Конституційно-правовий аналіз Португальської Республіки

Форма державного правління та устрою Португальської Республіки. Загальна характеристика основних органів держави, тип правової системи. Аналіз Конституції Португалії. Система органів законодавчої, виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2014
Размер файла 49,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

“Конституційно-правовий аналіз Португальської Республіки”

Зміст

Вступ

І. Офіційна назва держави. Загальні відомості про державу (географічне розташування, мова, валюта, столиця тощо)

ІІ. Форма держави: державне правління, устрій та режим. Загальна характеристика основних органів держави

ІІІ. Тип правової системи

IV. Конституція її форма (Класифікаційні види: гнучка, жорстка, народна чи дарована і т.д.). Інші основні джерела права. Класифікація джерел права

V. Глава держави: загальна характеристика, порядок призначення/обрання, основні повноваження

VI. Законодавча влада: загальна характеристика, порядок обрання, тип виборчої системи та її підвид, основні повноваження

VII. Система органів виконавчої влади. Державна виконавча влада на місцях

VIII. Судоустрій держави

IX. Місцеве самоврядування

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Питання організації діяльності органів державної влади залежить від сукупності чинників: площі, населення, політичної та правової системи, територіального устрою та ін. Проте, більшість всіх цих питань закріплюється в основному законі цієї країни. Португальська республіка не є винятком у даному питанні.

Метою нашої роботи є здійснення конституційно-правового аналізу Португальської Республіки.

Для досягнення мети ми ставимо наступні завдання:

- загальна характеристика (географічне розташування, мова, валюта, столиця тощо);

- аналіз форми держави: державне правління, устрій та режим. Загальна характеристика основних органів держави;

- дослідження типу правової системи;

- аналіз Конституції та інших основних джерел права;

- дослідження інституту Глави держави: загальна характеристика, порядок призначення/обрання, основні повноваження;

- характеристика законодавчої влади;

- аналіз системи органів виконавчої влади;

- дослідження судоустрою держави та органів місцевого самоврядування.

І. Офіційна назва держави. Загальні відомості про державу (географічне розташування, мова, валюта, столиця тощо)

Офіційна назва - Португальська Республіка (Republica Portuguesa - португ. мова; Portuguese Republic - анг. мова).

Географічне положення - країна розташована на південному заході Європи, на Піренейському півострові; включає Азорські острови та архіпелаг Мадейра в Атлантичному океані. Португалія - найзахідніша держава Європи. Межує лише з Іспанією. На заході і півдні омивається Атлантичним океаном. Острови Мадейра та Азорські - автономні регіони країни. Відстань від континентальної частини країни до Азорських островів - 1500 км, до Мадейри - 650 км. Залежна заморська територія - Макао в Східній Азії неподалік Гонконгу, 20 грудня 1999 року офіційно повернута Китаю, але протягом 50 років зберігатиме статус особливого регіону з власним урядом, законодавством та економікою.

Площа країни - 92 тис. кв. км, з них 3,4 тис. кв. км займають острови.

Чисельність населення - 10,550 млн. осіб (2010).

Столиця - Лісабон (Lisboa) - 514,7 млн. жителів.

Найбільші міста - Порту, Амадора, Коїмбра, Брага, Сетубал, Евора, Фаро.

Офіційна мова - португальська і мірандська.

Грошова одиниця - євро= 100 євроцентів.

Релігія - католики (97%), протестанти (1%).

Національне свято - 10 червня - День Португалії (1580 р.)

Державний прапор - дві вертикальні смуги: зеленого (з боку кріплення на 2/5 ширини) і червоного (3/5 ширини) кольору із зображенням герба Португалії, що розташований на роздільній лінії.

Державний герб - срібний щит, на якому хрестом розміщені п'ять блакитних щитів з п'ятьма срібними кулями в кожному, обрамлений червоною смугою з сімома золотими трибаштовими замками. Щит увінчаний короною, по бокам - оливкова і дубова зелені гілки, первязані пурпурною стрічкою.

Членство в міжнародних організаціях - Португалія є членом ООН, СОТ, МВФ, ВОЗ, НАТО(1949), ЄС(1986), Організації економічного співробітництва і розвитку (1960), РЄ(1976), ЗЄС1990). [5]

ІІ. Форма держави: державне правління, устрій та режим. Загальна характеристика основних органів держави

Португалія - парламентська республіка, унітарна та демократична держава.

Законодавчу владу має однопалатний парламент (Асамблея Республіки). У його склад входять 230 депутатів, що обираються по системі пропорційного представництва при загальних прямих виборах строком на 4 роки. Чергові сесії щорічно проводяться з 15 жовтня по 15 червня. Окрім того, парламент може зібратися в будь-яке інше час за ініціативою обирається їм Постійної комісії та в надзвичайних випадках. Великі Повноваження парламенту: він самостійно визначає порядок денний, вирішує питання про використання законодавчої ініціативи депутатів, приймає закони і поправки до Конституції, видає політико-адміністративні статути автономних областей, стверджує національний план і бюджет, ратифікує міжнародні договори, стежить за виконанням Конституції і законів, оголошує амністію. Органічні закони (в остаточному загальному голосуванні) повинні бути схвалені більшістю абсолютним повноважних депутатів, у той час як для звичайних законів вимагається більшість присутніх на засіданні. Парламент також контролює діяльність Уряду: він має право ознайомитися з його програмою, висловити йому довіру або осуд.

У період між засіданнями парламенту діє його Постійна комісія. Вона спостерігає за роботою Уряду і може рекомендувати парламентові розглянути декрети-закони, опубліковані Урядом в період між його засіданнями.

Основні політичні партії: Соціалістична партія (СП) - 115 осіб у парламенті; Соціал-демократична партія (СДП) - 81; Коаліція “Демократична єдність” (КДЄ) - 17; Народна партія (НП) - 15; Блок лівих партій - 2.

Главою держави є Президент. Він гарант національної незалежності, єдності держави і дії в країні демократичних інститутів. Президент обирається шляхом загальних прямих виборів при таємному голосуванні на 5 років, причому не може бути переобраний на третій термін. Повноваження Президента типові для глави держави демократичних більшості країн. Він, у зокрема, призначає Прем'єр-міністра і за його пропозицією міністрів, має право звільняти Уряду членів, призначає день виборів до парламенту, має право розпустити парламент, скликати його на надзвичайні сесії. Він може звертатися до парламенту з посланнями, має право вето, яке парламент може відхилити абсолютною більшістю голосів. В області міжнародних відносин за президентом закріплені наступні правомочності: він призначає (за поданням уряду) дипломатичних службовців, ратифікує міжнародні договори, оголошує війну та укладає мир; є верховним головнокомандувачем. Найбільш важливі президентські акти повинні бути контрасігновани Урядом.

