Економічна інтеграція Північної Америки (друга половина ХХ ст.)

Дослідження американо-канадських, американо-мексиканських, канадо-мексиканських відносин, выявлення їх специфіки і перспектив, а також аналіз інтеграційних процесів в США, Мексиці і Канаді. Аспекти створення північноамериканської зони вільної торгівлі.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.03.2011
Размер файла 94,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

68

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

інтеграційний процес північноамериканський

Актуальність. Сполучені Штати Америки - найбільший торговельно-економічний партнер, найближчий політичний і військовий союзник Канади і Мексики. Асиметрія потенціалів сильним чином позначається на всій державній діяльності Канади і Мексики, у тому числі й на їх зовнішній політиці.

Канадо-американські економічні відносини - це відносини, що склалися між двома високорозвинутими країнами. Трохи перевершуючи свого сусіда за розмірами території (на 6%), Канада поступається йому по населенню майже в 9 разів, а за об'ємом валового внутрішнього продукту (ВВП) - більш, ніж в 13 разів (дані на 1997 р.) Молочков С.Ф. Канадо-американские отношения сегодня // США: экономика, политика, идеология. (далее -ЭПИ). - 1998. - № 9. - С.15.. Впродовж декількох тисяч кілометрів Канада межує з США, що, поза сумнівом, сприяло глибокій економічній інтеграції і тісним зв'язкам двох північноамериканських держав.

На відміну від канадо-американських, економічні відносини між Мексикою і США є відносинами, що склалися між двома сусідніми країнами з різним рівнем розвитку економіки.

Американо-мексиканські відносини впродовж всього XX століття представляли унікальний комплекс двосторонніх зв'язків, що рідко зустрічається в світовій практиці, до межі насичений і могутніми компонентами і безліччю вузлів суперечностей і конфліктів. Відомо, що Сполучені Штати Америки - основний торговий - економічний партнер як Канади, так і Мексики; на них доводиться близько 75% зовнішньоторговельного обороту Канади і більше 70% - Мексики Барановский К.Ю. Канада в контексте САССТ // США: ЭПИ. - 1994. - № 5. - С. 85.. ВВП Мексики в 25 разів менше американського, дохід на душу населення в 8 разів нижче, а мексиканський експорт в 16 разів поступається американскому Чумакова М.Л. Мексика: путь в „первый мир” // Латинская Америка. - 1993. - № 7. - С. 9..

Серед всіх країн світу Канада є першим торговим партнером США, а Мексика - третім.

У те ж час торговий - економічні зв'язки між Канадою і Мексикою були украй незначні. Частка Мексики в зовнішньоторговельному балансі Канади складала 0,4%, а частка Канади в зовнішній торгівлі Мексики - 1,2 % Барановский К.Ю. Указ.соч. - С. 85.. Украй незначною була і присутність канадського капіталу в Мексиці. Навіть серед країн Латинської Америки Мексика не була для канадських інвесторів привілейованою сферою інтересів.

Таким чином, вивчення американо-канадських, американо-мексиканських і канадо-мексиканських економічних відносин представляє значний інтерес, оскільки деякі явища мають схожий характер, інші різко відрізняються один від одного. Відносно Мексики потрібно відзначити, що гігантська асиметрія економічних і військово-політичних потужностей між Мексикою і США породжує стійкі стереотипи сприйняття двома націями і державами один одного. Для Вашингтона аж до того ускладнення відносин, що почалося з кінця 70- х років, Мексика розглядалася як природний, хоч і декілька неспокійний партнер, який через геополітичні реалії ніколи не ставив під питання американське лідерство. У Сполучених Штатів Мексика довгий час на шкалі приорітетів взагалі не числилася. У своїй книзі „Годы в Белом доме” Г. Киссинджер всього лише один раз згадує Мексику, хоча в 70-і роки контекст американо-мексиканських відносин став стрімко мінятися. Також важливо і те, що розвиток двох різних цивілізацій протікає в умовах глибоких внутрішніх суперечностей. За дотепним зауваженням А. Лоуенталя, в другій половині XX століття США і Мексиці конфліктували з проблем таких різних, як, наприклад, ціна на мексиканський газ і розміри помідорів, що імпортуються, відношення до мексиканських робочих в США і американським туристам в Мексиці Сударев В.П. Взаимосвязь и конфликт интересов США и Латинской Америки. - М., 2000. - С. 152..

Історіографія. У роботах різних авторів, присвячених проблемам світового господарства, дослідження в області південноамериканської інтеграції досить часте явище. Вивчаються трансконтинентальні зв'язки з Латинською Америкою. Проникнення приватного американського капіталу до Мексики одержало віддзеркалення в працях багатьох дослідників: мексиканських, американських; також проблему американо-мексиканських відносин вивчали радянські учені, а в даний час - пострадянські дослідники Боровков А.Н. Мексика на пороге перемен // Латинская Америка. -1989. - № 11. - С. 79-82; Глинкин А.Н. Эволюция латиноамериканской политики США. - М.: Наука, 1982. - 255 с.; Кондрашова Л. Железные кордоны на американо-мексиканской границе // Мировая экономика и международные отношения. - 1995. - № 4. - С. 111-119; Кузьмин В.В. Экономика мексиканского севера и капитал США // Латинская Америка. - 1974. - № 4. - С. 13-17..

Відносно канадо-американських відносин потрібно відзначити, що фахівці різних областей наук (історики, економісти, політологи) розглядали питання взаємин між США і Канадою з різних точок зору.

Погляди радянських учених істотно відрізняються від поглядів сучасних учених пострадянського часу. Автори раннього часу не мали можливості виразити свої погляди в повному об'ємі, оскільки їм дозволено було друкувати тільки те, що допускалося цензурою. До таких авторів відносяться Т.К. Белащенко, С. Щербатих, З.І. Романова, Г.Г. Чибріков, А.Н. Глінкин, В.Н. Лунін та інші Белащенко Т.К. Форпосты Пентагона. - М., 1980. - 127 с.; Романова З.И. Экономическая экспансия США в Латинской Америке. -М., 1963. - 270 с.; Чибриков Г.Г. Противоречия между монополиями США и слаборазвитыми странами на почве вывоза капитала. - М., 1963. - 38 с.; Глинкин А.Н. Эволюция латиноамериканской политики США. - М., 1982. - 255 с.. Навіть назви їх робіт говорять самі за себе. Наприклад, одна з книг Т.К. Белащенка книга має назву „Форпости Пентагону”, у С. Щербатих - „Канада - вотчина американського імперіалізму” Щербатых С.М. Канада - вотчина американского империализма. - М., 1951. - 76 с..

