Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея

Мета та план уроку з фізики, його прийоми та методи. Складання ходу уроку: постановка навчальної проблеми, вивчення та закріплення нового матеріалу (фізичної суті явища електромагнітної індукції), приклади рішення задач з заданої теми, домашнє завдання.

Рубрика Педагогика
Вид конспект урока
Язык украинский
Дата добавления 04.04.2011
Размер файла 14,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (11 КЛАС)

на тему:

«Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея»

Мета уроку: познайомити учнів із явищем електромагнітної індукції; показати значення цього явища для фізики й техніки;формувати вміння розв'язувати задачі.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку

урок фізика задача індукція

Етапи

Час

Прийоми і методи

І. Постановка навчальної проблеми

2-5 хв

Розповідь вчителя

ІІ. Вивчення нового матеріалу

20-25 хв

Бесіда;записи на дошці та зошитах

ІІІ. Закріплення нового матеріалу

15-20 хв

Бесіда; усне опитування; розв'язування задач

ІV. Домашнє завдання

1 хв

Коментар вчителя; записи на дошці

Хід уроку

1. Постановка навчальної проблеми

Виявлена Ерстедом 1820 року дія електричного струму на магнітну стрілку показала, що електричні та магнітні явища, які вважалися до цього ізольованими, взаємозалежні. Однак дослід Ерстеда показав тільки один бік цього зв'язку -- породження магнітного поля електричним струмом. Англійський фізик Майкл Фарадей, довідавшись про досліди Ерстеда, узявся до пошуків зв'язку магнітних явищ із електричними. Пошуки Фарадея тривали від 1821 до 1831 р. Він виявив неабияку винахідливість, наполегливість і завзятість, поки, нарешті, не одержав електричний струм за допомогою магнітного поля.

Час показав, яке велике значення мало відкриття Фарадея. Повторюючи слова Гельмгольца, можна з повним правом сказати: «Поки люди будуть користуватися благами електрики, вони будуть пам'ятати ім'я Фарадея ».

2. Вивчення нового матеріалу

Виділимо в магнітному полі досить малу площадку ДS . Тоді магнітним потоком Ф через площадку ДS називатиметься фізична величина, яка визначається добутком модуля вектора магнітної індукції В однорідного магнітного поля на площу даної площадки:

Ф=ВДS (учні записують зошит)

Якщо площадка ДS не перпендикулярна до силових ліній магнітного поля,то

Ф=ВДScosa,

де a-- кут між напрямом вектора В і нормаллю до площадки ДS. Магнітний потік наочно можна зобразити як величину, пропорційну числу ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню площею S.

Фізична суть явища електромагнітної індукції: під час будь-якої зміни магнітного потоку, що пронизує контур провідника, в останньому виникають сторонні сили (дія яких характеризується електрорушійною силою індукції):

а)якщо контур провідника замкнутий, то в ньому виникає струм, який називається індукційним;

б)якщо контур розімкнутий, то на його кінцях виникає різниця потенціалів (учні записують зошит)

Явище електромагнітної індукції полягає у виникненні струму в провідному кунторі при зміні магнітного потоку,що пронизує площину контуру (Фарадей 1831р.)

Кількість ЕРС індукції визначається законом електромагнітної індукції (закон Фарадея):

Е=-N*ДФ/Дt,

де [Е]=В - ЕРС індукції (середнє значення); [ДФ/Дt]=Вб/с - швидкість зміни магнітного поля (магнітний потік визначається формулою Ф=ВДScosa,де a - кут між векторами В та n); N - кількість витків (для котушки).

ДФ/Дt можна отримати,змінюючи:

1) В (змінне магнітне поле);

2) S (контур змінної площини);

3) a (обертальний рух контура).

Знак «--» пояснюється правилом Ленца: індукційний струм у замкненому контурі має такий напрям,що створений ним магнітний потік через площу, обмежену контуром, прагне скомпенсувати ту зміну магнітного потоку,яка викликала даний струм.

Технічне застосування явища електромагнітної індукції - електродинамічний мікрофон, трансформатор, генератор.

3. Закріплення нового матеріалу

Запитання до учнів:

Що характеризує вектор магнітної індукції В?

Яку фізичну величину називають магнітним потоком?

У яких одиницях вимірюється магнітний потік?

У яких випадках у замкнутому провіднику, що перебуває у магнітному полі, виникає індукційний струм?

Задачі:

1. Визначити величину магнітного потоку,що пронизує контур площею 10смІ, якщо відомо,що площа цього контуру розташована під кутом 30?до вектора магнітної індукції, величина якого 8 мТл.

