Позакласна робота з математики у молодших класах

Загальні питання організації і методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями. Формування і розвиток інтересу до математики. Ігри на заняттях з математики. Про логічні вправи для молодших учнів.Цікава математика в хвилину відпочинк

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.05.2004
Размер файла 62,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2.3Математичні куточки в класах.

В результаті проведення різних форм класної і позакласної роботи по математиці виникає необхідність в тому, щоб наглядний матеріал, вимірювальні і другі інструменти і прибори, стінні газети, зошити з задачами, які склали діти та інше зібрати в класі в певному місці. З цією метою може бути організований математичний куточок. Куточок - це не просто сховище накопичених матеріалів, а відображення діяльності учнів класу в процесі класної і позакласної роботи з математики, відображення тих змін, які проходять в процесі цієї діяльності.

Математичний куточок організовується і оформляється при активній участі дітей. Робота учнів в куточку має різносторонній характер:

1. В зв'язку з вивчаючим матеріалом поступово накопичується записані в особливий зошит задачі життєвого , пізнавального характеру, зіставлені самими учнями. Цей збірник задач знаходиться в куточку. За накопиченням задач і оформленням збірника несуть відповідальність окремі учні.

2. Ведеться альбом з вирізками із газет і другими матеріалами, в яких відображені числові дані в різних областях економіки України, про норму посіву різних культур і врожаю з одного гектару, одержаному у своєму районі чи області, про найвищі врожаї різних культур України, про норми годівлі домашніх тварин і птахів, про швидкість різних машин, про спортивні досягнення учнів школи і найвищих досягненнях по різних видах спорту та інше. Ці дані повинні постійно використовуватися дітьми при складанні задач.

3. Складається збірник цікавих математичних відомостів під назвою “Чи знаєте ви...”. В ньому накопичуються дані, які діти можуть вичитати в газетах, дитячих журналах, книгах. В збірнику вказуються не тільки цікаві факти, пов'язані з математикою, але і записується саме джерело, звідки вони одержані ( назва, автор, число, рік і сторінки ) чи просто до сторінки збірника приклеюється відповідна вирізка.

4. В куточку вивішується красиво оформлені плакати з повідомленням про вікторини, олімпіади, про учнів класу, які стали переможцями змагань та інше.

5. В математичному куточку зберігають і по необхідності видають різні інструменти ( вимірювальні, креслярські ), матеріали ( папір, фарби, пензлики та інше ), окремі наглядні посібники для позакласної роботи.

6. В куточку періодично організовуються виставки кращих зошитів учнів, наглядних посібників, виготовлених дітьми, математичних газет, матеріалів, зібраних на математичних екскурсіях і відповідних робіт учнів, пов'язаних з оформленням матеріалів екскурсій ( креслень, розрахунків, таблиці та інше ).

Для роботи куточка виділяють відповідальних дітей, організовують чергування. Відповідальні за різні розділи роботи математичного куточка з допомогою вчителя складають плани роботи, які об'єднуються в загальний план роботи куточка. В цьому плані відображається:

А) коли і хто записує в збірник нові задачі, складені учнями;

Б) коли і хто оформляє альбом з числовим матеріалом, взятим із життя;

В) хто веде збірник цікавих фактів, пов'язаних з математикою, і коли робляться в класі повідомлення про ці факти;

Г) строки випуску математичної газети і хто відповідальний за своєчасний їх випуск;

Д) коли проводяться виставки і хто відповідальний за різні розділи виставки.

План куточка знаходиться в повній відповідності з планом класної позакласної роботи по математиці, яку проводять вчитель і школа в цілому.

Математичний куточок може складати невідємну частину роботи тільки даного класу. Але він може бути організований і в клубі розумних дітей, і тоді він являється відображенням декількох класів. В цьому випадку його діяльність направляє штаб клубу.

2.4 Гурткова робота з математики.

В початкових класах одержали поширення різні предметні гуртки, в тому числі і математичний. Для молодших учнів приналежна не утримуюча цікавість, кожну потрібно підтримувати і направляти організацію гуртків - це засіб , який допомагає задовольнити дитячу цікавість. Але це тільки одна із причин, яка викликає необхідність організації гуртків. Математичний гурток в процесі своєї роботи допомагає розширенню кругозору учнів в різних областях елементарної математики. Гурткова робота допомагає розвитку у дітей математичного кругозору мислення: умілому використанню символіки, правильному застосуванню математичної термінології, вмінню відволікати від всіх якісних сторін предметів і явищ, зосереджувати увагу тільки на кількісних, вмінню робити доступними висновки і узагальнення, обґрунтовувати свої думки.

Участь дітей в роботі гуртків сприяє вихованні їх суспільної активності, яка поки тільки виражається в допомозі учителю при виготовленні наглядних посібників, в організації і проведенні екскурсій , в організації і оформленні математичної газети чи куточку в газеті та інше. Робота гуртка робить серйозну увагу на підвищений інтерес до математики не тільки гуртківців, але і решти учнів у класах.

Гуртки створюються на добровільних початках. Але потрібно враховувати ту обставину, що в школі і в класі часто організовуються одночасно декілька гуртків і діти прагнуть прийняти участь відразу в декількох із них. Застерігаючи дітей від навантаження, вчитель може практично проводити тільки окремим із дітей включитися в роботу математичного гуртка, а другім - в гуртки, краєзнавчий, юного натураліста і інші. При відборі дітей в гурток потрібно враховувати їх нахили, можливості і інтереси. В молодших класах гуртки доцільно залучати не тільки самих здібних і підготовлених учнів. Потрібно намагатися визвати інтерес до гурткової роботи по математиці і з сторони середніх і слабких дітей. Діло в тому, що в процесі виховання важко з упевненістю раз і назавжди визначити , хто до чого здібне. Дуже багато талановитих людей в своєму покликанні затверджуються тільки після довгих пошуків. Допомогти учню найти себе можна раніше - одна із важливих задач вчителя.

Стимулом до організації математичного гуртка може бути спеціально проведена коротка бесіда вчителя про те, чим діти будуть займатися в цьому гуртку. Ця коротка бесіда може виникнути на уроці в зв'язку з вивченням якої - небудь теми, при рішенні задач. Думка про організацію гуртка може виникнути в процесі позакласних занять з математики, наприклад при зборі і рішенні цікавих задач, загадок, ребусів і т. д. Поштовхом до організації може послужити відповідна стаття в газеті.

Гуртки можуть створюватися загально-шкільні , для учнів паралельних класів і для дітей одного класу.

