Позакласна робота з математики у молодших класах

Загальні питання організації і методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями. Формування і розвиток інтересу до математики. Ігри на заняттях з математики. Про логічні вправи для молодших учнів.Цікава математика в хвилину відпочинк

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.05.2004
Размер файла 62,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ще в давні часи математику називали “царицею наук”, “ключем до всіх наук”.

Математика народилася з практичних потреб людини і залишається тісно пов'язаною з практикою, причому стає їй дедалі більше потрібною.

…Математика допомагає людині в усіх її справах. Вона потрібна не лише інженерам, конструкторам, бухгалтерам, а й робітникам. Без вимірювань і обчислень не можна зробити і стільця.

“Справжня математика - найменш суха з усіх наук, вона відкриває широке поле для творчої фантазії та спекулятивних поглядів; сухість предмета залежить, так би мовити від гілок, якими по світовому дереву підіймаються та спускаються”, - сказала С.В.Ковалевські.

позакласна робота з математики являє не розривну частину навчально - виховного процесу навчання математиці, складного процесу дії на свідомість і поведінку молодших учнів, поглиблення і розширення їх знань і навиків таких факторів, як зміст самого навчального предмету математики, всієї діяльності вчителя в складовій з різносторонньою діяльністю учнів.

Здивування і гострий інтерес учнів, радість на їх обличчях від догадки, яка виникла, можна побачити на уроках в процесі вивчення математики. Поряд з цим широкі можливості створення атмосфери творчого піднесення, самостійної індивідуальної і колективної практичної діяльності учнів зберігають різні види позакласної роботи з математики.

На позакласних заняттях з математики в учнів треба формувати навички обчислень, вчити учнів застосовувати вивчені властивості додавання і віднімання, множення і ділення для розв'язування вправ, рівнянь та задач. Розвивати обчислювальні та логічне, творче мислення. Виховувати увагу, наполегливість, навички самостійної творчої праці на заняттях. Виховувати прагнення учнів до розвитку здорового способу життя. Формувати і розвивати у дітей різноманітні поняття, які впливають на стан їх фізичного розвитку.

Список використаної літератури.

1. Пленер Ф.Н. «Дидактические игры и занимательные упражнения в первом классе». Москва, Учпедгиз, 1995.

2. Игнатьев В.А. «Внеклассная работа по арифметике в начальной школе». Москва, «Просвещение» 1997.

3. “Математичні цікавинки”. - Все для вчителя 2004, №3.

4. “Я іду на урок ... математики”. - Все для вчителя, 2004, № 1-2.

5. Игнатьев В.А., Шор Я.А. «Сборник арифметических задач повышенной трудности». Москва, «Просвещение», 1990.

6. Кордемский Б.А. «Математическая смекалка». М., Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1985.

7. Сорокин П.И. «Занимательные задачи по математике». Москва, «Просвещение», 1967.

8. “ Я іду на урок... математики”. - Все для вчителя, 2004, №22-23.

9. Труднев В.П. «Считай, смекай, отгадывай!» Москва, «Просвещение», 1970.

10. «Загадки». Подч. В.В. Митрофанова, Львов, Наука, 1968.

11. В.П. Труднев «Внеклассная работа по математике в начальной школе». Москва, «Просвещение», 1995.

Міністерство освіти і науки України

Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва

Позакласна робота з математики у молодших класах

Курсова робота з математики

студентки 4 курсу, групи “Г”

(спеціальність № 5.010102)

Грицаченко Юлії Олександрівни

Керівник роботи:

Викладач математики

Чернякова Г.І.

2004.


Подобные документы

 • Особливості організації позакласної роботи з математики. Види позакласної роботи з математики. Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків. Математична газета і математичний куточок в газеті.

  курсовая работа [36,1 K], добавлен 24.05.2002

 • Особливості організації позакласної роботи з математики. Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків. Математичні газета або куточок в газеті. Гурткова та клубна форма. Математика на екскурсіях, вікторини та олімпіади.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 27.02.2010

 • Сутність понять "обдарованість", "обдаровані діти". Типологія видів обдарованості. Методи її виявлення, організація роботи з такими учнями. Особливості практичного здійснення позакласної роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення математики.

  дипломная работа [5,4 M], добавлен 12.12.2011

 • Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами. Місце словесних методів на уроках математики. Система вправ для підсумкового уроку по вивченню нумерації в межах 1000. Прийоми обчислення виразів на додавання і віднімання круглих десятків.

  контрольная работа [314,5 K], добавлен 19.07.2011

 • Методика формування творчої особистості при вивченні математики. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики. Незвичайні творчі вправи до уроків математики.

  практическая работа [38,7 K], добавлен 29.07.2010

 • Методи формування у молодших школярів математичних знань в процесі дидактичної гри. Переваги використання гри на уроках математики в молодших класах, оцінка його ефективності в мовленнєвому розвитку учнів. Розробка спеціальних ігор і проведення уроку.

  дипломная работа [262,0 K], добавлен 14.07.2009

 • Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математики. Види позакласних занять. Особливості методики позакласної роботи в початкових классах. Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики.

  дипломная работа [184,9 K], добавлен 14.07.2009

 • Роль учителя у процесах формування математичного мислення. Незвичайні творчі вправи до уроків математики. Загальні форми виховної роботи. Форми навчання учнів школи на уроках математики: розробка лабораторно-практичних робіт, уроку-казки та уроку-гри.

  курсовая работа [841,9 K], добавлен 08.11.2011

 • Особливості викладання математики в корекційній школі. Завдання навчання математики. Формування інтересу до математики як обов'язкова умова успішного оволодіння математичними знаннями, вміннями та навичками у розумово відсталих учнів.

  курсовая работа [25,0 K], добавлен 24.05.2002

 • Властивості творчої особистості. Класифікація технологій інтерактивного навчання. Методика формування творчої особистості при вивченні математики. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів. Незвичайні творчі вправи до уроків математики.

  презентация [591,4 K], добавлен 14.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.