Гасіння пожежі та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на ЗАТ "Миргородський елеватор"

Визначення категорій приміщень за вибухопожежною небезпекою. Встановлення відповідності ступені вогнестійкості будівельних конструкцій протипожежним вимогам. Розрахунок сил та засобів для ліквідації надзвичайної ситуації на борошномельному цехові.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.09.2010
Размер файла 400,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

УЦЗУ.ПРС.02-127. ПТ та АРР .РПЗ- 01

Зм

Лист

№ докум.

Підп.

Дата

Розроб.

Півторацький

Гасіння пожежі та ліквідація

наслідків НС на

ЗАТ «Миргородський елеватор»

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перевір.

Аветисян

8

109

Н. контр

ПБ - 02- 5

Затв.

Аветисян

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Характеристика об'єкта

1.1 Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення

1.2 Характеристика обладнання

1.3 Вибухопожежна небезпека борошна

1.4 Пожежна небезпека складів борошна

Розділ 2. Визначення категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Розділ 3. Визначення фактичної площі ЛСК та порівняння її з нормативною

Розділ 4. Відповідність будівельних конструкцій протипожежним

Розділ 5. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі та ліквідації НС в борошномельному цехові

5.1 Організація заходів щодо ліквідації пожежі в борошномельному цехові

5.1.1 Визначення параметрів пожежі та розрахунок сил та засобів для її гасіння

5.1.2 Розрахунок температурного режиму пожежі

5.1.3 Розрахунок умов повітряного обміну та висоти нейтральної зони

5.1.4 Пропозиції щодо організації гасіння пожежі

5.1.4.1 Евакуація матеріальних цінностей

5.1.4.2 Рекомендації К Г П

5.1.4.3 Рекомендації начальнику оперативного штабу

5.1.4.4 Рекомендації Н Б Д

5.1.4.5 Рекомендації начальнику тила

5.1.4.6 Рекомендації представнику адміністрації

5.1.4.7 Рекомендації по безпеці праці

5.2 Заходи щодо ліквідації наслідків НС (вибуху) в борошномельному цехові

5.2.1 Розрахунок сил та засобів для ліквідації НС (вибуху) в борошномельному цехові ЗАТ "Миргородський елеватор"

5.2.2 Пропозиції по організації аварійно-рятувальних робіт та гасінню пожежі при виникненні НС (вибуху)

5.2.2.1 Керівнику гасіння пожежі (КГП)

5.2.2.2 Начальнику оперативного штабу (НШ)

5.2.2.3 Начальнику тилу (НТ)

5.2.2.4 Відповідальному за техніку безпеки

5.2.2.5 Представнику об'єкта при штабі пожежегасіння визначити

Розділ 6. Екологічна безпека, охорона праці та безпека життєдіяльності

Розділ 7. Аналіз системи забезпечення пожежної безпеки об'єкта

7.1 Розрахунок автоматичної установки пожежегасіння

7.2 Організаційні заходи щодо протипожежного захисту ЗАТ "Миргородський елеватор"

Розділ 8. Економічне обгрунтування запропонованих заходів щодо покращення протипожежного режиму об'єкта

Висновки

Література

Вступ

Вирощування зернових культур є одним з найголовніших напрямків діяльності агропромислового комплексу України. Збирання зернових культур, їх заготівля та зберігання є основними виробничими операціями цього напрямку. Достатньо велика пожежонебезпечність цих процесів та важливість досягнення високих показників збирання врожаю для агропромислового комплексу безпосередньо та економіки України взагалі вимагає посиленої уваги до забезпечення сприятливих умов для досягнення цих показників, в тому числі забезпечення належного протипожежного режиму при реалізації всіх виробничих процесів вирощування зернових. Заготівля та зберігання зерна - один з найважливіших процесів, так як прямо пропорційно впливає на кількість засіву, його якість, а, отже, на врожай зернових взагалі. В таких умовах достатньої ваги набувають підприємства, призначені для заготівлі та зберігання зернових - елеватори. Їх важливість та достатньо висока пожежовибухонебезпечність стали основними причинами приділення подібним об'єктам посиленої уваги з боку пожежної охорони. Таким чином актуальність цього дипломного проекту достатньо обґрунтована і не повинна викликати особливих сумнівів. Також достатньо вагомими доказами актуальності вибору даної теми являються непоодинокі, на жаль, випадки виникнення надзвичайних ситуацій на подібних об'єктах та особливі тяжкі наслідки від них. Так в Харківській області, в смт. Двурічне 1981 року стався вибух, спричинений несправністю норії, загинув 1 чоловік; в Херсонській області 1982 року відбувся вибух, спричинений коротким замиканням електрокабеля, загинуло 9 чоловік; в Куйбишевській області 1988 - вибух, спричинений самозайманням зернових відходів, загинуло 2 чоловіки; с. Савинці Харківської області в 1992 році в результаті вибуху були знищені тисячі тон зернопродуктів, зруйнована монолітна залізобетонна споруда елеватора та загинуло 11 чоловік із 24-х, які знаходились на зміні; а в 2001 році через пробуксовку транспортної лінії згоріла транспортна галерея припортового елеватора в м. Херсон.

Мета дипломного проекту полягає у аналізі протипожежного режиму подібних підприємств, зокрема ЗАТ " Миргородський елеватор", його оцінці та запропонуванню заходів, що можуть реально покращити його рівень. Відповідно до поставленої мети випливають задачі дипломного проекту, що полягають у:

- проведенні позапланової перевірки об'єкта;

- уточненню категорій його приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою та порівнянню його з існуючими даними;

- встановленні відповідності ступені вогнестійкості будівельних конструкцій протипожежним вимогам;

- розрахункові сил та засобів при гасінні умовної пожежі та ліквідації наслідків вибуху на найпожежовибухонебезпечному виробництві підприємства;

- розробці заходів по підвищенню рівня пожежовибухозахисту об'єкта та обгрунтування їх економічної ефективності.

- розробці заходів по забезпеченню екологічної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності під час виникнення надзвичайної ситуації.

Розділ 1. Характеристика об'єкта

1.1 Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення

ЗАТ " Миргородський елеватор ", розташований в південній частині міста Миргорода по вулиці Петрівській 15 і займає площу 12 га. ЗАТ" Миргородський елеватор" створено 1983 році внаслідок розукрупнення Миргородського комбінату хлібопродуктів. Підприємство має основні види діяльності: промислову і заготівельну. Промислова діяльність полягає у виробництві комбікорму, крупи та борошна. Заготівельна діяльність полягає у прийманні, сушки та очистки і відвантаження зернових.

ЗАТ " Миргородський елеватор" розташований на двох територіях, до складу якого входять: комбікормовий завод потужністю 1000 т/доб., елеватор місткістю 25,6 тис. тон, цех по виробництву крупи пшеничної потужністю 60 т/доб., цех по виробництву муки пшеничної потужністю 15 т/доб пшениці.