Створити гурток потрібно тоді, коли в учителя вироблений план відповідних заходів, до виконання яких можна притягнути учнів. Для дітей привабливо настільки те, почують, дізнаються нове в гуртку, а й те, що нове вони будуть робити самостійно. Звідси випливає, що до підготовки наступного заняття необхідно залучити самих учнів. На заняттях гуртка можуть бути присутні не тільки його члени, але й усі бажаючі. Тому про заняття гуртка потрібно сповістити всіх учнів.

Організованим математичним гурткам, після колективного обговорення , члени гуртка дають назву. В перших класах їх дуже часто називають гурток “Чомучків”, в других класах назва гуртка “Смикала” , а в третьому завжди називають гурток “Юний математик”. Роботу математичного гуртка потрібно проводити не частіше одного разу в дві неділі, так як кожне заняття потребує ретельної підготовки як від учителя, так і від учнів.

На заняттях гуртка потрібно відмовлятися від довгих докладів. Якщо повідомлення велике, то його можна розділити на короткі розповіді, які готують декілька членів гуртка. А ще краще, якщо ця розповідь буде оформлена у виді інсценіровки.

Члени гуртка можуть випускати свою математичну газету чи бути активними кореспондентами куточка в загально шкільній газеті.

Методи проведення занять в гуртках можуть бути слідуючи: коротке повідомлення членів гуртка чи виклад в формі інсценіровки, вправи в рішенні задач, ребусів, загадок, задач збільшеної трудності , рішення логічних вправ, екскурсій, спостережень за трудовою діяльністю дорослих в зв'язку з екскурсіями, виготовлення наглядних посібників, випуск газет та інше.

Всі матеріали - результати роботи гуртка повинні зберігатися у відведеному місці. Члени гуртка періодично роблять виставки, на яких показують виготовлені наглядні посібники, математичні газети, збірники задач, складені членами гуртка по числових даних, взятих із життя, матеріали цікавих повідомлень, екскурсій та інше.

Отже робота математичного гуртка відрізняється від позакласних групових занять наступним:

1. В основу залучення учнів до гурткової роботи лежить принцип добровільності.

2. При підготовці та проведенні занять гуртка від сторони учнів проявляється значно більше самостійності і ініціативи. Позаурочні групові заняття з математики, як правило, готує і проводить сам учитель.

3. Методи проведення занять гуртка більш різноманітні, чим методи проведення групових позакласних занять.

2.5 Клубна форма позакласної роботи з математики.

В практиці деяких шкіл зустрічається особлива форма позакласної роботи з молодшими учнями, яка зветься клубами.

Клуб організовується в школі, де є декілька паралельних класів. Він може бути створений спеціально для позакласної роботи з математики або як форма яка обєднує позакласну роботу секцій по різних предметах. Якщо він створений для роботи тільки по математиці, то він може називатися клубом юних математиків (КЮМ). Якщо ж до клубу входить декілька секцій, тоді його назва може бути: клуб мислячих дітей (КМД), клуб допитливих і винахідливих (КДВ), клуб допитливих дітей (КДД) та інші.

До членів клубу юних математиків вчителя початкових класів рекомендують і виділяють по декілька чоловік від кожного класу враховуючі їхні здібності. Ці члени клубу складають його актив. В дні роботи клуб можуть відвідувати і інші учні.

Для керівництва позакласної роботи з математики в цьому клубі може бути виділений один учитель або роботу ведуть декілька вчителів по черзі, але відповідно з загальним планом клубу. На допомогу вчителям виділяються учні старших класів. Вчителя і старшокласники утворюють штаб клубу. Наявність колективного органу дозволяє творчо урізноманітнити роботу клубу. Штаб клубу - це організатор роботи, який планує всю його діяльність. Діти - члени клубу є безпосередніми активними учасниками всіх заходів клубу. Кожний вид діяльності членів клубу повинен збагачуватися новими знаннями, організаційними навиками і практичним вмінням.

Клуб юних математиків працює по плану, який склав вчитель, який веде в ньому основну роботу, і затвердженому після вільного обговорення на засіданні штабу.

В школі для роботи клубу виділяється одно із класних приміщень. В клубі повинні бути зосереджені різні математичні, логічні ігри, шахи , шашки, література з цікавої математики. На видному місці повинна знаходитись математична газета, запитання, задачі математичної вікторини, списки переможців конкурсів по математиці, конверти для запитань дітей з підписами “Запитуйте - відповідаємо” і інші. В клубі у відповідному місці повинні бути зосереджені вимірювальні інструменти і різноманітні матеріали ( папір, фарби, клей, пензлики, кольорові олівці і інше), які необхідні для виконання членами клубу різних видів робіт. Всіма цими матеріалами завідує один із членів клубу.

Клуб юних математиків працює щонеділі. В ці дні члени клубу збираються, щоб випустити математичну газету або роблять підбір матеріалів для конкурсів, оформляють відповідні стенди, для проведення репетицій інсценіровок, проведення математичних

і логічних ігор тощо. В ці звичайні дні робота клубу проводиться під керівництвом старшокурсників, одержують консультації вчителів. Однак контроль за результатами роботи членів клубу в ці дні здійснює вчитель, який продивляється оформлення газети , стенду, зміст запитань і задач для конкурсів та інше.

Один чи два рази на місяць проводиться збір членів клубу юних математиків. Такі збори проходять під керівництвом учителя. На зборах вчитель проводить заняття , аналогічні позакласним груповим заняттям з математики чи занять гуртка. Якщо членами клубу будуть учні з різною підготовкою, з різних класів початкових, то ці заняття можуть проводити 2-3 вчителя з відповідними віковими групами.

Один раз в півроку в клубі проводиться змагання між командами паралельних класів. В першому півроку проводять змагання між командами третіх класів, а в другому півріччі між командами других класів. До змагання команди готуються задовго до призначеного дня. Увесь сценарій по проведенню змагання штаб клубу готує також раніше, розподіляючи ролі між командами. Члени штабу на цих змаганнях утворюють судову комісію. Кожній команді можна дати визначену назву.

Примірний сценарій змагання.

1. Турнір капітанів.

(З допомогою вчителя кожний капітан завчасно підготував по три запитання, які він запропонує капітану другої команди).

2. Змагання команд.

(Першій і другій команді 2 запитання ставить ведучий. Відповідають із команди той, хто перший підняв руку).

3. “Аукціон”.

(Під такою назвою проходить змагання між командами, зміст якого в тому, щоб за 5 хвилин , переказати, як можна більше лічилок, загадок, цікавих фактів, пов'язаних з математикою із серії “Чи знаєте ви...”.

атрибутом аукціону в руках ведучого є деревяний молоток. При першому ударі молотка ведучий питає: “Хто ще добавить лічилку?” якщо команда мовчить, робить ще удар і запитує: “Не згадав хто не будь ще?” як тільки відповідь не пролунає ведучий робить 3 удари і оголошує число названих лічилок. Ударом молотка також дається сигнал про закінчення 5 хвилинного строку).

