Цивільна дієздатність юридичних осіб

Поняття та класифікація органів юридичної особи. Цивільна дієздатність юридичної особи. Комплексне дослідження інституту юридичної особи та аналіз проблем теоретичного та практичного характеру, пов'язаних зі статусом юридичної особи та її дієздатності.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.01.2014
Размер файла 54,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У громадян спочатку виникає правоздатність і лише через деякий час, при досягненні повноліття (або раніше, за умови укладення шлюбу), дієздатність. Для юридичних осіб розрив у часі при виникненні правоздатності і дієздатності неможливий. Правоздатна, але не дієздатна юридична особа не могла б не тільки виконувати цивільні права і обов'язки, а була б неспроможною й набувати їх. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб виникає одночасно, що дає можливість законодавцеві ототожнити терміни правоздатність і дієздатність юридичної особи і говорити лише про правоздатність такої особи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. А.Єфименко „Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичної особи за проектом Цивільного кодексу України” // Право України, 2010р., № 10.c-36-52

2. БезбабінаОлена наукова стаття Поняття та правосуб'єктність юридичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Борисова, В. Інститут юридичної особи у праві України / В. Борисова // Право України. - 2010. - № 12. - С. 25-31 (Шифр в БД ПУ1/2010/12) ГРНТИ 12.20.02.02

4.В.Ніколаєв „Про інститут юридичної особи”// Право України, 1997р., №7.c-111

5. В. Кравчук. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи. // Право України, 2008. № 4.

6. Гаврилов В. В. Международное частное право. -М.: Норма-Инфра-М, 2000.- С. 2-16 ,62

7.Г.Фединяк „Межі здійснення правосуб'єктності юридичними особами України за кордоном” // право України, 2003р., № 12

8.Дзера О. В. Цивільне право України. -- К.: Юрінком Інтер, 2004. -- 736с.

9. Д. Лук'янець „Про вину юридичної особи у сфері адміністративної відповідальності” // Право України, 2009р., №11. C-69-72

10. Зозуляк, Ольга Ігорівна. Поняття та види правоздатності юридичної особи О. І. Зозуляк // Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: шляхи його вдосконалення : матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 червня 2009 р.). В 2- ч. - Івано-Франківськ, 2009. - Ч. І. - С. 143-151

11.І. Ф. Севрюкова. Наукова стаття -«Юридична особа»,c-20-23

12. Л. Соловйова. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання. Право України, 2008. № 7.c-147-150

13. Мазур О. С. Цивільне право України. -- К.: Університет "Україна", 2005. 288 с.

14. О.Кравчук „Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України” // Право України,2003р., № 12.c-86

15. Олена Єременко „До питання про державну реєстрацію юридичної особи” // Підприємництво, господарство і право, 2007р., № 8.c-300-308

16. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991р., № 987-XII

17.Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р., № 1576-XII.

18.Проблемні питання застосування Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми А. Г., Ротаня В. Г. - К.: Реферат, 2010. - С. 56

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні теорії щодо суті юридичної особи: фікції, заперечення та реальності. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Поняття та складові елементи цивільної правосуб'єктності, правоздатності та дієздатності юридичної особи.

  курсовая работа [427,1 K], добавлен 31.01.2014

 • Цивільна правоздатність й дієздатність юридичної особи. Філії і представництва юридичної особи. Порядок створення і процедура реєстрації юридичних осіб й правові аспекти припинення їх діяльності. Перелік видів організаційно-правових форм приватного права.

  курсовая работа [70,2 K], добавлен 16.05.2015

 • Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві України. Визначення ознак юридичної особи. Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Порядок створення суб'єктів господарювання різних видів. Державна реєстрація статуту юридичної особи.

  научная работа [42,0 K], добавлен 05.12.2009

 • Поняття і ознаки юридичної особи. Способи його створення. Процедура визнання юридичної особи банкрутом. Поняття та сутність припинення юридичних осіб. Банкрутство як підстава ліквідації. Реорганізація юридичних осіб. Їх ліквідація при визнанні банкрутом.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 18.04.2010

 • Цивільна дієздатність фізичної особи та її значення. Обмеження та порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Підстави та правові наслідки визнання особи недієздатною: сутність та відмежування від підстав визнання особи обмежено дієздатною.

  реферат [36,9 K], добавлен 01.03.2017

 • Перелік ознак юридичної особи. Види організаційно-правових форм юридичних осіб, їх види залежно від способів об'єднання осіб або майна, виконання публічних функцій. Порядок створення і припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України.

  контрольная работа [32,0 K], добавлен 06.09.2016

 • Підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи за законодавством Європейських країн та України, її місце у юридичній науці та цивільному праві. Цивільно-правові аспекти характеристики обмежено дієздатних осіб як учасників цивільних відносин.

  курсовая работа [44,3 K], добавлен 19.08.2014

 • Цивільна правоздатність – здатність фізичної особи мати цивільні права та обов’язки; ознаки, виникнення та припинення. Поняття, види та диференціація дієздатності; обмеження та визнання особи недієздатною. Безвісна відсутність; визнання особи померлою.

  курсовая работа [49,6 K], добавлен 14.05.2012

 • Дієздатність та правоздатність фізичної особи. Визнання її недієздатною. Процедура та наслідки визнання громадянина безвісно відсутньою; оголошення його померлим. Поняття та правосуб’єктність юридичної особи. Створення та припинення її діяльності.

  курсовая работа [30,4 K], добавлен 16.04.2016

 • Розуміння волі у філософії. Основні підходи, що пояснюють формування волі та волевиявлення юридичних осіб. Сучасне розуміння процесу формування волі юридичної особи. Особливості процесу волеформування та волевиявлення юридичних осіб у сфері юриспруденції.

  реферат [23,4 K], добавлен 24.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.