Діяльність органів управління освітою

Завдання, об'єкти, інструментарій та результати моніторингу якості діяльності управлінь освіти, коефіцієнт його ефективності. Фактори функціонування системи моніторингу якості освіти на республіканському та регіональному рівнях, умови її якісних змін.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид научная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.02.2009
Размер файла 136,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

12

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА РІВНІ РАЙОНІВ ТА МІСТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами початкової, базової, повної середньої освіти та іншими нормативними документами по реформуванню освіти в Україні визначені основні напрямки її розвитку. Насамперед, це підвищення якості освіти й сприяння розвитку особистості, творчих та інтелектуальних здатностей учнів.

Відповідно до Указу Президента України від 04 липня 2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування й розвитку освіти в Україні» в Автономній Республіці Крим створюється система моніторингу якості освіти на різних рівнях управління загальною середньою освітою.

Моніторинг якості освіти є основою оцінювання освітніх послуг, рівного доступу громадян до одержання якісної освіти.

Тому актуальним є створення такої системи моніторингу якості освіти, яка б дозволяла здійснювати ефективне управління якістю освіти на регіональному рівні.

I. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

При вивченні діяльності органів управління освітою щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти було поставлено низку дослідницьких завдань, серед яких:

· визначення загальних тенденцій у діяльності керівників районних, міських відділів і управлінь освітою щодо управління якістю освіти;

· оцінювання ефективності функціонування регіональних систем моніторингу якості освіти;

· визначення факторів, що впливають на функціонування системи моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою;

· прогнозування зміни ефективності функціонування регіональних систем моніторингу й оцінювання якості освіти.

II. ОБ'ЄКТИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ

Об'єктами досліджень були визначені:

· діяльність керівників районних, міських відділів і управлінь освіти щодо управління якістю освіти;

· напрями моніторингових досліджень на регіональному й інституційному рівнях;

· підготовка керівних і педагогічних кадрів щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти в системі післядипломної педагогічної освіти на регіональному рівні;

· фінансове забезпечення моніторингових досліджень.

Інструментарій моніторингу:

· вивчення, експертне оцінювання діяльності управлінь, відділів освіти Джанкойської, Керченської, Сакської міських рад, відділів освіти Білогірської, Джанкойської, Ленінської, Роздольненської, Сакської, Совєтської районних державних адміністрацій щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти (діаграма 1);

· анкетування респондентів відповідно до квотної вибірки (загальна кількість респондентів по Автономній Республіці Крим - 400 осіб);

· аналіз статистичної інформації.

III. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

У ході моніторингу вивчені матеріали, що надійшли з 21 регіону Автономної Республіки Крим.

З метою визначення факторів, що сприяють ефективному функціонуванню системи моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою, було проведено анонімне анкетування всіх категорій респондентів.

Респондентами анкетування виступили:

· керівники органів управління освітою - 20 осіб (80% від запланованої кількості);

· завідувачі районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) - 21 (84%);

· керівники загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів - 279 (80%).

Для проведення всебічного аналізу функціонування й розвитку освіти в Автономній Республіці Крим розробляються та впроваджуються показники її якості, об'єднані в наступні групи:

· умови освітнього середовища;

· освітні процеси;

· освітні результати.

На думку 90% керівників органів управління освітою, 86% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 64% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів в Автономній Республіці Крим створюється система моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою (республіканський, регіональний, інституційний).

Більше 70% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) відзначають, що в даний момент система моніторингу якості освіти найбільше ефективно функціонує на республіканському рівні. Їхню думку розділяють 40% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів.

30% респондентів кожної категорії вважають, що в даний момент система моніторингу якості освіти найбільше ефективно функціонує на регіональному рівні.

100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 81% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів відповіли ствердно на питання щодо проведення моніторингових досліджень на регіональному й інституційному рівнях.

Результати проведеного моніторингу показали, що в регіонах створюється певна система в діяльності керівників районних, міських відділів і управлінь освіти по вивченню результативності діяльності суб'єктів освітнього процесу, управлінню якістю освіти.

У регіонах визначені посадові особи, які курирують моніторингові дослідження якості освіти, а саме:

· керівники органів управління освітою, фахівці районних, міських відділів, управлінь освіти - мм. Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Сімферополь, Ялта, Бахчисарайський, Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Сімферопольський райони;

· завідувачі районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) - мм. Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Сімферополь, Ялта, Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Ленінський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Сімферопольський райони;

· методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), що курирують окремі напрями діяльності, у т.ч. проведення моніторингу якості освіти - мм. Армянськ, Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Сімферополь, Бахчисарайський, Кіровський, Ленінський, Роздольненський, Сакський райони;

· методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (окрема посада), що курирують моніторингові дослідження по всіх напрямів - м. Саки, Джанкойський, Кіровський, Сімферопольський, Совєтський райони.