4. Конкурс смикали.

( Особливість цього виду змагань заключається в тому, що команди заздалегідь готують для другої команди по 3-5 загадок, запитань. Під час конкурсу запитання команди ставлять по черзі. На поставлене запитання хто-небудь з другої команди повинен дати відповідь зразу ж.

Якщо відповіді на яке-небудь запитання не буде, то роз'яснення повинен дати той , хто поставив його. Виграє та команда, яка поставила більш оригінальні запитання, задачі, загадки і яка дала найбільшу кількість правильних відповідей на запитання другої команди).

5. Колективний виступ команди.

( Капітан першої команди оголошує, що команда виконає “Пісеньку про арифметику”. Капітан другої команди оголошує вірш-жарт “Трикутник і квадрат”).

2.6 Математика на екскурсіях.

В безпосередньому навчальному процесі екскурсія являє собою один із методів наглядного навчання. Екскурсія є також одним із видів позакласної роботи з математики.

В початкових класах школи проводяться як спеціальні математичні екскурсії і екскурсії на природу, на виробництво. Математичні екскурсії мають задачу ознайомити дітей з різними методами вимірів на місцевості, з простими вимірювальними приборами і практичним застосуванням їх. Під час цих екскурсій діти вчаться вправляться у вимірюванні відстаней на око, у вимірах відстаней до недоступних точок і інше.

До виходу на місцевість в класі вчитель демонструє процес провішування, або з допомогою звичайних вішек, або на столі.

При виході на місцевість вчитель ділить клас (членів гуртка) на бригади по 5-6 чоловік. Для кожної бригад беруть комплект вішек, колочків, рулетку і т. д. Бригадам дають окремі завдання по вимірюванню певних відстаней (в 40-50 м ), поміж крайніми точками яких попередньо повинно було провести провішування прямих ліній.

Відомо, що відстані в десятки метрів поміж якимись точками на місцевості можна виміряти правильно тільки при умові, якщо ці виміри проводять по прямій лінії. Як же помітити великий відрізок прямої на місцевості? Цей спосіб і називається провішуванням, сутність якого заключається в тому, що на місцевості не суцільна пряма, а окремі точки цієї прямої. Точками прямої служать короткі колочки, забиті в землю, або довгі колочкі, які називають віхами . чим частіше ці колочки будуть поставлені, тим легше орієнтуватися по прямій при вимірюванні.

Під час екскурсії на місцевість можна навчити дітей визначати середню довжину свого кроку, а потім вимірювати відстані кроками. Для цього заздалегідь вимірюють відстань, наприклад в 20 м.

Потім кожна дитина вільним кроком проходить дану відстань чотири рази, запам'ятовуючи чи записуючи кількість кроків. Ці числа додають і одержану суму ділять на 4. так вони дізнаються, скільки кроків в середньому кожний з них робить на відстані 20 м. Нарешті поділивши 20 м на одержане середнє число кроків, знаходять довжину свого кроку в дециметрах чи сантиметрах.

Математичні екскурсії корисно використовувати для розвитку у дітей окоміру. В житті часто доводиться вимірювати відстані очима. Наприклад, шофер повинен при русі від другої машини на відомій дистанції, на відомій відстані до зупинки він повинен загальмувати і т. д. І ці відстані їм визначаються тільки на око. Певні навики у вимірах на око потрібні кожній людині.

Найбільш доцільні такі виміри на око, коли відстань, висота, довжина предмета оцінюються шляхом порівняння з видимим і уже відомим значенням величини. Якщо відомо, що відстань між телеграфними стовпами складає 50 м, то знаходячись на прямій дорозі, уздовж якої ідуть телеграфні стовпи, діти можуть визначити відстань до окремих дерев, до мосту, до будівлі, розміщених біля дороги. Для цього вони можуть порахувати кількість проміжків між стовпами від місця, де стоять, до окремого дерева, або до мосту, чи до будівлі край дороги. Помноживши 50 м на одержане число проміжків, знаходять відстань до перекислених об'єктів. Аналогічно можна визначити відстань між предметами, які розташовані на дорозі, яка йде під прямим кутом до направлення нашого погляду і вздовж якої поставлені телеграфні стовпи.

Орієнтуватися у визначенні відстаней можна також, користуючись таблицею розрізнення предметів. Бажано, щоб діти поступово знайомились з цією таблицею і в результаті практичного її використання запам'ятовували окремі її дані.

Користуючись таблицею потрібно зважати на умови в яких проводиться спостереження. Наприклад, предмети будуть здаватися ближче, чим на самому ділі єсть: 1) вони яскраво освічені;

2) між предметом, який спостерігається, і учнем немає інших предметів (при вимірюванні відстані у відкритому полі;

3)предмет розміщений на горі і його видно на фоні неба;

4) здовжений предмет розміщений вертикально, а не горизонтально.

Навпаки, предмети будуть здаватися далі, чим на самому ділі: 1) під час дощу і туману; 2) якщо між предметом, який спостерігається і учнем знаходяться проміжні предмети; 3) якщо спостерігач на горі, а предмет під горою.

Предмети З якої відстані видні

Заводські димарі 15 км

Села , великі будинки 8 км

Групи окремих будинків 5 км

Вікна в будинках 4 км

Димарі на покрівлях 3 км

Окремі дерева і одинокі люди 2 км

Кілометрові стовпи 1 км

Стовпи дерев 850 м

Оправи віконних рам 500 м

Рухи рук 400 м

Черепиця і дошки на покрівлі 200 м

Обличчя людей, ґудзики на сукні 150 м

Вираз обличчя 100 м

Очі 60 м

Білки очей 20 м

Для вироблення вміння визначати розміри на око в умовах місцевості корисно проводити вправи, коли розміри предметів чи відстані спочатку визначаються на око, а потім ці результати перетворюють інструментальними вимірами. Останні вправи корисно організовувати у формі гри - змагання.

На математичних екскурсіях діти набувають нові знання, тому в процесі екскурсії думка їх працює напружено, увага зосереджена. Це зобов'язує вчителя при плануванні екскурсії передбачити не тільки час на рух і освітню частину її, але і на відпочинок, який повинен бути розумно організованим. На екскурсію передбачається не більше 1.5 годин, з котрих 30 хвилин відводиться на 2 перерви. В хвилини відпочинку корисно організовувати рухливі і не рухливі ігри.

