Як оригамі впливає на розвиток і виховання дітей

Виготовлення творів з мистецтва орігамі. Створення паперових виробів у поєднанні з малюванням, аплікацією. Естетичне виховання молодших школярів, формування в них культури трудових дій. Виховання у дітей позитивного ставлення до творчості та праці.

Рубрика Педагогика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.05.2015
Размер файла 20,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Український католицький університет

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Контрольна робота на тему:

«Як оригамі впливає на розвиток і виховання дітей»

Виконала студентка

Чорненька Тетяна

Робота по всебічному розвитку дитини в молодшій школі охоплює всі види діяльності школярів: навчальну, ігрову, трудову, художню, спортивну, громадську.

Предметно-практична діяльність, покладена в основу навчання мистецтва орігамі, у своєму психолого-педагогічному механізмі має помітний розвивальний потенціал стосовно дітей молодшого шкільного віку. Саме практична діяльність під час створення виробів орігамі дозволяє дитині «перекладати» складні абстрактні дії із внутрішнього (невідомого) плану в зовнішній (видимий), роблячи їх більш зрозумілими.

Зауважимо, подібне значення не є притаманним будь-якій ручній праці. Якщо на перший план ставиться оволодіння тільки практичними прийомами і технологіями, то результатом буде засвоєння навичок, а не розвиток особистості. Важлива роль орігамі тут полягає в тому, що воно розвиває не тільки ручні уміння та навички, що без сумніву, є дуже важливим для розвитку дитини даного віку, але ручна конструктивна праця з виготовлення виробів орігамі є важливим засобом розвитку сфери відчуттів, розуму, творчих сил, естетичного смаку, а також патріотичних якостей особистості молодшого школяра. Така праця розвиває й удосконалює всі психічні якості дітей, зокрема, точність сприймання, спостережливість і чутливість до виконуваних рухів.

Процес роботи з орігамі є неможливим без розумового і фізичного напруження, тобто без значних вольових зусиль, при цьому іноді протягом тривалого часу, бо на шляху до досягнення мети можуть бути зовнішні і внутрішні перешкоди. Як колективна діяльність, праця з орігамі потребує від кожної дитини співучасті в спільній діяльності. Навіть тоді, коли діти працюють начебто нарізно, коли дитина для себе клеїть, складає, вирізає, вона завжди користується знаряддями, матеріалами, досягненнями інших людей, їх думки стають для дитини основним критерієм оцінки досягнутого нею результату.

Практична робота учнів з орігамі полягає у виготовленні паперових виробів у поєднанні з малюванням, аплікацією тощо. При цьому в них формуються такі групи умінь, як:

- мовленнєві,

- графічні,

- практичні

- навички роботи з папером,

- розвиваються уявлення про конструкційні особливості предметів,

- виявляється активність у складі творчої групи.

Мовленнєві навички формуються у зв'язку з тим, що учень розрізняє твори декоративно-художнього мистецтва, називає та описує окремі художні витвори, розрізняє види і результати художньої творчості, супроводить діалогічним мовленням графічні і художньо-трудові дії.

Графічні навички розвиваються у дитини під час розгляду та креслення схеми того чи іншого виробу орігамі, складання мисле образу майбутнього витвору, орієнтування в конструктивних особливостях предметів, оздоблення їх орнаментальними візерунками, виконання візерунків на макетах.

Практичні навички розвиваються коли дитина в правильній послідовності виконує складання паперових конструкцій, при роботі з аплікацією, ножицями, клеєм, малюванням, а також коли учень готує і прибирає робоче місце, дотримується правил безпечної праці при роботі з ножицями, планує послідовність дій тощо.

Роз'яснюючи і втілюючи в життя виховну мету уроку, наприклад: виховувати учнів економно витрачати матеріали, бережно ставитися до результатів праці інших людей, поважати людей праці, вчитель поступово здійснює стимулюючий вплив на усвідомлення учнями свого обов'язку і відповідальності. Вимоги до організації робочого місця, додержання правил безпечної роботи і культури праці, до обов'язків чергових стимулюють певний упорядкований, системний хід діяльності учнів, їх відповідальність. Виконання цих вимог привчає молодших школярів до трудової дисципліни і, навпаки, відсутність або недодержання їх знижує ефективність навчально-трудового процесу.

