Протипожежний захист об'єкта

Основи та проблеми пожежної безпеки. Пожежна безпека будівель та споруд. Правила пожежної безпеки для енергетичних підприємств. Протипожежний захист атомних станцій, норми проектування. Особливості протипожежного захисту великих промислових об'єктів.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 12.08.2011
Размер файла 23,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема

Протипожежний захист об'єкта

Вступ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стійким і динамічним зростанням небезпеки виникнення пожеж, що супроводжуються збільшенням кількості жертв і розмірів завдається шкоди.

Події, що сталися в останні роки великі аварії і пожежі з великими матеріальними втратами та людськими жертвами загострили увагу суспільства до проблеми пожежної безпеки. Ця проблема стала однією з найгостріших не лише в результаті мали місце інцидентів, але і як неминуче і закономірний наслідок відбуваються в нашому суспільстві змін.

протипожежний безпека підприємство промисловий

1. Основи пожежної захисту

На збільшення кількості пожеж, зростання кількості жертв і розмірів завдається шкоди впливає цілий ряд об'єктивних факторів:

- Поява нових технологій і матеріалів, ускладнення техніки та обладнання

- Старіння і знос основних будівельних фондів, енергокомунікацій тощо;

- Неможливість швидкого оновлення інфраструктури внаслідок складної ситуації в економіці.

Одними з найбільш уразливих і складних у пожежному відношенні місць є вузли перетину кабелями і трубопроводами огороджувальних конструкцій з нормованою вогнестійкістю та пожежною небезпекою, які сприяють зниженню необхідних пожежно-технічних показників конструкцій. Пожежна небезпека підвищується внаслідок відсутності контролю даного питання з боку наглядових органів і низького професійного рівня проектувальників.

Разом з тим у діючих в даний час нормативних документах існує ряд вимог по закладенню вузлів перетину інженерних комунікацій (кабелями, трубопроводами) огороджувальних конструкцій. Перелічимо їх.

СНІП 21-01-97 Пожежна безпека будівель та споруд п.7.11.: «Вузли перетину кабелями і трубопроводами огороджувальних конструкцій з нормованою вогнестійкістю, і пожежною небезпекою не повинні знижувати необхідних пожежно-технічних показників конструкцій».

Допомога до Сніп 21-01-97 * «Запобігання розповсюдження пожежі» МДС 21-1.98. п. 4.4.1.: «Під час прокладання кабелів і трубопроводів через огороджувальні конструкції з нормованими межами вогнестійкості та класами пожежної небезпеки зазори між ними слід заповнювати матеріалами, не знижують межу вогнестійкості та клас пожежної небезпеки цих конструкцій» ППБ 01-03 «Правила пожежної безпеки в Російській Федерації» п. 37.: «У місцях перетинання протипожежних стін, перекриттів і огороджувальних конструкцій різними інженерними та технологічними комунікаціями отвори, що утворилися і зазори повинні бути закладені будівельним розчином або іншими негорючими матеріалами, які забезпечують необхідну межу вогнестійкості та димо - газо - непроникна - емкість».

РД 153-34.0-03.301-00 (ВПП 01-02-95 *) «Правила пожежної безпеки для енергетичних підприємств».

п. 15.12.: «Всі місця проходу кабелів через стіни, перегородки і перекриття повинні бути ущільнені для забезпечення вогнестійкості не менше 0,75 год. Ущільнення кабельних трас повинно здійснюватися із застосуванням тільки вогнестійких негорючих матеріалів і складів».

п. 15.15.: «У металевих коробах типу ККБ, КП та ін. кабельні лінії повинні розділятися перегородками і ущільнюватися матеріалом вогнестійкістю не менше 0,75 год. у наступних місцях: при вході в інші кабельні споруди; на горизонтальних ділянках кабельних коробів через кожні 30 м, а також при відгалуженнях у інші короби основних потоків кабелів; на вертикальних ділянках кабельних коробів через кожні 20 м; крім т с г о, при проходженні через перекриття такі вогнестійкі ущільнення додатково повинні виконуватися на кожній відмітці перекриття ».