Література радянського часу супроводжується великою кількістю таблиць, в яких простежуються доходи США від зовнішньої торгівлі з Канадою і Мексикою, рух інвестицій США в сусідніх державах, капиталовкладення Сполучених Штатів Америки. Так, у книзі А.А. Шліхтера вже в другій частині відчувається стиль, властивий радянському часу: „залежність Канади від США не є одностороннєю, і постачання товарів із Сполучених Штатів до Канади мають суттєве значення для американських експортерів. Проте, якщо США можуть пережити гіпотетичну ситуацію закриття для них канадського ринку, то для Канади закриття американського означало б катастрофу” Шлихтер А.А. Канада и США: Тенденции и противоречия партнерства. - М., 1988. - С. 4..

Інший дослідник В.П. Трепелков в своїй роботі відзначає з властивим радянському часу стилем: „Чинником зростання експорту капіталу з одних країн в інші є виникнення і розвиток міжнародних монополій, прагнучих прибрати до рук виробництво і збут певного виду товарів у всьому світі, захопивши ключові позиції в економіці інших стран” Трепелков В.П. Зарубежный бизнес американских монополий. - М., 1982. - С. 5..

Радянський стиль написання робіт простежується аж до кінця 80-х років XX століття. Гостро відчувається негативне відношення до Сполучених Штатів Америки, що очевидно в умовах протистояння Радянського Союзу і США. В той же час, в роботах радянських дослідників простежується і об'єктивніша думка щодо взаємин Сполучених Штатів Америки, їх північного і південного сусідів. Наприклад, Л.А.Баграмов в роботі „Государство и экономика Канады” відзначає, що „інтенсивне проникнення в економіку Канади американського капіталу до середини 80-х років цілком відповідало інтересам канадських ділових кіл. Американські і канадські капітали виступали як партнери, а не конкуренти, оскільки діяли в різних галузях і багато в чому доповнювали друг друга” Государство и экономика Канады / Под.ред. Л.А . Баграмова. - М., 1986. - С. 17.. На думку Л.А.Баграмова, Канада не була експлуатованою державою, як писали радянські автори, які займалися вивченням американо-канадських відносин. Також він відзначає, що аж до 70-х років уряд Канади не тільки не перешкоджало притоці в країну іноземного капіталу, але і прямо заохочувало його.

Відносно американо-мексиканських відносин: простежується явна перевага Сполучених Штатів Америки над Мексикою, яка довгий час вважалася слаборозвиненою країною. Багато дослідників в цій області доводили, що США прагнуть не допустити країни, що розвиваються, до проведення зовнішньої політики, відзначали величезну кількість суперечностей економічного і політичного характеру.

Сучасні ж учені по-іншому представляють відносини Мексики і США в економічній області. Відзначають, що Мексика належить до ключових країн, прямо або що побічно впливають на хід світової економіки. Таке становище країни обумовлено низкою чинників: Мексика - найближчий тил головного фінансово-індустріального полюса - США; наявність крупного економічного потенціалу в Мексиці та її високий авторитет в Латинській Америці.

Сучасні дослідники розглядають еволюцію латиноамериканської політики і приходять до висновку, що до певної міри американський капітал позитивно впливає на економіку Мексики. Так, наприклад, В.П. Сударев відзначає, що „процеси, що розвинулися в прикордонних районах, в концентрованому вигляді відображали тенденції, що набирають силу в американо-мексиканських відносинах в цілому. Економіки двох країн в післявоєнні роки всі більшою мірою „вростали” одна в одну” Сударев В.П. Указ.соч. - С. 15..

Великий інтерес представляють роботи З.І. Романової. У них простежується еволюція її поглядів залежно від політичних змін. Наприклад, в роботі, виданій в 1963 р. Романова З.И. Экономическая экспансия США в Латинской Америке. - М., 1963., вона говорить про економічну экспансію США до Латинської Америки. А в статті в журналі „Мировая экономика и международные отношения” відзначає, що „Мексика демонструє зразки для наслідування, наприклад, „мексиканське чудо”” Романова З.И. Мексика на пути к современной экономике // Мировая экономика и международные отношения. - 1995. - № 11. - С. 108..

Що стосується робіт сучасних авторів, присвячених американо-канадським відносинам, також слід відмітити, що пострадянські дослідники справедливо вважають, що США і Канада знаходяться в одному цивілізаційному полі, і Канада є високорозвинутою державою. Канада володіє сприятливими можливостями для свого розвитку. Це єдине з крупних держав, що розташовують достатньою мірою всіма необхідними природними багатствами і ресурсами. У Канади високий рівень виробництва, значні експортні можливості і імпортні потреби. Сучасні дослідники об'єктивно відображають взаємний вплив двох високорозвинутих держав один на одного Вони говорять саме про партнерство між США, Канадою, Мексикою, в те що ж час відмічаючи перевагу США. У роботах дослідників пострадянського часу мовиться про співпрацю між двома державами, а не про „експансію американського імперіалізму”, як представляли радянські вчені Акимов Ю.Г. Канадское общество на пороге XXI века // США - Канада: экономика, политика, культура.(далее - ЭПК). - 2001. - № 8; Молочков С.Ф. Канадо-американские отношения сегодня // США: ЭПИ. - 1998. - № 9. - С. 15..

Таким чином, дана проблема освітлюється дослідниками по-різному. Істотну роль зіграв час написання і видання робіт. Погляди учених радянського часу практично прямо протилежні поглядам сучасних учених.

Робота виконана у зв'язку з курсам Новітньої історії та історії міжнародних відносин, що викладаються на історичному факультеті.

Об'єктом даної дипломної роботи є інтеграційні процеси на Північноамериканському континенті.

Мета кваліфікаційної роботи - дослідження американо-канадських, американо-мексиканських, канадо-мексиканських відносин, виявлення їх специфіки і перспектив, а також аналіз інтеграційних процесів в США, Мексиці і Канаді.

Основні завдання дослідження полягають в тому, щоб, проаналізувавши діяльність президентів і урядів США, Мексики і Канади, виявити їх позитивні і негативні сторони як по відношенню до економіки Мексики, так і по відношенню до економіки Канади і США; з'ясувати основні напрями розвитку країн в аналізований період, характер провідних тенденцій, що визначають різні фази партнерства Мексики, Сполучених Штатів Америки і Канади.

Географічні рамки роботи охоплюють територію сучасних Канади, Мексики та США. Хронологічні рамки дослідження обмежені 1945-1993 роками. Нижня межа відповідає закінченню Другої Світової війни, а верхня межа - укладенню договору НАФТА між США, Канадою і Мексикою.

