Етична інфраструктура державної служби Сінгапуру

Витоки державної служби Сінгапуру. Втілення інструкцій з етики в практику державної служби. Професійно-етичні кодекси. Координуючі органи з питань етики. Закон про запобігання корупції. Аналіз механізмів звітності та нагляду, професійної соціалізації.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.03.2016
Размер файла 26,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Кафедра: Державного управління та місцевого самоврядування

Дисципліна: Етика державного управлінця

Реферат

на тему: ЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СІНГАПУРУ

Перевірив: Сорокіна Н.Г.

Виконав: Стецюк С.В.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2014

План

Вступ

1. Політична воля

2. Законодавство

3. Професійно-етичні кодекси

4. певні умови підтримки етики

5. Координуючі органи з питань етики

6. механізми звітності та нагляду

7. Механізми професійної соціалізації

8. Громадянське суспільство

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Всього 50 років тому Сінгапур був однією найбіднішою країною в світі. Колишня англійська колонія, позбавлена природних ресурсів (імпортували навіть прісну воду і будівельний пісок), кілька разів переходила з рук в руки і нарешті викинута у вільне плавання Малайзією та отримала незалежність, - Сінгапур був наскрізь пронизаний беззаконням. Законодавство було імпортовано колонізаторами з далекої Англії, чиї реалії ніколи не збігалися з азіатськими взагалі і сінгапурськими зокрема. Правоохоронні органи були не в змозі протистояти організованій злочинності, більшість чиновників споконвіку брало участь в корупційних схемах і не збиралося припиняти. Населення мало низький рівень освіти, в тому числі і юридичного, і не вміло відстоювати свої права. Сусідні країни були налаштовані недружньо, серед самих сінгапурців були популярні соціалістичні ідеї.

Успіхи , за період , що пройшов на шляху державотворення Сінгапур з моменту отримання незалежності вражають. Від злиденної держави - до «азійського тигру». Із держави з ВВП 925 доларів США на душу населення 1970р. до 78762 у 2013р.[1] За індексом розвитку людського потенціалу (інтегрований показник що вимірює рівень життя, грамотності, освіченості та довголіття) Сінгапур посідає 19 місце з тенденцією на подальше зростання.[2] І на при кінець - за рівнем відчуття корупції - держава належить до 10 найменш корумпованих країн світу і займає за цим показником 7 місце (дані 2014р.).[3]

В зв'язку із зазначеним, цілком зрозуміло, що досвід становлення цієї азійської держави є надзвичайно цікавим з точки зору розбудови нашої рідної держави - України.

1. Політична воля

Витоком державної служби Сінгапуру є колоніальна служба Великобританії, яка була утворена під час заснування Сінгапуру англійцями в 1819 році. Придбання прав місцевого самоврядування в рамках Британської колоніальної імперії, придбання незалежності в 1965 році не призвели істотних змін в організації державної служби щодо її структури.

Першому уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Лі Куан Ю довелося буквально з нуля будувати державу - і прем'єр прийняв на той момент єдино правильне рішення: якщо вже будувати з нуля, то відразу «на чистову». Лі Куан Ю вважав, що корупція має бути переведена в розряд соціально неприйнятних явищ, коли брати хабарі на будь-якому рівні - будь ти прем'єр-міністр або звичайний поліцейський - соромно.

Політична воля - це кит, на якому тримається успішна боротьба з корупцією. Після отримання Сінгапуром незалежності в 1965 році, його політичні лідери вирішили стати зразком поведінки для чиновників, зробивши відкритими всі дані про свої доходи, комерційних інтересах і фінансових операціях. Політична та економічна еліта Сінгапуру веде підкреслено скромний спосіб життя. І будь сінгапурський чиновник знає: кожен хабарник буде покараний, незважаючи на розміри банківських рахунків і положення в суспільстві.