Математичні екскурсії плануються також, як і інші види позакласних заходів, так же, як і уроки. В плані передбачається:

1) підготовка до екскурсії, робота з дітьми (пояснення прийомів роботи, які будуть на екскурсії, вироблення дітьми первісних навиків);

2) виготовлення відповідних приладів;

3) розділення учнів на бригади, розподілення між ними приладів і вимірювальних інструментів;

4) пояснювальні бесіди, як потрібно себе вести під час походу на екскурсію і під час окремих видів роботи і відпочинку;

5) розподіл часу, який піде на кожний етап екскурсії;

6) виділення того матеріалу, який діти повинні записати в своїх зошитах;

7) обробка матеріалу після проведення екскурсіях.

Перед проведенням екскурсії вчитель сам повинен відвідати відповідні пункти, виділити роботу для кожного учня бригади, провести цю роботу, передбачивши всі елементи безпеки. Під час цього відвідування корисно урахувати час на рух до місця екскурсії і назад, намітити міста, зручні для відпочинку дітей.

2.6 Математичні вікторини, олімпіади, ранки.

Назва “вікторина” походить від латинського слова “віктория” - победа. Вікторина - це одна з форм організації змагання між командами, між окремими членами в області математики чи інших наук. Організація вікторин - одна із форм позакласної роботи з математики. Змагання в формі вікторини, дозволяє виділити кращого математика, кращий клас і проводиться наступним чином: пропонується система запитань, задач, прикладів, які доступні певній віковій групі учнів. Діти в добровільному порядку вирішують задачі, приклади, відповідають на запитання і в усній чи письмовій формі повідомляють результати. Пробірка якості результатів виконання завдань і відповідний облік дають основу відібрати кращого математика чи клас.

Організація вікторини вимагає не так уже багато часу. Цим вона приваблює вчителів. Вікторини проводяться в класі, де між собою змагаються окремі учні. Вікторини можуть проводитися і математичним гуртком, де виділяються кращі математики, в клубі юних математиків, де організовується змагання між командами паралельних класів.

Вікторини проводять з метою підвищення інтересу учнів до математики, для виявлення любителів математики з послідовним принадженням їх в математичні гуртки, де вони можуть проявити свої здібності.

Зміст і кількість завдань для вікторини залежить від того, в яких умовах і з яким складом учнів вона проводиться, якщо вікторина проводиться в класі чи клубі юних математиків і в усній формі, то включається 8-10 не важких запитань, завдань, які потребують тільки усних способів рішення, виконання. Серед них можуть бути запитання захоплюючого характеру. Ці запитання і завдання продумуються раніше. При проведенні вікторини перед учасниками в класі виступає в ролі ведучого учитель, а в клубі в ролі ведучого виступають два чоловіки ( два учнів старших класів або вчитель з помічником ). Ведучі по черзі задають учням запитання. Коли один із ведучих читає завдання, то другий слідкує за тим, хто із присутніх першим підняв руку для відповіді. Ведучі вислуховують рішення і роблять висновки про якість відповіді. Учень, який відповів одержує прапорець або зірочку, де вказаний номер запитання, за відповідь на який він отримав цей знак. Після одержання відповідей на всі запитання вікторини рахують очки, які одержали команди чи окремі учні, і відмічають переможців.

Частіше всього вікторина проводиться так, що на певний термін ( наприклад, тиждень ) пропонується декілька запитань, завдань по математиці (6-8). Ці запитання і завдання можуть бути представлені через стінну газету або оформлені на спеціальному плакаті з яскравим покликом до учнів. Діти протягом тижня виконують запропоновані завдання, відповідають на запитання, вирішують задачі і приклади, свої роботи в письмовому вигляді з указаним прізвищем і класом, в якому він навчається, кладуть в спеціальні конверти , прикріплені біля стінгазети чи плакату з вікториною. В цьому випадку ініціатором вікторини є або математичний гурток, або штаб клубу юних математиків.

У вікторині повинні бути запитання різної складності, щоб в ній могли брати участь більше учнів. Відповідь на кожне завдання, запитання вікторини повинен бути оцінений певною кількістю очок.

Вікторина для виявлення кращих математиків як форма змагання між паралельними класами іноді приводиться в три тури. Перші два тури являють собою звичайні контрольні роботи по математиці, однакові трудності для паралельних класів, результати яких звичайно порівнюються. Вони служать підготовкою до рішаю чого туру, на якому учасникам вікторини даються спочатку дві обов'язкові задачі. Ті, хто їх розв'язав, отримують третю задачу підвищеної складності. Після трьох турів підводяться підсумки.

Виходячи з цілей, з якими проводиться вікторина може включати:

А) завдання для повторення однієї певної теми;

Б) завдання для повторення основних розділів із всіх вивчених тем;

В) завдання, взяті з основних розділів вивчених тем, з включенням елементів зацікавленості.

Частіше всього вікторини носять оглядовий характер з елементами зацікавленості.

Вікторина - блискавка.

1. Назвіть три дні підряд, не називаючи днів тижня, чисел. (Відповідь: вчора, сьогодні, завтра ).

2. летіла стая гусей: два попереду, один позаду, два позаду, один попереду. Скільки було гусей?

3. горіло п'ять свічок, три потухло. Скільки залишилось свічок?

4. на гілці сиділо вісім горобців, потім прилетіло ще чотири, а полетіло шість. Скільки стало горобців?

5. скільки років Кості, якщо до його років ще додати вісім і ще один, то буде одинадцять років.

6. Як у кімнаті можна поставити два стільці, щоб біля кожної стіни стояло по одному стільці.

7. колоду завдовжки 5 м потрібно розпиляти на поліна завдовжки 1 м. Скільки треба зробити розрізів?

Шкільні математичні олімпіади являють собою більш масові змагання, так як вони охоплюють учнів не одного, а всіх паралельних класів школи.

Математичні олімпіади молодших школярів мають пропедевтичний характер. Основними рівнями олімпіад учнів початкових класів є класні та шкільні . міжшкільні чи районні проводяться за умов належної уваги працівників методичних кабінетів.

Вкажемо на істотні особливості і необхідні умови ефективності математичних олімпіад молодших школярів:

- масовість - кожному учню повинна бути надана можливість взяти у ній участь (масовість забезпечується шляхом організації і проведення класних олімпіад);

- опосередкована та безпосередня участь батьків у їх проведенні (реально це досягається, якщо протягом даного часу учням у порядку підготовки пропонується розв'язати вдома певну кількість “нестандартних” задач);

- повне забезпечення вчителя “задачним матеріалом” як до змісту завдань самої олімпіади, так і підготовчої роботи (реальний захід - видання відповідного друкованого посібника масовим тиражем).

Олімпіади в школі проводяться один раз в рік з метою збільшити інтерес дітей до математики, розширити їх кругозір, виявити найбільш здібних дітей, підвести підсумки роботи математичних гуртків або клуба юних математиків , збільшення рівня викладання математики в початкових класах.