У роботі використані різноманітні джерела, що дозволяють скласти повніше уявлення про взаємини між США, Канадою і Мексикою, проаналізувати процес формування НАФТА, а також зробити певні висновки з даної проблеми. Наприклад, важливу інформацію про ставлення мексиканських правлячих кіл до інтеграції становлять інтерв'ю мексиканського президента Хосе Лопеса Портільо та вибрані висловлювання американського президента Р. Рейгана Интервью с президентом Мексики Хосе Лопесом Портильо // Латинская Америка. - 1978. - № 3; Президент Мексики Хосе Лопес Портильо отвечает на вопросы журналиста // Латинская Америка. - 1977. - № 2; Рейган Рональд. Откровенно говоря: Избранные речи. - М., 1990.. Важливим джерелом для розкриття даної теми є щоденникові записи радянських журналістів, які перебували у розглянутих країнах під час розвинення інтеграційних процесів. При цьому не слід забувати, що їх відомості носять ідеологізірований характер, оскільки писалися за радянських часів. Однак цілі та ведучі механізми інтеграції розкрити ними в цілому вірно Манаков А.М. Америка 70-х: Очерки, статьи, корреспонденции. - М.: Молодая гвардия, 1978. - 159 с.; Овчинников В. Своими глазами. Страницы путевых дневников. - М., 1989; Пастухов Н. 40 лет с журналистским блокнотом. - М., 1989..

Нарешті, важливим джерелом є текст договору про створення НАФТА, розміщений на офіційному сайті організації Text of NAFTA // www. ipl.org/ref/POTUS/.

Таким чином, тема забезпечена достатньою кількістю джерел.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, методичного розділу та списку джерел і літератури.

Розділ 1. Американо-канадські економічні відносини

Географічна близькість Канади і США (протяжність сумісного кордону складає близько 4 тыс. км), схожість природно-кліматичних умов в прикордонній смузі, комплекс інтеграційних зв'язків між двома країнами, що накладає глибокий відбиток на багато сторін економічного і соціально-політичного життя Канади, однотипність форми державного пристрою двох країн, мовна спільність більшості населення обох держав - ці передумови в тому або іншому ступені зумовили провідне місце, яке займають США в міждержавних зв'язках як Канади в цілому, так і окремих канадських провінціях. США є найбільшим торговельно-економічним партнером, найближчим політичним союзником Канади. Зближення США і Канади почалося в роки Другої світової війни, після підписання в квітні 1941 р. Гайд-парковського угоди про військово-економічну співпрацю. У 1945 р. основи цієї угоди були підтверджені, а в 1947 р. був установлений Об'єднаний комітет з промислової мобілізації. У післявоєнний період в економічних відносинах Сполучених Штатів Америки і Канади відбувся стрибок, який на довгий час надзвичайно тісно зв'язав економіки двох північноамериканських країн. Період з 1945 по 1959 роки був періодом найбільшого зростання капиталовкладень в Канаді. Після Другої світової війни американські монополії прагнули зберегти і зміцнити свої позиції в Канаді, яка привертала їх як надійна сфера додатку капіталу. Посол США в Канаді в 50-і роки П. Мерчант так пояснював курс на економічне зближення США з Канадою: „Ніколи не було жодної країни, відносини з якою були б для нас важливіші, чим наші відносини з Канадою. Це дійсно так з багатьох причин: географія, величезна торгівля між нами; величезний об'єм інвестицій громадян кожної країни, якими вони володіють в іншій країні” Колыбанов В.А. Канадо-американские экономические отношения: тенденции и противоречия развития 50 - 60-х годов. - Киев, 1982. - С. 33..

Дійсно, показники даних економічних контактів екстраординарні за своєю величиною порівняно з відповідними показниками розмірів зв'язків США з іншими країнами. У канадській економіці в 50-60-х роках зосереджувалося до 25% всіх закордонних капіталовкладень США, що перевершувало на 1/3 всі їх інвестиції в Латинській Америці і майже дорівнювало всім американським інвестиціям в Західній Європі Там же..

Специфікою експорту американського капіталу до Канади є не тільки його величезні розміри, але і те, що тут вкладають свої капітали незвичайно велике число американських компаній, причому впродовж вже багатьох десятиліть. Хоча Канада торгує приблизно з 150 державами миру, велика частка її експорту прямує в США. Корпорації США оволоділи перш за все сировинними галузями. Незабаром після відкриття крупних родовищ нафти і газу в провінції Альберта (1947 р.), в Канаді почала стрімко розвиватися нова енергетична галузь, майже виключно на американські засоби. У нафтовій промисловості затвердилися філіали таких корпорацій, як „Стандарт ойл оф Нью-Джерсі”, „Тексако”, „Голф ойл”. Таким чином, канадська нафтогазова промисловість із самого початку виникла як продовження паливно-енергетичного комплексу США.

У 1947 р. прийнятий „план Еббота”, який передбачав заохочення виробництва товарів для потреб американського ринку. „План Еббота” відкрив американським корпораціям широкі можливості для впровадження в канадську економіку: різко прискорилося зростання американських довгострокових капиталовкладень в Канаді.

Для американських капіталовкладень характерні прямі інвестиції, тобто вкладення, які забезпечують повний контроль над тим або іншим підприємством. Адже „мотивом прямих інвестицій і володіння філіалами і дочірніми компаніями є перш за все придбання контролю над природними ресурсами, промисловими активами і ринками. Материнська компанія прагне до того, щоб забезпечити собі стійкі позиції в економіці чужої країни” Кочегарова Н.И. Внешняя политика Канады после Второй Мировой войны. - М., 1988. - С. 21..

Багатомільярдні капіталовкладення США в Канаді були основою Північноамериканської економічної інтеграції і приречили провідну роль в ній Сполучених Штатів Современные Соединенные Штаты Америки: Энциклопедический справочник / Под ред. В.П. Абаренкова. - М., 1988. - С. 288..

Канадський (будь то національний або контрольований американцями) капітал в США розміщувався в основному в тих же галузях, які досягли найбільшого ступеня розвитку і монополізації в самій Канаді (сільськогосподарська, машинобудування, здобич рудий і кольорових металів, целюлозно-паперова промисловість, здобич нафти і газу, виробництво спиртних напоїв). Великі також вкладення в галузі економіки, зв'язані з ресурсним і оброблювальним секторами, - залізниці і нафтопроводи, сфера операцій з нерухомістю, торгівля Бородаевский А.Д. США - Канада: региональный хозяйственный комплекс. - М., 1983. - С. 82..

На основі аналізу безпосередніх вкладень американського капіталу в конкретні галузі господарства Канади, можна зробити висновок, що в період з 1945 р. по1964 р. головні об'єкти вкладень американських капіталів мали такі зростаючі показники: у нафтову промисловість в 1945 р. було вкладено 4,21% американських капіталів, тоді як в 1964 р. цей показник зріс до 22,97%; у гірничодобувних галузях в 1945 р. було 7,91% американських капіталів проти 12,2% в 1964 р.; фінансові установи мають наступні показники: 8,05% в 1945 р. і 11,19% в 1964 р. В той же час показники вкладення американських капіталів в оброблювальну промисловість дещо зменшилася: 39,04% в 1945 р. проти 34,35 % у 1964 р. Колыбанов В.А. Указ.соч. - С. 60..

