Профілактика шкідливих звичок у підлітків

Технологічні аспекти профілактичної роботи соціального педагога з підлітками, схильними до адиктивної поведінки. Виявлення рівня алкоголізації у підлітків та молоді. Рекомендації батькам щодо профілактики вживання шкідливих речовин неповнолітніми.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.10.2014
Размер файла 100,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бердичівський педагогічний коледж

Циклова комісія викладачів педагогіки та психології

КУРСОВА РОБОТА

з методики соціально-педагогічної роботи на тему

Профілактика шкідливих звичок у підлітків

Студентки ІІІ курсу групи АС

Напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»

Спеціальності 5.01010601 «Соціальна педагогіка»

Гладюк Катерини Петрівни

Керівник: Поліщук Ірина Вікторівна

Бердичів - 2014

ВСТУП

Актуальність теми. Людське життя знаходить свій прояв у поведінці і діяльності. Складне взаємопереплетіння цих форм активності дуже часто приводить до того, що їх важко розрізнити. Необхідність профілактики різних видів девіантної поведінки підлітків на сьогодні зумовлена ризиками їхнього психофізіологічного розвитку та особливостями сучасної соціокультурної ситуації, яка сприяє формуванню у них хімічних і нехімічних залежностей, соціальної дезадаптації, зниженню відповідальності за власне здоров'я і характер взаємодії з іншими членами суспільства.

В останні десятиліття, в результаті інтенсивного розширення кола адикцій, в основі яких знаходяться нікотин, алкоголь, наркотичні речовини, а також азартні, комп'ютерні ігри, Інтернет, у сучасних підлітків все більше виявляється девіантна поведінка.

Різні види адиктивної поведінки молоді, особливості її прояву досліджувалися А. Айвазовою, В. Ананьєвим, Н. Бочкаревою, Г. Золотовою, Ц. Короленко, А. Котляровим, Н. Максимовою, В. Менделевич, В. Оржеховською, Г. Старшенбаум, С. Толстоуховою, І. Шишовою, В. Шабаліною, А. Шайдуліною та ін.

Питання профілактики адиктивної поведінки на основі хімічних адикцій (наркотичних, алкогольних, тютюнозалежностей) розглядалися у дослідженнях з педагогіки та психології, зокрема: педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків (І. Шишова), соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентів у навчальних закладах I-II рівня акредитації (Г. Золотова), соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки (О. Савчук).

Підлітки із властивими їх віку чуттєвістю виявляються найбільш незахищеними і психологічно безпомічними перед життєвими труднощами. Не маючи достатніх навичок для їх рішення, не вміючи чи небажаючи обирати адаптивні способи зняття напруги, вони можуть долучатися до адиктивних засобів. У зв'язку з цим велика увага практичних психологів та соціальних педагогів приділяється проблемі адикції і адиктивної поведінки підлітків, яка як одна з форм деструктивної (руйнуючої) поведінки наносить шкоду не тільки молодій людині, а й усьому суспільству.

Ще кілька років тому необхідно було доводити саме існування феномену комп'ютерної адикції та її зв'язок із такими проблемами, як девіантна поведінка підлітків, психічні розлади у них тощо. Сьогодні ці проблеми вже відійшли до ряду тих, що потребують ретельних досліджень. Аналіз наукових публікацій показує, що нині в основному говорять про вплив комп'ютерної залежності на психічний розвиток дітей і підлітків, та ведуть дискусії навколо питання, чого більше у взаємодії людини з комп'ютером: позитиву чи негативу. Обмаль публікацій присвячено науковим дослідженням комп'ютерних адикцій. Хоча сьогодні комп'ютерна залежність, порівняльно з алкогольною чи наркотичною, багатьом здається менш значущою проблемою, практика свідчить, що несвоєчасне виявлення девіантної поведінки дитини, спричиненої надмірним перебуванням у кібернетичному просторі, часто закінчується її лікуванням в умовах неврологічного диспансеру.

Протягом багатьох років вживання алкоголю, тютюну досліджувалися такими вченими різних країн як: О.М. Балакірєв, О.О Яременко, А.Й Капська, Н.Максимова., А. Маюров, Н. Анісімов, О.І. Пилипенко, С.Л. Гарницький. У дослідженнях А.Й. Капської, О.М.Балакірєва, О.О. Яременка, Б.С. Братусь з питань профілактики девіантної поведінки школярів у навчально-виховному процесі, зазначено, що існує реальна проблема формування адиктивної поведінки дітей підліткового віку, виявами якої є тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. Необхідно звернути увагу на той факт, що поява негативних звичок є тільки наслідками, а причини, як зауважують фахівці Н. Максимова, С. Толстоухова, А. Маюров, Н. Анісімов, Л.М. Завацька, пов'язані з труднощами саморегуляції й адаптації. Медичні обстеження довели, що такі залежності не передаються генетично, передається лише схильність до них, яка формується під дією негативних чинників соціального середовища.

Виходячи із теми курсової роботи, об'єктом дослідження є адиктивна поведінка як соціально-педагогічна проблема.

Предмет дослідження: особливості шкідливих звичок у середовищі підлітків.

Мета дослідження: визначити види та причини шкідливих звичок та особливості профілактичної роботи соціального педагога у середовищі неповнолітніх.

Завдання дослідження:

* визначити особливості адиктивної поведінки та причини її виникнення, наслідки, до яких може призвести;

* дослідити поширення шкідливих звичок у підлітковому середовищі;

* охарактеризувати технологію роботи соціального педагога з профілактики узалежнень;

* дати поради та практичні рекомендації учасникам навчально-виховного процесу з профілактики шкідливих звичок.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

1.1 Поняття адиктивної поведінки та її прояви у підлітковому віці

Останнім часом в результаті інтенсивного розширення кола адикцій, в основі яких знаходяться нікотин, алкоголь, наркотичні речовини, а також азартні, комп'ютерні ігри, Інтернет, у сучасних підлітків все більше виявляється девіантна поведінка. Слід зупинитись на понятті адиктивна поведінка як складовій девіантної поведінки.

Адиктивна поведінка - це поведінка людини, яка відзначається залежністю від того, що їй шкодить: алкоголь, тютюнопаління, азартні ігри, тощо. У результаті такої поведінки людина існує у своєрідному “віртуальному” світі. Вона не тільки не вирішує своїх проблем, але й зупиняється в особистому розвитку, навіть деградує. Спосіб взаємодії з діяльністю шляхом відходу від реальності свідомо обирають підлітки, котрі негативно ставляться до реальності. Вони підсвідомо вважають себе нездатними адаптуватися до неї. При цьому, як правило, спостерігається небажання пристосовуватись до дійсності внаслідок її недосконалості, консервативності, одноманітності. Відхід від реальності шляхом зміни психічного стану може пов`язуватися з бажанням змінити свій психічний стан, наприклад, позбутися пригноблення, втоми, відволіктися від неприємних роздумів. Для досягнення своєї мети людина використовує певні способи, які поступово стають звичками, стереотипами поведінки, спрямованими на отримання задоволення. У підлітковому віці передчуття радості є задоволенням. Не менш значуще отримання задоволення від процесу вживання психоактивних речовин.

