Форми договору роздрібної купівлі-продажу

Усна та письмова форми договору роздрібної купівлі-продажу. Способи захисту майнових інтересів продавця. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів. Вчинення та укладання контракту шляхом конклюдентних дій, його переваги та зміст.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 06.05.2016
Размер файла 24,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільного права

Курсова робота

на тему :

“ Форми договору роздрібної купівлі-продажу

Київ - 2015

Розділ І. Усна та письмова форми договору роздрібної купівлі-продажу

Договір роздрібної купівлі продажу може укладатися в різних формах: усній якщо виконується в момент укладення та письмовій (якщо не виконується в момент укладення). Зокрема це договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк, договір продажу товару за зразками, договір з умовою про доставку товару покупцеві, договір найму-продажу, договір продажу товару в кредит, у тому числі у розстрочку - бо є ще відстрочення платежу (ст. 694 ЦК). Третій спосіб виконується шляхом вчинення конклюдентних дій (продаж товарів з використанням автоматів - ст. 703 ЦК).

Згідно ст. 701 сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві. Якщо покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, вважається, що покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено договором. Додаткові втрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у встановлений строк включаються в ціну товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 статті 701 сторони можуть укласти договір купівлі-продажу умовою про прийняття покупцем товару в строк, встановлений договором,і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві. Якщо покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, вважається, що він відмовився від договору, коли інше не передбачено договором. Тобто неприйняття покупцем товару у встановлений строк за загальним правилом є його відмовленням від виконання договору. Харитонова Є.О. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. - К.: Правова єдність, 2007. - С. 21-22 Продавець має право включити у ціну товару додаткові витрати, понесені ним у зв'язку з переданням товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

За чинними правилами роздрібної торгівлі (пункти 24 і 25 Порядку провадження торговельної діяльності і правил торговельного обслуговування населення)вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією торговельного об'єкта можуть зберігатися в торговельному залі із зазначенням на виписаному товарному чеку часу оплати. Якщо споживач не вніс плату у визначений час, товар надходить у продаж. Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, пральні машини тощо)споживач має право залишити на зберігання у суб'єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання товару додається копія розрахункового документа,на якій зазначається строк зберігання, а на самому товарі розміщується табличка з написом «Продано». Суб'єкт господарювання протягом зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і якість товару.

Відповідно до статті 702 ЦК України сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (за описом, каталогом тощо). Договір купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару у місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, -- з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи--покупця або місцезнаходженням юридичної особи--покупця,якщо інше не встановлено договором або законом. Покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови відшкодування продавцеві витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання договору.

Поширення у роздрібній торгівлі набули договори роздрібної купівлі-продажу товарів за зразками. Новий ЦК відгукується на ці форми торговельного обслуговування споживачів положеннями статті 702 ЦК України. Зокрема, сторони можуть укласти договір купівлі-продажу на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (за описом, каталогом, альбомом товарів тощо). Згідно з Рекомендаціями щодо продажу товарів по зразках, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 20 липня 2000 р. № 152, продаж товарів за зразками - це форма роздрібного продажу товарів, за яким покупець після попереднього ознайомлення самостійно або з допомогою продавця вибирає необхідні йому непродовольчі товари за встановленими у торговельному (демонстраційному) залі зразками, оплачує покупку і одержує товар відповідно до вибраних зразків. Такий вид продажу поділяється на дві основні форми: а) з відпуском товарів у торговельному (демонстраційному) залі магазину (наприклад, продаж тканин, канцелярських виробів, іграшок, металевої та шкіряної галантереї виробів із пластмаси, панчішно-шкарпеткових виробів, парфумерно-косметичних тощо); б) з доставкою відібраних товарів додому покупцю безпосередньо зі складів, оптових чи роздрібних торговельних підприємств (організацій) або від підприємств-виробників (наприклад, продаж меблів, холодильників, швейних і пральних машин, піаніно, предметів сантехніки, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, дитячих колясок та інших великогабаритних товарів). Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. Т. 2. - X.: Фактор, 2010. - C. 240-241

