Розкриття злочину

Загальні та спеціальні завдання криміналістики. Застосування науково-технічних засобів при огляді місця події. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки. Протокол огляду місця злочину. Версія і план розслідування. Призначення судових експертиз.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.10.2009
Размер файла 8,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

52

Зміст

 • Вступ
  • 1. Застосування науково-технічних засобів
  • 2. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки
  • 3. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел
  • 4. Тактичні методи та прийоми огляду місця події
  • 5. Протокол огляду місця злочину
  • 6. Фототаблиця
  • 7. Способи фіксації слідів ніг людини
  • 8. Версія і план розслідування даної справи
  • 9. Постанови про призначення необхідних судових експертиз
  • Список використаних джерел

Вступ

В умовах формування та становлення нових соціально-економічних відносин, структур законодавчої та виконавчої влади постають завдання створення правових засад зміцнення законності й удосконалення правоохоронної діяльності. У межах юридичних наук мають бути створені правові засади державності й законності правозастосовної діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, громадських формувань і державних структур України.

Криміналістика забезпечує правоохоронні органи ефективними методами й засобами розкриття злочинів, що сприяють реалізації принципу невідворотності покарання, об'єктивному застосуванню кримінального закону та профілактичному впливу. Сучасний рівень розвитку криміналістики та науково-технічний потенціал природничих і технічних наук дають змогу органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розслідувати складні злочини, сприяючи розв'язанню одного з основних завдань - зміцнення законності та правопорядку в Україні.

Криміналістика - юридична наука, що сформувалась у надрах кримінального процесу XIX ст. як сукупність технічних засобів і тактичних прийомів, а також способів їх застосування з метою розкриття злочинів. Криміналістика вивчає злочин, який є також предметом пізнання інших галузей знань, що досліджують окремі специфічні аспекти, властивості та особливості злочинної діяльності - соціології, філософії, кримінального, цивільного та адміністративного права, психології, статистики та ін.

Предметом криміналістики є закономірності судового дослідження, що вивчаються з метою встановлення істини у кримінальному судочинстві.

Криміналістика - наука про закономірності механізму злочину, виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів (за Р.С. Бєлкіним).

Криміналістика є юридичною наукою і виконує соціальну функцію - сприяє державним структурам і правоохоронним органам в розбудові незалежної суверенної держави Україна, створення її правових основ, зміцнення державності та законності. В період виникнення і встановлення самостійної державності та її правової основи, формування державних структур, що розв'язують соціальні, економічні, правоохоронні задачі молодої держави нерідко супроводжуються зростанням злочинності, про що свідчить історичний досвід (в цей період боротьба зі злочинністю потребує особливих зусиль).

Сучасна криміногенна ситуація, що склалася, перетворилась "в найбільш небезпечне соціальне зло, що створює серйозну загрозу розбудові незалежної держави." Завдання правоохоронних структур - забезпечити розбудову і становлення молодої незалежної держави Україна, створити умови - правове середовище для вільного користування громадянами правами і свободами, гарантованими конституцією.

Наука криміналістика не розкриває і не розслідує злочинів. Однак вона своїми рекомендаціями, специфічними методами та засобами виявлення, фіксації, дослідження та використання доказів сприяє правоохоронній діяльності, підвищує її ефективність у боротьбі зі злочинністю і тим самим допомагає виконанню загального завдання, що стоїть перед правоохоронними державними структурами. Це завдання не тільки науки криміналістики, але й інших галузей права - кримінального, цивільного, адміністративного, а також суспільствознавчих та природничих наук, які так чи інакше, займаються вивченням злочинності.

Завдання криміналістики поділяються на загальні та часткові (спеціальні). Загальні завдання формулюються виходячи з положень Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Уряду України. Вони є основою для визначення часткових (спеціальних) завдань для кожної юридичної науки, у тому числі криміналістики.

Часткові завдання характеризують окрему юридичну науку, вони Є орієнтиром і програмою її розвитку та вдосконалення. До часткових завдань криміналістики належать:

* вивчення об'єктивних закономірностей дійсності, на яких ґрунтуються механізми вчинення злочину та виникнення джерел доказової інформації, які є складовими предмета криміналістики; розвиток теоретичних засад для розробки нових методів і створення технічних засобів судового дослідження та попередження злочинів;

* розробка нових і вдосконалення існуючих техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів, методичних рекомендацій щодо збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів;

* розробка заходів для припинення вже розпочатого злочину і попередження того, що готується;

* розробка слідчих та експертних методів і прийомів виявлення причин злочинності, визначення на їх основі основних напрямів криміналістичної діяльності;

* розробка та вдосконалення організаційних, тактичних і методичних засад попереднього та судового слідства;

* активне вивчення й узагальнення слідчої та судової практики, Я також розробка автоматизованих інформаційних баз знань для забезпечення прийняття рішень під час розслідування та попередження злочинів.

Часткові завдання криміналістики є динамічними; вони змінюються залежно від соціальних змін у суспільстві. Ці завдання призначені для потреб практики боротьби зі злочинністю, зміцнення законної и та правопорядку. Конкретні завдання визначаються за певними напрямками боротьби зі злочинністю.

Мета курсової роботи - ознайомлення з: використанням технічних засобів в конкретній ситуації при розслідуванні злочину, способами фіксації слідів ніг та пальців, потрібним складанням постанов та ін. .

Завдання курсової роботи:

Варіант І

20 вересня 200__р. до чергової частини УМВС м. Куп'янська надійшло повідомлення про квартирну крадіжку в будинку № 25 по вул. Зеленій, де мешкає Фоміна О.В. Будинок цегляний, одноповерховий, на дві квартири, що мають окремі входи з протилежних боків будинку. Кожна квартира містить дві суміжні кімнати та кухню.

18 вересня сім'я Фоміної О.В. та сім'я її сусідів Петруненків виїхали до заводського профілакторію, а вранці 20 вересня повернулися і побачили, що двері квартири Фоміної зламано. Повідомили про це міліцію, до приміщення не входили, щоб не порушити обстановку на місці події.

Після прибуття слідчо-оперативної групи і опитування мешканців з будинку Фоміної та Петруненків встановлено, що 17 вересня до їхніх квартир удень заходив молодий чоловік віком до 25 років. Він відрекомендувався як дільничий лікар-терапевт, який проводить профілактичну диспансеризацію вдома у осіб, що мешкають на його дільниці. Знявши плащ і залишившись у білому халаті, він зміряв артеріальний тиск мешканцям квартири і поцікавився, коли вони будуть вдома, щоб їх відвідав лікар-невропатолог. Йому відповіли, що 18 та 19 вересня всі будуть відсутні, тому що сім'ями відпочиватимуть у профілакторії. Він запевнив, що лікар-невропатолог відвідає їх увечері 20 вересня.

