Аналіз економічного стану США 2012-2014 рр.

Темпи приросту внутрішнього валового продукту (ВВП) США та світу. Зростання промислового виробництва в США в 2014 році. Внутрішній ринок США. Динаміка експорту та імпорту США у світовому експорті. Процент зростання у порівнянні з попередніми роками.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2015
Размер файла 105,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра міжнародної економіки

Індивідуальне науково-дослідне завдання

з курсу “СВІТОВА ЕКОНОМІКА”

Варіант № 5

студента заочної форми навчання

курсу IV

групи “Міжнароді відносини»

Романюк Марини Вікторівни

Науковий керівник
Мітюшкіна Кристина Сергіівна
Маріуполь, 2015
Актуальність теми полягає в тому, що економіка Сполучених Штатів Америки це найпотужніша, крупна і авторитетна економіка в глобальному світі, вона здійснює міжнародне регулювання грошових потоків на всіх континентах земної кулі, має найбільший вплив на всі міжнародні фінансові структури. Економіка США - це найбільш комплексна і самодостатня економіка в світі, що визначає стан і напрямок росту економіки всього світу, тому четверть мирового ВВП припадає на частку Сполучених Штатів. Економіки більшості країн орієнтовані на американський ринок і найменші коливання прямо або побічно позначаються на добробуті цілих держав, і ця інтеграція і глобалізація має як позитивні, так і негативні сторони.

Мета науково-дослідного завдання - проаналізувати останні показники економічного стану США, їх динаміку.

Завдання: проаналізувати такі показники економіки США як динаміка ВВП, питома вага ВВП США у світовому ВВП, динаміка експорту США, питома вага експорту США у світовому експорті, динаміка імпорту, питома вага імпорту США у світовому імпорті.

Згідно щорічного показника зростання ВВП, за підсумками 2014 року, США займають 157 місце в світі з 1,6% по відношенню з попереднім роком, що досить непогано, враховуючи масштаби економіки і виробництва в державі в цілому.

Рис. 1. Темпи приросту ВВП США та світу за 2012-2014 рр., млн. дол.

У 2013 ріст ВВП США відносно 2012 року склав 3, 6%, у 2014 році відносно 2013 року - 3,73%. Наряду з цим у 2013 ріст ВВП всього світу склав 2,57%, а у 2014 ВВП у світі - на 2,34%. Таким чином ВВП США у 2013 зростає стабільно і більш динамічно порівняно зі зростанням ВВП у світі, а у 2014 році спостерігалося збільшення ВВП США навіть більше, ніж у 2013 році, тоді, як світовий ВВП збільшився на відсоток менший ніж у 2013 році.

Наведені дані показують процент зростання у порівнянні з попередніми роками.

Таким чином бачимо, що динаміка ВВП США значно перевищує таку в середньому у світі (економіка США зростає значно швидше світової). Логічно, що це означає збільшення долі ВВП США порівняно з такими інших країн.

Рис. 2 Динаміка змін долі ВВП США у світовому ВВП, 2012-2014 рр., %

Рис.3 Питома вага ВВП США у світовому ВВП у 2014 році

Економіка США - це більше чверті світового ВВП (Рис. 3). За обсягом вона дорівнює сумі ВВП країн БРІК (Бразилії, Російській Федерації, Індії та Китаю), найбільш швидкозростаючих економік світу.

Рис. 4 Товарна структура ВВП, 2014 р., %

Найрозвиненішою сферою, яка приносить найбільшу кількість фінансів у ВВП США, є сфера послуг. У будь-якій країні світу продається величезна кількість туристичних путівок в Америку. Багато наших співвітчизників мріють побувати за океаном. На території США розвинені як розважальні послуги, так і ті, яких потребує кожен громадянин щодня. Основними джерелами ВВП серед промислових товарів і послуг в США вважаються: в першу чергу - інтелектуальні інноваційні високотехнологічні продукти і фінансові послуги, так само виробництво бензину, машин, конвеєрних ліній, верстатів, техніки, стали, авіабудівні та аерокосмічні товари, електроніка, телекомунікації, продукти хімічної промисловості, споживчі товари, видобуток корисних копалин і пиломатеріали.

При цьому зростання промислового виробництва в США в 2014 році склало 2,5%, за цим показником держава займає 115 місце у світі. У сферах рослинного і тваринницького сільського господарства в структуру ВВП США входить вирощування пшениці, кукурудзи, овочів, фруктів, інших зернових культур, бавовни, свиней, корів, домашньої птиці, риби та виробництво молочних продуктів.

США досягли високого рівня розвитку. Підтвердження цього є щорічна позитивна динаміка розвитку зовнішньої торгівлі країни, яку наведено на рис.5. Якщо у 2012 році обсяги експорту США становили 1547 млрд.дол., то в 2014 році експорт США зріс до 1621 млрд. долл. Відповідно відбулось і збільшення імпорту з 2510 млрд.дол до 5431 млрд.дол. (Рис. 5).

Рис. 5 Динаміка експорту та імпорту США, дол.

Внутрішній ринок США настільки об'ємний, що при всіх потужностях американської економіки внутрішньодержавне виробництво не здатне повністю задовольнити потреби ринку. З року в рік в Америці імпорт переважає над експортом, що створює величезний дефіцит торгового балансу.