При Президентові діє Державна рада - постійно діючий вищий консультативний орган, до складу якого входять голова Зборів Республіки, Прем'єр-міністр, голова Конституційного трибуналу, голови регіональних урядів, 5 діячів, названих Президентом, і 5 представників, обраних парламентом.

Уряд Португалії - Рада міністрів - є вищим органом правління. Він формується з представників партій, які володіють більшістю місць в парламенті, і складається з Прем'єр-міністра, міністрів, державних секретарів та заступників державних секретарів. Уряд визначає загальну лінію керівництва країною, розробляє державного бюджету, контролює діяльність адміністрації, вживає заходи, що сприяють соціально-економічному розвитку країни. Окрім того, бере участь у законодавчому процесі, використовуючи делеговані парламентом повноваження щодо прийняття законів. Уряд відповідальний перед Президентом і парламентом. Протягом 10 днів після призначення Прем'єр-міністра депутати повинні бути ознайомлені з урядовою програмою. У разі відхилення цієї програми, прийняття вотуму недовіри або двох резолюцій осуду з інтервалом не більше 30 днів абсолютною більшістю депутатів Уряд має піти у відставку.

Португалія - унітарна держава. В адміністративному відношенні поділяється на області. В областях діють виборні асамблеї, виконавчі органи - жунти, консультативні органи - ради. При жунтах є призначаються урядом представники, які виконують свої функції спільно з місцевими органами.[3]

ІІІ. Тип правової системи

Португалія входить в романо-німецьку правову сім'ю. Правова система країни складалася протягом багатьох століть, починаючи з XII ст., Коли утворилося незалежне португальське королівство. В середні віки було видано кілька збірок законів, що отримали назви королів. Найбільш важливі серед них, крім перших, збірки королів Альфонса I і Альфонса II (XII-XIII ст.). Всі вони були створені під сильним впливом римського права, зокрема Зводу законів Юстиніана, і канонічного права, норми яких нерідко застосовувалися в Португалії і самостійно, наприклад при виявленні прогалин у виданих законах. Значний вплив на розвиток законодавства надавали і діючі в країні іспанські збірники законів (“Фуеро реаль”, “Сім партід” тощо), а також місцеві правові звичаї, що збереглися з часів панування на Піренеях вестготів (V початок VIII ст.).

Середньовічні королівські кодекси XV-XVII ст. представляли собою багатотомні збірки законодавчих приписів, що відносяться до різних галузей права і систематизовані за досить недосконалими формальними правилами. Зокрема, включені до них норми карного права відрізнялися крайньою жорстокістю і в той же час регулювали відповідальність лише за окремі види злочинів і не містили положень загального характеру. Кодекси надавали широкі можливості для свавілля феодалів і суддів.

У XIX ст. в Португалії було здійснено кодифікацію основних галузей права. Вона проводилася на базі декількох конституцій, прийнятих починаючи з 1820 р. і закріплювали капіталістичні суспільні відносини в країні, яка стала конституційною монархією з нестійкими, часто реакційними політичними режимами, що змінювали один одного. Як правило, підготовка кодексів розтягувалася на кілька десятиліть. Так, робота над проектами цивільного кодексу розпочалася у 1826 р., а завершилася лише в 1867 р. після чого тривало близько року обговорення в парламенті. [6]

IV. Конституція її форма (Класифікаційні види: гнучка, жорстка, народна чи дарована і т.д.). Інші основні джерела права. Класифікація джерел права

португалія конституція влада

Найважливішим етапом у розвитку законодавства Португалії стало прийняття Конституції 1976 р., що мала відбиток антифашистської, національної і демократичної революції 1974. На момент прийняття ця Конституція була самим прогресивним і радикальним з точки зору соціального реформаторства основним законом країн Заходу. Вона передбачала, що усі попередні закони зберігають силу лише в тому випадку, якщо не суперечать Конституції і вмісту в ній принципам (ст.293). Конституція внесла серйозні зміни в усі галузі права, безпосередньо сформулювавши найважливіші норми, зажадавши виправлення старих або видання нових законів.

Основними джерелами права в сучасній Португалії є законодавчі та інші нормативні правові акти. Відповідно до Конституції (ст.115) до першого відносяться закони, декрети-закони та обласні законодавчі декрети. Закони діляться на звичайні та органічні, останні приймаються з питань, прямо зазначених в Конституції, і володіють вищою юридичною силою. Поправки до Конституції приймаються у формі конституційних законів.

Декрети-закони видаються Урядом на основі повноважень, делегованих йому парламентом і за вказаною останнім певного кола питань. Вони мають однакову юридичну силу з звичайними законами парламенту. Крім випадків делегування законодавчих повноважень Уряд може приймати декрети-закони в областях, не віднесених до компетенції Зборів Республіки; декрети-законів, що розвивають принципи та загальні основи юридичного режиму, який міститься в законах, дозволяючих це робити (ст.201 Конституції).

Обласні законодавчі декрети видаються з питань, що становлять особливий інтерес для відповідних областей і не закріпленим за Зборами Республіки або Урядом, при цьому вони не можуть містити положення, що суперечать загальним законам Республіки.

Регламентарні декрети повинні вказувати закони, які вони регламентують або які визначають суб'єктивну і об'єктивну компетенцію для їх видання.

Система португальського законодавства традиційно включає ряд кодексів, не відомих іншим країнам. Зокрема, з 1836 р. періодично видавалися адміністративні кодекси, які визначають адміністративно-територіальний поділ, компетенцію органів влади і управління та ін У 1935 р. виданий Кодекс нотаріату, що регулює компетенцію нотаріусів, їх функції, права та обов'язки, а також питання цивільної та кримінальної відповідальності нотаріусів за неправомірні дії.[6]

Конституція Португалії 1976 р. неодноразово переглядалась з метою її адаптування до процесів європейської інтеграції. Зокрема, зміни до цього документа вносились у 1982,1989 та 1992 рр.