Слідчий приступив до огляду місця події, а один із працівників карного розшуку поїхав до поліклініки і встановив, що дільничі лікарі - тільки жінки; 17 вересня у будинок № 25 по вул. Зеленій нікого з поліклініки не направляли, а відвідування лікарем-невропатологом взагалі не планувалося.

Під час огляду місця події було виявлено наступне: на землі біля будинку - три об'ємних сліди від взуття. У квартирі Фоміної О.В. вхідні дерев'яні двері навколо місця, де був закріплений накладний замок, просвердлені у 12 місцях і частина їх разом із замком вирубана. Недалеко від вхідних дверей знайдено ручну дриль. В одній із кімнат, на підлозі біля серванта, вилучено недопалок сигарети "КЕNТ" та слід взуття у вигляді нашарування грязі. Потерпіла заявила, що перед від'їздом підлога була вимита, а тому "це сліди від ніг злочинця". На полірованій поверхні серванта є чітко видимі пото-жирові сліди двох пальців.

Потерпіла повідомила, що з квартири зникли телевізор "Раnаsоnіс" (заводський номер WZO 8765432777, дата випуску 2005 р), наручний золотий годинник "Ракета" (заводський номер ВМ 098765550, дата випуску 2004 р), три ланцюжки із золота та два золотих персні з дорогоцінними каміннями, 3 тис. доларів США, що зберігалися у скриньці у серванті.

1. Визначте можливості застосування науково-технічних засобів у даній ситуації.

2. Визначте та обґрунтуйте методи і тактичні прийоми огляду місця події, які, на ваш погляд, доцільно застосовувати слідчому. Вкажіть, хто саме повинен прибути для проведення огляду місця події.

3. Складіть протокол огляду і накресліть схему місця події.

4. Здійсніть оглядову фотозйомку окремого об'єкта стосовно даної фабули і оформіть у вигляді фототаблиці.

5. Визначте способи фіксації слідів ніг людини. Накресліть схему "доріжки" слідів взуття як додаток до протоколу огляду місця події.

6. Обґрунтуйте висунуті вами слідчі версії і складіть план розслідування даної справи.

7. Складіть постанови про призначення необхідних судових експертиз.

1. Застосування науково-технічних засобів

У спеціальній літературі наводять різні класифікації технічних засобів, які застосовують у правоохоронній діяльності. Перевагу віддають розподілу технічних засобів на змішаній основі: за галуззю наукового знання, суб'єктом застосування та цільовий призначенням.

Засоби криміналістичної техніки поділяють також на науково-технічні, техніко-криміналістичні та криміналістичні.

За галуззю наукового знання розрізняють загальні та спеціальні технічні засоби. Загальні запозичені з інших галузей науки і техніки І їх застосовують без жодних змін і вдосконалень - це транспорті засоби, інструменти (слюсарні, столярні тощо), засоби провідникового та радіозв'язку, фотокінотехніки, відео - і звукозапису, мікроскопічної техніки, рентгенотехніки, джерел ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання. Ці засоби не належать до суто криміналістичних, бо їх застосовують у різних науках.

До спеціальних належать засоби, що є інструментами пізнання для будь-якої однієї галузі знання чи техніки. Для криміналістики це спеціально розроблені прилади, пристрої та пристосування, призначені для виявлення, фіксації та дослідження джерел криміналістичної інформації в доказуванні у кримінальних і цивільних справах ці йодні трубки, магнітні пензлі, прилади для композиції суб'єктивних портретів, метричні лінійні масштаби-рулетки та ін.

Спеціальні технічні засоби криміналістики, як правило, призначені для розв'язання тільки криміналістичних завдань або є приладі ми й засобами загального призначення, в які внесено певні зміни, внаслідок чого вони набули нових функцій, що відповідають завданням криміналістики. Таку систему систематизації поділяють багато вчених (зокрема, М. Селіванов, В. Колдін).

Фото - та кінокамери, відео - та звукозаписні пристрої широко застосовують у попередженні злочинів та профілактичній діяльності органів дізнання, слідства й суду. Значну роль вони відіграють в адміністративно-профілактичній діяльності, попередженні проступків і правопорушень. На основі криміналістичної техніки розроблено різні спостережні пристрої і такі, що автоматично реєструють ознаки злочинів і правопорушень (наприклад, "Фара", "Фотоінспектор", засоби охоронної сигналізації). Спеціальні засоби в разі спроби крадіжки можуть подавати звуковий радіосигнал до пульта спостереження або вимикати систему запалювання автомобіля. Телевізійні та лукові системи спостереження, спеціальні електронні замки та багато інших пристроїв, які є засобами криміналістичної профілактики, розроблюють за допомогою криміналістів.

За суб'єктом застосування криміналістичну техніку поділяють на слідчу, експертну, оперативно-розшукову, техніку працівника ДАІ, прокурора-криміналіста. Як правило, такою технікою комплектують спеціальні набори, валізи, портфелі, сумки, пересувні лабораторії.

Нині уніфіковану валізу застосовують слідчий для огляду місця події, органи дізнання при виконанні першочергових невідкладних слідчих дій під час дізнання чи попереднього слідства. Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ) має комплекти цільового припинення: спеціалізовані фотозасоби, валізу для роботи зі слідами рук, одорологічну валізу для роботи з біологічними об'єктами, аналітичні засоби - металошукачі "Іскра", "Пошук-1", "Блесна", портативну рентгеноустановку, валізу для виготовлення зліпків з об'ємних слідів на місці події. У відділі "Пристрої для виявлення, фіксації та попереднього дослідження доказів" мають бути відеомагнітофон (магнітофон), друкарська машинка, щупи, трали, портативний електронно-оптичний перетворювач (ЕОП), джерело ультрафіолетового випромінювання та інші прилади.

Науково-технічні методи й засоби криміналістичної техніки застосовують переважно в експертній практиці, однак інколи деякі з них використовує також слідчий (наприклад, при огляді документів за допомогою джерела ультрафіолетового випромінювання, ЕОП, лазерного джерела "Спектр").

До технічних засобів наукового дослідження належать оптичні, мікроскопічні, джерела ультрафіолетового, інфрачервоного і рентгенівського випромінювання, засоби спектрального аналізу та фізико-хімічних досліджень.

