Фізичне виховання в дошкільних установах

Теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Дошкільне виховання в зарубіжних країнах. Місце, роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку. Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 18.05.2009
Размер файла 32,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Тема:

Особливості фізичного виховання в дошкільних закладах

План

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фізичного виховання дітей

дошкільного віку

1.1. Дошкільне виховання в зарубіжних країнах

1.2. Місце і роль фізичної культури в загальній системі

виховання дітей дошкільного віку

1.3. Мета, завдання, засоби фізичного виховання в

дошкільних установах

Розділ 2. Основи навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного

віку в процесі фізичного виховання

2.1. Особливості розвитку фізичних якостей у дітей

дошкільного віку

2.2. Формування особи дошкільника в процесі занять

фізичними вправами

2.3. Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в

процесі фізичного виховання

Висновки

Література

Вступ

Велику частину потенціалу суспільства першої половини XXI століття складатимуть сьогоднішні діти дошкільного віку. Саме їм належить вирішувати складні соціально-економічні, морально-етичні, національні та інші проблеми, які в даний час хвилюють громадськість.

Зміни, що відбулися в політичному устрої країни, зажадали серйозних реформ в системі і змісті діяльності освітніх інститутів, зокрема, а може бути і в першу чергу, для дітей дошкільного віку.

Стають звичними тривожні дані про системне погіршення стану здоров'я, зниження рівня фізичної і рухової підготовленості дітей дошкільного віку.

У переліку причин, що визначають, на думку багатьох учених, ситуацію, що склалася, називаються зниження загального рівня життя і соціальної захищеності населення, порушення екології місця існування, недосконалість системи медичного обслуговування, недостатнє фінансування освітніх установ і багато інших.

Дошкільний період є одним з найбільш відповідальних періодів життя людини у формуванні фізичного здоров'я і культурних навиків, що забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбутньому. Сьогодні відомо: 40% захворювань у дорослих були "закладені" в дитячому віці, в 5-7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинне формувати рівень здоров'я дитину і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини, в які входить наступне:

позитивне відношення дітей до фізичних вправ, ігор і загартовуючих процедур, до правил особистої гігієни, дотримання режиму дня;

початкові знання, пізнавальний інтерес до фізичної культури;

початкові навики природних рухів загально-розвиваючого характеру, основи ритміки, правильної постави, уміння орієнтуватися в просторі, участь в колективних діях (іграх, танцях і святах), культура поведінки, самостійність, організованість і дисциплінованість;

навики самообслуговування, догляду за інвентарем для занять і т.д.

Об'єктом дослідження є фізичне виховання в дошкільному віці.

Предмет дослідження -- сучасна система дошкільного виховання.

Мета дослідження -- визначити роль фізичного дошкільного виховання на сучасному етапі.

Гіпотеза гарне фізичне виховання дітей дошкільного віку запорука здорового покоління.

Відповідно до об'єкта, предмета, мети і гіпотези дослідження було поставлено такі завдання:

1. Розкрити суть дошкільного фізичного виховання в зарубіжних країнах.

2. Визначити мету, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах.

3. Розкрити особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

4. Як формується особа дошкільника в процесі занять фізичними вправами

Структура і обсяг роботи. Курсова робота викладена на 29 сторінках комп'ютерного набору. Складається із вступу, двох розділів, висновків, списку літератури. У роботі використано 20 літературних джерел.

Розділ 1. Теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку

1.1. Дошкільне виховання в зарубіжних країнах

Фахівці зарубіжних країн дають одностайну оцінку значенню фізичного виховання в дошкільний період. Про це свідчить що намітилася майже повсюдно тенденція підвищення інтересу до цього аспекту дошкільного виховання, про яку ми вже згадували.

Відносно цілей і завдань фізичного виховання в дошкільному віці думки фахівців різних країн також багато в чому співпадають. Так, і американські і канадські фахівці вважають, що головною метою фізичного виховання в дошкільний період є сприяння гармонійному розвитку дитини. Фізичне виховання повинне сприяти психомоторному, розумовому і емоційному розвитку дітей-дошкільників.

Таких же поглядів дотримуються у Фінляндії, вважаючи, що фізичне виховання в дошкільний період повинне сприяти вдосконаленню рухової координації і основних рухових умінь і навиків. В процесі фізичного виховання повинні всіляко заохочуватися прояви ініціативи і допитливості. Що ж до вдосконалення самооцінки, то тут фізичному вихованню належить вирішальна роль.

У Китаї основними завданнями фізичного виховання в процесі підготовки до школи рахують наступні:

· сприяння оптимальному фізичному розвитку;

· формування таких соціальних якостей, як дисциплінованість, справедливість, відповідальність, чесність, співпраця;

· розвиток основних рухових навиків і поняття про правила безпеки;

· формування інтересу і любові до спорту.

За допомогою фізичного виховання в дитячих садах Чехословакії дітей навчають основним руховим умінням і навикам, правилам особистої гігієни.

Завданнями дошкільного фізичного виховання в Японії вважаються такі: руховий розвиток, розумовий розвиток, формування доброзичливості по відношенню до тих, що оточують і дисциплінованості.

У Кореї, згідно державним законам з питань освіти, перед дошкільним вихованням в цілому коштують два завдання: фізичний і розумовий розвиток дітей.

Фізичне виховання покликане вирішувати задачі рухового, розумового, емоційного, соціального розвитку; сприяти формуванню інтересу до активного способу життя; включає навчання правилам безпеки.