Спираючись на сектори, де відбулося впровадження капіталу США, останній став впливати на розвиток канадської економіки у вигідному для Штатів напрямі. Перешкоди розвитку в Канаді оброблювальної, особливо вторинної оброблюваної промисловості з боку американських корпорацій закладені вже в самій концентрації цими корпораціями своїх інвестицій в сировинні галузі.

Стримання розвитку оброблювальної промисловості Канади американські монополії, що діють в цій країні, здійснювали і іншими методами. Один з найбільш поширених методів полягає у відмові підприємств, що належать названим монополіям або контрольованих ними, купувати для своїх потреб готові вироби, вироблені на канадських підприємствах. Наприклад, найбільші автомобільні фірми Канади що належать капіталу США, впродовж багатьох років боролися за те, щоб зберегти для себе можливість використовувати при будівництві автомобілів якомога більше комплектуючих елементів американського виробництва. Не дивлячись на численні рішення канадського уряду про те, щоб примусити ці фірми перенести повністю все виробництво до Канади, „Форд мотор оф Кенада”, „Дженерал моторс оф Кенада” і „Крайслер корпорейшн оф Кенада” навіть в 1959-1960 рр. ввозили із Сполучених Штатів майже 43% всіх комплектуючих елементів автомобилів Колыбанов В.А. Указ.соч. - С. 70.. Що стосується авіабудівної промисловості Канади, то до кінця 50-х років діючі в ній американські підприємства, наприклад „Канадейр”, будували свої літаки тільки під американські двигуни. І так в багатьох галузях.

Таке ж положення існувало і для закупівель американськими компаніями, що діють в Канаді, устаткування. Колишній міністр економіки провінції Онтаріо Р. Макколей скаржився, наприклад, в 1962 р., що компанії в США забороняють своїм канадським філіалам набувати необхідного устаткування у канадських виробників, зобов'язують купувати американське устаткування, вироблюване в Сполучених Штатах Там же. - С. 71..

В результаті подібного курсу дій американських корпорацій і їх дочірніх підприємств в Канаді, а вони, як ми відзначали, складають значне число загальної кількості діючих в цій країні компаній, мало місце помітне гальмування зростання ринку для продукції канадської оброблювальної промисловості.

Гальмування розвитку оброблювальної промисловості Канади відбувалося в результаті наступної обставини. Як указував професор Манітобського університету Кларенс Барбер, американські монополії, створюючи свої підприємства в оброблювальній промисловості Канади, відмовлялися поставляти їх продукцію на зовнішні ринки в тому випадку, якщо вона могла конкурувати з подібною продукцією материнських компаній Сполучених Штатів Колыбанов В.А. Указ.соч. - С. 71.. Особливо це стосувалося продукції автомобільної, авіаційної, електротехнічної і хімічної галузей.

Після Другої Світової війни американці створили і розширили свої автомобільні підприємства в Англії й інших західноєвропейських країнах, які були раніше крупними споживачами канадських автомашин, корпорації США почали обмежувати вивіз автомобілів з Канади, щоб не заважати діяльності названих своїх філіалів в Західній Європі. У 1963 р., наприклад, з Канади було вивезено близько 3% легкових автомобілів, вироблених в країні Там же.. Саме у цьому потрібно шукати причину украй повільного зростання виробництва автомобілів в Канаді впродовж 50-х - на початку 60-х років.

З перемогою на федеральних виборах 1968 р. ліберальної партії Канади на чолі з П.Е. Трюдо в її відносинах з США одержала розвиток тенденція до визначеного від них дистанціювання, до пошуків противаг двостороннім зв'язкам, а також до більшого обліку інтересів національних секторів канадської промисловості. Ця тенденція супроводжувалася посиленням державного контролю над іноземними інвестиціями, експортом нафти і газу в США, а також цінами на них.

Визнання канадськими лібералами важливості континентальних зв'язків для долі Канади не дозволяло їм йти на крайні заходи і примушувало діяти обережно. Ідеологічним кредо лібералізму є “середній шлях”. Він припускає помірність, терпимість і відмову від крайніх методів в політиці. він допускає вільне підприємництво, але відкидає економічну анархию Шлихтер А.А. Указ.соч. - С. 49.. Звідси стає ясним, чому Трюдо ніколи не виступав прихильником жорстокого економічного націоналізму.

Курс ліберального уряду у внутри- і зовнішньоекономічній політиці викристалізувався далеко не відразу. До 1972 р. в урядових кругах, серед економічних і політичних експертів не було ясності в тому, як по-новому будувати відносини з США. Наприклад, в опублікованій в 1970 р. „Білій книзі” уряду „Зовнішня політика для канадців” взагалі відсутня розділ щодо вказаних відносин. І все-таки вже в цьому державному документі, на утриманні якого лежить друк особистих переконань прем'єр-міністра, виражено прагнення до диверсифікації економічних, політичних, наукових і культурних зв'язків Канади шляхом розширення їх з країнами Західної Європи, державами Тихоокеанського басейна Там же. - С. 50..

Називаючи США „кращим другом і союзником Канади”, Трюдо разом з тим не міг не бачити, що, приносячи безперечні вигоди для країни, такий союз спричиняє за собою і накопичення небажаних для Канади результатів. А тому вважав необхідним забезпечити Канаді альтернативні ринки в різних країнах світу і привертати капітали з інших країн.

У 70-і роки виразніше стало виявлятися прагнення сусідніх провінцій і штатів спільними зусиллями вирішувати багато загальних і деякі приватні проблеми, з якими їм не вдавалося справитися в рамках своїх держав. Все це знайшло віддзеркалення в числі, що різко збільшилося, провінційних представництв, підписанні різного роду угод з штатами і розширенні сфери співпраці з ними.

Не можна не відзначити наявність чинників, які ускладнюють розширення зв'язків канадських провінцій з США. Так, провінції і штати є суб'єктами різних федерацій, котрі істотно відрізняються один від одного в своєму розвитку. Крім того, і Канада, і США прагнуть забезпечити проведення єдиною для кожної країни зовнішньої і зовнішньоекономічної політики з своїми цілями і завданнями. Цим вони обмежують самостійність членів федерації у області відносин двох держав.

Таким чином, розвиток контактів провінцій Канади з США протікав під знаком переплетення двох протилежних тенденцій - як сприяючої, так і стримуючої взаємну співпрацю.