На даний час комбікормовий завод не працює в зв'язку відсутності сировини. Асортимент продукції комбінату: крупа пшенична №1,2,3; крупа ячнєва №1,2,3; мука вищого і першого сорту. При переробці зерна, крім крупи і муки, одержується натсупна продукція: мучка, висівки, зерновідходи. Зерновідходи частково використовуються для годівлі тварин на підсобному господарстві.

На території ЗАТ розташовано п'ять висотних корпусів силосного типу, робоча вежа, дев'ять одноповерхових складів. В'їзд на територію через проїзну зі сторони комбікормового заводу, також є два в'їзди для залізничного транспорту. Ємність елеватора - 95 тис. тон, будівлі блочні, перекриття панельні, висотою 38 метрів; корпуса силосного типу мають з'єднувальні переходи. Кожний корпус має по два входи та пожежну драбину. Опалення - централізоване, вентиляція - приточно-витяжна примусового та аспіраційного типу, освітлення - електричне, будівлі телефонізовані, влаштовано внутрішній телефонний зв'язок, гучномовець, пожежна сигналізація та блискавкозахист.

На території є пожежне водоймище 500 м? та два по 300 м,? шість пожежних гідрантів O 150 мм, для подачі води по сухотрубам виробничого корпусу на верхні поверхи є насосна станція. Всередині виробничого корпуса розташовані два вертикальні стояки O 75 мм, від яких іде розгалуження системи пожежних трубопроводів по всім поверхам будівлі. На всіх поверхах знаходиться по 4 ПК. Вся система пожежних трубопроводів будівель з'єднана з насосною станцією, якої забезпечує подачу води на верхні поверхи з тиском 4 атм.

Найбільш пожежовибухонебезпечним виробництвом на підприємстві являється виробничий процес борошномельного цеху, який є складовою частиною виробничого корпусу, що містить 4 цехи з загальним 7-м поверхом, розділені протипожежними розривами в 2 м. Цех має три поверхи: 1-й, 2-й та 7-й. На першому поверсі (висота поверху 6 м) розташовані обладнання млина, тимчасові склади борошна та висівок, на другому (висота поверху - 4,5 м) до механізму переробки млина, на сьомому поверсі знаходяться механізми забору зерна від транспортної тари і подачі його до силосних банок. Між 2-м та 7-м поверхами знаходяться 64 силосні банки, що мають квадратне поперечне січення розмірами 3х3 та висоту 22 м.

1.2 Характеристика обладнання

Цех обладнаний агрегатним вальцевим млином марки Р6-АВМ-15, що призначений для переробки зерна в борошно вищого і першого ґатунків та використовується для потреб сільського господарства.

Млин має наступні основні технічні дані і характеристики:

Технічна продуктивність млина при розмелі зерна двох ґатунків базових кондицій з загальним виходом борошна 72 %, т/……………..……15;

в тому числі: борошна вищого ґатунку, % не менше…………………50;

борошна першого ґатунку, % на менше………………………………...22;

довжина вальцової лінії, см…………………………………………….150;

просіювальна поверхня, м?…………………………………………….21,2;

транспортування зерна і продуктів розмелу - пневматичне;

напруга живлення електричної мережі, В…………………………….380;

привід індивідуальний та груповий:

кількість двигунів, шт…………………………………………………..11;

установлена потужність кожного із 11 електродвигунів в межах, кВт..1,1?11;

обслуговуючий персонал, чол ……………………………………………2;

габаритні розміри в змонтованому стані, мм не більше:

довжина……………………………..7000;

ширина………………………………3400;

висота………………………………..5000;

маса млина, кг не більше………….7500.

Млин представляє собою комплекс малогабаритного зерноочисного, розмельного, просіювального і транспортного обладнання, а також необхідного допоміжного і електрообладнання, змонтованого на збірній металічній станині в два поверхи.

Млин складається із чотирьох відділень: зерноочисного, розмельного, просіювального та вибойного. Всі відділення укомплектовані технологічним обладнанням та транспортними системами, взаємозв'язок обладнання і продуктів здійснюється у відповідності до технологічної схеми.

Принцип роботи млина полягає в послідовному очищенні і переробці зерна на машинах зерноочисного, розмельного, просіювального і вибойного відділень, пов'язаних між собою комунікаціями пневматичного та самоточного транспорту.

Подача зерна на машини зерноочисного обладнання проводиться за допомогою пневматичної системи, що включає в себе три пневмосепаратори, циклон, вентилятор, а також необхідна кількість труб. Пневматичний сепаратор СП призначений для очистки зерна від домішок, що відрізняється від нього аеродинамічними властивостями. Пневмосепаратор представляє собою зварну коробку, що розділена перегородками на ряд камер.

Зерно із прийомного бункера через прийомний патрубок разом з повітрям, що його транспортує, попадає в осадову камеру пневматичного сепаратора. Під дією власної ваги зерно відкриває заслінку і просипається тонким шаром в пневмосепаруючий канал, де продувається повітрям. В результаті цього від нього відділяються легкі домішки, які виносяться повітряним потоком в циклон Ц-400. Тут проходить їх осадження і вивід за допомогою шлюзового затвору. Швидкість повітря і регулювання інтенсивності продувки зерна регулюються рухливою стінкою, що дозволяє змінювати поперечний переріз каналу. Очищене зерно видаляється з пневмосепаратора шлюзовим затвором і направляється в зерноочисний агрегат.

Зерноочисний агрегат ЗОА складається із зернового сепаратора, що має індивідуальний провід, циліндричного трієра-куколевідбірника та жорсткої обойки, що змонтовані на металічній станині і мають привід від одного електродвигуна.

Зерновий сепаратор призначений для відділення від зерна домішок, що відрізняються від нього товщиною та шириною. Для цієї мети сепаратор обладнаний 3-ма решетами з продовгуватими отворами 1,7х20 мм і 4,25х25 мм, 35 мм. Решета розташовані похило і здійснюють коливання. Очищене зерно через магнітний сепаратор попадає на зерновий трієр-куколевідбірник.

Циліндричний трієр-куколевідбірник призначений для відділення від зерна куколя і січки. Трієр складається із циліндра, на внутрішній поверхні якого маються чарунки, і шнека, що розташований в жолобі. Жолоб можна встановлювати і фіксувати у визначеному положенні. Коли циліндр трієра обертається, в чарунки попадають окремі зернини, які при повороті циліндра на деякий кут випадають. Зернини куколя і січки укладаються в чарунки глибше, чим зернини пшениці. Тому куколь і січка при обертанні циліндра випадають пізніше, попадають в жолоб і видаляються з машини шнеком. Очищене зерно виводиться з циліндра через вікна, що маються в ньому, і поступає на жорстку обойку.

Жорстка обойка призначена для очистки поверхні зерна від пилу, що пристав, руйнування частинок землі, відділення борідки і часткового зняття верхніх плодових оболонок. Жорстка обойка представляє собою циліндр, в якому обертається лопастний вал. Зерно відсмоктується із обойки через випускний отвір. Кількість повітря, що поступає, регулюється заслінкою, яка розташована зі сторони привідного шківа. Зерно, що пройшло обробку в зерноочисному агрегаті, поступає в другий пневматичний сепаратор, де вторично очищається від легких домішок. Очищене зерно попадає на зволоження.