РД 34.49.101-87 «Інструкція з проектування протипожежного захисту енергетичних підприємств»

п. 5.22.: «У місцях проходу кабелів через будівельні конструкції необхідно передбачати вогнестійкі ущільнення отворів до забезпечення межі вогнестійкості не менше 0,75 год. Ущільнення кабелів повинно виконуватися на всю товщину будівельних конструкцій».

Кабельна проходка - виріб або збірна конструкція, призначена для проходу електричних кабелів (кабельних ліній) через стіни, перегородки і перекриття і включає в себе матеріали і (або) збірні елементи, закладні деталі (труби, короби, лотки тощо) і кабельні вироби.

Герметичний кабельний ввід - кабельна проходка (виріб), що забезпечує герметичне проходження електричних провідників через стіни, перегородки і перекриття. Допустимий тривалий струм для кабелю визначається за ГОСТ Р 5037.1-93.

Коефіцієнт зниження допустимої тривалого струму - відношення величини допустимого тривалого струму для кабелю, що перебуває в проходці, до величини допустимого тривалого струму для цього ж кабелю.

ПУЕ (6-е видання) "Правила улаштування електроустановок».

п. 2.3.81.: «У місцях передбачуваного проходу кабелів через перегородки і перекриття з метою забезпечення можливості заміни та додаткової прокладки кабелів має передбачатися перегородка з опанувати, легко пробиває матеріалу з межею вогнестійкості не менше 0,75 год.»

НПБ 114-02 «Протипожежний захист атомних станцій. Норми проектування ».

п. 52.: «Для пожежних зон, які увійшли до Переліку, слід передбачати застосування негорючих матеріалів для: конструкцій заповнення прорізів, обробки стін, стель і підлог, а також утеплювачів покрівель; тепло-і звукоізоляції; кабельних і трубопровідних проходок, місць проходу повітроводів і вихлопних труб через протипожежні перешкоди (у тому числі в каналах і шахтах); конструкції повітроводів і вогне затримуючих клапанів.

п. 61.: «Прокладання кабелів між шафами (стійками) електронної апаратури слід виконувати в каналах (штабах). У каналах між окремими рядами стійок, між стійками і в місцях розгалуження каналів необхідно передбачати вогнезахисні пояси з негорючих матеріалів по всьому перетину каналів товщиною не менше 0,1 м ».

Наявність вузлів перетинання протипожежних перешкод з ненормованими межами вогнестійкості сприяє утворенню складної обстановки, створення сприятливих умов для розвитку пожежі. Необхідність виконання найбільш трудомістких робіт, перерозподіл сил та засобів під час гасіння пожежі істотно знижують ефективність дій пожежних підрозділів.

При цьому колосальні сили і кошти, які призначаються для гасіння, з-за впливу небезпечних факторів пожежі не завжди допомагають швидко і успішно впоратися з вогнем.

На об'єктах, що захищаються повинні бути в повному обсязі реалізовані всі заходи забезпечення пожежної безпеки, в тому числі і за впровадженням сучасних засобів вогнезахисту.

Проведений аналіз застосування на об'єктах Росії пасивною і активною протипожежного захисту показав, що останнім часом намітилася тенденція до розширення асортименту вогнезахисних засобів, зростання числа підприємств і організацій, що займаються їх виробництвом, постачанням і застосуванням.

При цьому щорічне насичення ринку дорогими вогнезахисними складами і виробами, в тому числі імпортного виробництва, часто супроводжується зниженням їх ефективності, відволіканням значних фінансових ресурсів на їх придбання. Допускаються випадки запровадження зарубіжних матеріалів, що не відповідають вимогам вітчизняних норм.

Зупинимося на основних чинниках при виборі того чи іншого типу і способу захисту вузлів перетинання протипожежних перешкод з нормованими показниками пожежної небезпеки.

Норми пожежної безпеки НПБ 237-97 «Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість кабельних проходок і герметичних кабельних вводів »регламентують методи випробувань конструкцій електричних кабельних проходок і герметичних кабельних вводів на вогнестійкість.

Методи випробувань поширюються на: електричні кабельні проходки через стіни та перегородки; проходки кабелів через перекриття; герметичні кабельні вводи.