Уряди провінцій надають велике значення створенню розвітвленої мережі представництв в США як важливому інструменту в забезпеченні своїх економічних інтересів в цій країні. Найбільшу активність в даному напрямі проявляли Онтаріо і Квебек. Перша провінція в 60-і роки відкрила представництва в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чікаго, Атланті, Клівленді, Міннеаполісе, а друга (на додаток до вже існувавшого раніше представництва в Нью-Йорку) - в Чікаго, Бостоні, Далласі, Лос-Анджелесі. У 70-х роках Онтаріо відкрила додаткове представництво в Бостоні, а Квебек - в Атланті, Лафейетте і Хьюстоні Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения. - М., 1985. - С. 72.. Економічні інтереси цих провінцій розповсюджуються фактично на всі регіони Сполучених Штатів.

Західні провінції мають представництва на тихоокеанському побережжі США: Альберта - в Лос-Анджелесі, Британська Колумбія - в Лос-Анджелесі і Сан-Франциско. Атлантичні провінції концентрують свою діяльність на сході і півдні США. Нова Шотландія, наприклад, має представництва в Нью-Йорку і Х'юстоні Там же..

У розвитку відносин провінцій з США можна виділити три основні напрями:

1) прямі зв'язки провінцій з штатами;

2) контакти провінцій з федеральною адміністрацією Сполучених Штатів;

3) участь канадських провінцій сумісна з федеральним правительством в рішенні питань двосторонніх відносин Канади і США.

Контакти провінцій і штатів розвиваються на основі різних угод і домовленостей між двома сторонами, які є свого роду адміністративно-правовою інфраструктурою канадо-американської економічної інтеграції. Угоди між провінціями і штатами розрізняються як формою так і за змістом. Офіційні угоди - найбільш висока форма договірно-правової співпраці провінцій і штатів - складала 5,7% від загального числа взаємних контактів; на домовленості і напівофіційні угоди доводилося 70,6% і 23,6% відповідно Шило В.Е. Указ.соч. - С. 75. Найпоширенішою формою зв'язків між провінціями і штатами сталі домовленості.

Співпраця канадських провінцій і штатів США охоплює широкий круг питань, що відносяться до різних сторін життя цих держав. Як показує таблиця 1, найбільша кількість угод утворених у області торгівлі і промисловості, природних ресурсів, транспорті, у сфері соціальних послуг.

Таблиця 1. Предмет і форми угод між канадськими провінціями і штатами США (за станом на 1985г.) Там же. - С. 77. 2

Область

співпраці

Офіційна угода

Полуофіційна угода

Домовленість

Всього в даній області

Сільське господарство

27

27

Торгівля і промисловість

2

5

73

80

Освіта, культура

10

34

44

Енергетика

1

12

23

36

Охорона навколишнього середовища

1

64

65

Соціальні послуги

12

64

76

Військова сфера

4

3

9

16

Природні ресурси

24

125

149

Суспільна безпека

36

36

Транспорт

35

112

64

211

Некваліфікована співпраця

1

3

22

26

Разом формою

44

181

541

766

При цьому слід відзначити, що офіційна угода - це спільно підписаний документ, що передбачає впорядковану підтримку взаємних зв'язків; напівофіційна угода - документ у вигляді резолюції, комюніке, меморандуму або листів, якими обмінялися сторони, що передбачає впорядковану підтримку взаємних зв'язків, але що не скріпляє сумісним підписом. домовленість - будь-яке інше сумісне рішення в письмовій або усній формі про впорядковану підтримку взаємних зв'язків.

Уряди Канади і США використовують різні засоби і методи для підтримки і розвитку взаємних контактів. До них відноситься: проведення зустрічей прем'єрів провінцій і губернаторів штатів, спеціальних робочих зустрічей офіційних представників двох сторін на різному рівні, а також членів легислатур провінцій і штатів, створення комітетів для вироблення рішень з якого-небудь питання, організація асоціацій з представників ділових кіл.

Півтора десятиліття, протягом яких (за винятком проміжку часу з червня 1979 р. по лютий 1980 р.) при владі перебував уряд ліберальної партії на чолі з П.Е. Трюдо, залишаться в історії Канади як важливий рубіж в зміцненні тенденції до звільнення країни від залежності від південного сусіда.

Одним з найбільш значних підсумків цього періоду було посилення національної економіки. Частка іноземного капіталу, перш за все американського, стала зменшуватися. Держава активно втручалася у відносини національних і іноземних монополій, що діяли в Канаді. Проводилася політика „канадизації”, що означала серйозну зміну в традиційних канадських концепціях місця і ролі іноземного капіталу. Істотно зросла сила національного капіталу в економіці країни. Загострювалася конкуренція канадських і американських корпорацій. Політика „канадизації” була покликана сприяти закріпленню канадських ділових кіл на нових рубежах, забезпечувати високоприбуткові сфери приміщення капіталу.

У 70-і роки відбувався перерозподіл сил усередині національного фінансового капіталу. Періоди зльоту і спаду були властиві об'єднанню навколо холдинг-компанії „Аріус корпорейшн”. З кінця 70-х років її нове керівництво об'єднало потенціал декількох найбільших корпорацій і заявило про себе як про значне фінансово-економічне угрупування. З об'єднання „Бенк оф Монреаль” виділилася самостійна промислово-фінансова група на чолі із залізничною корпорацією „Кенедіан пасифик” Кочегарова Н.И. Внешняя политика Канады после Второй мировой войны. - М., 1988. - С. 39.. У другій половині 70-х років стали впливовими сімейні клани Томсонов, Рейхманов, які потіснили найбільші раніше фінансові капітали Ітонів, Уебстерів, Річардсонів. На величезне об'єднання перетворилася сімейна група Брофманів, контролююча компанії з активами майже в 100 млрд. долл. Там же. - С. 40...

Посилення на початку 70-х років тенденції до „канадизації” промисловості країни виявилося і в створенні в 1974 р. Агентства з перевірки іноземних інвестицій (АПІІ), покликаного перешкодити подальшому переходу канадських фірм під контроль іноземців. Потреба в такій організації назріла давно. Також відомий міжнародний скандал, що розвернувся у зв'язку з рішенням уряду Л. Пірсона (1966 р.) прийняти поправку до канадського закону про банки, щоб post factum оголосити незаконним поглинання „Мерчантайн бэнк” нью-йоркським „Ферст нэшнл сити бэнк”, внаслідок чого останній розлучився з придбанням.

Великий суспільний резонанс мали два випадки, коли прем'єр-міністр Трюдо вимушений був особисто накласти вето на операції, що мали на меті встановлення американського контролю над крупними ресурсними монополіями Канади - „Денісон майнз” (1970 р.) і „Хоум ойл компани” (1971 р.) Бородаевский А.Д. США - Канада: региональный хозяйственный комплекс. - М., 1983. - С. 76.. У зв'язку з цим питання такого роду входять в компетенцію АПІІ, котрій уповноважено розглядати заявки на придбання контрольних пакетів вже існуючих канадських компаній і проекти нових капіталовкладень за участю іноземних фірм.