Підготовка до класних олімпіад проводиться шляхом епізодичного розв'язування нестандартних задач на уроках математики та розв'язування відповідних задач учнями вдома.

Класні олімпіади проводяться на одному з уроків математики або у позаурочний час, тобто на п'ятому уроці (але після відпочинку учнів - 15-20 хв.).

Завдання класної олімпіади подаються двома варіантами. Задачі на перед записані на класних дошках. Ще краще, якщо вони будуть роздруковані на машинці чи ксерокопії для кожного учня.

Розв'язання задач учні записують на окремих листках учнівського зошита. Дозволяють користуватися чернетками. Час виконання 40-45 хвилин. Хто розвяже всі задачі, може подумати і над резервною задачею, записати її розв'язання.

При проведенні олімпіад завдання даються з різних розділів математики: арифметики, елементів алгебри та геометрії. Організатори олімпіади повинні використовувати всі доступні засоби, забезпечити повну самостійність учасників змагання під час виконання ними завдань . переможця визначають лише тоді, коли всі учасники змагання мають однакові умови. Однакові умови виражаються тим, що всім учасникам дають одні і ті завдання (не по варіантам) і забезпечені умовами для самостійного виконанням кожним власником цього завдання.

Під час виконання завдань треба в дітей підтримувати спокійно - діловий, але мажорний настрій. Вчитель і присутні мають бути тактовними, підтримувати учнів морально, а в окремих (деяким учням) подавати методичну допомогу.

Інтенсивну підготовку проводять за місяць до проведення олімпіади. Вдома та епізодично на уроках учні розв'язують задачі, варіативні задачі самої олімпіади та інші завдання.

Математичні ранки сприяють вихованню позитивних рис характеру учнів, збуджують прагнення більше знати. Математичний ранок у початкових класах - це свято, яке старанно готують і дорослі і діти. Підготовка ранку навчає і виховує у такій же мірі, як і сам ранок. Вдалий розподіл завдань і обов'язків відповідно до здібностей і інтересів учнів дасть їм можливість максимально проявити ініціативу і фантазію , сприятиме підвищенню ефективності математичного ранку.

У початковій школі бажано практикувати 5 математичних ранків: один у 2(1) класі і по два у 3(2) та 4(3) класах. У 2(1) класі ранок проводиться у другому півріччі навчального року, а у 3(2) і 4(3) - по одному у кожному півріччі.

Математичний ранок - свято, основу якого складають командні і парні змагання на математичному матеріалі даного класу. Новий і позапрограмований матеріал має бути , але у невеликому обсязі і в цікавій формі.

Зміст і форма математичних ранків може бути різна, але потрібно домагатися, щоб кожен учень був не тільки глядачем свята, а й активним його учасником. На математичному ранку мають працювати і сильні і слабкі учні. Свято повинно проходити весело, жваво.

Математичні ранки присвячують закінченню вивчення певного розділу програми, важливим народним чи державним подіям, визначним українським математикам.

Цей захід - один із видів художньої самодіяльності. Він потребує ґрунтовної підготовки. Ще під час уроків вчитель має опрацювати основні форми змагань та ігор, що використовуватимуться на цьому святі. Іноді потрібні будуть і репетиції у позаурочний час. У міру набуття досвіду підготовки і проведення цієї роботи залучати і декого з батьків.

Ранок відбувається в класі (якщо проводиться для одного класу) або у шкільному залі (якщо у святі беруть участь два класи). Приміщення святково прикрашають, розвішують портрети вчених - математиків, цікаві запитання і задачі, ребуси, лабіринти тощо.

Здебільшого учасники математичного ранку поділяються на дві групи. Дві групи - це два паралельні класи або один клас ділиться на дві групи. З кожної групи виділяється команда гравців (5-10 учнів). Інші учні з групи виконують роль активних болільників чи резерву підтримки.

Кожна команда обирає собі назву ( назву або девіз). Один з групи учнів виконує роль капітана команди.

Кожного разу обирають нового капітана. Тому з ними проводиться додаткова робота. Капітани команд повинні мати достатньо чіткі уявлення про сценарій математичного ранку.

У приміщенні учні розміщуються за “принципом” - одна група зліва, а друга - справа. Учні, які входять у склад команд, сідають крайніми (для зручності виходу до дошки).

Тексти математичних завдань подають різними способами, але найкраще - на окремих заздалегідь підготовлених таблицях, як правило, числові дані завдань обираються так, щоб обчислення можна було виконувати усним способом. Здебільшого розв'язування завдань учні виконують про себе, записуючи чи повідомляючи тільки відповіді. Пояснення чи коментування подаються лише на вимогу ведучого.

Роль ведучого на математичному ранку виконує вчитель. Ведучий - це режисер, він остаточно схвалює сценарій математичного ранку, вносить до нього корективи в ході проведення. Роль ведучого треба проводити у мажорному тоні, підбадьорюючи і підтримуючи гравців.

За правильне розв'язання математичного завдання гравцю чи команді зараховується певна кількість очок. Команді, яка виконала завдання швидше (або красивіше), зараховується одне додаткове одне очко. Переможців здебільшого визначає ведучий, але можна призначити і суддів.

Бажано визначити премії переможцям. Це можуть бути кольорові листівки з підписами, чисті учнівські зошити, олівці тощо. Ще краще , щоб кожен учень отримав сувенір, наприклад, книжку з цікавими задачами і вправами з математики для даного класу (їх мають заздалегідь купити батьки).

Ранок проводиться на 3-4 уроках навчального дня. Безпосередньо дійова частина ранку займає одну годину, решта часу йде на розгляд висловлень про математику, ознайомлення із завданнями, що розвішані на стінах, організаційний момент та на підведення підсумків змагання і проведення коротеньких бесід виховного спрямування на матеріалі числових даних чи математичних фактах. Можна також підсумовувати навчальну роботу за чверть чи півріччя.

Змістом математичних завдань є звичайні приклади на 1-3 дії, вправи на знаходження значень виразів з буквеним компонентом, рівняння на одну (іноді дві) операції, прості і складені арифметичні задачі, задачі підвищеної трудності, логічні задачі, вправи з геометричним матеріалом. Зовнішня особливість завдань - це цікава і наочна форма подання їх змісту, можливість порівняльного ефекту. Розробка ранку подається у вигляді сценарію.

3. Матеріали до різних видів позакласної роботи з математики.

3.1 Цікаві запитання і задачі - смикали .

1. а) Скільки одержимо, якщо додамо найбільше однозначне число з найменшим однозначним натуральним числом?