Крім того, функціонує інформаційно-методичний центр моніторингу якості освіти відділу освіти Сімферопольської районної державної адміністрації.

Відповідно до річного планування роботи відділів, управлінь освіти в регіонах автономії проводяться моніторингові дослідження, напрями яких можливо класифікувати по наступних параметрах:

· якість освітнього середовища (результативність управління освітнім процесом, ефективність науково-методичної роботи, ресурсне забезпечення навчального процесу, кадровий потенціал навчальних закладів, умови організації профільного навчання і допрофільної підготовки та ін.);

· якість реалізації освітнього процесу (рівень викладання навчальних предметів, професійної майстерності й творчого потенціалу вчителів, ефективність засобів, методів і прийомів навчання, реалізація принципу наступності і безперервності одержання освіти, психологічний супровід навчально-виховного процесу та ін.);

· якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних досягнень учнів, ступінь вихованості, результативність участі в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах тощо).

Результати анкетування свідчать про те, що органами управління освітою у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах проводиться вивчення:

· організації допрофільної підготовки і профільного навчання (100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 63% керівників загальноосвітніх навчальних закладів);

· ефективності управлінської діяльності керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів (50%, 33%, 17% респондентів відповідно);

· кадрового забезпечення та потенціалу навчальних закладів (100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 50% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів);

· психологічного супроводу навчально-виховного процесу (30%, 24%, 11% відповідно);

· навчально-методичного та матеріально - технічного забезпечення навчального процесу (20%,10%, 6%);

· якості викладання навчальних предметів (80%, 43%, 45%);

· рівня навчальних досягнень учнів (70%, 48%, 45%) та ін.

Підсумки проведення моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях колегій районних, міських органів управління освітою, нарадах керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Разом з тим, 19% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів відзначають, що моніторингові дослідження не проводяться на жодному з рівнів.

55% керівників органів управління освітою, 62% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 66% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, відзначають, що представники органів місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, як правило, залучаються до проведення моніторингових досліджень якості освіти на регіональному рівні. Така взаємодія привертає увагу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до умов функціонування освітнього середовища, вирішуванню проблем освіти, підвищенню ефективності управління якістю освіти.

Регіональні моніторингові дослідження охоплюють всі підвідомчі навчальні заклади, проводяться з певною періодичністю, яка по тому самому напряму, як правило, є оптимальною.

За даними органів управління освітою регіональними методичними службами проводиться робота щодо підготовки керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти з питань проведення моніторингових досліджень.

В 2006/2007 навчальному році в 12 регіонах автономії різними формами підготовки було охоплено 3099 осіб (15,1% від загальної кількості керівних і педагогічних кадрів 21 регіону автономії), з них:

· керівники загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів - 8,0%;

· заступники директорів по навчально-виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів - 7,5%;

· вчителі загальноосвітніх навчальних закладів - 62,6%;

· вихователі дошкільних навчальних закладів - 19,5 %;

· практичні психологи ЗНЗ, ДНЗ - 2,4%.

У регіонах використовуються як індивідуальні, так і групові форми організації методичної роботи. Організовано проведення семінарів-практикумів, тренінгів, науково-практичних конференцій, індивідуальних і групових консультацій, засідань районних (міських) методичних об'єднань, творчих і експертних груп.

Понад 60% всіх категорій респондентів відзначають, що найбільш ефективними формами підготовки керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти з питань проведення моніторингових досліджень є проведення семінарів-практикумів, тренінгів (діаграма 2).

Разом з тим, результати анкетування свідчать, що 53% опитаних керівників навчальних закладів вважають, що їх теоретична і науково-методична підготовка та аналогічна підготовка педагогічних кадрів навчальних закладів відповідає низькому та середньому рівням, 47% - достатньому і високому.

Оцінювання рівня теоретичної і науково-методичної підготовки керівних, педагогічних кадрів навчальних закладів відображено у діаграмах 3,4.

73% керівників навчальних закладів зазнають труднощів при проведенні моніторингових досліджень, потребують надання методичної допомоги з питань організації та проведення моніторингу якості освіти на інституційному рівні.

Об'єктивність отриманої інформації цілком залежить від якості інструментарію, що використовується при проведенні регіональних і локальних моніторингових досліджень.

Анкетування показало, що розробка інструментарію, як правило, здійснюється:

· регіональними методичними службами, у т.ч. інформаційно-методичним центром моніторингу якості освіти відділу освіти Сімферопольської районної державної адміністрації;

· творчими групами вчителів, вихователів районних (міських) методичних кабінетів (центрів);

· регіональними соціально-психологічними службами й т.д.

