Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

Поняття про інфаркт міокарда, його діагностика та медикаментозне лікування. Етапна реабілітація хворих. Лікарняний, поліклінічний, санаторно-курортний етапи. Призначення таласотерапії та електролікування. Диференційована програма відновлювальної терапії.

Рубрика Медицина
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.05.2013
Размер файла 233,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Кафедра фізичної реабілітації

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

2011 р.

Содержание

 • Введення
 • Глава 1. Поняття про інфаркт міокарда
 • 1.1 Інфаркт міокарда: Діагностика
 • 1.2 Медикаментозне лікування
 • 2. Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда
 • 2.1 Етапна реабілітація хворих на інфаркт міокарда
 • 2.1.1 Лікарняний етап
 • 2.1.2 Поліклінічний етап
 • 2.1.3 Санаторно курортний етап
 • 2.1.4 Ароматерапія
 • 3. Санаторний етап
 • 3.1 Таласотерапія
 • 3.2 Електролікування
 • 3.3 Диференційована програма відновлювальної терапії
 • Висновки
 • Резюме
 • Література

Введення

ХХI сторіччя характеризується багатьма соціальними проблемами, в тому числі зростанням захворюваності та смертності населення. Нинішній етап розвитку нашого суспільства пов'язаний з демографічною кризою, зниженням тривалості життя, зниженням психічного стану населення, що викликає занепокоєння багатьох вчених і фахівців.

Особливу гостроту в період соціальних змін набуває проблема захворюваності інфарктом міокарда. Фактори ризику (куріння, надмірна вага, гіперхолестерінемія, порушення харчування, стреси, спадковість, ум ови праці та відпочинку, гіподинамія, вік) завдають непоправної шкоди фізичному здоров'ю населення. Ця обставина визначила, зокрема, увагу до проблеми захворювання інфарктом міокарда з боку медицини, але в набагато меншій мірі воно осмислюється в межах соціології. Це говорить про те, що суспільство ще не усвідомлює захворювання інфарктом міокарда як соціально значиму проблему. Хоча медичні дослідження переконливо доводять руйнівний вплив факторів ризику на виникнення інфаркту міокарда.

Серед різних захворювань населення ряд хвороб має особливо важливе соціальне значення. Значимість таких захворювань пов'язана не тільки і навіть не стільки з їх широким розповсюдженням, скільки з тією роллю, які ці захворювання відіграють в смертності та інвалідизації населення, в економічно м шкоду для економіки країни з - за тимчасової втрати працездатності, інвалідності та передчасної смерті.

Однією з найактуальніших проблем наукової медицини практичної охорони здоров'я другої половини ХХ століття і початку ХХІ століття є хвороби системи кровообігу. Соціальне значення цих захворювань визначається не тільки, а вірніше не стільки частотою поширення, скільки їх вагою. Ці хвороби займають провідне друге місце серед усіх причин смерті в більшості економічно розвинених країнах світу, в тому числі і в Україні У нашій країні хвороби системи кровообігу займають перше місце серед причин інвалідності.

Предметом дослідження дипломної роботи є інфаркт міокарда, як соціально значиме захворювання

Метою дослідження - розглянути інфаркт міокарда як захворювання, що має соціальну значущість. Завданням та предметом дослідження: - є люди перенесли інфаркт міокарда, і їх відновлення після перенесеної хвороби.

Глава 1. Поняття про інфаркт міокарда

1. Інфаркт міокарда (І. М) - це некроз певної ділянки серцевого м'яза. Часто виявляється кілька таких некротичних ділянок. Це патологічний стан є гострим, оскільки розвивається в короткі терміни. Інфаркт міокарда розвивається в результаті ішемії, тобто недостатності кровообігу цієї ділянки, а отже, і нестачі кисню, поживних речовин, що надходять з потоком крові.

Некроз міокарда слід розглядати як ускладнення захворювань, при яких порушується кровопостачання серця (ішемічна хвороба сердця) Основною причиною розвитку захворювання є припинення припливу крові до ділянки м'язи серця за різко зміненим в результаті атеросклерозу коронарних артерій. Тобто атеросклеротичні бляшки в таких судинах повністю або частково закупорюють його, тому дах ь не може вільно просуватися і доставляти кисень, поживні речовини до певної ділянки міокарда. Крім того, ішемічний некроз може розвинутися і в результаті повної обтурації коронарної артерії тромбом, емболом. Іноді захворювання має спадкову природу. Точніше, успадковуються аномалії розвитку мережі коронарних судин, які не можуть забезпечити адекватне кровопостачання серця при посиленні його роботи.

Крім безпосередніх причин даної патології, є чинники ризику. До них відносять похилий вік, артеріальну гіпертонію, порушення обміну жирів, ожиріння, куріння, недостатню фізичну активність, нервове перенапруження, перевтома Етіологія і патогенез Найчастіше основною причиною інфаркту міокарда є атеросклероз коронарних артерій, що ускладнюється або тромбозом, або крововиливом в атеросклеротичну бляшку.

Поряд з атеросклерозом коронарних артерій у розвитку інфаркту міокарда важливу роль відіграють функціональні розлади коронарного кровопостачання. Саме цим пояснюється виникнення трансмуральних великих інфарктів міокарда у випадках з нечітко вираженим ураженням коронарних судин. Атеросклероз вінцевих артерій серця у осіб, які померли від інфаркту міокарда, зустрічається, за даними різних авторів, у 90 - 95% випадків. Чи не менш переконливі дані отримані при коронарографії понад 2000 хворих ІХС, у 91,7% яких встановлені атеросклеротичні ураження вінцевих судин, і лише у 8,3% хворих вінцеві артерії не були вражені.

Провідна роль атеросклеротичних змін коронарних судин в розвитку інфаркту міокарда обумовлена, мабуть, не стільки наявністю самої по собі бляшки, що перешкоджає току крові, скільки створенням умов для розвитку пристінкового тромбоутворення із закупоркою ураженої судини. Відомо, що атеросклеротична бляшка, як і травматичні пошкодження ендотелію судин, є чинником, що сприяють адгезії тромбоцитів, утворення тромбоцитарних агрегатів і швидкого зростання тромбу на цій ділянці. Певне значення в цьому процесі може мати деендотелізація навчань.