Відповідно до п. 21 Рекомендацій щодо продажу товарів по зразках продавець зобов'язаний забезпечити покупців наочною та доступною інформацією про асортимент і ціни на товари, що пропонуються для продажу, їх споживчі властивості, гарантійні строки, перелік послуг, що надаються, тарифи на них, а також надати покупцю для ознайомлення відповідні супровідні документи на товари, передбачені законодавством (документи, що підтверджують якість товару та його ціну, сертифікат відповідності державній системі сертифікації або посвідчена в установленому порядку копія зазначеного сертифіката на товар, який підлягає сертифікації, тощо). У зв'язку з цим зразки товарів для вільного і доступного огляду покупцями мають бути розміщені у торговельному (демонстраційному залі з урахуванням їх габаритів на подіумах, стендах, столах, візках та іншому торговельному обладнанні та повинні бути оформленими ярликом цін (цінником) і анотацією із зазначенням виробника, технічних параметрів та інших характеристик споживчих властивостей товару.

Покупець зобов'язаний оплатити обраний товар готівкою чи у безготівковій формі за платіжними дорученнями, розрахунковими чеками, за допомогою платіжних карток, а також в іншому порядку відповідно до законодавства (у таких випадках датою продажу товарів вважається дата зарахування коштів покупця на банківський рахунок суб'єкта господарювання). Після оплати покупцю видається касовий, товарний чеки, а також документи про надання послуг, на яких ставиться штамп «Оплачено».

У ч. 2 статті 702 ЦК України визначається момент виконання договору купівлі-продажу за зразками, відповідно до того, чи встановлене у договорі місце доставки товару. Зокрема, договір є виконаним з моменту доставки товару в місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не передбачене -- з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи--покупця.

Якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця (протягом п'яти днів з моменту оформлення і оплати покупки). Якою доставка не зроблена через відсутність покупця вдома в обумовлений час, повторна доставка здійснюється протягом п'яти днів після додаткової оплати покупцем вартості доставки (п. 24 Рекомендацій щодо продажу товарів по зразках). Відповідно до ст. 7 Закону України «Про захист прав споживачів» при продажу товарів за зразками поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передання товару споживачеві не збігаються, гарантійні строки обчислюються від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складання - від дня їх здійснення. Свистун Л.Я. Правове регулювання строків у договорах купівлі-продажу // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4. - С. 106

Згідно з ч. З ст. 703 ЦК покупець має право відмовитися від договору в одностороньому порядку до передання товару як безпосередньо у торговельному (демонстраційному) залі магазину, так і з доставкою відібраних товарів додому покупцю безпосередньо зі складів оптових чи роздрібних торговельних підприємств (організацій) або від підприємств-виробників. Але у цьому разі покупець зобов'язаний відшкодувати продавцеві витрати, понесені ним у зв'язку з проведенням дій по підготовці до виконання договору (пакування товару, зберігання,тощо). Особливості укладення договорів купівлі-продажу на відстані передбачені у ст.13 Закону «Про захист прав споживачів», відповідно до якої продавець повинен поставити товар споживачеві протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору. У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару продавець повинен негайно попередити про це покупця, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди покупця на укладення договору.

Згідно ст. 704 ЦК України якщо договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, -- за місцем проживання фізичної особи--покупця або місцезнаходженням юридичної особи--покупця. Стефанчук P. О. Цивільне право України. - Київ: Прецедент, 2005. - С. 236 Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцеві є виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності -- особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання. Якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.

Стаття, 704 ЦК України встановлює обов'язок продавця у встановлений строк доставити покупцю товар у місце, вказане ним, або у місце проживання фізичної особи, або у місцезнаходження юридичної особи-покупця у випадках, передбачених договором купівлі-продажу. Продавець -- суб'єкт господарської діяльності доставляє технічно складні та великогабаритні товари покупцю додому за окрему плату, якщо вартість доставки не входить у ціну товарів. Згідно з п. 1.25 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 березня 2000р. № 98, доставка товарів додому покупцю оформляється замовленням-квитанцією або іншим документом із зазначенням найменування суб'єкта господарської діяльності, прізвища покупця, його адреси, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула, кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання тощо.

