Національно-визвольна боротьба ірландського народу проти англійського колоніалізму середини XVII - початку ХХ століття

Боротьба ірландського народу проти англійського колоніалізму: повстання 1641-1652, становище ірландської держави після реставрації Стюартів. Політизація національно-визвольного руху. Завершальний етап антиколоніальної боротьби. Причини, хід та наслідки.

Рубрика История и исторические личности
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.07.2012
Размер файла 80,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

33. Конноли Дж. Рабочий класс в истории Ирландии. М.: 1969. - 712 с.

34. Кунина В. Майкл Девитт - сын ирландского народа. М.: 1973. - 315 с.

35. Кунина В.Э. Майкл Девитт (1846 ? 1906). Страницы жизни и борьбы. ? М.: Мысль, 1986. ? 159 с.

36. Кучменко Е. М.. Ірландія і ольстерська криза, пошуки шляхів її подолання у другій половині ХХ століття: (Історичний огляд) / НАН України; Інститут історії України. ? К., 2000. ? 98 с.

37. Лавровский В. Барг М. Английская буржуазная революция. М.: 1958.- 220 с.

38. Месі Е. Легендарна Ірландія: Мандрівка по кельтських пам'ятках і міфах / Олександр Мокровольський (пер.з англ.). ? К. : Юніверс, 2006. ? 280 с.

39. Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. В 3?х томах, т.2 М. 1981. - 612 с.

40. Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. В 3?х томах, т.3 М. 1981. - 743 с.

41. Николаев И. Опыт Великобритании в пример // Независимое военное обозрение. ? 2002. ? № 42. - С. 47-50.

42. Осипова Т.С. Освободительная борьба ирландского народа против английской колонизации. ? М., 1962. ? 204 с.

43. Павленко А.П. Ирландцы в Англии и Шотландии (особенности этнического развития) // Расы и народы. ? 1978. ? № 8. ? С. 226 - 236.

44. Павлова Т. Железом и кровью // Новая и новейшая история № 6, 1980.

45. Павлова Т.А. Кромвель / Т.А. Павлова. ?М.: Мол. гвардия, 1980.?352с.,

46. Полякова Е. Ирландия в ХХ веке М.: 2002. - 449 с.

47. Полякова Е. Ольстер: истоки трагедии. М.: 1980. - 256 с.

48. Рыбалкина И. Истоки североирландского кризиса. М.: 1981. - 108 с.

49. Сапрыкин Ю.М. Английское завоевание Ирландии. ? М.: Высш. шк., 1982. ? 174 с.

50. Сапрыкин Ю.М. О причинах ирландского восстания 1641 года // Вестник Московского ун?та. Сер. Историч. Науки. ? 1960. ? № 4. ? С. 52 - 73.

51. Сахновський О.Є. Ірландський автономізм у роки Першої світової війни: позиція Партії гомруля та політика британських урядів: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ? Чернівці, 2006. ? 20 с.

52. Страны и народы. Зарубежная Эвропа. Западная Европа. М.: 1979. - 210 с.

53. Сыч А. О роли европейской иммиграции в социально?економическом развитии США. // Вопросы истории. ? 2005. ? № 3. - С. 130-141.

54. Теленко О.М. Ольстерська проблема в політиці Великої Британії: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ? Л., 2006. ? 17 с.

55. Тихонова М. Джон Брайд и проблема самоуправления в Ирландии // Новая и новейшая история. ? 2005. ? № 1. - С. 45-52.

56. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. ? М.: 1995. - 717 с.

57. Устименко Ю.В. Познакомьтесь: Ирландия / Устименко Ю.В.; Ред. Л.Р. Серебрянный ? М.: Мысль, 1978.? 205 с.

58. Черняк Е. Б. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце XVIII ? начале XIX в. / Черняк Е.Б.; Ред. И.М.Майский; АН СССР. Ин-т истории. ? М.: АН СССР, 1962. ? 720 с.

59. Шахназаров О. Ирландия: нерешенные проблемы. ? М.: 1986. - 305 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Війна українського народу проти польського панування під проводом Б. Хмельницького. Мета повстання: знищення польського панування, створення власної держави, ліквідація кріпацтва, феодальної власності на землю, утвердження козацького типу господарювання.

  реферат [33,1 K], добавлен 29.04.2009

 • Загальна характеристика політичного становища України у середині XVII ст. Передумови, причини, результати та наслідки Великого Українського повстання 1648 р. під керівництвом Б. Хмельницького. Основні положення та значення Переяславської угоди (1654 р.).

  реферат [31,4 K], добавлен 11.03.2010

 • Політичне та економічне положення Царства Польського. Підйом Національно-визвольного руху польського народу, його місце та роль в історії польського народу. Січневе повстання 1863-1864 рр. Створення Королівства Польського на Віденському конгресі.

  курсовая работа [88,3 K], добавлен 20.09.2010

 • Державне життя Китаю в XVII–XVIII ст. Опіумні війни та утворення тайпінської держави. Китай після занепаду держави тайпінів. Китай на початку ХХ ст.: Синкхайська революція. Загострення суперечностей та народна боротьба проти маньчжурських завойовників.

  реферат [21,9 K], добавлен 25.11.2009

 • Причини, характер, рушійні сили визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Етапи національно-визвольної війни. Формування української державності в ході визвольної війни. Російсько-українська міждержавна угода 1654 р.: неоднозначність оцінок.

  курсовая работа [80,9 K], добавлен 27.03.2011

 • Виникнення суспільних рухів. Опозиційність масонських лож, гурток у Харкові й політизоване вільнодумство в Ніжинській гімназії, Кирило-Мефодіївське товариство. Політизація західноукраїнського національно-визвольного руху під час революції 1848 року.

  реферат [29,4 K], добавлен 11.04.2010

 • Суспільні процеси в Україні наприкінці ХVІ ст. Причини та історичні передумови перших виступів українців проти польського володарювання. Козацько–селянські повстання кінця ХVІ століття. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького.

  курсовая работа [40,1 K], добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.