Вузол зволоження зерна УЗ призначений для змочування зерна водою. Змочене зерно перемішується шнеком гвинтового транспортера. Кількість води, що подається, регулюється краном. Відволоження зерна перед розмелом здійснюється у відлежних закромах на протязі 6-10 годин в залежності від типу пшениці у відповідності до "Правил організації ведення технологічного процесу на млинах". Після відволоження зерно нижнім гвинтовим транспортером подається через магнітний сепаратор в м'яку зернову обойку.

Зернова обойка м'яка ЗОМ призначена для тонкої очистки зерна після зволоження і представляє собою барабан, в якому обертається бичевий вал. В результаті тертя зернин з бичами, а також взаємного тертя очищаються покрови зерна. Після обробки в м'якій обойці зерно поступає в третій пневматичний сепаратор, де ще раз очищається від легких домішок, і поступає в розмельний відділ на вальцовий верстат . Розмельне обладнання. В розмельному відділенні млина встановлені два блоки вальцових верстатів по три верстати в кожному, з приводом від одного електродвигуна. Зерно і проміжні продукти розмелу переробляються на трьох драних і трьох розмельних системах.

Вальцовий верстат Р6-ВС 185х250 призначений для змільчення зерна в борошно при гатункових і обойних помелах пшениці, жита. Верстат має одну пару вальців, що розташовані горизонтально. В якості опор вальців використовуються підшипникові вузли. Станина верстата має горизонтальний роз?єм для демонтажу вальців. Верстат обладнаний ручним механізмом привалу мелючих вальців і ввімкнення механізму живлення.

Просіювальне обладнання. Самобалансовний 6-ти прийомний розсів веретенного типу використовується для просівання і сортування розмелу. Розсів складається з головної рами, на якій розташований балансовий механізм, двох кузовів з решетовими рамками, верхнього приводного механізму, що знаходиться на перекритті другого поверху млина. Обертання від привода на балансовий механізм передається на веретено. Розсів кріпиться на тросах до станини млина.

Основною функціональною частиною розсіву являються два кузова, що складаються із зложених один на одну дерев'яних рам з натягнутими на них горизонтальними решетами. Решетові кузова здійснюють в горизонтальній площині коливальні рухи. Продукти змільчення, рухаючись по решетам розсіву, переходять зверху вниз з рами на раму і поступово просіюються, розділяючись на борошно вищого та першого ґатунків, а також проміжні фракції. Через транспортні коробки розсіву борошно і висівки в бункери вибойного відділення млина, а проміжні фракції повертаються на помел.

Транспортне обладнання. Для переміщення зерна і продуктів переробки в процесі підготовки до розмолу і під час розмолу використані 2 пневмотранспортні установки, 2 гвинтових транспортери і системи самоточних труб, а також вентилятор ЦП-30 №6.

Пневмоустановка зерноочисного відділення складається із 3-х продуктопроводів з прийомником, трьох пневмосепараторів СП в якості розвантажувачів, системи повітроводів, циклона Ц-400 для очистки повітря.

Пневмоустановки розмельного, просіювального і вибойного відділення складаються із 8-ми продуктопроводів з 8-ма центробіжними розвантажувачами СРП, системи повітрепроводів, двох циклонів Ц-400.

Вивід продуктів із пневмосепаратора, центробіжних розвантажувачів і циклонів здійснюється шлюзовими затворами. Верхній транспортер ТВ крім транспортування здійснює також перемішування зволоженого зерна. Гвинтові транспортери встановлені на відлежними закромами і під ними. Нижній транспортер подає зерно із відлежних закромів в зернову обойку м'яку.

Електрообладнання. Для приводу машин на млині встановлено 11 двигунів зальною потужністю 38 кВт. Електродвигуни об'єднані в групу у відповідності з технологічним взаємозв'язок машин. Управління млином здійснюється з пульта управління. На млині передбачений індивідуальний тепловий захист всіх електродвигунів, забезпечене взаємне блокування технологічно пов'язаних машин і передбачена неможливість ввімкнення млина без попередньої подачі звукового сигналу. У випадку необхідності млин може бути зупинена повністю, для чого на кожному блоці вальцевих верстатів на пульті встановлені стоп-кнопки. Електроживлення млина може бути здійснено від будь-якої електросилової установки потужністю не нижче 60 кВт при напрузі 380 В.Електрообладнання млина відповідає вимогам ПУЕ і має захист не нижче ІР 54.

Згідно до вказівок мір безпеки млин повинен відповідати " Правилам техніки безпеки, пожежної та виробничої санітарії на підприємствах". Персонал, що обслуговує млин, повинен пройти спеціальну підготовку по вивченню обладнання млина, ознайомитися з правилами експлуатації і піклування за млином, пройти інструктаж по безпечним методам роботи, а також попередній і періодичний медичні огляди і не мати протипоказань до роботи. Електрообладнання повинно бути надійно заземлено. При відсутності заземлення вмикати електрообладнання заборонено. Заземлення обладнання млина повинно бути виконано не менше, ніж в двох місцях, мідним цільним без ізоляції проводом з поперечним перерізом не менше 15 мм?. Будівля млина повинна бути обладнана засобами пожежогасіння згідно норм, вказаних в додатку 3 "Правил пожежної безпеки в Україні" з відповідними покажчиками їх місця знаходження. Будівля, де встановлюється млин, повинна відповідати категорії Б, класу П-ІІ по вибухонебезпечності середовища. При виконанні робіт біля виробу і на виробі необхідно використовувати інструмент, виготовлений з іскробезпечних матеріалів або у відповідному вибухобезпечному виконанні. Дерев'яні перекриття млина повинні піддаватися вогнезахисній обробці у заказника перед пуском в експлуатацію, про що складається акт з участю місцевих органів пожежної охорони. В приміщеннях, де експлуатується млин, повинна бути вивішена інструкція по пожежній безпеці. При монтажі, наладці та інших роботах, як з виробом, так і в місцях установки виробу, необхідно керуватися "Правилами пожежної безпеки в Україні". Всі робітники при прийомі на роботу повинні пройти інструктаж із здачею заліків по пожежній безпеці. Для прибирання пилу рекомендується використовувати установки централізованого прибирання пневматичним або механічним способом, що відповідає вимогам роботи у вибухонебезпечних приміщеннях.

1.3 Вибухопожежна небезпека борошна

Борошно - це горюча порошкоподібна речовина. Взвішений в повітрі борошняний пил (аерозоль) - вибухонебезпечний. Ступінь пожежонебезпечності пилу характеризується температурою його самоспалахування. Чим нижче ця температура, тим пил більш пожежонебезпечний. Ступінь вибухонебезпеки залежить від величини нижньої межі вибуху пилу. Чим менша нижня концентраційна межа вибуху для даного пилу, тим частіше і швидше можуть виникати вибухонебезпечні концентрації. За ступенем пожежо- і вибухонебезпеки пил можна класифікувати на:

1-й клас - найбільш вибухонебезпечний, з нижньою концентраційною межею вибуху до 15 г/м? (млиновий сірий пил висівок);

2-й клас - вибухонебезпечний, з нижньою концентраційною межею вибуху від 16 до 65 г/м? (борошняний пил, пшенична січка);

3-й клас - найбільш пожежонебезпечний, з температурою самоспалахування до 250?С (пил зерноочисних відділень);

4-й клас - пожежонебезпечний, з температурою самоспалахування вище 250?С (елеваторна).