Що стосується професійної підготовки вихователя, то в більшості країн вона здійснюється в спеціальних учбових закладах або на факультетах педагогічних учбових закладів. У Канаді, наприклад, існує курс навчання вихователів дитячих садів, де протягом 2 років готують фахівців для роботи з дошкільниками. Одним з предметів в цих учбових закладах є і фізичне виховання.

У Данії фахівців з дошкільного виховання готують в так званих педагогічних семінаріях, де впродовж 3 років майбутні вихователі вивчають психологію і методику навчання дітей дошкільного віку.

У Ісландії також існує спеціальний коледж, де навчають майбутніх вихователів дитячих садів.

У США крім фахівців загального профілю з роботи з дітьми дошкільного віку, яких готують в педагогічних коледжах, студенти факультетів фізичного виховання університетів при бажанні можуть вибрати спеціалізацію "Навчання фізичному вихованню в початковій школі", в рамках якої, як правило, вони одержують необхідні знання по роботі з дітьми дошкільного віку.

У Китаї основними видами фізичної активності вихованців дитячих садів є рухомі ігри, гімнастика, танці, біг, стрибки, метання.

У Чехословакії на заняттях по фізичному вихованню в дитячих садах передбачені біг, стрибки, метання, сюжетно-ролеві рухомі ігри, ігри з м'ячем.

У Західній Німеччині на заняттях використовуються рухомі ігри. гімнастика, біг, стрибки, метання, часто в програму включаються ігри на воді і навчання плаванню. У одному з дитячих садів як експеримент в заняття введені стрибки на батуті.

У Японії в програму дитячих садів по фізичному вихованню включені наступні види фізичної активності: 1) ходьба, біг, стрибки; 2) метання, штовхання, перетягування, перекочування; 3) змагання в бігу, стрибках, метаннях в мету; 4) групові рухливі ігри; 5) ігри з м'ячами, вірьовками і ін. пристосуваннями; 7) ритміка.

У Південній Кореї в програму дошкільного фізичного виховання входить гімнастика, рухомі і прості спортивні ігри.

У Фінляндії, згідно рекомендаціям 1984 р., в програму фізичного виховання дошкільників включені такі види, як гімнастика, вправи під музику, рухомі і спортивні ігри, катання на лижах, ковзанах, навчання плаванню, розважальне орієнтування.

У Данії більшість вихователів дотримуються поглядів Астрід Госсел, згідно яким всі види фізичної активності в дошкільний період носять природний, спонтанний характер, а завданням вихователя є створити оптимальні умови і направити їх в потрібне русло. Широко використовується музичний супровід.

У Великобританії основними видами діяльності дошкільників на заняттях по фізичному вихованню є гімнастика, танці і рухомі ігри.

У Канаді в програми фізичного виховання дошкільників включені групові рухомі ігри, навчання основним руховим навикам і умінням, танцям і гімнастиці, в деяких приватних дитячих центрах проводиться навчання катанню на ковзанах. У США основними аспектами програми дошкільного фізичного виховання вважаються наступні: формування психомоторних навиків, рухомі ігри, гімнастика, танці, фізична підготовленість, ігри на воді.

Як видно з приведених даних, види фізичної активності, використовувані на заняттях по фізичному вихованню в дошкільний період, в багатьох країнах співпадають. Тому в найбільш загальному вигляді структура програм по фізичному вихованню в дошкільний період складається з чотирьох основних розділів.

1. Психомоторний розвиток. В ході формування психомоторних навиків дітей знайомлять з назвою частин тіла, їх пропорційними розмірами. Потім у дітей формується візуальне сприйняття (здібність до візуальних спостережень, зорова пам'ять і т.д.), слухове і, нарешті, кинестетічеськоє сприйняття.

2. Навчання руховим умінням і навикам. Цей розділ включає, у свою чергу, наступні види фізичної активності:

а) ігрову фізичну активність, направлену на розвиток і вдосконалення основних рухових умінь і навиків (біг, стрибки, метання, хапання, відбиття (м'яча) ногами і руками). Крім контролю за правильністю виконання рухів дітей учать повному контролю за рухом свого тіла, з тим щоб рухові уміння, що вивчаються, могли бути використані в різних ситуаціях.

При організації ігрової фізичної активності дошкільників слід пам'ятати про те, що правила ігор повинні бути якомога простішими, а участь в них - масовим. Основу ігор характеру, змагання, повинні складати взаємодопомога і співпраця, а основний акцент такої діяльності робиться на поліпшенні індивідуальних результатів, а не на перемозі над ким-небудь;

б) гімнастику, що включає вправи на рівновагу, лазіння, перекиди, вправи на перенесення ваги з однієї частини тіла на іншу, а також вправи, сприяючі розвитку вибухової сили, наприклад стрибки. Для занять гімнастикою з дошкільниками необхідний простий інвентар: дерев'яні лавки, куби... і др.;

в) танці, за допомогою яких діти вчаться додавати рухам інтерпретуючий, виразний і комунікативний характер. На заняттях танцями дітей учать адекватно сприймати і оцінювати простір, час і силу, взаємини з своїми однолітками і навколишнім світом. Танець має на увазі дослідницьку, імпровізаційну і винахідницьку діяльність дітей. За допомогою танцю у дітей розвивають відчуття ритму. В процесі танцю дітьми використовуються різні рухи і їх поєднання.