Елементи адиктивної поведінки притаманні будь-якій людині, котра втікає від реальності, змінюючи свій психічний стан. Проблема адикції з`являється, коли прагнення втекти від реальності, пов`язане зі зміною свідомості, стає центральною ідеєю. У підлітковому віці, в період статевого дозрівання, поведінка значною мірою визначається характерними для цього періоду реакціями емансипації, прагненням до товариства, захопленнями. Ці ж чинники часто сприяють тому, що підлітки потрапляють у групи, де практикується вживання алкоголю, тютюну і наркотиків, особливо якщо в цих групах можна задовольнити певні потреби підлітка. Прагнення до емансипації призводить до «отруєння свободою», при якому бувають часті випивки, куріння, вживання наркотиків. Зловживанню психоактивними речовинами сприяють комунікативні хобі - бездумне спілкування з однолітками, обмін малозначущою інформацією, яка не потребує інтелектуальної переробки. Адиктивна поведінка - це порушення поведінки, що виникає в результаті зловживання різними речовинами, зокрема алкоголем і тютюном, які змінюють психічний стан людини, до того моменту, коли фіксується факт психічної і фізичної залежності. Відомо, що адиктивна поведінка часом переходить у залежну. Такий перехід визначається низкою чинників, що сприяють або перешкоджають цьому переходу. Відповідно до природи людини ці чинники поділяють на: соціальні, біологічні та психологічні. До біологічних належить: ступінь первинної толерантності, обтяжлива спадковість, органічні ураження мозку, хронічні хвороби. До психологічних: характер, страх заподіяти собі реальну шкоду, відсутність соціальних інтересів, прагнення до самоствердження. До соціальних чинників належать: доступність, мода, ступінь відповідальності, вплив групи підлітків.

Розрізняють три групи різновидів адиктивної поведінки: - нехімічні адикції (патологічна схильність до азартних ігор (гемблінг), комп'ютерна адикція, трудоголізм; - проміжні форми адикції (анорексія - відмова від їжі, булімія - прагнення до постійного споживання їжі); - хімічні адикції (вживання та вдихання психоактивних речовин: тютюну, алкоголю, наркотиків, медичних препаратів, речовин побутової хімії).

Причиною виникнення адиктивної поведінки, окрім вживання вище зазначених речовин, бувають також порушення у психічному розвитку дитини, зокрема, це: мінімальні мозкові дисфункції, психопатії, акцентуації характеру.

У підлітків існує схильність до адиктивної поведінки. Така особистісна схильність має певні компоненти, які проявляються поступово. До них належить:

- відсутність мотивації;

- несформованість функції прогнозування поведінки;

- низький рівень самоусвідомлення;

- низький рівень самоповаги;

- самозахист від діяльності при появі труднощів.

Звичайно, своєчасна психолого-педагогічна корекція набуття і прояву адиктивної поведінки дозволяє уникнути ускладнень у життєдіяльності особистості, якщо з нею своєчасно організувати профілактичну роботу.

Для оцінки віднесення підлітка до залежного типу виділяються ознаки, п'ять з яких достатньо для діагностики залежності:

- нездатність приймати рішення без ради інших людей;

- готовність дозволяти іншим приймати важливі для нього рішення;

- готовність погодитися з іншими, щоб не бути відкинутим (навіть якщо інші не праві);

- утруднення почати якусь справу самостійно;

- готовність добровільно йти на виконання принизливих чи неприємних робіт з метою придбати підтримку і любов оточуючих людей;

- погана переносність самотності і готовність на значні зусилля, щоб її уникнути;

- відчуття спустошеності чи безпорадності, коли обривається близький зв'язок;

- страх бути відкинутим;

- легка ранимість, піддатливість найменшій критиці чи несхвалення з боку оточуючих.

В адиктивної особистості з'являється “подвійне життя”, що складається з колишнього “нормального” життя і життя з адиктивними реалізаціями. Реалізація містить у собі думки про стан відходу від реальності, про можливість і спосіб його досягнення. Реалізація, роздуми, фантазії на адиктивну тему займають велику кількість часу й енергії. Співіснування двох стилів життя в одній людині приводить до зміни установок, мотивації і системи цінностей.

Отже, адиктивна поведінка у підлітковому віці проявляється тим, що дитина починає вживати різні хімічні речовини, що можуть викликати залежність, а це, в свою чергу, пов`язано з тим, що дитині немає з ким поговорити, або дитину не приймають у групі, батьки не звертають увагу на дитину. В цей період дитині необхідно самій зробити вибір між здоровим майбутнім, чи заплутатись в тенетах шкідливих звичок. Дитина повинна відчувати себе потрібною, і тому у неї не виникне бажання виділитися серед інших, і вона не буде прив'язувати своє життя до шкідливих речовин.

1.2 Причини та наслідки адиктивної поведінки у осіб підліткового віку

Сьогодні паління - загальнонаціональна проблема. І хоч державою ведеться боротьба з палінням, а тютюнові фабрики з кожної пачки попереджають про шкоду тютюну, кількість людей, які палять, не зменшується. Армія курців поповнюється зазвичай за рахунок підлітків. Кількість підлітків, котрі курять, стрімко зростає, ведеться агресивний маркетинг, найпоширенішими способами якого є безкоштовна рекламна роздача сигарет, аксесуарів певних марок сигарет за певну кількість придбаних пачок сигарет. Дослідники акцентують увагу на механізмі наслідування підлітками своїх батьків чи інших дорослих. Зросте ймовірність куріння підлітка, якщо курять їхні батьки і старші брати, тоді приклад дорослих у них постійно перед очима. Виділяють низку факторів, що сприяють залученню підлітків до куріння:

· психологічні: цікавість, потреба в експериментуванні, виклик, потреба здаватися сильним, дорослим;

· соціальні: оточення, приклад батьків, старших братів, сестер, тиск однолітків, приклад значущих осіб;

· фізіологічні: ефект нікотину оксиду вуглецю, тривалість фази експериментування.

До вживання тютюну підлітками призводять певні форми спілкування з батьками: батьки кричать, принижують у присутності інших, змушують відчувати себе поганою людиною.