Вибух пилу представляє собою хімічну реакцію згоряння взвішеного в повітрі пилу, що надзвичайно швидко протікає і поширюється. Він супроводжується утворенням великого об'єму газоподібних продуктів горіння і підвищення тиску, в результаті чого можуть бути зруйновані стекла вікон або навіть стіни приміщення. Причиною такого швидкого згоряння являється величезна питома поверхня взаємодії з повітрям. Володіючи такою питомою поверхнею, пил набуває деяких властивостей, що слабо проявляються у твердих речовин в компактному стані. Так, пил здатний своєю поверхнею поглинати велику кількість газів і парів. При знаходженні в повітрі він поглинає кисень, в зв'язку з чим реакція протікає з більшою швидкістю. Крім того, маючи велику поверхню, пил при русі здатний заряджатися статичною електрикою. Величина заряду статичної електрики залежить від швидкості руху пилу, величини її поверхні, вологості, концентрації і властивостей речовини пилу. При розряді статичної електрики виникають іскри, що здатні підпалити пил.

Вибухонебезпечні властивості аерозолю борошна залежать від ступеню дисперсності ( крупноти помолу), вологості, зольності і щільності. Аерозолі за спалахуванням і горінням дуже подібні до газових сумішей. Пожежонебезпечними властивостями борошна являються наступні показники: максимальний тиск вибуху 760 кПа (7,6 кгс/см?), мінімальна енергія запалення біля 50 мДж, швидкість нарощування тиску більше 25000 кПа ( 250 кгс/см?*с).

Пил у стані аерогелю (та, що осіла на обладнані, будівельних конструкціях, в повітроводах і ін.) пожежонебезпечний, має температуру спалахування 250-360 ?С.

Як правило, горіння аерогелю виникає на її поверхні, але аерогелі борошна здатні до тління і поширенню його всередині своєї маси, а також поглинання продуктів горіння, що створює особливу небезпеку виникнення пожежі від самозаймання. При цьому у випадку переходу аерогелю в стан аерозолю під дією яких-небудь процесів (в машинах, апаратах, при обваленні шарів з конструктивних елементів будівель та ін.) складається загроза вибуху, тому потрібно добиватися того, щоб виключити або максимально зменшити пилоутворення на всіх стадіях процесу. Вибухонебезпечні тільки ті концентрації, які знаходяться між нижньою і верхньою межею вибуху. Нижня межа вибуху аерозолю характеризується мінімальною місткістю взвішеного пилу в визначеному об'ємі повітря, нижче якого горіння і вибух пилу не виникають. По мірі збільшення концентрації взвішеного пилу вище нижньої межі наступає верхня межа вибуху, вище якої вибух і горіння також не виникають. Характеристику вибухонебезпечності пилу на елеваторах, млинах і круп'яних заводах наведемо у таблиці 1.3. Крім нижньої межі вибуху існує верхня , Але для пилових сумішей вона у більшості випадків невідома, так як практично таких концентрацій пилу не буває. Тиск, що розвивається при вибуху пилоповітряних сумішей, залежить від концентрації в них пилу. Найменший тиск виникає в тому випадку, коли концентрація пилу рівна нижній межі вибуху. Тиск буде тим більший, чим вище нижньої межі вибуху концентрація пилу. По мірі наближення концентрації суміші до верхньої межі вибуху тиск знову зменшується. Крім концентрації пилу, вибуховий тиск залежить також від величини пилових частинок джерела запалювання. Тиск чим більше, чим менший розмір пилових частинок і більша величина або температура запалення. Крім визначеної концентрації пилу і наявності джерела запалення, для горіння і вибуху необхідна ще і достатня кількість кисню в повітрі. Пил вибухає при наступних умовах:

- якщо в повітрі виробничих приміщень концентрація пилу не менше нижньої межі вибуху;

- при наявності джерела запалення з температурою не нижчою температури самоспалахування;

- при наявності достатньої кількості кисню повітря.

Таблиця 1.3. Показники пожежовибухонебезпечності пилу.

Види пилу (фракція подрібненого продукту з розміром частинок не менше 70 мікрон)

Дані аналізу

Показники пожежовибухонебезпечності аерозолю

Вологість

в %

Зольність

в %

Температура самоспалахування в ?С

Нижня межа вибуху в г/м?

Лузга вівсяна

Млиновий пил сірий

Борошно пшеничне.

Мучка пшенична..

Борошно ржане

Борошно вівсяне

Мучка вівсяна

Відходи зерна і пшениці

Висівки пшеничні

Висівки ржані

Пил очищення мішкотари

Елеваторний пил зерна ржи

Елеваторний пил зерна пшениці

-

8,1

11,1

8,9

10,3

10,9

9,7

9,9

9,4

10,2

13,6

5,5

-

-

16,5

1,5

4,0

1,9

3,3

3,0

9,1

4,3

5,7

8,8

10,5

-

666

800

825

700

875

775

880

700

825

800

600

800

-

22,7

17,6

35,3

15,1

27,7

30,2

25,2

20,2

17,6

52,9

15,0

227,0

50,0

Крім визначеної концентрації пилу і наявності джерела запалення, для горіння і вибуху необхідна ще і достатня кількість кисню в повітрі. Зерновий і борошняний пил, наприклад, при пониженні кількості кисню в повітрі до 11-13% не спалаху. Пил вибухає при наступних умовах:

- якщо в повітрі виробничих приміщень концентрація пилу не менше нижньої межі вибуху;

- при наявності джерела запалення з температурою не нижчою температури самоспалахування;

- при наявності достатньої кількості кисню повітря.

Наявність пилу з концентрацією від 7 г/м? і більше мається в повітроводах і машинах всіх елеваторів, млинів і крупозаводів і уникнути її в цих місцях майже неможливо. Але абсолютно недопустимо, щоб подібна концентрація пилу створювалася в результаті виходу пилу з машин або за рахунок звихрення пилу, що осіла на стінах, стелях, конструкціях і поверхнях машин.

Основними причинами утворення в виробничих приміщеннях високих концентраціях пилу являються:

неправильна і недостатня робота аспіраційних установок, а також вимкнення їх під час роботи технологічного обладнання;

при залишенні відкритими під час роботи люків машин і апаратів і допущення завалів, при випущенні продукції на підлогу, що часто виникає навіть внаслідок виробничої необхідності;

при поганому прибиранні приміщень, недостатньому і несвоєчасному прибиранні пилу з обладнання, стін, стель і конструкцій.