До діяльнісного критерію розвитку дитини у контексті виготовлення творів з мистецтва орігамі належить здатність у виробі відображати основні конструктивні особливості форми об'єкта; уміння у виробі відтворювати зовнішні контури натури; адекватність відтворення відношень цілого і частин; уміння знаходити гармонійні співвідношення кольору, тону і пропорцій відтворюваного об'єкта; здатність оригінально компонувати і творчо реалізовувати художньо-образне рішення виробу, а також ступінь самостійної діяльності учня (шляхом копіювання; за часткової допомоги вчителя; абсолютно самостійно).

Когнітивний розвиток дитини відбувається через вплив орігамі на активність пізнання молодшого школяра у галузі створення і конструювання виробів народного мистецтва, розуміння суті і призначення цих виробів, дієвість уяви, фантазії у галузі різноманітних форм, образів та символів народного мистецтва.

Мотиваційний вплив орігамі характеризується наявністю інтересу дитини до практичної діяльності у сфері народного мистецтва, самовираженні у виготовленні виробів народного мистецтва. У процесі всебічного гармонійного розвитку особистості чільне місце займає патріотичне виховання, що здійснюється в навчально-трудовій діяльності молодших школярів на основі поєднання мистецтва орігамі з національною тематикою та народними мистецькими, творчими традиціями.

Ефективність виховання засобами орігамі значно зростає, коли воно спирається на народну мораль, традиції, звичаї, обряди, які у собі містять високі моральні зразки, ідеї, ідеали, погляди, поведінкові норми, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, несуть могутній моральний потенціал, спрямований на громадянське виховання, засвоєння загальнолюдських моральних цінностей: правди, любові, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших чеснот.

Таким чином, процес трудової діяльності школярів з орігамі сприяє створенню під час роботи нової виховної ситуації, що інтенсифікує розвиток морально цілісної гуманної особистості. Засвоєння, зберігання і розвиток дітьми традицій і звичаїв українців та інших народів є важливим засобом зміцнення національної свідомості, згуртування і єдності всієї нашої нації і великої родини. Саме з творів народної творчості розпочинається залучення дітей до мистецтва, разом з чим здійснюються перші кроки розуміння найістотніших зв'язків та закономірностей людського буття, уявлення про красу. Тому з метою духовного розвитку школярів у процесі роботи над орігамі учителі на уроках трудового навчання використовують матеріал українського фольклору. Але ж на заняттях з орігамі можливо давати учням завдання не тільки національної, а й екологічної тематики, для виховання любові до природи, бережливого ставлення до рослин і тварин.

Цілісний процес всебічного виховання передбачає естетичну освіченість і вихованість, які дуже еффективно розвиваються засобами орігамі. Емоційний критерій позначається впливом на розвиток таких особистісних якостей учня, як відчуття краси мистецтва, переживання радості, захоплення, милування від його сприймання і здатність на цій основі емоційно відгукуватися на різноманітні вияви народного на уроках трудового навчання і в позаурочний період. Виховуючи естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, орігамі розвиває у дитини спроможність відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що зміст навчання орігамі не обмежується лише знаннями, але значне місце займають тут уміння, навички, досвід творчої діяльності. Важливо, щоб учні розуміли: від того як вони оволодіють уміннями й навичками, технічними прийомами залежить краса і витонченість самого процесу праці. Така праця приносить естетичну насолоду як самому учневі, так і тим, хто має можливість спостерігати за ним.

Естетичне виховання молодших школярів, спрямоване на формування в них культури трудових дій, допомагає учням не лише відчувати красу процесу праці дорослих, але й глибше цінувати прояви вміння у своїй праці. В процесі трудового навчання засобами орігамі вчитель розкриває перед учнями естетичні властивості праці, вчити в трудовій діяльності створювати красу, виховувати погляди на працю як на творчість. На уроках навчання орігамі використовуються різні форми практичної роботи учнів, зокрема, фронтальна, парна, групова, колективна. Цікаві уроки проводяться у формі ділової гри чи змагання.