Якщо договір роздрібної купівлі-продажу містить умови про доставку проданого товару покупцеві, він вважається виконаним з моменту вручення предмета договору покупцеві або іншій особі, яка має певні документи на підтвердження факту укладення такого договору (примірник договору, товарний чек із штампом «Оплачено», квитанція тощо), коли інше не встановлене договором.

Зазвичай строки та умови доставки товару визначаються сторонами посередньо у договорі купівлі-продажу. Але у разі, коли строки доставки не обумовлені сторонами, відповідно до ч. З статті, товар доставляється у розумний строк після одержання вимоги покупця. Пункт 1.26 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами передбачає, що доставка товарів здійснюється у строк згідно з домовленістю сторін, але не пізніше п'яти днів з моменту оформлення покупки. За порушення умов договору і терміну доставки товару суб'єкт господарської діяльності несе перед покупцем відповідальність згідно з чинним законодавством. У разі, коли доставка не зроблена через відсутність покупця вдома в обумовлений час, повторна доставка здійснюється протягом п'яти днів після додаткової оплати останнім її вартості. Датою продажу вважається день доставки товарів покупцю за наявності його підпису в супровідній документації. Одночасно покупцю надаються документи із зазначенням гарантійного строку. Потрібно вказати, що продавець--суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність перед покупцем за якість і комплектність доставлених йому додому товарів.

Договором може бути передбачений обов'язок продавця забезпечити безкоштовну установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускаються включення і пуск останніх безпосередньо споживачем, а також складання меблів на дому в покупця в обумовлений з ним строк, але не пізніше п'ятиденного строку з дня продажу. В разі неякісного складання та установки товарів покупець має право вимагати безкоштовного усунення недоліків, а витрати, пов'язані із заміною меблів, здійснюються за рахунок продавця.

За договором найму-продажу до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар покупець є наймачем (орендарем) цього товару. Покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму-продажу з моменту оплати товару, якщо інше не встановлено договором. Дзера О. В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. -- К.: Юрінком Інтер, 2008. -- Т. II. -- С. 201-202 За загальним правилом (ч. 1 ст. 334 ЦК), яке поширюється й на договори роздрібної купівлі-продажу, право власності у набувача майна за договором виникає з передачі майна, якщо інше не встановлене договором або законом. Правила статті стосуються тих випадків, коли договором роздрібної купівлі-продажу передбачено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до повної оплати товару або настання інших обставин ( ст.697 ЦК), зокрема при продажу товару в кредит, в т.ч.з розстроченням платежу.

Але договором може бути передбачено, що до моменту переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар (до моменту оплати товару) покупець є наймачем (орендарем) цього товару. Такий договір, в якому поєднуються елементи купівлі-продажу і майнового найму (договір найму-продажу є змішаним договором. Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість // Вісник Львів. ун-ту. - 2010. - № 50. - С. 190 До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із змішаного договору (ч.2 ст.628 ЦК). Шкварок Л. В Функції договору в приватному праві // Філософські та методологічні проблеми права. - 2011. - №1. - С. 134

Тому за договором найму-продажу покупець наділяється правами та обов'язками,які випливають з договору купівлі-продажу ( право на заміну товару, усунення недоліків або зменшення купівельної ціни у разі продажу товару неналежної якості, обов'язок оплати товару тощо) і одночасно набуває прав і несе обов'язки як наймач за договором майнового найму. Так, покупець (наймач )має право володіти і користуватись товаром, за згодою продавця здійснювати поліпшення речі тощо, але й зобов'язаний користуватись річчю відповідно до її призначення та умов договору, укласти договір страхування речі, якщо це передбачено договором купівлі-продажу або законом тощо. Що ж до плати покупця за користування товаром, то вона за погодженням сторін може бути включена в ціну товару або визначена сторонами окремо. Договір найму-продажу припиняється з моменту оплати покупцем товару. В цей момент покупець набуває право власності на товар, переданий йому за договором найму-продажу, якщо інше не встановлене договором.

Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. Товар продається в кредит за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, проданий в кредит, не є підставою для проведення перерахунку,якщо інше не встановлено договором або законом. У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передання товару, проданого в кредит, застосовуються положення статті 665 ЦК України. Якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до статті 536 ЦК від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати. Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем. Норми Цивільного кодексу носять диспозитивний характер, що дозволяє сторонам на свій розсуд визначити договором будь-який інший момент переходу права власності, який не збігатиметься з моментом передачі речі. Так, сторони можуть прив'язати момент переходу права власності на майно, що передається за договором до моменту здійснення остаточного розрахунку за нього. Мамченко Ю. А. Визначення умови про перехід права власності у договорі купівлі-продажу // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2011. - №1. - С. 65

З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар. На відміну від договорів купівлі-продажу з умовою попередньої оплати (ст.693 ЦК), не забороняється укладення договорів, за якими оплата здійснюється пізніше, ніж момент передання самого товару. Така форма договору купівлі-продажу носить назву продажу товару в кредит. Відносини, що виникають між покупцем та продавцем за такої особливості оплати йменуються ще відносинами комерційного кредиту. Тому при їх регулюванні слід мати на увазі положення ст. 1057 ЦК.

Формами кредиту є відстрочення та розстрочення платежів. Відстрочення платежу -- це визначення строку, після спливу якого (терміну, з настанням якого) покупець повинен виконати свій обов'язок щодо оплати отриманого товару. Розстрочення платежу відрізняється тільки тим, що оплата здійснюється не одноразово, у повному обсязі, а частинами (траншами, внесками тощо) у розмірі та у порядку, встановленому договором купівлі-продажу (див. ст. 695 ЦК). Тобто, за загальною нормою, закріпленою у статті, йдеться про відстрочення платежу, хоча, наприклад, Інструкція про порядок продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит, затверджена постановою Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1979 р. № 532 (у редакції постанови 1 Міністрів УРСР від ЗО липня 1985 р. № 299), визначаючи умови, порядок) укладення та виконання договору роздрібної купівлі-продажу товарів у кредит,передбачає періодичність платежів.

Для продажу товару у кредит суттєвим є визначення ціни товару. Вона визначається тільки на момент продажу, тобто укладення договору купівлі-продажу і за загальним правилом не може переглядатися сторонами протягом строку її договору. Однак законом або договором можуть встановлюватися відступи від цього правила. Якщо продавець не виконує свого обов'язку щодо передання товару, проданого у кредит, покупець може скористатися правами, визначеними ст. 665 ЦК щодо будь-якого іншого договору купівлі-продажу, оскільки на момент передання товару відсутні відмінності договору купівлі-продажу у кредит від договору купівлі-продажу із оплатою за загальними правилами.

Продавець наділений вагомим засобом захисту своїх майнових інтересів у разі,якщо покупець прострочив оплату товару. У цьому випадку він має право вимагати повернення йому неоплаченого товару.

Іншим способом захисту майнових інтересів продавця є нарахування процентів на прострочену суму. Строк, на протязі якого нараховуються проценти, визначається від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати,якщо договором не встановлено обов'язок сплатити проценти від дня передання товару покупцеві.

Важливим чинником захисту прав продавця, засобом забезпечення виконання покупцем своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу товарів у кредит є право застави на товар, проданий у кредит. Право застави належить продавцю,який може отримати задоволення свого грошового зобов'язання переважно перед іншими кредиторами у порядку, встановленому ЦК, законами України «Про заставу», «Про іпотеку» та іншими актами цивільного законодавства. Строк чинності права застави визначається моментом передання товару, проданого у кредит, покупцеві та моментом його повної оплати.

За наявності у договорі умови щодо збереження права власності на товар за продавцем (ст.697 ЦК) положення про заставу застосовуватися не може до тих пір, поки до покупця не перейде право власності на товар, оскільки відсутній суб'єктний склад заставного відношення.

Розділ ІІ. Вчинення шляхом конклюдентних дій

Згідно ст. 703 ЦК України якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товару шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування продавця, його місцезнаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару.

Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним грошову суму.

Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання.