Дуже часто аерозоль спалахує при:

використанні відкритого полум'я в виробничих приміщеннях (ліхтарів з гасовими лампами або свічками, паяльних ламп, зварочних та інших апаратів, куріння і запалювання сірників);

несправності електропроводки, апаратури і електрообладнання (патронів, рубильників, запобіжників, розеток, двигунів);

використанні електроламп великої потужності (100 вт і більше), ковпаків, що допускають осадження пилу на поверхні ламп;

накопиченню статичної електрики на передачах, що швидко обертаються;

попаданні в робочі органи машин металічних домішок.

1.4 Пожежна небезпека складів борошна

Пожежна небезпека процесу зберігання борошна залежить від її

властивостей та умов зберігання.

При загоранні мішків з борошном вогонь поширюється інтенсивно по їхній поверхні. Температура розвивається до 800?С і більше. Мішки прогорають, борошно висипається і виникає її обвугленння і тління. Поширенню пожежі, що виникла за якою-небудь причиною, будуть сприяти незахищені технологічні і дверні отвори, які слугують шляхами поширення пожежі із одного приміщення в інше, з одного поверху на інший. Дерев'яні конструкції в будівлях, що пристосовані під склади, також будуть сприяти розвитку пожежі.

Гасіння пожежі в тарному борошняному складі - трудоємкий процес, так як приходиться евакуацію і захист мішків від води в умовах сильного задимлення. При гасінні не уникнути псування борошна водою.

Мішки укладують тльки у відповідності до габаритних розмірів штабелей, без загромадження чи звуження проходів. Проходи доречно позначити яскравими фарбованими полосами чи металічними плівками, прибитими до підлоги.

Ширину проходів між штабелями залишають 0,8 м через 10 м. При ширині будівлі більше 14 м роблять центральний прохід шириною не менше 1,5 м. Висота штабелю не повинна перевищувати висоту 12 рядів. З обмеженням висоти штабелю зменшується навантаження горючих матеріалів на 1 м? площі складу.

В складах повинен бути постійний контроль за справністю електрообладнання, який здійснюється спеціально призначеною особою. Після закінчення роботи необхідно знеструмлювати елктрообладнання складу. Загальний рубильник повинен розташовуватися поза приміщенням складу в шафі з дверцятами, що зачиняються.

Велика пожежна небезпека безтарних складів зберігання борошна, яка обумовлена його властивостями, можливістю виникнення вибухонебезпечних пилоповітряних сумішей.

Процес безтарного зберігання борошна за ступенем пожежної небезпеки відноситься до виробництва категорії "Б". В повітрі приміщення складу може знаходитись борошняний пил у взвішеному стані, а також в осівшому стані на технологічному обладнанні та конструкціях.

Велику небезпеку представляє процес зачистки борошняних силосів та бункерів. В них можливе виникнення вибухонебезпечних сумішей борошна з повітрям внаслідок обсипки борошна.

При русі борошна по самоточним трубам, шнекам, трубам аерозольного транспорту, повітреводам вентиляції виникаєстатична електрика. При неправильному улаштуванні або несправності приладів заземлення для зняття і відводу статичної електрики можливі іскрові розряди, достатні за потужністю для спалахування пилоповітряної суміші.

В складах безтарного зберігання борошна викорстовуються електропривід, електромережі і можливі теплові прояви електричного струму.

Недотримання правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт може призвести до вибуху чи пожежі.

Враховуючи небезпеку не тільки пожежі, але і вибуху, при експлуатації складів безтарного зберігання борошна слід строго дотримуватися правил пожежної безпеки.

Для запобігання вибуху борошняного пилу і пожежі необхідно:

- забезпечувати герметичність технологічного обладнання, місць з'єднання трубопроводів, ємностей (силосів, бункерів), дозаторів, фільтрів та ін.;

- проводити прибирання від пилу всього обладнання, трубопроводів, приладів опалення, освітлювальної арматури, електричних двигунів, виступаючих конструкцій будівлі, враховуючи, що від первинного вибуху підніметься осівший пил і може виникнути ще більший вибух в приміщенні складу борошна.

Повітряне середовище виробничих приміщень складу потрібно перевіряти на величину концентрації пилу в повітрі не рідше одного разу на рік.

Розділ 2. Визначення категорії приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Визначення категорії приміщення та будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою виконаємо у відповідності до ОНТП-24-86 та за допомогою методичних вказівок до виконання контрольної роботи №2 з дисципліни " Пожежна профілактика в технологічних процесах виробництв", які розроблені згідно до ОНТП-24-86.

1) Характеристика виробничого приміщення:

- довжина - ;

- ширина - ;

- висота - ;

- коефіцієнт вільного об'єму приміщення ;

- температура повітря в приміщенні

2) Характеристика речовини:

- найменування - борошняний пил;

- дисперсність - менше 100 мкм;

- теплота згоряння -;

3) Характеристика технологічного блока:

- маса горючого пилу в апараті - ;

- подача пилу в апарат - ;

- тривалість відключення засувок - .

4) Характеристика надходження пилу у виробниче приміщення:

- інтенсивність відкладення пилу на доступних поверхнях:

інтенсивність відкладення пилу на важкодоступних поверхнях:

- площа доступної поверхні при прибиранні пилу - ;

- площа важкодоступної поверхні при прибиранні пилу - ;

- тривалість одного циклу пило виділення (зміни) - ;

- кількість циклів роботи обладнання між поточними прибираннями на доступних поверхнях -;

- кількість циклів роботи обладнання між генеральними прибираннями на важкодоступних поверхнях -;

- коефіцієнт ефективності пило прибирання ; .

Розрахунок:

Розрахуємо максимально можливу кількість пилу, що відклався до моменту можливої аварії.

; (2.1)

Розрахуємо масу пилу, що поступив до приміщення в результаті розгерметизації технологічного блока:

; (2.2)

.

Розрахуємо масу пилу в обємі приміщення у стані аерозолю, що утворився в результаті аварійної ситуації

; (2.3)

Розрахуємо масу пилу, який бере участь в утворенні реальних зон вибухонебезпечних концентрацій:

; (2.4)

де Z - коефіцієнт участі горючої речовини у вибуху ( для горючого пилу Z = 0,5).

Розрахуємо вільний об'єм приміщення:

; (2.5)

Розрахуємо густину повітря до вибуху:

; (2.6)

Розрахуємо надлишковий тиск вибуху:

?; (2.7)

?

Ср - теплоємність повітря, значення якої дозволяється приймати рівним 1,01 кДж/кг?К

Висновок: В технологічному процесі обертається вибухопожежо- небезпечний пил, який при виникненні аварії може вибухнути, створивши надлишковий тиск більше 5 кПа. Тому дане приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії "Б". А, враховуючи, що площа приміщення більше 200 м?, то і вся будівля відноситься до категорії "Б".

Розділ 3. Визначення фактичної площі ЛСК та порівняння її з нормативною

Відповідно до розрахунків у розділі 2. було визначено, що приміщення борошномельного цеху та виробнича будівля взагалі за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії "Б". Це означає, що дане приміщення вибухопожежонебезпечне, тому тут повинні бути передбачені заходи щодо недопущення вибуху, а саме недопущення утворення вибухонебезпечної концентрації горючої суміші, занесення джерела запалення або мінімізації наслідків вибуху. Заходи щодо недопущення утворення вибухонебезпечної концентрації горючої суміші та занесення джерела запалення забезпечуються організацією відповідного протипожежного режиму. В свою чергу заходи щодо мінімізації наслідків вибуху забезпечуються виконанням капітальних заходів, наприклад, влаштуванням ЛСК (легкоскидних конструкцій).