Своєю головною метою уряд Лі Куан Ю вважало перетворення Сінгапуру у фінансовий і торговий центр Південно-Східної Азії, а також залучення в країну іноземних інвесторів. Для початку команда реформаторів вирішила попрацювати над законодавчою базою, щоб скоротити можливості для вчинення корупційних дій. Існуюче на той час законодавство було неефективне, не дозволяло, знайти докази злочинів та залучення в корупційну практику величезної кількості чиновників. Останні мали куди більш скромний достаток в порівнянні з працівниками комерційного сектора - природно, багато з них використовували посадове становище в особистих цілях. Справа ускладнювалася і тим, що службовці створеного ще британцями «Бюро з розслідування випадків корупції» були вихідцями з місцевої поліції і морально були не готові до серйозної боротьби з хабарництвом.[4]

Крім того, необхідно було створити інвестиційно-привабливий клімат в країні, забезпечити чітке функціонування та високу ефективність державного апарату, прозорість діяльності державного апарату.

В основі діяльності державної служби Сінгапуру було покладено 10 принципів. Успіх і досконалість державної служби Сінгапуру полягає в тому, як ці принципи і практичні дії інтегровані в один комплекс, який потім інтенсивно і ретельно застосовується і підтримується відповідними ресурсами, продуманим плануванням, суворою дисципліною і всебічними інструкціями. Зворотній зв'язок і послідовне виконання є важливими елементами Сінгапурської системи.

Держава виявляє перспективних учнів в ранньому віці, спостерігає і заохочує їх на протязі їх навчання. Вони отримують стипендії для вступу до університетів, деякі виїжджають за кордон. Так, найкращі і обдаровані надходять на державну службу, а пов'язані з державою компанії в Сінгапурі мають доступ до цього запасу людських ресурсів. І дійсно, деякі чиновники вищого рангу є членами правління таких компаній і можуть бути залучені до роботи в них на постійній основі.

Державна служба захищена від політичного втручання. Конкурентоспроможні зарплати - запорука того, що талановиті службовці не спокусяться на заробітки в приватному секторі. Самим незвичайним в Сінгапурської меритократії є те, що вона поширюється і на політичних лідерів.

Державна служба Сінгапуру вважається однією з найефективніших в Азії. Ця ефективність є наслідком суворої дисципліни, напористості і працьовитості чиновників, низького рівня корупції, прийому на роботу найбільш здібних кандидатів на основі принципів меритократії, відмінної підготовки, регулярно проведених кампаній, чия мета - поліпшити якість надаваних послуг; високих вимог з боку політичних лідерів країни, невпинного прагнення до досконалості. Ефективність втілення в життя урядової політики пов'язана також з маленьким розміром країни; уважним плануванням і передбаченням тих проблем, які можуть виникнути в майбутньому; уряд країни користується гарною репутацією, яка була заслужена протягом багатьох років і робить ще більш легітимним його знаходження при владі; наданням адекватних ресурсів; суспільною підтримкою, якої домагаються за допомогою просвітницьких заходів та гласності; дисципліною народу, що приймає жорсткі, але необхідні заходи. Ефективність і дієвість державної служби пояснюється також прагненням до досягнення конкретних результатів.

Сінгапур - одна з небагатьох країн, де застосовуються ринкові методи при нарахуванні заробітної плати міністрам і чиновникам. Тому, розміри заробітної плати досить великі. Встановлені стандарти роботи міністрів і старших урядовців. По суті, вони зводяться до наступних: залучення талановитих людей до роботи на державній службі та на всіх рівнях управління, а також їх перепідготовка; зменшення кількості факторів, що стимулюють неохайність і корупцію; проведення політики прозорості, коли відсутні такі приховані пільги і привілеї, як забезпечення житлом, машиною, отримання комісійних або хабарів.

У кожному міністерстві є свій відділ, який займається питаннями обслуговування. Загальна якість обслуговування контролюється Політичним ревізійним Радою, очолюваним міністром. Відділ поліпшення обслуговування займається також зведенням до мінімуму бюрократичної тяганини і непотрібних правил.