У дітей та підлітків перший досвід вживання тютюну, як правило, буває неприємним. Перші спроби куріння супроводжуються запамороченням, головним болем. Продовжуючи досвід куріння, щоб довести собі, що можна подолати слабкість, підліток починає відчувати задоволення від процесу куріння. Це призводить до регулярного вживання, але вже не для того, щоб робити це з однолітками, а заради ефекту.

Більшість курців починають палити в підлітковому віці. З тих, хто почав курити в молодому віці й продовжує курити все своє життя, половина, в остаточному підсумку, помирає від хвороб, пов'язаних з палінням. Шкода паління для підлітків катастрофічно велика, воно заважає росту організму, завдає удару по органах у момент їхньої найбільшої незахищеності, коли вони ще не виробили імунітету до зовнішніх подразників. Шкідливий вплив тютюнової отрути позначається на роботі головного мозку, тому, як правило, підлітки, що палять, різко падають в навчанні, їхній інтелектуальний рівень не відповідає їхньому віку через те, що вони палять. Крім фізіологічної небезпеки в цей період, величезна і психологічна шкода паління для підлітків. Куріння також є однією з головних причин неврозів у дітей. Вони стають дратівливими, запальними, погано сплять. У них з'являються неуважність, слабшає увага, порушується пам'ять і розумова діяльність. Виявлено зв'язок тютюнопаління з виникненням епілептичних припадків.

Алкоголь - це отрута, яка найбільше вражає головний мозок. Токсична дія алкоголю на організм підлітка у кілька разів сильніша, ніж на організм дорослого, тому що у цьому віці тканини дуже насичені водою і швидко вбирають і розповсюджують алкоголь по всьому тілу. Часте вживання алкоголю зумовлює розвиток алкогольних психозів або психічних захворювань, таких як епілепсія, шизофренія і так звана «біла гарячка».

Причини:

- вроджена спадковість;

- відчуття пустоти і внутрішнього болю.

- приклад батьків: 40-50% дітей батьків-алкоголіків самі стають алкоголіками;

- вседозволеність або відсутність нагляду за дітьми;

- мода на спиртне, тиск однолітків і бажання виглядати дорослим і «крутим»;

- стрес.

Існує чотири основних фактори, що впливають на дитину і ведуть до розвитку в неї алкогольної залежності:

Індивідуально-психічний, що включає в себе: перекручування особистісних рис, деформацію мотиваційної сфери, несформованість навичок спілкування.

Індивідуально-соматичний - припускає наявність у дитини схильності до алкоголізму.

Соціальний позашкільний, що включає порушення прав дитини з боку дорослих, відсутність опіки над дитиною.

Соціальний шкільний, де складовими є такі компоненти: негативний вплив соціально-психологічного клімату навчальної групи.

В організмі людини завжди присутня певна кількість алкоголю (до 0,2 %). Це так званий ендогенний алкоголь. Рівень його вмісту в організмі залежить від вроджених особливостей, іноді обумовлений алкоголізмом батьків, що позначається на темпераменті та стилі поведінки.

Ефекти вживання алкоголю: підвищення настрою, розслаблення, кайф- ефект, стимуляція уяви, відхід у сферу мрій, відрив від реальності, відчуження. Підлітки не знають, як впливають психоактивні речовини на організм, і очікують від цього задоволення, « кайфу», що має їм допомогти відчути себе дорослим, лідерами серед однолітків.

Наслідки:

* внутрішній біль і страждання, відчуття розладнаності життя;

* сплутаність і дезорієнтація, інтелектуальна деградація, зменшення функцій мислення, сприймання, пам'яті, мовлення. Трудності зі зосереджуванням, провали в пам'яті - це первинні прояви алкоголіка;

* втрата «мірки» під час пиття;

* неконтрольованість емоцій;

* вина і сором. Якщо підліток є з побожної родини, він чудово розуміє, що грішить, і це ще більш посилює відчуття вини;

* низька самооцінка: алкоголік вважає, що він нічого не вартий, що в нього немає сили волі, інакше він би зумів взяти себе в руки. Такі переживання власної нікчемності заставляють його дальше пити;

* депресія;

* відчуження і самоізоляція. «Алкоголік, відчужений від Бога та інших людей, залишений напризволяще стражданням на самоті... Він думає: «Їм всім на мене наплювати. Вони не проходили через те, через що я перейшов».

У підлітковому віці, починаючи з 11 років, дорослі втрачають свій вплив на дитину, і більшої значущості набуває спілкування з однолітками, причому чим нижче соціальний статус підлітка, тим менше його вплив на групу, а значить більше дій, з якими він не згодний і робить заради групової норми. Тому основний акцент роботи соціального педагога в цьому віці - це робота з групою через такі напрямки діяльності:

Профілактика причин і наслідків алкоголізму. Це можна здійснити через проведення групових дискусій на теми, пов`язані з алкоголізмом.

Організація вільного часу підлітків. Необхідна своєрідна яскрава реклама діяльності гуртків, секцій, клубів, дитячих і юнацьких організацій, щоб підліток міг обрати собі заняття до душі.

Антиалкогольне виховання, проведене соціальним і спрямоване на формування в підлітка твердих антиалкогольних переконань про необхідність тверезого способу життя.

Посередницька робота соціального педагога - підключення до профілактичної роботи не лише батьків, учнів, але і співробітників міліції, лікарів районної поліклініки.

Подолання соціально-педагогічної занедбаності підлітка, що виявляється у вигляді обмеженості словникового запасу, бідності знань про оточуючий світ.

Якщо порівнювати Інтернет-залежність з іншими видами залежностей, то можна виявити достатнє число спільних рис. Більшість терапевтів зійшлися в думці, що не Інтернет робить людину залежною, а людина, схильна до залежності, знаходить діяльність, яка і стає об'єктом залежності. Ряд авторів вважає, що існує так званий залежний тип особистості і люди, які мають такі риси, потрапляють у групу ризику. Цими рисами є крайня несамостійність, що невміння відмовити, сказати "ні" через страх бути відкинутим іншими людьми, ранимість критикою або несхваленням, небажання брати на себе відповідальність і приймати рішення, і як наслідок сильне підпорядкування значимим людям; все це характеризує пасивну життєву позицію, коли людина відмовляється першим вступати в контакт з оточуючими і самостійно приймати рішення.