Відповідно до п. 2.42. СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания" в приміщеннях категорії "А" та "Б" слід передбачати зовнішні легкоскидні огороджуючі конструкції. В якості лекгоскидних конструкцій слід, як правило, використовувати стекління вікон і ліхтарів. При недостатній площі стекління допускається в якості лекгоскидних конструкцій використовувати покриття із стальних, алюмінієвих і азбестоцементних листів і ефективного утеплювача. Площу лекгоскидних конструкцій слід визначати розрахунком. При відсутності розрахункових даних площа легкоскидних конструкцій повинна складати не менше 0,05 м2 на 1 м3 об'єму приміщення для категорії "А" і не менше 0,03 м2 - приміщення категорії "Б" ( відповідно також до п. З.2 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна" ). При чому віконне стекління відноситься до легко скидних конструкцій при товщині 3, 4 і 5 мм і площі не менше (відповідно) 0,8; 1; 1,5 м2 (армоване стекло до легкоскидних конструкцій не відноситься).

Стекління вікон приміщення борошномельного цеху відповідає вимогам до легкоскидних конструкцій. Відповідно до цього визначаємо фактичну площу ЛСК за формулою:

, м2 ; (3.1)

де, a, b - відповідно ширина та висота віконного прорізу; n - кількість віконних прорізів (вікон).

; (3.2)

Де, V - об'єм приміщення виробничого цеху. Об'єм приміщення борошномельного цеху визначимо за формулою:

; (3.3)

Де А, В, Н - відповідно ширина, довжина та висота приміщення. Тоді:

Тобто сумарна площа легкоскидних конструкцій приміщення повинна бути не менше, ніж 36,11 м2.

Таким чином, виходячи з проведених розрахунків бачимо, що у приміщенні борошномельного цеху передбачені легкоскидні конструкції недостатньої площі:

Для влаштування легкосидних конструкцій необхідної площі пропонується збільшити ширину віконних прорізів до 3 м, а висоту до 4,5 м. Тоді фактична площа легкоскидних конструкцій становитиме:

>

Отже, встановлення легкоскидних конструкцій (вікна) такої площі дасть змогу руйнівній хвилі вибуху вийти назовні, не руйнуючи будівельних конструкцій.

Розділ 4. Відповідність будівельних конструкцій протипожежним вимогам

Відповідність будівельних конструкцій протипожежним вимогам перевіримо за допомогою СНиП 2.09.02 - 85* "Промислові будівлі і споруди", "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов", ДБН В.1.1 - 7- 2002

"Пожежна об'єктів будівництва ".

За таблицею 1 СНиП 2.09.02 - 85* визначаємо вимагаєму ступінь вогнестійкості для будівель подібного типу, яка рівна II.

Складемо таблицю порівняння вимагаємої та фактичної ступені вогнестійкості будівлі і визначимо їх відповідність.

Характеристика будівельних конструкцій:

Стіни - залізобетонні із тяжкого бетону, tс = 120 мм - товщина стіни; a = 15мм - відстань до осі арматури.

Перегородки - залізобетонні із тяжкого бетону товщиною 30 мм.

Перекриття (балки) - залізобетонні шириною 100 мм, відстань до осі арматури 40 мм, мінімальна ширина ребра 80 мм.

Перекриття (плити) - залізобетонні товщиною 80 мм, відстань до осі арматури 25 мм

Покриття - залізобетонні з важкого бетону, несучі конструкції покриття при опиранні плит і настилів з негорючих матеріалів по верхньому поясу, заповнені азбестоцементно перлітовими плитами.

Колони - залізобетонні з важкого бетону шириною 300 мм, відстань до осі арматури 40 мм.

Дані по визначенню та порівнянню ступіней вогнестійкості занесемо до таблиці 4, де одночасно будемо заносити значення фактичних та нормативних величин меж поширення вогню та меж вогнестійкості відповідно до нормативних документів, зазначених вище. Визначивши всі величини порівняємо їх та зробимо висновки про відповідність фактичних значень меж поширення вогню та меж вогнестійкості до нормативних.

Таблиця 4. Визначення відповідності ФСВБ до ВСВБ

Назва будівельної конструкції

ВСВБ

REIн,хв

Мн

REIф,хв

Мф

Посилання на "Пособие"

ФСВБ

Відпо-

відність

Стіни

Перегородки

Перекриття

(балки)

Перекриття

(плити)

Покриття

Колони

II

REI 60

M0

EI 15

M0

REI 45

M0

RE 45

M0

RE 15

M0

R 120

M0

60

M0

15

M0

60

М0

60

M0

55

M0

120

M0

Табл. 4

Табл. 3

Табл. 7

Табл. 8

Табд. 13 п.ф)

Табл. 2

II

II

I

I

I

II

Відп.

Відп.

Відп.

Відп.

Відп.

Відп.

Таким чином будівля має II-й ступінь вогнестійкості, враховуючи найгіршу СВ будівельних конструкцій будівлі, а це означає, що фактична ступінь вогнестійкості будівлі відповідає вимагаємій, що і потрібно було довести.

Розділ 5. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі та ліквідації НС в борошномельному цехові

5.1 Організація заходів щодо ліквідації пожежі в борошномельному цехові

5.1.1 Визначення параметрів пожежі, розрахунок сил та засобів для її гасіння

Будівля, в якій знаходиться борошномельний цех має довжину - 110 метрів, ширину 24 метрів, висоту до покриття 38 м. Приміщення, в якому безпосередньо відбувається пожежа має розміри 12,7х15,8 м, знаходиться на першому поверсі борошномельного цеху, в ньому безпосередньо знаходиться обладнання млина. Стіни, перегородки, перекриття - залізобетонні, покриття бітумне. Вентиляція - приточно-витяжна примусового та аспіраційного типу. Освітлення електричне - 220 В, силове електрообладнання - 380 В.

Прогнозуємо можливу обстановку на пожежі на момент введення сил i засобів першим підрозділом, для цього:

1) визначаємо час вільного розвитку пожежі:

; (5.1)

- час виявлення пожежі. Враховуючи, що в приміщенні постійно присутні люди, приймаємо .

- час сповіщення про пожежу до пожежно-рятувального підрозділу. Приймаємо , враховуючи віддаленість засобів зв'язку від приміщення.

- час збору та виїзду пожежно-рятувального підрозділу. Приймаємо .

- час прямування пожежно-рятувального підрозділу до місця виникнення пожежі, який розрахуємо за формулою.

(5.2)

де: - відстань від об'єкту до пожежно-рятувального підрозділу.

- середня швидкість прямування пожежного автомобіля (40 км/год для

доріг з твердим покриттям i 25 км/год для складних ділянок).