Призначення чиновників вищого рангу для роботи в правліннях компаній, що знаходяться під державним контролем. Ця практика допомагає їм «зануритися» в проблеми і потреби приватного сектора. Таким чином, чиновники набувають корисний досвід. За цю роботу вони отримують дуже невелику винагороду. Існують правила, що запобігають виникненню конфлікту інтересів, а також забезпечують лояльність чиновників, насамперед державі. Міністрам не дозволяється займати пост директора публічних компаній, активно брати участь у будь-яких громадській роботі, мати які-небудь відношення (формально, або в якості консультанта) до комерційних підприємств, або отримувати від них будь-які винагороди без дозволу прем'єр-міністра.

Цікаво, що ініціативи, так чи інакше проводяться урядом Сінгапуру в боротьбі з корупцією, часто безпосередньо відбивалися на діяльності самого уряду і правлячої партії. Так, реформатори були впевнені, що великі витрати на виборчу кампанію - прокляття багатьох азіатських країн. Пристойно витратившись на вибори, переможці повинні не тільки повернути витрачені гроші, але й накопичити кошти для наступної кампанії. Це служить спонукальним мотивом для реалізації корупційних схем. Тому лідери сінгапурської Партії народної дії (ПНД) постаралися знизити витрати на ведення виборчих кампаній. У партії не було необхідності поповнювати казну після виборів і роздавати подарунки виборцям у період між виборами.

2. Законодавство

державний служба сінгапур етика

Основою ефективності Республіки Сінгапур є створена за роки незалежності законодавча база. Як уже казалося раніше, хоча підґрунтя державної служби бере початок з етичних , моральних , законодавчих принципів, що застосовувалися на державній службі Великобританії, але учні перевершили своїх учителів. Маргарет Тетчер, будучи прем'єр-міністром Великобританії, захоплено заявляла: «... колись Сінгапур вчився у Великобританії, а тепер ми вчимося у нього ...». [5] У чому ж секрет процвітання цієї держави? Відповідь на дане питання потрібно шукати в сучасному законодавстві країни. В першу чергу слід розглянути антикорупційне законодавство Сінгапуру, яке містить чимало цікавих особливостей, що дозволили створити вигляд вільного від корупції держави. Справа в тому, що в законодавствах багатьох країн декларується необхідність боротьби з корупцією, але лише деякі уряди застосовують такі суворі і послідовні дії, як в Сінгапурі: справи про корупцію серед службовців, особливо займають високі посади, розглядаються тут з особливою суворістю.

Закон про запобігання корупції був прийнятий в червні 1960 для забезпечення більш ефективних заходів боротьби з цим явищем. Цікавою особливістю цього закону є те, що під заборонену категорію «корупційних винагород» (так званих хабарів) потрапляють не тільки гроші, подарунки, гонорари, цінні папери і т.п., але і будь-яка посада, робота і контракт; будь-яка сплата, звільнення, погашення боргу в рамках будь-якого позики, зобов'язання та інших заборгованостей повністю та частково; будь-які інші послуги, переваги, переваги будь-якого виду, включаючи захист від будь-якого штрафу або неплатоспроможності, а також звільнення від дій чи дисциплінарних стягнень; поблажливість до виконання будь-якого обов'язку чи права в рамках професійної діяльності. Більш того, в цей список входить також будь-яку пропозицію, спроба або обіцянку будь-якої винагороди.

