Розрахунок бетонозмішувального цеху

Властивості і показники відібраних для варіанту проектування видів цементу. Визначення потрібного значення водоцементного відношення. Розрахунок кількості і вибір обладнання бетонозмішувального цеху. Підбір типів дозаторів. Параметри складу цементу.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2015
Размер файла 729,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет будівництва та архітектури

Індивідуальна робота

“Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації”

на тему:

“Розрахунок бетонозмішувального цеху”

Виконав:

студент групи АТП-21

Богомольний С. В.

Перевірив:

професор Гоц В.І.

Київ 2014

Завдання

а.) річна потужність бетонозмішувального цеху - 200 тис.м3;

б.) міцність бетону - 400 кг/см3;

в.) тип конструкції - густо армованi тонкостiннi ЗБК;

г.) найменші розміри: товщина виробу, відстань між арматурними прутками та стінкою форми: по товщині конструкції - 20 мм;

рухлива суміш 8см;

д.) вартість крупного заповнювача - 140 грн за тонну;

е.) вартість мілкого заповнювача - 110 грн за тонну;

є.) вартість портландцементу - 800 грн за тонну.

Технологічний аналіз задачі

Умова завдання

Технологічні особливості та органічення, витікаючі з умови завдання

Умова

Одиниця

Величина

Міцність бетону

кг/см3

400

1.Бетон важкий,

2200 < <2500 кг/м3

2.Рекомендуюча марка цементу 500.

3.Мінімально допустима міцність щебеню повинна бути не менше, ніж в 2 рази вище міцності бетону:

2*400=800 (кг/см2)/ДСТУ БВ 2.7-25-89/

1. Вибір матеріалів для приготування бетонної суміші

1.1 Обміркування вибору крупного заповнювача

Обмеження , встановлені в результаті технологічного аналізу

максимальна крупність Dнб =6,6 (мм) ;

мінімально допустима міцність породи заповнювача R3=800(кг/см2);

Приймається щебінь фракції Мрз =5-10;

Властивості і показники крупного заповнювача

середня густина зерен щ= 2,5 (кг/дм3) ;

насипна густина щ= 1,5 (кг/дм3 ) ;

міжзернова пустотність щебеню vп.щ= 0,4 част.один;

вартість 1т Сщ= 140 грн. ;

Інші властивості повинні відповідати /ДСТУ БВ 2.7-75-98/

Обміркування вибору мілкого заповнювача

Обмеження, встановлені в результаті технологічного аналізу:

вид мілкого заповнювача - днiпровський пісок;

обмеження крупності дрібного заповнювача по завданню

Мкр= 1,4-1,6;

Вибираємо мілкий заповнювач, Мкр=1,4 (мм);

Властивості і показники мілкого заповнювача:

середня густина зерен п=2,5 (кг/дм3 );

насипна густина п=1,5 (кг/дм3) ;

вартість 1т Сп= 120 грн.;

Інші властивості повинні відповідати /ДСТУ БВ 2.7-32-95/

Обміркування вибору в`яжучого

Обмеження , встановлені в результаті технологічного аналізу:

активність - не менше 500 ;

Обмеження по витраті цементу на 1 м3 бетонної суміші:

- мінімальна витрата за умовою розшарування бетонної суміші, при крупності щебеню 6,6 мм, складає 220 кг;

Властивості і показники відібраних для варіанту проектування видів цементу

Інші властивості повинні відповідати /ДСТУ БВ 2.7-46-96/

Вид цементу

Середня густина

кг/дм3

Насипна густина,

кг/дм3

Водопотреба,

Hг ,%

Вартість

1 т.

грн.

Портланцемент

3,1

1,3

27

800

2. Розрахунок складу бетонної суміші

2.1 Загальні положення

Склад бетонної суміші визначають звичайно по методу абсолютних об`ємів в відповідності з рекомендаціями. При цьому по ходу розрахунку здійснюється поправка отриманих параметрів, складу даних з метою:

забезпечення спеціальних властивостей бетону, вказаних в завданні /водостійкість, водонепроникність, морозостійкість, стійкість до хімічної агресії і т.д. /

зниження витрати цементу;

скорочення циклу теплової обробки, прискорення твердіння і т.д.

Як правило, ці цілі досягаються з застосуванням різних добавок і інших технологічних прийомів.

2.2 Розрахункові формули

2.2.1 Визначення потрібного значення водоцементного відношення

/умова міцності бетону /:

Рядовий заповнювач: А = 0,60

Rц = 500

Rб = 400

2.2.2 Визначення водопотреби бетонної суміші, л

для рухливої суміші.