- час бойового розгортання, який приймаємо відповідно до пожежно-прикладних нормативів i з урахуванням практичного досвіду.

2) визначаємо відстань (радіус пожежі), яку пройде вогонь за час вільного розвитку (11 хв) з моменту виникнення до моменту введення перших приладів на гасіння:

; (5.3)

,

Де - відстань, пройдена фронтом пожежі.

- лінійна швидкість поширення полум'я: 1 - 1,5 м/хв (Довідник КГП, стор.23);

3)визначаємо можливу обстановку на пожежі на момент введення сил i засобів першим підрозділом - ПДПЧ-18 м. Миргорода.

Форма розвитку пожежі - прямокутник зі сторонами приміщення, так як на даний момент часу пожежа охопить все приміщення 12,7•15,8. Осередок пожежі в центрі цеху, де розташоване обладнання млина.

площа пожежі :

; (5.4)

3.1. площа гасіння (гасіння пожежі здійснюємо, враховуючи що все приміщення охоплене пожежею, через середнє вікно та дверний проріз суміжного приміщення (див. схема розташування сил та засобів). В такому випадку форма пожежі буде мати вигляд півкола як з віконного, так і дверного прорізу) :

; (5.5)

де - глибина гасіння ручним приладом - 5 метрів для стволів "A" i "Б".

Прогнозуємо можливу обстановку на пожежі на момент введення сил i засобів першим підрозділом, для цього:

4) визначаємо необхідну витрату вогнегасної речовини для гасіння:

; (5.6)

де - інтенсивність подачі вогнегасної речовини(визначається з таблиці інтенсивності в довіднику КГП).

5) визначаємо необхідну кількість стволів для гасіння пожежі :

; (5.7)

Приймаємо 3 ствола "Б", або 1 ствол "А" та 1 ствол "Б".

6) визначаємо необхідну витрату вогнегасної речовини на захист:

; (5.8)

7) визначаємо необхідну кількість стволів на захист:

; (5.9)

Приймаємо 2 ствола "Б"на захист.

Враховуючи особливості гасіння пожежі в реаліях, приймаємо, що гасіння пожежі здійснюємо одним стволом "А" та одним стволом "Б", а захист будівельних конструкцій здійснюємо двома стволами "Б" (один з стволів подаємо з суміжного приміщення, інший - на другий поверх). Тоді:

8) визначаємо фактичну витрату води на гасіння

; (5.10)

де , - фактична витрата вогнегасної речовини на гасіння та захист відповідно. Розрахуємо наступним чином:

; (5.11)

; (5.12)

9) визначаємо кількість пожежних автомобілів для подачі такої кількості вогнегасної речовини та стволів.

ПА; (5.13)

Принципова схема бойового розгортання

УЦЗУ.ПРС.02-127. ПТ та АРР .РПЗ- 01

Зм

Лист

№ докум.

Підп.

Дата

Розроб.

Півторацький

Гасіння пожежі та ліквідація

наслідків НС на

ЗАТ «Миргородський елеватор»

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перевір.

Аветисян

8

109

Н. контр

ПБ - 02- 5

Затв.

Аветисян

10) визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини відповідно до найбільш навантаженої лінії ( подача стволів "Б" та "А").

; (5.14)

; (5.15)

де - напір на насосі ( приймаємо );

- напір на розгалудженні, який повинен забезпечити напір на стволах, враховуючи, що втрата напору на робочій лінії рівна 10 м. Приймаємо ;

- висота підйому ствола. Приймаємо;

- висота підйому розгалудження. Приймаємо ;

- гідравлічний опір рукавів магістральної лінії.

- витрата вогнегасної речовини зі стволів.

Враховуючи граничну відстань та наявність 2-х ПГ, 2-х ПВ V = 300 м? та

V = 500 м? в радіусі граничної відстані вважаємо, що вогнегасною речовиною (вода) для гасіння пожежі об'єкт забезпечений.

11) визначаємо необхідну кількість особового складу для ліквідації умовної пожежі:

; (5.16)

,

де, - кількість ланок ГДЗС, необхідних для успішної ліквідації пожежі;

,- кількість стволів "А" та "Б" відповідно, що подаються;

3 - мінімальна чисельність ланки ГДЗС.

- кількість розгалуджень, що використовуються для бойового розгортання;

- кількість особового складу, задіяного на евакуацію людей та матеріальних цінностей;

- кількість особового складу, задіяного на посту безпеки.

1,2, …n- кількість особового складу, який необхідно задіяти для роботи з відповідним видом обладнання.

12) визначаємо необхідну кількість відділень:

; (5.17)

Тобто для ліквідації умовної пожежі необхідно 4 відділення на основних пожежних автомобілях, при чому всі прилади для гасіння можна подати від одного пожежного автомобіля. Відповідно до оперативного плану пожежегасіння на даний об'єкт при виникненні пожежі виїжджають також 4 відділення на основний пожежних автомобілях: 2 відділення ПДПЧ-18, відділення ДПД ЗАТ "Миргородський елеватор", ДПД КХП-1.

5.1.2 Розрахунок температурного режиму пожежі

Визначаємо температурний режим пожежі, а також температуру на позиції ствольщика на восьмій (час прибуття пожежних підрозділів), дев'ятій (час подачі першого ствола ), одинадцятій (час подачі другого ствола) та тринадцятій (час локалізації пожежі) хвилинах з моменту її виникнення. Розміри приміщення борошномельного цеху 12,7*15,8*6м, постійно відкритий один дверний проріз розмірами 2,5•4 м. Розташування прорізу відображено на плані.

Рішення:

1. Визначаємо параметри, що характеризують особливості горіння:

- масова швидкість вигоряння ;

- нижча робоча теплота згоряння деревини ;

- питома теоретична витрата повітря ;

- питомий теоретичний об`єм продуктів згоряння ;

- коефіцієнт хімічного недопалу деревини .

- - лінійна швидкість поширення горіння від 1,0 до 1,5 м/хв , приймаємо найбільше значення .

2. Розраховуємо площу пожежі на всіх визначених проміжках часу.

2.1.1 Радіус розвитку пожежі на восьмій хвилині:

; (5.18)

Фронт полум'я не дійшов до протилежних стін, тому приймаємо форму розвитку пожежі - коло.

2.2.1 Площа пожежі на восьмій хвилині:

; (5.19)

3.1 Визначаємо загальну площу відкритих отворів Sотв та площу отворів, що працюють на всмоктування повітря Sприт на восьмій хвилині розвитку пожежі.

Виходячи з умов розвитку пожежі, приймаємо, що на восьмій хвилині розвитку повітрообмін здійснюється через відкриті двері.

; (5.20)

Повітрообмін відбувається за першою схемою, тому приймаємо:

; (5.21)

2.1.2 Радіус розвитку пожежі на дев'ятій хвилині:

; (5.22)

Пожежа відбувається в центрі приміщення борошномельного цеху, зважаючи на найбільш пожежонебезпечність ділянки виробництва, яка там знаходиться. Фронт полум'я дійшов до протилежних стін, тому приймаємо форму розвитку пожежі - прямокутник зі сторонами 12,7•13,5 м.

