Фізична реабілітація при неврозах

Погляди на проблему реабілітації хворих з неврозами. Етіологія та патогенез, клінічна картина та симптоматика неврозів, методи їх діагностики та лікування. Клініко-фізіологічне обґрунтування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях на невроз.

Рубрика Медицина
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.03.2015
Размер файла 108,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Заняття проводять за iндивiдуальним i малогруповим методом. При формуваннi груп в них доцiльно включати кiлькох хворих, що вже одужують, добре засвоїли виконання вправ. Це пов'язано з тим, що у бiльшостi невротичних хворих погана координацiя pyxiв, вони незграбнi i неспритнi, соромляться своєї неповноцiнностi. Для виправлення такого становища пiсля вiдповiдної психотерапевтичної пiдготовки хворого, роз'яснення важливостi виконання конкретних фiзичних вправ поступово включають складніші вправи.

Для пiдвищення емоцiйного тонусу хворих заняття проводять iгровим методом, застосовують вправи з опором, що виконують у парах. Допомагають перебороти невпевненiсть у собi, страхи такі вправи, як ходьба по колодi з поступовим пiдвищенням висоти, стрибки з пiдвищення, вправи у подоланнi перешкод, на приладах, у рiвновазi. Для переборення страху серцевого нападу, страху вмерти вiд iнфаркту мiокарда (за вiдсутностi органiчних передумов для цього) хворим спочатку рекомендують бути лише присутнiми на заняттях. Потiм їх залучають до нешвидкої ходьби по колу, виконання простих вправ для ніг, тулуба, далi рекомендують ходьбу по рейцi, гiмнастичнiй лавi, простi вправи з гiмнастичними палицями, згодом - кидання м'яча, пiдскакування, елементи спортивних вправ, рухливі ігри та інші циклічні вправи. У заключнiй частинi занять не потрiбно досягати повного зниження емоцiйного тонусу, тому що хворий має закiнчити заняття у бадьорому, доброму настрої.

У після лікарняний період комплекси лiкувальної гiмнастики i методику проведення занять складають з урахуванням виду неврозу. У заняття вводять спецiальнi вправи, що сприяють покращанню уваги, швидкостi i точностi pyxiв, координацiї, виховують спритнiсть, швидкiсть реакцй, умiння подолати перепону. Використовуються вправи, якi викликають рiзкий гальмiвний процес - раптова зупинка або перебудова pухів вiдповiдно до команди пiд час ходьби, бiгу. Для тренування вестибулярного апарату застосовують вправи без зорового контролю, коловi рухи головою, нахили тулуба у рiзнi боки. При позитивнiй реакції на навантаження додають стрибки, зiскакування, вправи зi скакалкою, рухливi i спортивнi iгри.

Хворим на iстерiю пропонують одночасно виконувати асиметричнi вправи (рiзнi завдання для лівої та правої руки, лівої та правої ноги), що активiзують побудову диференцiйованого гальмування в кopi великих пiвкуль. Включення силових вправ на приладах у повільному з навантаженням на великі м'язовi групи дає можливiсть розвивати активно-вольовi акти.

3.3 Лікувальний масаж при неврозах

У лікарняний період реабілітації лікувальний масаж застосовують для покращання настрою i самопочуття хворого, пiдвищення або зменшення процесiв збудження i гальмування в ЦНС, її функцiональної здатностi; пiдготовки до занять фiзичними вправами. Використовують сегментарно-рефлекторний або регiонарний точковий масаж комiрцевої чи поперекової зони, класичний масаж. При гiперстенiчнiй формi неврастенії й у разi збудження хворого використовують легкi погладжування i розтирання, а при гiпостенiчнiй - масаж проводять енергiйно з використанням всіх прийомів. Масажують голову i потилицю при головному болю. Ослабленим хворим рекомендують 10-хвилинний масаж перед початком занять лікувальною гімнастикою.

У післялікарняний період лікувальний масаж застосовують для пiдтримання доброго настрою i самопочуття пацiєнта, збалансування процесiв збудження i гальмування у ЦНС. Використовують класичний та точковий масаж, пiдводний душ-масаж. Методика його проведення така сама, як i у лікарняний період реабілітації [24].