Загальні відомості про б етіології, патогенезі і патологічної анатомії інфаркту міокардної атеросклеротичної бляшки. Пошкодження клітин ендотелію, в нормі виробляють простагландіни, що перешкоджають адгезії та агрегації тромбоцитів, є однією з причин прискореного тромбоутворення на ділянці деендотелізаціі. Таким чином, представлена вище дані свідчать про те, що атеросклеротичне пошкодження коронарних артерій серця є основною причиною виникнення інфаркту міокарда. Проте в розвитку гострого невідповідності між потребою міокарда в кисні і його кровопостачанням основне значення має не стільки обструкція коронарної судини, обумовлена "повільно зростаючої" атеросклеротичною бляшкою, інтими, що закупорює просвіт судини Патологоанатомічне дослідження осіб, які померли від інфаркту міокарда, в 95 - 100% випадків дозволяє встановити, що зона некрозу серцевого м'яза розташовується в басейні артерії, оклюзованої тромбом.

Зазвичай він прикріплений до судинної стінки в місці її звуження атеросклеротичної бляшкою і досягає близько 1см в довжину. У більшості випадків утворення тромбів повязують з виразкою, ерозією або розривом атеросклеротичної бляшки. Свіжі тромби, що розташовуються у вінцевих артеріях серця, складаються з тромбоцитів, еритроцитів і ниток фібрину. За даними гістологічного дослідження, формування тромбу в коронарних артеріях починається адгезією (злипанням) тромбоцитів на ділянці атеросклеротичного пошкодження ендотелію. До утворився агрегату прикріплюються нові маси тромбоцитів і формується "тромбоцитарна пробка", частково закриває просвіт судини. При розпаді тромбоцитів виділяються фактори згортання крові, які сприяють виникненню та подальшому прогресивно наростаючого тромбоутворення

Одночасно з тромбоцитів звільняється серотонін, тромбоксан А-2 та інші вазоконстрикторні речовини, які посилюють локальний спазм коронарних артерій і стимулюють утворення нових тромбоцитарних агрегатів. Разом з тим локальний спазм в зоні атеросклеротичної бляшки здатний викликати критичне звуження просвіту артерії, що приводить до значних порушень коронарного кровотоку. Ймовірно, коронароспазм є однією з причин, що викликають пошкодження інтими або крововилив у атеросклеротичну бляшку з подальшим формуванням тромбу в коронарній артерії. Таким чином, атеросклеротичні зміни судинної стінки є як б плацдармом, на якому в подальшому утворюються Загальні відомості про етіологію, патогенез та патологічної анатомії інфаркту міокарда тромбоцитарний агрегати і формується тромб.

Регіонарні порушення коронарного кровотоку відбуваються на тлі зміни реологічних властивостей крові, системної активації процесів згортання крові, схильності до гіперкоагуляції, розлади тромбоцитарної ланки гемостазу. Крім того, змінюються показники калікреїн-кінінової і ренін-ангіотензинову систем, безпосередньо беруть участь у регуляції згортання крові. У подальшому утворюється активний тромбопластин, який у присутності іонів кальцію викликає серію каскадних реакцій, що призводять до утворення тромбіну і ниток фібрину. Подальше зростання тромбу неминуче призводить до закриття просвіту коронарної артерії і повного припинення кровотоку в дистальних ділянках судини. Це перш за все змінює течію окислювальних процесів у міокарді, тому що запасів кисню в клітинах міокарда вистачає лише на 6 - 7 скорочень серця. Встановлено, що вже в межах однієї години після припинення доступу артеріальної крові до міокарда в зоні ішемії наступають незворотні зміни, що призводять до некрозу.

Припинення доставки кисню і макроергічних з'єднань до міофібрилами призводить до порушення скоротливої спроможності ділянок міокарда, розташованих в зоні інфаркту. При великому вогнищі некрозу порушення інотропної функції можна встановити при ехокардіографії у вигляді зони гіпокінезії або акінезії; клінічно раптове зниження скоротливої функції міокарда проявляється симптомами серцевої астми або набряку легенів. Некробіотичні процеси, що відбуваються в серцевому м'язі в результаті її інфарцірованія, характеризуються гістологічні що виявляється коагуляційний некроз з формуванням неоднорідною за своєю структурою колоінфарктної зони ішемічного ушкодження.

Ступінь ураження серцевого м'яза, а отже, і клінічна тяжкість захворювання обумовлені багатьма факторами, основні з яких - ступінь локального спазму коронарної артерії, тяжкість і поширеність коронарного атеросклерозу, розмір ділянки, кровозабеспеченого затромбованою артерією, рівень колатерального кровообігу, що передує стан міокарда (постінфарктний або атеросклеротичний кардіосклероз). та й перешкоджає проходженню крові по артерії Неускладнені можна вважати інфаркт міокарда, що протікає без істотних порушень ритму серця, клінічних симптомів серцевої недостатності та інших ускладнень. Загальновідомо, що близько 30 - 40% від загальної кількості вмираючих гинуть в перші 15 хвилин від початку захворювання і приблизно стільки ж - в наступні 2 години. Отже, переважна більшість смертей наступає до надання лікарської допомоги. Цілком очевидно, що одним з найважливіших шляхів зниження летальності від інфаркту міокарда слід вважати діагностику передінфарктного періоду і своєчасне енергійне лікування хворих в умовах кардіологічного стаціонару.

1.1 Інфаркт міокарда: Діагностика

Фізикальне обстеження.

У багатьох випадках у хворих домінує реакція на біль у грудній клітці. Вони неспокійні, збуджені, намагаються зняти біль, рухаючись в ліжку, скорчившись і витягуючись, намагаються викликати задишку або навіть блювоту. Інакше ведуть себе хворі під час нападу стенокардії. Вони прагнуть зайняти нерухоме положення через острах відновлення болів. Часто спостерігаються блідість, пітливість і похолодання кінцівок. Загрудінні болю, що тривають більше 30 хв, і яка спостерігається при цьому пітливість свідчать про високу ймовірність гострого інфаркту міокарда. Незважаючи на те що у багатьох хворих пульс і артеріальний тиск залишаються в межах норми, приблизно у 25% хворих з переднім інфарктом міокарда спостерігають прояви гіперактивності симпатичної нервової системи (тахікардія та / або гіпертонія), а майже у 50% хворих з нижнім інфарктом міокарда спостерігають ознаки підвищеного тонусу симпатичної нервової системи (брадикардія і / або гіпотонія).