Методи збирання криміналістичної інформації технічними засобами поділяють на такі:

* польової криміналістики, які застосовують слідчий і оперативні працівники для виявлення, фіксації та попереднього дослідження матеріальних джерел інформації;

* науково-дослідні, які застосовують експерти у судових експертизах та попередніх дослідженнях за завданнями слідчого органу чи органу дізнання.

До перших належать судово-фотографічні методи (панорамний, масштабний, сигналетичний, репродукційний, стереоскопічний, великомасштабний, мікроскопічний, вимірювальний), методи копіювання та моделювання слідів та ін. Науково-дослідними називають фізичні, хімічні, біологічні, математичні, кібернетичні та інші методи. Вони, як правило, потребують лабораторних експертних досліджень (наприклад, спектрального аналізу, хроматографії, електронної мікроскопії, рентгенографії та ін).

Методи експертних досліджень речових доказів розрізняють за видом або засобом енергії, яку використовують: фотографічні, мікроскопічні, кольороподільні, вимірювальні, люмінесцентні, спектральні, рентгенографічні, атомно-адсорбційні, електронно-графічні, сканувальні й тунельні. Останні застосовують для дослідження об'єктів на молекулярному та атомному рівнях.

Технічні засоби збирання криміналістичної інформації застосовують як знаряддя праці співробітники правоохоронних органів. У криміналістиці розглядаються лише деякі з них:

* технічні засоби попереднього слідства (засоби слідчого);

* комплекти криміналістичної та оперативної техніки, які застосовують органи дізнання та оперативні працівники;

* технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел - експертна техніка, техніка спеціаліста;

* технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів.

Технічні засоби попереднього слідства

Технічні засоби, які застосовують у попередньому слідстві, часто називають криміналістичною технікою, або технікою слідчого. За їх допомогою виявляють, фіксують, досліджують і демонструють докази.

Як зазначалось, у криміналістиці застосовують загальні та спеціальні технічні засоби. Загальні застосовують усі суб'єкти, які здійснюють слідчу, дізнавальну, судову та профілактичну діяльність. Спеціальні технічні засоби призначені для застосування в окремих напрямках діяльності, наприклад для співробітників розшуку, інспекторів ДАІ, служби безпеки, митниці тощо.

До загальних технічних засобів належать засоби освітлення, опитні, вимірювання, фіксації, концентрації та обробки криміналістичної інформації.

Засоби освітлення (освітлювальна техніка) застосовують для штучного освітлення ділянок місцевості, закритих приміщень, предметів і людей під час судово-слідчої та профілактичної діяльності. Для цього використовують стаціонарні й переносні джерела освітлення побутового та спеціального призначення. Нині застосовують переважно прилади та пристрої електричного й газорозрядного освітлення (лампи розжарювання, газорозрядні люмінесцентні) - прилади розсіяного світла (звичайні лампи без арматури); прилади спрямованого освітлення, що мають арматуру-відбивачі (плоскі, кутові, сферичні, параболічні), - софіти, прожектори, імпульсні лампи-спалахи, переносні електричні ліхтарі та ін.; пристрої точкового освітлення, що дають змогу концентрувати світловий пучок. Такі засоби застосовують для виявлення маловидимих і невидимих слідів, мікрочасток.

За характером спектра випромінювання засоби освітлення поділяють на ультрафіолетові, звичайні та інфрачервоні. Джерела ультрафіолетового випромінювання - це пристрої з ртутними газорозрядними лампами (ПРК-7, ПУФ-5, УФО-4А, СВДШ-250, СВДШ-1000), спеціально виготовлені для криміналістичних досліджень (наприклад, УК-1, ОЛД-41, "Таран", "Фотон").

Джерелами інфрачервоних променів є звичайні лампи розжарювання, що мають арматуру й обладнані спеціальними фільтрами.

Оптичні засоби. Найпростішими з них є лупи різної кратності збільшення та призначення - дактилоскопічна, вимірювальна, текстильна з підсвічуванням для роботи зі слідами, бінокулярна та ін. Кратність збільшення лупи - до 10. Більше, ніж лупи, збільшення мають мікроскопи - біологічні, металографічні, порівняльні, люмінесцентні, поляризаційні, вимірювальні та стереоскопічні. У криміналістиці найчастіше застосовують звичайні оптичні мікроскопи, що мають коефіцієнт збільшення до 2000, а також спеціальні, виготовлені для криміналістичних досліджень, зокрема мікроскоп порівняльний криміналістичний МСК-1.

У криміналістичній практиці застосовують такі засоби вимірювання (вимірювальну техніку): для довжини - масштабні лінійки, складні метри, рулетки, штангенциркулі, мікрометри та ін.; для кутів - транспортир, кутомір, кутомірні сітки та ін.; для площ - лупи, метричні сітки; для об'єму рідких тіл - мензурки, міри; для маси тіла - і ваги різних класів, важки; для пружності тіл - твердоміри та мано" І метри. Наприклад, у валізі інспектора ДАІ є шинні манометри для визначення тиску в балонах шин.

Засоби фіксації - це прилади, апаратура, технічні комплекти, матеріали, за допомогою яких можна зафіксувати на матеріальному носії джерела інформації, скопіювати, змоделювати та законсервували їх. Щоб законсервувати, тобто зберегти від пошкодження та знищення, наприклад, слід взуття, достатньо накрити його коробкою, закріпити розчином перхлорвінілової смоли, лаком для волосся чи розчином силікатного клею у воді. Слід можна зафіксувати також за допомогою фотозйомки, відеозапису, з об'ємних слідів можна виготовиш зліпок, а поверхневі зафарбовані сліди скопіювати на дактилоплівку, силіконову плівку, липку плівку скотч, зрештою, на фотоплівку чи фотопапір. Таким чином, засобами фіксації можна вважати багато предметів і матеріалів. Процедура фіксації потребує застосування засобів освітлення, вимірювання, копіювання та моделювання, навіть опису сліду у протоколі (це спосіб фіксації матеріального джерела).

Засоби концентрації та обробки криміналістичної інформації. Проблеми збирання та концентрації інформації про злочини виникли ще за часів зародження криміналістики - досвід минулого використовувався для пізнання теперішнього. Засобами концентрації стали обліки й картотеки різних слідів злочинів, осіб, які раніше вчинили злочини, колекції засобів вчинення злочинів і предметів з їх слідами. Усе це створило базу для кримінальної реєстрації і криміналістичних обліків.

З початком комп'ютеризації правоохоронної діяльності та процесу кримінального судочинства виникли нові засоби збирання, зберігання та обробки інформації.

2. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки

До криміналістичної та оперативної техніки належать засоби польової криміналістики, тобто апаратура, пристрої, матеріали та приладдя, які застосовують безпосередньо слідчі прокуратури, органи внутрішніх справ, працівники органів дізнання на етапі порушення кримінальної справи і здійснення попереднього слідства.

Комплекти криміналістичної техніки найчастіше конструюють за суб'єктом і видом його діяльності. Для слідчого в органах прокуратури раніше існували два види комплектів: портфель і валіза слідчого. Нині портфель знято з виробництва, а валіза морально застаріла.

У валізі слідчого розміщено техніку, що забезпечує виявлення, фіксацію і найпростіше попереднє дослідження слідів на місці події. Безпосередньо в комплекті технічні засоби поділяють за видами діяльності: фотографічні; для вимірювання, складання планів і схем; роботи зі слідами; пошукові; допоміжні.

Засоби фотографічної фіксації та дослідження, як правило, розміщуються поза технічним комплектом в окремій сумці, валізі. До цих засобів належать фотокамера, змінні об'єктиви, імпульсна електронна лампа-спалах, подовжувальні кільця, штатив-струбцина, фотоекспонометр, видошукач, світлофільтри та приладдя.

У валізі слідчого містяться найпростіші вимірювальні засоби: масштабна лінійка, рулетка (іноді дві - велика і мала), транспортир або кутомір, трикутник, штангенциркуль, вимірювальна (текстильна) лупа, компас, планшет, візирна лінійка та письмове приладдя.

У відділі роботи зі слідами міститься техніка для виявлення слідів пальців рук - магнітні та волосяні пензлики (щіточки), кольорові магнітні порошки, засоби хімічного виявлення слідів (нінгідрин, алоксан); засоби дактилоскопування - дактиловалик, друкарська фарба, пластинка для розкачування фарби, дактилограф; засоби та матеріали копіювання і моделювання слідів - дактилоплівка (світла і темна), липкі стрічки - замінники дактилоплівки (скотч, лейкопластир), фотоплівка, фотопапір; засоби для роботи зі слідами ніг і транспорту - гіпс, ємкість для приготування гіпсового розчину, шпатель (іноді столова ложка), 10 м мотузки, лак для волосся, перхлорвінілова смола; приладдя і речовини для роботи з біологічними об'єктами - плямами крові, потожировою речовиною.

До пошукової техніки належать щупи (щуп-спиця і щуп з різними насадками для взяття проб з глибини до 1 м) і магнітний підйомник.

Допоміжними засобами є інструменти, запозичені з різних сфер професійного застосування - пасатижі, склоріз, викрутка, складний ніж, рукоятка з набором інструментів, ножівкове полотно, ножиці.

У валізу прокурора-криміналіста входить більший набір технічних засобів, що дає змогу не тільки працювати зі слідами в польових умовах, а й здійснювати найпростіші попередні дослідження джерел інформації, наприклад люмінесцентний аналіз за допомогою джерела ультрафіолетового випромінювання ОЛД-41, відновлювати зафарбовані аніліновими барвниками тексти, спостерігати в темряві за допомогою приладу нічного бачення, диференціювати речовини. Набагато більше у цій валізі пошукових засобів - металошукач, прилад для виявлення схованих трупів (газовий аналізатор), магнітний шукач, індикатор напруги, трал для обслідування водоймищ, речовини для виявлення невидимих слідів крові та потожирових виділень (розчин люміналу), а також копіюючих засобів.

Нині оснащення прокурора-криміналіста складається з окремих комплектів відео - та звукотехніки, засобів складання суб'єктивних портретів, копіювальної та електронно-обчислювальної техніки (персональних комп'ютерів).

У розпорядженні прокурора-криміналіста є стаціонарна фотографічна та пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ), укомплектована різноманітними засобами збирання джерел інформації - від засобів зв'язку до допоміжних інструментів. Така лабораторія, як правило, має вісім відділів: засоби електрообладнання, що забезпечують автономне живлення засобів освітлення (прожекторів), радіостанції та іншої техніки; засоби зв'язку та сигналізації; прилади і засоби виявлення, фіксації, вилучення та попереднього дослідження речових джерел; фототехніка й фотолабораторія; відділ відео - та звукозапису; копіювальна техніка (друкарська машинка, ксерокс); протипожежні засоби та інструменти; санітарні та інші технічні засоби.

Салон ПКЛ має два відсіки: для виконання слідчих дій, наприклад допиту, і лабораторний, де здійснюють попереднє дослідження доказів на місці їх виявлення. За допомогою сучасних засобів зв'язку можна оперативно передавати інформацію, робити запити в банки даних, зв'язуватися з різними підрозділами, що взаємодіють з органами попереднього слідства.

3. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел

Зафіксована в матеріальному джерелі інформація не завжди очевидна, а її ознаки часто неможливо виявити попереднім дослідженням за допомогою комплекту технічних засобів слідчого. У цьому разі вилучені речові джерела досліджують за допомогою судової експертизи - як правило, у стаціонарних умовах із застосуванням спеціальних технічних засобів. Така техніка запозичена з різних галузей науки і техніки та скомпонована в лабораторні комплекти.

Так, експертно-криміналістичні підрозділи органів внутрішніх справ України мають спеціальні базові лабораторії певного профілю: дослідження матеріалів, речових виробів; біологічних, автотехнічних, вибухово-технічних, балістичних досліджень; дослідження харчових продуктів.

У науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах Управління Міністерства внутрішніх справ України діють лабораторії (групи), де сконцентровано експертну техніку для дактилоскопічних, трасологічних і балістичних досліджень, техніко-криміналістичного дослідження документів, рукописних текстів, холодної зброї, зовнішнього вигляду та рис обличчя.

Розрізняють таку експертну техніку: лабораторну, вимірювальну, освітлювальну, відтворення зображень, мікроскопічну, акустичну, дослідження мікрооб'єктів і запаху, автоматизації та комп'ютеризації.

Лабораторна техніка є допоміжним засобом дослідження об'єктів різного класу. До неї належать хімічний посуд, засоби пакування та зберігання, пінцети, лупи, штативи, джерела енергії, комплекти інструментів (наприклад, слюсарних, столярних), засоби нагрівання й моделювання тощо.

