Структура організації та комунікації

Поняття організації та організаційний процес. Базові схеми департаменталізації. Структурна організація фірми. Діапазони рішень в процесі організаційної діяльності. Основні типи принципів побудови структур управління. Проблеми організаційних комунікацій.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 17.03.2014
Размер файла 3,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Основне поняття організації, її види та аналіз загальних характеристик. Типи організаційних структур управління. Особливості проектування організаційної системи, організаційної структури та стратегії на підприємстві. Характеристики складних організацій.

  контрольная работа [62,1 K], добавлен 05.12.2008

 • Сутність організаційної структури управління. Системний аналіз діяльності та організаційної структури управління на прикладі ТОВ "Контракт-М". Моделювання організаційних структур. Модель економічних показників ефективності організаційної структури.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 01.07.2011

 • Стадії та задачі процесу формування організаційної структури. Основні методи організаційного проектування. Показники, що використовуються при оцінках ефективності апарату управління. Виробничий процес, його структура і принципи ефективної організації.

  контрольная работа [28,9 K], добавлен 15.06.2009

 • Поняття організаційних структур управління, ефективність їх застосування; особливості механістичних та органічних структур. Характеристика управління та діяльності АФ "Злагода", взаємозв’язок організаційної структури та продуктивності праці робітників.

  курсовая работа [239,4 K], добавлен 06.12.2013

 • Поняття організації управління на підприємстві. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. Основні класи організаційних структур управління виробництвом. Принципи формування оргструктур управління виробництвом.

  курсовая работа [53,4 K], добавлен 01.09.2005

 • Сутність, принципи, типи побудови організаційних структур. Характеристика і фінансовий аналіз діяльності підприємства ТОВ "Енергокапітал". Методологія оцінки ефективності організаційної структури підприємства та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

  дипломная работа [236,1 K], добавлен 04.06.2016

 • Закони організації виробничих процесів в просторі і часі. Опис принципової організаційної структури підприємства. Особливості міжособової комунікації, комунікаційних мереж і стилів. Моделі ухвалення рішень в організації. Поняття і типи конфліктів.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 23.10.2010

 • Сутність, принципи та характеристики побудови організаційних структур. Характеристика та фінансовий аналіз діяльності підприємства. Характеристика типів організаційних структур. Методологія оцінки ефективності організаційної структури підприємства.

  дипломная работа [116,4 K], добавлен 16.08.2010

 • Делегування повноважень як елемент організації управління на підприємстві. Основні принципи побудови організаційних структур. Аналіз практичного впровадження розподілу обов’язків, повноважень, відповідальності на прикладі рекламного агентства ViO.

  курсовая работа [74,9 K], добавлен 04.06.2016

 • Організація як об'єкт управління. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності. Мета та місія організації. Структура організації і імідж організації в ділових кругах. Діагностика організації як системи управління. Діагностика макросередовища.

  курсовая работа [110,0 K], добавлен 18.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.