Рис.6 Динаміка експорту США та світового експорту, 2012-2014 рр., млн. дол.

У 2013 збільшення об'єму експорту США відносно 2012 року складало 2,15 %, у 2014 році відносно 2013 року - 2,53 %. Наряду з цим у 2013 ріст об'єму експорту всього світу склав 2,42%, а у 2014 об'єм експорту у світі збільшився лище на 0,26%.

Наведені дані показують процент зростання у порівнянні з попередніми роками.

Таким чином бачимо, що динаміка експорту США значно перевищує таку в середньому у світі (економіка США зростає значно швидше світової). Логічно, що це означає збільшення долі експорту США порівняно з такими інших країн.

Рис. 7 Питома вага експорту США у світовому експорті, 2014 рік

Рис. 8 Динаміка імпорту США та світового імпорту, 2012-2014 рр., млн. дол.

Рис. 9 Питома вага імпорту США у світовому імпорті 2014 рік

Рис. 10 Динаміка еспорту та імпорту США у світовому експорті, 2012-2014 рр., %

промисловий експорт імпорт процент

За даними UNCTAD[3] Бачимо, що експорт та імпорт США майже постійно й майже аналогічно зростають (Рис. 10). Експорт зростає швидше за імпорт, що означає, що США у більшій мірі захоплює інші ринки, ніж відкриває свій. Тим не менш ця різниця не значна, так що можна робити висновок, що у цілому США робить свій внутрішній ринок більш відкритим для світових товарів приблизно у тій самій мірі, у якій входить на закордонні ринки, що й є рівноцінною інтеграцією.

ВИСНОВКИ

Таким чином можемо зробити такі висновки про економіку та торгівлю США:

-Економіка США зростає значно швидше світової.

- Економіка США - перша у світі.

- США у більшій мірі захоплює інші ринки, ніж відкриває свій.

- У цілому США робить свій внутрішній ринок більш відкритим для світових товарів приблизно у тій самій мірі, у якій входить на закордонні ринки, що й є рівноцінною інтеграцією.

- Доля експорту США у світовому майже аналогічна долі імпорту.

- У середньому економіка США не є більш орієнтованою на експорт, ніж економіки інших країн світу.

- Сфера, яка приносить найбільшу кількість фінансів у ВВП США, є сфера послуг. Промисловість посідає лише друге місце.

Використані джерела

1. GDP growth (annual %) [електроний ресурс], режим доступу: Theworldbank

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W?order=wbapi_data_value_2013%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default

2. National accounts main aggregates database [електроннийресурс], режимдоступу: http://unstats.un.org/unsd/default.htm

3. United Nations Conference on trade and development UNCTAD [електронийресурс], режимдоступу: http://unctadstat.unctad.org/wds/

4. Обзор внешнеэкономической деятельности Китая за 2013 г [електроний ресурс], режим доступу: Портал внешнеэкономической информации Министерства Экономического развития Российской Федерации http://www.ved.gov.ru/files/images/country/China/2014/august/Overview%20of%20China's%20foreign%20economic%20activity%20for%202013.pdf

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання, його показники і моделі. Фактори, які визначають темпи та масштаби довгострокового збільшення обсягу виробництва. Характеристика розвитку економіки США, Японії та Європейського союзу.

  курсовая работа [66,2 K], добавлен 29.03.2014

 • Валовий внутрішній продукт як один з найбільш важливих показників розвитку економіки, тенденції світового зростання ВВП. Вплив зростання ВВП на світові ціни на прикладі України, основні ризики, що впливають на економіку та рівень цін, фондова криза.

  реферат [15,7 K], добавлен 19.04.2010

 • Сутність і фактори економічного зростання держави в сучасних ринкових умовах. Тини економічного зростання, їх характеристика та відмінні особливості. Структура і динаміка розвитку США, виявлення та аналіз її основних внутрішніх і зовнішніх факторів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 08.02.2010

 • Питання щодо ступеня впливу імпорту на розвиток національної економіки. Темпи приросту виробництва і зовнішньої торгівлі у порівнянних цінах до попереднього року. Втрати митних платежів від тіньового імпорту. Перенесення обмінного курсу на споживчі ціни.

  статья [59,3 K], добавлен 09.03.2013

 • Фактори феноменального економічного зростання Китаю. Етапи реформування, структура і динаміка розвитку економіки КНР. Роль Китайського юаня на світовому ринку. Трьохсторонні відносини з США та Росією. Торгово-економічні відносини Китаю і Центральної Азії.

  курсовая работа [73,7 K], добавлен 02.05.2012

 • Аналіз динаміки та чинників впливу на зміни валового внутрішнього продукту України. Дослідження структури зовнішньої торгівлі, експорту та імпорту промислової продукції промислових підприємств. Проблеми вітчизняних товаровиробників на зарубіжних ринках.

  статья [358,3 K], добавлен 13.11.2017

 • Дослідження особливостей створення організації країн-експортерів нафти. Аналіз їх економічного потенціалу та місця в світовій економіці. Сучасний склад організації. Характеристика структури імпорту та експорту, темпів зростання ВВП країн-членів ОПЕК.

  презентация [5,7 M], добавлен 31.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.