Згідно з таблицею визначаємо орієнтовні витрати води на 1 м3 і отримуємо :

ВП= 210(л/м3);

Показник

Жорсткість,с

Рухливість,см

Витрати води, (л/м3) при крупності, мм

Щебінь

гравію

 

 

 

10

20

30

40

10

20

30

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Р1

1…4

<4

190

175

160

155

200

190

175

170

Р2

-

5…9

200

185

170

165

210

200

185

180

Р3

-

10…15

215

205

190

180

225

215

200

190

Р4

-

16…20

225

220

205

195

235

230

215

205

Р5

-

21…25

235

230

210

200

245

240

220

210

Ж4

31i>

-

150

135

125

120

160

150

135

130

Ж3

21…30

-

160

145

130

125

170

160

145

140

Ж2

11…20

-

165

150

135

130

175

165

150

145

Ж1

5…10

-

175

160

145

140

185

175

160

155

2.2.3 Витрата цементу визначається за формулою

2.2.4 Визначення пустотілості щебеню

де : щ- насипна густина щебеню, кг/дм3 ;

щ- густина зерен щебеню.

Vп.щ=1-= 0,4=4%

2.2.5 Витрата щебеню /кг. на 1 м3 суміші/ розраховується за формулою

де, коефіцієнт розсунення зерен крупного заповнювача цементним розчином ;

=1,48

(кг/м3)

2.2.6 Витрата піску / кг. на 1 м3 суміші розраховується за формулою

де п , ц - щільність цементу і зерен піску, кг/м3; ц =3,1 кг/л ;

(кг/м3)

2.2.7 Коефіцієнт виходу бетонної суміші

2.2.8 Розрахунок сумарної вартості матеріалів суміші

С= Сц *Ц+ Сщ *Щ+ Сп *П+

де Сц ,Сщ ,Сп - вартість 1 кг цементу, щебеню, піску, грн.;

С=341,6+177,1+44,04=562,74 (грн/м3).

3. Розрахунок кількості і вибір типів обладнання бетонозмішувального цеху

3.1 Визначення параметрів і вибору основного обладнання бетонозмішувального відділення

3.1.1 Годинна продуктивність змішувачів

При заданій річній потужності бетонозмішувального цеху необхідну часову продуктивність змішувачів розраховують за формулою, м3/ год.:

де

Q - відома річна потужність, м3

Фп - планова кіл. робочих діб за рік;

Т - кіл. робочих годин на добу;

К1- 1,4 - коеф. годинної нерівномірності використання суміші;

К2- 1,2 - коеф. запасу потужності.

3.1.2 Визначення тривалості циклу бетонозмішувача

Тривалість одного циклу роботи бетонозмішувача залежить вид виду і рухливості (жорсткості) бетонної суміші, типу і ємності змішувачів, хв.:

ц=з+п+в ,

де з,п,в, - тривалість операцій відповідно завантаження, перемішування і вивантаження готової суміші .

ц= 45+180+30=255 сек. =4,25 хв.

3.1.3 Визначення типу і кількості бетонозмішувачів

Основний технологічний параметр змішувального відділення - необхідна для забезпечення заданої потужності цеха сумарна місткість барабанів (чаш) всіх встановлених змішувачів, м3:

.=7550(л.)

де - коефіцієнт виходу бетонної суміші.

Число замісів одного бетонозмішувача за годину

n=.

Приймаємо 4 бетонозмішувачі примусової дії марки СБ-103.

Об'єм по завантаженню-3000 л.

Об'єм готового замісу бетонної суміші-2000л.

Фактична годинна продуктивність одного бетонозмішувача примусової дії,м3/год.

(м3/год).

де Vбс - вантажна ємність бетонозмішувача

- коеф. виходу суміші

nб- кіл. замісів одного бетонозмішувача за годину

3.1.4 Підбір типів дозаторів

У відповідності з прийнятим типом і кількістю бетонозмішувачів підбираємо тип дозатора .

Дозатор води:

6.046.АД-500-2БЖ

Min=80

Max=500

В=210 л/м3(2В=210*2=420 кг/м3)

Дозатор цементу:

6.043.АД-2000-БЦ

Min=400

Max=2000

Ц=427 кг/м3 (2Ц=427*2=854 кг/м3)

Дозатор для піску:

6.00.АД-800БП

Min=200

Max=800

П=367 кг/м3 (2П=367*2=734 кг/м3)

Дозатор для щебню:

6.044.АД-2500-БШ

Min=400

Max=1600

Щ=1265 кг/м3(2Щ=1265*2=2530 кг/м3)

4. Розрахунок і вибір типів складів для зберігання піску, щеня, в'яжучих та креслення їх схем