При випробуванні кабельних проходок на вогнестійкість розрізняють такі граничні стану (ГОСТ 30247.1-94):

- Втрата тепло ізолюючої здатності (I) - внаслідок підвищення температури на не обігрівальній поверхні матеріалу вище 140 ° С;

- Втрата цілісності матеріалу закладення (Е) - в результаті утворення У конструкції проходки наскрізних тріщин або отворів, через які на не обігрівальній поверхню проникають продукти горіння і полум'я;

- Досягнення критичної температур-нагрівання матеріалу оболонок кабелів I не обігрівальній зоні проходки (Т), що становить: для ПВХ-145 ° С; для гуми - 120 ° С; для поліетилену - 110 ° С.

Позначення межі вогнестійкості кабельної проходки складається з умовних позначень нормованих граничних станів і цифри, що відповідає часу досягнення одного з цих станів (першого за часом) у хвилинах.

В даний час одним з нововведень протипожежного захисту є застосування протипожежних муфт у багатоповерхових будинках. Установка муфт (згідно твердженням виробників і постачальників даних виробів) нібито потрібно відповідно до вимог п. 4.2 СП 40-107-2003 «Проектування, монтаж і експлуатація систем внутрішньої каналізації з поліпропіленових труб». Проте ознайомлення з розділом 4 «Розрахунок і проектування систем каналізації» дозволяє побачити, що пункту 4.23 у вимогах »просто немає.

Разом з тим згідно з вимогами пун та 4 норм НПБ 110-03 «Перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання підлягають захисту автоматичним установками пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією», в будівлях і спорудах слід захищати з: відповідними автоматичними установками всі приміщення незалежно про площу, крім наступних приміщень:

- З мокрими процесами (душові, сан - вузли, охолоджувані камери, приміщення миття і т. п.);

- Венткамер (припливних, а також витяжних, не обслуговують виробничі приміщення категорії А або Б), насосних водопостачання, бойлерних та інших приміщень для інженерного устаткування будівлі, в яких відсутні горючі матеріали;

- Приміщень категорії В4 і Д по пожежній небезпеці;

- Сходових клітин

Встановлено, що дані приміщення навіть не розглядаються як потенційно небезпечні з точки зору пожежної небезпеки, а в більшості випадків виконані у бетоні, граніті, кераміці і т.п. Відповідно, ці приміщення не мають повного навантаження, яка може бути джерелом виникнення та поширення небезпечних факторів пожежі - високої температури і задимлення.

2. Особливості протипожежного захисту великих промислових об'єктів

Процес оснащення великого промислового об'єкта системами протипожежного захисту (СПЗ) має ряд особливостей, що проявляються на всіх етапах виробництва робіт. Постараємося розглянути ці особливості через призму основних видів діяльності організації: економічної, нормативно-правової, роботи з персоналом, інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

Як приклад для розгляду зазначених особливостей виберемо промисловий об'єкт нового будівництва, що фінансується з бюджету. Об'єкт віддалений від офісу і матеріальної бази організації на значну відстань. Організації доручені роботи з обладнання підприємства нового будівництва системою пожежної сигналізації. Захищає площу складає кілька сотень тисяч квадратних метрів. Планований час виконання робіт - три роки. Промислове підприємство являє собою кілька неоднорідних по архітектурі і ступеня готовності до обладнання пожежною сигналізацією споруд. Існує ряд обмежень по доступу на будівельні майданчики, а також у приміщення і споруди виконання робіт. Технічний нагляд за виконанням робіт і їх приймання здійснюють декілька підрозділів замовника, генпідрядника й Гензамовник.

При цьому вимоги здійснюють нагляд органів іноді носять не ціле направлений характер. Проектні роботи виконує організація, що має безперечний авторитет в області проектування підприємств подібного класу, але не спеціалізується в галузі протипожежного захисту. Поставку обладнання здійснює не завжди здатне оперативно реагувати на мінливу ситуацію підрозділ замовника.

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду особливостей роботи монтажно-налагоджувальної організації в перерахованих умовах, приділимо увагу деяким проблемам проектування СПЗ об'єктів класу, що розглядається.

Розробка проектної документації на будівництво або переоснащення великого промислового підприємства займає тривалий час і супроводжується значною кількістю архітектурно-будівельних і технічних змін. Часто такі зміни, їх взаємозв'язку і наслідки не відображені у всіх розділах проекту, яких ці зміни стосуються, що значно ускладнює монтаж.