За період 1974-1979 г.г. АПІІ розглянуло 1 326 заявок на придбання контролю над канадськими компаніями і дало згоду в 1 106 випадках (83%); з 1 169 проектів нових інвестицій було схвалено 1007 (86%) Бородаевский А.Д. Указ. соч. - С. 77.. В цілому створення АПІІ можна розцінювати як крупний крок на шляху встановлення урядового контролю над діяльністю іноземних монополій в Канаді. Воно було здатне перешкодити поглинанню іноземною фірмою будь-якої крупної національної компанії.

Крім АПІІ, як засоби, вживані для проведення „канадизації”, було: установа державних компаній, іноземних фірм, що займаються скупкою, - Канадська корпорація розвитку і „Петро-Кэнада”; здійснення комплексних програм типу НЕП (Нова економічна програма). На можливість реалізації цієї політики „канадизації” безпосередню дію надавали внутрішньополітична боротьба і розклад сил усередині ліберальної партії і в самому уряді.

Основним підсумком „канадизації” в 70-і - початку 80-х років стало значне зниження рівня іноземного контролю канадської економіки, який в цілому по всіх нефінансових галузях вітчизняної економіки скоротився до 25,5% до початку 1981 р. (зокрема американський до 20%) Кочегарова Н.И. Указ.соч. - С. 43..

Зниження іноземного контролю в канадській економіці пояснюється рядом об'єктивних причин довгострокового і короткострокового характеру.

Перш за все, в період перебування у влади ліберальної партії відбувалося постійне зниження торгових тарифів в рамках ГАТТ (Генеральна асоціація з торгівлі і тарифів), внаслідок чого до 1978 р., зокрема в канадо-американській торгівлі, не менш 80% товарообігу стало здійснюватися безмитно. Вже в 1981 р. приблизно 85% американських товарів поступало до Канади без митних зборів, а 95% канадських товарів - в США Кочегарова Н.И. Указ.соч. - С. 44..

Дві глибокі економічні кризи середини 70-х і початку 80-х років зробили стримуючий вплив на зростання іноземних інвестицій в Канаді. З другої половини 70-х років відбулася активізація вивозу канадського капіталу за кордон. Найбільші канадські монополії узяли на озброєння принцип „зневаги кордонами” між США і Канадою. Для канадських монополій все притягательнішим стає ємкий американський ринок, який дає можливості прибуткової реалізації промислової продукції.

Великий розмах „викуп” канадської власності у американських ТНК (транснаціональні компанії) і зростання національних монополій набули в кінці 70-х - початку 80-х років. У цей період в країні розвернувся могутній процес злиття і поглинань. На початку 1981 р. „Норанда майнз лтд.” (19-е місце за об'ємом продажів в 1980 р.) придбала за 626 млн. кан. долл. 49% акцій „Макміллан Блодел лтд.” - другу за важливостю лісотехнічній монополії країни (36-е місце) Бородаевский А.Д. Указ. соч. - С. 79.. Приблизно в той же час найбільша американська монополія цієї галузі „Канедіен интернэшнл пейпер инк” (54-е місце) перейшла в руки могутньої національною холдинг-компании „Канедіен пасифик” (1-е місце) за 1,1 млрд. кан. долл., а „Олімпіа энд йорк инвестменс лтд” за 560 млн. кан. долл. придбала контроль (88% акцій) над „Эйбитиби-Прайс инк” Там же.. Все це означало консолідацію сил національного капіталу в лісовому і целюлозно-паперовому виробництві.

Видну роль в хвилі злиття зіграли два клани національного фінансового капіталу - сімейство Райхманов (власники „Олімпіа энд йорк инвестментс лтд”) і брати Бронфмани, власники „Браськан лтд”. Могутнім стимулом до подальшої централізації капіталу на національний грунту послужила оголошена в кінці 1980 р. „національна энергетична програма”, що проголосила ряд масштабних завдань у області „канадизації” паливно-сировинної бази країни. Відповідно до цілей цій програми президент однієї з трьох місцевих нафтових монополій, що є крупнішими в країні, „Доум петролеум ЛТД” (35-е місце), обіцяв міністрові енергетики М. Лалонду добитися підвищення до кінця 1982 р. частки канадського капіталу в її активах як мінімум до 35%. Вже в серпні 1981 р. було оголошено про придбання цією монополією за 4,3 млрд. кан. долл. 47% акцій „Хадсонс Бейойл энд гэс компани” (99-е місце), що знаходилася до цього під контролем американської „Коноко инк” Бородаевский А.Д. Указ. соч. - С. 80..

На цій же хвилі пройшли і придбання державною монополією „Петро-Кенада” філіалу бельгійської „Петрофіни”, покупка крупної фірми „Зеллерс лтд”, що входить в „імперію” Томпсонов „Хадсонс Бей компани”.

Деякі одержані переваги канадський капітал прагнув підкрепити посиленою притокою прямих інвестицій в США. Їх темпи зростання в кінці 70-х - на початку 80-х років збільшилися більш ніж в два рази, і до початку 1982 р. Канада займала вже третє місце серед іноземних держав, що мають прямі капіталовкладення в США. На цій основі сформувалася розгалужена мережа американських філіалів і дочірніх підприємств канадських ТНК.

Істотно зміцнилися позиції канадських банків на багаторегіональних фінансових ринках в США. Канадський фінансовий капітал вийшов на третє місце по сумі активів серед іноземних банків, пропустивши вперед тільки своїх колег з Японії і Великобританії. Американський капітал сприяв створенню в Канаді нових галузей промисловості, приніс в країну більш передову технологію, необхідний управлінський і організаторський досвід. Трюдо вважав, що оскільки неможливо одержати технологію без капіталу, так само нераціонально вимагати повної відсутності капіталу США в канадській економіці. „Вочевидь, якщо ми обмежимо притоку в нашу країну американського капіталу і технології, - відзначав прем'єр-міністр, - ми будемо не в змозі освоювати наші ресурси, і нам прийдеться знизити рівень споживання для того, щоб здійснювати капіталовкладення власними силами” Кочегарова Н.И. Указ.соч. - С. 48..

В той же час не можна забувати про те, що Трюдо вважав, що економічне проникнення США не повинне привести до ліквідації національної самостійності Канади. Трюдо вважав необхідним здійснення певних компромисів, проведення політики залучення і використання американського капитала, але в той же час обмежуючи межі і обумовлюючи переваги для національного капіталу.

Впродовж 1982-1984 рр. склалися виключно сприятливі умови для зростання канадського експорту, перш за все в Сполучені Штати. Канадська економіка переживала кризу важче, ніж американська. Але зовнішня торгівля тут зіграла свою амортизуючу роль (на відміну від США, де зовнішня торгівля працювала на кризу), а потім сприяла переходу до пожвавлення господарської кон'юнктури.