Висновки до розділу 3

У цьому розділі ми досліджували вплив реабілітаційних заходів на хворих з неврозами. Встановили, що неврози - це захворювання нервової системи, які обумовлені тривалим психічним перенапруженням. Розглянули форми неврозів та застосування комплексної терапії для підвищення ефективності лікування.

Переконалися, що лікувальна гімнастика для хворих з неврозами розглядається як природно-біологічний метод, тому що фізичні вправи нормалізують динаміку основних нервових процесів (збудження і гальмування) координують функції кори й підкірки, перших і других сигнальних систем. Систематичне застосування фізичних вправ сприяє зміцненню й вирівнюванню поведінки хворих, їхній організованості й витриманості в колективі. Також розглянули особливості використання лікувального масажу, фізіотерапії, працетерапії у післялікарняний період реабілітації.

Лікувальна гімнастика при перехідній неврастенії включає прогулянки, лікувальне плавання, спортивні ігри за інтересами, елементи загартовування, праце терапія, масаж. Завдання повинні мати заспокійливий загально тонізуючий вплив.

Тривалість процедур при гіпостатичній неврастенії - 20-25 хв. І включає загартовування, душі, обтирання, прогулянки, лікувальна ходьба і плавання, теренкур, працетерапія. При істерії темп середній із прискоренням, амплітуда повна. Тривалість заняття 30-40 хв. Теренкур, лікувальна ходьба, загартовування, плавання, масаж.

При неврозі нав'язливих станів використовують різні види ходьби, біг підтюпцем, ігри. Темп середній. Музичний супровід життєрадісний. Тривалість 25-35 хв. Прогулянки, вправи у воді, загартовування, обтирання. Водолікування, душ, фізіо-, механо-, працетерапія. Санаторно-курортне лікування, дієтотерапія.

Висновки

1. На основі аналізу науково-методичної літератури з питання фізичної реабілітації при неврозах в першому розділі ми дали визначення поняттям "невроз", "реактивні стани", розглянули як і від чого виникають неврози, їхні симптоми, проаналізували класифікацію неврозів, обґрунтували методи лікування та діагностики неврозів.

Отже, неврозами називаються реактивні стани, виникнення яких пов'язане з довгостроково існуючої психогенно травматуючою ситуацією, що викликає постійну психічну напругу. У розвитку неврозів велике значення мають особливості особистості. Тому виникнення неврозу залежить від структури особистості й характеру ситуації, що внаслідок індивідуальних особистісних властивостей виявляється вибірково травмуючою і здається нерозв'язною.

У роботах С.В. Лебедєва встановлено статистично достовірний зв'язок невропатії з неврозами.

Вікові особливості виникнення неврозів вивчали Г.Е. Сухарева і Л.С. Юсевич. За В.Н. Мясищевим, сутність неврозу полягає в невідповідності між можливостями, що знаходяться в розпорядженні особистості, і тими обов'язками, що виникають з наявності визначених соціальних відносин.

2. У міжнародній класифікації хвороб неврози поєднуються в рубриці невротичних, зв'язаних зі стресом розладів. При цьому виділяється безліч самостійних форм. Найпоширенішою й традиційною у вітчизняній літературі є класифікація неврозів за клінічними проявами. Відповідно до цього розглядаються три самостійних типи неврозів: неврастенія; істерія; невроз нав'язливих станів.

Лікування неврозів здійснюється комплексно і проводиться в психоневрологічних диспансерах, лікарнях, поліклінічних та санаторно-курортних закладах. Передусім слід усунути несприятливі чинники, що спричинили захворювання. Далі використовують психотерапію, медикаментозні препарати, що нормалізують співвідношення процесів збудження і гальмування, а також застосовують фізичну реабілітацію у вигляді лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії і працетерапії.