Тут можна навести такий приклад. У розділі проекту на системи вентиляції та кондиціонування на будь-якому етапі проектування змінені діаметри трубопроводів, а також їх траса. Але ці зміни не враховані в інших розділах, в тому числі і в розділі на СПЗ. У результаті монтажна організація буде змушена при виконанні робіт діяти вже не за проектом, а за обставинами. А це, як правило, тягне за собою додаткові витрати часу та коштів.

З точки зору ефективності протипожежного захисту неприпустимо виконання проектування великого підприємства «за традицією». Від здатності проектувальника приймати нестандартні, але продумані рішення нерідко залежить якість монтажних робіт. Ні для кого не секрет, що часто проектні рішення щодо вибору обладнання протипожежних систем не враховують специфіки виробництва, в проект закладається морально застаріле обладнання. Завдання монтажу та наладки систем значно ускладнюється, якщо на одному об'єкті необґрунтовано застосовується обладнання різних виробників. Адресні системи, сповіщувачі полум'я, сенсорний кабель у проектах систем пожежної сигналізації та пожежогасіння великих об'єктів до сих пір залишаються рідкістю. А адже застосування саме таких засобів часто дозволяє не тільки підвищити ймовірність виявлення спалаху, а й знижує трудовитрати і загальну вартість системи.

На жаль, в більшості проектних організацій відсутня практика залучення співробітників монтажних та налагоджувальних підрозділів до процесу прийняття проектних рішень. Проектно-кошторисна документація в даному випадку для монтажної (налагоджувальної) організації є доконаний даністю з усіма її прорахунками і помилками.

Перерахуємо найбільш значущі завдання, які повинна встигнути вирішити організація на етапі підготовки виробництва. Це перш за все отримання і аналіз проектно-кошторисної документації, графіка будівництва об'єкта і графіка поставки обладнання, підготовка та укладення договорів, вивчення особливостей об'єкта проведення робіт та нормативної документації, пов'язаної з цими особливостями розробка виробничої та контрольно-технологічної документації, економічне планування, планування матеріального забезпечення з урахуванням транспортної логістики, підбір, розстановка і підготовка персоналу.

Незаперечним є теза про те, що продуманість укладається на виконання робіт контракту визначає фінансову перспективу організації. Наприклад, як позначиться на організації відсутність у договорі пункту про оплату витрат на відрядження при виконанні робіт на розглянутому в нашому випадку промислової підприємстві? Але ж тут витрати на відрядження можуть скласти до 25% з кошторисної вартості робіт. Слід зауважити, що одним із шляхів зниження таких витрат у нашому випадку є прийом на роботу співробітників, які проживають в районі виконання робіт, - така практика досить поширена.

При підборі і розстановці персоналу, який буде зайнятий на виконанні робіт, необхідно врахувати психологічні та професійні якості працівників. Тут на перше місце висувається комунікабельність, дисциплінованість, здатність до навчання, наявність досвіду роботи на об'єктах подібного класу. Практика показує, що часом монтажник, що має значний досвід роботи з протипожежної тематики на невеликих об'єктах, виявляється психологічно і професійно неготовим до виконання робіт на великому підприємстві в умовах підвищених вимог до якості виконуваних робіт і жорсткого регламенту робочого часу. Через можливість значних психологічних і фізичних перевантажень необхідно при розробці графіка задіяння персоналу передбачити можливість ротації кадрів з урахуванням забезпечення безперервності і наступності робіт, а також існуючих обмежень з доступу на об'єкт.

Плануючи економічну діяльність організації, необхідно враховувати, що в розглянутому нами випадку при наявності ланцюжка Гензамовник - замовник - генпідрядник - підрядник - субпідрядник фінансовий стан організації в рамках робіт на даному об'єкті нормалізується тільки через два-три місяці після початку робіт. А протягом цього періоду необхідно покладатися тільки на власні кошти.