Як ми бачимо, цей список досить широкий, чим може похвалитися законодавство далеко не кожної держави. Продовжуючи тему особливостей антикорупційного законодавства Сінгапуру, варто також відзначити санкції, прийняті у випадках порушення цих законів: будь-яка людина, вина якого доведена за відповідними статтями, повинен виплатити штраф до 100 тис. дол, або буде поміщений у в'язницю на строк до 5, в особливих випадках до 7, років; крім штрафу і тюремного ув'язнення, особі, викритий у корупційних злочині, судом може бути наказано повернення суми хабара. [6]

Більше того, законодавство Сінгапуру вимагає декларувати відомості про своє багатство, а також про багатство найближчих родичів. Суд має право визнавати невідповідність багатства і сплачених податків для обґрунтування факту корупційних дій. Слід звернути увагу на кримінальне законодавство міста-держави Сінгапур, так як саме його специфічні особливості є запорукою високого рівня безпеки в країні. Справа в тому, що сінгапурське кримінальне законодавство також відрізняється достатньою суворістю. Також необхідно відзначити, що Кримінальний кодекс передбачає в числі видів покарань биття прутом. [6]

Ще однією цікавою особливістю законодавства розглянутого держави є санкції за порушення громадського порядку.

Справа в тому, що за задумом влади, закони в Сінгапурі встановлюються не для того, щоб їх порушували, тому навіть найменші відхилення від них тут караються дуже значними штрафами.

Однак якщо згадати про те, на якому рівні знаходиться ця держава в світі за такими показниками як безпека, економічний розвиток, який порядок панує тут по всіх напрямках і яка точність функціонування державного апарату, то стає зрозуміло, що саме жорстокість сінгапурського законодавства, його схильність до контролю самих дрібних і, здавалося б, незначних для розвитку країни деталей і сприяла процвітанню міста-держави Сінгапур.

3. Професійно-етичні кодекси

В основу етичної інфраструктури державної служби Сінгапуру покладені принципи меритократії і канони конфуціанської етики.

Спеціальних професіонольно-етичних кодексів у Сінгапурі не створено. Найголовнішим суб'єктом формування правил поведінки, морально-етичних норм є президент Сінгапуру. Так, згідно розділу IX ст.116, конституції Республіки Сінгапур він має право:

«(1) Згідно з нормами будь-якого статутного закону, чинного на даний момент в Сінгапурі, президент може складати інструкції для всіх або будь-якого з наступних питань:(a) розподіл державних посад на Розділення і Служби;(b) припис схем, що регулюють рекрутинг, службу та просування членів таких Служб, а також

(c) поведінку і дисципліну на державній службі.»[7]

4. певні умови підтримки етики

Втіленням інструкцій та контролем за їх виконанням займається комісія державної служби (Public Service Commission - PSC), яка є важливим елементом системи державної служби Сінгапуру. Саме вона є хранителем цілісності і цінності державної служби. PSC доручено призначати, підтверджувати, заохочувати, передавати, звільняти і здійснювати дисциплінарний контроль над державними посадовими особами. Її життєво важлива роль - захисту цілісності, неупередженості та мерітократії в цивільній службі. Таким чином, заохочення або розміщення ключових урядових посадових осіб засновані на кваліфікацію, досвід і заслуги.

В основу організації державної служби Сінгапуру покладені наступні принципи:

1) системний аналіз у вирішенні складних проблем;

2) систематичні нововведення і підвищення результативності;

3) високий рівень комп'ютеризації;

4) постійний пошук шляхів підвищення результативності роботи організацій: постійно реалізуються нові ідеї, пов'язані з аналізом витрат і підвищенням рентабельності;

5) призначення молодих, перспективних, здатних і домагаються високих результатів чиновників на дуже високі пости;

6) акцент на поліпшення якості обслуговування населення;

7) проведення дискусій, в яких беруть участь чиновники та їхні начальники, визначаються та переглядаються завдання, обговорюються шляхи досягнення намічених цілей;

8) призначення чиновників вищого рангу для роботи в правліннях компаній, що знаходяться під державним контролем, що допомагає їм пізнавати потреби приватного сектора і набувати корисний досвід;

9) заохочення новаторства і творчості;

10) принцип підзвітності громадськості і підтримки «прозорості».