4.1 Параметри складу приміщення заповнювачів

Необхідну місткість складу заповнювача визначають за формулою, м3

+

7879+1143=9022 (м3)

Довжина штабельного складу

Площа штабельного складу ,м3

Довжина фронту подачі вагонів для завантаження заповнювачів

=1,5*(12*15+25)=307,5 (м)

Довжина складських приміщень

При пересувних розвантажувачах

+ lлок

307,5+25=332,5 (м)

при стаціонарній розвантажувальної машині

2*+lлок=640 (м)

4.2 Параметри складу цементу

=1019*1,3=1324.7(т)

Вибираємо тип складу цементу :

марка 409-29-66

Місткість 2500 т

Силоси: місткість 1го - 625 т

Кількість 4 шт.

Розрахунок складових суміші в (кг/заміс):

Ц=427(кг/заміс) (2Ц=427*2=854 кг/ заміс)

Щ=1265(кг/ заміс) (2Щ=1265*2=2530 кг/ заміс)

П=367(кг/ заміс) (2П=367*2=734 кг/замiс)

Розрахунок вмісту бункерів на 2 год безперервної роботи.

Цемент

854*16=13664 за 1 год.

13664*2=27328 за 2 год

V2n = м3

V n = м3

Щебінь

2530*16=40480 за 1 год

40480*2=80960 за 2 год

V2n = м3

V n = м3

Пісок

734*16=11744 за 1 год

11744*2=23488 за 2 год

V2n = м3

V n = м3

5. Технологічна схема двосекційної бетонозмішувальної установки циклічної дії

Схема складу цементу бетонозмішувального цеху

Схема складу цементу бетонозмішувального цеху:

1 - вагон; 2 - приймальний бункер; 3 - пневмогвинтовий насос;

4 - циклон; 5 - аерожолоб; 6 - силоси для зберігання цементу;

7 - шнек; 8 - витратні бункери змішувального відділення.

цех цемент обладнання дозатор

Критий естакадно-штабельний склад заповнювачів:

1-естакада; 2-конвеєр на естакаді ; 3-скидальний візок; 4-конвеєр подачі на склад; 5-штабельні заповнювачі; 6-траншейний стрічковий ковеєр; 7-живильник;

8-одноковшовий навантажувач;9- розвантажувальна установка Т-182А

Література

1. Технология бетонних и железобетонных изделий: учеб.пособие

\Б.В. Стефанов, Н.Г. Русанова, А.А. Воленекий, 3-е издание, перераб. И доп.

Киев: Головное издательство издат. Объеденения “Вища школа” 1982-406с.

2. К. В. Михайлов.”Производство сборных железобетонных изделий”- М.,1989.-440с.

4. В.І.Гоц “Бетони і будівельні розчини”.-К:ТОВ УВПК ”Ескоб”,К:КНУБА, 2003-472с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок необхідної виробничої площі та кількості обладнання для механічних відділень цеху. Складання відомості робочого складу працівників. Вибір підйомних та транспортних засобів цеху. Порядок визначення річної потреби в матеріалах та енергії.

  курсовая работа [128,9 K], добавлен 05.11.2012

 • Вибір марки бетону, склад бетонної суміші. Вимоги до вихідних матеріалів (в’яжучі речовини, хімічні добавки, вода). Розрахунок складу цементобетону. Проектування бетонозмішувального виробництва, складів заповнювачів та цементу. Виробничий контроль.

  курсовая работа [360,6 K], добавлен 12.12.2010

 • Розробка маршруту обробки деталі. Розрахунок виробничої програми цеху, обладнання для непоточного виробництва. Визначення чисельності працюючих механічного цеху. Технологічне планування цеху та розрахунок його виробничої площі. План і переріз цеху.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.12.2011

 • Приготування бетонної суміші за нормами технологічного проектування. Технічна характеристика пневматичного гвинтового підйомника ТА-15, пневмогвинтового насосу ТА-14А і бетонозмішувачами СБ-10В. Проектування складу бетону та визначення потреби матеріалів.

  курсовая работа [76,1 K], добавлен 25.06.2014

 • Розрахунок виробничої програми цеху ливарного виробництва. Вибір режиму роботи цеху, визначення фондів часу роботи. Проектний розрахунок плавильного відділення. Проектний розрахунок складу формувальних матеріалів. Витрати води та електричної енергії.

  курсовая работа [150,6 K], добавлен 06.07.2015

 • Характеристика риби як промислової сировини, хімічний склад її м'яса, оцінка харчової та біологічної цінності. Способи та технологічні особливості приготування різних видів пресервів. Підбір технологічного обладнання. Розрахунок площі основного цеху.

  курсовая работа [288,1 K], добавлен 25.04.2016

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.