ВАТ "Смілянський цукровий комбінат": бурякопереробне відділення. Організація ремонту обладнання (елеватор буряку)

Організація територіально-виробничих агропромислових комплексів для переробки буряків з метою здешевлення виробництва цукру. Характеристика обладнання відділення з переробки буряків на ВАТ "Смілянський цукровий комбінат", його ремонт та експлуатація.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2011
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Карман дотикається до каркасу

Дефект монтажу або пошкодження при експлуатації

Відремонтувати карман або замінити запасним

Карман дотикається до корзини

Не виконаний натяг ланцюга

Натягнути ланцюг

Ланцюг проковзує на барабанах

Витяжка ланцюга

Натягнути ланцюг

Обрив ланцюга

Замінити ланку, що не пригодна

4. Розрахункова частина

4.1 Розрахунок спеціалізованого пристрою на міцність

Рис.2 Спеціалізований пристрій

Розраховуємо шпильки спеціалізованого пристрою на розрив.4.1.1 Визначаємо зусилля, які виникають в поперечних перерізах шпильок із умови міцності з'єднання

(4.1.1)

де k = 1,5 - коефіцієнт зчеплення; d = 280 - діаметр посадочного місця вала, мм; 1=110 - довжина посадочного місця, мм;р = 10 - величина контактного тиску, мПа; f = 0,3 - коефіцієнт тертя

Визначаємо зусилля яке приходиться на одну шпильку в Н, визначаємо за формулою:

Із умови міцності на розтяг визначаємо внутрішній діаметр різьби шпильки:

(4.1.2)

Де d1 - внутрішній діаметр різьби шпильки, мм

З конструктивних міркувань і деяким запасом міцності застосовуємо шпильки з зовнішнім діаметром різьби ЗО мм і гідравлічний домкрат ДГ - 25, технічна характеристика якого:

Вантажопідйомність - 2,5м

Висота підйому - 200мм

Допустимий тиск рідини - 50 мПа

Маса домкрата - 25,2кг

4.2 Розрахунок обладнання на технічну потужність

Технічна норма продуктивності дифузійних апаратів розраховуємо за формулою:

(4.2.1)

де ?Vn - сумарний корисний вміст апарата, м3;

р - густина продукту, кг/м;

zxh - тривалість процесу дифузії, хв;

а - кількість продукту, до маси буряків в відсотках;

Е - експлуатаційний коефіцієнт;

Технічна норма продуктивності водовіддільника ВДФЗ приймаємо по паспортним даним А=1700т/добу.

Технічну норму продуктивності бурякомийки Ш1ПМД2 розраховуємо за формулою:

де Vn - корисний об'єм бурякомийки, м3; р - насипна густина буряка, т/м3; z - тривалість перебудування буряка в бурякомийці, хв.

Мийка КМЗ-Б7М.

Продуктивність А=1500 т/добу (відповідно паспортних даних).

Технічна норма продуктивності хвостиковловлювача-класифікатора PXL-100 приймаємо по паспортним даним - 3000 т/добу.

Технічна норма продуктивності елеватора для буряка В-450М розраховується за формулою:

де V - повний вміст ковша, м;

ц - коефіцієнт заповнення ковша;

p - насипна густина буряка, т/м3;

и - швидкість руху ковшів, м/с;

S - крок ковшів, м;

а - кількість транспортувального матеріалу, відсотків до маси буряка.

Технічну норму продуктивності ваг для буряка ДС-800 знаходимо за формулою:

(4.2.2)

де М - маса однієї порції буряка, яка зважується на вагах, т

V - максимально можлива частота відсіків, яка виробляється вагами, об/хв.

Знаходимо технічну потужність бункера для буряка за формулою:

(4.2.3)

де V - повний вміст бункера, м3;

р - насипна густина буряка в бункері, т/м3;

ц - коефіцієнт заповнення бункера;

z - тривалість перебудування буряка в бункері, хв.

Технічну продуктивність жомопресів ПСЖМ71-58 приймаємо по паспортним даним 500 т/добу по переробці буряка.

На заводі встановлено жомопресів 3 шт.

Знаходимо технічну потужність стрічкового конвеєра для бурякової стружки за формулою:

(4.2.4)

Технічну потужність ротаційного пульпоуловлювача ПР-25-30 знаходимо за формулою:

(4.2.5)

де F - загальна площа активної фільтруючої поверхні сит, м;

u - швидкість фільтрування продукту, м / (м2 хв);

р - густина продукту, т/м3;

а - кількість продукту, відсотків до маси буряка.