3. Фізична підготовленість, яка є найважливішим розділом програм по фізичному вихованню дошкільників. Саме на цьому, початковому, етапі діти повинні всіляко заохочуватися до фізичної активності, рухомих ігор. У доступній формі дітям повинні пояснюватися такі поняття, як активний спосіб життя, правильне харчування, з взаємозв'язок і значення.

Крім теоретичної підготовки в рамках цього розділу повинне проводитися тестування рівня фізичної підготовленості дошкільників. Проте в більшості країн ще не розроблені тести, що дозволяють оцінювати рівень розвитку компонентів фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. У США, наприклад, як вже указувалося, передбачається адаптувати програму тестування "Фізікл Бест" стосовно молодших дошкільників. У справжній же момент за цією програмою можна тестувати лише 5-6-вічко (див. таблицю).

4. Плавання і ігри на воді. Цей розділ програми по фізичному вихованню є важливим для дітей дошкільного віку і за наявності умов (басейн, кваліфіковані інструктори) його рекомендується використовувати при роботі з дітьми дошкільного віку. При цьому дітей учать долати страх перед водою за допомогою ігор на воді, навчають правилам безпеки на воді, а також основам плавання.

1.2 Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку

Правильне фізичне виховання дітей - одне з провідних завдань дошкільних установ. Хороше здоров'я, одержане в дошкільному віці, є фундаментом загального розвитку людини. Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила найгуманніше гасло за всю історію існування людства: «До 2000 року - здоров'я кожній людині планети!» При цьому поняття «ЗДОРОВ'Я» піднімає роль фізичної культури на абсолютно новий рівень: вона стає основою формування здорового способу життя людини закладаються в дошкільному віці.

Ні у якій інший період життя фізичне виховання не пов'язане так тісно із загальним вихованням, як в перші шість років. В період дошкільного дитинства у дитини закладаються основи здоров'я, довголіття всебічної рухової підготовленості і гармонійного фізичного розвитку. Хвороблива, відстаюча у фізичному розвитку дитина швидше стомлюється, у нього нестійка увага, пам'ять. Ця загальна слабкість викликає і самі різні розлади в діяльності організму, не тільки веде до пониження здатності, але і розхитує волю дитини. Недаремно видатний педагог В.А. Сухомлинський підкреслював, що від здоров'я, життєрадісності дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність в знаннях, віра в свої сили. Тому украй важливо організовувати заняття фізичною культурою саме в дитинстві, що дозволить організму накопичити сили і забезпечити надалі всебічний гармонійний розвиток особи. В даний час у ряді дитячих установ робота по фізичному вихованню ведуть організатори фізичної підготовки. Але в більшості дошкільних установ проведенням занять по фізичній культурі як і раніше займаються вихователі.

Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку, маючи єдиний зміст і предмет вивчення із загальною теорією фізичного виховання, разом з тим спеціально вивчає закономірності управління розвитком дитини в процесі його виховання і навчання.

Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку враховує можливості працездатності організму, виникаючі інтереси і потреби, форми наочно-дієвого, наочно-образного і логічного мислення, своєрідності переважаючого виду діяльності, у зв'язку з розвитком якої відбуваються найголовніші зміни в психіці дитини і готується перехід дитини до нового вищого ступеня його розвитку. Відповідно до цього теорія фізичного виховання дітей розробляє зміст всіх форм організації фізичного виховання і оптимальної педагогічні умови його реалізації.

Пізнаючи і враховуючи закономірності потенційних можливостей дитини кожного вікового періоду, теорія фізичного виховання передбачає вимоги науково обґрунтованої програми всього виховно-освітнього комплексу фізичного виховання (рухові уміння і навики, фізичні якості, деякі елементарні знання), засвоєння якої забезпечує дітям необхідний рівень фізичної підготовленості для надходження в школу.

Разом з тим передбачається дотримання строгої послідовності при засвоєнні дітьми програми з урахуванням вікових особливостей і можливості дитини кожного періоду його життя, стани нервової системи і всього організму в цілому.

Перевищення вимог, прискорення темпу навчання дітей, минувши проміжні ланки програми, слід вважати неприпустимими, оскільки це викликає непосильну напругу організму, що завдають шкоди здоров'ю і нервово-психічному розвитку дітей. Із цього приводу академік А.В.Запорожець попереджає про небезпечну позицію прихильників так званої штучної акселерації, прагнучих безрозсудно використовувати можливості маленької дитини і шляхом надраннього, максимально форсованого навчання доводити його щонайшвидше до високих ступенів фізичного і духовного розвитку. Фізичне виховання в той же час комплексне вирішує задачі розумового, етичного, естетичного і трудового виховання. У всіх формах організації фізичного виховання дітей( заняття, рухомі ігри, самостійна рухова активність і так далі) увага вихователя прямує на виховання мислячої, свідомо діючої в міру своїх вікових можливостей дитини, що успішно опановує руховими навиками, що уміє орієнтуватися в тому, що оточує, активно долати те, що зустрічається трудності, що проявляє прагнення до творчих пошуків. Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку безперервно розвивається і збагачується новими знаннями, що додержуються в результаті досліджень, що охоплюють багатообразні сторони виховання дитини. Дані досліджень, перевірені в масовій практиці дитячих установ, вводяться в програми, навчальні посібники, підручники і в практичну роботу з дітьми, сприяючи прогресу всього виховно-освітнього процесу. Таким чином, теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку сприяє вдосконаленню всієї системи фізичного виховання.