Прекардіальная область зазвичай не змінена. Пальпація верхівкового поштовху може бути проблематичним. Майже у 25% хворих з переднім інфарктом міокарда протягом перших днів хвороби в періапікальних області виявляється змінена систолічна пульсація, яка незабаром може зникнути. Інші фізіокальні ознаки дисфункції лівого шлуночка, які можуть зустрічатися при гострому інфаркті міокарда, у порядку зменшення за частотою зустрічальності розташовуються в такий спосіб: IV (S4) або III (S3) серцеві тони, приглушеність тонів серця і, рідко, парадоксальне розщеплення II тону Минущий систолічний шум на верхівці серця, що виникає переважно, як наслідок вторинної недостатності лівого передсердно-шлуночкового клапана (мітральної недостатності) через дисфункції сосочкових м'язів, має середньо-або піздньосистолічний характер.

При вислуховуванні у багатьох хворих з трансмуральним інфарктом міокарда прослуховується шум тертя перикарда. У хворих з інфарктом правого шлуночка часто виникає пульсація розтягнутих яремних вен, відзначається зменшення обсягу пульсу на каротидних артеріях, незважаючи на нормальний серцевий викид. У 1-й тиждень гострого інфаркту міокарда можливо підвищення температури тіла до 38° С, але, якщо температура тіла перевищує 38° С, слід шукати інші причини її підвищення. Величина артеріального тиску варіює в широких межах. У більшості хворих з трансмуральним інфарктом міокарда систолічний артеріальний тиск знижується на 10-15 мм рт. ст. від вихідного рівня.

1.2 Медикаментозне лікування

1. Группа лікарських засобів при гострому інфаркті міокарда

а. Гострий період (ефективність доведена): тромболітики, аспірин, гепарин: в / в при введенні алтеплази або передньому інфаркті міокарда; підшкірно (ний) (п / к) в низьких дозах - в інших випадках, нітрати в / в, бета-адреноблокатори в / в.

б. Длітельная терапія (ефективність доведена): аспірин, варфарин - якщо не застосовується аспірин і при тромбозі лівого шлуночка, бета-адреноблокатори, інгібітори ангіотензин-перетворює фермент (АПФ) при фракції викиду лівого шлуночка а < 40%, дилтіазем або верапаміл при інфаркті міокарда без патологічних зубців Q, якщо немає серцевої недостатності.

в. Гострий період (ефективність не доведена): ніфедипін, лідокаїн - профілактично.

г. Тривала терапія (ефективність не доведена): антагоністи кальцію при застої в легенях, антиаритмічні засоби класу I - профілактично.

2. Застосування окремих лікарських засобів

а. Інгібітори ангіотензин - перетворює фермент (АПФ)

1) Дози. Каптоприл, початкова доза - 6,25 мг всередину з збільшенням до 50 мг 2-3 рази на добу в залежності від переносимості. Лізиноприл, 10 мг всередину 1 раз на добу; раміприл, 2,5-5 мг всередину 2 рази на добу; інші препарати, мабуть, настільки ж ефективні. Починають з малих доз в перші кілька діб після інфаркту міокарда і поступово збільшують дозу; лікування постійно е, безстрокове.

2) Показання: явна серцева недостатність або фракція викиду лівого шлуночка < 40% за відсутності симптомів.

б. Антикоагулянти

1) Гострий період. Гепарин в низьких дозах (5000 од) підшкірно (ний) (п / к) зменшує ризик тромбозу глибоких вен і тромбоемболія легочної артерії (ТЕЛА) на час постільного режиму. Гепарин у високих дозах (12 500) п / к і гепарин в / в зменшує ризик тромбозу лівого шлуночка при передньому інфаркті міокарда. Більшого (на 1%) в порівнянні з стрептокіназою зниження летальності при прискореному введення алтеплази, мабуть, частково обумовлено застосуванням гепарину в / в. Після терапії алтеплазою для зменшення ризику повторної оклюзії протягом 5-7 діб вводять гепарин в / в. Після введення стрептокінази або аністреплази призначати гепарин, мабуть, необов'язково, оскільки він не зменшує частоту повторних інфарктів міокарда та летальність; разом з тим спостерігається достовірне збільшення частоти кровотеч.

фізична реабілітація інфаркт міокард

2. Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

Загальні рекомендації з проведення сегментарного масажу при лікуванні захворювань серця:

1. Хворий приймає положення сидячи, а масажист встає або сідає в нього за спиною.

2. Масаж починається з паравертебральних зон з почерговим використанням таких прийомів:

площинного погладжування (7-8 рухів), починаючи із сегмента D9 і кінчаючи сегментом З4; особливо ретельно слід проводити масаж лівої сторони тіла;

поясного сегментарного погладжування сегмента D9-2 (по 3-5 рухів у кожному прийомі);

класичного розтирання лівої сторони спини (2-3 руху);

площинного погладжування всієї поверхні спини, починаючи із сегмента D9 і кінчаючи сегментом З4, (3-4 руху);

обох способів свердління лівої сторони спини, починаючи із сегмента D9 і кінчаючи сегментом З4 (2-3 руху);

масажу остистих відростків в хребта (2-3 руху);

погладжування уздовж хребетного стовпа (2-3 руху);

пиляння на лівій стороні спини, починаючи із сегмента D9 і кінчаючи сегментом З4 (через 2-4 руху проводити погладжування);

площинного погладжування уздовж хребетного стовпа (2-3 руху);

погладжування і розтирання лівої нижньої області грудної клітини (2-3 руху); цей прийом дуже важливий у плані запобігання небажаних побічних реакцій.

3. Потім виявляється вплив на поверхню лівої лопатки з послідовним використанням: - погладжування зовнішнього та внутрішнього краю лопатки (3-5 рухів); - розтирання всіх країв лопатки, звертаючи особливу увагу на лівий нижній край (2-3 руху); - натискання на підлопаточний мяз (2-3 руху).

4. Після цього масажується нижній лівий ділянку підлопаточной області, яка знаходиться між секторами D6 і D4, за допомогою розтирання, натискання і погладжування. Останній прийом проводиться на поверхні всієї лопатки.

5. Наступний етап - масаж міжреберних проміжків в напрямку від грудини до хребетного стовпа; особливе зусилля додається при натискання на місця прикріплення ребер до грудини. Масажист послідовно використовує такі прийоми:

сегментарна поясний погладжування знизу вгору (2-4 руху);

розтирання лівої частини грудної клітини (4-5 рухів);

вібрацію по нижньому краю реберних дуг (3-4 руху), рухи повинні виконуватися легко і м'яко;

погладжування з лівого боку від грудини через великий грудний мяз до хребетного стовпа.

6. Потім масажується максимальна точка, що знаходиться нижче сьомого шийного хребця.