Вимірювальна техніка експертних лабораторій значно відрізняється від засобів вимірювання, які входять до комплектів. За допомогою цих приладів вимірюють різні фізичні тіла в будь-якому агрегатному стані. Так, для складних і точних вимірювань твердих тіл застосовують великий інструментальний мікроскоп БІМ-1 та інші моделі, для виявлення й вимірювання газоподібних об'єктів - газові аналізатори, наприклад трубку Мохова - Шинкаренка, пристрій "Джміль", детектор РД-1, "Експрес-тест Ф-2" та ін. Для вимірювання порожнин застосовують кронциркулі, нутроміри, каліброметри, шаблони, для вимірювання температур - термометри, термопари, пірометри та ін.

Засоби освітлення. Крім люмінесцентних ламп і ламп розжарювання в лабораторіях широко представлені джерела ультрафіолетового, рентгенівського, інфрачервоного та лазерного випромінювання.

Засоби відтворення зображення. Відтворення досліджуваного об'єкта, його ознак і результатів дослідження є найважливішою стадією експертного дослідження. Отримати зображення можна різними методами за допомогою майже всіх ділянок електромагнітного спектра - від космічних променів до радіохвиль. У криміналістичних лабораторіях застосовують техніку для отримання зображень у рентгенівській, ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній ділянках спектра.

Мікроскопічна техніка. У криміналістичних лабораторіях найчастіше застосовують стереоскопічні мікроскопи МБС різних моделей, біологічні, люмінесцентні, вимірювальні та для порівняння - МС-51 і спеціальний криміналістичний МСК-1 (мікроскоп порівняльний криміналістичний). Більшість складних мікроскопів з'єднані з фото-чи кінокамерою, телевізійною системою, що фіксує зображення. У простих мікроскопах отримане зображення фіксується фотоапаратом за допомогою спеціальних мікрофотонасадок МФН-1, МФН-2, МФН-5 та інших пристроїв.

Акустична техніка у фоноскопічних лабораторіях компонується у вигляді автоматизованого робочого місця експерта (АРМЕ), до якого входять пристрої візуалізації фонограми, персональний комп'ютер, спектроаналізатор, синтезатор мови.

Засоби дослідження мікрочастинок і запаху - це оптичні прилади і мікроінструменти, лупи, мікропіпетки, пінцети, люмінесцентні джерела світла, вимірювальні прилади, а також комплекти, спеціально виготовлені для роботи з мікрооб'єктами на місці події та в кабінеті слідчого. Для дослідження слідів запаху застосовують фізичні та хімічні методи і відповідні засоби. На місці події використовують одорологічні валізи і найпростіші засоби роботи зі слідами запаху.

Засоби комп'ютеризації та автоматизації потрапили до експертних лабораторій у середині XX ст. і істотно вплинули на роботу експерта, звільнивши його від рутинної роботи, насамперед від обробки кількісних показників приладів під час вимірювання властивостей і ознак об'єктів. За допомогою комп'ютерної техніки формують індивідуальні та галузеві банки даних, довідкову інформацію, методику дослідження конкретного об'єкта. Зрештою, програмні засоби уможливили автоматичне формування висновків експерта під час дослідження. За допомогою нових програм можна обчислювати випадкові помилки і надавати експерту інформацію для прийняття оціночних рішень.

В даної ситуації використовуються такі технічні засоби:

Засоби освітлювання:

лампи люмінесцентного освітлювання; ліхтарик, джерело ультрафіолетового випромінювання ПРК - 7,Оптичні засоби:

лупа з кратністю 25,Засоби вимірювання:

масштабна лінійка, рулетка, транспортир,

Засоби фіксації:

лак для волосся, силікатний клей, перхлорвінілова смола, силіконова плівка, скотч, аркуші паперу, кольорові олівці, диктофон, шарикові ручки та ін. .

Крім цього слідчий прибув на місце скоєння злочину з своєю валізою.

Слідча валіза має примірний вигляд, який зображено на Рис.1.

Рис. 1. Склад валізи слідчого

4. Тактичні методи та прийоми огляду місця події

Розслідування квартирних крадіжок починається, як правило, за відсутності яких-небудь даних про осіб, що вчинили злочин. У зв'язку з цим особливо велике значення придбавають первинні слідчі дії і уміле поєднання їх з оперативно-розшуковими заходами, направленими на виявлення злочинців і викраденого майна.

Найважливішими первинними слідчими діями по цих справах є огляд місця події, допит потерпілого і свідків-очевидців. Основна задача цих дій полягає в збиранні даних, необхідних для побудови версій про осіб, що вчинили крадіжку, і для розшуку викраденого майна.

До числа таких даних відносяться раніше всього зведення про знайомство злочинця з потерпілим і місцем крадіжки. Квартирні крадіжки нерідко скоюються особами, так чи інакше знайомими з потерпілими: його родичами, сусідами, товаришами, знайомими по службі. Знання злочинцем домашньої обстановки і способу життя потерпілого неминуче позначається на способі здійснення злочину. Тому рекомендується звернути увагу на спосіб проникнення злочинця в квартиру, знання ним пристрої дверних замків, місць зберігання речей, розташування кімнат і запасних виходів. Орієнтування злочинця на місці крадіжки позначається також в швидкості і цілеспрямованості дій, виборі розкриваних сховищ і відборі цінностей, тривалості перебування на місці злочину. Особлива увага слідує обернути на час здійснення крадіжки і вибір викрадених цінностей. Знання злочинцями часу відсутності мешканців квартири, часу отримання ними майна, грошей або інших цінностей, місць їх зберігання і т.д. може вказати на певного коло, які могли вчинити крадіжку осіб.

В ході розслідування одного діла було встановлено, що крадіжку вчинена вранці у момент короткочасної відсутності господині, закупівлі, що проводила, на колгоспному ринку. Звичайно ж в квартирі хто-небудь знаходився. Цього разу в ній нікого не було, про що могли знати лише сусіди. Злочинцем виявився один з сусідів потерпілої. Дані про професію і рід занять злочинця нерідко вдається отримати шляхом вивчення способу проникнення в приміщення, подолання перешкод, розкриття замків, використовування тих або інших технічних засобів. У ряді випадків рід і вид майна, що викрадається, свідчать про наявність у злочинця певних професійно-технічних навиків. Так, угін автомашин, крадіжка наукової апаратури, книг, електролічильників і т.д. скоюється звичайно особами, володіючими певними професійно-технічними навиками і знаннями.

Професію і рід занять злочинців можна визначити по залишеним ними предметах, частинках речовини і інших слідах. Так, в практиці мав місце випадок встановлення злочинця по гудзику від форменого одягу учня ПТУ; в іншій справі злочинець, що працював опалювачем, був встановлений по частинках кам'яного вугілля, занесених на місце крадіжки.