З усього розмаїття документації, яка розробляється і оформлюваної монтажно-налагоджувальною організацією в період підготовки, виконання і здачі робіт, є проект виконання робіт. Неформальне ставлення до його розробки дозволяє не тільки оптимізувати процес робіт і витрати на їх виконання, а й обґрунтувати замовникові частина витрат, що не враховуються кошторисною документацією, але потребують оплати (скрутні умови, переміщення матеріалів по будівельному майданчику і т.д.).

Розглянемо найбільш тривалий етап - етап виконання робіт з монтажу та налагодження систем.

До особливостей даного етапу в умовах великого підприємства відносяться наступні. Як правило, СПЗ має глобальний характер в межах окремого об'єкта, так як мережі цих систем охоплюють 75-90% приміщень об'єкта. У зв'язку з цим, в умовах будівництва великого об'єкта при відсутності повної будівельної готовності приміщень об'єкта до виконання електромонтажних робіт, монтаж СПЗ доводиться здійснювати "плямами". Доводиться постійно вибирати зони, придатні для виконання робіт, перекидати виконавців з однієї зони в іншу, неодноразово повертатися в окремі зони для завершення циклу робіт.

Для зниження ймовірності монтажу несправного обладнання з подальшими додатковими витратами, пов'язаними з демонтажем такого обладнання і повторним монтажем справного обладнання, потрібне проведення другого етапу - вхідного контролю обладнання (перший етап здійснюється замовником, який поставляє устаткування). Для проведення перевірок обладнання на майданчику необхідна наявність обладнаних робочих місць.

При проведенні робіт співробітникам монтажної організації доводиться вирішувати не тільки завдання виконання робіт відповідно до проекту, але і завдання виконання вимог нормативних документів, зокрема щодо розміщення пожежних сповіщувачів. Для забезпечення оперативного узгодження прийнятих при цьому технічних рішень на будівельному майданчику потрібне постійне присутність представника авторського нагляду, що має право і необхідну кваліфікацію для узгодження таких рішень.

Значним є спектр застосовуваних при виробництві робіт на промисловому підприємстві способів прокладки кабелю, кріплення сповіщувачів і відповідно застосовуваних при цьому кріпильних деталей і матеріалів.

Нерідкі випадки побілки або фарбування димових сповіщувачів, випадки пошкодження кабельної мережі, випадки ненавмисного і навмисного руйнування захисних кришок ручних сповіщувачів. Не виключені випадки розкрадання змонтованих матеріалів і устаткування.

Наступною особливістю етапу монтажу та наладки СПЗ промислового об'єкта є те, що роботи доводиться виконувати в приміщеннях з відладжується або вже діючим обладнанням інших інженерних систем, з наявністю в зоні проведення робіт значної кількості небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Ситуація ускладнюється тим, що велика частина даних робіт, як правило, виконується на висоті і над цим обладнанням. У таких умовах на перше місце виходить завдання забезпечення безпеки виконання робіт.

Велике значення при монтажі і наладці має своєчасність прийняття організаційних і технічних рішенні по взаємодії підрядних організацій, що виконують суміжні або взаємопов'язані роботи. Відсутність таких рішень призводить до конфліктів між підрядними організаціями, нескінченним переробкам, перевитрати матеріалів, зривів графіка робіт. Ключова роль у виробленні таких рішень та їх прийняття належить генпідряднику.

Вінцем робіт з обладнання великого промислового об'єкта СПЗ є комплексне випробування і введення в експлуатацію системи.

Тут можна виділити таку особливість. Відомо, що СПЗ може нормально функціонувати протягом тривалого проміжку часу тільки за умови її безперервної роботи та своєчасного проведення регламентних робіт. На споруджуваному підприємстві нерідко допускаються випадки відключення електроживлення. Як правило, після подачі електроживлення на СПЗ виявляються нові несправності. Витрати на їх усунення: знову доводиться нести монтажно-налагоджувальної організації. Для зменшення або виключення таких витрат доцільно передбачити у графіку робіт можливість поетапного введення системи в експлуатацію закінченими частинами, наприклад по спорудах або по частинах споруд.

Висновок

На закінчення сказаного можна підвести підсумки, сформулювати висновки.