Електромагнітний сепаратор приймаємо по паспортним даним ЭП1М при умовах: швидкість руху стрічки конвеєра в м/с не більше і ширину стрічки конвеєра в мм, не більше 1000.

Технічну продуктивність бурякорізки Т2М-СЦ2Б-12 знаходимо за формулою:

(4.2.6)

деF - площа перерізу, через який проходить стружка, м2;

V - швидкість різання буряка, м/с;

р - насипна густина буряка, кг/м3;

а - кількість продукту, відсотків до маси буряка;

Е - експлуатаційний коефіцієнт.

4.3 Розрахунок трубопроводів, вибір насосів, компресорів

Діаметр трубопровода для подачі жомопресової води на дифузію визначається по формулі:

(4.3.1)

деА - потужність заводу, т буряка/добу;

g - кількість продукту, що перекачується, 30%;

г - густина продукту, г = 1000 кг/м3;

К - коефіцієнт нерівномірності подачі продукту.

По нормативам К=1,15; А=2000

Рекомендована швидкість руху жомопресової води по трубопроводу V=1,5 м/с.

Діаметр трубопроводу

(4.3.2)

Приймається діаметр трубопроводу: d=80мм.

Вибір насоса

Визначити необхідний напір насоса.

Напір насоса складається із геодезичної висоти під'єму рідини та втрат напору по довжині трубопроводу.

Н=Нг+?hw (4.3.3)

Загальні втрати напору:

hw=hе+hm

де hе - втрати напору по довжині трубопроводу;

hm - місцевий опір (нехтуємо)

м в ст. (4.3.4)

л - коефіцієнт гідравлічного тертя, для практичних розрахунків;

л=0,02-0,03;

м в ст.

Н1=15; Н=15+1,07=16,07м.

Для заданої продуктивності Q=28,75м3/год.

Напір = 16,07м; відповідає насос ЗК-6а.

4.4 Розрахунок механізмів та їх деталей

Проводимо перевірку на міцність муфти, яка з'єднує вали насоса і електродвигуна.

Застосовується муфта типу МУВП по МН2096-64. При діаметрі вала d=55мм. Беремо муфту з допустимим розрахунковим моментом [Мр] =700н. м. Nmax=3000 об/хв.

Момент, який передає муфта.

(4.4.1)

де Р - потужність на валу електродвигуна, КВт;

щ - кутова швидкість вала, рад. /с.

рад. /с.

Розрахунковий момент.

Мрр· М, (4.4.2)

де Кр - коефіцієнт режиму роботи

Мр=2 · М = 2 · 98,8=197,6 Н·м

Перевіряємо втулки муфти на згинання.

(4.4.3)

деД1 - діаметр кола, по якому розташовані пальці, мм;

Z - кількість пальців, шт.;

dn - діаметр пальця, мм;

lв - довжина втулки, мм.

що менше

Перевірка пальців на згин.

(4.4.4)

деln - довжина пальця, мм;

Допустиме напруження на згин для матеріалу пальця:

Міцність пальців забезпечена, тому що:

5. Заходи по охороні праці навколишньго середовища

Водовіддільники

Ланцюгова передача водовід-дільника повинна укомплектовуватись огородженням з люками, закритими кришками.

Електроустаткування водовід дільників повинне відповідати вимогам особливо сирих приміщень: електродвигуни зі ступенем захисту не нижче УР за ГОСТ 14254-80, апаратура ланцюгів управління напругою не більше 42В.

Бурякомийка

Бурякомийка відноситься до устаткування з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки при ремонті, обслуговуванні і налагодженні бурякомийки повинні відповідати "Правилам техники безопасности при эксплуатации електроустановок".

Конструкція бурякомийки повинна виключати розбризкування води. Бурякомийки повинні бути обладнанні механічно відкриваючими піскоуловлювачами і каменеуловлювачами, якими керують дистанційно, і регуляторами рівня води.

Рухомі і обертаючі частини бурякомийки (муфти, валки, шнеки, ланцюгові передачі) повинні бути закриті суцільним огородженням.

Розміщення вентилів, кранів, рукояток, шиберних пристроїв, тощо повинно бути зручним для обслуговування та забезпечувати безпечність роботи персоналу.