Відомості про ознаки зовнішності і фізичні властивості злочинців вдається отримати шляхом вивчення залишених ними слідів рук, ніг, зубів і виконаних дій. Так, злом сховищ, переміщення меблів, діставання предметів, що знаходяться на певній висоті, і інші дії можуть указувати на визначені фізичну силу і зростання злочинця. Шляхом вивчення виконаних дій на місці крадіжки можна встановити кількість злочинців, які сліди з місця крадіжки могли залишитися на тілі, одязі і знаряддях злочинців, наприклад пил і сажа від зруйнованої пічної труби, сліди масла і інших харчових речовин, частинки фарби на знаряддях злому і т.д.

В практиці зустрічаються випадки інсценування квартирної крадіжки з метою заховання факту втрати або розтрати увірених власнику приміщення документів, зброї, цінностей. З метою виявлення інсценування необхідно детально вивчити спосіб дії злочинців і залишені ними сліди.

При інсценуванні злочинець психологічно задовольняється імітацією слідів, зовнішніх ознак злочину. Відтворення способу злочину, що представляє його внутрішню, приховану сторону, вдається злочинцям лише у виняткових випадках, в' результаті при детальному дослідженні може бути виявлений невідповідність способу нібито досконалого злочину і залишених при інсценуванні слідів. Нерідко виявляється, що знайдені сліди взагалі не могли бути залишений при даному способі здійснення крадіжки. Наприклад, сліди злому дверей залишені не із зовнішньою, а з внутрішньої сторони; сліди на дужці замка залишені в мить, коли замок знаходився не в закритому, а у відкритому положенні; сліди на кінцях пробою або шурупів свідчать не про виривання їх, а про розгинання, вивертання і т.д. В інших випадках опиняється, що при даному способі крадіжки обов'язково повинні були залишитися сліди, які насправді відсутні (негативна обставина). Наприклад, не знайдено слідів ніг на покритому пилом підлозі, по якій повинні були пройти злочинці, або відсутні сліди переміщення предметів, злому дверей або замків і т.д. На інсценування можуть указувати також сліди безцільного пошкодження предметів, їх розкидання, невідповідність послідовності залишених слідів діям злочинців. Так, при розслідуванні одній з крадіжок по розташуванню шматків розбитого скла було встановлено, що "злочинці" спочатку розкидали що знаходяться під вікном речі, а вже потім вчинили пролом вікна зовні всередину приміщення.

В ході допиту потерпілого необхідно з'ясувати обставини, при яких він знайшов крадіжку, і, зібрати відомості про викрадене майно і підозрюваних. Крім з'ясування того, де і коли потерпілий помітив крадіжку або дізнався про її здійснення, слід детально розпитати його про зміни, які він знайшов в обстановці квартири після крадіжки і які можуть указувати на ті або інші дії злочинців.

Велике значення для розшуку викраденого має детальне з'ясування у потерпілого ознак майна, що зникло після крадіжки. Крім групових ознак (найменування, кількість, ціна, сорт, колір, місце виготовлення і т.д.) важливо встановити індивідуальні ознаки речі, звичайно відомі її власнику. Такі, наприклад, номери облігацій, пишучих машин, потертості або надриви одягу, що утворилися в результаті її шкарпетки, вишиті або іншим способом нанесені мітки, написи, чорнильні або масляні плями і т.д. З метою отримання відомостей про підозрювані доцільно з'ясувати у потерпілого, кому могло бути відомий про наявність і місце знаходження викрадених цінностей, чи не повідомляв кому-небудь про це сам потерпілий, чи не відвідували його квартиру сторонні особи у зв'язку з ремонтом, обслуговуванням енергомережі, купівлею-продажем яких-небудь речей і т.д.

Одночасно із слідчими діями проводяться оперативно-розшукові заходи, характер яких визначається зібраними даними про злочинців і викрадені цінності. Якщо, судячи з обставин справи, злочинці знаходяться поблизу місця крадіжки, необхідно за допомогою працівників міліції організувати гонитву по слідах злочинців, засідки в місцях їх можливої появи або "прочісування" навколишньої місцевості. Разом з перевіркою підозрілих осіб в ході цих заходів доцільно виявити додаткових свідків і отримати від них відомості про злочинців, що ховаються. Бажано привернути до участі в цих заходах представників громадськості з числа дружинників, сільських активістів і т.д.

Розшук викраденого майна, як правило, проводиться працівниками міліції і починається негайно після отримання ними відомостей про викрадене. З цією метою організовується перевірка ринків, скупних пунктів, комісійних магазинів, ломбардів. Якщо для реалізації викраденого злочинець міг виїхати в інше місце, необхідно інформувати органи міліції відповідних районів і областей про прикмети злочинців і викраденого майна.

Велике значення для розшуку злочинців має використовування криміналістського обліку (кримінальної реєстрації) і знайдених на місці крадіжки речових доказів. Знайдені при огляді місця події сліди пальців рук злочинців повинні бути перевірений по дактилоскопічній картотеці. Ці сліди необхідно направити в науково-технічний підрозділ міліції для порівняння їх із слідами пальців, знайденими при розслідуванні інших злочинів.

Встановлені в процесі розслідування способи здійснення крадіжки потрібно зіставити із способами аналогічних крадіжок, зроблених за останній час в даній місцевості. З цією метою використовуються відомості, що є в органах міліції і прокуратури.

В даний час проведена експериментальна робота із створення інформаційно-пошукових систем на базі ЕОМ, що дозволяють одержувати дані про особу злочинця і обставини здійснення злочину шляхом дослідження закономірних статистичних зв'язків елементів злочинної діяльності, що виявляються в представницьких масивах кримінальних справ. Ця робота виконана окремо по масиву квартирних крадіжок в умовах крупного міста і крадіжок державного і суспільного майна. Вказані інформаційно-пошукові системи зможуть успішно використовуватися для побудови типових версій при розслідуванні крадіжок.

Якщо при порівнянні злочинів, що розслідуються, встановлюється збіг виражених індивідуальних особливостей способу здійснення крадіжки, може бути зроблений висновок про те, що порівнювані крадіжки вчинені однією і тією ж особою або групою осіб. Такий висновок дуже важливий для більш точного визначення району діяльності і місця знаходження злочинців, поповнення відомостей про їх особу і безпосереднього встановлення винні (якщо по одному з порівнюваних злочинів вони встановлені). Аналогічне значення має перевірка проживаючих в даній місцевості осіб, раніше судимих за схожі за способом здійснення крадіжки.