Таким чином, висока ефективність і дієвість державної служби Сінгапуру є наслідком суворої дисципліни, працьовитості та наполегливості чиновників, їх професіоналізму і відмінною підготовки; прийому на роботу найбільш здібних кандидатів на основі принципу меритократії, низького рівня корупції, високих вимог з боку політичних лідерів країни, невпинного прагнення до досконалості і досягненню конкретних результатів та значним рівнем престижу державної служби, що забезпечується високим рівнем заробітної платні.[8]

5. Координуючі органи з питань етики

Як було зазначено у попередньому розділі, головною рушійною силою у питаннях формування етичної інфраструктури Сінгапуру є президент Республіки Сінгапур. Він на підставі прав, наданих йому конституцією , видає інструкції, що формують правила поведінки, і є обов'язковими до виконання держаними службовцями.

Функцію втілення цих інструкцій в практику державної служби Сінгапуру займаються спеціальні комісії, а саме, комісія по питанням державної служби (про яку згадувалося раніше), комісія по питанням освітньої служби, комісія по питанням поліцейської служби та громадської оборони, а також ради по справам персоналу, які утворюються за поданням премьер-міністра та затверджуються відповідним розпорядженням президента і можуть перебирати на себе певні функції зазначених комісій. [8]

Окремо слід проговорити про агентство (комісі.) з боротьби з корупцією, яке підпорядковується безпосередньо премьер-міністру і має майже не обмеженні повноваження. Організовано агентство у вигляді бюро у 1960р. По суті, воно являє собою підрозділ адміністрації прем'єр-міністра, і підпорядковується воно тільки йому. Основних функцій всього дві: проведення розслідувань у приватному і державному секторах та вивчення корупційної практики з метою мінімізації можливостей для корупції.

Методи роботи агентства - авторитарні. Воно має виключне право без рішення суду затримувати і обшукувати підозрюваних у корупційних діяннях. Може вести розслідування не тільки щодо підозрюваного, але також його родичів і поручителів, перевіряти будь-які їхні банківські, пайові і розрахункові рахунки та фінансові записи. Може викликати на допит свідків, а також розслідувати будь-які правопорушення, які розкриваються в ході вивчення корупційної справи. Бюро має право притягнути до суду будь-якого громадянина, незалежно від його статусу, рангу або віросповідання. Винятків для вищих держслужбовців не робиться - навпаки, їм (а особливо працівникам правоохоронних органів) приділяється особлива увага як людям, які за родом своєї діяльності займають «потенційно корупціогенні посади». Для підтримки прозорості роботи бізнес-середовища Бюро розслідує корупцію і в приватному секторі, займається хабарами і відкатами.

6. механізми звітності та нагляду

Одним із основних органів що забезпечує нагляд за дотриманням держслужбовцями установлених етичних норм є агентство по боротьбі з корупцією. Воно займається розглядом скарг, що містять звинувачення в корупції в суспільному і приватній сферах, розслідування випадків халатності та недбалості, допущених державними службовцями, перевірка законності їх дій і рішень.

Довідково-інформаційна служба агентства займається відбором кандидатів для призначення на державні посади і їх подальше просування, питаннями підвищення кваліфікації держслужбовців. До слова, відбір кандидатів на держслужбу в Сінгапурі конкурсний. Він схожий на тендер підрядників за отримання державних контрактів. З метою забезпечення прозорості діяльності держслужбовців у Сінгапурі щорічно держслужбовці зобов'язані подавати спеціальну декларацію про відсутність у них боргів - вважається, що чиновники-боржники в групі ризику, тому вони швидше можуть бути залучені в незаконні схеми. Також, щорічно чиновники декларують своє майно та інвестиції в бізнес, включаючи вкладення близьких родичів - невідповідність кількості активів і одержуваного платні веде, як мінімум, до адміністративного розслідування.

