Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови в ЗОШ

Можливості використання ігрових методів навчання на уроках іноземної мови в загальноосвітніх школах. Гра, як особливе організоване заняття, яке вимагає напруги емоційних і розумових сил учня. Цілі лексичних та граматичних ігор при вивченні іноземної мови.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.12.2011
Размер файла 87,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Так само можна відзначити що, ігрові методи навчання різноманітні. І залежно від педагогічних цілей, способів організації, рівня володіння мовою виділяють декілька груп ігор. Сюжетно-ролеві і інтелектуальні, наприклад, вимагають високих знань лексики, оскільки припускають спонтанні вислови гравців, а це так само може бути пов'язано з вивченим граматичним матеріалом. Ігри можуть бути представлені у вигляді ігрових елементів, ситуацій, вправ, і бути направленими на інші цілі. Ігрові методи розрізняються залежно від кількості учасників, часу проведення.

Ігрові методи часто прості по своїй організації і не вимагають спеціального устаткування. Ігрові методи, в принципі, можуть бути використані на кожному уроці іноземної мови, головне, щоб вони відповідали цілям і завданням навчання, але не варто зловживати іграми, оскільки з часом діти втратять інтерес, а гра свою ефективність. У практичній частині приведені ігрові вправи, що актуалізують знання лексики і граматики по темі і ігрові ситуації, за допомогою яких на уроці були створені ситуації спілкування. Дані ігрові прийоми були успішно проведені на практиці.

Останнім часом в методичній літературі при описі ігор все частіше уживається термін «рольові». У даній роботі теж зустрічається цей термін. Але чіткого і однозначного трактування цього терміну немає. До рольових ігор відносять і ретельно підготовлені інсценування учбових текстів, діалогів, і читання по ролях і розігрування коротких сценок, дискусії на вільну тему і тому подібне. Проте більшість авторів, що займаються цією проблемою, підкреслюють, що рольова гра припускає імітацію ситуацій реального спілкування, тобто рольові ігри є рядом проблемних завдань, в яких основна мета прийти до згоди або налагодити взаємодію з партнерами. Такі ігри мають ряд переваг в порівнянні з іншими прийомами навчання. В ході дискусії учні настільки можуть захопитися суперечкою, що забувають про те, що розмовляють іноземною мовою. У старших класу, коли у учнів більш менш високий рівень знань лексики і граматики, вони починають використовувати те що вивчили раніше на підсвідомому рівні. В процесі гри, вчитель виступає часто партнером по спілкуванню, унаслідок чого поліпшуються його взаємини з учнями. Завдяки вирішенню якої-небудь проблеми спільними зусиллями всього класу, отримується досвід творчої діяльності.

Використання ігор на уроках іноземної мови допомагає вчителеві глибше розкрити особовий потенціал кожного учня, його позитивні особисті якості (працьовитість, активність, самостійність, ініціативність, уміння працювати в співпраці і т.д.), зберегти і укріпити учбову мотивацію.

ДОДАТКИ

Схема для гри «Змійка»

Додаток 2

Гра-кросворд

R Q L G F G U G I V L K B R D Q

J E E A S N V J N N B L A J J S

M R E N N I D N A I E S L T D K

G Q P H A H Y Z L H K T L X A L

F T Q N H C R L A U C C I T A W

R X E R L T F U H L E C I K Q O

S P G L E A H L E O G A B K N P

S E N B C W S A Y N U G T T E G

W G I H Z Y N T I I N S E I N K

R N D O E I C R N O N U E I N Q

E I I T N D E I S A O G H I G G

V N R G E T A P B R L S O T D G

K G K N A N E W S P A P E R Y V

F I X W P C X G A W Q U L L A B

N S M S E H S I D L S B C W Q K

C Z B L K O H R E A D I N G O F

Find the following words in the puzzle

flying

riding

ball

house

signing

bicycle

kicking

song

cleaning

kite

washing

dinner

newspaper

watching

dishes

plants

watering

eating

reading

Додаток 3

Схема карток для гри «Лото»

45

11

90

6

63

37

78

84

25

72

51

59

21

16

3

Додаток 4

Схема картки для гри «Перевершить автора»

Gute Reise:

Adjektiv:

Zeitangabe:

Ein geographischer Name:

Substantiv (wer):

Substantiv (was):

Possessivpronomen:

Verb im Infinitiv:

Substantiv:

Verb im Imperfekt:

Zahl:

Adverb:

Herr Meier wohnte in einer ... (Adjektiv) deutschen Stadt. Er besorgte oft etwas fur seine Freunde.