Гра є основною формою виявлення та розвитку активності дітей, тому трудовий процес з орігамі, пов'язаний з ігровими формами навчання, є благодатним засобом виховання позитивного ставлення до творчості та праці: часом елементи гри у праці відійдуть, але збережеться насолода працею. На кожному уроці з орігамі є можливість створення ситуації інтересу до навчання. Вдало підібраний об'єкт праці; естетично виготовлений зразок виробу; демонстрація іграшки, моделі; цікаві творчі завдання; заохочення до участі у виставках, конкурсах, змаганнях; використання загадок, казок, зміст яких має безпосередній зв'язок із темою уроку тощо.

Позитивний вплив на учнів має колективна праця в процесі роботи над виробами орігамі, що сприяє формуванню таких властивостей особистості, як:

- колективізм,

- трудова активність,

- почуття обов'язку і відповідальності,

- взаємодопомоги,

- вимогливості до себе і до інших.

Воно розвиває мотивацію до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи, підприємництва, здатність до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах.

Важливою складовою змісту виховання молодших школярів засобами орігамі є розвиток їх трудової активності, який розвиває мотивацію до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи, здатність до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентоспроможності й самореалізації особистості.

Роль орігамі у вихованні молодших школярів проявляється у процесі формування рис їхнього характеру: навичок поведінки, витривалості, чуйності, доброти й милосердя, вміння долати труднощі, вироблення цілеспрямованості й стійкості уваги, організованості, ощадності, хазяйновитості.

Не менш важливе значення має вироблення духовно-моральних та вольових рис:

- працьовитості,

- розумної ініціативи,

- відповідальності,

- національної свідомості,

- рішучості,

- наполегливості,

- сумлінного ставлення до навчання,

- охайності,

- дисциплінованості,

- згуртованості,

- чесності,

- людської гідності,

- скромності,

- взаємної пошани й терпимості,

- осудливого ставлення до егоїзму,

- неробства.

Отже, на уроках з орігамі у початковій школі створюються великі можливості для розвитку в дітей цілеспрямованості, наполегливості, волі, вищих людських почуттів і кращих моральних якостей.

До форм організації навчально-трудової діяльності у процесі навчання орігамі належать:

- форми спільної пізнавальної діяльності (колективно-фронтальна, кооперативно-групова, диференційовано-групова, індивідуальна, парна);

- форми моральної діяльності(пошук та вибір рішення у моральних ситуаціях, практична гуманістична діяльність);

- форми спілкування (ділове, особисте, в парі, між парами, групове, між групове).

Таким чином, педагогічно організована праця дітей з орігамі має величезні можливості для їх всебічного розвитку. У трудовій діяльності з орігамі створюються великі можливості для розвитку в дітей цілеспрямованості, наполегливості, волі, вищих людських почуттів і кращих моральних якостей. Проте цілком очевидно, що ці можливості можна використати по-різному, залежно від того, наскільки педагог знає розвиваючі можливості праці і володіє вміннями реалізувати їх у повсякденній педагогічній роботі.

У навчально-виховній роботі створюється оптимальна база для позитивних змін у пізнавальній, емоційній та поведінковій сфері учня, що забезпечує різностороннє виховання молодших школярів.

За свідченням учених-психологів, оригамі є потужним засобом розвитку інтелекту дитини, унікальність якого полягає в гармонійному поєднанні роботи правої та лівої півкуль мозку. Заняття оригамі розвивають пам'ять, просторову уяву, моторику пальців, точність рухів, вольові зусилля, вміння доводити справу до кінця, а також формують гнучке, евристичне мислення, естетичний смак, сприяють спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі. Існують численні докази того, що заняття оригамі зменшують рівень тривожності й підвищують упевненість у своїх силах, що дає змогу використовувати оригамі в арт-терапії.

Використання мистецтва орігамі у навчанні молодших школярів дає змогу пов'язати між собою такі навчальні засоби, як рідна мова, рідна історія, краєзнавство, природознавство, народна міфологія, фольклор, національне мистецтво, національна символіка, народні прикмети і вірування, національні традиції, звичаї та обряди. Саме тому, можливо стверджувати, що всебічний розвиток молодших школярів засобами орігамі реалізується як планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; інтерес до національного спілкування.