Б) Скільки одержимо, якщо додамо найбільше двозначне число і найменше однозначне число?

2. На скільки одиниць більше найбільше двохзначне число, чим більше однозначне число?

3. а) В рамках двадцяти назвати число, в якому число одиниць на 7 більше, ніж його десятків. (Відповідь: 18).

Б) Написати двохзначне число, в якому число десятків на 9 більше числа одиниць. (Відповідь: 90).

4. Використовуючи 2 картки з цифрами 1 і 7, виразити найбільше і найменше двохзначне число. (Відповідь: 17 і 71).

5. Я провів у бабусі понеділок, вівторок, середу і четвер, а моя сестра в цю ж неділю - середу, четвер, п'ятницю і суботу. Скільки всього днів ми гостювали у бабусі? (Відповідь: 6 днів).

6. Як скласти два квадрати із 7 однакових паличок?

7. Мама купила мені 4 стрічки червоного і блакитного кольору. Червоних стрічок було більше ніж блакитних. Скільки стрічок кожного кольору купила мама?

8. У літні канікули Сергійко побував в Києві, Москві, Каневі, а його сестра Оленка - в Москві, Каневі, Львові. В яких містах побували діти? В яких містах були і Сергійко і Оленка?

9. Яке найменше число однакових паличок потрібно взяти, щоб за допомогою їх скласти 3 квадрати? (Відповідь: 10 паличок.).

10. В нашому класі всього 42 учнівських міста. Спочатку навчального року у нас було 19 хлопчиків і 18 дівчаток, а потім до нас прийшли ще 4 дівчинки. Чи вистачить учнівських міст для всіх учнів нашого класу?

11. Складіть за умовою задачі вираз і знайдіть його значення: Петя нижчий Колі на 19 см , а Коля вищий Виті на 11 см. Зріст Виті 132 см. Який зріст Петі?

12. Як з допомогою 5 одиниць і одного знаку дії написати число 100? (Відповідь: 111-11=100.).

3.2 Задачі-жарти.

1. На столі лежали 3 цукерки в одній кучці. Дві матері, дві дочки та бабуся з внучкою взяли цукерки по одній штучці, і не стало цієї кучки. Як це розуміти. Скільки чоловік брали цукерки?

2. Перед вами стоять в ряду 6 склянок, з яких перші 3 з водою, а решта 3 пусті. Що потрібно зробити, щоб склянки пусті і з водою чергувались між собою при умові, що із всіх склянок можна брати лише 1 і всього 1 раз? (Відповідь: взяти другу склянку, перелити з неї воду у п'яту і поставити на місце.).

3. Два чоловіки підійшли до річки. Біля пустого берегу стояв човен, в якому міг поміститися тільки один чоловік. Обидва без всякої допомоги переправилися на цьому човні через річку і продовжили свій шлях. Як вони це зробили? (Відповідь: двоє підійшли до різних берегів річки.).

4. Два батьки і два сини зїли 3 апельсина. По скільки зїв кожний з них? (Відповідь: по одному.).

5. В клітці знаходилося 4 кролика. Четверо дітей купили по одному із цих кроликів і один кролик залишився в клітці. Як це могло статися? (Відповідь: один кролик був куплений з кліткою.).

6. 6 штук картоплин зварилося в каструлі за 30 хвилин. За скільки хвилин зварилась одна штука?

7. У суботу, стомившись від занять у школі і ігор, Костя ліг спати в 9 годин вечора. Щоб не вставати рано ранком, але і не проспати дуже довго, він завів будильник на 11 годин наступного дня. Скільки всього часу він проспить, перш ніж розбудить його будильник? (Відповідь: Костя проспить всього 2 години, так як в 11 годин вечора того ж дня, тобто в 23 години будильник його розбудить.).

8. Скільки кінців у 10 палок? А у десяти з половиною?

9. На березі сиділи дві ворони і дивилися в різні сторони: одна на південь, а друга на північ.

- А у тебе, - говорить перша ворона, - лапки в багні.

-А у тебе, - відповідає друга, - дзьоб у землі.

Як же так? Дивляться в різні сторони, а одна одну бачать? (Відповідь: вони дивляться одна на одну, а це і є різні сторони.).

10. Що дорожче кілограм гривеників чи півкіло двохгривенників? (Відповідь: кілограм гривеників дорожче чим півкіло двохгривенників, так як вартість металічних монет зв'язана з вагою витраченого на них металу.).

11. Якщо в 12 год. Дня іде дощ, то чи можна ждати через 36 год. Сонячної погоди?

12. Хто назве п'ять днів підряд, не користуючись вказівкою чисел місяця, не називати днів неділі? (Відповідь: позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра.).

3.3 Логічні вправи.

1. Яка з даних фігур “зайва” (відрізняється від решти)? Чим вона відрізняється?

(Відповідь: третя фігура “зайва”. Вона має 3 сторони, 3 кути, а решта мають по 4 вказані елементи.)

2. Чим відрізняються зображені ряди?

3. Як розрізати фігуру на 2 частини, щоб із них можна було скласти прямокутник?

4. В сумці у мами знаходяться яблука, лимони і апельсини, всього 10 штук. Скільки в сумці окремо яблук, лимонів і апельсинів, якщо кількість яблук на 7 більше, ніж лимонів? (Відповідь: 8 яблук, 1 лимон, 1 апельсин.).

5. На гілці сиділо 5 синиць і 7 горобців. 6 пташок полетіло. Чи полетів хоча один горобець? (Відповідь: так, полетів, тому що синичок всього 5, і якщо всі вони полетіли, то тоді серед пташок, які полетіли був горобець.).

6. Що більше - 5 одиниць другого розряду чи 8 одиниць першого розряду?

3.4 Ігри.

Гра “Один, два, не зіб'юсь”

Виходять учасники. По черзі рахують, починаючи з 1, а замість числа, кратного 3 , говорять “не зіб'юсь”. Переможцем буде той, хто назве більше натуральне число. Наприклад: один, два не зіб'юсь, чотири, п'ять, не зіб'юсь, сім, вісім, не зіб'юсь...).

Гра “Виграй приз”.

Потрібно із зав'язаними очима зрізати приз. Якщо учасник, який зрізав приз, дасть правильну відповідь на математичне запитання, прив'язане до цього призу, він забирає цей приз.

Гра “Весела рибалка”

На підлозі класу обводять контури озера, в яке поміщають рибок. До рибки скріпкою прикріплюються завдання. Учасник бере вудочку. (На кінці ліски - магніт). І ловить рибку. Давши правильну відповідь на запитання - забирає рибку.

Гра “Хто швидше порахує до 25”

На дошці дві однакові таблиці з числами від 1 до 25. хто з учнів першим закінчить рахунок, той переміг.