... (Zeitangabe) fuhr er nach ... (ein geographischer Name). Seine ... (Substantiv (wer)) baten ihn funf (Substantiv (was)) zu kaufen. Auf dem Bahnhof stieg er in die Metro um. Neben ihm sa? ein Herr und las ... (Substantiv (was)). Beim Aussteigen wollte Herr Meier in ... (Possessivpronommen) Zerstreutheit den Schirm seines Nachbarn ... (Verb im Infinitiv).

„Aber, mein Herr!“, sagte der Mann. „Dieser Schirm gehort mir!“ „Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich getauscht“, sagte Herr Meier.

Durch dieses Ereignis wurde Herr Meier an seine Besorgungen erinnert. Er ging in ... (Substantiv) und ...( Verb im Imerfekt) ... (Zahl) schone Regenschirme. Am Nachmittag fuhr er ... (Adverb) mit der Metro zu dem bahnhof. Zufallig sa? der Nachbar vom Vormittag wieder neben ihm. Als dieser die funf neuen Regenschirme sah, lachelte er und sagte zu Herrn Meier: „Nun? Hat es doch noch geklappt?“

Додаток 5

Схема таблиці для гри «Морзіко»

Land/Stadt

Kleidung

Pflanze

Tier

Name

Beruf

Punkte

Amsterdam

Anzug

Aster

Affe

Anna

Arzt

Berlin

Badeanzug

Busch

Bar

Bettina

Bauer

Додаток 6

Приклад карток для гри «Доміно»

Tasche

Fruhling

Wald

Schnee

Bett

Karte

Buro

Hand

Madchen

Kiste

Feld

Wand

Post

Tee

Zimmer

Ball

Pause

Blume

Haus

Tag

Mann

Schule

Party

Arbeit

Tasse

Nacht

Tisch

Kaffee

Додаток 7

Схема до гри «Ідіоми»

Idiom

Definition

Ubersetzung

Wenn man anderen eine

Grube grabt, fallt selbst

hinein

Wenn man jemandem etwas schlimmes vorbe - reitet, kann man selbst das erleben

Хто копає комусь яму, падає в неї сам.

Rechte Hand sein

Jemandem kann man alles vertrauen

Бути правою рукою

Besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach

Es ist besser, etwas kleines zu haben, als von gro?e - rem zu traumen

Краще горобець у руці, ніж голуб на даху.

Wer hat's nicht im Kopf, hat's in den Fu?en

Wenn man etwas vergisst, muss man mehrmals laufen

Хто не має в голові, той має в ногах.

Aller Anfang ist schwer

Wenn man etwas anfangt, ist es immer schwer

Кожен початок важкий

Da liegt der Hase im Pffeffer

Da ist die Ursache

Там лежить заєць в перці

Angriff ist die beste Verteidigung

Wenn man angreift, kann man sich so besser verteidigen

Наступ - найкращий захист

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Будько А.Ф. Интеракционный аспект речевого общения как объект обучения. // Актуальные проблемы обучения иностранным языкам на современном этапе. Материалы международной научно-методической конференции. 23-25 ноября 1999г. - Мн., 1999. - С. 7-8

2. Бурдина, М. И. Игры на уроках английского языка на начальной и средней ступенях обучения / М. И. Бурдина / / ИЯШ. - 1996. - №3. - С. 50-55.

3. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. Журнал «Вопросы психологии» 1966г. № 6. - C.15

4. Гаврилова, О. В. Ролевая игра в обучении иностранных языков / О. В. Гаврилова // English, 2008. - № 1. - С.7-8.

5. Жуковская, Р. И. Игра и ее педагогическое значение. / Р. И. Жуковская. - М.: Педагогика, 1975. - 112с.

6. Ильченко Е.В. «Игры, импровизации и мини-спектакли на уроках английского языка». М.: «Центр современных гуманитарных исследований», 2003г. - 96c.

7. Колесникова, О. А. Ролевые игры в обучении иностранному языку / О. А. Колесникова // Иностранный язык в школе. - 1989. - №4. - С. 14-16.

8. Красильникова В.С. Игра и игровые приемы при обучении младших школьников иностранному языку. //Иностранные языки в школе.- Москва «Просвещение», №5, 1975. - С. 25

9. Макаренко А.С. избр. Педагогические сочинения в 2-х т. М., 1977, т.1, С.91-92

10. Матвеева, Н. В. Ролевая игра «A visit of the foreign delegation to the design office» / Н. В. Матвеева // Иностранный язык в школе. - 2005. - №4. - С. 37-41.