3. Також ми здійснили клініко-фізіологічне обґрунтування засобів фізичної реабілітації при неврозах. Розглянули особливості використання різних реабілітаційних заходів у лікарняний та післялікарняний періоди реабілітації. Здійснили аналіз змісту реабілітаційних заходів з використання різних методів і засобів фізичної реабілітації при неврозах. Зокрема, розглянули особливості побудови занять лікувальною гімнастикою при перехідній, при гіпостатичній, гіперстенічній неврастенії, при неврозі нав'язливих станів та істерії; особливості використання масажу, працетерапії, методів фізіотерапії.

Отже, мета нашої курсової роботи досягнута, завдання виконані, практичні рекомендації розроблені.

Практичні рекомендації

Комплекс вправ для хворих на неврастенію.
1. Лежачи на спині, руки в сторони, у правій руці тенісний м'яч. Руки з'єднати спереду, перекласти м'яч у ліву руку. Повернутися в початкове положення. Руки з'єднати спереду, перекласти м'яч у праву руку. Повернутися в початкове положення. Дивитися на м'яч. Повторити 10?12 разів.
2. Лежачи на спині, руки вздовж тулуба, у правій руці м'яч. Підняти руку вгору (за голову) і, опускаючи її, перекласти м'яч в іншу руку. Те ж саме повторити іншою рукою 5-6 разів Дивитися на м'яч. При піднятті рук - вдих, при опусканні ? видих.
3. Лежачи на спині, руки вперед ? в сторони. Виконувати перехресні рухи прямими руками протягом 15-20 с. Слідкувати за рухом кисті однієї, потім іншої руки. Дихання довільне.
4. Лежачи на спині, руки вперед ? в сторони. Махи однією ногою до різнойменної руки. Повторити 6-8 разів кожною ногою. Дивитися на мисок. Мах виконувати швидко. Під час маху - видих.
5. Лежачи на спині, в піднятих вперед руках тримати волейбольний м'яч. Махи ногою з дотиком носком м'яча. Повторити 6-8 разів кожною ногою. Дивитися на мисок. Під час маху - видих.
6. Лежачи на спині, руки вперед. Виконувати перехресні рухи руками, опускаючи і підіймаючи їх. Слідкувати за кистю однієї, потім іншої руки. Виконувати 15-20 с.
7. Лежачи на спині, у правій руці, піднятій вперед, тримати тенісний м'яч. Виконувати рукою колові рухи вперед і назад протягом 20 с. Дивитися на м'яч. Змінювати напрямок руху через 5 с.
8. Сидячи на підлозі, упор руками ззаду, прямі ноги злегка підняті. Виконувати перехресні рухи 15-20 с. Дивитися на мисок однієї ноги. Голову не повертати. Дихання не затримувати.
9. Сидячи на підлозі, упор руками ззаду, прямі ноги. Почергово піднімати і опускати ноги. Виконувати 15-20 с. Дивитися на мисок однієї ноги.
10. Сидячи на підлозі, упор руками ззаду. Мах правою ногою вгору - ліворуч, повернутися в початкове положення. Те ж саме лівою ногою вгору - праворуч. Повторити 6-8 разів кожною ногою.
11. Сидячи на підлозі, упор руками ззаду. Сидячи на підлозі, упор руками ззаду. Те ж саме повторити іншою ногою ліворуч 6-8 разів кожною ногою.
12. Сидячи на підлозі, упор руками ззаду, пряма нога злегка припіднята. Виконувати колові рухи ногою в одному та іншому напрямку. Повторити 10-15 с кожною ногою.
13. Сидячи на підлозі, упор руками ззаду, але підняті обидві ноги. Виконувати колові рухи в одному та іншому напрямку 10-15 с. Дивитися на миски.
14. Стоячи, тримати гімнастичну палицю внизу. Підняти палицю вгору, прогнутися ? вдих, опустити палицю ? видих. Дивитися на палицю. Повторити 8-12 разів.
15. Стоячи, тримати гімнастичну палицю внизу. Присісти і підняти гімнастичну палицю вгору, повернутися у початкове положення. Дивитися на палицю. Повторити 8-12 разів.
16. Стоячи, тримати гантелі спереду. Колові рухи руками в одному та іншому напрямку ? 15-20 с. Дивитися то на одну, то на іншу гантель. Виконувати колові рухи 5 с в одному напрямку, потім 5 с в іншому.
17. Стоячи, тримати гантелі спереду. Одну руку піднімати, іншу ? опускати, потім навпаки ? 15-20 с. Дивитися то на одну, то на іншу гантель.
18. Стоячи, гантелі в опущених руках. Підняти гантелі вгору, потім опустити. Дивитися спочатку на праву гантель, потім на ліву. Знову перевести погляд на праву гантель. Виконувати рухи очима в одному та іншому напрямку 15-20 с. Змінювати напрямок руху очей через 5 с.
19. Стоячи, у витягнутій руці обруч. Обертати обруч в одну, потім в іншу сторону 20-30 с. Дивитися на кисть. Виконувати однією та іншою рукою.
20. Стоячи, дивитися тільки вперед на будь-який предмет. Повернути голову праворуч, потім ліворуч. Повторити 8-10 разів в кожну сторону.
21. Стоячи, дивитися тільки вперед на будь-який предмет. Голову підняти, потім опустити, не змінюючи погляд. Повторити 10 разів. Дивитися на будь-який предмет.
Примітка: при виконанні вправ рекомендується голову не повертати, рухи очима виконувати повільно.
Ритмічна гімнастика
Особливість ритмічної гімнастики полягає у тому, що темп рухів і інтенсивність виконання вправ задається ритмом музичного супроводу.
Ранкова гігієнічна гімнастика для хворих на невроз
Ранкова гігієнічна гімнастика сприяє швидшому приведенню організму в робочий стан після пробудження, підтримці високого рівня працездатності у перебіг трудового дня, вдосконаленню координації нервово-м'язового апарату, діяльності серцево-судинної і дихальної систем. Під час ранкової гімнастики і подальших водних процедур активізується діяльність шкірних і м'язових рецепторів, вестибулярного апарату, підвищується збудливість ЦНС.