Гра “Не зіб'юсь”.

Капітани по черзі роблять по 10 кроків і на кожному кроці називають:

- приклади на додавання;

- приклади на віднімання.

Гра “Футбол”.

На дошці намальовані футбольні ворота, м'ячі з прикладами. Роль воротаря виконує певна цифра. Суддя - учень з кращих обчислювачів. Діти обчислюють приклади на м'ячиках. Якщо вибрали такий приклад, що відповідь співпадає з цифрою - воротарем, гол вважається забитим.

Гра “Хто чим пообідає?”

Зайчик із різними цифрами: перед ним малюнки капусти, моркви, буряків, яблук із написаними прикладами. Знайти відповіді до прикладів.

3.5 Загадки.

1. Одна нога і шапка, а голови нема. Що це таке? (Гриб.).

2. Штучка - одноручка, носик стальний, а хвостик лляний. Що це? (Голка).

3. Під двома дугами два яблука з кругами. Що це? (Брови і очі).

4. Коли сухо - клинок, коли мокро - блинець. Одна нога і та без чобота. Що це? (Парасолька).

5. Дві вони кленові, підошви - двохметрові. На них поставиш дві ноги - і по глибокому снігу біжи. (Лижі).

6. Біля ялинок із голок лютневим днем побудовано дім. За травою не видно його, а жильців у ньому мільйон. (Мурашник).

7. Під дахом чотири ноги, на даху суп та ложки. Що це таке? (Стіл).

8. Два брошка, чотири вушка. Що це таке? (Подушка).

9. Шестинога на стелі, а восьминогий жде її в кутку. Що це? (Муха і павук).

10. П'ять хатин, а хід один? Що це? (Рукавичка).

11. Шість ніг без копит, ходить, та не стукає, літає, а не птах, може вверх ногами сидіти. (Муха).

12. Чотири ноги, сто голок несе, а шити не уміє. (Їжачок).

13. Син мого батька, а мені не брат. Хто це? (Я сам).

14. Сімдесят одежинок та всі без застібок. (Капуста).

15. Є, діти, у мене два срібних коня. Їду зразу ж на обох! Що за коні у мене? (Коньки).

16. Хто за рік чотири рази перевдягається? (Земля).

17. Сидить баба у сто шуб вдягнута. Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля).

18. Цей кінь не їсть вівса, замість ніг - два колеса. Садись верхи і мчись на нім, - тільки краще управляй рулем! (Велосипед).

3.6 Ребуси.

1. Баро - барометр

2. сви 100 к - свисток

3. ли 100 к - листок

4. ті 100 - тісто

5. ча

да - задача

6. А - Куба

7. Е 100 нія - Естонія

8. 100 ляр - столяр

9. 40 а - сорока

10. ш 3 х - штрих

11. с 3 ж - стриж

Практична частина.

Математичний КВК.

Мета: Удосконалювати обчислювальні навички, уміння розв'язувати нестандартні завдання, порівнювати числа; розвивати мислення , кмітливість, увагу, спостережливість; виховувати любов до математики.

Обладнання: віяла з цифрами для всіх учасників, алфавіт (плакат), 2 набори геометричних фігур, картки - доміно, 2 розрізані на квадрати та цілі зображення для зразка.

1. Привітання.

Команда “Цифри”.

Ми команда КВК,

Назва наша ось така.

Ми - символи чисел, значки,

Що числа показують всім на письмі,

Спочатку люди навчились лічити,

Пізніше винайшли число,

А тоді знайшли і спосіб,

Щоб записувать його.

Ми для всіх стаєм в пригоді,

Скрізь ми зустрічаємся.

І команда дружня наша,

“Цифри” називається.

Команда “Квадрат”.

У нашого квадрата

Всі сторони рівні.

У нашому класі

Всі дружбою сильні.

2. Захист емблем.

Команда “Цифри”.

Завдання команді “Квадрат”.

Знайти суму чисел, запис яких відсутній.

Команда “Квадрат”

Завдання команді “Цифри”.

Скільки на малюнку квадратів?

3. Розминка.

(Відповіді показують віялами всі учасники).

1. Довжина однієї сторони квадрата 8 см. яка довжина решти його сторін?

2. У двох носорогів було 2 роги. Скільки рогів у 12 носорогів?

3. У мами 3 сини і в кожному з них є сестра. Скільки дітей у мами?

4. Конкурс капітанів.

1. Від кого тікає зайчик.

(Відповіді прикладів - номери букв за алфавітом).

10-7= в

10+2= і

16-10= д

7-4= в

9+4= о

13-10= в

7+8= к

11-10= а

2. Капітани задають по 2 завдання один одному:

А) Біля будинку ростуть 2 липи, 3 яблуні і 2 сливи. Скільки фруктових дерев росте?

Б) Хлопчик задумав двоцифрове число, відняв від нього 3 і дістав одноцифрове. Яке число задумав хлопчик?

А) Знайти суму найбільшого одноцифрового та найменшого двоцифрового чисел.

Б) Як з 5 паличок скласти 2 трикутники?

5. Командні змагання

(Кожне завдання виконують по одному учаснику від команди)

1. Знайди помилку

3 2 8=8

4 6 5 4

1 1 2 1

7=7 9 10

2. А) Показати многокутник у якого 3 сторони, 3 кути, 3 вершини?

Б) Чи може бути у многокутника 2 сторони, 2 кути, 2 вершини?

В) Як можна назвати цю фігуру? (Многокутник, прямокутник, чотирикутник, квадрат)

3. Дві дівчини вирізали 12 фігур. По скільки фігур могла вирізати кожна дівчина?

4. Доміно.

Учасникам команд роздаються картки з умовами прикладів і відповідями. Треба стати так , як викладається доміно.

11-5 7+5

=6 7+4 =12 15-7

=11 15-8 =8 2+9

=7 16+1 =11 16-9

=17 14-6 =7 12+1

=8 19+1 =13 19-9

5. Прибрати 4 палички так, щоб залишилися 2 квадрати.

6. З розрізаної на квадрати картинки скласти ціле зображення. (Завдання 5-6 задаються першими, дається час на обдумування. Перевіряються після завдання 3).

6. Конкурс болільників.

(Відповіді показуються віялом).

1. Іде маленька Валя.

Веде її Наталя.

Зустріли 5 хлопят.

То скільки всіх малят?

2. Ішов їжачок,

Знайшов буряк,

Знайшов ще 6,

З сімєю зїсть.

Скільки буряків

Всього в їжаків?

3. 7 цукерок Толя мав,

цукерки мамі дав,

малій сестричці Олі.

Залишилось скільки в Толі?