У Конституції Португалії немає спеціальних положень загального характеру, які б регламентували взаємодію між міжнародними угодами та нормами внутрішнього права.

До Конституції Португалії було включено ст. 8, відповідно до якої норми та принципи загальновизнаного міжнародного права становлять інтегральну частину права Португалії. Норми ратифікованих або ухвалених міжнародних угод запроваджуються у внутрішньодержавний правопорядок після їх опублікування і залишаються чинними до кінця терміну дії угоди, які містять зобов'язання для португальської держави.

Конституційний Суд Португалії може контролювати конституційність міжнародних угод до набрання ними чинності (ст. 278), хоча на практиці не виключена можливість здійснювати такий контроль уже після набрання міжнародною угодою чинності.

З метою створення необхідних передумов для вступу Португалії до європейських інтеграційних об'єднань конституцією було переглянуто у 1982 р. Одночасно з неї були вилучені положення, які б могли зашкодити членству держави в європейських співтовариствах. Подальші зміни мали місце у 1989 р., а останній раз їх вносили у зв'язку з ратифікацією ДЄС.

Зміни до Конституції Португалії, внесені у 1989 р., передбачали включення параграфа 5 до ст. 7, згідно з яким Португалія могла брати участь у посиленні європейської ідентичності та інтенсифікації дій європейських держав на користь миру, економічного прогресу та справедливості у своїх відносинах між народами.

Зміни торкнулися й ст. 15 Конституції Португалії, яка дозволила іноземним громадянам держав-членів ЄС брати участь у муніципальних виборах у Португалії.

У ст. 136 було внесено посилання на Європарламент у зв'язку з виборами та виборчим законом.

Під час ратифікації ДЄС у 1992 р. до ст. 7 було додано новий параграф, відповідно до якого Португалія на засадах взаємності погоджувалась при повазі до принципу субсидіарності та з метою досягнення економічного та соціального згуртування докладати спільних зусиль на основі угоди для реалізації повноважень, необхідних для побудови ЄС. Стаття 15 була доповнена параграфом 5, яким передбачається, що законом на засадах взаємності громадянам держав-членів Євросоюзу можуть бути надані права обирати та бути обраними до Європарламенту.

Стаття 105 щодо регулювання діяльності Центрального банку Португалії була сформульована таким чином, щоб урахувати вимоги, пов'язані зі створенням валютного союзу. У статті 166 з'явилось більш чітке формулювання повноважень Національної асамблеї щодо контролю та оцінки відповідно до закону участі Португалії у процесах розбудови Євросоюзу. Нарешті, ст. 200(1) закріпила зобов'язання уряду інформувати у зручний час Національну асамблею про хід процесу європейського будівництва з метою отримання від неї згоди на використання наданих їй у цій сфері повноважень.

Судова практика Португалії підтверджує примат права Євросоюзу стосовно національних законів.

Щодо визнання прямої дії положень права Євросоюзу, то суперечливі рішення були прийняті у 1989 р. тільки стосовно директив ЄС.

Своєю чергою Конституційний Суд Португалії у рішенні від 23 травня 1990 р. визнав, що він може бути зобов'язаним у необхідних випадках звертатися за попереднім рішенням до Суду ЄС. [4]

V. Глава держави: загальна характеристика, порядок призначення/обрання, основні повноваження

Президент Республіки представляє Португальську Республіку, забезпечує національну незалежність, єдність держави, функціонування демократичних інститутів, за посадою, є Верховним головнокомандувачем Збройними Силами. Президент Республіки обирається загальним, прямим і таємним голосуванням португальськими громадянами, які користуються виборчим правом.

Обраними на посаду президента можуть бути португальці за походженням, старші 35 років, що мають виборче право.

Не допускається переобрання на три терміни поспіль, протягом п'яти років після закінчення другого терміну перебування на посаді.

Якщо Президент Республіки відмовився від своєї посади, то він не може висуватися кандидатом на наступних виборах, ані на виборах, які можуть відбутися протягом п'яти років після відмови від посади.

Президент Республіки обирається за шістдесят днів до закінчення повноважень його попередника на цій посаді або через шістдесят днів після відкриття вакансії на президентський пост.

Вибори не можуть проводитися протягом дев'яноста днів до і після дати виборів в Асамблею Республіки.

Обраним Президентом Республіки вважається кандидат, який отримав абсолютну більшість і виражає волю виборців, причому бюлетені, в яких не відзначений жоден кандидат, не визнаються дійсними. Якщо жоден з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, то протягом двадцяти одного дня після виборів проводиться другий тур. До другого туру допускаються тільки два кандидати, що отримали найбільшу кількість голосів і не зняли своєї кандидатури.

Обраний Президент вступає на посаду перед Асамблеєю Республіки. Вступ на посаду відбувається в останній день дії мандата попереднього Президента.

Термін повноважень Президента Республіки становить п'ять років і закінчується в момент вступу на посаду нового Президента.

Президент Республіки не може покидати національну територію без згоди Асамблеї Республіки.

За злочини, вчинені у зв'язку з виконанням своїх обов'язків, Президент Республіки відповідає перед Верховним судом. Засудження веде до втрати поста і неможливості переобрання. За злочини, не пов'язані з виконанням своїх обов'язків, Президент Республіки відповідає після закінчення терміну своїх повноважень перед судом загальної юрисдикції.

Президент Республіки може відмовитися від своїх повноважень у посланні, яке направляється Асамблеї Республіки. Відмова набирає чинності з моменту доведення його до відома Асамблеї Республіки з обов'язковим наступним опублікуванням.