7. Виявляється вплив на м'язи лівої пахвової в падини. Хворий відводить ліву руку в сторону. Масажист встає збоку від масажованого для руху по середній

бічної лінії грудної клітини знизу вгору, послідовно використовує погладжування (5-6 рухів) і розтирання (4-5 рухів).

8. На закінчення проводиться масаж всієї поверхні верхньої кінцівки (увага масажиста має бути зосереджена на ліктівної частини і точках шао-чун, шао-хай, щень-мень) і легке погладжування ділянки від лівого соска до точки ци-ху по 2-й лінії грудей

Курс сегментарного масажу при захворюваннях серця включає 8-10 процедур по 2-3 сеансу в тиждень. Тривалість кожного сеансу залежить від стану і віку хворого і в середньому складає 20-30 хвилин. Кращий час проведення масажу - з ранку до 12 години дня. Хороший ефект дає поєднання сегментарного масажу з класичним, точковим і періостальних.

Сегментарний масаж при лікуванні даних захворювань може викликати болі в області серця (при стенокардії) при впливі на нижні спинномозкові сегменти і ліву пахвову западину.

Для зняття подібних небажаних реакцій, що є наслідком зміщення рефлексів, слід негайно провести масаж:

лівої нижньої частини грудної клітки;

всієї лівої частини грудної клітки;

міжреберних проміжків, починаючи місцями прикріплення ребер до грудини і закінчуючи хребетним стовпом.

Фізіотерапевтичні методи в комплексній реабілітації хворих на інфаркт міокарда.

Застосування фізичних факторів у вигляді легкої лікувальної гімнастики з рухом пальців і кистей рук проводять вже в періоді гострого інфаркту міокарда (з 3-4-го дня) і продовжують на всіх наступних етапах реабілітації. Більш широке використання фізичних чинників починають у періоді мобілізації хворого (з 30-45-го дня від початку гострого інфаркту міокарда) у відділеннях реабілітації, санаторіях чи поліклініці.

У цьому періоді застосовують комплекс заходів, що включають зрання дозовану ходьбу, призначається з урахуванням індивідуальної толерантності до ходьби, лікувальну гімнастику, фізіотерапевтичні процедури.

Зазвичай лікувальна ходьба дозується по пульсу, динаміці ЕКГ, артеріального тиску і з суб'єктивних даних. Ходьба не повинна викликати стенокардії або інших проявів коронарної недостатності (груповий екстрасістолії, втоми, значного зниження або підвищення артеріального тиску, змін на ЕКГ). При тахікардії і брадикардії пульс не є достатньо інформативним показником, тому лікарі орієнтуються на суб'єктивні відчуття хворого, показники артеріального тиску та ЕКГ. Темп і тривалість ходьби є суто індивідуальними, тому їх встановлюють кожному хворому з урахуванням його функціональних можливостей.

З 7-10-го дня від початку ходьби підключають підйоми і спуски по міжповерхових сходах з щоденним додаванням 3-5 сходинок (індивідуально з урахуванням самопочуття, показників пульсу, артеріального тиску та ЕКГ). Тренувальна ходьба застосовується 2-3 рази на день. Крім тренувальної ходьби, поступово розширюють руховий режим протягом дня, починаючи від 500-1000 м на день до 3-6 км.

До кінця першого місяця відновлювальної терапії, тобто до 60-75-го дня від початку інфаркту міокарда, застосовують фізичні методи лікування, що сприяють відновленню функціонального стану нервової системи і порушеною реактивності судин.

Усунення невротичного синдрому рому складає основу психологічного аспекту реабілітації. У цих цілях призначають електросон, а хворим з достатньою силою і врівноваженістю нервових процесів - з поступово зростаючою частотою. Процедури проводять через день, всього 12-16 процедур.

При важких порушеннях функціонального стану центральної нервової системи та попередньо тривалому лікуванні нейротропними засобами рекомендується першу половину лікування електросном провести на тлі цих же медикаментозних засобів з поступовим зниженням їх дози.

Електросон рекомендується при невротичних реакціях з порушеннями сну та емоційної сфери, при порушених функціях вегетативної нервової системи і частих нападах стенокардії, при супутній артеріальній гіпертонії.

При супутній патології хребта з радикулярним синдромом, плече-лопат очному синдромі застосовують новокаїн-електрофорез за загальною методикою. У хворих без гіпертонічної хвороби, синусової брадикардії, порушень провідності (поперечної блокади), вертебробазилярної недостатності застосовують синусоїдальні модульовані струми, масаж спини і рук через день, всього 12-15 процедур.

Зазначені фізіотерапевтичні методи в комплексі з медикаментозними засобами можна застосовувати при недостатності кровообігу не вище другій стадії, при хронічній коронарній недостатності у хворих всіх груп, але без стенокардії спокою та серцевої астми.

Починаючи з 7-10-го тижня від початку інфаркту міокарда, в якості додаткового тренуючого фактора призначають двокамерні (ножні або ручні) сульфідні, вуглекислі, радонові, йодобромні ванни.

Камерні ванни призначають хворим з первинним крупно-і дрібновогнищевим інфарктом міокарда, при недостатності кровообігу не вище першої стадії без важкої хронічної коронарної недостатності (не вище другої групи), без стенокардії спокою і нападів серцевої астми, аневрізми серця, важкою супутньою гіпертонічної хвороби, пароксизмальної тахікардії або мерехтіння передсердь і важких проявів атеросклерозу судин інших органів.

Зазвичай відновне лікування починають з електропроцедур, сприяє відновленню функціонального стану нервової системи, з індивідуально дозованої ходьби і лікувальної гімнастики. З 7-10-го дня починають ходьбу по сходах, з 15-16-го дня - бальнеотерапію.

З метою реабілітації на етапі постконвалесценції (після одужання), який починається після закінчення відновлюваного ановітельного періоду (через 3-4 місяці від початку інфаркту) і триває довічно, застосовують ті ж фізичні методи лікування, що і для лікування хронічної коронарної недостатності.

Лікувальна фізкультура, гідро-і бальнеотерапія призначаються з урахуванням групи хронічної коронардії спокою, важкими порушеннями серцевого ритму і провідності, при важкій пароксизмальної тахікардії, атріовентрикулярної блокади.

Застосування фізіотерапевтичних процедур при гіпертонічній хворобі має на меті безпосереднє або рефлекторна дія на центральну нервову систему через рефлексогенні зони.

Застосовуються також методи загального впливу з їх багатостороннім впливом на центральну і вегетативну нервову систему, на кровообіг (гідро-бальнеотерапія, лікувальна фізкультура, масаж).