Крім того, респонденти відзначають, що в регіонах використовується інструментарій, розроблений Центром проблем освіти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим (35% керівників органів управління освітою, 29% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 13% керівників загальноосвітніх навчальних закладів).

Найпоширенішими видами інструментарію для проведення моніторингових досліджень на регіональному й інституційному рівнях, на думку всіх категорій респондентів, є:

· анкети (90% керівників органів управління освітою, 95% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 62% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів);

· тести (90%, 62%, 59%);

· контрольні зрізи по текстах адміністрації ОУЗ (50%, 48%, 43%);

· діагностичні карти (20%, 10%,18%).

Крім того, 24% опитаних керівників органів управління освітою, 25% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 13% керівників навчальних закладів приділяють увагу роботі зі статистичними матеріалами, як важливому елементу системи моніторингу якості освіти (діаграма 5).

Разом з тим, від 40 до 60% респондентів кожної категорії відзначають, що для проведення моніторингових досліджень якості освіти на регіональному та локальному рівнях наявного інструментарію недостатньо.

Результати проведеного моніторингу свідчать про наявність певної системи в діяльності органів управління освітою мм. Джанкоя, Керчі, Саки, Білогірського, Джанкойського, Ленінського, Роздольненського, Сакського, Совєтського районів щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти, а саме:

· створено банки нормативної та наукової інформації щодо організації та проведення моніторингових досліджень;

· організовано проведення моніторингових досліджень якості освіти по різних напрямках;

· визначено посадові особи, що курирують моніторингові дослідження;

· видано накази про проведення моніторингових досліджень;

· оформлено підсумкові аналітичні матеріали;

· розроблено плани заходів відповідно до підсумків моніторингових досліджень;

· організовано контроль за проведенням локальних моніторингових досліджень у підвідомчих навчальних закладах.

За результатами експертизи, проведеної в ході моніторингу, коефіцієнт ефективності діяльності більшості органів управління освітою щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти коливається у діапазоні 0,65 К 0,95, що відповідає достатньому рівню й у розрізі становить:

· Сакський район - 0,81;

· м. Керч - 0,80;

· м. Джанкой, Джанкойський, Роздольненський райони - 0,72;

· Білогірський район - 0,71;

· м. Саки - 0,69;

· Ленінський район - 0,66.

У Совєтському районі коефіцієнт ефективності становить 0,6 і відповідає середньому рівню.

На основі даних, отриманих у ході дослідження, виявлені фактори, що впливають на функціонування системи моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою, визначені завдання, які, вимагають першочергового рішення:

· на республіканському рівні:

Ш організація підготовки керівних і педагогічних кадрів для проведення моніторингових досліджень на курсах підвищення кваліфікації, проведення навчальних семінарів - практикумів, психологічних тренінгів;

Ш створення республіканського банку даних інструментарію щодо проведення моніторингових досліджень, у т.ч. стандартизованих тестових завдань для учнів;

Ш впровадження автоматизованої системи обробки результатів моніторингу;

Ш погодженість дій на всіх рівнях управління загальною середньою освітою;

Ш створення моделі проведення моніторингових досліджень у дошкільних навчальних закладах;

Ш фінансування моніторингових програм;

· на регіональному рівні:

Ш проведення семінарів-практикумів по розробці інструментарію, критеріїв і показників оцінювання, узагальненню отриманих результатів;

Ш інформатизація й автоматизація процесу моніторингових досліджень;

Ш наявність у районних (міських) методичних кабінетах (центрах) окремої посади методиста, що курирує моніторингові дослідження якості освіти;

Ш системність проведення моніторингу якості освіти;

Ш фінансування моніторингових програм;

· на інституційному рівні:

Ш підвищення професійної компетентності вчителів з питань моніторингових досліджень;

Ш розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

Ш діагностика рівня готовності педагогічних колективів до моніторингових досліджень якості освіти.

Проведений аналіз дозволяє зробити прогноз зміни ефективності функціонування систем моніторингу й оцінювання якості освіти на регіональному рівні.

Якісні зміни в системі моніторингу якості освіти на регіональному рівні відбудуться за умови:

· визначення кількісних та якісних показників функціонування і розвитку освіти на регіональному рівні;

· розробки системи інструментарію;

· здійснення моніторингу якості освіти всіма суб'єктами управління на основі розроблених показників;

· забезпечення об'єктивності оцінювання якості умов освітнього середовища, освітніх процесів й освітніх результатів;

· впровадження інформаційних технологій;

· щорічного аналізу результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів як головного показника якості освіти на регіональному рівні.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.