У компетенцію Президента Республіки входить:

- головувати в Державній раді;

- призначати згідно з виборчим законом дату виборів Президента Республіки, депутатів Асамблеї Республіки, депутатів Європейського парламенту і депутатів обласних законодавчих асамблей;

- скликати Асамблею Республіки на позачергову сесію;

- направляти послання в Асамблею Республіки та обласні законодавчі асамблеї;

- розпускати Асамблею Республіки з дотриманням положень, заслухавши думку представлених у ній партій і Державної ради;

- призначати Прем'єр-міністра згідно;

- відправляти у відставку Уряд та звільняти з посади Прем'єр-міністра;

- призначати та усувати членів Уряду за пропозицією Прем'єр-міністра;

- головувати в Раді міністрів на прохання Прем'єр-міністра;

- розпускати органи автономних областей за власною ініціативою або за пропозицією Уряду, заслухавши думку Асамблеї Республіки і Державної ради;

- призначати і звільняти з посади міністрів Республіки в автономних областях за пропозицією Уряду, заслухавши думку Державної ради;

- призначати та усувати за пропозицією Уряду голів Рахункової палати та Генерального прокурора Республіки;

- головувати у Вищій раді національної оборони;

- призначати і звільняти, за пропозицією Уряду начальника Генерального штабу Збройних Сил, заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил, начальників штабів трьох видів Збройних Сил. [2]

У сферу безпосередніх повноважень Президента Республіки входить:

- виконувати функції Верховного головнокомандувача Збройними Силами;

- промульгувати і направляти для опублікування закони, декрети-закони і регламентуючі декрети, підписувати резолюції Асамблеї Республіки про схвалення міжнародних угод і всі інші декрети Уряду;

- виносити на референдум питання, що становлять істотний національний інтерес;

- оголошувати стан надзвичайного стану;

- скасовувати або пом'якшувати покарання, заслухавши думку Уряду;

- звертатися до Конституційного суду із запитом про попередню перевірку конституційності норм, що містяться в законах, декретах-законах і міжнародних договорах;

- звертатися до Конституційного суду із запитом щодо оголошення про неконституційність юридичних норм, а також про перевірку виконання Конституції у зв'язку з прогалинами в законодавстві;

- проводити нагородження і виконувати функції Великого магістра почесних португальських орденів.

У міжнародних відносинах в компетенцію Президента Республіки входить:

- призначати послів за пропозицією Уряду;

- ратифікувати міжнародні договори, після того як вони були належним чином схвалені;

- оголошувати війну у разі фактичної агресії або загрози такої агресії і укладати мир за пропозицією Уряду, заслухавши думку Державної ради. [2]

Протягом двадцяти днів з моменту одержання будь декрету Асамблеї Республіки для промульгації його як закону або з моменту публікації рішення Конституційного суду, в якому норми, що містяться в цьому декреті, не визнаються неконституційними, Президент Республіки повинен промульгувати його або накласти вето, обґрунтовано запропонувавши у своєму посланні розглянути цей акт знову.

Якщо Асамблея Республіки підтверджує своє первинне голосування абсолютною більшістю голосів повноважних депутатів, Президент Республіки зобов'язаний промульгувати цей акт протягом восьми днів з моменту його отримання. 2/3 голосів депутатів, для подолання вето Президента потрібні лише у питаннях присвячених:

- міжнародним відносинам;

- розмежуванню державного сектора, приватного, кооперативного і громадського сектору власності на засоби виробництва;

- регулюванню виборів актами, передбаченими Конституцією, які не приймаються у формі законів.

Протягом сорока днів з моменту одержання будь декрету Уряду для промульгації та з моменту публікації рішення Конституційного суду, в якому норми, що містяться в цьому декреті, не визнаються неконституційними, Президент Республіки повинен промульгувати його або здійснити своє право вето, виклавши в письмовому вигляді Уряду сенс накладається вето.

Відсутність промульгації або підпису Президента Республіки у відношенні нормативного акту тягне за собою його юридичну нікчемність.

VI. Законодавча влада: загальна характеристика, порядок обрання, тип виборчої системи та її підвид, основні повноваження

Законодавчою владою в Португалії є Асамблея Республіки. Асамблея Республіки є зборами, які представляють усіх португальських громадян.

У Асамблею Республіки входить мінімум 180, максимум 230 депутатів, згідно з виборчим законом.

У компетенцію Асамблеї Республіки входить:

- схвалювати зміни Конституції;

- схвалювати політико-адміністративні статути автономних областей;

- делегувати Уряду законодавчі повноваження;

- оголошувати амністію і загальне помилування;

- схвалювати закони про основні напрямки національних планів і бюджету держави за пропозицією Уряду;

- схвалювати міжнародні договори, що стосуються питань його виняткової законодавчої компетенції, договори про участь Португалії в міжнародних організаціях, договори про дружбу, про оборону, про зміну кордонів, договори, що стосуються військових питань, і будь-які інші, які Уряд вносить на її розгляд;

- пропонувати Президенту Республіки винести на референдум питання, що становлять істотний національний інтерес;

- дозволяти і затверджувати оголошення надзвичайного стану;

- уповноважувати Президента Республіки на оголошення війни і укладення миру. [2]

У компетенцію Асамблеї Республіки при здійсненні контрольних повноважень входить:

- стежити за дотриманням Конституції та законів і давати оцінку актам Уряду та Адміністрації;

- давати оцінку застосуванню актів про введення надзвичайного стану;

- давати оцінку з правом відмови у ратифікації або внесення поправок у декрети-закони, крім тих, які були прийняті в ході реалізації виняткової законодавчої компетенції Уряду.

По відношенню до інших органів влади Асамблея Республіки має компетенцію:

- засвідчити вступ на посаду Президента Республіки;

- надавати згоду на відсутність Президента Республіки на національній території;

- сприяти процесу висунення звинувачень проти Президента Республіки в скоєнні злочинів, пов'язаних із здійсненням його повноважень;

- давати оцінку програмі Уряду;

- приймати резолюції довіри і недовіри Уряду;

- спостерігати за участю Португалії в процесі будівництва Європейського Союзу і давати оцінку такої участі, відповідно до закону;

- висловлюватися з приводу розпуску органів влади автономних областей.

