Modal verbs need

Граматичне та фонетичне використання слова "need" та похідних від нього в якості правильного та недостатнього дієслова в англійської мові. Значення модального дієслова і його вживання в питальних і заперечних реченнях за допомогою допоміжних слів.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2016
Размер файла 372,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Загальне поняття про дієслово як частину мови, його значення в мові й мовленні. Зв'язок дієслова з іменником. Неозначена форма дієслова. Як правильно ставити питання до різних граматичних форм, які трапляються в реченнях і текстах. Часові форми дієслів.

  презентация [80,7 K], добавлен 29.05.2014

 • Порядок слів у простому поширеному реченні. Словосполучення та закономірності його перекладу. Видо-часові форми простого дієслівного присудка. Модальні дієслова. Особливості вживання форм присудка в підрядних реченнях. Неособові форми дієслова.

  учебное пособие [1,2 M], добавлен 15.01.2010

 • Явище рахівних слів у китайській мові та сучасний етап їх вивчення. Принципи вживання та проблема класифікації рахівних слів. Іменникові та дієслівні рахівні слова. Значення універсального рахівного слова. Найчастотніші рахівні слова та їх використання.

  курсовая работа [65,4 K], добавлен 03.04.2012

 • Підрядні речення умови та вживання умовного способу дієслова. Умовний спосіб дієслів у підрядних додаткових реченнях. Форми, що виражають нереальність. Приклади використання форм, для вираження нереальності (на матеріалі творів Артура Конан Дойла).

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 09.11.2013

 • Modal verbs in middle English. Functions of modal verbs in modern English. The meaning of modal verbs in translation. Differences and peculiarities of the usage of modal verbs in newspapers and fiction. The usage of modal verbs in business English.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 27.09.2012

 • Місце дієслова в системі частин мови у китайській мові. Формальні особливості організації дієслівної парадигми в китайській мові. Граматичні категорії дієслова. Категорії виду і часу. Аналітична форма справжнього тривалого часу. Минулий миттєвий час.

  курсовая работа [50,4 K], добавлен 05.06.2012

 • Реалізація категорії минулого доконаного граматичного часу дієслова в залежності від його різнопланової семантики у функціональних стилях сучасної англійської мови. Вживання the Past Perfect Tense у часових та причинно-наслідкових підрядних реченнях.

  курсовая работа [38,1 K], добавлен 05.01.2013

 • Дієслово в англійській мові: граматичні категорії, морфологічна класифікація. Розвиток дієслова в різні історичні періоди. Віддієслівні утворення у мові староанглійського періоду. Особливості системи дієвідмінювання. Спільна форма у слабких дієслів.

  курсовая работа [7,0 M], добавлен 23.01.2011

 • Процес словотворення і поділ морфем на корені та афікси (префікси і суфікси). Значення, використання і реалізація запозичених префіксів і суфіксів романського походження в системі англійського дієслова. Утворення дієслів за допомогою префіксів в тексті.

  курсовая работа [37,9 K], добавлен 08.12.2010

 • Поняття та характеристика різних форми дієслова, його морфологічні ознаки. Особливості доконаного та недоконаного виду дієслова. Минулий, теперішній і майбутній час дієслова. Привила написання частки "не" з дієсловами. Схема розбору даної частини мови.

  презентация [3,9 M], добавлен 22.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.