11. Мягкова Е.В. Игры при обучении немецкому языку. //Иностранные языки в школе. - Москва "Просвещение", 1989. - С. 21-23.

12. Панфилова А. П. «Игровое моделирование в деятельности педагога», М.: «Академия », 2008ю - 368с.

13. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., «Просвещение», 1985. - С. 6

14. Петрова Л.В. Игровые технологии на уроках английского языка// Английский язык, №11, 2008 - с.5-6

15. Сандалова Л.Д. Обучающие игры на уроках английского языка // ИЯШ №3 1983г. С.51 - 52

16. Семенова, Т. В., Семенова, М. В. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / Т. В. Семенова, М. В. Семенова // ИЯШ. - 2005. - №1. - С. 16-18.

17. Скляренко Н.К., Олейник Т.И. Обучение диалогической речи с использованием ролевых игр в 7 классе // Иностранные языки в школе №1, 1985 г. - С. 22 - 26

18. Степанова С.И. Игры на английском языке на начальном этапе обучения // ИЯШ №5 1979г. с.28

19. Стронин М.Ф. Игра, как средство обучения // ИЯШ №1 1979г. - С. 49-59.

20. Терпухова, О. Н. Игры на уроках в 5 классе / О. Н. Терпухова // Иностранный язык в школе. - 1965. - №4. - С. 62-65.

21. Шеремета О.И. «Игровые моменты на уроках немецкого языка». - Тернополь, 2008. - 79с.

22. Шоева Е.Ю. Занимательный английский для младших школьников // English, №11, 2008 - с.19-20

23. Эльконин Д.Б. «Психология игры» М.: Просвещение 1978г. - 350c.

24. Яновская М.Г. «Эволюционные аспекты нравственного воспитания» М.: Просвещение 1986. - 160с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови, порядок розробки технології, оцінка її ефективності.

  курсовая работа [43,5 K], добавлен 10.04.2010

 • Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі. Застосування різноманітних засобів в процесі навчання іноземної мови. Вживання аудіоматеріалів на уроках. Дидактичні можливості використання мультемідійних технологій.

  курсовая работа [45,4 K], добавлен 22.09.2015

 • Навчання іноземної мови учнів початкової школи. Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів. Дидактична гра як засіб навчання, функції гри та принципи її використання у навчанні іноземної мов. Дільність учителя й учнів у процесі дидактичної гри.

  курсовая работа [94,2 K], добавлен 02.03.2011

 • Особливості викладання іноземної мови у школі. Дослідження психолого-педагогічних передумов навчання іноземної мови учнів різних вікових категорій та визначення основних методичних підходів до навчання іноземної мови на різних етапах шкільного навчання.

  курсовая работа [47,5 K], добавлен 19.02.2013

 • Психолого-педагогічні характеристики естетичного виховання учнів. Вплив іноземної мови на естетичне виховання. Шляхи реалізації естетичного виховання на уроках іноземної мови. Специфіка естетичного виховання на уроках іноземної мови у старших класах.

  курсовая работа [38,5 K], добавлен 14.08.2010

 • Особливості початкового етапу навчання. Місце, завдання та функції ігрової діяльності у педагогічному процесі. Шляхи та етапи використання рольових ігор у навчанні іноземній мові. Розвиток граматичних, лексичних, фонетичних, орфографічних, мовних навичок.

  курсовая работа [73,0 K], добавлен 10.06.2011

 • Підходи до вивчення іноземної мови в загальноосвітньому навчальному закладі. Місце уроків іноземної мови у загальному процесі навчання. Основні вправи та практичні поради щодо їх виконання при поєднанні навчання усному та писемному іноземному мовленню.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 30.11.2015

 • Психолого-педагогічні аспекти та принципи організації позакласної роботи з іноземної мови. Сучасні форми позакласної роботи з іноземної мови. Позакласне читання як засіб формування читача. Використання сучасного пісенного матеріалу та ігор у навчанні.

  дипломная работа [84,9 K], добавлен 04.10.2012

 • Особливості викладання англійської мови у початковій школі. Характеристика та аналіз індивідуальних фізіологічних та психологічних особливостей молодших школярів, шляхи формування внутрішньої мотивації у вивченні іноземної мови; технологія навчання.

  курсовая работа [53,3 K], добавлен 12.03.2012

 • Доцільність використання української мови під час опанування дітьми англійської. Державні освітні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку. Зміст і завдання вивчення іноземної мови в дошкільному закладі. Розробка систем завдань для дошкільнят.

  курсовая работа [66,6 K], добавлен 10.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.