Формування та організація механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств: методологічний аспект

Запропоновано принципи організації та етапи формування організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційної діяльності на прикладі газорозподільних підприємств. Розроблено та обґрунтовано найбільш ефективний алгоритм реалізації проекту.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 05.10.2017
Размер файла 995,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Сутність та об’єкт інноваційної діяльності підприємств. Види планування та особливості їх застосування до цієї сфери. Визначення методів управління інноваційним процесом на підприємстві. Розробка проекту розвитку підприємства. Аналіз його ефективності.

  курсовая работа [174,9 K], добавлен 06.06.2016

 • Середовище організації, як простір для реалізації нововведень. Функції інноваційного менеджменту. Формування й оцінка інноваційного потенціалу, реалізація інноваційної стратегії. Мотивація інноваційної діяльності на прикладі вітчизняних підприємств.

  курсовая работа [63,3 K], добавлен 04.12.2010

 • Сутність інновацій та їх класифікація в сучасній економічній теорії, система управління відвідною діяльністю. Характеристика організаційної структури відділення, фінансово-економічні показники. Шляхи формування системи управління інноваційною діяльністю.

  дипломная работа [172,2 K], добавлен 05.11.2014

 • Розглянуто формування системи управління інноваційними проектами. Визначені основні фази життєвого циклу інноваційного проекту. Досліджено процес впровадження системи стратегічного управління інноваційною діяльністю господарюючих суб’єктів підприємств.

  статья [50,2 K], добавлен 24.04.2018

 • Поняття, функції і класифікації інновацій. Розкриття суті і огляд основних принципів побудови інноваційної діяльності в туризмі. Виявлення особливостей системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві ООО "ТК-ВЕЛТ" і шляхи її вдосконалення.

  дипломная работа [187,4 K], добавлен 16.05.2013

 • Інноваційний процес та його основні стадії. Аналіз інноваційної діяльності на підприємствах України. Методики оцінки ефективності інноваційної діяльності компанії. Процес впровадження на підприємстві стратегічного управління інноваційною діяльністю.

  реферат [26,0 K], добавлен 03.01.2011

 • Розробка універсальної моделі адміністративного супроводження циклу функціонування організації. Розвиток методичних підходів щодо реалізації управлінської та контрольної функції. Економіко-статистичне дослідження інноваційної діяльності підприємств.

  статья [465,1 K], добавлен 05.10.2017

 • Сутність та функції антикризової політики, механізми її здійснення - управління платоспроможністю і фондовим портфелем підприємств, реінжиніринг. Дослідження організаційно-економічного та фінансового стану ДАХК "Артем"; swot-аналіз його діяльності.

  дипломная работа [775,9 K], добавлен 25.06.2011

 • Інноваційний лаг - період між появою новації та її впровадженням. Зміни у структуру виробничого організму. Суб'єкти інноваційної діяльності - фізичні або юридичні особи, їх інноваційна діяльність. Організація та управління інноваційною діяльністю.

  реферат [21,8 K], добавлен 14.01.2011

 • Характеристика сучасних інноваційних управлінських технологій. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інноваційної діяльності ПАТ "Запоріжтрансформатор". Розрахунок ефективності впровадження збалансованої системи показників на підприємстві.

  дипломная работа [670,6 K], добавлен 20.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.