За статистикою, до кібер-залежності схильні люди з двома типами дезорієнтації: соціальної і сексуальної. Соціальна дезорієнтація виражається в низькій самооцінці, в уникненні проблем і відповідальності, у спробах відволіктися від будь-якої іншої залежності. Також соціальна дезадаптація характеризується вузьким колом спілкування, невмінням висловити, поділитися своїми переживаннями, нестатком близьких відносин, імпульсивністю, невмінням спланувати свій час, домагатися поставлених цілей і добре планувати свою діяльність. Ці люди, часто відмовляються від раніше намічених цілей і, як наслідок, перебувають у стані депресії. Крім того, для залежного типу особистості властиві страх самотності. Сексуально дезорієнтовані інтернет-залежні - це взагалі новий тип людини, гідний окремого опису. За статистикою, кожен п'ятий користувач так чи інакше залучений в сексуальну онлайнову діяльність. Драматизм даного виду залежності для підлітків полягає в тому, що він наздоганяє їх в перехідному віці, в момент статевого дозрівання, і тоді у підлітка формується асоціальне уявлення про секс. Для розуміння, що робить кіберсекс залежністю, К. Янг пропонує наступну модель: доступність - контроль - збудження, які є трьома базовими причинами цієї залежності. Інтернет задовольняє багатосвідомі і підсвідомі потреби користувачів. Він містить все, чим може бути захоплений користувач. І це основна причина, яка пояснює пристрасть до Інтернету. Згідно з даними останніх досліджень, відхід у світ фантазій став однією з поширених стратегій поведінки сучасної молоді у важких життєвих ситуаціях. Вже існують концепції, згідно яким "алкоголем" постіндустріальної епохи були наркотики, а в інформаційну їм стануть комп'ютерні ігри.

Отже, у підлітковому віці відкривається світ нових можливостей, і не потрібно забувати про те, що саме в цьому віці у дитини повністю формується уявлення про цей світ, і якщо дитина потрапить під дію шкідливих чинників, то переконати її в тому, що буває і краще, не вийде.
У цьому віці діти швидко звикають до нового, і легко піддаються впливу інших людей, а тим паче, якщо ця людина є авторитетом для них. Тому необхідно з дитинства дитині розповідати, про те, що добре, а що погано, і особливо необхідно класному керівнику та соціальному педагогу в школі звертати увагу на таких учнів, адже не кожному батьки можуть розповісти про шкоду тих чи інших шкідливих речовин.

1.3 Технологічні аспекти профілактичної роботи соціального педагога з підлітками, схильними до адиктивної поведінки

Система профілактичних та корекційних заходів пов'язана зі створенням у підлітків альтернативної мотивації по відношенню до негативних потреб, які виникають, підведенням їх до обдуманого вибору. Стійкість особистісних рис і хоча б елементи позитивної мотивації стають тим фундаментом, на якому може будуватися програма допомоги і підтримки підлітків з адиктивною поведінкою.

Вона включає наступні заходи:

1. Групові форми роботи, в тому числі психотерапевтичні, які:

а) відкривають можливість формування в актуальних для всіх і кожного життєвих ситуаціях отримання нового досвіду нормальних людських взаємин, стимулюють знову виникаючі концепції «Я», нові моделі ідентифікації;

б) забезпечують формування почуття приналежності до ближніх, що виключає ізоляцію в навколишньому середовищі; захищеність від хронічного стресу; розширення тимчасових перспектив.

Вправи, які при цьому виконують учасники занять, - рольові ігри, тренінги тощо, - допоможуть отримати новий досвід при взаємодії з оточуючими шляхом включення різноманітних відчуттів - від найнеобразливіших до тих, що захоплюють дух. Розігруються не тільки сцени з життя, які підліткам добре знайомі, але й робиться спроба поринути в невідомий світ дорослих. Це допомагає розширити уявлення про життя, про свої можливості, почуття, розібратися в проблемах, приміряти на себе дорослі ролі, зрозуміти «зсередини» своїх батьків, викладачів, вихователів, близьких, а значить, зробити ще один крок до дорослості.

2. Індивідуальні форми роботи, що включають корекцію поведінки та широкий діапазон впливів - від групових тренінгів до цікавої, предметної (у тому числі трудової) діяльності, професійно орієнтує його, що сприяє побудові позитивної взаємодії з оточуючими, що розширює його контакти з іншими дітьми і соціумом.

3. Корекція ставлення до майбутнього за рахунок професійної орієнтації та формування установок на вибір кар'єри під керівництвом кваліфікованого фахівця через фіксацію і розвиток особистісних значень змін, що відбуваються в соціальних відносинах, цілеспрямоване впорядкування своєї діяльності, визначення найближчих і віддалених перспектив, виділення та усвідомлення різних систем цінностей.

Виділяють кілька видів профілактичної роботи:

1. Первинна профілактика - заходи, спрямовані на те, щоб хвороба, процес або проблема не з'явилися.

2. Вторинна профілактика - заходи, спрямовані на якомога більш раннє виявлення і припинення або зміна на краще перебігу хвороби, процесу або проблеми.

3. Третинна профілактика - зупинка чи уповільнення перебігу хвороби, процесу або проблеми та їх наслідків, навіть якщо основний (патологічний) стан зберігається.

Первинна профілактика виглядає як: а) інформаційні кампанії в засобах масової інформації, б) забезпечення відповідних засобів захисту, в) пропозиція альтернативної поведінки у громадському та культурному середовищі.

Вторинна профілактика включає в себе:

а) цілеспрямовані інформаційні кампанії (на основі безпосередніх відносин у суспільстві), б) надання засобів захисту і пояснення їх використання, г) внесення змін до закону з метою позитивного перетворення суспільства, схильного до високого рівня ризику, а також з метою запобігання розповсюдження даного явища, д) навчання педагогів та осіб, що реалізують профілактичні програми.

Вимоги до профілактичної освіти:

1. Комплексне та системне викладання всіх знань в області профілактичної освіти повинно стати частиною обов`язкового навчання у школі, починаючи з молодших класів.

2. Профілактична освіта повинна, перш за все, виховувати в учнів почуття відповідальності за своє здоров`я та за свою поведінку.

3. Профілактична освіта не повинна фіксуватися на якійсь одній ізольованій інформації про той чи інший фактор, який вважається шкідливим для здоров`я.

4. У ході профілактичної освіти пропаганда тверезості повинна концентруватися не на фіксації шкідливих наслідків вживання алкоголю, а на реальних перевагах, які несе в собі тверезе життя.

5. Важливим джерелом інформації для певних цільових груп є програма формування здорового способу життя, тому що існує прямий зв`язок між поведінкою людини і її здоров`ям.

6. Якщо ідеться про моралізовано профілактичні програми, то вони не повинні засуджувати наркоспоживачів.

7. Профілактична робота повинна навчити людину долати кризові ситуації.

Основними формами, які використовують в інформаційній моделі, є лекційні заняття, бесіди, тренінги, тестування та анкетування.

