Принципи адміністративного судочинства. Апеляційний розгляд справи

Принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах: верховенство права, законність, змагальність сторін, диспозитивність, офіційність, обов'язковість судових рішень. Повноваження та діяльність суду апеляційної інстанції в процесі розгляду справи.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2013
Размер файла 44,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3) мотивувальної частини із зазначенням: встановлених судом апеляційної інстанції обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги і позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження; встановленого судом строку для подання суб'єктом владних повноважень - відповідачем до суду першої інстанції звіту про виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій [10].

1.2.13 Окрема ухвала суду апеляційної інстанції

Відповідно до ч. 1 ст. 208 «Окрема ухвала суду апеляційної інстанції» розділу IV «Перегляд судових рішень» Кодексу адміністративного судочинства: суд апеляційної інстанції у випадках і в порядку, встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу [10].

1.2.14 Повернення адміністративної справи

Відповідно до ч. 1 ст. 209 «Повернення адміністративної справи» розділу IV «Перегляд судових рішень» Кодексу адміністративного судочинства: після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш як у семиденний строк направляється до адміністративного суду першої інстанції, який її розглянув.

Відповідно до ч. 2 ст. 209 «Повернення адміністративної справи» розділу IV «Перегляд судових рішень» Кодексу адміністративного судочинства: у разі прийняття постанови або ухвали суду апеляційної інстанції в порядку письмового провадження справа повертається до адміністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання постановою або ухвалою суду апеляційної інстанції законної сили [10].

Завдання 2. Надайте правильну відповідь на тест

адміністративний суд законність апеляційний

1. Подача позовної заяви учасника виконавчого провадження (крім державного виконавця) про оскарження дій чи бездіяльності державного виконавця:

А) у дводенний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;

Б) у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;

В) у п'ятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;

Г) у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів.

2. Подача касаційної скарги на судове рішення:

А) протягом 10 днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції;

Б) протягом 20 днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції;

В) протягом 1 місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції;

Г) протягом 2 місяців після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.

3. Набрання постановою або ухвалою суду першої інстанції законної сили:

А) з дня її проголошення;

Б) через 5 днів з дня проголошення постанови;

В) через 20 днів з дня судового засідання;

Г) після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження.

4. До судових витрат не відносяться:

А) судовий сбір;

Б) витрати на правову допомогу;

В) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

Г) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судової експертизи.

ПОЯСНЕННЯ ДО ТЕСТІВ:

ТЕСТ №1. Надана відповідь обумовлена статтею 82 «Оскарження рішень, дій або бездіяльності осіб державної виконавчої служби» главою 9 «Захист прав стягувача, боржника та інших осіб у виконавчому провадженні» Закону України «Про виконавче провадження» [13].

ТЕСТ №2. Надана відповідь обумовлена статтею 212 «Порядок і строки касаційного оскарження» глави 2 «Касаційне провадження» розділу IV «Перегляд судових рішень» справах» Кодексу адміністративного судочинства [10].

ТЕСТ №3. Надана відповідь обумовлена статтею 254 «Набрання судовим рішенням законної сили» розділу V «Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах» Кодексу адміністративного судочинства [10].

ТЕСТ №4. Надана відповідь обумовлена статтею 87 «Види судових витрат» главою 7 «Судові витрати» розділу II «Організація адміністративного судочинства» Кодексу адміністративного судочинства [10].

Завдання 3. Розв'яжіть ситуаційне завдання

Голові правління державного казенного підприємства знизили заробітну плату, не попередивши за 2 місяці, як того вимагає КЗпПУ. До якого суду і в якому порядку він може оскаржити наказ? Дайте правову оцінку цієї ситуації з посиланням на норми чинного законодавства.

Рішення.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про державну службу» Голова правління державного казенного підприємства не є держслужбовцем, бо не підпадає під жодну категорію держслужбовців. Тому Голова державного казенного підприємства має право в загальному порядку звернутись до суду [15].

Відповідно до ст. 103 Кодексу законів про працю: про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за 2 місяці до їх запровадження або зміни. Голову правління державного казенного підприємства за 2 місяці, як того вимагає Кодекс законів про працю, не попередили про зниження йому зарплати, тому є підстави для оскарження наказу.

Відповідно ст. 265 Кодексу законів про працю: особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Тобто, винні особи у тому, що не попередили голову правління державного казенного підприємства про зниження йому заробітної плати, будуть нести відповідальність за чинним законодавством.

Згідно зі ст. 221 Кодексу законів про працю: голова правління державного казенного підприємства може звернутись до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду для оскарження наказу.

Згідно зі ст. 225 Кодексу законів про працю: працівник (голова правління державного казенного підприємства) може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.

У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити.

Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

Відповідно до ст. 231 Кодексу законів про працю: у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами: працівника (голови правління державного казенного підприємства) чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації (підрозділу);

Відповідно до ст. 232 Кодексу законів про працю: безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:

а) за п. 1: працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються;

б) за п. 3: керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині 3 статті 221 і статті 222 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 233 Кодексу законів про працю: працівник (голова правління державного казенного підприємства) може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник (голова правління державного казенного підприємства) має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Відповідно до ст. 238 Кодексу законів про працю: при розгляді трудових спорів у питаннях про грошові вимоги, орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком.