Державна служба чутливо реагує на скарги населення і прислухається до його прохань, які приходять у вигляді листів в газети і журнали, виражаються на зустрічах з виборцями, або прямо міністрам і членам парламенту, які щотижня проводять «зустрічі з народом», а також обходять свої виборчі округу. Крім того, для звернень громадян можуть використовуватися електронна пошта, телевізійні та радіоканали. У кожному міністерстві існує відділ поліпшення якості роботи. Чиновників вчать бути ввічливими і чуйними до потреб суспільства. Міністри зобов'язані читати скарги, що публікуються в пресі, і чиновники зобов'язані дати повну відповідь на подібні листи протягом декількох днів після публікації.

7. Механізми професійної соціалізації

Підвищення етичного рівня службовців впливає на ефективність роботи державної служби та її сприйняття суспільством як необхідного, важливого і вкрай корисного елементу держави.

З метою забезпечення професійної соціалізації держслужбовців створена ефективна система їх адаптації до потреб суспільства.

Підготовкою та підвищенням кваліфікації посадовців займаються два навчальних інституту: Інститут державного управління та менеджменту та Інститут розвитку політики. [9]

Консультаційна група державної служби допомагає працюючим в громадському секторі організаціям проводити зміни і вдосконалювати роботу державної служби. Разом, комісія державної служби, група з управління персоналом, інститут розвитку політики, консультаційна група державної служби та ігумен забезпечують необхідні чиновникам постійне навчання та підготовку, і прагне навчити чиновників п'яти основним навичкам: здатність забезпечувати високу якість обслуговування; здатність керувати змінами; навички роботи з людьми; управління операціями і ресурсами; здатність до управління самим собою.

Державна служба поставила мету - кожен чиновник повинен проходити, принаймні, 100 годин навчання в рік. Налагоджуються зв'язки із зарубіжними державними інститутами і службами, що дозволить користуватися досвідом роботи державних служб всього світу, отримувати інформацію, що стосується навчання і підготовки. Відділ державної служби відіграє центральну роль у формуванні та перегляд політики в галузі управління персоналом і приймає рішення про призначення на ту чи іншу посаду, а також про навчання і систему оцінки роботи державних чиновників.

8. Громадянське суспільство

Специфіка Сінгапуру щодо організації державної служби полягає в тому, що головним рушієм її розвитку була не громадська думка, а воля політичної еліти. Тому, в цій державі, на відміну від Європейських країн, відсутній значний громадських організацій на формування етичної інфраструктури державної служби. Але це визначає, що до думки пересічного громадянина державна служба байдужа.

Механізм громадського контролю реалізується через виборчу систему, якою передбачення обмеження видатків на передвиборчу кампанію та їх жорсткий контроль. Тим самим виборець голосує не за «гречку», а за реальні справи. Ми знаємо, що в політичній практиці багатьох країн змагання ідей і програм кандидатів підмінене часто конкуренцією їхніх грошових гаманців. Подібна "комерційна демократія", висока вартість виборів є прокляттям багатьох європейських і азіатських країн. Вона тільки дискредитує владу, розпорошує громадську ініціативу і приводить в дію порочне коло корупції. Витрачені на успішну виборчу кампанію кошти переможцям доводиться повертати кредиторам у вигляді незаконних урядових контрактів і преференцій, роздачі дохідних посад. Існуюче законодавство Сінгапуру звело нанівець зазначену практику.

Громадський контроль також реалізується за допомогою механізму декларування доходів та встановленим порядком реагування на звернення та скарги громадян.

Висновки

Досвід побудови етичної інфраструктури Сінгапуру є цікавим але не однозначним. З одного боку, побудована одна із найбільш ефективних державних служб світу, з іншого - є елементи , які не відповідають принципам європейської демократії, які є на даний час орієнтиром для розбудови системи державного управління в Україні.

Для Сінгапуру характерна дещо автократична система побудови владної структури, витоки якої полягають в наслідувані конфуціанських філософських поглядів, характерних для культури Китаю та стран Східно-Азійського регіону. Це історично-культурна специфіка, перенесення якої на терени України - неможливе.

