Правове забезпечення охорони земель

Характеристика розвитку сучасного стану законодавства, державна комплексна система спостереження за станом земель. Планування в галузі використання та стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.08.2014
Размер файла 523,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Розглядаючи процес формування інституту правової охорони земель необхідно звернути увагу на те, що його становлення має історичний характер та проходило такі основні етапи:

Дорадянській етап, який бере початок з п'ятого століття до початку двадцятого (1917 року). Даний етап характеризуються появою перших землеохороних норм та їх закріпленням в тогочасному законодавстві.

Радянський етап, який датується 1917-1991 рр. Даний етап характеризується зародженням та розвитком законодавства в сфері охорони земель.

Сучасний (новітній) етап, який датується 1992 р. і до сьогодні, даний етап характеризується проголошенням земельної реформи в Україні.

6. Проаналізувавши правове забезпечення основних заходів в галузі охорони земель зроблені наступні висновки.

Серед найгостріших проблем залишаються: недосконалість державного управління земельними відносинами, нерозвиненість автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру, нестача дійового механізму економічного стимулювання використання й охорони земель.

Складна ситуація спричинена тим, що в Україні бракує комплексного підходу до розвитку земельного законодавства, послідовності стосовно фінансування заходів землеустрою, державної системи реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. При цьому функції органів земельних ресурсів дублюються іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

На нашу думку, в основу системи управління земельними ресурсами повинні бути покладені такі принципи: а) різноманіття і рівноправності всіх форм власності при користуванні і володінні землею; б) пріоритету прав та обов'язків, визначених Конституцією України; в) правового захисту і відповідальності за них; г) цільового і раціонального їх використання; ґ) сталого землекористування; д) пріоритету життєво важливих інтересів держави та особистості; е) комплексного і диференційованого підходу до управління землями різних категорій; є) доступності інформації про стан земель; ж) платності використання земель.

Потрібно сприяти формуванню повноцінного ринку земель через термінове завершення розроблення Закону України «Про ринок земель», у якому докладно визначити механізм купівлі-продажу землі в порядку проведення земельних аукціонів та конкурсів. Запровадженню в Україні ринку земель має передувати широкомасштабна роз'яснювальна робота.

З метою ефективного використання та охорони земельних ресурсів буде доцільним й прийняття Закону «Про державний земельний банк». Є сенс найближчим часом прийняти й Закон «Про державну інвентаризацію земель».

7.Виділено основні напрями забезпечення охорони земель в України. Створити Державний фонд охорони земель для акумулювання та цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, відшкодування шкоди, завданої порушеннями земельного законодавства, бюджетних коштів за державними цільовими програмами, частини плати за землю тощо; припинити вилучення (зміну цільового призначення) особливо цінних земель, зокрема сільськогосподарського призначення, для несільськогосподарських потреб.

Зазначено, що найефективнішим напрямом удосконалення законодавчого забезпечення у цій сфері в умовах євро-інтеграції є прийняття такого нормативно-правового акту як Концепція земельної реформи в Україні, який би містив основоположні засади, керівні принципи, настанови земельної реформи та механізм її реалізації.

Щодо адаптації законодавства України у сфері правової охорони земель від забруднення та псування до законодавства ЄС, на нашу думку, в першу чергу це повинно відбуватися з урахуванням основних принципів ЄС у зазначеній сфері, а саме: принципу високого рівня охорони навколишнього середовища, в тому числі й земель; принципу застереження; принципу превентивних дій щодо охорони земель; принципу усунення джерел істотної шкоди довкіллю; принципу «забруднювач платить».

Список використаних джерел

1. Конституція України вiд 28.06.1996 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2003. -- № 18 -- 22. -- Ст. 144.

3. Земельний кодекс України від 25.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 3. - Ст. 2.

4. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1971. -- № 50. -- Ст. 375.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2003. -- № 40 -- 44. -- Ст. 356.

6. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 08.05.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1998. -- № 19. Ст. 98.

7. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 09.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2005. -- № 49. -- С 2580. -- Ст. 517.

8. Закон України «Про будівельні норми» від 05.02.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2010. -- № 5. -- С. 125. -- Ст. 41.

9. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1998. -- № 36. -- Ст. 242.

10. Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 26.07.2002 // Відомості Верховної Ради України. -- 2002. -- № 30, Ст. 204.

11. Про державний земельний кадастр від 24.02.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. 2012 -- № 8. -- С. 348. -- Ст. 61.

12. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 01.08.2003 р. 25800/2003 // Офіційний вісник України. -- 2003. -- № 29, стор. 29, Ст. 1432.

13. Закон України «Про державну службу» від 28.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1993. -- № 52. -- Ст. 490.

14. Закон України «Про екологічну мережу України» від 05.11.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2004. -- № 45. -- стор. 1841, Ст. 502.

15. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 05.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994 -- № 27. -- Ст. 218.

16. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 16.07.2004 // Відомості Верховної Ради України. 2004. -- № 29. -- Ст. -- 367.

17. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000--2015 роки» від 24.11.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2000. -- № 47. -- Ст. 405.

18. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.10.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. 2011. -- № 40. -- Ст. 404.

19. Закон України «Про землеустрій» від 05.09.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2003. -- № 36. -- Ст. 282.

20. Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 13.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2001. -- № 15. -- Ст. -- 73.

21. Закон України «Про меліорацію земель» від 17.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2000. -- № 11. -- Ст. 90.

22. Закон України «Про міжнародні договори України» від 10.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2004. -- № 50. -- Ст 540.

23. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 28.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1999. -- № 20. -- Ст. 190.

24. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 13.04.2001 р. Відомості Верховної Ради України. -- 2001. -- № 15, -- Ст. 73.

25. Закон України «Про оренду землі» від 17.11.1998 р. // Відомості Верховної Ради Українию. -- 1998. -- № 46. -- Ст 280.

26. Закон України «Про основи містобудування» від 29.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1992. -- № 52. -- Ст 683.

27. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 30.06.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2011. -- № 26. -- Ст 218.

28. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2003. -- № 139. -- Ст. 123.

29. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 08.10.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1991. -- № 41. -- Ст 546.

30. Закон України «Про охорону праці» від 08.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1992. -- № 49. -- Ст. 668.

31. Закон України «Про оцінку земель» від 09.04.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2004. -- № 15. -- Ст 229.

32. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 04.04.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1995. -- № 14. -- Ст 91.

33. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 04.07.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1995. -- № 27. -- Ст 198.

34. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 26.08.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2011. -- № 34. -- Ст 343.

35. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 22.10.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2010. -- № 41, / № 41 -- 42; № 43; № 44 -- 45. -- Ст 529.

36. Закон України «Про стандартизацію» від 03.08.2001 р. //Відомості Верховної Ради України. -- 2001. -- № 31. -- Ст 145.

37. Закон України «Про топографо--геодезичну і картографічну діяльність» від 12.02.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1999. -- № 5. -- Ст. 46.

38. Указ Президента України «програму інтеграції України до Європейського союзу» від 14.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 2000. -- Cт. 22

39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведения робіт з рекультивації порушених земель» від 17 грудня 2008 р. // Урядовий кур'єр. -- 2008. -- № 245. -- Ст. 27.

40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення природно--сільськогосподарського, еколого--економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель» від 26 травня 2004 р. № 681 // Офіційний вісник України. -- 2004. -- № 21. -- С 51.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Стан та розвиток законодавства у сфері охорони земель. Аналіз правового забезпечення основних заходів у галузі охорони земель. Проблеми правового забезпечення охорони земель в умовах земельної реформи. Шляхи вирішення проблем правового забезпечення.

  дипломная работа [346,8 K], добавлен 03.08.2014

 • Земля як об’єкт правової охорони. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. Організаційно-правові заходи охорони земель. Раціональне використання земель та підвищення родючості ґрунтів. Подолання екологічної кризи в Україні.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 08.10.2009

 • Землі як об'єкти використання та охорони. Суб'єкти, об'єкти та форми правового регулювання використання та охорони земель в Україні, завдання держави в цій сфері. Види і зміст контролю та юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

  дипломная работа [131,6 K], добавлен 13.04.2012

 • Збереження, відновлення і поліпшення сприятливого стану земельного фонду як основні поняття, що характеризують юридичні заходи щодо охорони земель. Аналіз основних нормативно-правових документів, які регулюють діяльність моніторингу лісів в Україні.

  статья [15,4 K], добавлен 17.08.2017

 • Правове регулювання використання земель, що особливо охороняються: земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Правова охорона земель природно-заповідного призначення та відповідальність за порушення земельного законодавства.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 18.02.2010

 • Засади регулювання охорони навколишнього природного середовища. Нормативно-правове забезпечення цієї сфери в сільському господарстві. Правове регулювання охорони земель та ґрунтів, охорони вод, рослинного та природного світів в сільському господарстві.

  курсовая работа [35,7 K], добавлен 04.06.2016

 • Площа земель лісового фонду України. Ліс як об'єкт правової охорони. Відповідальність за порушення лісового законодавства. Право власності та порядок багатоцільового раціонального використання, відтворення і охорони лісів. Ведення лісового господарства.

  контрольная работа [36,3 K], добавлен 19.10.2012

 • Землі водного фонду як самостійна категорія земель України. Правовий режим земель водного фонду: поняття, види, зміст і набуття права власності. Контроль за використанням та охороною земель водного фонду, відповідальність за порушення правового режиму.

  дипломная работа [173,3 K], добавлен 16.05.2012

 • Вихідні засади політики екологічної безпеки, сформульовані у Декларації про державний суверенітет України. Метод правового регулювання екологiчних відносин. Правовi заходи охорони земель у процесі землевикористання. Проблема охорони земель в Україні.

  контрольная работа [30,0 K], добавлен 16.12.2007

 • Сутність та зміст земельних прав громадян, пов’язаних із використанням земель. Аналіз підстав набуття, шляхів реалізації та використання прав на землю. Загальна характеристика окремих форм використання земель в Україні, а саме сервітуту та оренди землі.

  контрольная работа [40,1 K], добавлен 28.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.