Якщо розбіжності (про порушення повідомлення працівників про зміну оплати праці відповідно до КЗПпУ) не було врегульовано зацікавленим працівником (головою правління державного казенного підприємства) при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом, вони можуть стати предметом вирішення органів по розгляду трудових спорів [11].

З урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ст. 124 Конституції України), судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не вправі відмовити особі (голові правління державного казенного підприємства) в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку.

Статтею 55 Конституції України кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі (голові правління державного казенного підприємства) в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує [8].

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина (голову правління державного казенного підприємства) права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду (ст. 16 Закону України «Про звернення громадян»).

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 1 місяця з часу ознайомлення громадянина (головою правління державного казенного підприємства) з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного строку, не розглядаються.

Пропущений з поважних причин строк може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого за підлеглістю державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина (головою правління державного казенного підприємства) може бути оскаржено до суду в строк, передбачений законодавством України (ст. 17 Закону України «Про звернення громадян»). [14].

Література

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: підруч. / Одеська національна юридична академія / С.В. Ківалов (ред.). - О.: Юридична література, 2007. - 312 с.

2. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 495 c.

3. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. - О.: Юридична література, 2008. - 288 c.

4. Ковалів М.В., Кісіль З.Р., Калаянов Д.П., Тиндик Н.П., Чорномаз О.Б. Адміністративна діяльність: навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - К.: Правова єдність, 2009. - 432 с.

5. Ліпкан В.А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: монографія / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К.: Текст, 2008. - 440 с.

6. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. II: Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция Издательство НОРМА, 2002. - 600с.

7. Шуба В.В. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України: монографія. - Д.: Ліра ЛТД, 2008. - 224 c.

8. Конституція України від 28.06.1996 року (в редакції станом на 12.06.2013р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/конституція України.

9. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

10. Кодекс адміністративного судочинства станом на 20.06.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://code.leschishin.org/ apc/apc17.php.

11. Кодекс законів про працю станом на 04.07.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://code.leschishin.org/wc/wc01.php.

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення станом на 11.08.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://code.leschishin.org/ac/.

13. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. №606-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/про виконавче провадження.

14. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. №393/96-DH[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/про звернення громадян.

15. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. №3723-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3723-12

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Захист прав фізичних та юридичних осіб від порушень з боку органів державної влади та місцевого самоврядування як головне завдання адміністративного судочинства. Принципи здійснення правосуддя: верховенство права, законність, гласність і відкритість.

  реферат [20,3 K], добавлен 20.06.2009

 • Особливості процесуального порядку перегляду цивільної справи у судах вищої інстанції; повноваження апеляційних і касаційних судів, їх співвідношення. Незаконність або необґрунтованість судового рішення суду першої інстанції як підстава його скасування.

  курсовая работа [39,3 K], добавлен 25.05.2012

 • Підготовка матеріалів до розгляду в суді першої інстанції. Порядок розгляду справи у засіданні господарського суду, прийняття законного і обґрунтованого рішення. Відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

  курсовая работа [36,9 K], добавлен 09.02.2012

 • Право на оскарження і межі перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції. Правила і строки підготовки справи до розгляду у судовому засіданні чи в порядку письмового провадження. Ухвали і постанови рішень, підстави для їх скасування або зміни.

  реферат [21,9 K], добавлен 20.06.2009

 • Загальнотеоретичні правові аспекти апеляційного провадження як гарантії законності та обґрунтованості судових рішень. Підготовка засідання суду апеляційної інстанції. Процесуальний порядок розгляду скарги. Значення дебатів, а також їх тривалість.

  курсовая работа [48,4 K], добавлен 05.05.2014

 • Поняття і значення підсудності. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею. Судовий розгляд кримінальної справи. Загальні положення судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати та останнє слово підсудного. Вирок.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 12.10.2007

 • Підсудність кримінальних та цивільних справ місцевому суду. Учасники кримінального судочинства. Порядок підготовки справи до розгляду та винесення рішення. Провадження справ в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень, що набрали законної сили.

  курсовая работа [49,6 K], добавлен 01.06.2013

 • Діяльність адміністративних судів в Україні. Основні процесуальні права і обов’язки адміністративного суду під час дослідження й оцінки доказів у податкових спорах. Пропозиції щодо вдосконалення підходів стосовно формування предмета доказування в спорах.

  статья [22,9 K], добавлен 11.09.2017

 • Умови реалізації апеляційного провадження. Об'єкти права оскарження, ознаки позовного провадження. Форма подання апеляційної скарги. Порядок та строк розгляду. Повноваження апеляційної інстанції, її постанова. Підстави для скасування або зміни рішення.

  курсовая работа [31,9 K], добавлен 28.01.2010

 • Система, склад та повноваження місцевих судів в Україні. Голова місцевого суду. Здійснення суддею місцевого суду попереднього розгляду справи, підготовки справи до судового розгляду, певних організаційних заходів. Основні напрямки діяльності адвокатури.

  контрольная работа [36,3 K], добавлен 24.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.