2.2.2 Площа пожежі на дев'ятій хвилині:

; (5.23)

3.2 Визначаємо загальну площу відкритих отворів Sотв та площу отворів, що працюють на всмоктування повітря Sприт на восьмій хвилині розвитку пожежі.

Виходячи з умов розвитку пожежі, приймаємо, що на дев'ятій хвилині розвитку повітрообмін здійснюється через відкриті двері та два вікна.

(5.24)

Повітрообмін відбувається за першою схемою, тому приймаємо:

; (5.25)

2.1.3 Радіус розвитку пожежі на одинадцятій хвилині:

; (5.26)

Фронт полум'я дійшов до протилежних стін всього приміщення, тому приймаємо форму розвитку пожежі - прямокутник зі сторонами приміщення 12,7•15,8 м.

2.2.3 Площа пожежі на одинадцятій хвилині:

; (5.27)

3.3 Визначаємо загальну площу відкритих отворів Sотв та площу отворів, що працюють на всмоктування повітря Sприт на одинадцятій хвилині розвитку пожежі.

Виходячи з умов розвитку пожежі, приймаємо, що на одинадцятій хвилині розвитку повітрообмін здійснюється через відкриті двері та всі три вікна.

; (5.28)

Повітрообмін відбувається за першою схемою, тому приймаємо:

; (5.29)

2.1.4 Радіус розвитку пожежі на тринадцятій хвилині:

; (5.30)

Враховуючи що пожежа охопила все приміщення, приймаємо параметри розвитку пожежі алогічні попередньому проміжку часу розвитку пожежі.

2.2.4 Площа пожежі на тринадцятій хвилині, враховуючи, що пожежа охопила все приміщення, приймаємо відповідно до попереднього розрахунку за формулою (5.4). Таким чином площа пожежі становитиме.

3.4 Загальна площа відкритих отворів Sотв та площа отворів, що працюють на всмоктування повітря Sприт на тринадцятій хвилині розвитку пожежі аналогічна попередньому проміжку. Виходячи з цього відповідно до формул (5.28) та (5.29) приймаємо , .

4. Визначаємо коефіцієнти надлишку повітря для заданих проміжків часу розвитку пожежі. Для зручності дані занесемо до таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 Визначення коефіцієнтів надлишку повітря .

Час

Тип кривої, номер

п

8

113,04

3,3

0,029

0,56

Суцільна 1

2

9

171,45

6,93

0,04

0,85

Суцільна 2

2,3

11

200,66

8,73

0,043

1

Суцільна 2

2,3

13

200,66

8,73

0,043

1

Суцільна 2

2,3

5. Проводимо розрахунок питомого фактичного об`єму продуктів горіння:

; (5.31)

6. Визначаємо масову швидкість вигоряння борошна на визначений час розвитку пожежі:

; (5.32)

7. Проводимо розрахунок об`ємної теплоємності середовища в приміщенні на визначений час розвитку пожежі.

Приймаємо значення температури пожежі у першому наближенні рівним:

;,, .

; (5.33)

8. Визначаємо приведений ступінь чорноти системи:

; (5.34)

9. Визначаємо повну площу поверхні конструкцій Sогор приміщення борошномельного цеху:

(5.35)

10. Проводимо розрахунок адіабатичної температури горіння за визначених умов:

; (5.36)

11. Визначаємо середньооб`ємну температуру в приміщенні:

; (5.37)

Отримані значення температур в Кельвінах переведемо в значення температур в градусах Цельсія за формулою:

; (5.38)

Отримані значення температур пожежі відрізняються від попередньо прийнятих на:

; (5.39)

Виходячи з того, що отримані значення температур пожежі відрізняються не більше ніж на 10%, їх можна прийняти як остаточні значення та продовжувати розрахунок температури в визначених точках.

11. Проводимо визначення температури у заданих точках приміщення.

11.1. Координати точок обраних місць визначення температури пожежі для зручності занесемо до таблиці 5.2.

Таблиця 5.2. Координати точок обраних місць визначення температури пожежі

Місце визначення температури


Подобные документы

 • Оцінка протипожежного режиму підприємства на прикладі ВАТ "Близнюківський КХП". Порядок проведення позапланової перевірки об'єкта, уточнення категорій його приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Розрахунок засобів при гасінні умовної пожежі.

  курсовая работа [277,9 K], добавлен 20.11.2013

 • Параметри оперативного стану та профілактичної роботи по попередженню надзвичайних ситуацій. Методика проведення перевірки об’єкту та експертиза проектних матеріалів. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі, обґрунтування запропонованих рішень.

  дипломная работа [218,6 K], добавлен 22.06.2011

 • Характеристика технологічного процесу ТзОВ "Свиспан Лімітед"; стан пожежної безпеки, перевірка відповідності протипожежним вимогам будівельних конструкцій, шляхів евакуації, систем опалення, вентиляції, пожежної автоматики, зв’язку, засобів пожежогасіння.

  курсовая работа [74,9 K], добавлен 25.05.2013

 • Час вільного розвитку пожежі до введення на гасіння стволів. Визначення необхідного числа відділень для здійснення умов локалізації пожежі. Забезпеченість об’єкта водою. Гранична відстань подачі стволів. Організація гасіння пожежі, оперативний план.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 12.03.2013

 • Стан первинних засобів пожежегасіння на ТОВ "Чугуїв-продукт". Аналіз пожежної небезпеки при використанні аміаку як холодоагенту. Можливість виникненні пожежі в аміачно-компресорному цеху. Класифікація індивідуальних засобів захисту органів дихання людини.

  дипломная работа [333,1 K], добавлен 14.09.2013

 • Визначення протяжності фронту вогню та площі часових пожеж в населеному пункті. Обчислення кількості пожежних відділень дня ліквідації пожежі. Визначення швидкості розповсюдження пожежі: в районах міської забудови, при лісових пожежах поверхневих.

  контрольная работа [27,1 K], добавлен 06.03.2013

 • Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу, можливості виникнення горючого середовища за нормальних умов роботи. Умови та шляхи поширення пожежі, визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Розробка тактичного задуму.

  дипломная работа [115,6 K], добавлен 27.07.2014

 • Ризик виникнення надзвичайних ситуацій. Відомості про надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації техногенного, природного та соціально-політичного характеру. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах. Система захисту населення і економіки.

  реферат [27,3 K], добавлен 06.05.2009

 • Організація і проведення рятувальних робіт. Основнi проблеми ліквідації наслідків землетрусів та iнших надзвичайних ситуацiй. Усунення аварій на електромережах. Рятувальні роботи при радіаційному i хімічному зараженні. Режими, види захисту для населення.

  реферат [28,4 K], добавлен 13.10.2010

 • Розрахунок сил та засобів для гасіння пожеж на промислових резервуарах. Забезпеченість об’єкту вогнегасними речовинами для їх охолодження. Необхідна кількість особового складу та пожежно-рятувальної техніки. Визначення загального потрібного об`єму води.

  контрольная работа [265,4 K], добавлен 14.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.