та вино, які ввозили в амфорах. Зважаючи на їхні типи, в елліністичний час найжвавіші торговельні зв'язки підтримувалися з Родосом, Херсонесом, Косом, Кнідом, Синопою, в римський -- з містами Малої Азії та Північного Причорномор'я. Вплив еллінської культури позначився на ще одній статті імпорту -- черепиці, що застосовувалася при будівництві. Як і сармати, пізні скіфи ввозили у великій кількості дорогий червонолаковий, червоноглиняний та скляний посуд, фібули, ювелірні вироби та предмети особистого вбрання. Головним торговельним контрагентом мешканців нижньодніпровських городищ була Ольвія, серед імпорту до кримської Скіфії переважають херсонеські, боспорські та малоазійські товари.

Висновок

У I тисячолітті до н.е. на великих степових просторах Євразії склався «скіфський світ» - господарська і культурно-історична спільність, що стала видатним явищем древньої історії.

Старогрецьке слово «скіфи» прийнято використовувати як загальне ім'я всіх північноіранської кочівників. У вузькому сенсі скіфами часто називають тільки жителів рівнин Північного Кавказу і Причорномор'я, відокремлюючи їх від інших близькоспоріднених племен - європейських савроматів-сарматів і кіммерійців, азіатських саків, массагетов, ісседонов і дахов. Повний перелік скіфських племен і племінних союзів, які були відомі древнім авторам, включає кілька десятків назв. Розселившись по величезній території від Дунаю до Алтаю, різні скіфські племена приєднали до себе різні групи місцевого населення і виробили свої особливості матеріальної і духовної культури. Однак спільність мови та походження, господарських занять і звичаїв, як і раніше об'єднувала всі частини скіфського світу. Перси (теж іранці і родичі скіфів) вважали всі скіфські племена одним народом. Загальне перське назву скіфів - «саки». У вузькому значенні його застосовують для позначення племен, що жили в Середній Азії.

Формування скіфської культури збіглося з епохою поширення заліза. На зміну бронзовим прийшли залізні знаряддя праці та зброя. Перемога залізного століття стала остаточною, коли був відкритий спосіб виробництва сталі - вуглецевого заліза. Сталеві інструменти зробили революцію в землеробстві, ремеслі і військовій справі.

Скіфи були яскравими представниками раннього залізного віку. Вони володіли всіма передовими технологіями свого часу: отримували залізо з руди, перетворювали його на сталь, використовували різні прийоми кування, загартовування, цементації, наварювання. Народи північній Євразії через скіфів познайомилися з новим металом, у скіфських ремісників запозичили навички залізної металургії.

Список літератури

1. Вэрри Д. Войны античности от Греко-персидских войн до падения Рима. Иллюстрированная история. - М.: Эксмо, 2004;

2. Горелик М. Оружие Древнего Востока (IV тыс. - IV в. до н. э.). - М., 1993;

3. Коннолли П. Греция и Рим: Эволюция военного искусства на протяжении 12 веков. - М.: Эксмо, 2009;

4. Мурзин В. Ю. и др. Скифия: история, хозяйство, быт, религия, искусство, военное дело. - Николаев: Возможности Киммерии, 2004;

5. Черненко Е. В. Скифо-персидская война. - К.: “Наукова думка”, 1984.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення формування людської цивілізації на території України. Особливості розселення давніх кочових племен – кіммерійців, таврів, скіфів, сарматів. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Етногенез східних слов’ян – грецький і римський період.

  реферат [26,4 K], добавлен 18.05.2010

 • Господарське життя первісної доби. Трипільська культура на землях України. Господарство скіфів. Економічний лад грецьких та римських колоній Північного Причорномор’я. Економічне життя слов’янських племен часів розселення на території України.

  реферат [30,1 K], добавлен 28.11.2007

 • Сгадки про кіммерійців у Гомера, підтвердження їх реальності в ассирійських клинописах. Свідотство Геродота про скіфів, легенда про їх походження, структура суспільства. Сарматський період на території України. Становище Херсонеса й Боспорського царства.

  реферат [20,4 K], добавлен 16.03.2010

 • Географічні кордони, кочовий спосіб життя та військова організація суспільства Скіфії. Характеристика побуту та основних звичаїв скіфського народу. Найголовніші події в історії Скіфії, вторгнення царя Дарія. Соціальний лад та родовід племен Скіфії.

  контрольная работа [31,5 K], добавлен 30.01.2011

 • Міграційні процеси в Північному Причорномор’ї у VII-VI ст. до н.е. Рух скіфських племен в українські степи. Грецька колонізація в Північному Причорномор’ї, перші земельні наділи громадян Ольвії. Знахідки скіфської зброї у Ольвійському некрополі.

  реферат [79,7 K], добавлен 16.05.2012

 • Військове мистецтво Наполеона. Завоювання Єгипту, похід у Сирію, італійська кампанія. Англо-французьке суперництво, розгром Пруссії. Тільзітський мирний договір. Назрівання кризи Наполеонівської армії. Похід у Іспанію. Внутрішня криза та війна з Росією.

  курсовая работа [64,2 K], добавлен 06.07.2012

 • Походження військового діяча Денікіна Антона Івановича. Початок військової служби. Досягнення у Першій світовій війні. Діяльність у добровольчій армії. Вивчення обставин, що змусили генерал-лейтенанта емігрувати до Європи. Організація добровольчої армії.

  презентация [2,2 M], добавлен 07.09.2014

 • Риси періоду громадянської війни на теренах України і півдня Росії. Формування і бойовий шлях Добровольчої Армії, склад її регулярних частин. Позиція офіцерства стосовно армії і держави. Роль старших офіцерів у Збойних силах Руської армії Врангеля.

  курсовая работа [46,6 K], добавлен 08.01.2013

 • Боротьба між Римом та Карфагеном. Короткий огляд війн, які вів Рим у ІІ столітті до нашої ери. Пунічні війни II століття до н.е. Характерні риси військової організації римської армії. Розташування римських сил в стратегічних місцях Ареццо і Ріміні.

  презентация [1,1 M], добавлен 15.03.2011

 • Розвиток військово-теоретичної думки. Розвиток бойової техніки. Спарта та її армія. Афінська держава та її армія. Розвиток організації армії, озброєння і способів ведення бою. Спроби удосконалити стрілецьку справу. Процес розладу родового ладу в племенах.

  реферат [36,4 K], добавлен 06.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.