Список використаних джерел

1. Александров А.А. Современная психотерапия / Александров А.А. - К., 1997. - 334 с.

2. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства / Александровский Ю.А. - М.: Медицина, 1995. - 400 с.

3. Алексеев А.В. Исследование механизмов и эффективности психотерапии при нервно-психических расстройствах / Алексеев А.В. - К.: СПб., 1998. - С.21-24.

4. Анастази А. Психологическое тестирование / Анастази А. - М., 1995. - 318 с.

5. Асатиани Н.М. Клиническая динамика неврозов и психопатий / Асатиани Н.М. - К., 1997. - 187 с.

6. Балунов О.А. Влияние повторных курсов восстановительного лечения на эффективность реабилитации больных неврозами / Балунов О.А., Триумфова Е.А. - М.: СПб. 2000. - 20 с.

7. Белоусова И.Т. О синдроме навязчивых состояний / И.Т. Белоусова // Неврология и психиатрия. - 1998. - №2. - С.917-927.

8. Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика. / Блейхер В.М. Крук И.В. - К., 1998. - 279 с.

9. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинике / Бурлачук Л.Ф. - К., 1999. - 239 с.

10. Вайсфельд Д.Н. Физические и курортные факторы в лечении неврологических больных / ? Вайсфельд Д.Н. - Киев, 1988. - 234 с.

11. Захаров А.И. Неврозы и пограничные состояния / Захаров А.И. - Л., 1972. - 379 с.

12. Епифанов В.А. Лечебная физкультура и врачебный контроль /Епифанов В.А., Апанасенко Г.А. - М.: Медицина, 1990. - 290 с.

13. Карандашева Э.А. К клинико-психологической и биохимической характеристике фобического синдрома у больных неврозами / Карандашева Э.А., Мурзенко В.А. - Л., 1972. - 258 с.

14. Карандашева Э.А. Неврозы и пограничные состояния / Карандашева Э.А., Мурзенко В.А. - Л., 1972. - 582 с.

15. Карвасарский Б.Д. Неврозы. - 2-е изд., перераб. и доп. / Карвасарский Б.Д. - М.: Медицина, 1990. - 417 с.

16. Клапчук В.В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / Клапчук В.В., Дзяк Г.В. - К.: Здоров'я, 1995. - 312 с.

17. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих з травмами й захворюваннями нервової системи / Марченко О.К. - Київ: Олімпійська література, 2006. - 195 с.

18. Мишина Т.М. Психологическое исследование супружеских отношений при неврозах / Мишина Т.М. - Л., 1978. - 523 с.

19. Мишина Т.М. Семейная психотерапия при нервных и психических заболеваниях / Мишина Т.М. - Л., 1978. - 327 с.

20. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник / В.М. Мухін. - 3-тє вид., - К.: Олімпійська література, 2009. - 488 с.

21. Мягер В.К. Общие принципы и методика семейной психотерапии у больных неврозами / Мягер В.К. // - В кн.: тезисы докладов конф. по психотерапии. - М., 1973. - 132 с.

22. Мясищев В.Н. Некоторые теоретические и практические выводы из изучения 1000 больных отделения неврозов / В.Н. Мясищев // Нервопатология и психиатрия. - 1967. - №6. С.897-900.

23. Попов С.Н. Физическая реабилитация / Попов С.Н. - Ростов-на Дону, 2000. - 420с.

24. Применение современных подходов к назначению лекарственной терапии при восстановительном лечении больных неврозами / [Балунов О.А., Демиденко Т.Д., Черников В. П.]. - М.: СПб., 2001. С.38-45.

25. Роль семейных взаимоотношений в реабилитации больных неврозами. [Балунов О.А., Демиденко Т.Д., Янковская Е.М. Алемасова А.Ю., Ермакова Н.Г., Коцюбинская Ю. В.]. - М.: СПб., 2000. - 31 с.

26. Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура: [Підручник] / Соколовський В.С. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т - 2005. - 487 с.

27. Стрелкова Н.И. Физические методы лечения в неврологии / Стрелкова Н.И. - М., 1983. - 198 с.

28. Сухаревой Г.Е. Психогенные патологические реакции (неврозы) / Сухаревой Г.Е., Юсевич Л.С. - М., 1965. - 765 с.

29. Фелинская Н.И. Клиническая дифференциация пограничных состояний / Н.И. Фелинская // Невропатология и психиатрия. - 1976. - № 6. - С.575-579.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії засобів фізичної реабілітації на організм після компресійного перелому хребетного стовпа. Програма фізичної реабілітації хворих. Врахування ефективності застосування засобів фізичної реабілітації.

  дипломная работа [156,3 K], добавлен 25.05.2012

 • Клінічна картина, етіологія, лікування при гострому та хронічному простатитах. Лікувальна фізкультура як складова фізичної реабілітації в лікуванні захворювань передміхурової залози. Оцінка ефективності засобів фізичної реабілітації на організм хворих.

  контрольная работа [261,7 K], добавлен 08.03.2015

 • Етіологія, патогенез та діагностика радикуліта. Значення нервової системи, її функціонування. Підходи до фізичної реабілітації при радикуліті, клініко-фізіологічне обґрунтування. ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія, нетрадиційні засоби реабілітації.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 23.10.2016

 • Етіологія, патогенез, клінічна картина ішемічної хвороби серця. Клініко-фізіологічні закономірності застосування засобів фізичної реабілітації. Лікувальна фізична культура для хворих оперованих із приводу ішемічної хвороби серця на стаціонарному етапі.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 07.02.2009

 • Фактори ризику та патогінез пневмоконіозу у шахтарів. Планування тренувального процесу адаптивної фізкультури. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації в системі комплексної реабілітації хворих пневмоконіозом.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 21.10.2014

 • Характеристика і етапи формування нормальної постави; етіологія, патогенез, класифікація і клінічна характеристика її порушень. Фізіологічне обґрунтування лікувальної дії засобів фізичної реабілітації на організм дітей і підлітків при порушеннях постави.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 25.05.2012

 • Кінезотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок. Клініко-фізіологічне обґрунтування механізму лікувальної дії засобів кінезотерапії. Періодизація занять лікувальною фізичною культурою. Методи фізичної реабілітації, масаж, фізіотерапія.

  дипломная работа [154,3 K], добавлен 24.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.