Здійснювати фізичне виховання дітей, це означає:

1.Уміти аналізувати і оцінювати ступінь фізичного здоров'я і рухового розвитку дітей;

2.Формулювати завдання фізичного виховання на певний період (на приклад, на навчальний рік) і визначати першорядні з них з урахуванням особливостей кожного з дітей;

3.Організувати процес виховання в певній системі, вибираючи найбільш доцільні засоби, форми і методи роботи в конкретних умовах;

4.Проектувати бажаний рівень кінцевого результату, передбачаючи труднощі на шляху до досягнення мети;

5.Порівнювати досягнуті результати з початковими даними і поставленими завданнями;

6.Володіти самооцінкою професійної майстерності, постійно удосконалюючи його. Встановлена пряма залежність між рівнем рухової активності дітей і їх словарним запасом, розвитком мови, мисленням. Під дією фізичних вправ рухова активність в організмі зростає синтез біологічно активних з'єднань, які покращують сон, сприятливо впливають на настрій дітей, підвищують їх розумову і фізичну працездатність. Дитина за своєю природою готова постійно рухатися, в русі вона пізнає світ.

1.2. Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах

Система фізичного виховання в дошкільних установах є єдністю мети, завдань, засобів, форм і методів роботи, направлених на зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток дітей. Вона одночасно є підсистемою, частиною загальнодержавної системи фізичного виховання, яка крім вказаних компонентів включає так само установи і організації, що здійснюють і контролюючі фізичне виховання. Кожна установа залежно від його специфіки має свої конкретні напрями в роботі, що відповідають в цілому державним і загальнонародним інтересам.

Метою фізичного виховання є формування у дітей основ здорового способу життя.

В процесі фізичного виховання здійснюються оздоровчі, освітні і виховні завдання.

Серед оздоровчих завдань особливе місце займає охорона життя і зміцнення здоров'я дітей, і всебічний фізичний розвиток, вдосконалення функцій організму, підвищення активності і загальної працездатності.

Зважаючи на специфіку віку, оздоровчі завдання визначаються в конкретнішій формі: допомагати формуванню вигину хребта, розвитку зведень стопи, зміцненню зв'язково-суглобового апарату; сприяти розвитку всіх груп м'язів, особливо м'язів-розгиначів; правильному співвідношенню частин тіла; вдосконаленню діяльності серцево-судинної і дихальної системи.

Крім того, важливо підвищувати загальну працездатність у дітей враховуючи особливості розвитку дитячого організму, завдання визначаються в конкретнішій формі: допомагати правильному і своєчасному окостенінню, формуванню вигинів хребта, сприяти правильному розвитку терморегуляції. Удосконалювати діяльність центральної нервової системи: сприяти врівноваженості процесів збудження і гальмування, їх рухливості, а також вдосконаленню рухового аналізатора, органів чуття.

Освітні завдання передбачають формування у дітей рухових умінь і навиків, розвиток фізичних якостей; ролі фізичних вправ в його життєдіяльності, способах зміцнення власного здоров'я. Завдяки пластичності нервової системи у дітей рухові навики формуються порівняно легко. Більшість їх (повзання, біг, ходьба, ходьба на лижах, катання на велосипеді і ін.) діти використовують в повсякденному житті як засіб пересування. Рухові навики полегшують зв'язок з навколишнім середовищем і сприяють її пізнанню: дитина, повзаючи сам, наближається до тих предметів, які його цікавлять, і знайомиться з ними. Правильне виконання фізичних вправ ефективно впливає на розвиток м'язів, зв'язок, суглобів, кісткової системи. Рухові навики, сформовані у дітей дошкільного віку, складають фундамент для їх подальшого вдосконалення в школі і дозволяють надалі досягати високих результатів в спорті. В процесі формування рухових навиків у дітей виробляється здатність легко опановувати складнішими рухами і різними видами діяльності, що включають ці рухи (трудові операції). Об'єм рухових навиків за віковими даними знаходиться в програмі. У дошкільників необхідно сформувати навики виконання стройових, загальнорозвиваючих вправ, основних рухів, спортивних вправ. Крім того, слід навчити дітей грати в спортивні ігри (містечка, настільний теніс) і виконувати елементи спортивних ігор (баскетбол, хокей, футбол і т.д.). У цьому віці набуває важливого значення привиття первинних навиків особистої і суспільної гігієни (миття рук, турбота про костюм, взуття і т.д.). Одержані знання дозволяють дітям займатися фізичними вправами більш усвідомлено і більш повноцінно, самостійно використовувати засоби фізичного виховання в дитячому саду і сім'ї.

Виховні завдання направлені на різносторонній розвиток дітей (розумове, етичне, естетичне, трудове), формування у них інтересу і потреби до систематичних занять фізичними вправами. Система фізичного виховання в дошкільних установах будується з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей.

Перші сім років життя дитини характеризуються інтенсивним розвитком всіх органів і систем. Дитина народжується з певними успадкованими біологічними властивостями, у тому числі і типологічними особливостями основних нервових процесів (сила, врівноваженість і рухливість). Але ці особливості складають лише основу для подальшого фізичного і психічного розвитку, а визначальним чинником з перших місяців життя є навколишнє середовище і виховання дитини. Тому дуже важливо створити такі умови і так організувати виховання, щоб було забезпечено бадьоре, позитивно емоційний стан дитини, повноцінний фізичний і психічний розвиток.

Фізичне виховання сприяє здійсненню естетичного виховання. В процесі виконання фізичних вправ слід розвивати здатність сприймати, випробовувати естетичне задоволення, розуміти і правильно оцінювати красу, витонченість, виразність рухів. Діти також опановують трудовими навиками, пов'язаними з устаткуванням приміщення (пристрій ями з піском для стрибків в довжину, заливка катка і т.д.).