Огляд місця події є однією з найперших слідчих дій, яким часто починається розслідування. В процесі його виробництва слідчий безпосередньо досліджуючи місце, де знайдені сліди і інші докази, які дозволяють судити як про подію, що відбулася, так і особах, до, йому причетних. Осягаючи єство відбувся, слідчий зобов'язаний так зафіксувати і засвідчити все знайдене, щоб в подальшому інші учасники процесу і суд могли переконатися в об'єктивності і повноті здобутих в ході огляду фактичних даних.

Місцем події признається ділянка місцевості або приміщення, в межах якого знайдені сліди, що свідчать про досконалий злочин. Злочинна дія спричиняє за собою зміни в навколишньому середовищі. Злочинний результат і інші наслідки злочину можуть бути знайдений не тільки там, де вчинений злочин, але і в інших місцях. Місце події тому не обов'язково повинне співпадати з місцем злочину, тобто тим місцем, де було безпосередньо вчинено злочинне посягання. При розслідуванні злочину може бути знайдений не одне, а декілька місць події. Наприклад, місцем події буде квартира, де вчинена крадіжка, ділянка місцевості, на якій знайдена кинуте злочинцем зброя, місце, де лежав кинутий дриль.

Огляд місця події - ця невідкладна слідча дія, що полягає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні і фіксації слідчим обстановки місця події, що відносяться до справи слідів і об'єктів, їх ознак, станів і взаємозв'язків в цілях з'ясування єства події, що відбулася, механізму злочину і його обставин, що мають значення для правильного дозволу справи.

Дії слідчого в процесі огляду місця події визначаються загальними і приватними задачами.

Загальна задача - отримання процесуально закріпленої інформації (фактичних даних) про обставини події, що відбулася, об'єкти і осіб, що мають до нього відношення, їх зв'язки і взаємодії. Мета, поставлена загальною задачею, досягається за рахунок рішення наступних взаємозв'язаних приватних задач:

виявлення даних про механізм відбувся, взаємодії всіх що беруть участь в ньому об'єктів і осіб: обстановки, злочинця, використаного їм знарядь і засобів, предметів посягання, потерпілого і використаних їм при наданні протидії посяганню знарядь і засобів;

встановлення механізму слідовідтворення, виявлення, вивчення, фіксація і вилучення слідів злочину, а також об'єктів, на яких при подальших спеціальних криміналістських дослідженнях можуть бути виявлений сліди;

отримання даних, необхідних для організації і проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

В процесі рішення цих задач слідчий вдається до уявного моделювання, відтворюючи в своїй уяві загальну картину події, що відбулася, механізм взаємодії всіх осіб і об'єктів, в ньому що брали участь.

Рішення загальних і приватних задач огляду місця події сприяє реалізації вимог карно-процесуального закону:

а) встановити, чи носило подію, що відбулася, злочинний характер;

б) з'ясувати, за яких обставин воно відбувалося (час, місце, спосіб, характер заподіяного збитку і інші обставини);

в) виявити вини осіб і мотиви їх дій;

г) отримати дані про причини злочину і умови, що сприяли його здійсненню.

При виробництві огляду місця події принципове значення має дотримання вимог своєчасності, повноти, планомірності і об'єктивності.

Своєчасність огляду полягає в тому, що слідчий і інші учасники слідчої дії після надходження відповідного повідомлення без яких-небудь відлагательств виїжджають на місце події і проводять його огляд. Зволікання оглядом чревато втратою важливих доказів, оскільки можливі навмисні і ненавмисні зміни в обстановці, псування і знищення слідів і інших матеріальних об'єктів, які можуть виступати як речові докази. Саме невідкладний, терміновий характер огляду місця події і зумовив що міститься в законі дозвіл проводити його у випадках, не терплячих отлагательств, до порушення кримінальної справи.

Повнота огляду місця події припускає дослідження всієї обстановки місця події, всіх об'єктів і слідів, які можуть мати відношення до справи. Проте це тактичне положення не можна розуміти в тому значенні, що слідчий як простий реєстратор фіксує в протоколі огляду підряд всі є на місці події об'єкти. Забезпечити справжню повноту огляду можна лише за рахунок обліку всіх об'єктивно можливих версій механізму події і їх ретельної перевірки, що розслідується, шляхом дослідження матеріальної обстановки місця події.

Планомірність огляду означає послідовне, по наперед продуманому плану цілеспрямоване, активне дослідження обстановки і об'єктів місця події. З урахуванням цього принципу слідчий повинен дотримувати самий оптимальний напрям руху при огляді, переходити від одного інформаційного вузла до іншого лише після ретельного дослідження кожного з них.

Об'єктивність огляду полягає в дослідженні і фіксації обстановки, слідів і об'єктів на місці події без упередженості і однобічності, незалежно від того, підтверджують або спростовують вони висунуті слідчим версії. Все знайдене при огляді підлягає фіксації в такій послідовності, в тому вигляді, стані і розташуванні об'єктів щодо один одного, в якому вони спостерігалися при огляді. Висновки і висновки слідчого не повинні заноситися в протокол слідчої дії.

Види слідчого огляду. Огляд місця події є одним з видів слідчого огляду. Карно-процесуальний закон, крім того, передбачає огляди:

а) предметів;

б) документів;

в) поштово-телеграфної кореспонденції;

г) трупа;

д) огляд живих осіб.

До самостійного вигляду може бути віднесений огляд тварин і їх трупів.

Розрізняють первинний, повторний і додатковий огляди місця події. При повторному огляді вся обстановка місця події вивчається наново, причому недопустимі які-небудь посилання на дані, отримані в ході попереднього огляду. Додатковий огляд полягає в дослідженні окремих об'єктів або елементів обстановки місця події, які до цього не оглядалися або ж оглядалися з недостатньою повнотою.

Учасники огляду місця події. Відповідальним за проведення огляду є слідчий. Він організовує і координує дії всіх учасників огляду. Без його дозволу ніхто не має права пересуватися по території, що оглядається, брати в руки предмети, проводити дії, що порушують обстановку. Прокурор або начальник слідчого відділу має право оглядати місця події самостійно. Проте якщо вони присутні при огляді, що проводиться слідчим, то не повинні допускати дріб'язкову опіку, підміняти слідчого, обмежувати його процесуальну самостійність. Слідчий оглядає особисто сам і заносить в протокол тільки ті дані, які є результатом його власних спостережень. Працівники міліції забезпечують охорону і підтримку порядку на місці події, надають слідчому допомогу у встановленні свідків і очевидців, забезпечують прочісування місцевості, беруть участь в пошуку слідів і об'єктів за межами меж огляду. За дорученням слідчого або ж за своєю ініціативою з відома слідчого застосовують службово-розшукового собаку. Використовуючи дані огляду місця події, оперативні працівники міліції вживають заходів до виявлення і встановлення винні, викраденого, знарядь злочину, встановленню особи непізнаного трупа.