Асамблея Республіки володіє виключною компетенцією приймати закони в наступних областях:

- вибори органів державної влади;

- режими референдумів;

- організація і діяльність Конституційного суду і процесу в Конституційному суді;

- організація національної оборони, визначення обов'язків, що випливають з забезпечення національної оборони, і загальні засади організації, функціонування, переоснащення Збройних Сил та військової дисципліни;

- отримання, втрата і відновлення португальського громадянства;

- встановлення меж територіальних вод, виключної економічної зони і прав Португалії на континентальний шельф;

- політичні партії та асоціації;

- основи системи освіти;

- вибори депутатів обласних законодавчих асамблей Азорських островів і Мадейри;

- вибори до органів місцевої влади, а також в інші конституційні органи або органи, що обираються прямим і загальним голосуванням;

- статус посадових осіб, що входять до складу органів державної влади та місцевої влади, а також інших конституційних органів або органів, обраних прямим і загальним голосуванням;

- створення, ліквідації та зміни меж місцевих самоврядних утворень, без шкоди для повноважень автономних областей;

- порядок призначення членів органів Європейського Союзу, за винятком членів Комісії;

- інформаційна система Республіки і державна таємниця;

- розробки бюджетів держави, автономних областей і місцевих самоврядних утворень;

- національна символіка;

- питання автономних областей. [2]

Асамблея Республіки володіє винятковим правом приймати закони в наступних областях, крім випадків, коли вона передає свої законодавчі повноваження Уряду:

- положення і правоздатність осіб;

- права, свободи та їх гарантії;

- визначення злочинів, покарань, запобіжних заходів та відповідного ступеня суспільної небезпеки діянь, а також кримінальний процес;

- система соціального забезпечення і національної служби охорони здоров'я;

- охорона природи, екологічна рівновага та культурна спадщина;

- введення податків, система оподаткування та загальний режим податків та інших фінансових зборів, вироблених державними установами;

- визначення секторів власності на засоби виробництва, включаючи визначення базових галузей, в яких заборонена діяльність приватних підприємств та інших установ тієї ж природи;

- система планування соціально-економічного розвитку та складу Економічної і соціальної ради;

- основи сільськогосподарської політики, включаючи закріплення максимальних і мінімальних розмірів приватних сільськогосподарських виробничих одиниць;

- грошова система;

- статус місцевих самоврядних утворень, включаючи місцеві фінанси;

- участь організацій мешканців у здійсненні місцевої влади;

- загальні основи статусу державних підприємств і державних фондів;

- засади благоустрою території та урбанізації;

- форма розробки муніципальної політики. [2]

Закони про передачу законодавчих повноважень повинні визначати об'єкт, мету, обсяг і термін дії переданих повноважень, причому термін може бути продовжений. Передані законодавчі повноваження не можуть бути використані більше одного разу, що не перешкоджає їх поетапному здійсненню. Передані повноваження припиняються з відставкою Уряду, якому вони були надані, із закінченням легіслатури або з розпуском Асамблеї Республіки.

Депутати обираються за виборчими округами, географічні межі яких встановлюються в законі, який також може передбачити створення багатомандатних та одномандатних округів.

Обраними можуть бути португальські громадяни, які мають виборче право з урахуванням встановленої виборчим законом несумісності певних посад і неможливості одночасного представництва у вищих державних і місцевих органах влади.

Кандидатури висуваються, відповідно до закону, політичними партіями, кожної окремо або в коаліції, списки кандидатів можуть включати громадян, які не є членами відповідних партій.

Депутати представляють всю країну, а не округу, в яких вони обрані.

Депутати приступають до своїх повноважень з відкриттям першого засідання Асамблеї Республіки після виборів, припиняються повноваження з відкриттям першого засідання після наступних виборів, причому це не перешкоджає зупиненню або припиненню повноважень окремих депутатів в індивідуальному порядку. Заповнення вакансій, що відкриваються в Асамблеї Республіки, а також тимчасове

Депутати здійснюють свої повноваження вільно, при цьому депутатам забезпечуються адекватні умови для ефективного здійснення їх повноважень, зокрема, для контактів з виборцями, що є важливою частиною депутатської роботи.

У повноваження депутатів входить:

- висувати проекти перегляду Конституції;

- представляти законопроекти, проекти Регламенту і резолюцій, зокрема, про референдум та пропозиції рішень і вимагати включення їх до порядку денного;

- брати участь і виступати в парламентських дебатах, згідно з Регламентом;

- направляти запити Уряду з будь-яких питань діяльності самого Уряду або державної адміністрації та отримувати відповіді в розумні терміни, за винятком випадків, коли, згідно із законом, питання відноситься до сфери державної таємниці;

- вимагати і отримувати від Уряду або будь-якого державної установи відомості, офіційну інформацію і публікації, які вважають корисними для здійснення депутатських повноважень;

- вимагати створення парламентських слідчих комісій;

- здійснювати функції, закріплені в Регламенті.

Депутати не несуть цивільної, кримінальної або дисциплінарної відповідальності за висловлені думки або за участь в голосуванні при виконанні ними своїх обов'язків.

Депутати не можуть виступати в якості заявників у суді або обвинувачених без дозволу Асамблеї, причому в другому випадку дозвіл є обов'язковою умовою і може бути даний, коли є вагомі підстави вважати, що було скоєно злочин, який карається ув'язненням у в'язниці на термін більше трьох років.

Жоден депутат не може бути затриманий чи заарештований без дозволу Асамблеї, за винятком випадків, коли він скоїв злочин, який карається ув'язненням у в'язниці на строк більше трьох років, і був пійманий на місці злочину.

У разі порушення кримінальної справи проти будь-якого депутата і винесення обвинувачувального висновку Асамблея буде вирішувати, чи повинен депутат бути тимчасово звільнений від виконання своїх функцій для продовження процесу.

Депутати користуються такими правами і привілеями:

- відтермінуванням від військової і цивільної служби або від громадянської мобілізації;

- вільним проїздом і правом на отримання спеціального паспорта для офіційних поїздок за кордон;

- спеціальним посвідченням особи.

Обов'язками депутатів є:

- брати участь у пленарних засіданнях та роботі комісій, в які вони входять;

- виконувати обов'язки в Асамблеї та функції, які їм були довірені за пропозицією відповідних парламентських груп;

- брати участь у голосуванні.

Втрачають свій мандат депутати, які:

- виявилися повністю або частково недієздатними або не виконали вимогу несумісності посад, передбаченої законом;

- не беруть участі в роботі Асамблеї або перевищили допустиму кількість невідвідування, встановлену Регламентом;

- стають членами іншої партії, від якої вони не балотувалися на виборах;

- визнаються в судовому порядку винними у злочині, пов'язаному з виконанням ними своїх функцій, або участь в організаціях, які дотримуються фашистської ідеології. [2]

Депутати можуть відмовитися від мандата шляхом подання письмової заяви.

Законодавча ініціатива і ініціатива проведення референдуму входять до компетенції депутатів, парламентських груп і Уряду, зазначена ініціатива належить також, згідно з приписами закону, групам громадян, що володіють виборчими правами, при цьому законодавча ініціатива в тому, що стосується автономних асамблей, входить у компетенцію відповідних обласних законодавчих асамблей. Депутати, парламентські групи, обласні законодавчі асамблеї і групи громадян, що володіють виборчими правами, не можуть вносити законопроекти і пропозиції про поправки, які передбачають в поточному фінансовому році збільшення витрат або зменшення доходів держави, прописаних бюджетом.