Метою фізичного виховання є формування у дітей навиків здорового способу життя. Для вирішення завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку використовуються: гігієнічні чинники, природні сили природи, фізичні вправи і ін. Повноцінне фізичне виховання досягається при комплексному застосуванні всіх засобів, оскільки кожне з них по-різному впливає на організм людини. Гігієнічні чинники (режим занять, відпочинку, живлення, сну і т.д.) складає обов'язкова умова для вирішення завдань фізичного виховання.

Вони підвищують ефективність дії фізичних вправ на організм тих, що займаються. Наприклад, заняття фізичними вправами краще сприяє розвитку кісткової і м'язової системи. Чистота приміщень, фізкультурного інвентаря, іграшок, одягу, взуття служать профілактикою захворювань. Гігієнічні чинники мають і самостійне значення: вони сприяють нормальній роботі всіх органів і систем. Наприклад, регулярне і доброякісне живлення позитивно впливає на діяльність органів травлення і забезпечує своєчасну доставку іншим органам необхідними живильними речовинами, а значить, сприяє нормальному зростанню і розвитку дитини. Повноцінний сон забезпечує відпочинок і підвищує працездатність нервової системи. Правильне освітлення попереджає виникнення захворювання очей. Дотримання твердого режиму дня привчає до організованості, дисциплінованості і т.д. Природні сили природи (сонце, повітря, вода) підсилює позитивний вплив фізичних вправ на організм, і підвищують працездатність людини. В процесі занять фізичними вправами на повітрі при сонячних випромінюваннях або у воді (плавання) виникає позитивні емоції, підвищуються функціональні можливості окремих органів і систем організму (більше споживається кисню, посилюється обмін речовин і т.д.).

Природні сили природи можуть використовуватися і як самостійний засіб. Вода застосовується для очищення шкіри, механічної дії

На тіло людини. Повітря з лісів, садів, парків, що містить особливі речовини фінтоциди, сприяють знищенню мікробів, збагачує кров киснем, благотворно впливає на організм людини. Сонячні промені сприяють відкладенню вітаміну Д під шкірою, вбиває різні мікроби і охороняє людину від захворювання РАХІТ. Для різностороннього впливу на організм слід приймати всі природні сили природи, доцільно поєднуючи їх.

Фізичні вправи - основний специфічний засіб фізичного виховання того, що надає на людину різностороння дія. Вони використовуються для вирішення завдань фізичного виховання: сприяють здійсненню розумового, трудового, а також є засобом лікування при багатьох захворюваннях.

Рухи, фізичні вправи вважаються специфічним засобом фізичного виховання. Рухова активність - біологічна потреба організму, від ступеня задоволення якої залежить здоров'я дітей, їх фізичний і загальний розвиток.

Розділ 2 Основи навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання

2.1. Особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

Під фізичними якостями і здібностями ми розуміємо такі якості і здібності, які характеризують його фізичний стан, це - перш за все стан його морфофункціонального розвитку: конституція його організму і фізіологічні функції останнього. До ознак, що характеризують конституцію організму, відносяться, зокрема, такі показники його статури, як зростання, вага, коло тіла і ін. Серед різноманітних фізіологічних функцій людського організму особливо слід зазначити рухову функцію, яка характеризується здатністю людини виконувати певний круг рухів і рівнем розвитку рухових (фізичних) якостей.

Ця тема розглядається в тісному зв'язку з наступним, а саме з періодизацією виховання фізичних якостей. Обговорення імен повинне супроводжуватися розглядом і аналізом ілюстрованого матеріалу (графіків, діаграм), що відображає особливості розвитку координаційних здібностей, уміння зберігати стійку позу(рівновага), ступень розвиненості загальної витривалості, швидкісно-силових якостей у дітей різного дошкільного віку. Виявлено, що в проявах загальної витривалості, сили, в збереженні рівноваги і деяких інших здібностях періоди найбільш інтенсивного розвитку у хлопчиків і дівчаток не співпадає. Це свідчить про статеві відмінності в темпах розвитку фізичних якостей.

Нервова система дітей дошкільного віку відрізняється великою пластичністю, на основі чого у дитини легко утворюються нові умовні зв'язки. Цю властивість необхідно використовувати для формування в ранньому віці різних рухових навиків, а також навиків самообслуговування. Проте організм дошкільника ще мало чинить опір несприятливим умовам середовища: у дітей легко виникає шлунково-кишкові, простудні та інші захворювання.

Теорія фізичного виховання враховує психофізіологічні особливості дітей дошкільного віку: можливості працездатності організму, виникаючі інтереси і потреби, форми наочно-дієвого, наочно-образного і логічного мислення, своєрідності переважаючого виду діяльності у зв'язку з розвитком якої відбуваються найголовніші зміни в психіці дитини і готується «перехід дитини до нового вищого ступеня його розвитку».

Впродовж дошкільного дитинства здійснюється безперервний розвиток фізичних якостей, про що свідчить показники загальної фізичної підготовленості дітей. У дошкільників від 5 до 7 років станова сила збільшується удвічі: у хлопчиків вона зростає з 25 до 52 кілограм, у дівчаток з 20,4 до 43 кілограм. Поліпшуються показники швидкості. Час бігу на 10 метрів з ходу скорочується у хлопчиків з 2,5 до 2,0 секунд, у дівчаток з 2,6 до 2,2 секунд. Змінюються показники загальної витривалості. Величина дистанції, яку долають хлопчики зростає з 602,3 метра до 884,3 метра, дівчатка з 454 метра до 715,3 метра.