До методів безпосереднього та рефлекторного впливу відноситься електросон, 4-5 процедур на тиждень. При гіпертонічній хворобі і щодо врівноважених нервових процесах рекомендується методика електросну з поступово наростаючою частотою імпульсів. Якщо переважають процеси збудження, різко виражена безсоння, то і при стабільній артеріальної гіпертонії застосовують низькі частоти імпульсів струму. Лікування електросном рекомендується при гіпертонічній хвороби, що протікає з невротичними порушеннями, безсонням, стенокардією, кардіалгією, з клімактеричним синдромом, симпатико-адреналової кризами.

2.1 Етапна реабілітація хворих на інфаркт міокарда

Впровадження у практику системи етапної реабілітації хворих інфарктом міокарда в загальнодержавному масштабі визначило інтенсивність розробки ефективних методів відновного лікування.

Основним принципом відновного лікування хворих на інфаркт міокарда є раннє, постійне збільшення фізичних навантажень що зумовлює відновлення порушень скорочувальної і насосної функції міокарда, коронарного кровообігу, поліпшення механізмів адаптації серцево-судинної системи до навантажень.

У цьому аспекті перспективним напрямком у практиці є використання фізичних факторів (природних і преформованих, санаторного та санаторно-курортного лікування), бо основним їх принципом дії є послідовне підвищення активності фізіологічних систем, удосконалення механізмів адаптації і компенсації, активізація природних механізмів саморегуляції, що складають фізіологічну основу відновного лікування.

Вже перші результати, отримані, показали здатність фізичних методів лікування (фізико-бальнеотерапія) надавати сприятливий вплив на важливі механізми адаптації організму до фізичних навантажень, стимулювати механізми компенсації коронарної та серцевої недостатності, порушеною гемодинаміки, поліпшувати стан центральної і вегетативної нервової системи і психічний статус хворого. Причому проведення комплексу заходів, що відносяться до системи медичної реабілітації, повинно бути диференційовано з урахуванням порушень функцій, що роблять хворого непрацездатним Одночасно було показано, що характер реабілітаційних заходів у санаторіях і на курортах має саме близьке ставлення до відновленої працездатності хворого як кінцевому підсумку реабілітації, медико-економічної ефективності.

Система реабілітації хворих на інфаркт міокарда передбачає три послідовні етапи, відповідні фазам інфаркту міокарда

1) лікарняну;

2) фазу одужання або реконвалесценції, здійснювану в спеціалізованих відділеннях місцевих кардіологічних санаторіїв чи в реабілітаційних лікарнях,

3) фазу постконвалесценції або підтримуючу, яка триває протягом усього життя хворого і проводиться за диспансерному спостереженні.

Є.І. Чазов виділяє лікарняний і після лікарняний етапи. Лікарняним етапу відповідає період стабілізації (консолідації) інфаркту міокарда; після лікарняний період мобілізації - переважно здійснюється в санаторіях і ставить завдання найбільшого розвитку компенсаторних можливостей організму в період реадаптації, пов'язаної з поверненням хворого до професійної діяльності.

Кожен етап реабілітації хворих на інфаркт міокарда ставить свої завдання, обґрунтовані патофізичними особливостями різних фаз захворювання. Цілком зрозуміло, що вибір фізичних методів лікування та методики їх проведення грунтується на патофізіологічних особливості різних фаз інфаркту міокарда.

2.1.1 Лікарняний етап

У гострій фазі інфаркту міокарда (лікарняна I фаза) проводяться лікувальні заходів, спрямовані на обмеження зони некрозу, стабілізації гемодинаміки, ліквідацію серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, на збереження життя хворого. Методи фізіотерапії в цій фазі в даний час застосовуються обмежено. З даного питання в літературі є лише поодинокі роботи. Так, застосовується електросон з частотою імпульсного струму 15 - 60 Гц, тривалістю до 2 год і електрофорез гепарину для профілактики тромбоемболічних ускладнень

За даними лікування електросном зменшує больовий синдром, скорочує сроки ЕКГ - ознак некрозу міокарда. Повідомляється про ефективне застосування центральної електроаналгезії (апарат ЛЕНАР, частота імпульсів від 1000 до 2000 Гц, сила струму 1,5-3 мА) для зняття больового синдрому при інфаркті міокарда на догоспітальному етапі Починаючи з 10-12 дня, доцільно застосовувати масаж нижніх кінцівок тривалістю від 2 до 4-5 хв кожної ноги для поліпшення периферичного кровообігу, венозного відтоку, профілактики тромбоемболічних ускладнень, підготовки хворого до розширення рухового режиму Масаж проводять тільки тим хворим, у яких немає клінічних ознак серцевої недостатньо сти, аневризми серця, тромбоемболічних ускладнень.

У наших спостереженнях відзначений виражений апгіангінальний ефект від дії дециметрових електромагнітних полів (ДМВ), які застосовувалися на 15-20-й день інфаркту міокарда. В окремих роботах є вказівки на застосування електромагнітного поля УВЧ електрофорезу магнію по інтракардіального методикою починаючи з 3-го дня інфаркту міокарда для купірування стенокардії. Однак відсутність опису методики і належного аналізу клінічних даних утрудняє судження про доцільність цих видів лікування. За НД нею вірогідність, розробка методів фізіотерапії гострого інфаркту міокарда є проблемою майбутнього.

2.1.2 Поліклінічний етап

У першому періоді - підготовчому або перехідному - від закінчення попереднього етапу реабілітації (санаторного або стаціонарного) до поновлення пацієнтом трудової діяльності, закінчується фаза одужання Наступні три етапи: період поновленні трудової діяльності (2 - 4 тижні), часткового обмеження трудового навантаження та повної працездатності (для більшості хворих через 5-6 міс трудової діяльності) відносяться до постконвалесценції і складають підтримуючу фазу реабілітації.

Завдання поліклінічної реабілітації у фазі постконвалесценції на кожному з етапів різні На першому підготовчому етапу до трудової діяльності ставляться завдання продовження лікування, початого на попередніх етапах реабілітації, завершення підготовки до професійної праці.

Після двох етапів (стаціонар-санаторій) лікування ще зберігаються різного ступеня вираженості порушення насосної та скорочувальної функції міокарда, прояви коронарної недостатності (стенокардія), значне зниження толерантності до фізичного навантаження, порушення серцевого ритму, відхилення в психічному статусі хворого.