Депутати, парламентські групи та групи громадян, що володіють виборчими правами, не можуть вносити проекти проведення референдуму, які передбачають в поточному фінансовому році збільшення витрат або зменшення доходів держави, прописаних бюджетом.

Проекти та пропозиції законів і проведення референдуму, остаточно відхилені, не можуть бути внесені знову в ході тієї ж парламентської сесії, за винятком випадку, коли обрано новий склад Асамблеї Республіки.

Законопроекти, внесені обласними законодавчими асамблеями, анулюються із закінченням терміну відповідної легіслатури, при цьому із закінченням терміну легіслатури Асамблеї Республіки анулюються тільки ті з них, за якими було поставлено питання про схвалення в цілому. Парламентські комісії вправі вносити альтернативні тексти, без шкоди для розгляду проектів та пропозицій законів і проведення референдуму, до яких ці альтернативні тексти належать, якщо початкові проекти і пропозиції не були відкликані.

Обговорення законопроектів включає їх розгляд у цілому і постатейно. Голосування включає голосування в цілому, постатейне голосування і остаточне спільне голосування. За рішенням Асамблеї схвалені в цілому тексти можуть передаватися для постатейного голосування в комісії, що не принижує право Асамблеї відкликати з комісій передані тексти і здійснювати остаточне голосування за загальним схваленню текстів.

Декрети-закони, крім прийнятих в межах виняткової законодавчої компетенції Уряду, можуть бути представлені для оцінки Асамблеєю Республіки на предмет внесення поправок або відмови в затвердженні на вимогу десяти депутатів протягом тридцяти днів після опублікування відповідного декрету-закону, при цьому з підрахунку виключаються періоди, коли Асамблея Республіки не функціонує.

Як тільки висунуто вимогу щодо оцінки декрету-закону, розробленого в рамках передачі законодавчих повноважень, і в разі внесення пропозицій щодо його зміни Асамблея може припинити повністю або частково дію декрету-закону аж до опублікування закону, що вносить до нього поправки, або до відхилення всіх зазначених пропозицій. Призупинення припиняється по закінченні десяти пленарних засідань, якщо Асамблея не висловилася остаточно за його твердженням.

Асамблея Республіки може за ініціативою будь-якого депутата чи парламентської групи, або Уряду оголосити про термінове проходженні якогось проекту або пропозиції закону, або постанови.

Асамблея може також за ініціативою обласних законодавчих асамблей Азорських островів або Мадейри оголосити про термінове проходженні якого законопроектів, внесеного за їх ініціативою.

Легіслатура триває чотири парламентські сесії. У разі розпуску новообрана Асамблея починає нову легіслатури, тривалість якої доповнюється часом, необхідним для завершення періоду.

Асамблея Республіки не може бути розпущена протягом шести місяців після її обрання, протягом останнього півріччя строку повноважень Президента Республіки або під час дії надзвичайного стану. Розпуск Асамблеї не впливає ні на права, ні на привілеї та імунітет депутатів, ні на компетенцію Постійної комісії, які зберігаються аж до першого засідання Асамблеї, обраної на наступних виборах.

Під час парламентських канікул, у періоди, коли Асамблея Республіки розпущена, і в інших випадках, передбачених Конституцією, функціонує Постійна комісія Асамблеї Республіки. Головою Постійної комісії є голова Асамблеї Республіки. Вона складається із заступників голови та депутатів, призначених всіма партіями відповідно до їх представництвом в Асамблеї.

Постійна комісія має компетенцію:

- стежити за виконанням Конституції і законів, спостерігати за діяльністю Уряду та Адміністрації;

- здійснювати повноваження Асамблеї щодо мандату депутатів;

- сприяти скликанню Асамблеї, коли це необхідно;

- готувати відкриття парламентської сесії;

- давати згоду на відсутність Президента Республіки на національній території та ін.

VII. Система органів виконавчої влади

Державна виконавча влада на місцях

Виконавчу гілку влади очолює Уряд. Уряд - це керівний орган загальної політики країни, і вищий орган державної адміністрації. Уряд складається з Прем'єр-міністра, Ради міністрів, міністрів, державних секретарів та заступників державних секретарів. Уряд може мати одного або більше заступників Прем'єр-міністра.

Рада міністрів складається з Прем'єр-міністра, заступників Прем'єр-міністра, якщо вони є, і міністрів. Можуть засновуватися спеціалізовані Ради міністрів для розгляду окремих питань. На засідання Ради міністрів можуть запрошуватися державні секретарі та заступники державних секретарів.

У разі відсутності Прем'єр-міністра або його тимчасової нездатності виконувати свої обов'язки його функції покладаються, якщо немає заступника Прем'єр-міністра, на міністра, чия кандидатура рекомендована Президенту Республіки, або, якщо рекомендація відсутня, то на міністра, призначеного Президентом Республіки. Кожен міністр у разі відсутності або тимчасової нездатності виконувати свої обов'язки буде заміщений державним секретарем, чия кандидатура буде рекомендована Прем'єр-міністру, або, якщо рекомендація відсутня, членом Уряду, якого призначить Прем'єр-міністр.

Повноваження Прем'єр-міністра починаються з його вступом на посаду та припиняються з його відставкою, яка здійснюється Президентом Республіки. Повноваження всіх інших членів Уряду починаються з їх вступом на посаду і припиняються з їх відставкою або з відставкою Прем'єр-міністр. Повноваження державних секретарів та заступників державних секретарів припиняються також з відставкою відповідних міністрів.

Прем'єр-міністр призначається Президентом Республіки після консультацій з політичними партіями, представленими в Асамблеї Республіки, та з урахуванням результатів виборів. Інші члени Уряду призначаються Президентом Республіки за пропозицією Прем'єр-міністра.

Уряд несе відповідальність перед Президентом Республіки і Асамблеєю Республіки.

Прем'єр-міністр несе відповідальність перед Президентом Республіки і в рамках політичної відповідальності Уряду - перед Асамблеєю Республіки. Заступники Прем'єр-міністра та міністри несуть відповідальність перед Прем'єр-міністром і в рамках політичної відповідальності Уряду - перед Асамблеєю Республіки. Державні секретарі та заступники державних секретарів несуть відповідальність перед Прем'єр-міністром і відповідним міністром.