Умовою ефективної взаємодії слідчого і оперативних працівників міліції в ході огляду є постійний обмін інформацією, обговорення фактичних даних, отриманих в ході огляду, і його результатів.

Для забезпечення охорони місця події, прочісування місцевості, виявлення очевидців і свідків і в цілях рішення інших задач можуть притягуватися представники громадськості.

Як поняті підбираються особи, не зацікавлені в результаті справи, здатні через свій інтелектуальний рівень і фізичні можливості (зору, слуху) сприймати і розуміти всі вироблювані в ході огляду дії. В складних ситуаціях для участі в огляді притягується не дин, а декількох фахівців, компетентних в різних областях знання.

Участь потерпілого в огляді місця події звичайно необхідна, коли він може повідомити дані, що дозволяють правильно провести огляд і оцінити його результати, наприклад він може уточнити місце посягання, показати звідки злочинці прийшли і в яку сторону сховалися, і т.д. Його пояснення дозволяють уточнити і розширити межі огляду, провести пошук слідів і інших об'єктів більш цілеспрямовано. Проте до початку огляду треба зафіксувати повідомлені потерпілі інформацію, щоб потім мати нагоду перевірити, наскільки ці дані відповідають матеріальній обстановці.

Участь в огляді свідків і осіб, що першими знайшли злочин, допоможе уточнити зміни, які були внесені в матеріальну обстановку при ліквідації наслідків відбувся і у зв'язку з іншими обставинами, а також провести огляд з урахуванням відомостей, повідомлених цими особами. Щоб не допустити розголошування даних, отриманих в процесі огляду, у понятих, свідків, потерпілих, фахівців і інших осіб, що брали участь або присутніх при проведенні слідчої дії, відбирається підписка з попередженням про відповідальність.

Ефективність огляду значною мірою залежить від загальної професійної і організаційно-технічної підготовки слідчого. Слідчий повинен бути готовий до огляду в утруднених умовах (вночі, в дощ, сніг, сильний вітер) і при цьому зберігати протягом довгого часу творчу працездатність, бути уважним і зібраним, щоб не упустити жодної обставини або факту, що має значення для встановлення істини. Професійна готовність слідчого включає високорозвинуту здібність до спостереження, уміння на основі знання типових способів здійснення і заховання злочину, різних прийомів злочинця помічати в обстановці події головне, виділяти найзначущіші деталі і ознаки, розкривати суперечливі елементи, знаходити інсценування.

Матеріально-технічне спорядження слідчого повинне відповідати конкретним умовам, в яких йому належить працювати. Захищаючі від дощу і вітру плащ, чоботи, зручний теплий одяг дозволять понизити вплив несприятливих погодних умов. Необхідні спеціальні освітлювачі, достатньо сильний електроліхтар для роботи в нічних умовах і при недостатньому освітленні, портативна відеокамера, диктофон, фотоапарат з лампою-спалахом і іншими обладнаннями для оперативної і точної фіксації обстановки і окремих об'єктів, спеціальні пошукові і аналітичні прилади для виявлення, фіксації і вилучення різних слідів, прихованих і малобачимих об'єктів і мікрочастинок (щуп, трал, металошукач, прилади для пошуку трупа, ЕОП, ОЛД-41 і інші науково-технічні засоби).

Огляд місця події підрозділяється на наступні чотири стадії: підготовчу, орієнтуючу, детального дослідження, заключну.

Підготовча стадія. В цій стадії основною задачею слідчого є інформаційно-тактичне і матеріально-технічне забезпечення виїзду на місце події. Треба отримати можливо більш повну інформацію про те, що відбулося і умовах, в яких належить працювати. Слідчий перш за все переконується в тому, що вжиті всіх невідкладних заходів до усунення і запобігання шкідливих наслідків події, необхідну допомогу потерпілим надана, надійна охорона місця події, недоторканність і збереження слідів забезпечена. У разі неналежного або недостатнього характеру вжитих заходів слідчий робить відповідні розпорядження працівникам міліції, представникам адміністрації підприємства, іншим посадовцям (наприклад, викликає швидку допомогу, аварійну бригаду і т.п.).


Подобные документы

 • Виявлення та вилучення з місця події слідів та інших речових доказів. Складання протоколу місця події. Фіксація ходу і результатів огляду. Використання відеозапису при огляді місця події. Процес пошуку різних дрібних слідів та інших речових доказів.

  реферат [29,8 K], добавлен 20.03.2015

 • Методика розслідування справ про дорожньо-транспортні пригоди, фактори, що впливають на його якість. Особливості огляду місця ДТП, проведення огляду спеціалістом-автотехніком. Система тактичних прийомів при неповному та хибному відображенні події.

  реферат [23,5 K], добавлен 03.07.2009

 • Науково-технічні засоби криміналістики. Основні напрямки, правові основи застосування криміналістичних засобів і прийомів у боротьбі зі злочинністю. Поповнення арсеналу науково-технічних засобів криміналістичної техніки.

  реферат [18,6 K], добавлен 13.03.2011

 • Поняття огляду місця події, як виду слідчого та судового оглядів. Процесуальний порядок проведення огляду місця події. Проведення слідчого огляду місця події. Процесуальний порядок проведення судового огляду місця події.

  реферат [38,0 K], добавлен 23.07.2007

 • Поняття злочину, основні ознаки його складу. Аналіз ознак об’єктивної сторони складу злочину та предмета. Значення знарядь та засобів вчинення злочину при розслідуванні того чи іншого злочину. Основні відмежування знаряддя та засобу вчинення злочину.

  курсовая работа [82,5 K], добавлен 17.04.2012

 • Поняття, завдання, предмет і структура методики розслідування, класифікація і структура окремих методик. Поняття криміналістичної характеристики злочину. Аналіз методик розслідування злочинів, вчинених організованою злочинною групою. Тактика допиту.

  дипломная работа [97,8 K], добавлен 16.08.2008

 • Особливості огляду міста злочину, процесуальне оформлення дій слідчого. Судово-оперативна фотозйомка інсценованого місця події по правилам судового фотографування. Принципи створення словесного портрету. Техніко-криміналістична експертиза документів.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 05.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.