Наприклад, зниження потужності порогового навантаження встановлено як у групі хворих, які пройшли один (стаціонарний) етап реабілітації, так і після двох етапів (стаціонар - санаторій) - відповідно 245 ± 13,64 і 242,55 ± ± 9,83 кгм / хв (Р> 0,05) при однаковому зниженні ДП на висоті порогового навантаження (відповідно групам хворих 159,62 ± 5,15 і 149,66 +3,96 ум. од.; Р> 0,05). Істотно не відрізнялися показники центральної гемодинаміки (СІ склав 2,25 ± 0,11 і 2,45 ± 0,08; Р> 0,05 відповідно групам).

Це відноситься до хворих не тільки III, але і II класу тяжкості. У частини хворих спостерігається навіть обваження коронарної та серцевої недостатності, артеріальної гіпертонії в порівнянні з попереднім етапом, що може бути обумовлено побутовими навантаженнями, сімейними обов'язками і т.д. У багатьох хворих з'являється невпевненість, страх при виконанні фізичних навантажень без контролю медичного персоналу, поглиблюються невротичні реакції та відхилення у психічному стані. Отже, в першому періоді поліклінічного етапу потрібне продовження лікування, спрямованого на корекцію провідних ланок патологічного процесу, в тому числі за допомогою фізико-бальнеотерапії.

Наші дослідження показали, що підходи до застосування фізичних методо в лікування у хворих на інфаркт міокарда в першому періоді поліклінічного етапу не відрізняються від таких на більш ранньому санаторному етапі. Вони грунтуються на важкості клінічного стану хворих даного періоду захворювання і на провідних клінічних синдромах. У той же час при складанні диференційованої програми реабілітації потрібно враховувати ту обставину, що лікування в умовах поліклініки пов'язано з додатковими навантаженнями (їзда в громадському транспорті, тривала ходьба). У зв'язку з цим бальнеотерапію призначають хворі м з коронарною недостатністю не вище I ступеня, без порушень серцевого ритму і недостатності кровообігу. Камерні ванни (вуглекислі, радонові, сульфідні, йодобромні) або "сухі" газові ванни (вуглекислі) застосовують через день в дні, вільні від фізичних тренувань.

Електротерапію (електросон, лікарський електрофорез, ДМВ тощо) проводять більш широко - хворим I, II і навіть III класу тяжкості. Найбільш доцільно електротерапію і бальнеотерапію застосовувати окремими послідовними курсами, починаючи з електротерапії. У підтримуючій фазі (фаза постконвалесценції), що починається після закінчення одужання і яка триває протягом усього життя хворого, на перший план ви ступають хронічний перебіг ішемічної хвороби серця, коронарна і серцева недостатність, фактори ризику ішемічної хвороби серця.

У системі реабілітації хворих на інфаркт міокарда велике значення надають лікувально-профілактичним заходам на поліклінічному етапі Лікування і профілактика коронарної та серцевої недостатності, підтримку і підвищення резервних можливостей серцево-судинної системи, поліпшення психічного статусу, ослаблення факторів ризику прогресування захворювання (артеріальна гіпертонія, гіперхолестеринемія, нервово-психічне перенапруження) є основними завданнями цього етапу реабілітації Завдання реабілітації визначають основні напрямки використання фізичних методів лікування. Ця фаза реабілітації здійснюється при диспансерному спостереженні та під час санаторно-курортного лікування, яке можна розглядати як важливий етап реабілітації у віддалені терміни після перенесеного інфаркту міокарда.

Припинення доставки кисню і макроергічних зєднань до міофібрилами призводить до порушення скоротливої спроможності ділянок міокарда, розташованих в зоні інфаркту. При великому вогнищі некрозу порушення інотропної функції можна встановити при ехокардіографії у вигляді зони гіпокінезії або акінезії; клінічно раптове зниження скоротливої функції міокарда проявляється симптомами серцевої астми або набряку легенів. Некробіотичні процеси, що відбуваються в серцевому м'язі в результаті її інфарцірування, характеризуються гістологічні що виявляється коагуляційний некроз з формуванням неоднорідною за своєю структурою колоінфарктної зони ішемічного ушкодження.

У хворих, віднесених за тяжкості до III ФК, явно переважали негативні реакції на бальнеотерапію водними ваннами. У таких випадках виявлено перевагу "сухих" вуглекислих ванн. Застосування цих ванн покращує гемодинамічну реакцію на фізичні навантаження, підвищує знижену толерантність до фізичного навантаження поряд із зменшенням тяжкості стенокардії та задишки.

Згідно з даними оптимальної методикою застосування "сухих" вуглекислих ванн є наступна: температура паро-повітряно-газової суміші 28 С, швидкість потоку вуглекислого газу 15 л на хвилину (при цьому його концентрація становить 29,1 об. %), тривалість процедури 15 хв, на курс до 12-14 процедур, що відпускаються щодня.

Методи електротерапії показані хворим всіх трьох функціональних класів. При виборі конкретного методу електротерапії передбачаються особливості захворювання. Зокрема, при значних порушеннях функціонального стану центральної і вегетативної нервової системи застосовують електросон, лікарський електрофорез, масаж "комірцевої" зони або області серця (при кардіалгіях), при частій стенокардії - ДМВ-терапію або магнітотерапію ЗМП.

2.1.3 Санаторно курортний етап

Після перенесеного інфаркту міокарда хворі поділяються на дві категорії - підлягають і не підлягають санаторно-курортному лікуванню. Направляють хворих в реабілітаційні відділення заміських санаторіїв залежно від класу тяжкості. Виділяють чотири класи тяжкості інфарктом міокарда в залежності від стадії одужання.

I клас тяжкості - нетрансмуральний інфаркт міокарда, відсутність ускладнень і нападів стенокардії.

II клас тяжкості - стан середньої тяжкості. Можливі неважкі ускладнення у вигляді одиночних екстрасистол, синусів ой тахікардії. Недостатність кровообігу не вище I ступеня. Ураження міокарда - трансмуральний.

III клас тяжкості - важкий стан, виявляються серйозні ускладнення: недостатність кровообігу II-IV ступенів; аритмії; артеріальна гіпертензія кризового перебігу.

IV клас тяжкості - вкрай важкий стан, є ускладнення, що збільшують ризик раптової смерті:

часті шлуночкові екстрасистоли;

недостатність кровообігу IV ступеня;

артеріальна гіпертензія III ступеня.

Санаторно-курортне лікування показано, чий статок відповідає I-III класів тяжкості. Протягом року після перенесеного інфаркту міокарда хворі підлягають лікуванню тільки в місцевих кардіологічних санаторіях.