Корито бурякомийки потрібно огородити по периметру вертикальною решіткою висотою 1м від рівня підлоги площадки.

Електроустаткування бурякомийок повинне відповідати вимогам, особливо сирих приміщень: електродвигуни зі ступенем захисту не нижче ІР43 згідно з ГОСТ14254-80, апаратура ланцюгів управління напругою не більше 42В.

Шафа силова, пульт керування, захисні труби електропроводки, а також металеві частини електроустаткування, які можуть опинитись під напругою, повинні бути заземлені згідно з ПУЄ.

Бурякомийка, якою управляють з пульта керування, повинна бути забезпечена звуковою сигналізацією, або світловою. На видному місці біля бурякомийки, якою управляють з пульта, потрібно вивісити плакат з попереджувальним написом: "Обережно, включається автоматично!".

З бурякомийки буряки поступають на автоматичні ваги і бурякорізки за допомогою елеватора.

Елеватор

Шахта ковшових елеваторів повинна бути обшита з усіх сторін по довжині суцільним огородженням.

Елеватори повинні бути обладнані храповими колесами із заскочками для запобігання зворотного ходу барабана.

Елеватори повинні бути укомплектовані завантажувальними пристроями і уловлювачами для захоплення тягового елемента у випадку його обривання.

У привідній станції повинен бути пристрій для автоматичного відключення електропривода у випадку обривання або різкого послаблення натяжної гілки ланцюга.

Елеватори повинні бути обладнані звуковою сигналізацією, яка випереджає їх пуск. і лише одним пусковим пристроєм. Для провертання елеватора від руки встановлюють ручний привід через храпове колесо.

Бурякорізки

Відцентрові бурякорізки потрібно оснащувати поворотними ножовими рамами для регулювання підйому ножів, пристроями для піднімання заглушок і ножових рам. Бурякорізки потрібно обладнати пристроєм, який забезпечує безпечне оснащення ножів. Для очищення бурякорізних ножів "на ходу", за допомогою продувки, потрібно використати стиснуте повітря під тиском: Р=0,8-0,1 МПа. Всі рухомі частини бурякорізок повинні мати жорстко закріплене суцільне огородження.

Підлога площадок бурякорізок повинна бути покрита рифленими гумовими ковбиками. Очищення бурякорізки, вилучення сторонніх домішок потрібно проводити тільки після повної зупинки завитка і відключеному приводі відповідно до вимог. На пусковому пристрої бурякорізки потрібно вивісити табличку "Не включати! Працюють люди!".

На ділянці трубопроводу, що надає повітря, між запірним вентилем і бурякорізкою потрібно установити манометр для контролю робочого тиску повітря.

Розміщення апаратури і органів управління на площадці бурякорізок, повинно виключати можливість випадкового пуску устаткування.

Робоче місце різання буряків повинне бути обладнане припливно-витяжною вентиляцією, освітленням, комплектом інструментів і пристроїв, які використовують при розбиранні, набиранні, очищенні і установленні ножових рам, ванною з підведеною гарячою і холодною водою для обмивання ножових рам, милом, рушником і аптечкою.

Дифузійні установки

Організація і розробка процесів знецукрення стружки повинні виключати розливання рідин, розсипання бурякової стружки і жому, тепло і вологовиділення і виділення шкідливих речовин.

Посудини і мірники системи подачі формаліну повинні бути герметично закриті і розміщуватись в окремому приміщенні, обладнаному вентиляцією.

У приміщеннях, де розміщені дифузійні апарати, потрібно установити підйомні механізми вантажопід'ємністю по масі самої важкої деталі апарату.

При аварійній зупинці нахилених дифузійних апаратів розвантаження бурякової стружки здійснюється методом розмиванням її струменем води із шлангів і змивання в нижню частину апарату на штуцери гідравлічного розвантаження за допомогою жомофекальних насосів по всій довжині апарату, починаючи з нижньої частини. Для аварійних робіт в середині апарата.

Корпус у нижній частині потрібно обладнати люками, які мають спеціальні ручки. В огородженнях приводу дифузійних апаратів нахиленого типу потрібно передбачити люки для огляду ланцюгів. Маслянки для змащення приводу потрібно відносити за межі редуктора.

