Венчурний бізнес в Європі та його адаптація до українських умов

Схема структури загального фонду венчурного капіталу. Венчурні інвестиції в Європі. Історичні фактори інвестиційної привабливості України. Підходи щодо формування венчурного бізнесу в Україні. Динаміка зростання кількості компаній з управління активами.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 29.08.2011
Размер файла 90,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Аналіз значення, ролі, функцій та особливостей венчурного бізнесу в різних країнах Європи та в світі. Визначення механізмів інвестування та оцінка ступенів ризику на ринку цінних паперів. Діяльність інституціональних вкладників та фінансових посередників.

  дипломная работа [773,7 K], добавлен 15.06.2011

 • Сутність та законодавче поле іноземного інвестування в міжнародному бізнесі. Актуальність для українських підприємств розширення інвестування як позитивного впливу міжнародного бізнесу для розвитку України. Портфельні інвестиції у міжнародному бізнесі.

  магистерская работа [1,4 M], добавлен 02.07.2010

 • Економічні теорії міжнародного інвестиційного руху капіталів. Горизонтальні й вертикальні прямі іноземні інвестиції. Динаміка та структура залучених прямих іноземних інвестицій в економіку України. Стан і перспективи зростання інвестиційної привабливості.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 02.07.2015

 • Форми та причини міжнародного бізнесу в світовій економіці. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній в міжнародному бізнесі. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу, її причини та результати. Регулювання міжнародного бізнесу в Україні.

  курсовая работа [338,1 K], добавлен 05.11.2012

 • Розвиток інтеграційних процесів в Європі, головні етапи та напрямки реалізації даного процесу. Створення Європейського Союзу, його становлення та його розвиток. Економічне та суспільно-політичне співробітництво України з державами європейської зони.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 15.12.2013

 • Сутність та особливості франчайзингу в міжнародному бізнесі, класифікація його видів. Схема відносин при франчайзингу бізнес-формату на прикладі АЗС. Аналіз світового досвіду у франчайзинговому бізнесі, його проблеми і перспективи розвитку в Україні.

  курсовая работа [68,8 K], добавлен 03.10.2014

 • Іноземна інвестиційна діяльність в регіональній економіці. Прямі іноземні інвестиції в економіку України. Моніторінг економіки Украіїни. Міжнародні інвестиції та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. Розвиток інвестиційної діяльності.

  реферат [23,0 K], добавлен 01.11.2008

 • Розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації та формування глобальної економіки. Організаційна форма відносин між материнською і дочірньою організаціями. Структурні інструменти організації: диференційовані структури та інтегровані структури.

  контрольная работа [34,0 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз методики пошуку іноземних партнерів та необхідної інформації щодо потенційних ринків збуту певної продукції та інформації стосовно умов експорту в країнах Європейського Союзу. Розгляд процесу активної інтернаціоналізації українського бізнесу.

  статья [1,6 M], добавлен 19.09.2017

 • Аналіз європейського вектору зовнішньої політики України - взаємодії України з європейським середовищем, прагнення інтегруватися в європейські економічні та політичні структури. Двостороннє співробітництво України з країнами Центральної Європи та Балтії.

  дипломная работа [54,5 K], добавлен 20.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.