Лекція.

«Життя в твоїх руках»;

«Родиннне спілкування дорослих і підлітків»;

«Здоровий спосіб життя - що це значить?»;

«Крок у безодню»;

«Свобода - це …».

При виборі теми виступу слід враховувати інтереси самої аудиторії. Тому, перш ніж організовувати лекцію, бажано провести експрес-опитування серед учнів, з'ясовуючи, по-перше, рівень їх інформованості з даної проблеми (можливо, що та інформація, яку ви хочете запропонувати, молодим людям вже добре знайома), по-друге, особистісну значимість інформації для учнів-підлітків (чи вважають вони її потрібною, цікавою, корисною).

Надана інформація повинна бути об'єктивною і достовірною. Навіть з найкращих спонукань не слід спотворювати дані, намагаючись застерегти своїх слухачів від спроби тютюну, алкоголю чи наркотиків. .

Опитування учнів (анкетування). При організації психологічної профілактики анкетування учнів виконує цілий ряд важливих функцій. По-перше, за допомогою опитувань можна визначити актуальність профілактики як такої, для конкретної групи дітей. По-друге, отримані дані дозволяють виявити переважні напрямки профілактики - на що перш за все слід звернути увагу: на боротьбу з курінням, наркотиків і т.д. По-третє, результати анкетування можуть служити показником ефективності роботи психолога. Для цього порівнюються дані опитування, проведеного перед початком реалізації програми, і дані, отримані при її завершенні. Як показує досвід, виконання такого завдання дозволяє учням-підліткам набагато глибше усвідомити всю важливість і актуальність проблеми профілактики шкідливих речовин, ніж багатогодинні бесіди або лекції (адже цифри, які отримають юні дослідники, стосуються їхніх знайомих - друзів, однокласників). Перш ніж розробляти анкету, необхідно чітко сформулювати мету дослідження - що конкретно передбачається виявити (рівень поширення різних форм наркотизму в школі, уявлення дітей про аспекти проблеми, перелік причин, які змушують молодих людей спробувати цигарку чи алкоголь тощо).

Робота з учителями:

а) індивідуальні консультації;

б) бесіди;

в) круглі столи на тему: «Чи розуміє вчитель свого учня-підлітка?», «Витоки труднощів у підлітків», «Уміння володіти собою», «За що ми любимо своїх учнів?»

Робота з батьками:

а) індивідуальні консультації;

б) анкетування: «Друзі мої та моєї дитини»; «Чи вживає дитина наркотики?»; «Чи гарні Ви батьки?».

в) групові бесіди на тему: «Родинне спілкування батьків та їх дітей-підлітків»; «Шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя».

Форми та методи профілактики вживання підлітками психоактивних речовин:

1. Загальнонаукові методи і форми:

· Систематичне спостереження та ведення щоденника

· Експеремент, для перевірки, спостереження і вивчення соціально-педагогічних стосунків, взаємовідносин у підлітковому віці.

2. Інформаційні:

· Створення «соціальної реклами».

· Використання пам`яток, листівок з метою профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя.

· Розміщення настінної інформації в освітніх закладах, центрах здоров`я.

· Публікація у пресі, виступи по радіо, телебаченню.

· Створення лекторських груп із профілактики захворювань.

· Створення інформаційно-ресурсних центрів з питань здорового способу життя.

3. Навчальні:

· Інтерактивні бесіди, аналіз конкретної ситуації, «круглий стіл».

· Створення «шкіл здоров`я при загальноосвітніх навчальних закладах.

· Проведення семінарів для населення з профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя.

· Екскурсії, які можуть дати наочний матеріал для роздумів і обговорення.

· Ігрові навчальні методи; КВК, театралізовані постановки, рольова гра, брейн-ринги.

4. Координаційні:

· Збори активу, педагогічний консиліум.

· Телефонна розмова, зустріч, бесіда з метою об`єднання зусиль різних установ для розгортання широкої профілактичної діяльності.

5. Аналітичні:

· Підготовка статистичної звітності про стан проблеми на даному етапі розвитку.

· Анкетування, тестування підліткового населення з метою отримання даних, за допомогою яких оцінюється рівень ставлення підліткід до цієї проблеми.

6. Діагностично-оздоровчі:

· Створення клубів, центрів, консультування населення з питань профілактики шкідливих звичок.

· Розробка і надання рекомендацій щодо корекції способу життя.

· Навчання основ самоконтролю за станом здоров`я.

7. Педагогічні:

· Методи формування свідомості, що являють собою бесіди, лекції, виховні години, тижневики здорового способу життя.

· Методи організації і стимулювання діяльності, що включають підтримку і стимулювання нових навичок, моделей поведінки.

8. Психологічні:

· Системи тренінгових занять.

· Служби телефонного консультування.

· Анонімні психологічні кабінети.

Таким чином, на підлітковий період припадає інтенсивний розвиток усього організму і сумно, що саме в цей час підлітки починають усвідомлено губити своє здоров'я, калічити своє майбутнє небезпечними отрутами - сигаретами, алкоголем і наркотиками. Саме соціальні педагоги повинні допомогти, підтримати та порадити кожній дитині у виборі здорового способу життя.

адиктивний алкоголізація підліток педагог

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Під час проведення дослідження ми використали такі методики:

1. Анкета на визначення інтернет-залежності К. Янга.

2. Анкета для виявлення рівня алкоголізації у підлітків і молоді.

3. Методика « Незакінчене речення».

4. Методика «Вільні асоціації».

І. Анкета на визначення рівня інтернет-залежності К. Янга

Мета: визначити рівень інтернет-залежності у підлітка (Додаток 1) Досліджуваному пропонується 20 запитань, на які потрібно дати відповідь:

зовсім ні або рідко - 1, іноді - 2, часто - 3, дуже часто - 4, завжди - 5.

Підраховуючи бали, ми можемо визначити, чи вміє підліток користуватися інтернетом у власних цілях, чи є в нього залежність від інтернету.

Інтерпретація результатів:

20-49 балів - свідчить, що досліджуваний - звичайний користувач Інтернету. Може іноді проводити занадто багато часу в мережі, але контролює себе.

50-79 балів - це говорить про те, що час від часу виникають проблеми через користування Інтернетом. Необхідно визначити цілісний вплив цих проблем на життя досліджуваного.

80-100 балів - користування Інтернетом є джерелом істотних проблем у житті. Необхідно оцінити вплив Інтернету на життя досліджуваного й виявити проблеми, які виникають у його житті через користування Інтернетом.

ІІ. Анкета для виявлення рівня алкоголізації у підлітків і молоді

Анкета містить 14 запитань, на які потрібно відповісти «так» або «ні».