Прихід до влади консерваторів на чолі з Б.Малруні практично співпав з початком майже дворічного підйому в господарстві Канади (1984-1986 рр.). Пішовши на поступки властям ряду провінцій, консервативний уряд досяг певної розрядки напруженості у відносинах з провінційним рівнем влади. Змінилася атмосфера канадо-американських відносин, де переважання знову одержала тенденція до співпраці і компромісів. Консерватори істотно ослабили контроль над іноземним капіталом, грунтовно пом'якшили умови національної енергетичної програми. Канада вийшла з кризи із значним активом торгового балансу і зберігала його аж до 1985 р. на високому рівні. Цьому сприяло поєднання низького інвестиційного попиту в Канаді з високим інвестиційним і споживчим попитом в США, значне зростання продуктивності праці в Канаді при різкому уповільненні темпів зростання заробітної плати, завищеному курсі американського долара.

У США розвернувся інвестиційний бум, що створило сприятливі умови для канадських експортерів: динамічно розвивалася гірничодобувна промисловість Канади, лісова, деревообробна, хімічна і целюлозно-паперова. Щодо автомобілебудування, об'єм експорту продукції за 1983 р. виріс на 28% Старостенкова Е.Е. Канада: экономическая конъюнктура 80-х годов // США: ЭПИ. - 1987. - № 1. - С. 71.. У першій половині 80-х років були створені умови для зростання експорту в порівнянні з імпортом. Якщо порівнювати післякризовий розвиток Канади і США, то в цілому в Канаді спостерігалися вищі темпи зростання ВНП і продуктивності праці. У Канаді істотно швидше зростали прибутки корпорацій.

Однією з основних характеристик економічного розвитку США в 1983-1985 рр. був інвестиційний бум, особливо значний в перші півтора роки після кризи. У Канаді, навпаки, на кінець 1985 р. не був досягнутий навіть той рівень вкладень в основний капітал, який був характерний для періоду економічної кризи. Ці відмінності пов'язані неабиякою мірою із станом зовнішньої торгівлі двох країн.

Так, у Канади актив торгового балансу досяг значної величини і став свого роду замінником інвестиційного попиту. А в США в даний період зберігався дефіцит в зовнішній торгівлі.

Аналізуючи динаміку цін на різні групи товарів в 1984-1986 рр., можна відзначити, що ціни на продовольство в Канаді зростали швидше, ніж в інших країнах із-за зниження в цей період курсу канадського долара; падіння світових цін на зернові не відбилося на цінах внутрішнього ринку завдяки монопольному положенню канадських постачальників на цьому ринку Старостенкова Е.Е. Экономика Канады в 1989 г. // США: ЭПИ. - 1989. - № 5. - С. 67..

Підйом економіки повністю співпав з періодом перебування у влади першого консервативного кабінету Б. Малруні (1984-1993). „Якщо Канада бажає добитися стійкого економічного зростання, - указувалося в його новій програмі, - то уряд повинен прагнути забезпечити інтереси країни в міжнародній сфері” Ситников Б.П. „Новое начало” Малруни // США: ЭПИ. - 1987. - № 2. - С. 65.. За ініціативою Малруні почалися канадо-американські торгові переговори в травні 1986 р., про що мова піде у розділі 3.

Таким чином, після закінчення Другої світової війни американо-канадські економічні відносини характеризуються суперечністю. Так, ліберальний уряд П. Трюдо дійшов висновку, що зближення з США не на користь Канади, оскільки загрожує їй втратою економічної і навіть політичної самостійності. Консервативний уряд Б. Малруні, що змінив лібералів, узяв курс на всестороннє поліпшення відносин з США. Він пішов на рішуче зближення з США в торговельно-економічній області.

В цілому американо-канадські відносини в розглянутий період характеризуються поступовим зближенням в таких галузях промисловості, як нафтова, газова, машинобудівна, добувна, целюлозно-паперова, автомобільна, авіаційна, електротехнічна, хімічна. З вищепереліченого можна зробити висновок, що американський капітал був присутній у всіх головних галузях канадської економіки. Залежність від капіталу США турбувала канадців, що небезпідставно. Проте, з часом Канада перестала побоюватися втрати економічної незалежності, адже наявність американского капіталу сприяла розвитку економіки в Канаді. Потрібно відзначити, що впровадження капіталу США було вигідне і для Сполучених Штатів. Тобто, очевидно взаємовигідна співпраця двох країн „великої сімки”, яких зближує безліч чинників, серед яких важливу роль грає географічна близькість Канади і США. Надалі це з'явилося однією з причин для проведення сумісної економічної політики.

Розділ 2. Американо-мексиканські економічні відносини

Мексика - єдина латиноамериканська країна, що має сухопутний кордон з США. Географічна близькість представляє природну умову для виникнення і розвитку між Мексикою і США широких економічних відносин. Ці відносини мають давні традиції, найрізноманітніші форми і напрями.

Важливим чинником в Мексиці з'явилося форсоване проникнення в економіку країни іноземного капіталу, особливо з другої половини 50-х років. Переважну частку в сукупному об'ємі прямих іноземних капіталовкладень контролюють Сполучені Штати Америки. У середині 50-х років з 1 225 зареєстрованих в Мексиці іноземних компаній 1 129, або понад 90% загального числа, належали монополіям США Мексика. Политика. Экономика. Культура / Под ред. А.Ф.Шульговского. - М., 1968. - С. 27..

В рамках американо - мексиканських відносин особливе місце належить прикордонним економічним зв'язкам між двома країнами. У середині 60-х років економічні зв'язки прикордонних районів стали набувати все більшого значення. Істотно зріс товарообмін, інтенсифікувалися комерційні, фінансові і інші контакти. У прикордонну зону Мексики посилився приплив американських капіталів. Пов'язаний із загальними закономірностями у вивозі капіталу, він відрізняється поряд специфічних рис, які обумовлені особливою економічною політикою двох держав відносно прикордонних районів Кузьмин В.В. Экономика мексиканского севера и капитал США //Латинская Америка. - 1974. - № 4. - С. 39..

Своєрідність економічної політики, що проводиться відносно північної прикордонної зони і діяльності іноземного капіталу на її території, пов'язана з багатьма обставинами. Мексиканське керівництво створило особливу систему преференцій, особливий юридичний і адміністративний режим, мережу державних органів, які покликані були забезпечувати прискорений господарський розвиток країни.

Для північної прикордонної зони Мексики характерна особлива демографічна ситуація. Протягом декількох десятиліть після Другої Світової війни багато мексиканців мігрували в цю зону з центральних районів країни у пошуках роботи, і використовувалися як брасерос - сільськогосподарські робочі - в південних районах США.