Певні особливості існують при продажу товарів з використанням автоматів. Зокрема,володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товару, його місцезнаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару. Інформація, яку продавець повинен розмістити на автоматі (або довести до відома покупців іншим шляхом), має відповідати правилам ст. 700 ЦК та ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», тобто вона повинна бути необхідною, доступною, достовірною та своєчасною.

Частина 2 статті закріплює правило, згідно з яким договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів вважається укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. Залежно від цільового призначення автомата покупець повинен виконати ряд дій для укладення договору та отримання товару. Зокрема, це ознайомлення з інструкцією по користуванню автоматом, обрання певного товару серед тих, що позиціонує продавець, та проведення низки маніпуляцій (наприклад, опустити монети у сумі, що вимагається, або жетони, натиснути певні кнопки у правильній послідовності тощо). Такий договір укладається шляхом проведення конклюдентних дій, що є однією з умов, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Михайлів М. О. Форма правочину та правові наслідки її недоотримання // Держава і право. - 2011. - № 51. - С. 35

У тих випадках, коли покупець виконав усі необхідні дії для укладення договору, в тому числі оплатив обраний товар, а автомат з певних причин не видає товар покупцеві (наприклад, у разі його несправності), останній має право вимагати у продавця надання товару або повернення сплаченої суми. На ці відносини поширюються норми Закону «Про захист прав споживачів».

Висновок

Предметом договору роздрібної купівлі-продажу є не будь-який продаж товарів, а тільки продаж вроздріб. Товар за договором роздрібної купівлі-продажу характеризується тим, що він зазвичай: призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Цей критерій дозволяє виділити сферу застосуванні норм ЦК про договір роздрібної купівлі-продажу, тому що відносини з приводу товарів, ще використовуються тільки з підприємницькою метою, ним не регулюються (наприклад промислове устаткування, будівельна техніка і т. ін.). Продавцем за договором роздрібної купівлі-продажу виступає суб'єкт підприємницької діяльності -- юридична чи фізична особа.

Договір роздрібної купівлі-продажу може укладатися в будь-якій формі, передбаченої для угод, -- усно, якщо він виконується при здійсненні, чи шляхом конклюдентних дій. Але для деяких його різновидів запропонована обов'язкова письмова форма. У письмовій формі зокрема укладається договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк, договір продажу товару за зразками, договір з умовою про доставку товару покупцеві, договір найму-продажу, договір продажу товару в кредит, у тому числі у розстрочку - бо є ще відстрочення платежу (ст. 694 ЦК). Третій спосіб виконується шляхом вчинення конклюдентних дій (продаж товарів з використанням автоматів - ст. 703 ЦК).

Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (за описом, каталогом тощо). Договір купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару у місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, -- з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи-по-купця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця, якщо інше не встановлено договором або законом.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець може взяти на себе обов'язок доставити товар у місце, зазначене покупцем. Воно може збігатися з місцем проживання покупця -- громадянина (місцем перебування покупця -- юридичної особи), а може і не збігатися. Якщо ж у квитанції чи іншому документі, оформленому на надання послуг по доставці, не зазначена інша адреса, товар доставляється за місцем проживання (місцем перебування) покупця, зазначеному в ній. Товар повинен бути доставлений у термін, передбачений законодавством або договором.

За договором найму-продажу до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар покупець є наймачем (орендарем) цього товару. Покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму-продажу, з моменту оплати товару, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 703 якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товару шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування продавця, його місцезнаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару.

Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним грошову суму.

Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання. стаття передбачає додаткові, у порівнянні зі ст. 700 ЦК, вимоги до інформації, що повинна надаватися покупцю при продажі товарів через автомати. Покупцю повинні бути повідомлені відомості про продавця товару -- його найменування, місце перебування і режим роботи, а також про дії, необхідні для одержання товару. Ці відомості повідомляються власником автомата, тобто особою, що на підставах, передбачених законом, містить автомат у власному господарстві. Власник автомата і продавець можуть збігатися в одній особі (коли продавець є власником автомата чи його орендарем), а можуть не збігатися (коли продавець орендує місце для установки автомата в іншої особи, і це місце не є місцем перебування продавця). Даний договір вважається укладеним, коли покупцем зроблені дії, необхідні для одержання товару (оплата, натискання кнопок і т. ін.), тобто, він укладається шляхом здійснення конклюдентних дій.