В анкеті є дві шкали для підрахунку результатів: - для хлопців; - для дівчат.

За допомогою анкети ми можемо визначити, чи потребує дитина лише соціального контролю, чи потрібне їй медичне втручання.

Обробка результатів:

Юнаки:

0 - 20 означають перший - другий рівні алкоголізації;

21 - 58 балів - третій - четвертий рівні алкоголізації.

Дівчата:

0 - 15 балів - перший - другий рівні;

16 -17 балів - третій - четвертий рівні алкоголізації.

ІІІ. Методика «Незакінчене речення»

Мета: визначити загальний рівень обізнаності неповнолітнього з обраної теми.

Інструкція: «Вам пропонується бланк, на якому написане слово «паління», необхідно написати його визначення у вашому розумінні».

Обробка результатів - якісна.

IV. Методика «Вільні асоціації»

Мета: визначити обізнаність неповнолітнього про куріння та ставлення до нього.

Інструкція: «Вам пропонується слово «цигарка», до якого ви повинні написати 5 слів, що асоціюються у вас із цим поняттям».

Обробка результатів - якісна.

РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

3.1 Аналіз результатів дослідження рівня інтернет-залежності підлітків

Дослідження проводилося на базі Бердичівського педагогічного коледжу зі студентами відділення «Дошкільна освіта» в кількості 17 осіб.

Для дослідження рівня інтернет-залежності було використано анкету К. Яга. Отримані дані узагальнені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Анкета на виявлення інтернет-залежності

Ім'я досліджуваного

Сума відповідей

Ромашка К.

25

Саша П.

56

Маша М.

53

Анна М.

46

Таня К.

38

Меланія Ф.

35

Ромео М.

51

Жульєн Ф.

44

Мішаня М.

23

Галина Г.

49

Катерина Д.

25

Інеса К.

42

Катя К.

22

Ваня М.

33

Анна Д.

44

Софія К.

36

Регіна Ш.

33

За даними таблиці ми можемо зробити висновок, що у 14 студентів від 20 до 49 балів, що свідчить про те, що студенти є звичайними користувачами Інтернету, і рівень залежності у них низький; у 3-х студентів кількість балів складає від 50 до 79, що, в свою чергу, свідчить про певні проблеми, які час від часу виникають у користуванні Інтернетом і рівень залежності у них середній; студентів з високим рівнем залежності не виявлено.

Дані таблиці були переведені у відсотки (Таблиця 3.2)

Таблиця 3.2 Узагальнені показники залежності студентів від Інтернету

Рівень інтернет-залежності

Відсоток (%)

Низький

82%

Середній

18%

Високий

-

Результати дослідження представленні в діаграмі рис 3.1

Рисунок 3.1. Показники Інтернет-залежності студентів

3.2 Аналіз результатів дослідження схильностей неповнолітніх до тютюнопаління та вживання алкоголю

Для дослідження даної проблеми було застосовано анкету для визначення рівня алкоголізації у підлітків. Дані показали, що у досліджуваних перший - другий рівні алкоголізації. Дані анкетування узагальнені у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Питання

Кількість «так»

Кількість «ні»

1.

7

10

2.

0

17

3.

11

6

4.

3

14

5.

6

11

6.

5

12

7.

0

17

8.

0

17

9.

12

5

10.

2

15

11.

4

13

12.

2

15

13.

6

11

14.

0

17

За даними таблиці можна побачити, що більшість неповнолітніх дали негативні відповіді. Отже, можемо зробити висновок про те, що у студентів не виявлено залежності від алкоголю.

Аналіз результатів дослідження схильностей неповнолітніх до тютюнопаління

Під час дослідження було використано дві методики, одна з них - методика «Вільні асоціації». В ході обробки було виявлено, що студенти знають про те, що паління шкідливо впливає як на зовнішній вигляд людини, так і на внутрішній її стан. Також визначили, що для студентів куріння найбільше асоціюється з димом та раком легень, а найменше - з молоддю та стресом, поодинокі випадки вбивств, зла, туберкульозу та безпліддя. Крім цього, тютюнопаління асоціюється в досліджуваних за складом сигарети, тобто тютюном та смолою. Студенти виділили зовнішні зміни людини, що курить, та внутрішні. На думку студентів до зовнішніх належать: блідість шкіри, жовті пальці рук, старіння, зморшки, тремтіння рук, безпліддя, імпотенція; до внутрішніх - рак легень, залежність, серцево-судинні захворювання, туберкульоз. Досліджувані не забули і про те, що вживання тютюну викликає залежність, проблеми, наносить шкоду людині, але головне, що зазначили, це те, що тютюнопаління знімає стрес.

За методикою «Незакінчене речення» студентам пропонувалося дописати речення типу «Паління - це…». Аналізуючи відповіді, можна сказати, що опитані знають про сам процес паління і те, до чого може призвести. За даними визначили, що 4 студента поверхнево знають про шкоду паління; 6 студентів з впевненістю сказали, що це шкідлива звичка; 7 студентів знають, що куріння призводить до серцево-судинних захворювань.

Отже, можна зробити висновок, що серед студентів немає залежних від тютюну, оскільки знають про згубну дію нікотину, у них є всі необхідні знання для того, щоб не починати курити або позбавитися цієї звички, знаючи, які згубні наслідки вона за собою несе.

3.3 Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу з питання профілактики шкідливих звичок

На основі даних про динаміку розповсюдження шкідливих звичок серед підлітків, про чинники, що негативно впливають на поведінку школярів, про вікові, психологічні та фізичні закономірності онтогенезу підлітків розробили концептуальну модель профілактики шкідливих звичок серед неповнолітніх. Глибокий аналіз системи методичних принципів соціальної педагогіки, корекційної педагогіки, теорії фізичної культури, спортивної педагогіки дозволили гіпотетично та експериментально збудувати модель як етапну структуру, зміст якої розкривається системою спеціальних педагогічних та психологічних корекційних завдань. Вирішення цих завдань необхідно здійснювати такими трьома етапами: спонукальний, формувальний та етап удосконалення. На спонукальному етапі (11-12 років) викладач вирішує такі завдання: залучення дезадаптованих підлітків до систематичних занять фізичними вправами, створення передумов для формування позитивної мотивації, інтересу до фізично-спортивної діяльності, психолого-педагогічне діагностування особистості, формування уявлень про «Я-концепцію» особистості підлітків. Формувальний етап (13-14 років) передбачає вдосконалення індивідуальних засобів і методів корекції психологічного стану у поєднанні з комплексним розвитком адаптаційних можливостей, фізичних здібностей, працездатності; виховання морально-вольових та моральних якостей; адаптацію підлітків до сучасних умов навчально-виховної роботи школи. На етапі вдосконалення (15-16 років) здійснюється формування стійких моральних звичок та досвіду поведінки, корекція психофізіологічних якостей, виховання вольових якостей, формування моральних та духовних цінностей, стійкого інтересу до систематичних занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя.