Уряд може поставити перед Асамблеєю Республіки питання про вотум довіри по загальній декларації про політику чи з будь-якого питання, що становить національний інтерес.

Асамблея Республіки може прийняти резолюцію недовіри Уряду по здійсненню його програми або по питання, що становить національний інтерес.

Уряд йде у відставку у разі:

- початку нової легіслатури;

- прийняття Президентом Республіки прохання про відставку, поданої Прем'єр-міністром;

- смерті або тривалої фізичної нездатності Прем'єр-міністра виконувати свої обов'язки;

- відхилення програми Уряду;

- неприйняття вотуму довіри;

- схвалення резолюції недовіри абсолютною більшістю.

Президент Республіки може звільнити у відставку Уряд тільки тоді, коли це необхідно для забезпечення нормального функціонування демократичних інститутів, заслухавши думку Державної ради.

Жоден член Уряду не може бути затриманий чи заарештований без дозволу Асамблеї Республіки, за винятком випадку, коли він був пійманий на місці злочину і мова йде про злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше трьох років.

В області здійснення політичних функцій до компетенції Уряду входить:

- контрасигнувати акти Президента Республіки;

- вести переговори та укладати міжнародні угоди;

- схвалювати міжнародні договори, схвалення яких не входить до компетенції Асамблеї Республіки, або договори, які не були спрямовані Урядом на схвалення Асамблеї;

- вносити пропозиції законів і постанов у Асамблею Республіки;

- пропонувати Президенту Республіки винесення на референдум питань, що становлять національний інтерес.

В області здійснення законодавчих функцій до компетенції Уряду входить:

- приймати декрети-закони в областях, не віднесених до компетенції Асамблеї Республіки;

- приймати декрети-закони, що розвивають принципи та загальні основи юридичного режиму, який міститься в законах, розпорядчих робити це.

В області здійснення адміністративних функцій в компетенцію Уряду входить:

- розробляти плани на основі законів про відповідних основних обраних напрямках і забезпечувати їх виконання;

- забезпечувати виконання бюджету держави;

- приймати регламентуючі акти, необхідні для належного виконання законів;

- керувати службами і діяльністю безпосередньої цивільної та військової адміністрації держави, спрямовувати та контролювати непряму адміністрацію і здійснювати опіку над нею і над автономною адміністрацією.

До повноважень Ради міністрів належить:

- визначати загальні напрямки урядової політики, а також її здійснення;

- виносити рішення про винесення на розгляд Асамблеї Республіки питання про довіру;

- схвалювати пропозиції законів і постанов;

- схвалювати декрети-закони, а також міжнародні договори, не представлені Асамблеї Республіки;

- схвалювати акти Уряду, які стосуються збільшення або скорочення державних витрат або доходів.

У компетенцію Прем'єр-міністра входить:

- здійснювати керівництво загальною політикою Уряду, координуючи діяльність всіх міністрів;

- здійснювати керівництво функціонуванням Уряду і відносинами загального характеру з іншими органами держави;

- інформувати Президента Республіки з питань, що стосуються проведення внутрішньої і зовнішньої політики країни;

- здійснювати інші функції, закріплені за ним Конституцією або законом.

У компетенцію міністрів входить:

- здійснення політики, визначеної для їх міністерств;

- забезпечення відносин загального характеру між Урядом і іншими органами держави у сфері діяльності їх міністерств.

Декрети-закони та інші декрети Уряду підписують Прем'єр-міністр та профільні міністри. [2]

VIII. Судоустрій держави

Суди є органами влади з компетенцією здійснення правосуддя від імені народу.

У здійсненні правосуддя судам належить захист прав та інтересів громадян, що охороняються законом, карати за порушення законності, усунення конфлікти громадських і приватних інтересів.

У здійсненні своїх функцій суди мають право на взаємодію з іншими органами влади.

Суди незалежні і підкоряються лише закону.

При розгляді справ суди не можуть застосовувати норми, що порушують положення Конституції або закріплені в ній принципи.

Судові рішення, якщо тільки вони не виносяться на виконання раніше прийнятих рішень, повинні бути обґрунтовані за формою, передбаченої законом.

Судові рішення обов'язкові для всіх публічних і приватних установ і мають перевагу перед рішенням будь-яких інших органів влади.

Судові засідання є відкритими, за винятком випадків, коли сам суд винесе рішення про протилежне в мотивованій постанові, з метою охорони гідності особистості і суспільної моралі або забезпечення нормальної діяльності суду.

Конституційний суд - це суд, в спеціальну компетенцію якого входить здійснення правосуддя у сфері питань юридично-конституційного характеру.

Конституційний суд складається з тринадцяти суддів, десять із них призначаються Асамблеєю Республіки, а троє - рішенням цих десяти.

Судді Конституційного суду призначаються на дев'ять років і не можуть бути призначені на другий термін.

Голова Конституційного суду обирається відповідними суддями.

У компетенцію Конституційного суду входить нагляд за конституційністю та законністю.

Також до компетенції Конституційного суду входить:

- засвідчення втрати поста Президентом Республіки;

- прийняття судового рішення в останній інстанції на предмет правильності та дійсності актів виборчого процесу, відповідно до закону;

- розгляд у судовому порядку на вимогу депутатів, відповідно до закону, справи про втрату мандата і про вибори, проведених в Асамблеї Республіки та в обласних законодавчих асамблеях та ін.

Крім Конституційного суду існують наступні категорії судів:

- Верховний суд і суди загальної юрисдикції першої та другої інстанцій;

- Верховний адміністративний суд та інші адміністративні та фіскальні суди;

- Рахункова палата.

Можуть існувати морські суди, арбітражні суди і світові суди.

Верховний суд є найвищим органом в ієрархії судів, не принижуючи компетенції Конституційного суду.

Голова Верховного суду обирається відповідними суддями.

Судами загальної юрисдикції є загальні суди, які розглядають цивільні та кримінальні справи, яким підвідомчі всі сфери, не віднесені до відання інших судових органів.

В якості судів першої інстанції можуть діяти суди з особливою компетенцією та спеціалізовані суди для судового розгляду певних категорій справ.

