Стилістичне використання потенціалу синонімії в сучасних засобах масової інформації

Значення синонімів як одного з найуживаніших складників стилістичних засобів мови. Приклади використання синонімів у газетних текстах задля уникнення тавтології, поглиблення емоційної виразності мови, уточнення та роз'яснення, посилення ознаки або дії.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2012
Размер файла 15,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний авіаційний університет

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СИНОНІМІЇ В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Роїк Тетяна

Київ

За останні роки відбулися суттєві зміни у функціонуванні української мови, перш за все у сфері масової комунікації. Це пов'язано з екстралінгвістичними факторами - глобальними змінами в політичному й економічному житті нашого суспільства.

Словниковий склад мови, особливо багатофункціональної, який обслуговує науку, літературу, мистецтво, сферу виробництва, є мовою преси, радіо, телебачення, надзвичайно багатий та різноманітний - він налічує сотню тисяч слів. Проте навіть у такому великому океані слів мовці порівняно легко й швидко знаходять саме ті, що потрібні їм у даний момент. Поясненням цього можуть бути системні зв'язки лексики, які значно полегшують пошук, оскільки доводиться відшукувати слово не у всьому словниковому запасі, а в рамках невеликої його частини - синонімічного ряду чи лексико-семантичної групи, на яку орієнтується ситуація, логічна зв'язність та асоціативність мислення.

Погляд стилістики на синонімію відрізняється від погляду інших мовознавчих дисциплін. Синоніми є одним з найуживаніших складників стилістичних засобів мови, оскільки стилістику цікавлять реальні можливості вибору, що їх дає мова для вираження думки. Для стилістики не так важливо як близькі словесні значення двох або кількох слів, а те, якими словами можна відтворити певне поняття у певному контексті. Стилістиці властиве поширене розуміння синонімії. Йдеться про синоніміку не лише лексичну (гарний, красивий), а й синтаксичну (радіти з чого, радіти від чого), морфологічну, словотвірну, фразеологічну. І якщо в синоніміці найяскравіше виявляється багатство мови, то глибоке знання синонімічних можливостей і вправність у користуванні ними є одним із найважливіших показників майстерності письменників, журналістів, взагалі людей, чия творчість певним чином пов'язана з мовою.

У публіцистичному стилі, у пресі зокрема, з огляду на експресивність мовлення (поряд з логікою думки) та орієнтацію на розмовну форму викладу синоніми використовуються досить широко, причому не лише загальномовні, а й контекстуальні.

У зв'язку з властивістю синонімів виражати спільність значення, здатність відображати те саме поняття у газетних текстах вони використовуються задля уникнення тавтології.

Влада ж, мотивуючи своє бажання «витурити» товариство, як і у випадку з «Натаном», скористалася своїм «рупором» - міською газетою, звинувативши «Привокзальний ринок» у борзі в розмірі 750 тисяч гривень за оренду землі («Україна Молода»).

Цілеспрямований вибір синонімів посилює емоційну виразність мови. В цьому випадку говориться про приховане використання синонімів, тому що в самому тексті синоніми вже стилістично опрацьований матеріал, де слова використані у точній відповідності з їх значенням й емоційно-експресивним забарвленням, але за кожним словом мають на увазі синонімічний ряд слів конкурентів, в яких автор вибирає найбільш вдалі.

По-третє, перший віце-прем'єр примудрився оперативно ввійти в конфлікт із новопризначеним міністром фінансів («Деркало тижня»).

Синонімічний ряд: зумів, спромігся, ухитрився, зміг, умудрився, вхитрувався тощо.

У певному контексті синоніми можуть виконувати у мовленні функцію уточнення, виразити думку дозволяє використання синонімів, що доповнюють один одного. Наприклад:

Корупція та кумівство сягнули нових висот (газета «По-українськи»).

Синоніми використовуються у функції роз'яснення:

Співорганізатор заходу, керівник Дніпропетровської обласної громадської організації «Ніхто, крім нас» Ігор Лєухін (афганець, ветеран 345-го парашутно-десантного полку, брав участь у бою, про який знято фільм «9 рота») зауважив, що дніпропетровці ретельно готувалися до прийому гостей, встигли вчасно реконструювати пам'ятник Маргелову (через невідомих вандалів він був тривалий час зіпсований) («Урядовий кур'єр»).

В особливих випадках синоніми можуть вживатися для протиставлення. Наприклад:

Адже хоч він і був мером міста Тюль та займав пост депутата кількох скликань парламенту Франції, проте не надто сильний в економіці й ніколи не обіймав жодних урядових посад («Україна Молода»).

Нанизування певних синонімів породжує градацію, коли кожен наступний синонім посилює значення попереднього:

Для мене особисто це самоподолання, самовизначення, саморозвиток, самоствердження… («Україна Молода»).

Синоніми використовуються для посилення ознаки, дії:

З одного боку, його переведення в РНБО дехто оцінює як пониження останнього в статусі та послаблення позицій («Український тиждень»).

У вирі сьогодення виникають і нові лексеми, які стають доступними та зрозумілими широкому колу читачів, набираючи нового стилістичного та емоційно-експресивного звучання. Наприклад:

Проте його готовність і надалі спільно з ФРН виконувати роль локомотива, який виведе Єврозону з кризи, дехто з французьких аналітиків уже прокоментував як переродження тандему Меркозі в Мерколланд («Україна Молода»).

У синонімічних рядах сходяться слова книжні й розмовні, давні й сучасні, власні й запозичені, термінологічні та образні, фольклорні та літературні. Синонімічні відношення існують не тільки між словами, а й між лексикою і фразеологічною одиницею, або фразеологічним зворотом:

Наразі у людей «на руках» щонайменше чотириста одно-, чотиримісних літачків, хоча, приміром, у маленькій Чехії населення володіє удесятеро більшим надбанням («Україна Молода»).

Виходячи з цього, зрозуміло, що журналісти у сучасній пресі досить часто використовують стилістичний потенціал синонімії, що посилює емоційну виразність мови. А це, в свою чергу, важливо для розкриття вагомої функції засобів масової інформації, а саме - формування активної громадянської та суспільної думки.

Отож, можна зробити висновок: «Багатство синонімії - одна з головних ознак багатства мови взагалі. Уміння користуватися синонімами, тобто вміння поставити саме те слово і саме на тому місці - невід'ємна прикмета доброго стилю, риса справжнього майстра» (М. Рильський).

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

синонім стилістичний газетний текст

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003. - С. 62.

2. Винокур Т.Г. Синонимия и контекст // Вопросы культуры речи. - М., 1964. - С. 22.

3. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови. - Львів, 2001. - С. 76 - 81.

4. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. - Львів: ПАЮ, 2002. - С. 43-48.

5. Олійник І.С. Синонімія в українській мові // Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія. - К.: Наукова думка, 1973. - С. 60 - 95.

6. Терещенко Л. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності // Диво слово. - К., 2000. - С. 25 - 30.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.