Поради батькам щодо профілактики вживання шкідливих речовин неповнолітніми

1. Розмовляйте про це. Пам'ятайте, що розмова про шкідливі звички буде ефективною лише у відповідних ситуаціях. Наприклад, коли дитина сама запитує або цікавиться вашою думкою. У випадках, коли ви є ініціатором розмови з дитиною, слід поцікавитися, чи обговорюється ця тема в школі, якою інформацією володіє ваша дитина щодо цієї теми. Розмову проводьте в невимушеній обстановці, в доброзичливому тоні. Будьте реалістичні і пам'ятайте, що заборонити дитині або залякати її - не вихід з ситуації.

2. Знати достатньо. Ви повинні більш ніж дитина знати про наслідки вживання шкідливих речовин. Знання допоможуть підтримати розмову на цю тему у разі такої необхідності.

3. Дайте можливість на здорову долю допитливості. Дитина прагне зробити деякі перші спроби, але від подальшого експериментування її потрібно уберегти.

4. Створіть правила і накладіть обмеження. Правила сприяють дотриманню певних норм і відповідальності дитини за свої вчинки.

5. Уникайте нудьги у вашому щоденному спілкуванні.

6. Пропонуйте дитині альтернативні заняття за інтересами.

7. Стимулюйте саморозвиток і незалежність у дитини.

8. Навчіть дитину стійко переносити невдачі.

9. Будьте позитивними. Не акцентуйте увагу на тій поганій звичці, що є в дитини. Будьте обережними, згадуючи про властивість наркотиків.

10. Давайте дітям добрий приклад. Відомо, що приклад батьків більше вплине на вибір дитини, ніж просто слова. Коли ви самі палите цигарку, то розмова не може бути вдалою.

11. Установлюйте партнерський стиль взаємостосунків з дитиною

Практичні рекомендації всім, хто прагне позбутися від інтернет-залежності

- Визначити час, який можна проводити в Інтернеті.

- Змушувати себе час до часу кілька днів поспіль не працювати в Інтернеті.

- Програмними діями заблокувати доступ до певних ресурсів.

- Встановити для себе правило: у жодному разі не заходити в Інтернет упродовж робочого дня (якщо тільки це не є частиною робочих обов?язків).

- Ввести вагомі для себе (однак без заподіяння шкоди здоров?ю) санкції за недотримання цих правил і обмежень.

- Накладати на себе такі санкції доти, доки не відновиться здатність виконувати обіцянки самому собі.

- Змушувати себе замість роботи в Інтернеті займатися чимось іншим.

- Призвичаїтися до інших насолод, здатних замінити або перевершити задоволення, яке дає Інтернет.

- Звертатися по допомогу щоразу, коли власних зусиль недостатньо.

- Уникати зустрічей і перебування в місцях, що могли б спонукати повернутися до адиктивної поведінки.

Пам'ятка для неповнолітнього щодо профілактики вживання алкоголю

1. Не долучайтеся до вживання алкоголю.

2. Алкоголь не може цілком зняти нервові напруження, вивести з депресії - це тільки тимчасове запаморочення свідомості.

3. Якщо ви знаходитесь в компанії, де всі люди вважають нормою вживати алкоголь, пам'ятайте, що Ви - особистість.

4. З дитячих років привчайте себе до спорту.

5. Майте силу волі відмовлятись від пропозиції товаришів щодо вживання спиртних напоїв.

6. Знайдіть собі корисні і цікаві заняття (танці, співи, музика, малювання).

7. Отримуйте задоволення від тверезого спілкування.

8. Відпочивайте під час свят, не вживаючи спиртних напоїв.

9. Заздалегідь загартовуйте і піклуйтеся про здоров'я свого організму, з дитячих років замислюйтесь над майбутнім.

Пам'ятайте: ви несете відповідальність за стан свого здоров'я, народження майбутніх дітей.

Пам'ятка для неповнолітнього щодо профілактики тютюнопаління

1. Протягом кількох днів аналізуйте, коли і чому виникає бажання палити.

2. Під час паління запитуйте себе: чи приносить це заняття мені задоволення зараз?

3. Призначте день відмови від цієї шкідливої звички.

4. Переконайте себе, що куріння шкідливе для вашого здоров'я.

5. Щодня зменшуйте кількість викурених цигарок.

6. Почніть займатись фізичними вправами.

7. У разі виникнення бажання закурити, випийте склянку води, займіться цікавою справою тощо.

8. За день до призначеного дня відмови від паління викуріть удвічі більше цигарок, ніж звичайно. (Відбудеться перенасичення організму нікотином, і ви відчуєте шкідливу дію цигарок на організм). Кинути палити буде легше.

9. Пам'ятайте: якщо людина викурює в день лише 1 - 2 цигарки, вона вже скорочує своє життя на 4 - 6 років.

10. Усвідомте: нікотин - отрута, яка повільно вбиває ваші таланти, молодість, працездатність!

У своїй роботі соціальний педагог використовує різноманітні форми роботи з профілактики вживання шкідливих звичок, зокрема може й використати інтелектуальну гру «Слабка ланка», метою якої є пропаганда здорового способу життя, профілактика тютюнопаління, пияцтва, наркоманії (Додаток № 3). Дієвими, ефективними вважаються і тренінгові заняття (Додаток №4), які дозволять виробити стійке негативне ставлення до шкідливих звичок.

Робота соціального педагога буде продуктивною, ефективною, якщо він використовуватиме у своїй роботі різноманітні форми та методи, зокрема інноваційні, визначаючи рівень їхнього впливу на відповідну вікову категорію.

ВИСНОВКИ

«Посієш звичку - пожнеш характер,

Посієш характер - пожнеш долю»

Що ж таке шкідливі звички? Це постійно повторювані дії, які не збігаються з нормами моралі та етикету, котрі діють в суспільстві.

Людина мешкає в громаді, і її думки, бажання та справи визначаються діями середовища, яке навколо неї. Якщо здорова людина буде повсякдень залишатися біля людини хворої грипом і дихати тим же повітрям, то вона теж захворіє. Якщо людина живе в атмосфері люті, в середовищі спокуси та розбещеності, то не може ця атмосфера не знищити її душу. Тому причиною появи шкідливих звичок можна вважати навколишнє середовище. До речі, коли говорити про шкідливі звички, то слід і згадати про корисні. Але чому ж легше придбати шкідливі?