Через рік за відсутності медичних протипоказань можливо санаторне лікування хворих н а кліматичних приморських курортах, таких як Юрмала, Виборзький курортний район, Паланга, Ленінградська курортна зона, Калінінградська група курортів, Лієпая, Пярну. Санаторне лікування в приморських кліматичних курортах рекомендовано хворим, у яких немає серйозних ускладнень (відсутні напади стенокардії, немає порушення ритму і провідності серця при недостатності кровообігу не вище I ступеня).

Категорично протипоказане лікування в умовах санаторію в таких клінічних ситуаціях, як коронарна недостатність важкого ступеня, Порушення ритму і провідності важкого ступеня, недостатність кровообігу IIb ступеня і вище, рецидивуючий перебіг інфаркту міокарда, аневризма серця з недостатністю кровообігу вище I ступеня, а також наявність аневризми аорти.

У процесі санаторно-курортної реабілітації проводиться відновлення фізичної працездатності, поліпшення психологічного статусу хворого, здійснюється підготовка до майбутньої трудової діяльності.

Санаторно-курортний етап реабілітації підрозділяється на три основних періоди.

Перший період - адаптація. Зазвичай акліматизація пацієнта до нових кліматичних умов триває протягом 2-4 днів. У цей час проводиться первинне медичне обстеження пацієнта, оцінюється рівень стійкості до фізичних навантажень (підйому по сходах, гімнастики, лікувальної ходьбі). Під наглядом лікарів дещо розширюється обсяг фізичної активності пацієнта за рахунок самообслуговування, відвідування їдальні, прогулянок по території санаторію.

Другий період - основний період реабілітації. Тривалість його зазвичай становить 16-20 днів. У цей час поступового але збільшують інтенсивність фізичного навантаження за рахунок освоєння більш складних комплексів лікувальної гімнастики, збільшення тривалості і швидкості лікувальної ходьби, а також збільшення кількості сходинок при підйомі по сходах.

Третій період є завершальним. У цей період проводять заключне обстеження пацієнта, визначають ступінь лікувальної гімнастики, дозованої ходьби і підйомів по сходах.

Основним компонентом санаторно-курортного лікування є фізична реабілітація, яка проводиться з урахуванням тяжкості інфаркту міокарда. Тепер уже достовірно доведено, що фізичні навантаження знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Лікувальна гімнастика служить як для профілактики розвитку інфарктів та інсультів, так і для відновного лікування. Важко переоцінити користь фізичних вправ. Вони допомагають знизити масу тіла, підвищити силу і тонус м'язів. Завдяки фізичним навантаженням поліпшується кровопостачання всіх органів і тканин в організмі, нормалізується доставка кисню до всіх клітин організму. Фізичні навантаження сприяють поліпшенню обміну речовин. Крім того, спортивні заняття допомагають зняти емоційну напругу. Після лікувальної гімнастики, як правило, зникають тривожність і занепокоєння. При регулярних заняттях спортом безсоння, дратівливість зникають.

Спеціалісти по психології стверджують, що спорт є одним з кращих засобів боротьби з депресією. Однією з причин розвитку хвороб серцево-судинної системи є нервово-емоційні перевантаження. Лікувальна гімнастика допоможе з ними впоратися. Крім того, фізичні навантаження і сприяють тренуванню серцевого м'яза, роблять її сильніше і стійкіше до різних навантажень. Тренуються і кровоносні судини. Стінка судин стає міцнішою, поліпшується її здатність пристосовуватися до перепадів тиску. Фізичні навантаження бувають статичними та динамічними. Так от, для профілактики серцево-судинних захворювань необхідні динамічні навантаження, коли групи м'язів працюють ритмічно, але без напруги. До таких видів навантажень відносяться біг, енергійна ходьба, їзда на велосипеді або заняття на велотренажері, плавання, танці, катання на ковзанах або на лижах. Такі види навантажень, як теніс, волейбол, баскетбол, заняття на тренажерах, не підходять для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, навпаки, вони протипоказані, оскільки статичні тривалі навантаження викликають підвищення артеріального тиску та болю в серці.

Санаторна реабілітація будується за чіткою програмою. Хворі, які перенесли нетрансмуральний інфаркт міокарда або великовогнищевий інфаркт без будь-яких ускладнень, з рідкими нападами стенокардії, на санаторному етапі лікування повинні досягти IV ступеня навантаження.

Вона включає в себе щоденну гімнастику протягом 35-40 хв, ходьбу на 3 км зі швидкістю 100-120 кроків на хвилину, ходьбу по коридору і по вулиці 2-3 рази на день по 50-60 хв, підйом по сходах на 5-й поверх у темпі 1 ступінь за 1 с.

Таким хворим рекомендовані спортивні ігри з полегшеним правилами протягом 15-30 хв, культурно-розважальні заходи, перегляд телевізіони передач, настільні ігри протягом півгодини.

У випадку, якщо пацієнт переніс трансмуральний інфаркт міокарда без супутніх важких ускладнень, з помірними нападами стенокардії (що відповідає III класу тяжкості інфаркту міокарда), на санаторному етапі лікування 2-3-й поверх в темпі 1 ступінь за 1 с. Пацієнтам показані настільні ігри, відвідування культурно-розважальних заходів.

Крім того, для відновлення хворих після перенесеного інфаркту міокарда застосовуються фітотерапія, ароматерапія. Лікарі-фітотерапевти для кожного пацієнта підбирають лікувальні збори трав.

Позитивним впливом на серцево-судинну систему володіють наступні рослини: астрагал пухнастоквітковий, гірчиця сарептська, конвалія травнева, морква посівна, м'ята перцева, калина звичайна, кардамон.

В даний час для реабілітації хворих після інфаркту міокарда широко застосовується такий цікавий метод лікування, як ароматерапія.

2.1.4 Ароматерапія

Ароматерапія - метод профілактики і лікування хвороб за допомогою різних ароматів. Сприятливий вплив запахів на людину відомо ще з часів глибокої давнини. Жоден лікар Стародавнього Риму, Китаю, Єгипту чи Греції у своєму мистецтві лікування не обходився без унікальних за своїми властивостями лікувальних олій. На якийсь час застосування лікувальних олій в медичній практиці було незаслужено забуте. Але сучасна медицина знову повернулася до накопиченого протягом тисячоліть досвіду застосувань ароматів у лікуванні хвороб.