Разом з тим учені стверджують, що максимальні темпи приросту фізичних якостей по роках не співпадають. Вищі збільшення показників швидкості наголошуються у віці від 3 до 5 років, спритності від 3 до 4 років, силових здібностей від 4 до 5 років. У віці від 5 до 6 років виявлені деякі уповільнення силових показників. Необхідно враховувати це при організації цілеспрямованої роботи по розвитку фізичних якостей дошкільників.

На розвиток фізичних якостей дошкільника роблять вплив різні засоби і методи фізичного виховання. Ефективним засобом розвитку швидкості є вправи направлені на розвиток здібності швидко виконувати рухи. Діти освоюють вправи краще всього в повільному темпі. Педагог повинен передбачити, щоб вправи не були тривалими, одноманітними. Бажано їх повторити в різних умовах з різною інтенсивністю, з ускладненнями або навпаки, із зниженням вимог.

Для виховання у дітей уміння розвивати максимальний темп бігу можуть бути використані наступні вправи : біг в швидкому і повільному темпі; біг з прискоренням по прямій, по діагоналі. Корисно виконувати вправи в різному темпі, що сприяє розвитку у дітей уміння застосовувати різні м'язові зусилля співвідносний з наміченим темпом. Для розвитку уміння підтримувати темп рухів впродовж деякого часу ефективним засобом є біг на короткі дистанції: 15, 20, 30 метрів. При навчанні швидкому початку руху застосовується біг з прискоренням по сигналах; старт з різних початкових положень. Ці вправи включаються в уранішню гімнастику, фізкультурні заняття, вправи, рухомі ігри на прогулянці.

Для розвитку спритності необхідні складніші вправи по координації і умовам проведення : застосування незвичайних початкових положень (біг і початкове положення стоячи на колінах, сидячи, лежачи); стрибок з початкового положення стоячи спиною до напряму руху; швидка зміна різних положень; зміни швидкості або темпу руху; виконання взаємоузгоджених дій декількома учасниками. Можуть бути використані вправи в яких діти докладають зусилля, щоб зберегти Рівновагу: кружлятися на місці, гойдання на качелях, ходьба на шкарпетках і ін.

Вправи для розвитку силових здібностей діляться на 2 групи: з опором, який викликає вагу киданих предметів і виконання яких утрудняє вагу власного тіла (стрибки, лазіння, присідання). Велике значення має кількість повторень : невелике не сприяє розвитку сили, а надмірно велике може привести до стомлення .

Необхідно також враховувати темп виконання вправ: чим він вище, тим менша кількість раз повинна виконуватися. У силових вправах перевагу слід віддавати горизонтальним і похилим положенням тулуба. Вони розвантажують серцево-судинну систему і хребет, зменшують кров'яний тиск у момент виконання вправи. Вправи з м'язовою напругою доцільно чергувати з вправами на розслаблення.

Для розвитку витривалості найбільше підходять вправи циклічного характеру(ходьба, біг, стрибки, плавання і ін.). У виконанні цих вправ бере участь велика кількість груп м'язів, добре чергуються моменти напруги і розслаблення м'язів, регулюється темп і тривалість виконання.

У ранньому і дошкільному віці важливо вирішувати задачі виховання практично всіх фізичних якостей. В першу чергу слід звертати увагу на виховання координаційних здібностей, зокрема на такі компоненти, як відчуття рівноваги, точність, ритмічність, узгодженість окремих рухів. При освоєнні нових рухів перевага віддається методу цілісного розучування. При розчленовуванні рухів дитина втрачає його сенс, а отже, і інтерес до нього. Дитина хоче відразу бачити результат своєї дії.

2.2. Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами

Особа - це цілісна психологічна структура, що формується в процесі життя людини на основі засвоєння або суспільних форм свідомості і поведінки. У ній виражена сила індивідуалізованих загальних устремлінь, потреб і цілей, творче почало готовність і уміння створювати нове.

Дошкільний вік - це період первинного складання особи, період розвитку особових механізмів поведінки. Головна мета розвитку особи - реалізація дитиною свого «Я», а також переживання себе як соціальний індивід - успішно може розв'язуватися в процесі занять фізичними вправами в дитячому саду. Рух, навіть найпростіший, дає їжу дитячій фантазії, розвиває творчість, яка є вищим компонентом в структурі особи, є однією з найбільш змістовних форм психічної активності дитини, яку учені розглядають як універсальну здатність, що забезпечує успішне виконання різноманітних видів діяльності. Найважливіша особливість творчості дошкільника - насиченість яскравими, позитивними емоціями, завдяки чому воно володіє великою привабливою силою і веде до розвитку нових мотивів діяльності, що формують евристичну особу.

Рухова творчість розкриває дитині моторні характеристики власного тіла учить відноситься до руху як до предмету ігрового експериментування. Основний засіб його формування - емоційно забарвлена рухова активність, за допомогою якої діти в уявну ситуацію, через рухи тіла вчаться виражати свої емоції і стани, шукати творчі композиції. Створювати нові сюжетні лінії, нові форми рухів.