договір продаж конклюдентний

Список використаних джерел

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 40-44. - ст. 356

Закон України «Про ціни і ціноутворення» // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №52. - ст.650

Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30. - ст.379

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 24. - ст.183

Постанова КМ України «Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» // Офіційний вісник України. - 2006. - № 25. - С. 53

Постанова КМ України «Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів» // Урядовий кур'єр. - 1996. - № 51. - ст. 292

Наказ Мінекономіки, європейської інтеграції «Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами» // Офіційний вісник України. - 2002. - № 34. - ст. 269

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» // Офіційний Вісник України. - 2003. - ст. 1581

Наказ Мінекономіки «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» // Офіційний вісник України. - 2007. - № 86. - стор. 197

Наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» // Офіційний вісник України. - 2005. - № 19. - ст. 11

Положення Мінекономіки, європ.інтеграції «Про штрихове кодування товарів» // Офіційний вісник України. - 2002. - № 37. - ст. 218

Дзера О. В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. -- К.: Юрінком Інтер, 2008. -- Т. II. -- 1088 с.

Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. Т. 2. - X.: Фактор, 2010. - 784 с.

Стефанчук P. О. Цивільне право України. - Київ: Прецедент, 2005. - 448 с.

Харитонова Є.О. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. - К.: Правова єдність, 2007. - 1140 с.

Мамченко Ю. А. Визначення умови про перехід права власності у договорі купівлі-продажу // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2011. - №1. - С. 62-68

Михайлів М. О. Форма правочину та правові наслідки її недоотримання // Держава і право. - 2011. - № 51. - С. 34-39

Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість // Вісник Львів. ун-ту. - 2010. - № 50. - С. 187-195

Свистун Л.Я. Правове регулювання строків у договорах купівлі-продажу // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4. - С. 103-109

Шкварок Л. В Функції договору в приватному праві // Філософські та методологічні проблеми права. - 2011. - №1. - С. 124-135

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Риси договору роздрібної купівлі продажу товарів як окремого виду загального поняття договору купівлі-продажу. Класифікаційні критерії поділу договору роздрібної купівлі-продажу товарів на різновиди. Внесення змін до норм Цивільного кодексу України.

  статья [22,2 K], добавлен 14.08.2017

 • Поняття та види договору купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення. Правові ознаки договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі. Договір поставки як підстава виникнення зобов'язань з оплатної реалізації майна.

  презентация [277,4 K], добавлен 30.11.2016

 • Положення законодавства щодо регулювання договорів купівлі-продажу. Особливості правового регулювання договору купівлі-продажу житла як особливого різновиду договору купівлі-продажу нерухомості. Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 16.06.2011

 • Поняття договору купівлі-продажу. Сторони та предмет як елементи договору. Правове регулювання строків у договорах купівлі-продажу в українському та європейському праві: порівняльний аналіз. Відмежування договору міжнародної купівлі-продажу продукції.

  курсовая работа [57,4 K], добавлен 20.10.2012

 • Предмет та сторони в договорі купівлі-продажу житла, особливості його змісту, порядку укладання та форми. Виконання сторонами передбачених законом обов'язків за договором купівлі-продажу житла, характеристика їх відповідальності в разі порушення умов.

  курсовая работа [69,7 K], добавлен 24.04.2016

 • Поняття "культура торгівельного обслуговування". Правове регулювання оптової та роздрібної форми реалізації товару. Договір роздрібної купівлі-продажу (усний договір). Правила продажу товарів по методу самообслуговування. Особливості посилочної торгівлі.

  контрольная работа [23,0 K], добавлен 20.06.2009

 • Предмет та умови договорів купівлі-продажу, правові наслідки їх порушення. Основні права і обов’язки продавця та покупця. Ціна, оплата, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару, його страхування. Особливості договору міни та поставки.

  дипломная работа [122,6 K], добавлен 04.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.