Робота на кожному новому об'єкті має ряд особливостей. Часто ці особливості специфічні тільки для даного конкретного об'єкта. Уміння виявити найбільш суттєві особливості і врахувати їх у роботі - запорука успіху. Виконання робіт з протипожежного захисту великого промислового підприємства є не тільки прекрасною школою збільшення потенціалу монтажно-налагоджувальної організації, але і своєрідним іспитом на готовність колективу організації до вирішення складних завдань.

Список літератури

1. Заповнення прорізів у протипожежних перешкодах: Посібник С.В. Собур. - 2-е вид., Доп. (З зм.). - М.: ПожКніга, 2006. - 168 с.

2. Короткий курс пожежно-технічного мінімуму. Пожежна безпека підприємства: Посібник / С.В. Собур. - 3-е вид., Доп. (З зм.). - М.: ПожКніга, 2007. - 296 c.

3. Вогнезахист матеріалів і конструкцій: Посібник / С.В. Собур. - 3-е вид. (З зм.). - М.: ПожКніга, 2004. - 256 с.

4. Пожежна безпека підприємства. Курс пожежно-технічного мінімуму: Посібник С.В. Собур. - 11-е вид. (З зм.). - М.: ПожКніга, 2007. - 496 c.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та різновиди пожеж. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Загальні вимоги з пожежної безпеки на підприємствах харчування. Первинний протипожежний інструктаж. Заходи пожежної безпеки при проходженні виробничої практики.

  реферат [53,6 K], добавлен 28.11.2009

 • Протипожежний захист об’єкта. Перевірка архітектурно-будівельної частини та інженерного обладнання об’єкта. Визначення необхідного ступеня вогнестійкості будівлі. Перевірка протидимного та противибухового захисту, протипожежних перешкод, шляхів евакуації.

  курсовая работа [43,2 K], добавлен 08.10.2014

 • Поняття та значення пожежної безпеки, комплекс заходів для її забезпечення. Напрямки протипожежного захисту об’єкта; засоби, способи та умови для гасіння пожежі. Організація безпечної евакуації людей та майна. Профілактична робота щодо запобігання пожеж.

  реферат [23,7 K], добавлен 05.04.2014

 • Пожежно-технічна характеристика, аналіз основних параметрів оперативної обстановки та профілактичної роботи по попередженню надзвичайних ситуацій. Склад добровільної пожежної дружини. Застосування запобіжних заходів порушень правил пожежної безпеки.

  дипломная работа [429,0 K], добавлен 15.08.2011

 • Характеристика технологічного процесу ТзОВ "Свиспан Лімітед"; стан пожежної безпеки, перевірка відповідності протипожежним вимогам будівельних конструкцій, шляхів евакуації, систем опалення, вентиляції, пожежної автоматики, зв’язку, засобів пожежогасіння.

  курсовая работа [74,9 K], добавлен 25.05.2013

 • Сутність понять "шум", "звуковий тиск". Способи зменшення шумів механічного походження. Боротьба з аеродинамічним, гідродинамічним та електромагнітним шумом. Служба пожежної безпеки, її права та обов’язки. Головні завдання системи пожежної охорони.

  контрольная работа [17,1 K], добавлен 03.12.2010

 • Оперативно-тактична характеристика ЗАТ "ПМЗ": загальні дані про об'єкт, його внутрішня територія, протипожежне водопостачання. Оперативно-тактичні особливості будівель основних видів виробництва. Організація протипожежного захисту та розвиток пожеж.

  дипломная работа [311,1 K], добавлен 23.07.2012

 • Розрахунок системи пожежної сигналізації, установок водяного і пінного, а також газового, аерозольного та порошкового пожежогасіння. Оцінка ефективності застосування системи автоматичного протипожежного захисту. Визначення економічної доцільності.

  курсовая работа [686,7 K], добавлен 27.02.2014

 • Характеристика "Насосної станції світлих нафтопродуктів" м. Новоград-Волинський. Аналіз пожежної та техногенної небезпеки підприємства. Забезпеченість водопостачання та запас вогнегасних речовин. Моніторинг стану пожежної безпеки насосної станції.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 21.04.2015

 • Бесіди з дітьми про безпеку життя. Правила та організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці. Види дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Правила пожежної безпеки у вашому домі. Правила поведінки під час пожежі. Запобігання отруєнь.

  учебное пособие [33,8 K], добавлен 20.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.