Особливу значущість у формуванні рухової творчості дошкільників мають ігрові рухові завдання, рухомі спортивні ігри, спортивні розваги які завжди цікаві дітям вони володіють великим емоційним зарядом, відрізняються варіативністю складених компонентів, дають можливість швидко здійснювати рішення рухових задач. Діти вчаться придумувати руховий зміст до запропонованого сюжету, самостійно збагачувати і розвивати ігрові дії, створювати нові сюжетні лінії, нові форми руху. Це виключає звичку механічного повторення вправ, активує в доступних межах творчу діяльність по самостійному осмисленню і успішному застосуванню знайомих рухів в нестандартних умовах. Поступово колективна творчість, організовувана дорослим, стає самостійною діяльністю дітей.

Важлива характеристика особистості - її спрямованість, система провідних мотивів в поведінці. Мотив - спонука до діяльності, пов'язана із задоволенням потреби людини, що відображають вимоги внутрішнього середовища організму або зовнішніх умов життя і спонукають його до активності. Рухова діяльність сприяє формуванню однієї з важливих потреб людини - в здоровому способі життя. Вона є відношенням людини до власної діяльності, що підтримує і зміцнює його здоров'я. Здоров'я дитини, з якою в смисловому відношенні зв'язаний термін: здоровий спосіб життя, - показник рівня розвитку суспільства, в якому він живе.

Потреба в здоровому способі життя необхідно формувати з дитинства, коли організм пластичний і легко піддається діям навколишнього середовища. У дітей зміцнюється бажання бути здоровим, вирости красивим, активним, уміти обслужити і поводитися так, щоб не заподіяти шкоди собі і іншим. За допомогою дорослого дитина усвідомлює: для того, щоб бути здоровим, потрібно щодня виконувати фізичні вправи, загартовуватися, робити зарядку, дотримувати режим дня, є здорову їжу, стежити за чистотою навколишнього середовища і приміщення, а також дотримувати правила гігієни.

На заняттях фізичними вправами діти одержують елементарні уявлення про будову власного тіла, функції і призначення внутрішніх органів і систем організму. Через систему спеціальних вправ і ігор діти знайомляться з ознаками здоров'я(правильна постава, хода), вчаться захищатися від мікробів, уникати небезпечних місць, при необхідності надавати собі і іншим елементарну допомогу. Чим швидше дитина усвідомлює необхідність свого безпосереднього залучення до багатств фізичної культури, тим швидше у нього сформується важлива потреба, що відображає позитивне відношення і інтерес фізичній стороні свого життя.

У дошкільному віці починає складатися самооцінка - найбільш складний продукт розвитку свідомості дитини, особи, що виявляється в оцінці, самої себе. Основними чинниками формування самооцінки визнаються: власна активність особи, оцінка навколишніх людей, уміння правильно оцінювати дії інших. На ранніх етапах формування самооцінка дошкільника є віддзеркаленням оцінних думок тих, що оточують, перш за все дорослих. Формування самооцінки в процесі рухової діяльності припускає: залучення уваги дитини до художнього образу, «картини миру» оточуючої його природи; до здатності створювати власний художній образ - «образ красивого тіла»; красивій руховій поведінці навколишніх дорослих. У більшій мірі цьому сприяє захоплююча рухова діяльність, пов'язана з чіткою установкою на результат (ігри - драматизації, спортивні і рухомі ігри, спортивні вправи, ігри - естафети). Дитина оцінює своє «Я» по безпосередніх зусиллях, які він приклав для досягнення поставленої мети. У зв'язку з розвитком самооцінки розвиваються такі особові якості, як самоповага, совість, гордість. У складних діях виявляється воля дитини - подолання перешкод досягши поставленої мети. Дієвими чинниками виховання волі дошкільника можуть служити умови, спонукаючи до подолання труднощів. Особливо цінними в цьому відношенні є рухомі і спортивні ігри, фізичні вправи, засновані на тривалому і багаторазовому повторенні одноманітних рухових дій. При їх виконанні потрібно виконувати вольові зусилля для подолання фізичної і емоційної напруги, що поступово росте. Велике значення мають застосування методів стимулювання вольових зусиль, контроль і облік ступеня розвитку вольових якостей. Рухова діяльність активізує етичний розвиток особи дитини. Перш за все вона сприяє формуванню таких позитивних особових якостей, як співчуття, прагнення до надання допомоги, дружньої підтримки, відчуття справедливості, чесності, порядності.

Це яскраво виявляється в іграх і ігрових вправах, виконання яких ставить дитину перед необхідністю вступити в контакт з однолітком, надати допомогу у виконанні рухового завдання, знайти оптимальні варіанти узгоджень дій. Вихователь прагне показати залежність загального результату від виконання кожною дитиною певних дій, від доброго і справедливого відношення до товаришів (допомогти товаришу, якщо він не може виконати правила гри, використати ввічливі форми пропозиції послуг, зауважень). Наявність ігрового моменту сприяє підтримці у всіх дітей інтересу до виконання загального рухового завдання, без чого не можливо досягти уміння бачити іншого, діяти з ним.

Взаємна відповідальність забезпечує дитині можливість самоствердження, розвиває упевненість, ініціативність, формує відчуття товариства. Таким чином, заняття фізичними вправами - важливий чинник формування особи дитини дошкільника.

2.3. Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в процесі фізичного виховання

Навчання є складовою частиною цілісного педагогічного процесу, направленого на формування всесторонньо і гармонійно розвиненої особи. У фізичному вихованні навчання рухам здійснюється шляхом безпосереднього керівництва вихователя і самостійної діяльності дітей під його спостереженням. В ході навчання руховим діям відбувається розвиток пізнавальних, вольових і емоційних сил дитини і формування його практичних, рухових навиків. Навчання рухам роблять цілеспрямований вплив на внутрішній світ дитини, його відчуття, думки, погляди, що поступово складаються, етичні якості; рухові дії, що виконуються дітьми, корисні для здоров'я і загального фізичного розвитку.

