Призначення органів державної влади

Сутність органів влади; їх формування та соціальне призначення. Загальна характеристика конституційної системи України. Особливості органів виконавчої, судової та законодавчої влади. Поняття, види, ознаки державної служби та державного службовця.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.03.2014
Размер файла 289,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Правовою основою діяльності державних службовців в Україні є Закон України "Про державну службу", а також інші законодавчі акти, наприклад, Кодекс законів про працю в Україні, закони України "Про пркуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та ін..

Список використаної літератури

1. Еллінек Г. / Загальне вчення про державу / СП., 1998., с. 400;

2. Еллінек Г. / Загальне вчення про державу / СП., 1998., с. 400;

3. Жилін А.А. / Підручник державного права / ч. 1, Птг., 1986., с. 84;

4. Кокошкін Ф. / Лекції по загальному державному праву / М., 1982., с. 209;

5. Поради народних депутатів / Конституційні основи організації й діяльності / М., 1981., с. 14;

6. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30;

7. Конституція України / 1996,-п. 28 ч. 1 ст. 106;

8. Загальна теорія держави і права / Під ред.. М.Н. Марченка.- Х.: Зерцало-М., 1988., с. 384;

9. Загальна теорія держави і права / Під ред.. М.Н. Марченка.- Х.: Зерцало-М., 1988., с. 392;

10. Коваленко А.І. / Теорія держави і права / М.: 1994, с. 267;

11. Енциклопедичний довідник / Під ред.. А.Я. Сухарьова / М.: Новий Юрист, 2000., с. 480;

12. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Є. / Теорія держави і права України / Львів, 1996., с. 197;

13. Конституція України / ЗУ "Про внесення змін до КУ" / 2009.-Розділ IV;

14. Конституція України / ЗУ "По внесення змін до КУ" / 2009.-Розділ V;

15. Закон України / Розділ VI ст. 113-120 (К.: вид-во Право., 1996.) с. 63;

16. В.А. Дерець / Монографія "Органи виконавчої влади в Україні та управлінські відносини" / с. 345;

17. Копєйчиков В.В., Колодій А.М. / Правознавство / 2003, с. 64;

18. Скакун О.Ф. / Теорія держави і права / Харків: Кошум, 2001., - с. 75;

19. Конституція України / ЗУ "Про внесення змін до КУ" / 2009.,-Розділ VIII;

20. Конституція України / ЗУ "Про внесення змін до КУ" / 2009. - Розділ XII;

21. Зайчук О.В. / Сутність і призначення держави/за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко / К.: Юрінком Інтер, - 2006., - с. 71;

22. Коркунов Н.М./Російське державне право / Спб., 1898. - Т.1., с. 58;

23. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993. - №3723., с. 3;

24. Шаповал В. / Державні органи сучасної держави / К., 1995., с. 24;

25. Битяк Ю.П. / Адміністративне право України / 2005., с. 157;

26. Копєйчиков В.В. / Правознавство / 2003., с. 128.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характерні ознаки державних органів, їх класифікація та сфери діяльності. Місце органів виконавчої влади в системі державних органів України. Правовий статус, компетенція та основні функції органів виконавчої влади, її структура та ієрархічні рівні.

  реферат [25,7 K], добавлен 10.08.2009

 • Походження права як одна із проблем теоретичної юриспруденції, його сутність. Природа розподілу влади згідно теорії конституційного права. Структура законодавчої, виконавчої та судової систем України. Проблеми реформування органів державної влади.

  курсовая работа [56,7 K], добавлен 02.11.2010

 • Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ.

  курсовая работа [24,3 K], добавлен 05.01.2007

 • Поняття виконавчої влади. Проблеми органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Правовий статус центральних та місцевих органів виконавчої влади. Статус і повноваження міністерства.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 13.12.2012

 • Поняття і принципи державного управління суспільством. Розподіл влади як загальний принцип здійснення державної влади. Особливості управління різними сферами суспільного життя. Система органів виконавчої влади та управління: суть, функції та призначення.

  реферат [27,6 K], добавлен 26.12.2013

 • Основні форми взаємодії судових та правоохоронних органів. Суди як важлива гілка державної влади. Взаємодія Президента України та судової влади. Взаємодія судових органів з установами виконання покарань. Участь громадян в регулюванні суспільних відносин.

  курсовая работа [37,9 K], добавлен 08.11.2011

 • Поняття та види центральних органів виконавчої влади. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері Державного Управління. Адміністративно-правовий статус МВС України.

  контрольная работа [59,2 K], добавлен 06.06.2009

 • Модель взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері. Суб’єкти державного управління у правоохоронній сфері. Правоохоронна сфера як об’єкт державного управління. Європейські принципи і стандарти в діяльності органів державної влади.

  дипломная работа [129,4 K], добавлен 30.04.2011

 • Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Загальні засади та порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 15.02.2012

 • Поняття конституційного ладу та його закріплення в Конституції. Державні символи України. Основи національного розвитку та національних відносин. Поняття та ознаки органів державної влади, їх класифікация. Система місцевого самоврядування в Україні.

  контрольная работа [37,0 K], добавлен 30.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.