Мабуть, тому, що погасити світло легше, ніж розсіяти темряву. На жаль, погані звички, зароджені в підлітковому віці, потім супроводжують людину все життя. Розмиті духовні орієнтири в суспільстві, важкі соціальні умови непідйомним тягарем лягають на незміцнілі дитячі душі. Багато сімей можна назвати невдалими: це ті, де батьки зловживають спиртними напоями. Серед юнаків з таких сімей поширюються паління, а також пияцтво та наркоманія. Ще одна причина появи шкідливих звичок - це конфлікт виховання, коли є прірва між тим, чому навчають, і тим, що роблять ті, хто навчає: батьки, вчителі, дорослі... В суспільстві є великий дефіцит моральних авторитетів.

Тому умовою, в якій шкідливі звички будуть викорінюватись, є гармонія між ідеалами і законами суспільства, а також гармонійні умови життя кожної людини.

Оскільки підлітковий вік - це найвразливіший вік для виникнення різноманітних порушень і водночас найбільш сприятливий для опанування нормами дружби, то потрібно слідкувати за тим, щоб діти були залучені до роботи, яка їм цікава, а насамперед до тієї, де є їхні однолітки (гуртки, спортивні секції), адже у цьому віці авторитетом для підлітків є друзі, ровесники.

Профілактика шкідливих звичок - тема, яка є актуальною не лише у нашій країні, а і в багатьох інших країнах світу. Велика участь у цій роботі належить батькам, вчителям, соціальним педагогам. Саме від їхньої роботи, яка повинна бути ефективною, залежить доля усіх дітей, а отже, всього суспільства.

Робота містить перелік форм та методів роботи, які може застосовувати соціальний педагог щодо профілактики шкідливих звичок у підлітковому середовищі. Зокрема подаються комплекс вправ та тренінгових занять для роботи з ними.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бєляєва С. Сучасні і результативні тенденції у стратегіях профілактики // Соціальний педагог. - 2011. - № 10. - С. 41.

2. Бірюкова М. Адиктивна поведінка учнів: форми та профілактика // Соціальний педагог. - 2012. - № 7. - С. 4.

3. Бірюкова М. Зробимо Інтернет безпечним для дітей. Тренінгове заняття Соціальний педагог. - 2012. - № 7. - С.37.

4. Бірюкова М. «Слабка ланка». Інтелектуальна гра з профілактики шкідливих звичок // Соціальний педагог. - 2012. - № 7. - С.3.

5. Варивончик Д.В. Девіантна поведінка підлітків та ризик соціальних захворювань / Сучасні методи залучення до здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та захворювань у дітей та підлітків. - К. - С.120-123.

6. Гаркава К.Г. Знову про здоров'я наших дітей Початкова освіта. - 2001. - №19. - С 10.

7. Давиденко О. Профілактика девіантної поведінки в підлітковому середовищі // Соціальний педагог. - 2010. - № 3. - С. 45.

8. Євсюкова М. Урок «Безпечний Інтернет» для дітей -користувачів мережі Соціальний педагог. - 2012. - № 7. - С. 35.

9. Зайченко М. Діагностика та корекція девіантної поведінки учнів // Соціальний педагог. - 2010. - №2 . - С 41.

10. Касминіна Т. У. Вплив алкоголю на організм підлітка. - М.: Просвітництво, 2002.

11. Копит Н.Я., Скворцов Е.С. Алкоголь і підлітки. М.: Медицина, 1985 48 с

12. Корунська О. Соціалізація дітей і комп`ютерні ігри // Соціальний педагог. - 2010. - №12. - С. 14.

13. Латохіна Л.О. Дбайте про своє здоров'я: Практичні поради учневі // Джерело пед. майстерності: Наук.-метод. бюл. / Харк. обл. ін-т удоскон. вчителів. - 1996. - Вип. 16. - С. 22.

14. Максимова Н.Ю., Толстоухова С.В. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків і молоді. - К. - 2000. - 200 с.

15. Маринов А. Заходи щодо профілактики адиктивної поведінки. Тренінгове заняття з профілактики наркоманії // Соціальний педагог. - 2012. № 7. - С. 32.

16. Методи та технології роботи соціального педагога / Автори - укладачі: Архипова С.П., Майборода Г.Я., Тютюнник О.В. Навчальний посібник. - 2 - ге вид. - К.: Видавничий дім « Слово», 2013. - 496 с.

17. Мурашкевич О. Місцева влада та профілактика негативних явищ у підлітковому середовищі // Соціальний педагог. - 2009. - №5. - С.36.

18. Мурашкевич О. Профілактика негативних явищ. Погляд соціального працівника // Соціальний педагог. - 2008. - №5. - С. 3.

19. Снігульська В. Алкоголізм - не тенденція, а справжня біда! // Соціальний педагог. - 2011. - № 10. - С. 44.

20. Формування навичок здорового способу життя в дітей та підлітків/ Навч. посіб. за ред. В.Г. Панка. - К.: Ніка-Центр, 2002.

21. Холковська І. Л. Технологія діяльності соціального педагога: Курс лекцій. - Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. - 208 с.

22. Шахненко В., Цуканова Є. Школи здорового способу життя та безпеки життєдіяльності: Концепція // Освіта. - 2001. - 28 листопада - 5 грудня (№ 69-70). - С. 6-7.

23. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

24. Ягодинский В.М. Уберегти від дурману. - М. - 1989.

ДОДАТОК №1

«Анкета на виявлення інтернет-залежності К. Янга»

Інструкція: пройдіть тест, відповідаючи на запитання якомога чесніше. Оцініть свої відповіді на кожне питання за наступною шкалою:

Ніколи, або вкрай рідко - 1 бал

Іноді - 2 бали

Часто - 3 бали

Дуже часто - 4 бали

Завжди - 5 балів.

1. Як часто ви зауважуєте, що перебували в мережі довше, ніж планували?

2. Як часто занедбуєте домашні обов`язки, щоб більше часу провести в мережі?

3. Як часто віддаєте перевагу активності в Інтернеті, а не спілкуванню з вашою близькою людиною?

4. Як часто встановлюєте нові дружні стосунки з іншими користувачами?

5. Як часто інші люди говорять вам про те, що ви занадто багато часу проводите в Інтернеті?

6. Як часто ваше навчання страждає через те, що ви занадто багато часу проводите в Інтернеті?

7. Як часто перевіряєте електронну пошту, перш ніж зробити що-небудь в мережі?

8. Як часто продуктивність вашої діяльності страждає через Інтернет?

9. Як часто ви займаєте оборонну позицію, коли хто-небудь запитує вас про те, що ви робите в мережі?


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.