Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу

Методи розрахунку циклона з дотичним підводом газу. Визначення діаметру вихлопної труби, шляху та часу руху частки пилу. Розрахунок середньої колової швидкості газу в циклоні. Висота циліндричної частини циклона. Розрахунок пилоосаджувальної камери.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.11.2010
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Розрахункова робота №5

Тема роботи: Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу

Задача 5.1. Розрахунок циклона з дотичним підводом газу

У розрахунках визначаються основні розміри окремих елементів циклона при заданих величинах витрат Q (м3/год) потоку газу, характеристиках вловленого пилу (питома вага пилу гП, фракційний склад), швидкості вхідного хвх і вихідного хвих потоків газу, а також питому вагу газу гГ і ступінь очищення з газу0

Рис.5.1 Схема циклона

Вихідні дані:

Q=17000 м3/год

хвх=21,0 м/с

в=7 гП=1400 кг/м3

гГ=1,20 кг/м3

хвих=7

б=20

Розв'язок

1. Спочатку визначають діаметр вихлопної труби Д1 із наступного співвідношення:

Qгод= , м3/год

Д1= , м Д1=

2. Діаметр патрубка Д2 по якому підводиться газ визначається за виразом: .

Д2= , м Д2=

При вході коловий поперечний переріз труби переходить в прямокутний, співвідношення h/в приймається рівним 1,5.

В цьому разі:

Vгод=3600h·в·хвх=3600·1,5·в2·хвх

Звідки

в= в=

3. Радіус циклона r3 дорівнює (див. рис.5.1)

r3=r1+в r3=0,46+0,39=0,85

де r1 - радіус вхідного патрубка, м.

Діаметр циклона Д3, становить:

Д3=2·r3 Д3=2·0,85=1,7

Середній радіус циклона визначається з виразу:

rср=(r1+ r2)/2 , м

rср=

4. Середня колова швидкість газу хср в циклоні становить:

хср=0,6 хвх,м/с хср=0,6 7=4,2 (м/с)

5. Кутова швидкість обертання ще дорівнює:

ще= , с-1 ще= с-1

6. Час руху t частки пилу в циклоні визначається за формулою:

(с)

де н -- кінематична в'язкість повітря, яку бажано прийняти рівною 14,4-106 2/с ;

dч -- мінімальний діаметр частки пилу, що вловлюється циклоном, при з= 90% циклона та діаметром частки пилу 10мк.

7. Шлях руху частки пилу визначається за виразом:

S=хcp·t , м S=4,2·7,8 (м)

8. Шлях частки за одне обертання пилу дорівнює:

S1= S1=

де в -- кут нахилу спіралі руху частки до горизонтальної площини.

h=S1·sinв h=4,14·0,12=0,50

Кількість обертів частки п в корпусі циклона буде дорівнювати:

п = п =

9. Висота циліндричної частини циклона визначається за виразом:

HЧ=0,05·h·n HЧ=0,05·0,50·7,91=0,20

Кут нахилу конічної частини циклона та висота Нк визначають за формулою:

Нк= Нк=·ctg20=0,68·2,75=1,87

В даному завданні Д4 слід прийняти рівним (0,1...0,2) Д3.

Загальна висота циклона буде дорівнювати:

Hзаг=Hк+HЧ

Hзаг=0,20+1,87=2,07

Задача 5.2. Розрахунок пилоосаджувальної камери

Для проведення розрахунку камери необхідно мати відомості про об'єми забрудненого газу Q м3/год, характеристики пилу (у вигляді кінетичної в'язкості н м2/с), швидкість руху газу у корпусі камери х м/с.

Вихідні дані

хГ=0,5 м/с

В=2 м

хв=0,6 м/с

Q=7000 м3/год

н=7·103 м2

Рис.5.2. Схема пилоосаджувальної камери

Розв'язок

Витрати газу Q в поперечному перерізі камери визначаються за формулою:

Q=В·L·хв , м3

У вихідній частині камери на довжині Lпоч здійснюється перехід від турбулентного до ламінарного режиму. Величина Lпоч знаходиться за формулою:

Lпоч=, м

де хГ - горизонтальна складова руху частки пилу, м/с

Виходячи з попередньої формули розрахункова довжина камери буде дорівнювати:

L=

а загальна довжина камери буде дорівнювати:

Lзаг=Lпоч+0,5L

Тобто

Lзаг=0,115+0,5

Lзаг=0,115+0,5=31,94+0,81=32,75


Подобные документы

 • Загальна технологічна схема переробки прямого коксового газу. Технологічна схема двоступінчастого охолодження газу в апаратах повітряного охолодження і в скруберах Вентурі. Методи очищення газу від смоли. Розрахунок матеріального балансу коксування.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 13.11.2014

 • Розрахунок чисельності населення і житлової площі. Основні показники природного газу. Визначення розрахункових годинних витрат газу споживачами. Використання газу для опалення та гарячого водопостачання. Трасування та розрахунок мереж високого тиску.

  курсовая работа [188,7 K], добавлен 20.05.2014

 • Класифікація, конструкція і принцип роботи сепараційних установок. Визначення кількості газу та його компонентного складу в процесах сепарації. Розрахунок сепараторів на пропускну здатність рідини. Напрями підвищення ефективності сепарації газу від нафти.

  контрольная работа [99,9 K], добавлен 28.07.2013

 • Вологість газу як один з основних параметрів при добуванні, транспортуванні і переробці природного газу. Аналіз методів вимірювання вологості газу. Розробка принципової та структурної схем приладу для вимірювання, дослідження його елементів і вузлів.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 12.01.2011

 • Визначення складу робочої маси горючих відходів. Розрахунок топкового пристрою. Вибір конструктивних характеристик циклонної камери, розрахунок її діаметру. Визначення втрат тиску, димових газів і швидкості повітря. Ефективна товщина випромінюючого шару.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 24.01.2015

 • Склад прямого та зворотного коксового газу, шихти з вугілля різних басейнів. Властивості газу і його компонентів, теплоємність, теплопровідність, динамічна в’язкість, вибуховість. Теплотехнічні засоби та склад надсмольної води. Розрахунок газозбірника.

  дипломная работа [2,8 M], добавлен 08.12.2014

 • Контрольний розрахунок теплофізичних коефіцієнтів природного газу. Розрахунок ємності для конденсату, сепаратора, теплообмінника разом з дроселем. Технологічний режим незабруднення поверхні фільтрації. Необхідна концентрація інгібітору, добові витрати.

  курсовая работа [189,7 K], добавлен 27.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.