Ефірні масла, застосовувані в ароматерапії, представляють собою запашні легко паркі речовини, які укладені в різних частинах рослин, в основному в квітках, плодах, листі, коренях і кореневищах. У чому ж користь ефірних масел? Частина ароматів володіє знеболюючим ефектом. Такі ароматичні масла просто незамінні, коли больовий синдром носить постійний, виснажливий характер. Хімічні ліки не можна пити постійно, адже вони викликають масу побічних ефектів! А ось ефірні екстракти нешкідливі для нашого організму, звичайно, за умови правильного їх застосування. Вони не викликають ефекту звикання, не вбивають корисну мікрофлору, як синтетичні антибіотики, не знижують, а, навпаки, підвищують захисні властивості організму. Відсутність навколо людини ароматів призводить до того, що припиняється синтез біологічно активних речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності організму. У результаті відбувається порушення життєвих функцій на клітинному рівні

Поліклінічний етап першому періоді - підготовчому або перехідному - від закінчення попереднього етапу реабілітації (санаторного або стаціонарного) до відновлення пацієнтом трудової діяльності, закінчується фаза одужання Наступні три етапи: період впрацьовування при поновленні трудової діяльності (2 - 4 тижні), часткового обмеження трудового навантаження та повної працездатності (для більшості хворих через 5-6 міс трудової діяльності) - відносяться до постконвалесценції і складають підтримуючу фазу реабілітації. Завдання поліклінічної реабілітації у фазі постконвалесценції на кожному з етапів різні На першому підготовчому етапі до трудової діяльності ставляться завдання продовження відновлювального лікування, початого на попередніх етапах реабілітації, завершення підготовки до професійної праці.

Після двох етапів (стаціонар - санаторій) відновного лікування ще зберігаються різного ступеня вираженості порушення насосної і скорочувальної функції міокарда, прояви коронарної недостатності (стенокардія), значне зниження толерантності до фізичного навантаження, порушення серцевого ритму, відхилення в психічному статусі хворого.

Наприклад, зниження потужності порогового навантаження встановлено як у групи хворих, що пройшли один (стаціонарний) етап реабілітації, так і після двох етапів (стаціонар - санаторій) - відповідно 245 ± 13,64 і 242,55 ± ± 9,83 кгм / хв (Р> 0,05) при однаковому зниженні ДП на висоті порогового навантаження (відповідно групам хворих 159,62 ± 5,15 і 149,66 +3,96 ум. од.; Р> 0,05). Істотно не відрізнялися показники центральної гемодинаміки (СІ сост Авілі 2,25 ± 0,11 і 2,45 ± 0,08; Р> 0,05 відповідно групам).

Це відноситься до хворих не тільки III, але і II класу тяжкості. У частини хворих спостерігається навіть обваження коронарної та серцевої недостатності, артеріальної гіпертонії в порівнянні з попереднім етапом, що може бути обумовлено побутовими навантаженнями, сімейними обов'язками і т.д. У багатьох хворих з'являється невпевненість, страх при виконанні фізичних навантажень без контролю медичного персоналу, поглиблюються невротичні реакції та відхилення у психічному статусі. Слідчий але, в першому періоді поліклінічного етапу потрібне продовження лікування, спрямованого на корекцію провідних ланок патологічного процесу, в тому числі за допомогою фізико-бальнеотерапії.

Дослідження показали, що підходи до застосування фізичних методів лікування у хворих інфарктом міокарда в першому періоді поліклінічного етапу не відрізняються від таких на більш ранньому санаторному етапі. Вони грунтуються на важкості клінічного стану хворих даного періоду захворювання і на провідних клінічних синдромах. У той же час при складанні диференційованої програми реабілітації потрібно враховувати ту обставину, що лікування в умовах поліклініки пов'язано з додатковими навантаженнями (їзда в громадському транспорті, тривала ходьба і т.д.). У зв'язку з цим бальнеотерапію призначають хворим з коронарною недостатністю не вище I ступеня, без порушень серцевого ритму і недостатності кровообігу. Камерні ванни (вуглекислі, радонові, сульфідні, йодобромні) або "сухі" газові ванни (вуглекислі) застосовують через день в дні, вільні від фізичних тренувань.

Електротерапію (електросон, лікарський електрофорез, ДМВ тощо) проводять більш широко - хворим I, II і навіть III класу тяжкості. Найбільш доцільно електротерапію і бальнеотерапію застосовувати окремими послідовними курсами, починаючи з електротерапії.

У підтримуючій фазі (фаза постконвалесценції), що починається п про завершення одужання і яка триває протягом усього життя хворого, на перший план виступають хронічний перебіг ішемічної хвороби серця, коронарна і серцева недостатність, фактори ризику ішемічної хвороби серця.

У системі реабілітації хворих на інфаркт міокарда велике значення надають лікувально-профілактичним заходам на поліклінічному етапі Лікування і профілактика коронарної та серцевої недостатності, підтримку і підвищення резервних можливостей серцево-судинної системи, поліпшення психічного статусу, ослаблення факторів ризику прогресування захворювання (артеріальна гіпертонія, гіперхолестеринемія, нервово-психічне перенапруження) є основними завданнями цього етапу реабілітації Завдання реабілітації визначають основні напрямки використання фізичних методів лікування. Ця а можуть проводитися в період санаторно-курортного лікування, а також в поліклініці. Принципи визначення показань до призначення різного роду ванн і вибору адекватних методик їх проведення аналогічні таким при стабільній стенокардії.

Слід підкреслити, що показання до бальнеотерапії, вибір виду ванн (загальних, часткових водних, "сухих" вуглекислих) визначаються не стільки анатомічним характером інфаркту міокарда, скільки рівнем функціональних порушень серця, який визначає особливості перебігу захворювання в цьому періоді. Інтегральним показником є функціональний клас тяжкості хворого Як показали дослідження, вплив вуглекислих, сульфідних і радонових загальних ванн неоднозначно для хворих, віднесених до 1, II і III функціональним класам. Так, у хворих молодого віку, перенесли перший інфаркт, що мають високу толерантність до фізичного навантаження (I, II ФК), окремі ванни сприяти вали сприятливою перебудові гемодинаміки, а курс ванн - припинення нападів стенокардії, підвищенню толерантності до фізичного навантаження. У той же час у деяких хворих II ФК (знижена толерантність до фізичного навантаження в поєднанні з недостатністю кровообігу I стадії) як окрема ванна, так і курс ванн призводив до зниження скорочувальної здатності міокарда, до поглиблення ЕКГ ознак гіпоксії міокарда. Використання камерних (ручних і ножних) ванн дозволяло уникнути негативних бальнеореакції серцево-судинної системи, призводило до підвищення коронарних і міокардіальних резервів.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.