Верховний адміністративний суд є вищим органом у ієрархії адміністративних і фіскальних судів, не принижуючи компетенції Конституційного суду. Голова Верховного адміністративного суду обирається з числа відповідних суддів ними самими. У компетенцію адміністративних і фіскальних судів входить судовий розгляд позовів і скарг з метою врегулювання спорів, що виникають з фіскальних і адміністративних правових відносин.

Рахункова палата є верховним органом з перевірки законності державних витрат і судовому розгляду фінансових звітів, які представляються їй відповідно до закону, при цьому в її компетенцію, зокрема, входить:

- прийняття висновку по генеральному державному фінансовому звіті, включаючи звіт в сфері соціального забезпечення;

- прийняття висновку по фінансових звітах автономних областей Азорських островів і Мадейри;

- притягнення до відповідальності за фінансові порушення, відповідно до закону;

- здійснення інших повноважень, покладених на неї законом. [2]

Рахункова палата може працювати централізовано, шляхом створення обласних відділень, відповідно до закону. В автономних областях Азорських островів і Мадейри є відділення Рахункової палати, повноважні розглядати справи по суті питання у відповідній автономної області, відповідно до закону.

Судді, виконуючи свої службові обов'язки, не можуть одночасно виконувати які-небудь інші функції в публічних або приватних організаціях, за винятком викладання та науково-дослідної роботи у сфері юриспруденції без отримання винагороди, відповідно до закону.

Судді при виконанні своїх обов'язків не можуть бути призначені в службові комісії, не мають відношення до діяльності судів, без дозволу компетентного вищої ради.

IX. Місцеве самоврядування

Місцеві самоврядні одиниці складають демократичну організацію держави. Місцеві самоврядні одиниці є територіальними юридичними особами, які мають представницькі органи, які націлені на захист інтересів місцевого населення.

У континентальної частини Португалії місцевими самоврядними одиницями є парафії, муніципії та адміністративні області. Автономні області Азорських островів і Мадейри включають парафії і муніципії. На великих міських територіях і на островах закон може встановлювати з урахуванням їх специфічних умов інші форми територіального самоврядування.

Повноваження та організація місцевих самоврядних одиниць, а також компетенція їх органів регулюються законом відповідно до принципу адміністративної децентралізації.

У компетенцію асамблеї місцевої самоврядної одиниці входить здійснення повноважень, закріплених за нею законом, включаючи повноваження щодо прийняття обраних напрямків плану та бюджету. Муніципальні поліції співпрацюють у підтриманні громадського спокою та в охороні місцевих спільнот.

Місцеві самоврядні одиниці мають власні фінанси і майно. Режим місцевих фінансів встановлюється законом і має на меті справедливий розподіл публічних ресурсів державою і самоврядними одиницями і в обов'язковому порядку вирівнювання між самоврядними одиницями одного рівня. Власні доходи місцевих самоврядних одиниць включають в обов'язковому порядку надходження від управління їх майном.

Організація місцевих самоврядних одиниць включає виборну асамблею з правом приймати зобов'язувальні рішення і колегіальний виконавчий орган, відповідальний перед асамблеєю.

Асамблея обирається загальним, прямим і таємним голосуванням проживаючих в даній місцевості громадян за системою пропорційного представництва.

Колегіальний виконавчий орган складається з відповідного числа членів, головою призначається перший кандидат із списку, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах в асамблею або до виконавчого органу, відповідно до правил, встановлених законом, який регулює також виборчий процес, вимоги до формування колегіального виконавчого органу, припинення його повноважень і до його функціонуванню.

Кандидатури на виборах до органів місцевих самоврядних одиниць можуть висуватися політичними партіями, кожної окремо або об'єднаними в коаліції, або групами громадян-виборців, відповідно до закону.

Місцеві самоврядні одиниці можуть винести на референдум, в якому візьмуть участь відповідні громадяни-виборці, питання, що входять в компетенцію цих одиниць, у випадках і на умовах, встановлених законом, та з наслідками, встановленими законом.

Закон може наділити громадян-виборців правом ініціювати референдум. Місцеві самоврядні одиниці володіють в рамках Конституції повноваженнями з видання актів, що регламентують закони і регламентуючі акти органів місцевих самоврядних одиниць більш високого рівня або органів, що мають право на здійснення опіки.

Адміністративна опіка над місцевими самоврядними одиницями полягає в нагляді за дотриманням закону органами самоврядних одиниць і здійснюється у випадках та у відповідних формах, передбачених законом. Вжиття заходів з опіки, що обмежують місцеву автономію, повинно передувати видання висновку органом самоврядної одиниці, згідно з положеннями, визначеним законом.

Місцеві самоврядні одиниці мають власний кадровий склад працівників. До службовців та посадових осіб місцевої адміністрації застосовується режим державних службовців та посадових осіб з необхідною адаптацією, відповідно до закону.


Подобные документы

 • Поняття та структура механізму держави. Апарат держави як головна складова механізму держави. Поняття та види органів держави, їх класифікації. Характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої й судової. Проблеми вдосконалення механізму держави.

  курсовая работа [55,8 K], добавлен 01.06.2014

 • Форма державного правління: поняття та види. Конституційно-правові ознаки республіки. Види республік, їх характеристика. Види змішаної республіки. Особливості розподілу влади у змішаній республіці. Місце глави держави у системі органів державної влади.

  дипломная работа [191,9 K], добавлен 23.05.2014

 • Сутність органів влади; їх формування та соціальне призначення. Загальна характеристика конституційної системи України. Особливості органів виконавчої, судової та законодавчої влади. Поняття, види, ознаки державної служби та державного службовця.

  курсовая работа [289,7 K], добавлен 24.03.2014

 • Аналіз історії становлення та розвитку поняття виконавчої влади, класифікація основних її конституційних моделей. Дослідження системи органів виконавчої влади України, характер їх конституційно-правового регулювання та конституційні принципи організації.

  автореферат [33,6 K], добавлен 11.04.2009

 • Характерні ознаки державних органів, їх класифікація та сфери діяльності. Місце органів виконавчої влади в системі державних органів України. Правовий статус, компетенція та основні функції органів виконавчої влади, її структура та ієрархічні рівні.

  реферат [25,7 K], добавлен 10.08.2009

 • Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ.

  курсовая работа [24,3 K], добавлен 05.01.2007

 • Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Загальні засади та порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 15.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.