4. У неділю вранці Алла

Іграшки свої збирала.

Почала їх рахувати,

Щоб малим подарувати:

- 3 ведмедики в хатинці

Подарую я Маринці,

Теремок з п'ятьма звірятами

Відтепер хай будуть Натині.

А тепер Гек та Чук,

Ще й матрійок 8 штук!

Підрахуйте скільки Алла

Іграшок подарувала?

Урок - казка.

Мета. Закріплювати обчислювальні навички, вміння складати та розв'язувати задачі. Розвивати логічне мислення. Виховувати доброту, почуття взаємодопомоги.

Хід уроку.

Спекла баба у вечері колобок і поклала на вікно, щоб прохолонув. Колобок, на диво, вийшов незвичайний. Мало того, що не посидючий, але ще й допитливий. Лежить колобок на вікні, дивиться на небо і зірки рахує. Допоможемо йому.

1. Усний рахунок.

- від 1 до 20; від 20 до 1;

- від8 до 14;

- назвати сусідів чисел;

- назвати попереднє число;

- назвати наступне число;

- які числа стоять між числами 5… 7; 8…9;

- яке число стоїть зліва від 13;

- яке число стоїть справа від 18.

2. Заблукало число. Потрібно поставити його на своє місце:

1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

А) - що можна розповісти про число 8;

Б) - придумати вирази, значення яких дорівнює 8;

В) - поставити знаки , між виразами

6+2 8-2

2+6 8-6

Мріяв, мріяв колобок і не помітив, як прийшов ранок. Скочив він з вікна і покотився доріжкою. А назустріч йому заєць:

- Колобок, колобок, я тебе зїм!

- Виконай спочатку моє завдання, а тоді їж!

Обчисли вирази:

4+2 8-1 6-1

4+3 8-2 7-5

4+4 8-3 8-5

Замислився заєць, а колобок далі побіг. Назустріч йому вовк:

- Колобок, колобок, я тебе зїм!

-Відгадай спочатку математичну загадку!

Поділи фігури за ознаками, склади формулу і підстав числа:

В+м=ф 2+7=9

М+в=ф 7+2=9

Ф-м=в 9-7=2

Ф-в=м 9-2=7

Поясни, як знайти ціле та частину.

Покотився колобок, раптом назустріч йому ведмідь:

- Який ти апетитний, колобок! Я тебе, напевно, зїм!

- Ні, Михайле Потаповичу, розв'яжи спочатку задачу.

А) Їжачок по гриби пішов,

8 рижиків знайшов.

6 грибів поклав в корзину,

Які залишились - на спину. 8-6=2

Б) Підігріла чайка чайник,

Запросила 8 чайок:

- Приходьте всі на чай!

Скільки чайок, відповідай. 8+1=9

В) Склади задачу за малюнком.

Котиться колобок, а назустріч йому лисиця:

- Колобок, колобок, пухнастий бочок,

Я тебе зїм!

- Ні, лисонько, нічого в тебе не вийде! Знаю я багато казок про твої хитрощі. Загадаю я тобі таке завдання, з яким ти ніколи не впораєшся.

А) 1 2 3 4 5 6 7 8

2+3+2=7

1 2 3 4 5 6 7 8

8-4+3=7

Б) поставити знаки + або -

6…4…1=3

2…1…5=8

8…2…1=7

3…5…4=4

2…4…2=8

7…1…6=2

Подорожуючи, колобок познайомився з геометричними фігурами.

Допоможіть назвати фігури на малюнку.

Молодці, діти! Допомогли колобку залишитися цілим. Покотився він далі і опинився в першому класі. Побачив учнів і запропонував їм погратися у гру “День і ніч”.

8-6+1+2-1+4-3=5

Підсумок.

Діти, я вам дякую за співпрацю. Вірю, що в кожного з вас є маленьке сонечко. Це сонечко - доброта. Ви ще маленькі, але сонечко в кожного може бути дуже великим. Допомагайте один одному так, як ви це робили на уроці. Дякуючи вам, колобок врятувався. Зігрівайте всіх своєю добротою і у вас буде багато друзів, які завжди прийдуть на допомогу.

Висновки.

Математика - найстародавніша з усіх наук. Поняття числа - одне з основних понять математики - виникло з практичних потреб людини на світанку історії людства.


Подобные документы

 • Особливості організації позакласної роботи з математики. Види позакласної роботи з математики. Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків. Математична газета і математичний куточок в газеті.

  курсовая работа [36,1 K], добавлен 24.05.2002

 • Особливості організації позакласної роботи з математики. Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків. Математичні газета або куточок в газеті. Гурткова та клубна форма. Математика на екскурсіях, вікторини та олімпіади.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 27.02.2010

 • Сутність понять "обдарованість", "обдаровані діти". Типологія видів обдарованості. Методи її виявлення, організація роботи з такими учнями. Особливості практичного здійснення позакласної роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення математики.

  дипломная работа [5,4 M], добавлен 12.12.2011

 • Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами. Місце словесних методів на уроках математики. Система вправ для підсумкового уроку по вивченню нумерації в межах 1000. Прийоми обчислення виразів на додавання і віднімання круглих десятків.

  контрольная работа [314,5 K], добавлен 19.07.2011

 • Методика формування творчої особистості при вивченні математики. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики. Незвичайні творчі вправи до уроків математики.

  практическая работа [38,7 K], добавлен 29.07.2010

 • Методи формування у молодших школярів математичних знань в процесі дидактичної гри. Переваги використання гри на уроках математики в молодших класах, оцінка його ефективності в мовленнєвому розвитку учнів. Розробка спеціальних ігор і проведення уроку.

  дипломная работа [262,0 K], добавлен 14.07.2009

 • Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математики. Види позакласних занять. Особливості методики позакласної роботи в початкових классах. Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики.

  дипломная работа [184,9 K], добавлен 14.07.2009

 • Роль учителя у процесах формування математичного мислення. Незвичайні творчі вправи до уроків математики. Загальні форми виховної роботи. Форми навчання учнів школи на уроках математики: розробка лабораторно-практичних робіт, уроку-казки та уроку-гри.

  курсовая работа [841,9 K], добавлен 08.11.2011

 • Особливості викладання математики в корекційній школі. Завдання навчання математики. Формування інтересу до математики як обов'язкова умова успішного оволодіння математичними знаннями, вміннями та навичками у розумово відсталих учнів.

  курсовая работа [25,0 K], добавлен 24.05.2002

 • Властивості творчої особистості. Класифікація технологій інтерактивного навчання. Методика формування творчої особистості при вивченні математики. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів. Незвичайні творчі вправи до уроків математики.

  презентация [591,4 K], добавлен 14.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.