Зміст навчання складають фізичні вправи, зокрема рухомі ігри, підібрані відповідно до програми.

В процесі виховання рухових дій, враховуючи психофізіологічні особливості розвитку дитини, спираючись на його можливості, дорослий послідовно ставить перед ним нові рухові програми. Конкретне це виражається у вимогах програми фізичного виховання, направлених на формування рухових навиків і фізичних якостей, що поступово підвищуються.

Засвоєння нового вимагає від дитини певних фізичних і психічних зусиль, подолання труднощів. У кожному окремому випадку нова програмна вимога є суперечливою по відношенню до реального рівня розвитку рухів, до вже досягнутих рухових умінь і навиків. Подолання цієї суперечності і складає рушійну силу розвитку.

Навчання вимагає у дитини зібраності, уваги, конкретності уявлення, активності думки, розвитку пам'яті: емоційної, якщо процес навчання викликає зацікавленість і пов'язаний з цим емоційний відгук; образний - при сприйнятті наочного зразка рухів вихователя і виконання вправ дітьми; словесно-логічної - при осмисленні завдання і запам'ятовуванні послідовність виконання всіх елементів вправи, змісту і дії в рухомій грі і самостійного їх виконання; рухової - моторної - у зв'язку з практичним виконанням вправ самими дітьми; довільної, без якої неможливе свідоме, самостійне виконання вправ.

Навчання дітей тісно пов'язане з етичним вихованням, формуванням моральних відчуттів і свідомості дитини, розвиток його морально-вольових якостей: доброзичливості і взаємодопомоги, цілеспрямованості, чесності.

Таким чином, в процесі навчання руху у дітей розвиваються розумові здібності, етичні і естетичні відчуття, формується свідоме відношення до своєї діяльності і у зв'язку з цим цілеспрямованість, організованість. Все це у взаємозв'язки є здійсненням комплексного підходу до процесу навчання, який сприяє формуванню всесторонньо розвиненої особи.

Висновок

На відміну від інших педагогічних наук, теорія фізичного виховання пізнає загальні закономірності, по яких в системі виховання відбувається управління фізичним розвитком людину і його фізичну освіту. Це і визначає специфіку предмету теорії фізичного виховання.

Узагальнюючи наукові і практичні дані, теорія фізичного виховання розкриває суть завдань, які повинні бути вирішені в процесі фізичного виховання, визначає принципові підходи, ефективні засоби і методи реалізації цих завдань, виявляє і розробляє оптимальні форми побудови процесу фізичного виховання стосовно основних етапів вікового розвитку людини і умов його життєдіяльності.

Чим швидше дитина усвідомлює необхідність свого безпосереднього залучення до багатств фізичної культури, тим швидше сформується у нього важлива потреба, що відображає позитивне відношення і інтерес до фізичної сторони свого життя.

Таким чином, обґрунтований вибір змісту і методів розвитку фізичних якостей - важлива сторона підвищення ефективності фізичного виховання.

В процесі роботи:

1. Розкрито суть дошкільного фізичного виховання в зарубіжних країнах.

2. Визначено мету, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах.

3. Розкрито особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

4. Визначено як формується особа дошкільника в процесі занять фізичними вправами

Література

1. Безносиков И.Я. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. Мн. : « Четыре четверти» , 1998

2. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М: Просвещение, 1990

3. Быкова А.И. и Осокина Т.И. Развитие движений у детей в детском саду. М. , Академия пед.наук РСФСР, 1968

4. Вильчковский Э.С. Физическая культура детей дошкольного возраста. Киев: Здоров'я, 1976

5. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., 1999

6. Гужаловский А.А. Основы методики и теории физической культуры: учебник для техникумов физической культуры. - М. : Физкультура и спорт, 1986

7. Доронова Т., Якобсон С. Программа воспитания и обучения детей от 3 до 6 лет в детском саду "Радуга". М., 1993

8. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика ФВ детей дошкольного возраста: учебник - М.: Просвещение, 1985

9. Мартынов С.М. Здоровье ребенка - в ваших руках. М.: Просвещение, 1991

10. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика ФВ с основами теории: учеб. Пособие для студентов пед. Институтов и учащихся пед. Училищ. - М.:Просвещение, 1991

11. Мащенко М.В., Шишкина В.А. Физическая культура дошкольника. - Мн.: Ураджай, 2000

12. Методические рекомендации к "Программе воспитания и обучения детей в детском саду". М.: Просвещение, 1986

13. Мир детства. Дошкольник (Под ред. А.Г. Хрипковой). М.: Педагогика, 1979

14. Основные характеристики программ по физической культуре в детских садах социалистических стран. //"Вопросы физической культуры", № 1, 1987.

15. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 1986

16. Петрова А. Работа детского сада с семьей для оптимизации двигательной деятельности и физического развития детей //"Вопросы физической культуры", 1989, № 3.

17. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Учебное пособие. - М.: Академия. 2001

18. Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. Теория и методика ФВ и спорта: учеб. Пособие для студентов вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2000

19. Шебеко В.Н. и Ермак Н.Н., а так же Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников, 3-и издания, 1998г.

20. Шебеко В.Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях: учебник для учащихся пед. колледжей и училищ. - Мн.: Университетское, 1998


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.