Ухвали судді господарського суду – процесуальні документи

Поняття, структура та класифікація процесуальних документів, вимоги до них. Виконання рішення, ухвали, постанови, зміна способу виконання, їх відстрочка або розстрочка. Обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у господарському процесі.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.10.2011
Размер файла 41,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ухвала повинна складатися, як і рішення суду, з чотирьох частин. В ухвалі зазначається: час і місце її постановлення; прізвище та ініціали судді (суддів - при колегіальному розгляді); прізвище та ініціали секретаря судового засідання; імена (найменування) сторін та інших осіб, які брали участь у справі; предмет позовних вимог (вступна частина); суть питання, що вирішується ухвалою (описова); мотиви, з яких суд дійшов висновків, і закон, яким керувався суд, постановляючи ухвалу (мотивувальна); висновки суду; строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження (резолютивна).

До протокольних ухвал ставляться вимоги тільки щодо наявності мотивувальної та резолютивної частини, оскільки інша інформація наявна у самому журналі судового засідання, до якого й заносяться такі ухвали.

Ухвала, яка має силу виконавчого документа (наприклад, про визнання мирової угоди, про забезпечення позову та ін.), повинна відповідати додатковим вимогам, встановленим ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження».

Особливим видом ухвал суду є окремі ухвали (ст. 211 ЦПК). Вони постановляються тоді, коди суд під час розгляду справи виявить порушення закону і встановить причини та умови, що сприяли вчиненню порушення. Окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу. Залишення відповідною службовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених у ній порушень закону, а також несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу тягнуть за собою відповідальність згідно із ст. 1856 КпАП.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України / Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, Ст.356.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 26 червня 2011 р. --www.zakon1.rada.gov.ua

4. Про судоустрій України. Закон України // Відомості ВРУ, № 27--28, 2002. Ст. 180.

5. Про судову експертизи. Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХП // www.kiev.rada.ua

6. Васильєв Г.О. Розгляд справ у господарському суді // Право України. - 2002. - №4. - С. 21.

7. Зеленін В.О. Місія господарських судів як у системі загальних судів, так і в цілому в правовій системі держави // Вісник господарського судочинства, № 3, 2006, С. 145--149.

8. Карпеев О.В Хозяйственное производство на Украине // "Юрист" №8 2002, 64с.

9. Куйбіда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. -- К., Атіка, 2004. 287с.

10. Ніколенко Л. Експертний висновок як засіб доказування в господарському процесі // Юридичний журнал, № 7, 2003. С. 118--123.

11. Осетинський А. Реформування системи судів господарської юрисдикції в аспекті реалізації конституційного статусу касаційної інстанції // Право України, № 6, 2005. С. 3--9.

12. Основы хозяйственного законодательства: Учеб. / Под ред. И.П. Фламинского. - М.: Международные отношения, 1992.

13. Притика Д. 15-річчя утворення господарських судів України // Право України, № 7, 2006. С. 3--6.

14. Притика Д. М. "Правові питання організації та концепції юрисдикційних органів по вирішенню господарських спорів (на матеріалах арбітражної практики).

15. Притика Д. Про стан здійснення судочинства господарськими судами // Право України, № 1, 2006. С. 5--8.

16. Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник - вид. 3-тє - К.: КНТ, 2007 - 180 ст.

17. Степанова Т.В. Свідки як засоби доказування у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства, № 1, 2003, С. 168--171.

18. Хозяйственный кодекс Украины. - Харьков: Одиссея, 2005.

19. Что нужно знать о хозяйственных спорах. - Пособие / под ред. А.Н.Митрофанова. - М.: Наука, 1999.

20. Шицький І. Деякі питання визначення принципів побудови і функціонування місцевих господарських судів України // Право України, № 1, 2005. С. 10--15.

ПРИКЛАД УХВАЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

14.06.10 р.

Справа № 13/51-10

За позовом Державного науково - виробничого підприємства „Об'єднання Комунар”, до відповідача 1 - відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Дніпрообленерго”, м. Дніпропетровськ відповідача 2 - товариства з обмеженою відповідальністю „НІК - Електроніка”,

м. Київ

ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

Суддя Первушин Ю.Ю.

Представники:

від позивача: Залевська І. Л. -юрисконсульт, доручення №155/026-юр від 11.01.2010 р.; від відповідача- 1: Васьковська В. П. - представник відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Дніпрообленерго”, довіреність від 02.06.2010р. б/н; від відповідача- 2: Савчук Д.В.- представник ТОВ НІК - Електроніка”, довіреність від 19.05.2010р. №19-05/2010;

СУТЬ СПОРУ:

Позивач -Державне науково -виробниче підприємство „Об'єднання Комунар”, м. Харків звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача 1 -ВАТ „Енергопостачальна компанія „Дніпрообленерго”, м. Дніпропетровськ, відповідача 2 -ТОВ „НІК - Електроніка”, м. Київ про визнання недійсними результати відкритих торгів на закупівлю лічильників електричної енергії що відбулися 01.02.2010 р., та визнання недійсним договору, укладеному за результатами процедури закупівлі 01.02.2010 р.