Дано: В=8 мТл=0.008Тл, S=10смІ=0,001мІ, Я=30?

Знайти: Ф - ?

Розв'язання

Ф=ВScosa, a=90?- Я, Ф=ВScos(90?- Я);

Ф=0.008Тл*0,001мІ* cos(90?- 30?)=0,000008* cos60?=0.000004 (Вб)

[Ф]=Тл*мІ=Н* мІ/А* м = Н*/А = Дж/А = В*с*А/А = В*с = Вб

Відповідь: 0.000004 Вб.

Котушка складається з 2000 витків. Магнітний потік через кожний виток цієї котушки зменшується на 0,12 Вб протягом 2 секунд. Визначити середнє значення ЕРС індукції, збудженої в цій котушці.

Дано: ДФ = -0,12Вб, Дt = 2с, N = 2000.

Знайти: Е - ?

Розв'язання

Е=-N*ДФ/Дt, Е = -2000(-0,12/2) = 120(В)

Відповідь: 120 В.

4. Домашнє завдання

§ 1-3

1) Римкевич А.П. № 908

Чому коливання стрілки компаса швидше загасають, якщо корпус приладу латунний, і повільніше якщо корпус приладу пластмасовий?

Відповідь: Тому,що крізь пластмасу стрілка гірше реагує на зміну магнітного поля. Це пов'язано з електропровідністю пластмаси.

2) Римкевич А.П. № 911

За 5 мс магнітний потік,що пронизує контур, зменшується з 9 до 4 мВб. Знайти ЕРС індукції в котушці.

Відповідь: Е= ДФ/Дt*n = (Ф-Ф? / Дt)*n, Е=1В.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Мета, методи проведення та обладнання уроку з теми "Основи овочівництва". Мотивація навчальної діяльності учнів, сприймання і усвідомлення нового матеріалу, розробка структури уроку та домашнього завдання, форми контролю засвоєння та знань учнів.

  разработка урока [25,4 K], добавлен 11.07.2011

 • Обов’язкові елементи конструктора уроку. Мета, завдання, тип та форма проведення уроку, структурні елементи навчальної діяльності та домашнє завдання. Виправлення методичних помилок та усунення проблемних ситуацій. Засвоєння учнями нових знань.

  презентация [200,5 K], добавлен 20.12.2012

 • Проведення уроку-роздуму на тему "В. Сухомлинський "Красиві слова і красиве діло": актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку, методика вивчення нового матеріалу, підведення підсумків уроку.

  разработка урока [9,3 K], добавлен 10.01.2010

 • Конспект уроку з фізики у 7 класі. Мета уроку: сформувати в учнів поняття про фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, використовуючи основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Вивчення нового матеріалу на основі опорних знань учнів.

  методичка [2,5 M], добавлен 20.05.2008

 • Вживання лексики у комунікативно орієнтованих ситуаціях; удосконалення навичок читання, усного та письмового мовлення як основна мета уроку англійської мови у 6 класі. Обладнання уроку, його схематичний план. Хід уроку, додаткові матеріали для вивчення.

  конспект урока [1,1 M], добавлен 14.08.2016

 • Методичні особливості реалізації проблемного навчання фізики в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики. Розробка дидактичного матеріалу до лекційного заняття з теми: "Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера. Вектор магнітної індукції".

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 15.02.2014

 • Методичний аналіз теми. Тематичне планування. Основні завдання теми. Методи вивчення теми. Особливості формування понять і уявлень в темі. Основні форми навчання під час вивчення теми "Гідросфера". Комбінований урок. Урок вивчення нового матеріалу.

  курсовая работа [71,0 K], добавлен 28.02.2007

 • Класифікація форм організації навчання. Методика проведення уроку систематизації знань при вивченні розділу "Текстовий процесор Word". План-конспект уроку узагальнення і систематизації знань при вивченні теми "Інформатика та комп’ютерна техніка".

  курсовая работа [57,1 K], добавлен 06.04.2016

 • Актуалізація опорних знань з біології. Вивчення нового матеріалу за темою "Дводольні рослини та їх характеристика". Особливості родин Пасльонових, Бобових, Хрестоцвітих, Айстрових. Використання ігрових методів навчання для закріплення вивченого уроку.

  разработка урока [91,1 K], добавлен 11.12.2011

 • План-конспект уроку з англійської мови в загальноосвітній школі, використання роздаткового матеріалу. План уроку з економіки на тему "Конкуренція", використання наочності для закріплення знань. Методика проведення виховного заходу "Людина у світі книг".

  отчет по практике [258,8 K], добавлен 26.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.