Використання інтерактивних методів на уроках з англійської мови

Принципи системного та комунікативного підходів до викладання англійської мови. Інтерактивність на заняттях з англійської мови. Інтерактивна гра, технологія інтерактивного навчання писемного мовлення. Комп'ютерні технології як інтерактивні методи.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.04.2011
Размер файла 318,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Продуктивні

Рецептивно-продуктивні

2

Комунікативність

Комунікативні (інтерактивні)

Умовно-комунікативні

Некомунікативні (мовні)

Додаткові

3

Характер виконання

Усні

Письмові

4

Участь рідної мови

Одномовні

Двомовні (перекладні)

5

Функція у навчальному процесі

Тренувальні

Контрольні

6

Місце виконання

Класні

Домашні

Лабораторні

Класифікація інтерактивних вправ для навчання англійської мови

Таблиця 2.

Типи

вправ

Некомунікативні

(мовні)

Умовно-комунікативні

Комунікативні

(інтерактивні)

Види вправ

Види вправ

Види вправ

Рецептивні

Сприйняття, впізнавання або розрізнення звука, термінального тону,

лексичні одиниці, граматичні структури

Аудіювання або читання повідомлень, запитання, розпорядження, речення або групи речень

Аудіювання або читання тексту, інтерактивні ігри, дискусія, ситуація або імітація, читання тексту з

Типи

вправ

Некомунікативні

(мовні)

Умовно-комунікативні

Комунікативні

(інтерактивні)

Види вправ

Види вправ

Види вправ

Метою одержання інформації

Репродуктивні

Заучування напам'ять (лексичних одиниць, речень, текстів), повторення, заміна/вставка, переклад, звуження та розширення речень, складання речень, переказ тексту

Імітація зразка мовлення, підстановка, трансформування, розширення, завершення, відповіді на запитання різних типів, переказ тексту

Переказ тексту, ситуації або імітації

Продуктивні

Об'єднання зразків мовлення у понад фразову єдність, об'єднання у діалогічну єдність, запитання - відповіді, запитання - контр - запитання, повідомлення - запитання, спонукання - згода/відмова, спонукання - запитання.

Повідомлення якогось факту, опис, розповідь, доказ, бесіда, написання записки, листа, плану, тез, анотації.

Додаток В

Види та форми інтерактивних вправ

1. Робота в парах. (Тема уроку - "Laughter")

1) Work in pairs, look at the pictures, use key words to describe what happening, then guess what happens next.

2) Work in pairs. Ask and answer these questions:

a) Have you ever been in situation like Mr. Winkle when you lied about your abilities? What happened?

b) What, if anything, did you find funny in the main text?

c) Have you ever chuckled to yourself while reading a book? Which book?

d) Who are some of the comic writers in you language?

2. Робота в групах. (Тема уроку - "Laughter")

1) Work in groups and write a personal anecdote.

2) (Тема уроку - "Style") Work in group. Write a description of a person you know and where they live. Then read your description. Which person would you like to meet? Why?

3. Дискусія. (тема уроку "Style")

1) Discuss the room in photo B. Decide what sort of person might live there. Tell the class about what you decided. Did the others have similar ideas?

2) (тема уроку "Cinema") Discuss a film review about one of your favourite films. Then look at the photo. What do you think they're talking about? Which of the people do you think is doing most of the talking?

Додаток Г

Вправи, що розвивають уміння всебічно розкривати тему й логічно організовувати зміст тексту

Вправи, що розвивають уміння враховувати комунікативний контекст писемного повідомлення.

Вправа 1. Дайте відповіді на питання, що допоможуть вам проаналізувати ваш досвід написання письмових творчих робіт.

Questions:

How do you usually get ideas for writing?

Do you usually organize ideas before writing? How? Do you always/ never/ sometimes make up a plan before writing the text?

Do you write a draft for your compositions? If yes, how many times do you usually revise it?

Have you ever asked anybody else to comment on a draft?

What revising techniques have you used?

Who have been your audiences?

What kind of texts have you written?

What were the purposes for writing some of them?

Вправа 2. Прочитайте текст "Writing Context" і ознайомтеся з порадами автора. Назвіть основні елементи писемного контексту.

Вправа 3. За допомогою поданої нижче схеми "Writing Contex: з'ясуйте, як елементи писемного контексту пов'язані між собою.

Вправа 4. Проаналізуйте писемний контекст поданих текстів.

Вправа 5. Вам необхідно написати листа, щоб попросити поради стосовно вашої проблеми. Оберіть реальну людину і реальну проблему. Перед виконанням письмового завдання заповніть подану таблицю.