Жомовіджимальні преси

Преси повинні бути укомплектовані запобіжними пристроями, які забезпечують відключення приводу і припинення подачі жому при понад допустимих перевантаженнях електродвигуна. Кожухи пресів повинні виключати просочування та розливання рідини.

Завантажувальні воронки жомовіджимних пресів повинні мати оглядові стікла діаметром 0,15м, які розміщені у місцях, що забезпечують безпечність нагляду під час завантаження.

Автоматичні ваги для буряків

Автоматичні ваги повинні бути огородженні сітчастим огородженням з дверима, які закриваються. Внутрішні поверхні бункерів і спусків перед автоматичними вагами потрібно покрити звукопоглинаючими матеріалами (гума, тощо).

Створення безпечних умов праці є основним та найважливішим завданням підприємств цукрової промисловості.

За правильну організацію та стан техніки безпеки несе відповідальність керівництво підприємства, а всі поточні питання вирішуються відділами або інженерами з техніки безпеки.

Кожен робітник повинен добре знати правила з техніки безпеки, проходити інструктаж перед допуском до ремонтних робіт і періодично здавити відповідні іспити.

Слід виконувати лише ту роботу, яка доручена адміністрацією і за умови що безпечні способи 2 виконання добре відомі.

При одержанні нової (незнайомої) роботи треба вимагати від майстра додаткового інструктажу з техніки безпеки.

При ремонті обладнання, а зокрема бурякомийки, майстер по ремонту зобов'язаний забезпечити трудову дисципліну серед членів бригади й виконання ними правил внутрішнього розпорядку з метою попередження нещасних випадків, перед початком робіт проводять вступний інструктаж на робочому місці.

Перед початком роботи потрібно:

Привести до ладу свій робочий одяг.

Уважно оглянути робоче місце, прибрати всі речі, які заважають роботі.

Перевірити справність ручного інструменту. Електрифікований інструмент (дрелі, шліфувальні машини) застосовують за умови повної його справності.

Користуватись вантажопід'ємними пристроями дозволяється, якщо вони відремонтовані і на них є таблички, на яких повинна вказуватись дата випробовувань і їх вантажопід'ємність.

Деталі та їх, вузли (при розбиранні та складанні) потрібно укладати стійко на столі, на підлозі або у тару. Допустима висота штабеля до 1м., а ширина 0,8м.

Робоче місце під час рубання металу повинне бути відгороджено запобіжними щитами, і потрібно користуватися: захисними окулярами.

Під час виконання обпилювальних, шабрувальних та зачисних робіт здувати або видаляти ошурки та стружки рукою забороняється.

Забороняється нарощування гайкових ключів грубами або іншими предметами. Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, у спеціально відведеному місці злити з ванночок відпрацьований гас (бензин) через лійку централізованого зливання.

Перед запуском обладнання для випробовування весь персонал обслуговування повинен бути проінструктований.

У процесі ремонту з метою підтримання виробничої санітарії, запобіганню пожежі та охороні навколишнього середовища слід дотримуватись наступних вимог:

1. Відпрацьовані паливо - мастильні матеріали зливати в спеціально призначені для цього ємності.

2. Не допускати розливів паливо - мастильних матеріалів, або вчасно їх прибирати.

3. Відпрацьований обтирочний матеріал складати складати в спеціальні ящики.

4. Відходи матеріалу для виготовлення прокладок складати в спеціально відведеному місці.

5. В цехах повинні бути обладнанні спеціальні пости комплектовані, засобами пожежегасіння.

До ремонту і поточному обслуговуванню системи персонал цеху КВП і А що вивчили будову системи, пройшовши інструктаж з техніки безпеки і маючи допуск до роботи з електропристроями.

До ремонту і поточного обслуговування електрообладнання, допускається персонал електроцеху, що вивчив будову електрообладнання, що пройшов інструктаж з техніки безпеки і має допуск до роботи з електроустаткуванням.

При виконанні ремонтних робіт потрібно вимкнути систему й електрообладнання від мережі живлення за допомогою рубильника, розміщеного в силовій шафі, перевести його рукоятку в крайнє нижнє положення.

Ремонтні роботи в щитку керування можна виконати при вимкненій напрузі. Коли не горить лампа "Щит під напругою". Для зняття напруга потрібно вимкнута ввідний автомат, розміщений у щиті керування.

При вимкненні ввідного автомата під напругою залишається запобіжник, лампа освітлення пульта й клеми на вході автомата.