Ухвалою господарського суду від 08.06.2010 р. призначено судове засідання на 14.06.2010 р., зобов'язано позивача надати письмові пояснення відносно прозорих частин лічильників, відповідача 1 надати оригінали технічних паспортів лічильника, копії яких надані до матеріалів справи.

У судовому засіданні 14.06.10 р. з'явились представники позивача та відповідачів-1, 2.

У судовому засіданні були оглянуті речові докази: представник позивача надав для огляду суду зразок лічильника СО-ЭА09К №0015, представник відповідача-1 надав зразки лічильників СО-ЭА09К №0016 та СО-ЭА09К №0025, які були надані до тендерної пропозиції позивачем, та лічильники отримані з тендерною пропозицією від ТОВ "НІК-Електроніка" №2102-02, №0841197, №0841196. Судом оглянуто зразки лічильників обох сторін та повернуто сторонам. Сторонами було підтверджено, що це ті лічильники які були представлені на відкритих торгах.

У судовому засіданні представник позивача надав письмові пояснення з додатками від 14.06.2010 р., письмові додаткові пояснення до позовної заяви, представник відповідача-1 надав суду письмові доповнення до відзиву на позовну заяву №307 від 14.06.2010р. з фототаблицею порівняння лічильників зразки яких брали участь у тендері.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти, зобов'язавши позивача надати пояснення та міркування щодо відомостей викладених в доповненні до відзиву на позов відповідача -1 із фототаблицею №304 від 14.06.2010 р.; відповідача-1 надіслати доповнення до відзиву на позов №307 від 14.06.2010 р. позивачу та відповідачу -2 у строк до 18.06.2010 р., докази відправлення надати суду; зобов'язати сторони забезпечити явку в судовому засіданні посадової особи - фахівця з приводу предмету спору, надати суду докази фаху, посади, письмові пояснення суду, надати пояснення, докази, документи щодо захисних стрічок які використовуються в лічильниках, з приводу - чи є вони одноразовими, сторони забезпечити явку повноважних представників у судове засідання.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 25.06.10 р. об 14.30 год., у каб. №3.

Зобов'язати надати до судового засідання: позивача -пояснення та міркування щодо відомостей викладених в доповненні до відзиву на позов відповідача -1 із фототаблицею №304 від 14.06.2010 р., відповідача 1 -надіслати доповнення до відзиву на позов №307 від 14.06.2010 р. позивачу та відповідачу -2 у строк до 18.06.2010 р., докази відправлення надати суду,

Сторонам забезпечити явку в судовому засіданні посадової особи - фахівця з приводу предмету спору, надати суду докази фаху, посади, письмові пояснення суду.

Сторонам надати пояснення, докази, документи щодо захисних стрічок які використовуються в лічильниках, з приводу - чи є вони одноразовими.

Явка в судове засідання повноважних представників сторін обов'язкова.

Суддя Ю.Ю. Первушин

Ухвали судді господарського суду-процесуальні документи

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні умови виконання судових рішень. Наказ господарського суду. Учасники виконавчого провадження. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Оскарження дій органів Державної виконавчої служби.

  курсовая работа [48,8 K], добавлен 25.05.2010

 • Рішення, ухвали, постанови судів як процесуальна гарантія діяльності по застосуванню права. Вимоги щодо судового рішення. Набрання чинності рішення суду. Ухвали суду першої інстанції. Апеляційне оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції.

  курсовая работа [50,2 K], добавлен 13.05.2008

 • Процесуальні строки в різних галузях поцесуального права. Процесуальні строки. Обчислення, закінчення, зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків. Процесуальні строки за трьохланковою судовою системою господарського судочинства.

  курсовая работа [27,6 K], добавлен 07.02.2003

 • Нормативно-правові та індивідуальні підзаконні акти, що регулюють судочинство в Україні: рішення і висновки Конституційного Суду України; закони, укази Президента; постанови і розпорядження Кабміну; ухвали органів судової влади і міжнародні правові акти.

  реферат [41,2 K], добавлен 16.02.2011

 • Право на оскарження і межі перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції. Правила і строки підготовки справи до розгляду у судовому засіданні чи в порядку письмового провадження. Ухвали і постанови рішень, підстави для їх скасування або зміни.

  реферат [21,9 K], добавлен 20.06.2009

 • Система судового діловодства. Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень по розглянутих справах як завдання суду. Здача справи в архів суду. Цивільний позов у кримінальній справі в частині стягнення моральної та матеріальної шкоди.

  курсовая работа [47,5 K], добавлен 17.02.2011

 • Поняття, форма та зміст скарги в кримінальному процесі. Правова сутність оскарження, умови його використання, правила документального оформлення. Процесуальні особи, рішення, дії чи бездіяльність яких є предметом оскарження. Судовий розгляд скарги.

  диссертация [294,7 K], добавлен 23.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.