Опис ситуації

Автор

Читач

Мета

Зміст

Вправа 6. Ви збираєтесь написати статтю згідно з отриманим завданням. Проаналізуйте писемний контекст. У вас є підказка, яка допоможе вам правильно обрати шлях до поставлення заданої мети.

Questions:

1. Who are your perspective readers? What do you know about them?

2. What do they know about subject or issue? What kind and amount of information does your reader require?

3. What tone is suitable? - Formal? Informal? Casual?

4. Is your audience friendly, hostile or indifferent?

5. Where and to what extent are they likely to disagree with you?

6. What purpose do you hope to achieve? (to explain, inform, entertain, to persuade, change the reader's mind).

7. What should you say in order to achieve your purpose?

8. How should you present this information in order to achieve your purpose?

9. What sort of person will your reader perceive you to be?

10. what do you expect your readers to get out of your essay?

11. How will you meet those expectations?

Вправа 7. Вам необхідно написати інструкцію як використовувати посудомийну машину. Обговоріть, як такі цілі і можливі читачі вплинуть на варіанти вибору деталей, які необхідно включити до тексту.

Possible purposes:

to describe

to explain how

to tell about the first experience

to persuade

Possible audiences:

people, who have never seen it

people, who know a great deal about it

a very nervous friend

Додаток Д

Вправи, що розвивають уміння всебічно розкривати тему і використовувати різні прийоми для генерації ідей.

Вправа 1. Дайте відповіді на питання, що допоможуть вам проаналізувати прийоми генерації ідей. Які із запропонованих прийомів ви використовували? Які, на вашу думку, потребують більше часу? Які можна використовувати а) при самостійній роботі? б) у парній роботі? в) у груповій роботі? Які переваги ви бачите в кожному з прийомів?

Free writing,

Observing and recording details,

Recalling,

The journalist's questions,

Doing some investigation,

Keeping an idea book,

Imaginary-dialogue approach.

Вправа 2. Протягом 5 хвилин, не зупиняючись, пишіть все, що вам спаде на думку на одну з запропонованих тем. (Прийом "Free writing").

taking exams - chocolate

libraries - world peace

falling in love - a dream vacation

Вправа З. Якомога детальніше опишіть визначений предмет (колір, смак, запах, свої почуття до нього), (Прийом "Observing and recording details"). Прочитайте опис вашого товариша і поставте запитання для з'ясування всіх деталей.

Вправа 4. Спробуйте згадати всі деталі свого першого дня у школі, свої почуття. Зробіть записи (Прийом "Recalling"). Прочитайте опис вашого товариша і задайте запитання для з'ясування всіх деталей.

Вправа 5. Згадайте свій останній день народження і опишіть його

за допомогою шести "журналістських питань" (Хто? Що? Коли? Де? Як? Чому?), обміняйтеся роботами зі своїм товаришем. Прочитайте його опис і поставте запитання для з'ясування всіх деталей.

Вправа 6. У парах обговоріть хронологічну послідовність виконання запропонованих інструкцій для проведення інтерв'ю, потім обговоріть свої варіанти в групах.

Вправа 7. Обговоріть переваги і недоліки проведення різних видів інтерв'ю для пошуку інформації і заповніть таблицю. (Прийом "Doing Some Investigation").

Ways of conducting an interview

Advantages

(strong points)

Disadvantages

(weak points)

A face-to-face interview

A telephone interview

An e-mail interview

Вправа 8. Письмово поясніть де і як ви будете знаходити матеріал до поданих нижче тем (наприклад, в енциклопедії, в Інтернеті, журналах, за допомогою інтерв'ю, інше).

Origami makes an interesting hobby.

Universities of Great Britain.

Difficulties in the work of a teacher.

Вправа 9. Обговоріть у парах і заповніть пропуски словами: comparison or constant, cause-to-effect, space or geographical orientation, chronological order, classification, problem solution.

We use ______ when the time or sequence of events is important.

We use ______ when we want our reader to visualize the placement of objects.

Вправа 10. За допомогою правил поданих нижче, виберіть способи організації матеріалу для розгортання запропонованих ідей на письмі.

Your purpose and the information itself.

Use chronological order when the time or sequence of events is important.

Use classification to break a large topic into smaller components.

Use space or geographical orientation when you want your reader to visualize the placement of objects, to walk your reader from place to another.

Use comparison or contract when you discuss two or more alternative problem - solution when you want to suggest one, or several, ways to solve a problem.