Для негайної зупинки всіх механізмів потрібно натиснути кнопку "СТОП", або перевести рукоятку рубильника в крайнє нижнє положення.

Класифікація будівель і приміщень цукрового виробництва у відношенні ураження людей електричним струмом у мийному відділенні категорії Д, стан повітряного середовища в приміщенні особливо сире і особливо небезпечне.

6. Основні положення техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт

Робоче місце ремонтників повинно бути організоване таким чином, щоб в умовах специфіки ремонтних робіт була забезпечена повна їхня безпека.

Під'ємні механізми та пристрої повинні бути справними, мати номер, дату випробування та позначення робочої вантажопід'ємності.

Проводити ремонтні роботи потрібно тільки якісним та справним інструментом. Електрифікований інструмент повинен мати напругу, яка не перевищує 36 вольт.

До початку ремонтних робіт усі двигуни від'єднуються від обертових механізмів та вимикається живлення. Механік цеху повинен перевірити правильність ти надійність відключення від всієї системи обладнання, яке підлягає ремонту, відсутність тиску, вакууму, якість очищення, пропарки і дотримання інших правил техніки безпеки, які діють у продуктовому відділенні.

Всі ремонтні робітники, а також експлуатаційний персонал, які приймають участь у ремонті, перед тим, як приступити до роботи, повинні знати правила техніки безпеки та безпечні методи проведення ремонтних робіт.

Перед початком розбирання необхідно ознайомитися з конструкцією обладнання та заводськими інструкціями і намітити план послідовного розбирання.

При користуванні електрозварювальним пристроєм необхідно користуватися захисним шоломом, рукавичками, бути одягненим у спеціальний одяг, стояти на гумовому килимку. Держак електродів повинен бути ізольований. Забороняється проводити зварювальні роботи у вологому приміщенні. Біля місця, де проводяться зварювальні роботи не повинні знаходитися легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали й речовини.

Охорона навколишнього середовища

Діяльність цукрових заводів в галузі захисту навколишнього природного середовища повинна регламентуватися вимогами Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ГОСТ 17.2.3.02-88, СН 245-71 "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий", "Правил охраны поверхностных вод от загрязнення сточными водами".

Екологічна безпека при експлуатації об'єктів водопостачання, каналізації, очисних та інших споруд водного господарства на цукрових заводах повинна забезпечуватися відповідно до вимог "Інструкції з питань водного господарства цукрових заводів".

З метою вирішення проблем захисту навколишнього природного середовища на кожному цукровому заводі повинна бути створена служба охорони природи.

У своїй діяльності служба охорони природи повинна керуватися нормативними актами та посадовими інструкціями.

Кожне підприємство повинно мати "Екологічний паспорт цукрового заводу", складений у відповідності з ГОСТ 17.0.0.04-90.

На кожному підприємстві повинні бути розроблені нормативи гранично допустимих викидів забруднених речовин в атмосферу (ГДВ).

Підприємства належно від форм власності повинні забезпечити:

проведення санітарно-технічного обстеження приміщень та об'єктів;

санітарно-хімічний контроль гранично допустимих викидів та промислових стоків у навколишнє середовище, рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів;

безпечне зберігання та утилізацію шкідливих відходів виробництва.

На підприємствах мають бути опрацьовані поточний та перспективний плани раціонального й бережливого використання природних ресурсів (атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод, земельних ділянок тощо).

Для додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів підприємства повинні впроваджувати:

нові маловідходні, енерго - і ресурсозберігаючі технології;

заходи щодо бережливого використання води, земельних ділянок, палива;

заходи по хімічному та біологічному очищенні води, які забезпечують захист навколишнього природного середовища та безпеку здоров'я населення;

вентиляційні та газоочисні установки, які забезпечують ГДК шкідливих викидів в атмосферу;

очисне обладнання та пристосування для утилізації забруднених речовин і переробки відходів;

прилади для контролю за кількістю та складом забруднюючих речовин і характеристиками шкідливих факторів.

Підприємства, зобов'язані додержуватися правил транспортування, зберігання та застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, токсичних і хімічних речовин та інших препаратів.

Підприємства зобов'язані забезпечити екологічно безпечне виробництво, зберігання, транспортування, використання, знищення, знешкодження й захоронення мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та предметів біотехнології.