Переміщенню робочої сили сприяла та обставина, що рівень заробітної плати на підприємствах прикордонної зони вище, ніж на підприємствах у внутрішніх районах країни. Приток робочої сили став особливо зростати після 1951 р., коли між Мексикою і США було підписано угода про сезонне використання мексиканських робочих в сільському господарстві США Кузьмин В.В. Указ.соч. - С. 40.. У зв'язку з цим постійна імміграція викликала істотне збільшення населення прикордонної території. В результаті, на ринку робочої сили пропозиція завжди перевищувала попит. За даними „Comercio exterior” щодня 60 тыс. мексиканців перетинають кордон для роботи в південних містах США Там же.. Але в 1964 р. у зв'язку з закінченням терміну дії угоди про використання брасерос багато сільськогосподарських робочих залишилися без роботи.

Разом з брасерос існують ще і чиканос. Якщо „брасеро” - слово американського походження, що позначає мігруючих в США безробітних, то словом „чикано” називають і тих мексиканців, хто тільки що прибув в США, і тих, хто складає корінне населення штатів Техас і Каліфорнія. Мексиканці не визнають кордон по Ріо-Гранде, вважаючи, що Техас і Каліфорнія - їх рідні землі, адже вони були захоплені у Мексики американцями в XIX столітті.

У 1967 р. була складена „Програма руху чиканос”, в якій записано, що це рух „не тільки наділено високою відповідальністю, але і є найгарячішим і відвертішим сподіванням і прагненням чиканос до Ацтлану” Пастухов Н. Указ.соч. - С. 332.. Ацтлан - це легендарна святиня мексиканців. У 1970 р. рух чиканос опублікував „План Санта-Барбара”, в котрому мовилося про необхідність об'єднання чиканос для ведення боротьби за національне самовизначення Пастухов Н. Указ.соч. - С. 332..

Для вирішення проблеми безробіття мексиканський уряд розробив Програму індустріалізації прикордонної зони, яка була проголошена в 1965 р. Її метою було прискорення промислового розвитку зони, її інтеграція в єдиний господарський комплекс країни, створення умов для збільшення зайнятості населення. У виконанні поставлених завдань значна роль відводилася іноземному капіталу.

Відповідно до програми уряд надавав іноземним компаніям право на будівництво підприємств в 20-кілометровій зоні уздовж мексикансько-американського кордону. В рамках програми уряд Мексики повністю звільнив підприємства від імпортних мит на устаткування, на частини для збірки і необхідна сировина, від мит на експорт.

За відносно короткий термін в північній прикордонній зоні Мексики було побудовано велику кількість американських підприємств. До жовтня 1967 р. мексиканські власті видали дозвіл на будівництво 73 підприємств, до січня 1968 г. - 80. До середини 1969 р. їх число складало 147, з яких 103 вже функціонували, а до 1970 г. - 179, зокрема 152 діючих Кузьмин В.В. Указ.соч. - С. 42..

У 70-і роки проблеми розвитку прикордонної зони продовжували залишатися об'єктом спеціальної уваги уряду. У червні 1971 р. в р. Пуерто-Вальярта відбулася американо-мексиканська зустріч, на якій мексиканська сторона порахувала бажаним створення підприємств із змішаним капіталом. В зв'язку з цим мексиканський уряд розповсюдив дію спеціального режиму північної прикордонної зони на всю прибережну смугу шириною 20 км Там же. - С .46...

У 1972 р. з метою реалізації Програми розвитку прикордонної зони (ПРОНАФ), прийнятої в 1961 р. урядом Мексики, який намагався ослабити гостроту проблеми зайнятості населення, була створена міжвідомча комісія з економічного розвитку прикордонної зони і прибережних районів. До комісії увійшли представники міністерств фінансів і державногоо кредиту, сільського господарства, промисловості і торгівлі.


Подобные документы

 • Розкриття суті міжнародної економічної інтеграції. Історія створення і механізм функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі. Особливості Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва і економічного союзу держав Південної Америки.

  презентация [1,1 M], добавлен 10.10.2013

 • Огляд причин та умов розвитку міжнародної економічної інтеграції. Дослідження сутності, форми та основних етапів міжнародної економічної інтеграції. Характеристика процесів міжнародної економічної інтеграції в країнах Південної та Північної Америки.

  курсовая работа [82,4 K], добавлен 22.11.2013

 • Теоретико-методологічні основи дослідження міжнародної торгівлі. Показники та сучасні тенденції у її розвитку. Вплив діяльності зон вільної торгівлі на розвиток світового господарства. Ефект впливу на обсяги, структуру та динаміку міжнародної торгівлі.

  курсовая работа [322,3 K], добавлен 29.05.2014

 • Цілі міжнародної економічної інтеграції. Економічні ефекти зони вільної торгівлі і митного союзу, сучасні інтеграційні процеси. Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему. Проблеми і перспективи інтернаціоналізації української економіки.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 11.12.2011

 • Сучасні тенденції і показники, що характеризують міжнародні економічні відносини. Сутність зони вільної торгівлі як етапу міжнародної економічної інтеграції, оцінка впливу їх діяльності на стан світового господарства та економічний розвиток України.

  курсовая работа [297,9 K], добавлен 02.06.2014

 • Дослідження взаємовідносин між країнами-членами СНД, визначення перспектив та пріоритетних напрямків їх подальшої співпраці в зі Світовою організацією торгівлі. Характеристика умов створення Митного союзу як поштовху до поглиблення інтеграційних процесів.

  курсовая работа [589,2 K], добавлен 26.05.2010

 • Розгляд американо-українських відносин, починаючи з 1991 до 2016 року. Аналіз їх основних тенденцій розвитку в контексті євро інтеграційних прагнень України та воєнного конфлікту з Російською Федерацією. Пріоритети Вашингтону з огляду власних цілей.

  статья [26,9 K], добавлен 11.09.2017

 • Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції як найвищого ступеню розвитку міжнародних економічних відношень. Економічні наслідки вступу країн до торгово-економічних інтеграційних об’єднань. Вплив міжнародної торгівлі на вітчизняні монополії.

  контрольная работа [60,9 K], добавлен 14.12.2009

 • Характеристика патерналізму і пасивності українського суспільства. Бізнес-середовище щодо наслідків і перспектив приєднання України до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Види технічних стандартів, що перешкоджають експорту на ринок Європи.

  лекция [137,0 K], добавлен 05.10.2017

 • Зовнішня політика США після закінчення Першої світової війни. Загострення американо-англійських, американо-французьких суперечностей. Участь США у Другій світовій війні. Напрямки зовнішньої політики після війни. Розвиток українсько-американських відносин.

  реферат [34,7 K], добавлен 17.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.