Разом з тим, цікавий досвід у сфері створення механізму професійної соціалізації, побудований за принципом меритократії, тобто забезпечення ретельного відбору та просування найбільш обдарованих, професійних та порядних посадовців по службовим сходинкам. Вражає також наявність у політичної еліти цієї країни волі для побудови ефективної системи управління державою та піклування з його боку до створення умов підтримки етики у сфері державною служби, що значним престижем державної служби, в тому числі і за рахунок високого рівня заробітної платні.

Література

Список стран по ВВП (ППС) на душу населения. Режим доступу: ru.wikipedia.org/wiki

Индекс человеческого развития. Режим доступу: ru.wikipedia.org/wiki

Коррупция. Режим доступу: ru.wikipedia.org/wiki

Маргарет Тэтчер. Мысли, афоризмы, высказывания . - Режим доступу: www.inpearls.ru/author/793

Лі Куан Ю. -Стаття .- Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki

Конституція республіки Сінгапур. Переклад з англ. - Режим доступу: kdpd.uabs.edu.ua/images/department/kdpd/stories/singapur.pdf

Этический аспект деятельности государственных служащих: значение в преодолении коррупции./Вестник Челябинского Государственного университета. -№3(257) -Статья/ Л.М.Яблонская

Политическая система Сингапура. Жизнь за границей.-Статья.-Режим доступу: www.offshorewealth.info/index.php/life-abroad/865-political-system-of-singapore.html

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Види держслужби. Загальна класифікація видів державної служби. Необхідність чіткого розмежування видів державної служби. Основні відмінності видів державної служби. Особливості мілітаризованої державної служби. Особливості цивільної державної служби.

  контрольная работа [34,5 K], добавлен 20.05.2008

 • Основні конституційні положення, які розкривають соціальний характер державної служби. Соціальний характер державної служби. Якості: політичними, професійними, моральні, фізичні, комунікабельні. Соціальний характер державної служби.

  реферат [13,7 K], добавлен 12.04.2007

 • Характеристика державних службовців Франції: функціонери, сезонні робочі. Аналіз єдиної централізованої державної служби Китаю. Розгляд принципів реформування державної служби в більшості країн: рентабельність управління, орієнтація на кінцевий результат.

  презентация [440,9 K], добавлен 31.03.2013

 • Органи Державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження. Правове становище державного виконавця. Повноваження, обов’язки, права державного виконавця. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 18.01.2011

 • Реалізація єдиної державної податкової політики. Державна податкова адміністрація України. Функції Державної податкової служби. Права податкової служби. Посадові особи органів Державної податкової служби України, їх завдання, функції та спеціальні звання.

  контрольная работа [77,6 K], добавлен 19.09.2013

 • Державна кадрова політика у сфері державної служби. Розробка концепції державної кадрової політики, визначення її змісту, системи цілей та пріоритетів. Механізми управління службовцями. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з кадрами.

  реферат [26,4 K], добавлен 23.12.2010

 • Характеристика нормативно-правового регулювання діяльності державної служби. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців. Проходження державної служби в державних органах та їх апараті. Етапи та шляхи реформування державної служби.

  курсовая работа [33,6 K], добавлен 16.09.2010

 • Дослідження організаційно-правових засад державної служби України. Аналіз припинення виплати допомоги по безробіттю. Вивчення заходів для запобігання незаконному використанню робочої сили. Огляд реалізації державних і територіальних програм зайнятості.

  реферат [35,3 K], добавлен 28.04.2011

 • Дослідження організаційної структури державної служби зайнятості України як установи ринку праці, що забезпечує регулювання. Основні цілі і характеристика правових основ функціонування служби зайнятості. Аналіз функціональної структури управління ДСЗУ.

  реферат [94,8 K], добавлен 29.04.2011

 • Мета і принципи державної кадрової політики в Україні. Основні підходи до реформування державної служби в Україні. Формування кадрового резерву органів виконавчої влади. Роль Молодіжної адміністрації Івано-Франківської області у формуванні молодих кадрів.

  дипломная работа [532,4 K], добавлен 20.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.