Власники транспортних засобів зобов'язані розробляти і виконувати комплекс заходів щодо зниження токсичності та знезараження викидів і скидів транспортних засобів, переходу на менш токсичні види енергії н палива, дотримання режиму експлуатації транспортних засобів тощо.

Обладнання цукрових заводів, при експлуатації якого виділяють або можуть виділятися в атмосферу виробничих приміщень шкідливі домішки (пил, шкідливі речовини, водяні пари тощо) повинно бути максимально герметизовано, укрито і забезпечено аспірацією (відсмоктуванням), з наступним очищенням від домішок, які там уміщені.

Димові гази котельних і жомосушильних установок повинні виводитись в атмосферу після очищення їх від хімічних речовин та твердих домішок згідно з проектно-технічною документацією.

Повітря (газ) від вентиляційних і газоочисних установок після очищення повинно виводитись в атмосферу окремим повітропроводом, який виведений вище покрівлі приміщення на висоту не менше 2м.

Промислові стічні води цукрових заводів різні за своїми фізичними властивостями, хімічним складом і ступенем забруднення необхідно розрізняти за трьома категоріями.

Води І і II категорії після відповідного очищення використовуються в системах повторного й оборотного водопостачання.

7. Список використаної літератури

1. Гипросахпром., Ведомственные нормы расчета технической нормы оборудования свеклосахарных заводов. Москва, И-346, 1980-165.

2. Б.В. Прудиус, А.И. Хоменко. Расчет оборудования сахарных заводов, - М.: Агропромиздат, 1985, - с.220.

3. Лазарев И.А. Ремонт и монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - с.224.

4. Андрианов И.О. Ремонт и монтаж оборудования свеклосахарных заводов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1972, - с.327.

5.А.П. Парходько, В.Я. Богун, Б.И. Винник. Организация ремонта оборудования свеклосахарных заводов. - М: пищевая промышленность, 1969, - с.375.

6. М.Я. Азрилевич. Технологическое оборудование сахарных заводов. - М: Пищевая промышленность, 1972, - с.312.

7. Державний нормативний акт про охорону праці. Правила охорони праці в цукровому виробництві. - К: Основа, - с.303.

Приложения

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Специфіка технологій переробки молочної продукції. Опис і характеристика устаткування для переробки молока і виготовлення продуктів з нього. Опис обладнання для виготовлення молока, масла, твердого сиру, пристрої для охолодження і теплової обробки молока.

  реферат [219,6 K], добавлен 24.09.2010

 • Розрахунок параметрів безперервно-потокової лінії. Визначення тривалості операційного циклу при різних видах руху предметів праці. Організація ремонту обладнання. Визначення потреби в різних видах енергії, інструментів, виробничих площах, обладнанні.

  курсовая работа [183,9 K], добавлен 17.11.2014

 • Обслуговування і ремонт обладнання верстатів і автоматичних ліній. Організація праці та заробітна плата. Визначення експлуатаційних витрат на утримання обладнання. Розрахунок витрат на виробництво деталей. Аналіз структури собівартості продукції.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 21.02.2009

 • Технологічні схеми і режим переробки сирого бензолу. Очищення його від неграничних і сірчистих з'єднань та каталітичне гідроочищення. Технологія й устаткування відділення ректифікації смоли і виробництва пеку та переробка фракцій кам'яновугільної смоли.

  реферат [3,7 M], добавлен 06.03.2009

 • Складання виробничої програми підприємства. Джерела постачання сировини. Розрахунок сировини, чисельності виробничих працівників, обладнання для зберігання сировини, обладнання тісто-приготувального відділення та обладнання для зберігання готових виробів.

  курсовая работа [314,8 K], добавлен 19.12.2011

 • Вибір методів ремонту технологічного обладнання. Розробка об'єму робіт і норм часу при середньому чи капітальному ремонті машини. Розрахунок оборотної кількості вузлів. Організація праці ремонтної бригади. Технічна характеристика обладнання майстерень.

  курсовая работа [187,0 K], добавлен 16.03.2015

 • Технологічна схема виробництва ковбасних виробів. Обґрунтування та вибір асортименту. Розрахунок сировини та готової продукції; робочої сили, обладнання, площ виробничих приміщень. Організація виробничого потоку та виробничо-ветеринарного контролю.

  курсовая работа [500,4 K], добавлен 22.05.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.