Я дуже люблю дітей, тому на заняттях намагаюся створити для них атмосферу невимушеності, вільного спілкування. На гуртку я створюю такі умови праці, щоб кожній дитині було цікаво та корисно на заняттях. Одним із інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу це індивідуальний підхід до кожної дитини, а не до групи в цілому, оскільки кожна дитина це індивідуум і має свої вподобання та смаки. Сутність навчання та виховання у гуртках визначають специфічні умови їх функціонування, а саме: диференційованість, динамічність, гнучкість, мобільність, варіативність, доступність. Це процес безперервний. Він не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії в іншу: від створення умов, сприятливих для творчої діяльності вихованців до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яка формує потребу кожної дитини у подальшому творчому сприйняті світу.

Вихованціне просто відтворюють те, що засвоюють. Завдяки своїй дитячій унікальності і неповторності, при виготовленні виробів з орігамі, вони разом зі мною розвивають, доповнюють, вдосконалюють свої знання, нахили, здібності. У цьому полягає особливість методики, яка будується на захопленні творчою діяльністю, творчому самовдосконаленні багатстві вражень. Методика навчання у гуртку не може бути тільки нормативною, вона також повинна будуватися з урахуванням психічного стану та настрою дитини.

орігамі паперовий мистецтво аплікація

Список використаної літератури

1. Бех І.Д. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади/ І.Д. Бех // Виховання особистості: у2 кн. - К.: Либідь, 2003. - Кн. 1 - 280 с.

2. Ведмеденко Д.В. Виховання у дітей молодшого шкільного віку інтересу до трудової діяльності / Д.В. Ведмеденко, М.В. Шаплавський. - Чернігів, 2003. - 80 с.

3. Гордуз М. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках трудового навчання / М. Гордуз // Початкова школа. - 2003. - № 4. - С. 1 - 4.

6. Дітям про державну та народну символіку України / упоряд. Л.М. Римар. - Х.: Вид. гр. «Основа», 2004. - 96 с.

7. Іова В. Формування громадянської культури особистості: навч.-метод. посіб. / В. Іова, Т. Люріна ; Хмельн. обл. ін-т післядиплом. освіти. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003.- 171 с.

8. Кловак Г. Формування етнічної самосвідомості школярів - важлива проблема сучасної національної школи України / Г. Кловак, В. Ткаченко // Учитель. - 2000. - № 1 - 3. - С. 38 - 40

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття "процес навчання", "виховання", "естетичне виховання". Зміст, шляхи, форми та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського. Уроки з музики, образотворчого мистецтва та праці.

  курсовая работа [235,5 K], добавлен 07.05.2008

 • Естетичне виховання школярів як психолого-педагогічна проблема. Роль естетичного виховання в розвитку особистості. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах. Методика формування культури поведінки школярів у школі.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 20.12.2010

 • Сутність поняття "емоційно-позитивне ставлення до природи" дітей-дошкільників. Дослідження сучасних проблем екологічного виховання. Експериментальна перевірка виховання емоційно-чуттєвої сфери особистості дітей дошкільного віку, їх ставлення до природи.

  курсовая работа [192,7 K], добавлен 06.02.2014

 • Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного. Засоби виховання естетичної культури в сім’ї. Методи та засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби, завдання, основні напрями та проблеми естетичного виховання учнів у школі.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 18.11.2010

 • Визначення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. Розгляд перебігу естетичного виховання школярів у навчально-виховному процесі; розкриття природи мистецтва, виявлення творчих аспектів. Ознайомлення із поняттям та сутністю естетики.

  курсовая работа [52,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Поняття процесу, становлення та розвиток системи виховання дітей засобами народної педагогіки. Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу. Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки.

  курсовая работа [87,3 K], добавлен 27.10.2013

 • Поняття та завдання морального виховання. Роль позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів. Виховання культури поведінки. Шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів. Виховання дисциплінованості та відповідальності.

  курсовая работа [87,9 K], добавлен 16.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.