Use cause-to-effect when you want (1) to discuss why something happened or didn't happen or (2) to predict what will happen as a result of some event or on.

Ideas for Writing:

a place in which you spend much of your free time;

how to make a pizza;

what causes conflicts between parents and teenagers;

you today and 5 years ago;

increasing number of unemployed young people;

two famous musicians.

Вправа 11. Обговоріть в парах способи систематизації і організації підібраного з різних джерел матеріалу для написання біографії людини. Визначте головний і другорядний матеріал (приклади або ілюстрації).

Вправа 12. Порівняйте два запропонованих предмети, дів країни, дві тварини. Визначте їх подібність і відмінність.

Ukraine and Great Britain;

a dog and a wolf;

a desk and a table.

Вправа 13. Систематизує висунуті до запропонованої теми ідеї або відібраний матеріал, використовуючи такі прийоми:

а) складіть план-схему за прикладом. Не треба писати повні речення, достатньо записати думку в декількох словах, щоб запам'ятати, про що ви хочете написати.

My last day at School was both good and bad.

I. The good stuff.

a) friends

liked the building

canteen, coffee ІІ. The bad stuff.

it rained

no English textbooks in the library - have to buy

classes on Saturday

few boys in the group.

б) намалюйте схему-дерево для розвитку нових ідей. Починайте з основних ідей і малюйте гілки для ідей, що розкривають чи ілюструють основні.

Додаток Е

Умовно-мовленнєві вправи

1. Вправи, які ознайомлюють з характерними особливостями

інтерв'ю.

Activity 1.

Task:

Individually write down your idea of what an interview is;

work in small groups and work out one general definition;

compare your definitions with the ones given below.

Interview - is an occasion when a person is asked questions by one or more other people, either a) to decide whether he or she is a suitable person to be given a job, a place at a college, etc. b) to find out about his or her opinions, ideas, etc, so that they can be printed in a newspaper, magazine, etc, or broadcast.

Interview - is a particular form of interpersonal communication in which t"

Persons interact largely through a question-and-answer format, to achieve specific goals while the two-person interviews are the most common, some, however, involve more.

Interview - is a meeting with smb. for discussion or conference, e. g. between employers and applicants for points; meeting (of a reporter) with smb. whose views are requested.

2. Умовно-комунікативні вправи, які формують необхідні навички для роботи на різних етапах інтерв'ю.

Activity 1.

Task: When getting ready for an interview, discuss the topic and complete the chart. This is a king of brainstorming activity - listing questions.

What I know from other sources What I need to find out

3. Комунікативні вправи.

Activity 1.

Task: Work in groups of three: an interviewer, an interviewee and an observer. Conduct a five-minute interview on the prepared topic. After the interview, the observer should evaluate how helpful the listener was to the speaker. The observer may use the following sheet to guide you. Discuss the strong and week points the observer noticed.

Observer's from - Reporting techniques.

Rate the interviewer and circle one of the adjectives:

1. Manner. (Pleasantness, politeness, friendliness) … Good. Fair. Poor.

2. Eye contact with the source. Good. Fair. Poor.

3. Interviewer's interest in subject. Good. Fair. Poor.

4. Quality of the questions. Good. Fair. Poor.

5. Listening skills. Good. Fair. Poor.

6. Control of interview. Good. Fair. Poor.

7. Note-taking skills. Good. Fair. Poor.

8. List the interviewer's strong points.

4. Умовно-комунікативні вправи.

Ex.1. Find and comment upon following sentences.

With ball exactly between his shoulders blades Creek chevalier industry rolled off to ground, thus increasing share his comrades in loot one-sixth each.

I can't help thinking how funny it is that an Easterner like you can come out here and give us Western fellows cards and spades in desperado business.

„Set still", said Shark. "You ain't going to hit no breeze, Bob. I hate to tell you, but there ain't any chance for but one us. Bolivar, he's plenty tired, and he can't carry double".

Ex.2. Find language means (words, sentences) and prove that:

Shark Dodson was false friend.

John Big Dog would never ride by night or day again.

The events are going on Wild West USA.

The gangsters sat down to hold council flight because question time was no longer so big.

One can't manage without horse on Wild West.

Dodson became cruel head broker's firm Dodson & Decker.

Ex.3. Without turning to text story any more, independently analyze received information in order to tell it in following sequence:

Formulate what main information story consists in.

Say, what additional information plays also definite role m story.

Prove your choice main and minor information.

Ex.4. Independently synthesize main information in order to tell it in 5-10 sentences.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.